Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Et evig helvete?

Et evig helvete?

 

Jesus er ikke redd for ordet belønning. Gang på gang lar han mennesket få ”belønning” for å gjøre det gode. Han taler til og med om daglønn i lignelsen om arbeiderne i vingården i Matteus 20.1–16. Men hva han mener med dette ordet viser nettopp denne lignelsen ganske klart.

Lønn – her i dette livet – er den styrke og vekst som følger med det å gjøre det gode. Denne styrke og vekst kommer helt og fullt uavhengig av om en begynner arbeidet tidlig eller sent. For lønnen ligger i selve arbeidet. Når en lever etter Guds Lov, kjenner en at en lever etter sin egen sanne Lov. Da først føler en at en lever og at lønnen for å gjøre Guds Vilje nettopp er selve ”livet”.

Utsagnet om at Gud belønner hver etter hans gjerning inneholder først og fremst dette at lønn på samme måte som straff ligger i selve handlingen, i den stimulans, eller i den nedbryting av livet som gjerningen måtte medføre. I lignelsen om såmannen består lønnen av avling. Jorden kan bære mer eller mindre, men den trives og lever ved å bære avling. En kjenner seg salig når en gjør det som godt er. Men den jord som ikke bærer avling blir oppbrent av solen, eller kvalt av klunger. Den vantrives og legges øde. Når Menneskesønnen i dommen i Matteus 25.40 sier: ”Det dere gjorde mot en av mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.” Da mener han: Det gjorde dere mot det sant menneskelige i dere selv. For Menneskesønnen lever i oss alle, og han er etlet til å vinne i hver eneste våknende menneskesjel, vinne mer og mer over dyresinnet og villmannen i oss – vinne over ”Djevelen”[33].

Belønning og følelse av vekst og framgang følger med alt godt en kan få gjort enten det er lite eller stort. Den som bare gir en av de minste så mye som en slurk vann med godt hjertelag – en vannslurk var ikke alltid så lite i det tørre Palestina – han skal ikke savne sin lønn. Enhver god idé som en får følge opp har i seg selv sin belønning. Enhver seier og ethvert skritt på den gode veien fører med seg glede. Slik er det også ”lønn” for den som ber på rett måte, eller faster riktig: Han føler at han vokser og at det gode i ham gjør framskritt. Om belønning er den gode konsekvensen av rett framferd, så er straff den negative følge av ugjerning. I følge historien om såmannen visner de nytteløse som såkorn på stengrunn eller kommer bort på annen måte. Hele deres tilværelse blir forgjeves.

Men følgene av våre handlinger rekker ut over dette livet. Her som ellers fulgte Jesus skriftene i sin tid.

Fra begynnelsen hadde Israel ikke visst om annet enn døden og et dødsrike (Scheol). Dette var på samme måte som hos andre folkesalg i tidlig tid, en skyggedal uten liv. Det blir ofte kalt dødsriket ("Nåheimen" i følge Garborg – overs. anm.) (1. Mos.37.35; 44.29, 31; 4.Mos. 16.30). Scheol er i Det gamle testamentet tenkt som en mørkeheim, et skyggeland (Job. 10.21). Det blir kalt ”stillheten” i Salm. 115.17, ”avgrunnen”, ”mørket”, ”glemselens land” i Salm. 88.12–13. Det finnes ”verken handling, kunnskap eller visdom i Nåheimen”, (Pred. 9.10) Både gode og onde kommer dit når de dør, i følge Job 30.23. Og i døden finnes det ikke noe minne om Gud. ”Hvem vil prise deg i dødsriket?” spør Salm. 6.6[34]).

Men allerede tidlig hadde Israels tenkere lurt på hvorfor det ikke alltid gikk den gode godt og den dårlige dårlig (se særlig Jakobs bok). Flere forklaringer er blitt lansert, for eksempel den vi finner spor av i Johannes 9. 2–3: De som lider her må ha syndet før de ble født, eller at de lider for synder som foreldrene har gjort. Men tanken om en utjevning etter døden fikk tak. Allerede hos Job våkner håpet om en rett for de gode hinsides, og i Visdomsboken 3.1–10, har denne tanken slått rot. Det er nå blitt liv i dødsriket, med glede for de gode og bedrøvelse for de onde.

På Jesu tid hadde Scheol – eller Hades som det heter på gresk i Det nye testamentet – delt seg i to. På den ene siden var det Helheimen med ”pine” for de urettferdige, de som ble holdt i varetekt under refsing fram til dommedag. På den annen side havnet de rettferdige i Paradis, eller ”Abrahams fang” i følge Lukas 16.22–23 og 2. Peter 2.9[35]. Disse to stedene var sterkt atskilt, men de gode og de onde kunne likevel snakke med hverandre (Luk.16.23–26). Den ild som nevnes i historien om den rike og Lasarus er vel i senere tid blitt innlånt fra Gehenna[36]. Av og til nevner Jesus et fengsel som synderen ikke skal komme ut av før han har betalt den siste skjerv (Mat. 5.26; 18.34; Luk. 12.59). Dette må være straffestedet i Helheimen. Fra Gehenna kom ingen ut. Dette var den andre, den fullkomne og endelige død (Åpb. 20.14).

Straff blir tilmålt etter synd: Jo større synd, desto hardere refs. Og frivillig synd ble strengere dømt enn ufrivillig synd. En tjener som ikke gjør hva herren hans vil blir refset med slag. Mange slag om han visste hva Herren ville, færre slag om han ikke visste det. I det hele tatt blir det avkrevd enhver i følge det som er ham gitt (Luk. 12. 47–48. Det første spørsmålet er: Har du elsket din neste? Den som bare er vred på sin bror blir skyldig til straff, likedan som en drapsmann blir skyldig til straff etter Moseloven, om han da ikke har hatt grunn til vrede (Mat. 5.21–22 m. hnv.). Også for våre ord må vi stå til regnskap, for gjennom disse avslører vi vår dypeste sannhet, helst når vi minst tenker på det. Derfor: ”I følge dine ord skal du kjennes som rettferdig, og etter dine ord skal du dømmes” (Mat. 12.37[37]).

Når Messiasriket kommer, skal de rettferdige stå opp (Luk.14.14; 20.35–36; 1. Kor. 15.22–28; Åpb. 20.4–5). Hos Lukas 20.35 er bare en oppstandelse nevnt. Så kommer den første dommen (Mat.24.30–31; Åpb. 20.4). De oppståtte rettferdige går da inn i Messiasriket sammen med de utvalgte som da er i live (Mat. 24.31, 37–43; 1. Tes. 4.15). Menneskenes verden blir i denne tidsalderen fullstendig underlagt Gud i følge Tusenårsriket i Åpenbaringen 20.2–3 (sml. Åpb. 21.1–4). Så kommer den siste dommen (Mat. 25.31–46,; Åpb. 20.12), og når dommen er holdt og alt ondt er renset bort fra jorden, slik at alt er blitt fornyet (Åpb. 21. 4–5), da har de rettferdige oppnådd fullstendig salighet. Gudsriket og Himmelriket er da fullkomment.

Det er først ved denne siste dommen at det er tale om Gehenna, den store
renseselsilden – se Matteus 25.41 og Åpenbaringen 19.20 og 20.10, 14 og 15.

Gehenna-tanken er ukjent i Det gamle testamentet og kom ikke opp før etter Babylon-tiden. Ordet Ge(h)enna er jordisk nok og kommer fra hebraisk Gehinnom, Hinnomsdalen. Dette var navnet på en dal utenfor Jerusalem hvor Juda i gamle dager blotet til Molok (Jer. 7.31; 2. Kong. 23.10). Dette var et uhyggelig sted med vulkansk terreng med en eim av svovel i luften over dalen. Troen var den at Gehinnom en gang skulle forvandles til en ildsjø som skulle brenne opp de verste av Israels fiender (Es. 66.16–17, 24; Dan. 7.10–27).

I de senere tidene ble avfall og bråte fra byen kastet her sammen med kropper av døde dyr og iblant lik av forbrytere. Dette ble oppbrent i Hinnomsdalen. Denne søppelilden brant både dag og natt da det alltid var avfall nok fra en så stor by som Jerusalem. Og ilden brant med svovel fordi den måtte være så sterk at den skulle fortære alt dette avfallet fort nok.

Med all denne uhygge og med ild og drømmer om ild fra gammel tid, både over og under jorden, ble Gehenna eller Hinnomsdalen det rette arbeidsmaterialet for å forme et "Helvete". Og dette ble bildet på den siste straff over Guds og Israels fiender.

Ilden er bildet på utdøding eller fullstendig utslettelse. Slik ilden i Hinnomsdalen gjorde ende på avfallet fra Jerusalem, slik skulle den åndelige Gehennailden gjøre slutt på jordens avfall, dette avfall som med alle Guds hjelperåder og all hans tålmodighet gjennom tidene ikke hadde latt seg frelse. Ilden holder seg så lenge den får næring. Gehennailden blir av og til kalt ”uslukkelig” likedan som ilden i Hinnomsdalen[38]. Men det som blir kastet på ilden, brenner opp (Mat. 3.12; 13.30, 40; Luk. 3.17). Og Israels Gud er rettferdig til det siste. En lempeligere Gehenna-straff kom opp samtidig med ildstraffen. Ikke alt som ble kastet i Hinnomsgapet kom på ilden. Noe falt i steinurer utenfor og ble liggende der. Slik skulle bare Guds og Israels store fiender bli brent i det åndelige Gehenna. Andre syndere som hadde forherdet seg slik at de ikke kunne komme med i Gudsriket, skulle på annen måte bli ”ødelagt” (Mat. 10.28), ”kastet utenfor” eller i ”mørket utenfor” (Mat. 8.12; 24.51; Luk. 13.28). Ellers var det gråt og tenners gnissel også der (Mat. 22.13 m. hnv.).

Metaforen Gehenna er utnyttet helt og fullt i Det nye testamentet. I Åpenbaringen hvor ellers ”mørket utenfor” er falt bort, blir først de tre store vondemaktene: Dyret, Den falske profeten og Djevelen kastet i ildsjøen (19.20; 20.10, 14). Alle som ikke er oppskrevet i Livets Bok ”får den samme skjebne”. De som følger dyret og profeten blir drept ”med hans sverd som satt på hesten” (19.21). Og de som er sammen med Djevelen i den siste strid mot de hellige blir oppbrent med ”ild fra Himmelen” 20.9. Men døden og dødsriket blir ”kastet i ildsjøen” (20.14), og ”dette er den andre døden”[39].

Men på et par steder holder noe nytt på å arbeide seg fram: Drømmen om en ild som ikke er for renselse, men ”til pine”. De som brenner der skal ikke ”brenne opp”, men for evig tid leve midt i ilden. Det er vel forfølgelsene som har gitt denne syke drømmen liv: Når Gud lot forfølgerne utøve slike grusomheter mot hans barn, så måtte han ha tenkt ut en forferdelig straff i gjengjeld for dem. Denne drømmen stammer fra en diktstrofe fra de første tidene (sml. Åpb. 19.3 der røken fra det ødelagte Roma stiger opp ”i all evighet”). Men i dampen av blod og i røyken av bål har denne tanken vokst og etter hvert fått livskraft.

Ord som ”æonisk ild” er kommet inn allerede i Det nye testamentet, og etter Åpb. 14.11 og 20.10 skal Djevelen og hans tjenere rett og slett bli pint ”i alle evigheter”. Diktstrofen fra grunnteksten lyder: eis aionas aionon, og lar seg vel best oversette til norsk med "i evigheters evighet" (Garborgs oversettelse = Ævords Ævur. - overs. anm.)

Det greske aion (gammelt aivon = lat. ævum) er vår ”evighet” – (Garborgs Æve - overs. anm.) – og betyr levetid, alder og også evighet eller lang tid[40]. I Det nye testamentet er ordet ofte brukt om tidsalder. Av aion er laget aionios: evig, som varer en evighet. Ordet blir brukt om lang tid uten faste grenser. ”Fra æoniske tider” i Romerbrevet 16.25 og flere steder betyr det: fra de første tidene, fra opphavet, eller fra da verden ble til[41]. ”I alle evigheter” skulle altså bety: I alle tider, gjennom alle tidsaldre. Men slik vi har sett, kommer ikke Gehenna-straffen før tidsaldrene er til ende, eller som det heter i Åpenbaringen 10.6: Når det ikke lenger skal være noen tid. Så må da de lærde ut med sine ordleker om endeløs tidløshet, eller det ”endeløse øyeblikk” osv., som selvsagt ingen forstår, ei heller de selv.

Hva som er sikkert er at Jesus selv aldri taler om endeløs straff. Til og med den største synder skal komme ut fra straffestedet når han har ”betalt den siste skjerv”. Den æoniske ild i Matteus 25.41 må være Gehennailden. Men ”evig pine” kjenner Jesus ikke til. Ordet kolasis som han bruker i samme kapittel v. 46, og som kirkebibelen oversetter med ”pine”, betyr i følge ordbøkene "kvisting", (å kviste hagetrær) og senere refs, tukt eller age. Men også ”evig tukt” blir meningsløst når det ”ikke finnes tid lenger” og den jordiske tilværelsen altså har nådd sitt sluttmål.

Det kan da ikke være disippelen Matteus som har lagt dette ordet i Jesu munn. Det er den våknende Kirken som så smått har begynt leke med ”den evige ilden”[42].

Hos Jesus som hos de skriftlærde er Gehenna den store opprensing etter tiden og tilværelsen i den. Det er den store rengjøring foran Gudsriket, til den store Sabbaten. Læren om endeløs helvetestraff er like ukristelig som meningsløs. Det onde, som i sin grunn er en selvmotsigelse, det at mennesket gjør opprør mot sin egen innerste lov, det kan ikke være uforgjengelig. Det må bøye seg eller gå under. Og setter vi opp et helvete hvor Guds skapninger blir pint dag og natt uten ende og uten utvikling eller håp, så synder vi verre enn vi vet. Det vil bare forsterke et alltid mer djevelsk hat til Gud og alt som er godt, og denne meningsløse pine sitter Gud og ser på i sin salighet. Da har vi gjort Gud, Faderen selv, til over djevel.


Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.