Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Because of our unitarian beliefs, we have for many years been considered “heretics” by the “orthodox” Christian community. Although we have tried very hard to get along with and to work within traditional ministries and churches, we have often been excluded from Christian groups and even been considered unsaved. Having thus endured the pain of rejection by other Christians, one would think that we would be quick to get rid of the idea of “heresy” altogether. But we cannot do away with an idea that is intrinsically biblical, even if it would take the pressure off us. The godly thing to do is to be clear on what truly constitutes “orthodoxy” (right belief), so that “heresy” (wrong belief) can be meaningfully defined. As we have seen in the historical section of this book (One God and One Lord), when “orthodoxy” is not real orthodoxy, then “heresy” is not real heresy.

What is a true “heretic”? According to God’s Word, it is one who teaches and/or practices error and thereby introduces division into the Body of Christ.

Titus 3:10
Warn a divisive person once, and then warn him a second time. After that, have nothing to do with him.

The words “a divisive person,” come from the Greek work hairesis, which is transliterated into English as the word “heresy.” It literally means “one who chooses,” but the implication is “one who asserts his own choice above God’s Word and draws disciples after him” (cp. Acts 20:30). In other words, it refers to those who choose to be factious and to elevate their teaching above that which can be established biblically, and who promote this teaching to the point of making disciples. We think that many people who accept the doctrine of the Trinity do so because they have been taught that if they are true Christians they must believe it, and yet they do not aggressively teach it to others because they cannot even understand it themselves. They are not “heretics” just because they accept it. However, those who aggressively teach Trinitarian orthodoxy cause divisions in the Body of Christ by their insistence that a person cannot be a true Christian without believing it. Such people are within the purview of the following key verses on this subject:

Romans 16:17-18
(17) I urge you, brothers, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.
(18) For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery they deceive the minds of naïve people.

Clearly, the standard for determining a heretic is one who causes divisions by teaching things that are contrary to the “apostles’ teaching” (see Acts 2:42). Therefore, the crucial issue is what constitutes apostolic teaching. We think it is obvious that the apostles never believed or taught the Trinity.

It is an ironic general fact of Christian history that when Trinitarians have been the ruling party in countries without separation between church and state, they have held their position by intimidation, violence and force. When unitarian Christians have had the upper hand, they have used force less and shown themselves to be more tolerant of other beliefs (a fact that worked toward the demise of the unitarian movement in America during the 1800’s). Rubenstein notes that the Arians (the “heretics”) were better able to “tolerate a variety of theological perspectives without declaring their opponents agents of the Devil.” [1]

Romans 16:17 addresses the issue of the proper Christian treatment of heretics. Because people who teach wrongly are still, biblically, our “neighbors,” we are commanded to love them regardless of the fact that they are teaching error. Simply because a person goes to Church or acts in a pious manner does not necessarily mean that he is a Christian or a Christ-like person. The Pharisees may have seemed religious to many, but when the light of Jesus Christ was shined into the secret places of their hearts, the evil inside them was clearly revealed. We assert that when Christians persecute, torture and execute those whose only “crime” is having a different belief about the Lord Jesus Christ, their acts reveal the evil and hate inside them beneath their false piety.

We do not have to fellowship with those we believe are teaching error or who persecute us, but we are commanded to love them, which would certainly forbid us persecuting them in response. But how we are to love them is different from how we would if they were teaching and practicing the truth. God’s Word has clearly spoken: we are to avoid having fellowship (full sharing) with them until they change. We are not to “unify” with them just because they are professing Christians.

What it means to “avoid” a fellow Christian is not entirely clear, and must be determined according to the dictates of one’s own conscience in accordance with his sometimes complex and obligatory social relationships. We can have many kinds of relationships, even relatively close friendships, with others of even non-Christian faiths, yet we are exhorted in Galatians 6:10 (KJV) to be especially good to the household of faith (i.e., fellow Christians). To be obedient to God’s Word, then, there must be some sense in which we reserve our most intimate relationships for those whom we can trust to give us sound biblical counsel and manifest the genuine love of God and Christ toward us.

The testimony of both Scripture and history is that “evil companionships corrupt good character” (1 Cor. 15:33 – AMP). This means that when people who hold the truth come into an intimate relationship with those who do not, the convictions of those who hold the truth are more likely to be diminished than the deceived ones are to be converted. We are fundamentally responsible for the choices we make concerning those we allow to influence us. Therefore, we ought not to be influenced by those whose “opinions” and “judgments” are going to lead us in the wrong direction, even if standing for what we believe means we are criticized for being “narrow-minded,” “judgmental” or “arrogant.” To be obedient, we must wait until God reveals to us, or we are convinced by our own experience, that we can safely commit ourselves in an intimate relationship to another person whose faith and Christian commitment are known. Such a person is then in a position to deeply influence our beliefs, our attitudes and our behaviors in a godly direction.

The Bible contains a variety of verses that recommend avoiding intimate fellowship with those who habitually teach and/or practice error. There is no verse that tells believers to unify in spite of false doctrine, nor to just “agree to disagree,” which is a modern way of saying “quit trying to persuade someone as if there were such a thing as truth.” In fact, Scripture says just the opposite:

1 Corinthians 1:10
I appeal to you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another so that there may be no divisions among you and that you may be perfectly united in mind and thought.

In a clear example of Jesus rejecting the idea of universal acceptance, he tells his disciples to “leave” the Pharisees, who were “blind guides.” Note these other clear verses on the subject.

Matthew 15:14
Leave them; they are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit.”

2 Thessalonians 3:14-15
(14) If anyone does not obey our instruction in this letter, take special note of him. Do not associate with him, in order that he may feel ashamed.
(15) Yet do not regard him as an enemy, but warn him as a brother.

(See also Matt. 16:6,11 and 12; 1 Cor. 5:9-11; 2 Cor. 6:11-18; 1 Tim. 1:3 and 4; 2 Tim. 4:14; Titus 1:9; 2 John 7-11).

Notice that the commandment in 2 Thessalonians 3:14 is for the sake of helping the other more than just keeping ourselves pure. The goal of not associating with someone is to exert godly “peer pressure” on him so that he would realize the seriousness of his choice to the point of being “ashamed” and repentant. Today, the prevailing attitude of unlimited toleration runs counter to this biblical directive. There is little or no social pressure applied in a godly direction. In fact, it seems like the only ones who are “avoided” these days are those who are unenlightened enough to insist that there is a standard of belief and practice necessary for an intimate relationship with another Christian. [For further study read “The Death of Truth”.]

Although it seems easier to get along with everyone and pretend that doctrine does not matter, fidelity to the text of Scripture demands that we do our best to uphold the truth. The fact that God gives people the freedom to have their own opinions does not mean that we ought not to try to influence them in the direction of God’s Word. In fact, God says that is exactly what we should do. Clearly, men like Jesus, Paul, et al, were committed to “persuading” everyone they could to embrace the truth. The biblical model for Christian unity is given in Ephesians 4:4-6, which clearly links doctrine and unity. True Christian unity is not achieved by surrendering all one’s convictions, but by engaging in loving and rational dialogue in the hope of arriving at like-mindedness on God’s Word.


Endnote:

1. Rubenstein, op. cit., When Jesus Became God, p. 179. Back to top

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.