Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Se til Jesus

Se til Jesus

Prekener av R A Torrey

Hvis vi skal løpe med tålmodighet i løpet som er satt foran oss, må vi alltid holde utkikk til Jesus (Hebr 12:1-3). En av de enkleste og enda en av de mektigste hemmeligheter følger glede og seieren er å aldri miste av syne Jesus.

1.Først av alt må vi holde ser på Jesus som bakken vår aksept for Gud. Om og om igjen, vil Satan gjøre et forsøk på å ta motet fra oss ved å bringe opp våre synder og feil og dermed prøver å overbevise oss om at vi ikke er Guds barn, eller ikke lagret. Hvis han lykkes i å få oss til å se på og dystre synder, skal han snart få oss motløse og motløshet betyr fiasko. Men hvis vi vil fortsette å se på hva Gud ser på, de døde av Jesus Kristus i vårt sted som helt atones for hver synd at vi noen gang begått, vil vi aldri miste motet på grunn av den største av våre synder. Vi skal se at mens våre synder er stor, veldig stor, ja de har alle blitt sonet for. Hver gang Satan bringer opp en av våre synder, skal vi se at Jesus Kristus kjøpte oss fri fra forbannelsen sitt ved å være gjort en forbannelse i vårt sted (Gal. 3:13). Vi skal se at mens det i oss selv vi er full av urettferdighet, likevel i Kristus vi er gjort rettferdige for Gud, fordi Kristus ble gjort til synd i vårt sted (2 Kor 5:21). Vi vil se at hver synd at Satan erta oss om har blitt båret og avgjort for alltid (1 Peter 2:24; Jesaja 53:6). Vi skal alltid være i stand til å synge,

Jesus betalte min gjeld,
Alle gjelden jeg skylder;
Sin hadde etterlatt seg en rød flekk,
Han vasket den hvite som snø.

Hvis du er denne stunden uro med noen synd at du noensinne har begått, enten i fortiden eller nåtiden, bare se på Jesus på korset; tro hva Gud forteller deg om ham, at denne synden som plager deg ble lagt på Ham (Jesaja 53:6). Gudskjelov at synd er alt avgjort, være full av takknemlighet til Jesus, som bar den på plass, og bekymre seg om det lenger. Det er en handling av base utakknemlighet mot Gud å gruble over synd at han i sin uendelige kjærlighet har kansellert. Hold ser på Kristus på korset og går alltid i sollyset av Guds nåde. Dette favør av Gud har blitt kjøpt for deg på store kostnader. Takknemlighet krever at du alltid bør tro på det og gå i lys av det.

2. For det andre må vi holde ser på Jesus som vår oppstandne Frelser, som har all makt i himmelen og på jorden og er i stand til å holde oss hver dag og hver time. Er du fristet til å gjøre noe galt i dette øyeblikk? Hvis du er, husk at Jesus stod opp fra de døde, husk at i dette øyeblikk Han bor ved Guds høyre hånd i herlighet, husk at han har all makt i himmelen og på jorden, og at det derfor kan han gi du seier akkurat nå. Tro hva Gud forteller deg i Guds ord, at Jesus har makt til å frelse deg i dette øyeblikk "fullstendig" (Heb 7:25). Tror at han har makt til å gi deg seier over synd at det nå besets deg. Be ham gi deg seier; forventer ham til å gjøre det. På denne måten, ved å se til den oppstandne Kristus for seieren, kan du ha seier over synd hver dag, hver time, hvert øyeblikk. "Husk at Jesus Kristus, opp fra de døde» (2 Timoteus 2:8).

Gud har kalt hver og en av oss til et seirende liv, og nøkkelen til dette seirende liv er alltid på jakt til den oppstandne Kristus for seier. Gjennom ser til Kristus korsfestet vi får tilgivelse og fred. Gjennom å se til den oppstandne Kristus vi får presentere seier over syndens makt. Hvis du har mistet synet av den oppstandne Kristus og har gitt etter for fristelse, bekjenne dine synder, og vet at det er tilgitt fordi Gud sier det (1 Joh 1:9), og se til Jesus, den oppstandne One, igjen for å gi deg seier nå, og holde utkikk til Ham.

3. For det tredje må vi holde utkikk til Jesus som den som vi bør følge i vår daglige atferd. Vår Herre Jesus sier til oss, hans disipler i dag, slik han sa til Hans tidlige disipler: «Følg meg." Hele hemmeligheten sann kristen oppførsel kan oppsummeres i disse to ordene "Følg meg." "Den som hevder å bo i han må gå som Jesus gjorde" (1. Joh 2:6). En av de vanligste årsakene til svikt i kristenlivet er funnet i forsøk på å følge noen god mann som vi stor beundrer. Ingen mann og ingen kvinne, uansett hvor god, kan trygt følges. Hvis vi følger en mann eller kvinne, er vi nødt til å gå seg vill. Det har vært, men en helt perfekt mann på denne jord - mennesket Kristus Jesus. Hvis vi prøver å følge noen annen mann vi er sikrere å imitere sine feil enn sine Eksellenser. Look to Jesus og Jesus kun som din Guide.

Hvis du på noe tidspunkt er i en forvirring med hensyn til hva man skal gjøre, bare spørre: Hva ville Jesus do? Spør Gud ved sin Hellige Ånd til å vise deg hva Jesus ville gjort. Studere Bibelen for å finne ut hva Jesus har gjort og følge Ham. Selv om ingen andre synes å være å følge Jesus, være sikker på at du følger Ham. Ikke tilbringe tid eller tenkte på å kritisere andre fordi de ikke følger Jesus. Se at du følger ham selv. Når du kaster bort tiden din kritiserer andre for ikke å følge Jesus, Jesus er alltid å si til deg, "Hva er det for deg? Du må følge meg» (Johannes 21:22). Spørsmålet for deg er ikke det å følge Jesus kan innebære for andre mennesker. Spørsmålet er: Hva betyr å følge Jesus betyr for deg?

Dette er egentlig enkle liv, livet til bare å følge Jesus. Mange forvirrende spørsmålene kommer til dere, men den mest forvirrende spørsmålet snart vil bli like klart som dagen hvis du finner ut av hele ditt hjerte for å følge Jesus i alt. Satan vil alltid være klar til å hviske til deg, "slik og slik en god mann gjør det, men alt du trenger å gjøre er å svare:" Det spiller ingen rolle for meg hva dette eller at mennesket kan gjøre eller ikke gjøre. Eneste Spørsmålet for meg er, hva ville Jesus do? " Det er vidunderlig frihet i dette liv bare å følge Jesus. Denne banen er rett og sletten. Men veien til ham som prøver å forme sin oppførsel ved å observere atferden til andre, er full av vendingene og fallgruver. Hold ser på Jesus. Følg på tillitsfullt der han fører. Dette er banen til de rettferdige, skinner stadig klarere til det fulle lys (Ordspråkene 4:18). Han er verdens lys, den som følger ham, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys langs veien (Johannes 8:12).

Kraften i Guds ord!


Den store reservoar av den makten som tilhører Gud, er hans egne ord-Bibelen. Hvis vi ønsker å gjøre det vår, må vi gå til den boken. Likevel florerer mennesker i menigheten som ba for makt og neglisjere Bibelen. Menn er lengsel etter å ha makt for frukt-bærende på sine egne liv og likevel glemmer at Jesus har sagt:

"Såkornet er Guds ord." (Luk 8:11)

De er lengsel etter å ha makt til å smelte det kalde hjerte og bryte den sta vilje, og likevel glemmer at Gud har sagt:

"Er ikke mitt ord som en ild? ... Og som en hammer som bryter berget i stykker? (Jer 23:29)

Hvis vi skal få fylde av kraft i liv og tjeneste, må vi mate på Guds Ord. Det er ingen annen mat slik styrking. Hvis vi ikke tar tid til å studere Bibelen, kan vi ikke ha makt, noe mer enn vi kan ha fysisk makt hvis vi ikke vil ta tid å spise næringsrik mat. La oss se hva Guds ord har kraft til å gjøre.

1. Først av alt, har Guds Ord makt til å dømme i synd. I Apostlenes gjerninger 2:37 leser vi,

"Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og sa til Peter og de andre apostlene, Menn og brødre, hva skal vi gjøre?"

Hvis vi ser tilbake og se hva det var de hørte og som produserte denne dype overbevisning, finner vi at det var rett og slett Guds Ord. Hvis du vil lese Peters preken, vil du finne det en av de bibelske prekener noensinne forkynt. Det var Skriften fra begynnelse til slutt. Det var da bar Guds ord, hjem av Guds Ånd, som stakk dem til sitt hjerte. Dersom du ønsker å produsere overbevisning, må du gi menn Guds Ord. Jeg hørte en mann ber om en tid siden denne bønnen, "O Gud, overbevise oss om synd," en veldig god bønn, men hvis du tar med din sjel i kontakt med det instrumentet som Gud har utpekt for den overbevisning om synd, vil du ikke har overbevisning om synd. Dersom du ønsker å produsere overbevisning i andre, må du bruke ordet å gjøre det.

For ikke lenge siden en fin ser ung mann kom inn i våre inquiry-rom. Jeg sa til ham:

"Er du kristen?"

"Nei, sir."

«Hvorfor ikke?"

Jeg synes kristendommen er et første-rate ting, men jeg har ikke mye følelse om dette. "

«Men,» sa jeg, "du vet ikke at du er en synder?"

Han sa: «Ja, sir, antar jeg er jeg, men jeg er ikke veldig mye av en synder. Jeg er en ganske god form for en fyr."

Jeg svarte: "Så, min venn, har du ikke mye overbevisning om synd. Jeg har noe i hånden min som er en guddommelig pålagte instrument for å produsere overbevisning om synd." Jeg åpnet Bibelen 22:37 Matthew, 38 og ba ham å lese den. Han leste, "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud."

"Hva bud er det?" Spurte jeg.

Han svarte: "Den største og første bud."

"I lys av dette må det bli den første og stor synd?"

Han svarte: «Det må være å unnlate å holde dette budet.

"Har du holdt det?"

Guds Ånd tok det hjem til sitt hjerte der og da. Det var ikke lenge før vi var på kne, og han ber Gud om nåde i Kristus.

2. I neste sted, har Guds Ord makt til å regenerere. I 1. Peter 1:23 leser vi:

"Å være født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds ord, som lever og blir de stående til evig tid."

I James 1:18 leser vi,

"Sin egen vilje Han fikk oss med sannhetens ord, at vi skal være en slags første fruktene av hans skapninger."

Ønsker du å bli født på ny, er veien svært enkel. Ta Guds Ord om Kristus korsfestede og oppstandne, og slipp den inn i ditt hjerte ved meditasjon på det. Se til Gud ved sin Hellige Ånd til å påskynde den, tror det med hjertet, og arbeidet er gjort. Ønsker du å se en annen født på ny, gi ham Guds Ord. Prosessen med fornying på vår side er den enkleste ting i verden. På Guds side er det mystiske, men med at vi har ingenting å gjøre. Prosessen er ganske enkelt dette: menneskehjertet er jordsmonnet, du og jeg er sowers, Guds ord er frø som vi slippe inn i den jord. Gud quickens den ved sin Hellige Ånd og gir økning (1. Kor. 3:6). Hjertet lukkes rundt Word ved troen, og det nye livet er produktet. Den nye fødsel er ganske enkelt impartation av en ny natur, impartation av Guds natur.

Men hvordan skal vi laget del i Guds natur? Les 2 Peter 1:4 (R.V.) og kontekst: «That gjennom disse (meget stor og kostbar løfter) dere kan få del i guddommelig natur." Det er alt som skal til. Guds ord er seedet ut som den guddommelige natur kilder opp i menneskets sjel.

3. Igjen har Guds ord makt til å produsere tro.
I Romerne 10:17 leser vi,

"Så troen kommer ved å høre, og høre ved Guds Ord."

Du kan aldri få tro ved bare å be, du kan aldri få det av noen innsats av vilje, du kan aldri få det ved å prøve å pumpe den opp på noen måte. Tro er produktet av en bestemt sak, og at årsaken er Guds Ord. Det er så, for eksempel med lagring tro. Tenk deg at du vil ha en mann å ha sparing tro. Bare gi ham noe bestemt fra Guds Ord hvor han kan hvile. Filippi fangevokter spurte, "Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst?" (Apg 16:30), og Paul svarte "Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, og ditt hus" (Apg 16:31). Men Paulus ikke stoppe der. Les vers 32, "Og de talte til ham Herrens Ord, og til alle som var i huset hans." De gjorde ikke bare fortelle Filippi fangevokter til å tro på Herren Jesus Kristus, og så la ham der floundering i mørket uten å gi ham noe å tro, eller noe for hans tro til å hvile på. De ga det som Gud har ordinert til å produsere tro.

Det er ved dette punktet at vi ofte gjør en feil. Vi forteller folk, "Tro, tro, tro, men ikke vise dem hvordan, ikke gi dem noe sikkert å tro. Den bibelske måten og den intelligente måten er, når du forteller en mann til å tro, å gi ham noe å tro. Gi ham, for eksempel, Jesaja 53:6, og dermed holder opp Kristus korsfestet, eller gi ham 1. Peter 2:24. Her har han noe for hans tro til å hvile på. Troen må ha et fundament. Tro kan ikke flyte i tynn luft. Det er ynkelig å se menn fortalte til å tro, å tro, å tro og deretter gi ingenting for deres tro å hvile på.

Ikke bare sparer tro kommer fra Guds ord, men rådende tro på bønn gjør også. Anta at jeg leste Mark 11:24, "Hvilke ting bønnene dere ønsker, når dere ber, tro at dere får dem, og dere skal få dem." Jeg pleide å si: "Den måten å få noe jeg ønsker er å tro jeg skal få det." Jeg ville knele ned og be og prøv å tro, men jeg fikk ikke det jeg spurte etter. Jeg hadde ingen reell tro. Virkelig tro må ha en arrestordre. Før jeg kan virkelig tror jeg skal få det jeg ber, jeg må ha et klart løfte om Guds Ord, eller en bestemt leder av Den Hellige Ånd til å hvile min tro på.

Hva skal vi så gjøre? Vi kommer inn i Guds nærvær. Det er noe vi ønsker. Nå er spørsmålet: Er det noen lover i Guds ord om dette som vi ønsker? Vi ser i Guds ord og finne løftet. Alt vi trenger å gjøre er å spre det løftet ut før Gud. for eksempel, sier vi: "Himmelske Fader, ønsker vi Den Hellige Ånd. Du har sagt i ditt ord, 'Hvis da dere, som er onde, vet å gi gode gaver til barna dine: hvor mye mer skal din himmelske Far gi Den Hellige Ånd til dem som ber ham? Og du har sagt igjen i Ap.gj. 2:39 at 'løfte er dere, og dine barn, og til alle som er langt borte, og med så mange som Herren vår Gud skal kalle ". Jeg er en som heter mann, jeg er en frelst mann. Og her har jeg ditt ord for det. Du har lovet det. Jeg ber Deg nå å oppfylle meg med Den Hellige Ånd. "Vi tar deretter 1 5:14 John, 15, og si:" Far, dette er den tilliten jeg har i deg, at hvis jeg ber om noe etter din vilje - og jeg vet at dette er i henhold til Thy vil-du hører meg, og hvis jeg vet at du hører meg, jeg vet at jeg har begjæringen at jeg spurte deg. "Da jeg stå opp, stå ved dette løftet fra Gud og si: "Det er mitt." Og det vil bli min. Den eneste måten å ha en tro som hersker i bønn er å studere Bibelen, og vet løftene, og legge dem frem for Gud når du ber. George Mueller er en av de mektigste menn i bønn i dette århundret. Men han alltid forbereder bønn ved å studere Word (Joh 15:7).

Det er akkurat det samme med den tro at vi ønsker i stedet for tvil. Dette kommer også av Guds Ord. Anta at du har en skeptiker å håndtere, og du ønsker at mannen skal ha tro. Hva vil du gjøre med ham? Gi ham en bok om kristen bevis? Jeg har ingenting å si imot bøker på Christian bevis. Men det er en inspirert Bok om kristen bevis, og det er verdt alle biblioteker som noensinne er skrevet om dette temaet. Slå til John 20:31, "Men disse er skrevet, så dere kan tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn, og tro at dere kan ha liv i hans navn." Johannesevangeliet er en inspirert Bok om kristen bevis. Hva skal vi så gjøre med oss selv om vi er skeptikere? Hva skal vi gjøre med andre? Først må du finne ut om deres vilje er overgitt seg eller ikke. «Om noen vilje til å gjøre hans vilje, skal han vite av undervisningen, enten det er av Gud, eller om jeg taler av meg selv" (Johannes 7:17 R.V.). Etter vilje er overgitt, bare si: "Ta denne boken og lese den gjennomtenkt og ærlig og komme tilbake og fortelle meg resultatet." Resultatet er absolutt sikker.

Det er ingen mann, agnostiker, vantro, eller hva du vil, hvis viljen er overgitt til sannheten, som vil ta denne boken til Gud og be ham gi ham lys, som ikke vil komme ut å tro at Jesus er Kristus, Guds Sønn. Jeg har prøvd dette med jeg vet ikke hvor mange menn og kvinner, og det har aldri vært ett unntak fra regelen fastsatt etter Kristus. Det har alltid kom ut på samme måte.

Den tro som får seieren over hele verden, er kjød, og djevelen, den tro som vinner mektige seire for Gud, også via Word. (1 Joh 5:4, Ef 6:16, Hebreerne 11:33, 34).

Svært tidlig i min en lese en preken av Mr. Moody. I det det var noe om at en mann ikke ville beløpe seg til noe hvis han ikke hadde tro. Jeg sa: «Det prekenen er sant. Jeg må ha troen." Jeg gikk på jobb og prøvde å opparbeide tro. Jeg hadde ikke lykkes litt. Jo mer jeg prøvde å opparbeide tro, jo mindre jeg hadde. Men en dag jeg løp over denne teksten, "Så troen kommer ved å høre, og høre ved Guds Ord" (Rom. 10:17), og jeg hadde lært den store hemmeligheten tro, en av de største hemmelighetene jeg har lært. Jeg begynte å mate min tro på Guds Ord, og som jeg har derfor matet den, har det holdt på å vokse fra den dag til dette. Så i alle aspekter ser vi at troen kommer ved å høre, og høre ved Guds Ord. Hvis vi skal ha tro og hvis vi skal ha makt til Gud, må vi ha tro-vi må mate jevnt, stort sett, daglig ved Guds Ord.

4. I neste sted, har Guds Ord makt til rens.
I Efeserbrevet 5:25, 26, leser vi,

"Dere menn: Elsk deres hustruer, likesom også Kristus elsket menigheten og gav seg selv for det, at Han kunne hellige og rense den med vasking av vannet av Word.

Guds Ord har makt ikke bare å ta urenhet ut av hjertet, men for å rense det ytre livet også. Dersom du ønsker å rengjøre ytre livet, må du vaske ofte ved å bringe livet i kontakt med Guds ord. Hvis man bor i en by hvor atmosfæren er forurenset med røyk, når han går på gaten hendene blir svart. Han må vaske ofte hvis han ønsker å holde rene. Vi lever i en verden hvor atmosfæren er forurenset, en veldig skitten verden. Idet vi går ut fra dag til dag og komme i kontakt med denne skitne verden, er det absolutt bare en måte å holde ren, og det er ved å ta hyppige bad i Guds Ord. Du må bade hver dag, og ta god tid til å gjøre det. Et daglig, langvarig gjennomtenkte bad i Guds Ord er den eneste som vil holde liv ren (Salme 119:9).

5. I neste sted, har Guds Ord makt til å bygge opp. I Apostlenes gjerninger 20:32 leser vi,

«Jeg anbefaler deg til Gud, og Ordet om hans nåde, som er i stand til å bygge deg opp."

Vi hører mye i disse dager om character-building. Guds Ord er at der må vi bære den på hvis det gjøres riktig. I 2. Peter 1:5-7 har vi et bilde av en syv-etasjers-og kjeller Christian. Den store problemer i dag er at vi har så mange ett-historien kristne, og årsaken er forsømmelse av Word.

I 1. Peter 2:2, har vi en lignende tanke uttrykt under en annen figur, "Som nyfødte babes, ønsker den oppriktige melk av Word, så dere kan vokse av det." Hvis vi skal vokse, må vi ha sunn, næringsrik mat og nok av det. Den eneste åndelig mat som inneholder alle de elementene som er nødvendig for symmetriske kristen vekst er Guds Ord. En kristen kan ikke lenger vokse som han burde, uten fôring ofte, regelmessig og i stor grad av Guds Ord, enn en baby kan vokse som han burde, uten skikkelig nutriment.

6. I neste sted, har Guds Ord makt til å ta kloke. Salme 119:130 er verdig den mest oppmerksomhet,

«The entrance of Thy ord gir lys, det gir forståelse til det enkle."

Det er mer visdom i Bibelen enn det er i all annen litteratur gjennom tidene. Den som studerer Bibelen, hvis han ikke studere noen annen bok, vil vite mer av ekte visdom-visdom som teller for evigheten samt tid, visdom at dette fortapt verden trenger å vite, visdom som sultne hjerter sulter i dag - enn mannen hvem leser annenhver bok og forsømmer sin bibel. Mannen som studerer sin Bibel og forsømmer alle andre bøker vil være klokere enn mannen som studerer alle andre bøker og forsømmer sin bibel. Mannen som studerer sin bibel vil ha mer å si det er verdt å si, og at kloke folk ønsker å høre, enn noen mann som studerer alt annet, og forsømmer den ene boken.

Dette har blitt vist om og om igjen i historien til kirken. De menn som har påvirket den åndelige historien til denne verden, de menn som har brakt om flotte reformations i moral og doktrine, mennene som andre har strømmet til for å høre og på ord som folk har hengt, har vært Bibelens menn i alle tilfelle, og i mange tilfeller de visste litt utenom Bibelen. Jeg har sett menn og kvinner uten kultur, som har hatt nesten ingen fordeler i skolen, men som kjente sin Bibel, og jeg vil heller sitte på sine føtter og lære den visdom som faller fra deres lepper, enn å høre på den mannen som vet mye om filosofi og vitenskap og teologi selv, og ikke vet noe om Guds Ord. Det er fantastisk kraft i ordene til Paulus til Timoteus "Alle skrifter som er gitt ved inspirasjon av Gud, og er lønnsom for doktrine, for tilrettevisning, etter korrigering for opplæring i rettferdighet: At Guds mann kan være perfekt, grundig (den reviderte versjonen sier "helt") innredet til alle gode gjerninger " (2 Timoteus 3:16, 17) Gjennom hva? Gjennom studiet av boken.

7. Guds Ord har makt til å gi forsikring om evig liv. I 1. Joh 5:13, R.V., leser vi,

"Disse tingene har jeg skrevet til dere, så dere vet at dere har evig liv, selv dere som tror på navnet til Guds Sønn."

Det vil si forsikring om evig liv kommer gjennom hva som er "skrevet". Dersom en ikke har frelsesvisshet, hva skal vi gjøre? Fortell ham å be til han får det? Ikke i det hele tatt. Ta ham til en slik passasje som John 3:36: "Den som tror på Sønnen har evig liv." Hold ham rett til det punktet før han tar Guds Ord for det, og da er sikker på at han har evig liv fordi han tror på Sønnen, og fordi Gud sier at "Den som tror på Sønnen har evig liv."

8. Guds Ord har makt til å bringe fred i hjertet. I Salmenes bok 85:8 leser vi,

"Jeg vil høre hva Gud Herren vil si: Han vil tale fred til hans folk, og til hans hellige."

Det er mange mennesker på jakt etter fred i dag, lengsel etter fred, og ba om fred. Men dypt fred i hjertet kommer fra studier av Guds Ord. Det er for eksempel et avsnitt i Bibelen som, hvis vi mater på det daglige til det virkelig kommer til ut hjerter og får tak i oss, vil forvise alle angst for alltid. Det er Romerne 8:28, Og vi vet at alle ting arbeider sammen for godt til dem som elsker Gud, dem som er kalt etter sin frie vilje. " Ingenting kan komme til oss som ikke er en av «alle ting." Hvis vi virkelig tror dette avsnittet, og det virkelig tar tak på oss, det kommer, vil det ikke forstyrre vår fred.

9.The Guds Ord har kraft til å produsere glede. Jeremias sier i kapittel 15, vers 16,

"Dine ord ble funnet, og jeg spiste dem, og dine ord var til meg glede og glede av mitt hjerte."

Og Jesus sa i Johannes 15:11,

"Disse tingene har jeg talt til dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan være fullkommen."

Åpenbart så kommer fylde av glede gjennom Guds Ord. Det er ingen glede på denne jord fra alle verdslige kilde som den glede som kindles og gløder i hjertet av en tro på Jesus Kristus som han feeds på Guds Ord, og som Guds Ord er brakt hjem til sitt hjerte av kraften i Den Hellige Ånd.

10. Tålmodighet, komfort, og håper også kommer gjennom Guds Ord. Romerbrevet 15:4,

"For whatsoever ting ble skrevet aforetime ble skrevet for å lære våre, at vi gjennom tålmodighet og trøst av Skriftene kan ha håp."

11. Endelig har Guds Ord makt til å beskytte mot feil og synd. I Apostlenes gjerninger 20:29-32, advarte apostelen Paulus de eldste i Efesos av feilene som ville krype i blant dem, og han roste dem i lukking, "Gud og Ordet hans nåde." På lignende måte, Paulus skrev til Timoteus, sa biskop av samme kirke:

Men onde menn og seducers skal voks verre og verre, bedra, og ført bak lyset. Men fortsetter du i det som du har lært og hast blitt sikret, vel vitende om hvem du har lært dem, og at fra et barn du har kjent De hellige skrifter, som er i stand til å gjøre deg vis til frelse ved tro som er i Kristus Jesus. "- 2. Timoteus 3:13-15.

Den som strømmer stadig på Guds Ord er bevis mot multiplisere feil av dagen. Det er enkelt forsømmelse av Word som har forlatt så mange byttedyr til de mange falske doktriner som djevelen, er i subtilitet hans, bestreber å antyde i Kristi kirke i dag. Og Guds ord har ikke bare makt til å beskytte mot feil, men fra synden også. I Salmenes bok 119:11 leser vi: «Thy Word har jeg gjemte i mitt hjerte, så jeg kan ikke synde mot deg." Mannen som strømmer daglig på Guds Ord vil være bevis mot djevelens fristelser. Enhver dag vi unnlater å mate på Guds ord, la vi en åpen dør der satan er sikker på å gå inn i våre hjerter og liv. Selv Guds Sønn selv møtte og overvant fristelser motstanderen av Skriften. Til hver av Satans fristelser, svarte han: «Det står skrevet" (4:4 Matteus, 7, 10). Satan venstre feltet helt overvunnet.

Det fremgår av det som har vært sagt at det første skritt mot å få fylde av kraft i kristent liv og tjeneste er studiet av Word. Det kan ikke være noe fylde av kraft i liv og tjeneste hvis Bibelen er neglisjert. I mye som nå er skrevet om kraft, også i mye som er sagt i konvensjoner, dette faktum blir oversett. Arbeidet med Den Hellige Ånd er forstørret, men instrumentet som Den Hellige Ånd arbeider er stort sett glemt. Resultatet er forbigående entusiasme og aktivitet, men ingen jevn videreføring og økning i effekt og nytte.

Vi kan ikke få makt, og vi kan ikke opprettholde makt, i våre egne liv, og i vårt arbeid for andre, med mindre det er dyp og hyppige meditasjon over Guds Ord. Hvis vårt blad er ikke å visne og alt vi gjør er å blomstre, må vår glede være i lov av Herren, og vi må meditere der dag og natt (1:2 Salme, 3). Selvfølgelig er det mye lettere, og derfor mye mer behagelig å ut åndelig latskap, for å gå til en konvensjon eller vekkelse møte, og kreve "fylle med Den Hellige Ånd" enn det er å pinne langs dag etter dag, måned etter måned, år etter år, grave i Guds Ord. Men en "fylt av Ånden" som ikke er vedlikeholdt av vedvarende studie av Word vil snart forsvinne. Det er godt å huske på at nettopp de resultatene som Paulus på ett sted tilskriver til å bli "fylt av Ånden" (Ef 5:18-22), han i et annet sted tilskriver å la "Ordet om Kristus bor i dere rikelig "(Kol 3:16-18). Åpenbart Paulus visste ikke fylle av Den Hellige Ånd skilt fra dype og konstant meditasjon på Word. For å summere opp alle, alle som ønsker å oppnå og opprettholde fylde av kraft i kristent liv og tjeneste må fôr hele tiden på Guds Ord.

Guddommen Jesu Kristi
av R. A. Torrey

"Mens fariseerne var samlet,
Jesus spurte dem og sa:
Hva mener dere om Messias? Hvis sønn er han ?..."
Matthew 22:41,42

Spørsmålet om at vår Herre Jesus legger her til fariseerne er den mest grunnleggende spørsmålet om kristen tanke og tro som kan settes til noen i alle aldre. Jesus Kristus selv er sentrum i kristendommen, slik at de mest grunnleggende spørsmål om tro er de som gjelder Person of Christ. Hvis en mann virkelig holder til høyre synspunkter om personen Jesus Kristus, vil han før eller senere få rett syn på alle andre spørsmål. Hvis han holder en feil vise om personen vår Herre Jesus Kristus, er han ganske sikker på å gå galt på alt annet før eller senere. "Hva mener dere om Kristus?" Det er den store sentrale spørsmålet, som er det avgjørende spørsmålet.

Og det mest fundamentale spørsmålet om personen Kristus - er Jesus Kristus virkelig Gud? Ikke bare er han guddommelig, men han er egentlig Gud? Da jeg var gutt, for å si at du trodde på Kristi guddommelighet betydde at du trodde på den virkelige Guddom Kristi at du trodde at Jesus var faktisk en guddommelig person, at Han var Gud. Det betyr ikke lenger det. Djevelen er vis, klok og subtile, og han vet at den mest effektive måten å innpode feil i hodet av ukyndig og uforsiktige er å bruke gamle og verdifulle ord og sette en ny mening i dem. Så når hans budbringere maskert som "ministre rettferdighet" søke å lede, hvis mulig, de utvalgte vill, bruker de den gamle dyrebare ord, men med et helt nytt og helt annerledes og fullstendig falske mening. De snakker om Kristi guddommelighet, men de mener ikke i det hele tatt hva intelligente kristne i tidligere dager menes med det. Likeledes snakker de til soning, men de betyr ikke at alle stedfortredende død av Jesus Kristus i vårt sted der evig liv er sikret for oss. Og Ofte når de snakker om Kristus, de ikke mener at all vår Herre og Frelser Jesus Kristus, den faktiske historiske Jesus til de fire evangeliene, de mener en ideell Kristus, eller en Kristus prinsipp.

Så vårt tema er ikke Kristi guddommelighet, men Guddom Kristus, og våre spørsmål ikke er det, er Jesus Kristus guddommelig, men snarere er Jesus Kristus Gud? Var at personen som var født i Betlehem nineteen hundre og tjue år siden, og som levde trettitre eller tretti-fire år her på jorden som er registrert i de fire evangeliene etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes, som ble korsfestet på Calvary's Cross, Hvem stod opp fra de døde tredje dag, og ble opphøyet fra jorden til himmelen til høyre av Faderen - Han var Gud åpenbart i kjødet, han var Gud nedfelt i et menneske? Han var og er han, et vesen verdig våre absolutte tro og øverste kjærlighet og våre unhesitating lydighet og våre helhjertet tilbedelse, akkurat som Gud Fader er verdig vår absolutte tro og øverste kjærlighet og unhesitating lydighet og våre helhjertet tilbedelse? Burde alle menn ære Jesus Kristus selv som de ære Gud Faderen (Johannes 5:23). Ikke bare er han et eksempel på at vi kan følge med omhu, eller en Master som vi kan klokt serve, men han er en Gud som vi kan rette tilbedelse? Jeg antar at de fleste av oss tror at han var Gud åpenbart i kjødet og at Han er Gud i dag på høyre hånd av Faderen, men hvorfor tror du det? Er du så intelligent i din tro, og derfor så godt jordet i din tro at ingen glib talker eller Reasoner, ingen Unitarian eller Russellite (JW) eller Christian Scientist eller teosof eller andre errorist kan forvirre deg og lei deg og lede deg på villspor?

Det er viktig at vi være fullt forsvarlig i vår tro på dette punktet og grundig velinformert, hvor enn vi kan være i uvitenhet eller feil, for vi er tydelig fortalt i Johannes 20:31 at "dette er skrevet, kan det hende at dere tror at Jesus er Kristus, Guds Sønn, og tro at dere kan ha liv i hans navn. " Det fremgår av disse ordene av inspirerte apostelen Johannes at dette spørsmålet er ikke bare et spørsmål om teoretisk mening, men at det er en sak som angår vår frelse. Det er for å bekrefte og instruere deg i din velsignede tro, din sparing tro på Jesus Kristus som en guddommelig person.

Da jeg studerte emnet Kristi guddommelighet i Theological Seminary, fikk jeg inntrykk av at det var noen tekster i Bibelen som sikkert bevist at han var guddommelige. År senere fant jeg ut at det var ikke bare noen bevis tekster som viste dette, men at Bibelen på mange måter og i utallige passasjer tydelig forkynte at Jesus Kristus var Gud åpenbart i kjødet. Faktisk fant jeg ut at doktrinen om Guddommen Jesu Kristi dannet svært renningen og woof av Bibelen.

Divine navn

Den første linjen i bevis på den absolutte Guddom vår Herre Jesus er at mange navn og titler klart å antyde Guddommen blir brukt om Jesus Kristus i Bibelen, noen av dem om og om igjen, det totale antallet passeringer nådde langt inn i hundrevis. Selvfølgelig kan jeg bare gi deg noen illustrasjoner på dette tidspunktet. Slå med meg først og fremst å Åpenbaring 1:17: "Og da jeg så ham, falt jeg for hans føtter som død. Og han la sin høyre hånd på meg og sa til meg Frykt ikke, jeg er den første og siste . " Teksten viser tydelig at vår Herre Jesus var foredragsholder, og her er vår Herre Jesu utpreget kaller han seg «Først og Sist». Nå dette, utover et spørsmål, er et Guds navn, for i Jesaja 44:6 leser vi: "Så sier Herren, Israels konge, og hans Forløser Herren, hærskarenes Gud, jeg er den første, og jeg er den siste; og ved siden av meg, det er ingen Gud. " I Åp 22:12,13, sier vår Herre Jesus at Han er Alfa og Omega. Hans ord er: "Og se, jeg kommer fort, og min lønn med meg, for å gi hver mann etter som hans verk skal være. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden, den første og den siste." Nå i den samme boken i første kapittel, og den åttende vers Gud Herren erklærte at Han er Alfa og Omega. Hans ord er: «Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten, sier Herren, som er og som var, og som skal komme, den Allmektige." I Jeg Corinthians 2:8, taler apostelen Paulus vår korsfestet Herre Jesus som "Herrens herlighet." Hans nøyaktige ord er ", som ingen av prinsene i denne verden visste, for de hadde visst det, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre." Det er ingen tvil om at "Herrens herlighet" er Jehova Gud, for vi leser i Salme 24:8-10: "Hvem er kongen av herlighet? Herren sterk og mektig, Herren mektig i kamp. Løft deres hodene, dere porter, selv løfte dem opp, dere evige dører, og kongen av herlighet skal komme i. Hvem er kongen av herlighet? Herren, hærskarenes Gud, er han kongen av æren. Selah. " Og vi blir fortalt i gangen allerede referert til at våre korsfestet Jesus ble kongen av herlighet, og derfor må han være Jehova.

I Johannes 20:28 Thomas adressert Herren Jesus som sin Herre og hans Gud: "Og Thomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud." Unitarer har søkt å komme seg rundt i kraft av denne ytringen laget av Thomas ved å si at Thomas var opphisset, og at han ikke var adressering Herren Jesus, men sa "min Herre og min Gud" som en utløsning av forundring, akkurat slik som vanhellige folk noen ganger bruke disse utrop dag. Men denne tolkningen er umulig, og viser til hva desperate sund unitarene drives, for Jesus selv ros Thomas for å se det og sa det. Vår Herre Jesu ord umiddelbart etter de av Thomas er "Thomas, fordi du har sett meg, du har trodd: Salige er de som ikke har sett, og likevel tror" (Johannes 20:29).

I Titus 2:13 vår Herre Jesus er omtalt som vår "store Gud og vår Frelser Jesus Kristus." I Romerne 9:5 Paulus forteller oss at "Kristus kom, som er over alt, Gud velsignet i all evighet." Unitarene har gjort desperate forsøk på å overvinne kraften av disse ordene, men det eneste rettferdige oversettelse og tolking av disse ordene finnes i våre Authorized Version. Det kan ikke være ærlige nok til en som går til Bibelen for å finne ut hva det faktisk lærer, og ikke til å lese sin egen tenkte på det, at Jesus er omtalt med ulike navn og titler som utover et spørsmål innebærer guddom, og at Han så mange ord kalles Gud. I Hebreerbrevet 1:8 det er sagt så mange ord, Sønnens Men til Sønnen sier han, Thy trone, Gud, er for evig og alltid: et septer av rettferdighet er septer i ditt rike. " Hvis vi skal gå noe videre det er tydeligvis klar og ofte gjentatt undervisning i Bibelen at Jesus virkelig er Gud.

Guddommelige attributter

Men det er en andre linje bevis på at Jesus Kristus er Gud, et bevis like overbevisende, og det er alle de fem karakteristiske guddommelige attributter er tilskrevet Jesus Kristus, og "hele fylden av Guddommen" sies å bo i Ham . Det er fem karakteristiske guddommelige attributter, som er fem attributter som Gud alene besitter. Disse er Allmakt, allvitenhet, Omnipresence, Eternity og Immutability. Hver av disse karakteristiske guddommelige attributter er tilskrevet Jesus Kristus.

Først av alt er allmakt tilskrives Jesus Kristus. Ikke bare er vi lærte at Jesus hadde makt over sykdom og død og vind og sjø og demoner, at de alle var underlagt Hans ord, og at han er langt over alle fyrstedømme og kraft og makt og herredømme og alle navn som er kalt, ikke bare i denne verden, men også i den kommende verden (Ef 1:20-23), men i Hebreerne 1:3 det er sagt så mange ord at han "[upholdeth] alle ting i ordet av sin makt . "

Allvitenhet er også tilskrives ham. Vi er lært i Bibelen at Jesus visste menns liv, selv deres hemmelige historie (Johannes 4:16-19), at han visste hemmeligheten tanker om menn, visste alle mennesker, visste hva som var i mannen (Mark 2:8, Lukas 5:22; John 2:24,25), hvilke kunnskaper vi tydelig fortalt i 2 Krønikebok 6:30 og Jeremia 17:9-10, at Gud alene besitter. Vi er fortalt i så mange ord i John 16:30 Jesus visste "alt", og i Kolosserne 2:3 finner vi at i Ham "er skjult alle skattene av visdom og kunnskap."

Omnipresence er også tilskrives ham. Vi er fortalt i Matteus 18:20 at der to eller tre er samlet i hans navn, at han er midt iblant dem, og i Matteus 28:20 at hvor hans lydige disipler skulle gå, ville han være med dem, selv til slutten av alder, og i Johannes 14:20 og 2. Korinterbrev 13:5 vi fortalt at han bor i hver troende, i alle de millioner av troende spredt over hele jorden. I Efeserne 1:23 blir vi fortalt at han "fyller alt i alle."

Eternity er også tilskrives ham. Vi er fortalt i Johannes 1:1 at "i begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud." I Johannes 8:58 Jesus sa selv: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Før Abraham var, er jeg." Merk at Herren Jesus ikke bare si at "før Abraham ble jeg," men at "før Abraham var, er jeg," og dermed erklærte seg å være den evige "Jeg er." Selv i Det gamle testamente har vi en erklæring av evigheten av Kristus som skulle bli født i Betlehem. I 5:2 Micah leser vi: «Men du, Betlehem Ephratah, men skal du være liten blant de tusenvis av Juda, men ut av deg han kommer frem til meg som skal hersker i Israel, som endte frem har vært fra over gammel, fra evighet. Og i Jesaja 9:6 vi fortalte om barnet som skal bli født, "For til et barn er oss født, for oss en sønn er gitt: og regjeringen skal være på hans skulder, og hans navn skal kalles Wonderful , Counsellor, The Mighty God, den evige Fader, The Prince of Peace. " Og i Hebreerbrevet 13:8 vi fortalt, "Jesus Kristus den samme i går og i dag, og for alltid."

Hans immutability er også undervist i gangen bare sitert fra Hebreerbrevet, og i første kapittel i samme bok, vers på elleve og tolv, finner vi at mens enda himlene endringen gjør Herren Jesus ikke endres. Den eksakte ordene er, "De skal gå fortapt, men du remainest, og de alle skal bli gamle som duk et klesplagg, og som en vesture skal du kaste dem opp, og de skal endres: men du er den samme, og dine år skal ikke mislykkes. "

Hver av de fem karakteristiske guddommelige attributter ble tilskrevet vår Herre Jesus Kristus. Og i Kolosserbrevet 2:9 vi er fortalt så mange ord, "For i ham bor hele fylden av Guddommen kroppslige [i en kroppslig form]." Her igjen vi kan hvile vårt tilfelle, for det har blitt sagt under denne overskriften, selv om det tas alene, tydelig beviser det absolutte Guddom vår Herre Jesus Kristus. Det viser at han besitter alle perfeksjon av natur og karakter at Gud Faderen besitter.

Divine Kontorer

Men vi trenger ikke å hvile saken her. Det er en tredje unanswerable rekke bevis på at Jesus Kristus er Gud, nemlig, er alle de karakteristiske guddommelige kontorene betinget av Jesus Kristus. Det er sju karakteristiske Divine kontorer. Det vil si, det er syv ting som Gud alene kan gjøre, og hver og en av disse syv karakteristiske Divine kontorer er tilskrevet Jesus Kristus. De sju karakteristiske Divine kontorene er: Creation, Bevaring, tilgivelse av synd, den øker of the Dead, transformasjonen av Bodies, dom og Bestowal til evig liv, og hver av disse er tilskrevet Jesus Kristus.

Creation er tilskrevet ham. I Hebreerbrevet 1:10 disse ordene er sagt om vår Herre: "Og du, Herre, i begynnelsen hast lagt grunnlaget for jorden og himmelen er verk av dine hender." Sammenheng viser tydelig at Herren er adressert er Herren Jesus. I John 1:3 vi fortalt at "Alle ting ble gjort av ham, og uten ham er ikke noen ting laget som ble gjort." Bevaring av universet og alt er også tilskrives ham i Hebreerne 1:3 hvor det sies av Herren Jesus: «Hvem er lysstyrken i sin herlighet, og uttrykker bilde av personen sin [Guds], og opprettholde alle ting av ordet av sin makt, da han hadde med seg renset våre synder, satte seg på høyre hånd majestet på høy.

Tilgivelse for synd er tilskrevet ham. Han selv sier i Mark 2:5-10 da hans makt til å tilgi synder ble avhørt, fordi det var anerkjent som en guddommelig makt, "Men dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder."

Fremtiden heving av de døde er utpreget tilskrives ham i John 6:39,44, "Og dette er Faderens vilje som har sendt meg, at av alle som han har gitt meg jeg skal miste noe, men bør ta den opp igjen på den siste dag. Ingen mann kan komme til meg, bortsett fra Faderen som har sendt meg tegne ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. "

Transformasjonen av våre kropper er tilskrevet ham i Filipperne 3:21. I 2. Timoteus 4:1 dom er tilskrevet ham. Vi får vite at han skal "dømme levende og døde." Jesus selv erklærte at han ville være dommer over hele menneskeheten og understreket det faktum av det guddommelige karakter at kontoret. I John 5:22,23 sa han: "For Faderen dømmer ingen mann, men har forpliktet all dom til Sønnen: at alle mennesker skal ære Sønnen slik de ære Faderen." Den bestowal om evig liv er tilskrevet ham gang på gang. I Johannes 10:28 Han selv sier: "Og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri fortapes, skal hverken nogen rive dem ut av min hånd», og i John 17:1,2, sier han, "Father er timen kommet; herliggjøre din Sønn, for at din Sønn også kan forherlige deg: Når du har gitt ham makt over alt kjød, at han skal gi evig liv til så mange som du har gitt ham. " Her har vi altså de syv karakteristiske Guddommelige kontorer betinget av Jesus Kristus. Dette alene ville bevise at han er Gud, og vi kan hvile saken her, men det er fortsatt andre bevis på hans absolutte guddom.

Uttalelser som i Det gamle testamente Are Made Distinkt av Jehova Gud, tatt i det Nye Testamentet å referere til den Herre Jesus Kristus

Den fjerde linjen i bevis på den absolutte Guddom av Jesus Kristus er funnet i det faktum som igjen og igjen utsagn som i Det gamle testamente er laget klart for Jehova Gud, blir tatt i det Nye Testamentet å henvise til Jesus Kristus. Vi har ikke tid til å illustrere dette i lengden, men gir bare en illustrasjon der mange kan bli gitt. I Jeremia 11:20 profeten sier, "Men, Herre, hærskarenes Gud, som dømmer rettferdig, at Triest tømmene og hjertet, la meg se din hevn over dem, for til deg har jeg avslørt min sak. Her profeten sier tydelig at det er Jehova Hærskarenes Hvem dømmer og Triest tømmene og hjertet. Og i det 17. kapittel og det tiende verset Jeremiah representerer Jehova selv som sier det samme i disse ordene: «Jeg er Herren søke på hjertet, jeg prøver tømmene selv å gi hver mann etter hans veier, og i henhold til frukt av hans gjerninger. " Men i det Nye Testamentet i Åpenbaringen 2:23 Herren Jesus sier: "... jeg er han som searcheth tømmene og hjerter, og jeg vil gi hver enkelt av dere etter deres gjerninger." Vi er tydelig fortalt i den sammenheng at det er «Guds Sønn» som snakker her. Så Jesus fordringer for seg i det Nye Testamentet hva Herren i det gamle testamentet sier er sant for seg selv og seg selv alene. I svært mange andre tilfeller, utsagn som i Det gamle testamente er laget klart for Gud Faderen, er tatt for å referere til Jesus Kristus. Det vil si, i nytestamentlig tanke og lære, har Jesu Kristi sted at Gud Faderen ligger i Gamle Testamentet tanke og lære.

The Way the Name of Gud Faderen og Jesus Kristus Sønnen er koblet sammen

Den femte linje bevis på den absolutte Guddom vår Herre er funnet i måten Jesu Kristi navn er kombinert med at Gud Faderen. I mange passeringer Hans navn står sammen med navnet på Gud Fader på en måte som det ville være umulig å par navnet på en avgrenset vesen med at av Guddommen. Vi har tid til, men noen av de mange illustrasjoner som kan bli gitt. Et slående eksempel er i ordene vår Herre selv i John 14:23 hvor vi leser, "Jesus svarte og sa til ham: Dersom en mann som elsker meg, vil han holde mine ord, og min Far skal elske ham, og vi vil komme til ham, og gjøre vårt tilholdssted med ham. " Her er vår Herre Jesus ikke nøle med å par seg med Faderen på en slik måte som å si "Vi", som er Gud Fader, og jeg vil komme og gjøre våre bolig med ham. I Johannes 14,1 sier han: "La ikke deres hjerte forferdes: dere tror på Gud, tro på meg." Dersom Jesus var ikke Gud, dette er sjokkerende blasfemi. Det er absolutt ingen middelvei mellom innrømmelse Guddommen av Jesus Kristus og lading Kristus med de mest utfordrende og uhyggelige blasfemi som noe menneske noen gang var skyldig.

Gudstjenesten skal gis til Jesus Kristus

Det er en sjettedel linje på at den absolutte Guddom vår Herre Jesus. De som allerede er gitt har vært avgjørende, har hver og en av de fem er avgjørende, men om mulig, er det mest avgjørende av dem alle, og det er at vi blir undervist i så mange ord at Jesus Kristus skal bli tilbedt som Gud, både av engler og mennesker. I mange steder i evangeliene ser vi Jesus Kristus aksepterer uten å nøle en gudstjeneste som gode menn og engler falt med frykt og som han selv underviste skal gjengis kun til Gud (Matteus 28:9, Lukas 24:52; Matt.14: 33; Apg 10:25,26, Åp 22:8,9; Matt. 4:9,10). En merkelig og veldig misvisende kommentar er gjort i margen av American Standard Gjennomgang på betydningen av ordet som er oversatt "tilbe" i disse avsnittene, og det er at "det greske ordet som er oversatt tilbe betegner en handling av ærefrykt, enten betalt til en "skapning" eller til "Skaperen". "

Nå er dette sant, men det er helt misvisende, for når dette ordet blir brukt for å betegne "en handling av ærefrykt utbetalt til en skapning" av avgudsdyrkere, vår Herre Jesus selv tydelig sier, med nøyaktig samme greske ordet, "du skal tilbe Herren din Gud, og bare ham skal du tjene, og på den annen side sier han i Joh 5:23 at "alle mennesker skal ære Sønnen slik de hedre far.

Og i Åpenbaringen 5:8-13 de fire livsvesener og de fire og tyve eldste er representert som faller ned foran Lammet og tilbyr tilbe Ham like tilbedelse tilbys til Ham som sitter på tronen, som er Gud Fader . I Hebreerbrevet 1:6 vi fortalt så mange ord, "Og videre, når han bærer i firstbegotten inn i verden, sier han, og la alle Guds engler tilber ham.

En natt i henvendelsen rommet i Chicago jeg trappet opp til en intelligent mann ser på baksiden av rommet og sa til ham: "Er du kristen?" Han svarte: "Jeg tror du ville vurdere meg en kristen." Jeg sa: "Hvorfor ikke?" Han sa: «Jeg er en Unitarian." Jeg sa: «Hva mener du da er at du ikke tror at Jesus Kristus er en person som skal tilbes. Han svarte: «Det er akkurat hva jeg tenker," og la til: "Bibelen sier ingen steder vi skal tilbe ham." Jeg sa: «Hvem har sagt deg det?" Han svarte: «Min presten," å nevne en prominent Unitarian prest i byen Boston. Jeg sa: «La meg vise deg noe", og jeg åpnet Bibelen til Hebreerne 1:6 og leste: «Og videre, når han bærer i firstbegotten inn i verden, sier han, og la alle Guds engler tilber ham . " Og han sa: «Står det det?" Jeg rakte ham Bibelen og sa: "Les det selv", og han leste det og sa: «Jeg visste ikke det var i Bibelen." Jeg sa: "Vel, det er der, er det ikke?" "Ja, det er der." Språk kunne ikke gjøre det tydeligere. Bibelen lærer helt klart at Jesus er Guds Sønn, å bli tilbedt som Gud av engler og mennesker, likesom Gud Fader tilbes.

Tilfeldige Proofs av Guddommen Jesu Kristi

De seks linjer bevis for Guddommen om Jesus Kristus som jeg har gitt dere la ingen mulighet til å tvile på at Jesus Kristus er Gud, at Jesus fra Nasaret er Gud åpenbart i en menneskelig person, at Han er et vesen til å bli tilbedt, likesom Gud Fader tilbes. Men det er også tilfeldig bevis på hans absolutte Guddom som, om mulig, er på mange måter enda mer overbevisende enn direkte påstander om Guddommen hans.

1. Vår Herre Jesus sier i Matteus 11:28: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile." Nå noen som gjør et løfte som det må enten være Gud, eller en tulling, eller en svindler. Ingen kan gi hvile til alle som strever og bærer tunge byrder som kommer til ham med mindre han er Gud, og likevel Jesus Kristus tilbyr seg å gjøre det. Hvis Han tilbyr seg å gjøre det og unnlater å gjøre det når menn kommer til ham, så han er enten en galning eller en svindler. Hvis han faktisk gjør det, så utover et spørsmål, han er Gud. Og tusen kan vitner om at han virkelig gjør det. Tusener og titusener som har arbeidet og var tunge byrder og knust, og for hvem det var ingen hjelp i mennesket, har kommet til Jesus Kristus og Han har faktisk gitt dem hvile. Sikkert så han er ikke bare en stor mann, men han er faktisk Gud.

2. Igjen i Johannes 14:1 Jesus Kristus krever at vi legger den samme tro på ham som vi legger på Gud Fader, og lover at i en slik tro vil vi finne en kur for alle problemer og uro i hjertet. Hans ord er: "La ikke deres hjerte forferdes: dere tror på Gud, tro på meg." Det er klart at han krever det samme absolutte troen skal putte i seg selv som å bli satt i Gud Den Allmektige. Nå i Jeremia 17,5, Skriften som vår Herre Jesus var helt kjent, leser vi "Så sier Herren; Forbannet være den mann som lit på mannen," men likevel med klart uttalt forbannelse over alle som stoler på mennesket, Jesus Kristus krever at vi setter lit til Ham akkurat som vi sette lit til Gud. Det er den sterkest mulige påstanden om Guddommen fra hans side. Ingen andre enn Gud har rett til å foreta en slik etterspørsel, og Jesus Kristus, når han gjør dette kravet, må enten være Gud eller en svindler, men tusener og titusener har funnet ut at når de trodde på ham, akkurat som de tror på Gud var deres hjerter levert fra trøbbel uansett hva deres savn eller omstendigheter kan være.

3. Igjen, krevde den Herre Jesus høyeste og absolutt kjærlighet til seg selv. Det er klart som dagen at ingen andre enn Gud har rett til å kreve en slik kjærlighet, men det kan ikke være tvil om at Jesus gjorde krever det. I Matteus 10:37 sier han til disiplene: «Den som elsker far eller mor mer enn meg er ikke verdig av meg og han som elsker sønn eller datter mer enn meg er ikke verdig av meg," og i Lukas 14:26 , 33, sier han. «Om noen kommer til meg og ikke hater sin far og mor og kone og barn og brødre og søstre, ja, og hans eget liv, kan han ikke være min disippel. Slik er det også, den som han ha du som avstår ikke alt han har, kan han ikke være min disippel. " Det er ingen tvil om at dette er et krav på Jesu del av høyeste og absolutt kjærlighet til seg selv, en kjærlighet som setter selv de dyreste relasjoner i livet på en helt sekundær plass. Ingen andre enn Gud har rett til å foreta slike krav, men vår Herre Jesus gjorde det, og derfor må han være Gud.

4. I Johannes 10:30 Herren Jesus hevdet absolutt likhet med Faderen. Han sa: "Jeg og Faderen er ett."

5. I John 14:9 vår Herre Jesus gikk så langt som å si: "... han som har sett meg har sett Faderen." Han hevder her for å bli så absolutt Gud som å se ham er å se Faderen Hvem bor i ham.

6. I Johannes 17:3 sier han, "Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, som du har sendt." Med andre ord, hevder han at kunnskapen om seg selv er like viktig del av det evige liv som kunnskap om Gud Faderen.

Konklusjon

Det finnes ikke rom igjen å tvile på absolutte Guddom av Jesus Kristus. Det er en herlig sannhet. Frelseren i hvem vi tror på Gud, en frelser for hvem intet er for hard, en frelser Hvem kan redde fra det ytterste og lagre til det ytterste. Å, hvordan vi skulle glede at vi ikke bare menneskelig frelser, men en frelser Hvem er absolutt Gud i alle hans fylde og fullkommenhet.

På den annen side, hvor svart er skyld avvise en slik frelser som dette! Den som nekter å ta imot Jesus som sin guddommelige Frelser og Herre er skyldig i det enorme synd avvise en frelser Hvem er Gud. Mang en mann tror han er god fordi han aldri stjålet eller begått mord, eller snytt. "Hvilken stor synd jeg er skyldig?" spør han tilfreds. Har du noen gang tatt imot Jesus Kristus? "Nei" Vel, da er du skyldig i den forferdelige og damning synd avvise en frelser Hvem er Gud.

"Men," du svarer, "Jeg tror ikke at han er Gud." Det endrer ikke det faktum eller redusere din skyld for Gud. Spørrende et faktum eller avkrefte et faktum endres aldri det, uansett hva Mary Baker Eddy kan si det motsatte.

Anta at en mann hadde en kone som var en av de edleste, reneste, sanneste kvinner som har levd, ville hennes manns spørrende sin renhet og adel endre det faktum? Det ville ikke. Det ville rett og slett gjøre som mannen skyldig i forferdelige bakvaskelse, det ville bare bevise at mannen å være en skandaløs kjeltring.

Så, ikke benekte Guddom av Jesus Kristus ikke gjøre Hans Guddom noen mindre et faktum, men det gjør ikke fornekter hans Guddommen skyldig i forferdelige, utrolig blasfemiske spott mot Gud Herren i himmelen. Det beviser også at du som nekter Hans Guddom skal ________________. Jeg la din egen samvittighet å fullføre setningen dermed begynt.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.