Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Prekener av Smith Wigglesworth

Prekener av Smith Wigglesworth

Guds tro

Les Hebreerne 11:1-11. Jeg tror at det bare er én måte å alle skattene i Gud, og det er måten å tro. Ved å tro og tro alene angir vi inn i en kunnskap om egenskaper og bli del av Sæleprisingane, og delta i herligheten av våre besteg Herre. Alle hans løfter er ja og amen til dem som tror.

Gud vil at vi skal komme til ham av hans egen måte. Det er gjennom den åpne døren til nåde. En måte er foretatt. Det er en vakker måte, og alle hans helgener kan skrive i med denne måten og finne hvile. Gud har foreskrevet at det bare skal leve ved tro. Jeg synes at alt er feil som ikke har sin base på berget Kristus Jesus. Han er den eneste veien, sannheten og livet. Den måten å tro er Kristus måte, motta Ham i Hans fylde og vandre i ham, får han Quickening liv som fyller, rører og forandrer oss, og bringer oss til et sted hvor det alltid er en Amen i våre hjerter til alle vilje gud.
Som jeg ser inn i det 12. kapittel i Apostlenes gjerninger, jeg synes at folk ba hele natten for Peter å komme ut av fengsel. De hadde en iver, men synes å ha mangel på tro. De skulle ros for sin iver i å tilbringe sin tid i bønn uten stans, men deres tro, tydeligvis, ikke måle seg med en slik fantastisk svar. Rhoda hadde mer tro enn resten av dem. Når banker kom til døra, løp hun til det, og det øyeblikket hun hørte Peters stemme, løp hun tilbake igjen med glede si at Peter sto foran porten. Og alt folket sa: «Du er gal. Det er ikke slik. "Men hun stadig bekreftet at det var like så.

Zacharias og Elisabeth sikkert ønsket en sønn, men selv når engelen kom og fortalte Zacharias at han skulle få en sønn, var han full av vantro. Og engelen sa: "Du skal være dumme, fordi du Tror ikke mine ord."
Men se på Mary. Da engelen kom til henne, sa Maria, "Vær den til meg etter ditt ord." Det var hennes Amen til Guds vilje. Og Gud vil oss et Amen i våre liv, en indre Amen, en mektig bevegelse Amen, en Gud-inspirerte Amen, som sier: "Det er fordi Gud har talt. Det kan ikke være annerledes. Det er umulig å være annerledes. "

La oss undersøke dette 5te verset, "Ved tro Enok ble oversatt at han ikke skulle se døden, og ble ikke funnet, fordi Gud oversatt ham før avreise oversettelse hans, hadde han dette vitnesbyrd om at han ville Gud."

Da jeg var i Sverige, arbeidet Herren kraftig. Etter en eller to adresser lederne ringte meg og sa: «Vi har hørt veldig rare ting om deg, og vi ønsker å vite om de er sanne. Vi kan se at Gud er med deg, og at Gud er i bevegelse, og vi vet at det vil være en stor velsignelse til Sverige. "

«Vel,» sa jeg, "hva er det?"

«Vel,» sa de, "vi har hørt fra god autoritet at du forkynner at du har oppstandelse kroppen." Da jeg var i Frankrike hadde jeg en tolk som trodde denne ting, og jeg fant ut, etter at jeg hadde forkynt en gang eller ganger gjennom tolken, som hun ga ut sine egne ideer. Og selvfølgelig jeg ikke visste. Jeg sa til disse brødre, "Vet du hva min personlige overbevisning er. Jeg tror at hvis jeg hadde vitnesbyrd Enoch jeg skal være slått av. Jeg tror at øyeblikket Enok hadde vitnesbyrd om at han ville Gud, off han. "
Jeg ber om at Gud vil så Quicken vår tro, for oversettelse er i sinnet til Gud, men husk at oversettelsen kommer på linje med hellige lydighet og en tur som er til Guds behag. Dette gjaldt Enoch. Og jeg mener at vi må ha en slik vandring med Gud i Ånden, å ha fellesskap med ham, levde under hans guddommelige smil, og jeg ber om at Gud ved hans Ånd kan så bevege oss at vi vil være der Enok var da han gikk med gud.

Det finnes to typer av tro. Det er den naturlige tro. Men den overnaturlige troen er Guds gave. I Apostlenes gjerninger 26:19, er Paulus forteller Agrippa av hva Herren sa til ham i commissioning ham. "Slik åpner øynene deres, og å slå dem fra mørke til lys, fra Satans makt til Gud, at de kan få tilgivelse for syndene, og arv blant dem som er helliget ved troen som er i meg."

Er at troen til Paul? Nei, det er troen på at den Hellige Ånd gir. Det er troen som han bringer til oss som vi trykker i og med Gud. Jeg ønsker å sette før du denne forskjellen mellom vår tro og troen på Jesus. Vår tro kommer til en slutt. De fleste på dette sted har kommet til der de har sagt: «Herre, jeg kan gå lenger. Jeg har gått så langt og jeg kan gå lenger. Jeg har brukt alle de tro jeg har, og jeg har akkurat å stoppe nå og vente.

Jeg husker at jeg en dag i Lancashire, og går rundt å se noen syke mennesker. Jeg ble tatt inn i et hus hvor det var en ung kvinne liggende på en seng, en veldig hjelpeløs tilfelle. Grunnen var gått, og mange ting ble manifestert det som var sataniske, og jeg visste det. Hun var bare en ung kvinne, en vakker barn. Mannen, en ganske ung mann, kom inn med babyen, og han lente seg over å kysse kona. I det øyeblikket han gjorde, kastet hun seg over på den andre siden, akkurat som en tulling ville gjøre. Det var hjertet-breaking. Så tok han barnet og presset babyens leppene til moren. Igjen en vill slags ting skjedd. Jeg spurte en som var delta henne, «Har du noen til å hjelpe?" "Å," sa de, «Vi har hatt alt." «Men,» sa jeg, "du har ingen åndelig hjelp?" Hennes mann stormet ut, sa: «Hjelp? Du tror at vi tror på Gud, etter at vi har hatt syv uker uten søvn og manisk forhold. "

Da en ung kvinne på rundt atten eller så bare flirte av meg og gikk ut av døren. Det brakte meg til et sted for medfølelse for kvinnen. Noe måtte gjøres, uansett hva det var. Så med all min tro jeg begynte å trenge inn i himmelen, og jeg var snart ute av huset, vil jeg fortelle deg, for jeg har aldri sett en mann få noe fra Gud som ba på jorden. Hvis du får noe fra Gud, må du be til himmelen, for det er der. Hvis du lever i jorden riket og forventer ting fra himmelen, vil de aldri kommer. Og som jeg så, i nærvær av Gud, begrensningene til troen min, kom det en annen tro, en tro som ikke kunne nektes, en tro som tok et løfte, en tro som trodde Guds Ord. Og fra den nærvær, jeg kom tilbake til jorden, men ikke den samme mannen. Gud gav en tro som kunne rokke helvete og alt annet.

Jeg sa: «Kom ut fra henne, i Jesu navn!" Og hun rullet over og sovnet og våknet i fjorten timer perfekt sunn og perfekt helhet.

Det er en prosess på denne linjen. Enok vandret med Gud. Det må ha vært alle disse årene som han var gjennomtrengende, og gå gjennom og legging hold, og tro og se og komme i så tett samarbeid og kontakt med Gud at ting flyttes på jorden, og han begynte å bevege seg mot himmelen. Endelig var det ikke mulig for ham å stoppe lenger. Oh, Halleluja!

I det 15. kapittel og med 1. Korinterbrev leser vi av kroppen blir "sådd i svakhet," å være oppvokst i kraft. Det virker for meg at, som vi ser for oversettelse, ville Herren ha oss noe om at strømmen nå, og ville ha oss holdt i at makt, slik at vi ikke skal være sådd i svakhet.

Det er en ting som Gud har gitt meg fra min ungdom opp, smak og nyte for meg Bibelen. Jeg kan si før Gud, jeg har aldri lest en bok, men mine Bibelen, så jeg vet ingenting om bøker. Det virker for meg bedre å få Book av bøker til mat for sjelen, for å styrke deres tro, og bygge opp karakteren din i Gud, slik at all den tid du blir endret og gjort møtes for å gå med Gud .

"Uten tro er det umulig å behage ham, for han som kommer til Gud, må tro at han er, og at han er en rewarder av dem som flittig søker ham."

Jeg kan se at det er umulig å ta ham på alle linjer, men tro, for alt som ikke er av tro, er synd. Gud ønsker at vi skal se at planen av tro er det ideelle og prinsippet om Gud. I denne forbindelse jeg elsker å holde tankene mine vakre ord i 2. vers av det 12. kapittel i Hebreerbrevet: "Looking til Jesus, forfatteren og etterbehandler vår tro." Han er forfatter av tro. Gud arbeidet gjennom Ham for dannelsen av verden. "Alle ting ble gjort av ham, og uten Ham ble ingenting gjort som ble gjort." Og på grunn av de overmåte rike gleden av å tilby for oss så stor frelse, ble han forfatter av en levende tro. Og gjennom dette prinsippet om levende tro, ser til Ham som er forfatter og finisher i vår tro, vi er forvandlet til det samme bilde fra herlighet til herlighet, selv ved Herrens Ånd.

Gud har noe bedre for deg enn du noensinne har hatt i fortiden. Kom i alle fylde av nåde og kraft og liv og seier at han er villig til å gi, så du glemmer ting fra fortiden, og trykker rett til prisen av hans høye kall i Kristus Jesus.

Dyrebar tro

Les 2 Peter 1:1-8. Vi er kjedelig for forståelse fordi vi så ofte la bekymringer i denne verden blind våre øyne, men hvis vi kan være åpne for Gud, skal vi se at han har en større plan for oss i fremtiden enn vi har sett i det siste . Det er Guds fryd å gjøre mulig for oss det som virker umulig, og når vi nå et sted der han alene har forkjørsrett, så alle de tingene som har vært tåkete og misforstått er ryddet opp.

Dette liker dyrebare tro at Peter skriver om er en gave som Gud er villig til å gi til oss alle, og jeg tror Gud ønsker at vi skal få det slik at vi kan undertrykke kongedømmer, arbeid rettferdighet, og hvis tid er kommet, å stoppe munnen på løvene. Vi bør være i stand under alle omstendigheter til triumf, fordi vi ikke har tillit til oss selv, men vår tillit er bare i Gud. Det er alltid de som er fulle av tro som har en god rapport, som aldri knurrer, som i stedet for seier, som ikke er i stedet for menneskelige orden, men av guddommelige orden, siden Gud har kommet for å bo i dem .

Dette liker dyrebare tro er for alle, men det kan være noen hindring i livet ditt at Gud vil måtte håndtere. Det virker for meg som om jeg hadde hatt tusen vei motorer kommet over mitt liv til å bryte meg opp som en keramiker fartøy. Det finnes ingen annen vei inn i de dype ting av Gud, men en knust ånd. Det finnes ingen annen vei inn i Guds kraft. Gud vil gjøre over rikelig fremfor alt vi ber om eller tenke på oss når han kan bringe oss til det sted hvor vi kan si med Paulus: "Jeg lever ikke lenger, og annet, til og med Kristus, har tatt tømmene og regelen."

Jeg forstår Gud ved Hans Ord. Jeg kan ikke forstå Gud ved visninger eller følelser, jeg kan ikke bli kjent med Gud ved følelser. Hvis jeg kommer til å kjenne Gud, jeg kommer til å kjenne Ham ved Hans Ord. Jeg vet jeg skal være i himmelen, men jeg kunne ikke bygge på følelsene mine at jeg kommer til himmelen. Jeg skal til himmelen fordi Guds ord sier det, og jeg tror Guds Ord. Og "troen kommer ved å høre, og høre ved Guds Ord." Rom. 10; 17.

I Mark 11:24 leser vi: «Hva ting bønnene dere ønsker, når dere ber, tro at dere får dem, og dere skal få dem." Den forrige vers taler av fjell fjernes, ryddet vanskelighetene unna. Veneering vil ikke gjøre. Vi må ha virkeligheten, den virkelige arbeidet for vår Gud. Vi må kjenne Gud. Vi må kunne gå inn og hold snakke med Gud. Vi må også vite tankene Guds mot oss, slik at alle våre bønner er alltid på linje med Hans vilje.

Ettersom dette som dyrebare tro blir en del av deg, vil det gjøre deg slik at du tør å gjøre noe. Og husk, ønsker Gud dristige menn, menn som tør alle, menn som vil bli sterk i Ham og tør å gjøre exploits. Hvordan skal vi nå dette flyet av tro? Slipp dine egne tanker og ta tanker om Gud, Guds Ord. Hvis du bygger selv på fantasi vil du gå galt. Du har Guds Ord og det er nok. En mann ga dette bemerkelsesverdige vitnesbyrd om ord: "Aldri sammenligne denne boken med andre bøker. Sammenligninger er farlige. Tenker aldri eller aldri si at denne boken inneholder Guds Ord. Det er Guds Ord. Det er overnaturlig opprinnelse, evig i varighet, uutsigelig i verdi, uendelig i omfang, regenererende i kraft i ufeilbarlige autoritet, universell interesse, personlige i søknaden, inspirert totalitet. Les det gjennom. Skriv det ned. Ber det inn Work it out. Og så sende den videre. "

Og virkelig Guds Ord endringene en mann før han blir et brev til Gud. Det forvandler hans sinn, skifter karakter, beveger seg videre fra nåde til nåde, gjør ham til et inheritor av de aller Guds natur. Gud kommer i, bor i, turer i, snakker gjennom, og sups med ham som åpner hans tilværelse til Guds Ord og mottar den Ånd som inspirerte den.

Da jeg gikk over til New Zealand og Australia, hadde jeg mange til å se meg. Det var en indisk lege som kjørte i samme bil med meg til havna. Han var veldig stille og tok i alt som ble sagt på skipet. Jeg begynte å forkynne, selvfølgelig, og Herren begynte å arbeide blant folket. I andre-klasse delen av skipet var det en ung mann og hans kone som var deltagere på en dame og herre i første klasse. Og som disse to unge hørt meg snakke med dem privat og på annen måte, de var meget imponert. Da damen var de attending ble veldig syk. I hennes sykdom og hennes ensomhet, hun kunne ikke finne lindring. De ringte på legen, og legen ga henne noe håp.

Og så, når denne merkelige dilemma - hun var en stor kristen Scientist, predikant av det, og hadde gått opp og ned forkynnelse det - de trodde på meg. Knowing forholdene, og hva hun bodde på, at det var sent på dagen, og at tilstanden hennes sinn kunne hun bare få de enkleste ord, sa jeg til henne: «Nå er du svært syk, og jeg vant" t snakke med deg om noe annet enn dette, vil jeg be for deg i Jesu navn, og det øyeblikket jeg ber dere skal bli helbredet. "

Og det øyeblikket jeg ba hun ble helbredet. Det var dette som dyrebare tro i drift. Da hun ble forstyrret. Nå kunne jeg ha strømmet inn olje ganske snart. Men jeg strømmet inn alle de bitre stoffene mulig, og i tre dager hadde jeg henne på sinder. Jeg viste henne henne forferdelig tilstand, og påpekte henne all dårskapen henne og feilslutning av stillingen sin. Jeg viste henne at det ikke var noe i Christian Science, at det er en løgn fra begynnelsen, en av de siste institusjoner i helvete. I beste fall en løgn, forkynte en løgn, og produsere en løgn.

Da hun våknet opp. Hun ble så angrende og broken-hearted. Men det som rørte hennes første var at hun måtte gå for å forkynne det enkle evangeliet, der hun hadde forkynt Christian Science. Hun spurte meg om hun måtte gi opp visse ting. Jeg vil ikke snakke om ting, de er for skammelige. Jeg sa: "Hva du må gjøre er å se Jesus og ta Jesus." Da hun så Herren i renhet hans hadde andre ting å gå. Ved nærvær av Jesus alt annet går.

Dette åpnet døren. Jeg måtte forkynne for alle på båten. Dette ga meg en fantastisk mulighet. Som jeg forkynte, falt Guds kraft, overbevisning kom og syndere ble reddet. De fulgte meg inn i min hytte en etter en. Gud arbeider der.

Så denne indiske legen kom. Han sa: «Hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke bruke medisin lenger. "Hvorfor?" "Å, din forkynnelse har forandret meg. Men jeg må ha et fundament. Vil du bruke litt tid med meg? "" Selvfølgelig vil jeg. "Så gikk vi alene og Gud brøt brakkmark. Denne indiske legen skulle gå rett tilbake til sin indiske forhold under en ny bestilling. Han hadde forlatt en praksis der. Han fortalte meg om den store praksis han hadde. Han skulle tilbake til sin praksis for å forkynne Jesus.

Hvis du har mistet din lengsel etter Gud, hvis du ikke har et rop om mer av Gud, er du mangler planen. Det må komme fra oss et skrik som ikke kan være fornøyd med alt annet enn Gud. Han ønsker å gi oss visjonen om prisen fremover som er noe høyere enn vi noen gang har oppnådd. Hvis du skulle stoppe på alle punkt, plukk opp på det stedet hvor du har falt gjennom, og begynne på nytt under raffinering av lys og kraft himmelen og Gud vil møte deg. Og mens Han vil ta deg til en bevissthet om din egen skrøpelighet og til en brokenness av ånd, vil deres tro gripe ham og alle de guddommelige ressurser, vil hans lys og medfølelse bli manifestert gjennom deg, og Han vil sende regn.

Skal vi ikke vie oss på nytt til Gud? Noen sier "jeg tilegnet meg i går kveld til Gud." Hver ny åpenbaring bringer en ny dedikasjon. La oss søke Ham.

Åndelig kraft!

Fariseerne og saddukeerne hadde vært fristende Jesus for å vise dem et tegn fra himmelen. Han viste dem at de kunne skjelne skilting som dukket opp på forsiden av himmelen, og likevel kunne ikke skjelne skilting av ganger. Han ville gi dem ingen tegn til å tilfredsstille deres vantro nysgjerrighet, bemerket at en ond og utro slekt ettertraktet et tegn, og at ingen tegn skulle gis til dem, men tegnet av profeten Jonas. En ond og utro slekt snubler over historien om Jonas, men tro kan se i denne historien en herlig bilde av død, begravelse og oppstandelse vår Herre Jesus Kristus.

Etter at Jesus hadde dradd fra fariseerne, og kom til den andre siden av vannet, sa han til disiplene: «Ta dere, og pass på surdeig av fariseerne og de saddukeerne." Disiplene begynte å resonnere seg imellom og alt de kunne tenke på var at de hadde tatt noen brød. Hva skulle de gjøre? Da Jesus sa disse ordene, "O, dere lite troende!" Han hadde vært så lenge med dem, og likevel var de fremdeles en stor skuffelse for ham, på grunn av deres mangel på forståelse og tro. De kunne ikke fatte den dype åndelige sannheten Han bringer til dem, og kunne bare tenke på å ha brakt brød. "O, dere lite troende! Tror dere ikke forstår, verken huske de fem brødene av de fem tusen, og hvor mange kurver dere tok opp? Verken de sju brødene av de fire tusen, og hvor mange kurver dere tok opp? "

På et tidspunkt Jesus sa til Peter: «Hva tenker du, Simon? hvorav gjør kongene på jorden ta sedvane eller hyllest? av sine egne barn eller fremmede? "sa Peter:« Of fremmede. "Da sa Jesus," Da er barna gratis. Likevel, for at vi skal fornærme dem, går du til sjøen, og kastet en krok, og ta opp fisken som først kommer opp, og når du har åpnet munnen, skal du finne en del penger, tar det, og gi dem, for meg og deg. "Peter hadde vært på fiske forretninger hele sitt liv, men han hadde aldri fanget en fisk med en sølv i munnen. Men Master ikke ønsker oss til å resonnere ut ting - for kjødelige resonnementer vil alltid lande oss i en myr av vantro - men bare for å adlyde. "Dette er en hard jobb," Peter kan ha sagt, da han satte agn på kroken hans, "men siden du ba meg om å gjøre det, vil jeg prøve, og han kastet sin linje i sjøen. Det var millioner av fisk i sjøen, men hver fisk måtte stå til side og la det agn alene, og fortelle at fisk med brikke av penger i munnen komme opp og ta det.

En kvinne kom til meg i Cardiff, Wales, som var fylt med sårdannelse. Hun hadde falt i gatene to ganger gjennom denne trøbbel. Hun kom til møtet og det syntes som om den onde makt innenfor sine tenkt å drepe henne rett i det, for hun falt, var og djevelens makt rending hennes sår. Hun var hjelpeløs, og det syntes som om hun hadde utløpt. Jeg gråt, "O Gud, hjelpe denne kvinnen." Da jeg truet onde kraften i Jesu navn, og umiddelbart Herren helbredet henne. Hun reiste seg opp og gjorde en flott gjøremål. Hun kjente Guds kraft i kroppen, og ønsket å vitne hele tiden. Etter tre dager gikk hun til et annet sted og begynte å vitne om Herrens kraft til å helbrede. Hun kom til meg og sa, "Jeg vil fortelle alle om Herrens helbredende kraft. Har du noen avhandlinger om dette emnet? "Jeg ga henne mitt Bibelen og sa:" Matteus, Markus, Lukas, Johannes - de er de beste strøkene på helbredelse. De er fulle av hendelser om kraft av Jesus. De vil aldri unnlater å utføre Guds gjerning hvis folk vil tro dem. "

Det er der menn mangler. Alle mangel på tro skyldes ikke mate på Guds Ord. Du trenger den hver dag. Hvordan kan du gå inn i et liv i tro? Feed on levende Kristus av hvem dette Word er full. Etter hvert som du blir tatt opp med strålende fakta og vidunderlige nærvær av den levende Kristus, vil troen på Gud våren opp i deg. "Troen kommer av å høre, og høre ved Guds Ord." Rom. 10:17.

Jesus ba disiplene hva menn sier om ham. De fortalte ham: «Noen sier at du er John the Baptist, noen, Elias, og andre, Jeremias, eller en av profetene." Da han satte spørsmålet, for å se hva de mente om det, men hvem sier dere at I am? "Peter svarte:« Du er Messias, Sønn av den levende Gud. "Og Jesus sa til ham:« Salig er du, Simon Bar-Jona: for kjøtt og blod ikke har åpenbart det for deg, men min Far i himmelen. "Det er enkelt. Hvem sier du han er? Hvem er han? Sier du med Peter: «Du er Messias, Sønn av den levende Gud"? Hvordan kan du vite dette? Han er å bli avslørt. Kjøtt og blod avslører ikke dette. Det er en indre åpenbaring. Gud ønsker å åpenbare sin Sønn i oss og gjøre oss bevisst på et indre tilstedeværelse. Da kan du rope: "Jeg vet at han er min! Han er min! Han er min! "Heller ikke kjenner noen Faderen, lagre Sønn, og han whomsoever Sønnen vil åpenbare Ham." Seek Gud til du får fra Ham en mektig åpenbaring av Son, inntil den indre åpenbaring beveger deg på stedet der du alltid er trofast, unmoveable, og alltid rike i Herrens verk.

Det er en fantastisk kraft i denne åpenbaringen. "Ved denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg vil gi deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og helst skal du løser på jorden, skal være løst i himmelen. "Var Peter berget? No Noen minutter senere var han så full av djevelens at Kristus hadde å si til ham: «Kom deg bak meg, Satan, du er en forbrytelse mot meg." Denne klippen var Kristus. Han er klippen, og det er mange skriftsteder bekrefter dette. Og til alle som vet at han er Kristus Han gir nøkkelen tro, makt til å binde og kraft til å løse. Stablish deres hjerter med dette faktum.

Jeg hadde vært forkynnelse på denne linjen i Toronto, bestreber å vise at det øyeblikk en mann tror med hele sitt hjerte for Gud setter i ham en realitet, et stoff, et liv, ja, bor Gud i ham, og med den nye fødsel der kommer til oss en mektig kraft som er sterkere enn all den makt fienden. En mann gikk ut av møtet, og da jeg kom hjem den kvelden han var der med en stor, fin, høy mann. Denne mannen sa til meg: "For tre år siden mine nerver ble knust. Jeg kan ikke sove. Jeg har mistet min business. Jeg har mistet alt. Jeg er ikke i stand til å sove i det hele tatt, og mitt liv er en av elendighet. "Sa jeg til ham:« Gå hjem og sove i Jesu navn. "Han snudde seg rundt og virket motvillig til å gå, men jeg sa til ham:« Gå! "og skjøv ham ut av døren.

Neste morgen ringte han opp på telefon. Han sa til verten min, "Si at jeg sov hele natten. Jeg vil se ham på en gang. "Han kom og sa:« Jeg er en ny mann. Jeg føler jeg har nytt liv. Og nå kan du få meg pengene mine tilbake? "Sa jeg," Alt! "Han sa:" Fortell meg hvordan. "Sa jeg," Kom til møtet i kveld, og jeg skal fortelle deg. "Guds kraft var kraftig stede i den kvelden møtet, og han var sterkt under overbevisning. Han laget til alteret, men falt før han kom dit. Herren forandret ham og alt i ham. Han er nå en vellykket forretningsmann. Alle hans tidligere fiaskoer var kommet gjennom en mangel på kunnskap om Gud. Uansett hva som plager deg, kan Gud riste djevelen ut, og helt transformere deg. Det er ingen som ham.

En dag jeg var på reise i en jernbane tog hvor det var to syke mennesker i bilen, en mor og hennes datter. Jeg sa til dem: «Se, jeg har noe i denne vesken som vil kurere alle tilfeller i verden. Det har aldri vært kjent for å mislykkes. "De ble meget interessert, og jeg gikk på å fortelle dem mer om dette midlet som aldri har mislyktes i å fjerne sykdom og sykdom. De omsider tilkalt opp motet til å be om en dose. Så jeg åpnet sekken, tok ut min Bibel, og lese dem det verset: «Jeg er Herren som helbreder deg." Det har aldri svikter. Han vil helbrede deg om du tør tro på ham. Menn søker overalt i dag for ting som de kan helbrede seg selv, og de ignorerer det faktum at Balm Gileads er innen rekkevidde. Da jeg snakket om dette fantastiske Lege, gikk troen på både mor og datter ut mot Ham, og Han helbredet dem begge, midt i toget.

Gud har gjort Hans ord så dyrebare at hvis jeg ikke kunne få en kopi, ville jeg ikke deler med min Bibel for all verden. Det er liv i Word. Det er dyd i det. Jeg finner Kristus i det, og han er den jeg trenger for ånd, sjel og kropp. Det forteller meg av kraften i hans navn og kraften av hans blod for rensing. Løvene kan mangle og lide sult, men de som søker Herren skal ikke ha noen god ting. Salme 34:10.

En mann kom til meg på en gang, som føres av en liten kvinne. Jeg sa: «Hva er det med ham?" Hun sa: "Han får situasjoner, men han mislykkes hver gang. Han er en slave til alkohol og nikotin gift. Han er en lys, intelligent mann i det meste, men han går under til disse to tingene. "Jeg ble minnet av ordene av Master, gir oss kraft til å binde og løse, og jeg fortalte ham om å sette ut tunga. I navnet til Herren Jesus Kristus kastet jeg ut de onde kreftene som ga ham smaken for disse tingene. Jeg sa til ham: «Man, er du fri i dag." Han var ufrelste, men da han innså kraft av Herren i å levere ham, kom han til tjenester, offentlig innrømmet at han var en synder, og Herren lagret og døpte ham. Noen dager senere spurte jeg: «Hvordan går det med deg?" Han sa: «Jeg er levert." Gud har gitt oss makt til å binde og kraft til å løse.

I en annen plass en kvinne kom til meg og sa: «Jeg har ikke vært i stand til å lukte på tyve år, kan du gjøre noe for meg?" Jeg sa, "Du skal lukte i kveld." Kan jeg gi noen det som hadde gått tapt i tyve år? Ikke av meg selv, men jeg husket Rock som Guds kirke er bygd, Klippen Kristus Jesus, og han lover å gi sin egen makt til å binde og løse. Vi kan våge å gjøre noe hvis vi vet at vi har Guds ord bak oss. I navnet til Herren Jesus jeg løste denne kvinnen. Hun løp hele veien hjem. Bordet var full av gode ting, men hun ville ikke røre noe. Hun sa: "Jeg har en fest med luktende!" Praise the Lord for det faktum at han selv sikkerhetskopierer sin egen Word og beviser sannheten av det i disse dager med vantro og frafall.

En annen person kom og sa: «Hva kan du gjøre for meg? Jeg har hatt seksten operasjoner og har hatt mine trommehinnene tatt ut. "Jeg sa:" Gud har ikke glemt hvordan man lager trommehinnene. "Jeg salvet henne og ba, be Herren om at trommehinnene bør skiftes. Hun var så døv at jeg tror ikke hun ville ha hørt hatt en kanon gått av. Hun var så døv etter som det var mulig å bli. Men hun så andre mennesker får helbredet og glede. Gud har glemt å være nådig? Hans makt var akkurat det samme? Hun kom neste kveld og sa: «Jeg har kommet i kveld å tro Gud." Ta vare du ikke komme på noen annen måte. Jeg ba for henne igjen og bød ørene til å være løst i Jesu navn. Hun trodde, og det øyeblikket hun trodde hun hørte, løp hun og hoppet på en stol og begynte å forkynne. Senere Jeg lot falle en knappenål falle, og hun hørte det. Gud kan gi trommer til ørene. Alt er mulig for Gud. Gud kan redde det verste.

Motet en kastet den byrden på Herren. Han vil bære deg. Se hen til ham og bli opplyst. Se hen til ham nå.

Nedsenket i Den Hellige Ånd

Dåpen med Den Hellige Ånd er en god begynnelse. Jeg tror det beste ordet vi kan si er: "Herre, hva vil du ha meg å gjøre?" Den største vanskeligheten i dag hos oss skal holdes på det sted hvor det skal bare Gud. Det er så lett å få vårt eget sinn for å fungere. Arbeidsgruppen for Den Hellige Ånd er så annerledes. Jeg tror det er en Kristi sinn, og vi kan bli så oppslukt i Ånden at vi hele dagen spør: "Hva vil du ha meg å gjøre?"

Dette har vært en dag i Den Hellige Ånd. De siste tre månedene har vært de største dagene i mitt liv. Jeg pleide å tenke om jeg kunne se slik og slik ting jobbet jeg burde være fornøyd, men jeg har sett større ting enn jeg noensinne ventet å se, og jeg er mer sulten for å se større ting ennå. Den store ting på konvensjoner er å komme oss så oppslukt av Gud, så vi kan se tegn og undere i navnet til Herren Jesus, et sted hvor døden har funnet sted og vi er ikke, for Gud har tatt oss. Hvis Gud har tatt tak i oss, vil vi bli forandret ved hans makt og styrke. Du kan stole på den, den etiopiske vil bli endret. Jeg finner Gud har en plan for å snu verden opp ned, der er vi ikke.

Når jeg har vært på min arme råd, og har sett Gud åpner døren, har jeg følt jeg skal aldri tvile på Gud igjen. Jeg har blitt tatt til et annet sted som var enda verre. Det er ingen plass for oss, og enda et sted der Gud er, hvor Den Hellige Ånd er bare viser frem og vise hans nåde, et sted hvor vi aldri kommer ut, hvor vi alltid er nedsenket i Ånden, Guds herlighet bli sett på oss. Det er herlig! Det finnes en makt bak kulissene som beveger seg ting. Gud kan arbeide på en slik fantastisk måte ....

Jeg tror vi har ennå ikke vite hvordan det ville være en pinsemenighet i England som forsto virkelig arbeidet til forbønn. Jeg tror Gud Den Hellige Ånd vil lære oss at det er ikke bare folk på plattformen som kan flytte ting ved bønn. Du mennesker, kan Herren flytte ting ved deg. Vi må lære kraften i pusten av den Hellige Ånd. Hvis jeg fylt med Den Hellige Ånd, vil han formulerer det ordet som kommer inn i mitt hjerte. Lyden av stemmen min er bare ved et pust som går gjennom det. Da jeg var i et lite rom på Bern vente på passet mitt, fant jeg en masse mennesker, men jeg kunne ikke snakke til dem. Så jeg fikk tak i tre mennene og trakk dem til meg. De stirret, men jeg fikk dem på sine knær. Da vi ba, og vekkelsen begynte. Jeg kunne ikke snakke med dem, men jeg kunne vise dem veien til å snakke med noen andre.

Gud vil flytte på folk for å få dem til å se Guds herlighet akkurat slik det var da Jesus vandret i denne verden, og jeg tror Den Hellige Ånd vil gjøre spesielle undere og mirakler i disse siste dager. Jeg ble tatt for å se en ung kvinne som var svært syk. Den unge mannen som viste meg veien sa: «Jeg er redd vi skal ikke kunne gjøre mye her, på grunn av moren, og legene kommer." Jeg sa: "Dette er hva Gud har brakt meg hit for, "og da jeg ba den unge kvinnen ble øyeblikkelig helbredet ved Guds kraft. Gud Den Hellige Ånd sier i våre hjerter i dag at det er bare han som kan gjøre det. Etter at vi fikk folkemengdene, og jeg tjente de syke blant dem i to timer.

Hemmeligheten for fremtiden er levende og beveger seg i kraft av Den Hellige Ånd. En ting jeg gleder oss over er at det trenger ikke være en time eller et øyeblikk da jeg ikke kjenner den Hellige Ånd er over meg. Å, dette er strålende liv i Gud utenfor uttrykket, det er Gud åpenbart i kjødet. Å, dette strålende unction av Den Hellige Ånd - som vi flytter ved Ånden. Han skulle være vår kontinuerlig liv. Den Hellige Ånd har den siste tanker om alt som Gud ønsker å gi. Ære være Gud for den hellige ånd! Vi må se at vi lever i det stedet der vi sier, "Hva vil du ha meg å gjøre?" Og er på det sted hvor han kan arbeide i oss til å ville og å gjøre hans gode vilje.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.