Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

De kristnes selskap

R.A.Torrey


De kristnes selskap


Det selskap vi velger oss har meget å si for danningen av karakteren vår. De kamerater vi holder oss til, skaper en intellektuell, moralsk og åndelig atmosfære som vi stadig ånder inn. Den åndelige helsen vår blir enten skadet eller oppbygget ved det. Hver ung kristen bør ha noen få utvalgte, intime venner, som han kan tale fritt ut med. Velg ut noen få personer som er omlag på din egen alder, og som du helt kan betro deg til. Vær sikker på at de er virkelig åndelige personer i ordets rette betydning!  Mennesker som liker å studere Bibelen, som liker å samtale om åndelige emner, som forstår hvordan en bør be, og som virkelig ber. Mennesker som arbeider ivrig for å lede andre til Kristus.

Vær ikke engstelig om enkelte kristne mennesker er mer ett med deg enn andre. Gud har skapt oss slik. Noen personer føler seg tiltrukket av enkelte mennesker, andre føler seg tiltrukket av andre. Det at du føler deg mer draget til enkelte personer enn til andre, beviser ikke noe ufordelaktig hverken ved deg eller andre kristne. Velg til venner slike som du vet vil fremme ditt åndelige liv!

På den andre siden bør du unngå selskap som er åndelig og moralsk skadelig. Det er klart at vi ikke helt og fullt kan unngå å være sammen med uåndelige mennesker. Undertiden må vi til og med nærme oss dårlige mennesker for å søke og vinne dem for Kristus.  Men i slikt selskap må vi alltid være på vakt og alltid prøve å løfte dem opp på et høyere plan. Ellers kommer vi sikkert til å bli trukket nedover. Om du trass i dine beste forsøk finner at et kameratskap er til skade for ditt åndelige liv, så trekk deg tilbake med en gang. Enkelte mennesker omgir seg med en slik kynisme, kritikksyke, urenhet eller noe annet vondt, at det er umulig å være sammen med dem i lengere tid uten å bli besmittet. Det er klart at du må bryte forbindelsen med slike, dersom det ikke finnes noen mulighet til å kunne hjelpe dem.

Men foruten levende mennesker finnes det noe annet som setter sitt preg på ditt liv. De bøker vi leser er våre kamerater. De øver en veldig innflytelse på oss enten til det gode eller til det vonde. Det er ingen ting som kan hjelpe oss slik som en god bok, men det er intet som kan skade oss mer enn en dårlig bok. Biografier om gode mennesker hører til de beste bøkene. Du kan gang på gang lese biografiene om så gode og i sannhet store menn som Wesley, Finney og Moody! Vår tid er full av virkelig godt biografisk stoff. Velskrevet historie er også bra å lese. Det er vel ikke noe studium som er mer praktisk og lærerikt enn studiet av historien. Det er ikke bare lærerikt, men til stor hjelp i åndelig henseende, hvis vi bare er tilstrekkelig våkne til å se Guds hånd i historien og til å se rettferdighetens sikre seier og urettferdighetens uundgåelige straff både med hensyn til enkeltindivider som hele nasjoner.

Blant de skjønlitterære bøker finnes det nok noen som er nyttige, men på dette område bør vi være på vakt. En stor del av denne litteraturen er moralsk sett helt ødeleggende. Mange bøker som ikke er helt igjennom dårlige, gir i hvert fall en falsk oppfatning av livet, og gjør en ukjent for livet slik som dette i virkeligheten er.  Å lese for meget oppdiktet stoff skader tankelivet. En inngrodd novelleleser ruinerer sin evne til å tenke klart. Novellene er så fortryllende at de har evne til å fortrenge all annen lesning, som var nyttigere i moralsk og intellektuelt henseende. Vi bør være på vakt, også når vi leser god litteratur, så ikke det gode fortrenger det beste, det vil si at ikke det beste i den menneskelige litteraturen fortrenger det som i høyeste mening er det absolutt beste - Guds bok. Bibelen bør alltid ha den fremste plassen.

Til slutt finnes det et annet slags selskap som også øver stor innflytelse på våre liv. Det er bildene vi ser. Både de bildene vi ser hver dag og de vi bare tilfeldigvis får se, bidrar kraftig til å danne karakteren vår.

En mor hadde to sønner som hun elsket høyt. Det var hennes drøm at begge guttene skulle bli predikanter, men de dro til sjøs. Hun kunne ikke forstå dette, før en av hennes venner en dag gjorde henne oppmerksom på et bilde hun hadde i spisestuen. Bildet forestilte en prektig skute som gikk for fulle seil ut over havet. Hver dag i sitt liv hadde guttene hennes betraktet dette bildet og blitt påvirket av det. Dette skapte en dyp lengsel i dem etter sjøen, som ble avgjørende for deres liv.

Det er mange bilder, som sikkert har vært kunstneriske mesterverk, men som har vakt urene forestillinger, og som har ført mangt et ungt menneske på veien til ruin! Mange av våre kunstsamlinger er så oppblandet med upassende bilder at det neppe er mulig for en ung mann eller kvinne å besøke dem. De urene tankene som slike bilder vekker, forsvinner kanskje på et øyeblikk, men satan er i stand til om igjen og om igjen å fremkalle dem i fantasien og forurense sinnet. Se ikke et øyeblikk på et bilde -  hvor god kunstkritikk det enn har fått  -  hvis det forpester fantasien din med urene tanker. Unngå som gift hvert bilde og fotografi hvis det etterlater en uren flekk i ditt sinn, men la din sjel nyte slike bilder som gjør deg helligere og bedre, mer sympatisk og i beste mening fin!

Be inntil Gud svarer!
Når Han synes ikke å høre med, stole på ham Stillhet
Av R. A. Torrey
(1856-1928)

Det er to passasjer i Evangeliet etter Lukas, som kaster en flom av lys på spørsmålet "Hva slags bønn er det som råder med Gud og får det som søker fra ham?" og også på spørsmålet "Hvorfor er det slik at mange bønner om Guds egne barn kommer kort for å få det vi søker om Gud?"

Den første av disse to avsnittene vil du finne i Lukas 11:5-10; vår Herre Jesus selv er den som snakker:

Og han sa til dem: Hvem av dere skal ha en venn, og skal gå til ham ved midnatt, og si til ham: Venn, lån meg tre brød;

"For en venn av meg i reisen hans er kommet til meg, og jeg har ingenting å stille før ham?

"Og han innenfra skal svare og si, Trouble meg ikke: døren er nå stengt, og mine barn er med meg i sengen, jeg kan ikke stå opp og gi deg.

"Jeg sier dere: Selv om han ikke vil stige og gi ham, fordi han er hans venn, men på grunn av importunity hans skal han stå opp og gi ham så mange som han needeth.

Og jeg sier dere: Be, så skal dere få, let, så skal dere finne, bank, og det skal lukkes opp for dere.

"For hver den som ber mottar, og han som søker findeth, og til ham som banker på skal det bli åpnet.

Be inntil du får bønnesvar!

Den sentrale lærdommen i denne lignelsen vår Herre er: Når vi ber, hvis vi ikke får ting første gang, be igjen, og hvis vi ikke får det andre gang, be en tredje gang, og hvis vi ikke oppnå den hundrede gang, gå på bønn til vi får det.

Vi bør gjøre mye tenking før vi ber om noe av Gud og være klart at vi ber etter Hans vilje. Vi bør ikke rush heedlessly inn i Guds nærvær og be for de første som kommer til hjernen uten å gi riktig tanke til spørsmålet om hvorvidt det er egentlig det vi burde ha. Men når vi har bestemt at vi skulle be om noe, bør vi holde fram med å be før vi får den.

Ordet oversettes importunity i vers 8 er en dypt betydelig ord. Den primære betydning er "shamelessness", dvs den fremlegger vedvarende besluttsomhet i bønn til Gud som ikke vil bli til skamme ved enhver tilsynelatende nektet på sin side å gi ting som vi ber.

Dette er en svært oppsiktsvekkende måte som vår Herre sysselsetter å sette frem nødvendigheten av "importunity" og utholdenhet i bønn. Det er som om Herren ville ha oss til å forstå at Gud ville ha oss til å trekke nær til ham med en resolutt vilje til å skaffe de tingene som vi søker, en beslutning som ikke vil bli til skamme ved enhver tilsynelatende avslag eller forsinkelse på Guds del.


The Syrophenician Woman

Vår himmelske Fader har behag i den hellige dristighet som ikke vil ta nei for et svar. Grunnen til at han gleder seg over er det at det er et uttrykk for stor tro, og ingenting gleder Gud mer enn tro.

Vi har en illustrasjon av dette hellige dristighet i kvinne Syrophenicia i Matteus 15:21 - 28.. Hun kom til Jesus Kristus for å helbrede datteren. Hun ropte: "Vær meg nådig, Herre, du Davids sønn, min datter er hardt ergerlig med en djevel."

Men vår Herre syntes å betale ikke merke til henne: "Han svarte henne ikke et ord." Disiplene tryglet ham og sa: «Send henne, for hun roper etter oss."

På tross av sin tilsynelatende døvhet å klage på henne, holdt hun på gråten. Så snudde han seg til henne med en tilsynelatende mer positive avslag: «Jeg er ikke sendt til andre enn de fortapte får av Israels hus", og hun var ikke i Israels hus.

Da hun tilba ham og holdt på å ringe til ham og sa: «Herre, hjelp meg."

Så kom det nesten ser ut til å være en grusom avslag: "Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det til hundene."

(Ordet han brukte for hunder var en merkelig ord som betydde en liten hund, og var slett ikke så sterke som det ser ut, selv om det var et klart nei til å høre hennes bønn. Men som vi skal se, vår Herre var bare å sette sin tro på prøve at hun kan få en enda større velsignelse.)

Så sa hun, "Sannhet, Herren: men hundene spiser av smulene som faller fra deres herres bord." Hun ville ikke ta nei for et svar.

Og så kom en av de mest vidunderlige ord fordømmelse som noensinne har falt fra leppene til vår Herre:

"Jesus svarte og sa til henne: O kvinne, stor er din tro bli det for deg selv som du vil. Og hennes datter ble helbredet fra samme stund."

Sånt behager Gud. Han ville ha oss har tro på at lovingkindness hans og i seg selv om at, selv om han synes ikke å høre, vil stole på Ham fortsatt å høre.

Gud ikke alltid gi deg det du ber den første gangen du spør, men ikke gi opp, fortsett å be til du får dem.

Vi bør ikke bare be, men vi bør be GJENNOM.

Det er svært viktig at denne lignelsen å vedvare i bønn kommer nesten umiddelbart etter at kravet på den delen av disiplene av våre Herren: «Herre, lær oss å be." Deretter følger Luke's versjon av den såkalte «Lord's Prayer", faktisk disiplenes bønn.


The Widow ikke ville la den urettferdige dommer Rest

Det samme leksjon blir undervist på en svært oppsiktsvekkende måte i det andre avsnittet i Lukas som jeg allerede har nevnt, Luk 18:1-8:

"Og han sa en lignelse til dem med dette for øye, at menn burde alltid å be, og for ikke å besvime;

Sa: Det var i en by en dommer som ikke fryktet Gud, hverken ansett mann:

Og det var en enke i byen, og hun kom til ham og sa hevne meg om min motstander.

Og han ville ikke på en stund: men etterpå sa han til seg selv, men jeg frykter ikke Gud, heller ikke hensyn mann;

"Men fordi denne enken troubleth meg, vil jeg hevne henne, lest av hennes stadig kom hun lei meg.

"Og Herren sa: Hør hva den urettferdige dommer sier.

Og skal ikke Gud hevne sin utvalgte, som gråter dag og natt til ham, enda han bære lenge med dem?

Jeg sier dere at han vil hevne dem raskt. Men når Menneskesønnen kommer, skal han finne troen [bokstavelig talt, "troen"] på jorden? "

Vi finner det sentrale lærdommen av denne lignelsen i ordene som vår Herre Jesus åpner lignelsen, som egentlig er teksten i hele lignelsen: "Menn bør alltid å be, og for ikke å besvime." Den klare betydningen av lignelsen er at når vi ber, skal vi be om og til vi får det vi ønsker av Gud.

Den eksakte styrke lignelsen er at hvis enda en urettferdig dommer vil gi til vedvarende bønn og innvilge ting som han ikke ønsker å gi, hvor mye mer skal en kjærlig Gud gi etter for den vedvarende gråt av sine barn og gi det som Han lengter etter å gi, men som det ikke ville være lurt å gi, ikke ville være til deres eget beste, med mindre de ble opplært til at utholdende tro som ikke vil ta nei for et svar.

Så ser vi igjen at Gud ikke gir oss alltid på første spurt om hva vi ønsker av Ham i bønn.


Gud ønsker å Trene oss i Vedvarende tro

Hvorfor er det at Gud ikke gir oss det vi ber, første gang vi spør? Svaret er klar: Han ville gjøre oss langt større bra med trening oss i vedvarende tro.

De tingene vi får av våre andre former for arbeid enn bønn ikke alltid blir vår første gang vi gjør en innsats for å få dem.

For våre egne gode Gud tvinger oss til å være vedvarende i arbeidet vårt, bare så gjør Gud ikke alltid gi oss det vi ber den første gangen vi ber. Akkurat som han ville trene oss til å bli sterke kvinner og menn langs andre linjer av innsats, slik at også han ville lære oss å være og gjøre oss til å bli sterke kvinner og menn i bønn ved tvinger oss til å be vanskelig for de beste tingene. Han tvinger oss til å "be igjennom."

Mange i dag fortelle oss at vi ikke burde be om det samme en gang til. Noen ganger sier de at å be er å be Gud om en ting og så "ta det" ved tro første gang vi spør.

Det er sant oftentimes. Når vi finner en ting definitivt lovet i Word, kan vi hvile over det. Når vi har bedt, vet at vi har spurt etter Guds vilje, at bønn er hørt, og vi har fått. Hvile der, spør ikke mer, men kreve ting som vårt.

Men det er bare én side av sannheten. Den andre siden er, det er tider da det ikke er gjort klar første gangen, og heller ikke andre gang, eller tredje gang, at det vi ber om er etter Hans vilje, og derfor bønnen blir hørt og tingen spurte innvilget . I slike tilfeller skal vi be om og så videre.

Selv uten tvil det er tider da vi er i stand gjennom tro i Word, eller gjennom den klare leder av Den Hellige Ånd, å kreve noe den første gangen vi har spurt om Gud likevel utover et spørsmål det er andre tider når vi må ber igjen og igjen og igjen for det samme før vi får våre svar.

De som hevder at de har fått utover be to ganger for samme enten har fått utenfor vår Mester, eller annet de ikke har fått opp til ham. Vi fortalte tydelig om Ham i Matteus 26:44: "Og han forlot dem, og gikk bort igjen, og ba for tredje gang, sa de samme ordene." Sannheten er, har de ennå ikke kommet opp til Master, ikke at de har fått utover ham.


Det er åndelig Latskap og vantro to Give Up Too Soon

Det er mange som, når de ber om en ting et par ganger og du ikke får det, slutter å be. De kaller det "underkastelse til Guds vilje" til å be lenger når Gud ikke gi sin forespørsel i første eller andre spør. De sier, "Vel, kanskje er det ikke Guds vilje." De kaller det underkastelse til Guds vilje.

Men som regel er dette ikke underkastelse under Hans vilje, men åndelig latskap og mangel på besluttsomhet i at de fleste alle viktige av all menneskelig linjer av innsats-bønn.

Ingen av oss noen gang tenker på å kalle det underkastelse til Guds vilje når vi gir opp etter ett eller to forsøk på å få ting av vår manglende styrke karakter.

Når den sterke mann i aksjon starter å oppnå en ting, hvis han ikke gjøre det første, eller andre, eller hundrede gang, holder han hamret bort til han gjør. Bare så når den sterke mann i bønn begynner å be om en ting, holder han på å be til han ber den gjennom, og får det han søker.

Hvor glad er vi å kalle dårlige ting i vår oppførsel av gode navn. Vi kaller vår åndelige treghet og latskap og likegyldighet "underkastelse til Guds vilje."

Vi bør være svært forsiktig med hva vi ber om fra Gud, men når vi begynner å be om en ting, må vi aldri gi opp før vi får det, eller til Gud definitivt gjør det veldig klart at det ikke er hans vilje å gi den .

Jeg er glad for at det første gang vi spør, ikke Gud alltid gir oss det vi søker fra Ham. Det er ikke mer velsignet trening i bønn enn det som kommer gjennom å bli tvunget til å spørre igjen og igjen og igjen, selv gjennom en lang periode av år, før man får det som han søker fra Gud. Så når den kommer, hva en følelse har vi at Gud virkelig er, og at han virkelig svarer bønn!


To personer Lagrede Etter Years of Prayer

Jeg husker en opplevelse av mine egne som var full av velsignelse for meg og full av oppmuntring til å tro meg.

I mitt første pastorate var det to som Gud legger på mitt hjerte og for hvis frelse ba jeg gjennom hele min tid der. Men jeg forlot feltet på arbeidskraft uten å se ett konvertert. Da jeg dro til Tyskland for videre studier, og tok en ny pastorate i Minneapolis, holdt jeg på å be hver dag for de to.

Jeg gikk tilbake til stedet der jeg begynte min tjeneste for å holde en rekke møter, fortsatt ber hver dag for deres omvendelse. Så en natt i den serien av møter da jeg ga ut invitasjon til alle som ville akseptere den Herre Jesus Kristus som sin personlige frelser, dukket de to side ved side. Det var ingen spesiell grunn til at de skal være ved siden av hverandre, for de var ikke slektninger. Da jeg så disse to som jeg hadde bedt alle disse årene sto opp side ved side for å godta Herre, hva en overveldende følelse kom over min sjel at det er en Gud som hører bønn om vi oppfyller vilkårene, og følge hans metode av rådende bønn!


Vekkelser Kom grunn av vedvarande bøn

Vi finner her hvorfor det er at mange bønner ikke klarer å oppnå det vi søker fra Gud. Vi ber og ber og ber, og er nesten opp til kanten av oppnåelse av det som vi ber, og akkurat da, når Gud er rettferdig om å svare på bønn, stopper vi og går glipp av velsignelsen.

For eksempel, i mange kirker og samfunn er det de som ber for vekkelse. Gjenopplivingen ikke komme med en gang, den ikke kommer i noen tid, men de holder på å be. De har nesten ba gjennom. De er rett på nippet til å oppnå det de søkte, og hvis de ville be litt lenger, ville vekkelse bryte dem. Men de bli motløs, kaste opp hendene og avslutt. De er akkurat på grensen til velsignelse, men de har ikke krysset inn i det forjettede land.

I januar 1900 eller 1901, innførte fakultetet av Bibelen Institute of Chicago sen bønnemøte lørdagskveldene ni til ti, til å be om et verdensomspennende vekkelse.

Etter at vi hadde bedt for en tid, skjedde en ting som jeg visste ville skje. Folk kom til meg, eller til min kollega som var mest nært identifisert med meg i gjennomføring av disse møtene, og de ville si: "Har vekkelsen komme?"

"Nei, ikke så vidt vi kan se."

"Når er det komme?"

"Vi vet ikke."

"Hvor lenge har du tenkt å be?"

"Inntil den kommer."

Og det gjorde come-en vekkelse som startet det i at bønn møterom av Bible Institute i Chicago, så brøt ut i langt unna Kina, Japan, Australia, New Zealand, Tasmania, India og feid over hele verden, med de fleste vidunderlige manifestasjoner av Guds sparer strøm-ikke bare gjennom Mr. Charles Alexander og meg selv, men gjennom en rekke andre i India, Wales og andre steder. I Wales, for eksempel under Evan Roberts og andre, resulterte det i hundretusen bekjennende konverteringer i tolv måneder.

Jeg tror at Gud ser til oss i dag for å be gjennom igjen.


Lagrede Etter femten år Daily Prayer

Jeg ba femten lange år for omvending av min eldste bror. Da han så ut til å komme lenger og lenger bort fra noe håp om konvertering, ba jeg på.

Min første vinter i Chicago, etter femten år med bønn, aldri glipp av en eneste dag, sa en morgen Gud til meg som jeg knelte, "Jeg har hørt din bønn. Du trenger ikke be lenger, din bror kommer til å være omvendt."

Innen to uker var han i hjemmet mitt, stengt inne med sykdom som gjorde det umulig for ham å forlate mitt hjem i to uker. Så den dagen han forlot han akseptert Kristus over i Bibelen Institute i Mr. Moody's kontor, hvor han og jeg dro for å snakke og be sammen.

Jeg fortalte denne hendelsen når avholde møter i en bestemt by. En eldre kvinne kom på slutten av møtet og sa: "Jeg har bedt for omvending av min bror, som er seksti-tre år, i mange år, men en kort stund siden jeg ga opp og sluttet å be." Hun la til, "jeg skal begynne mine bønner igjen. Innen to uker etter at hun kom og sa, "Jeg har hørt fra min bror, og han har akseptert Kristus."

Oh, menn og kvinner, be gjennom; be gjennom; be igjennom! Ikke bare begynne å be og be en liten stund og kaste opp hendene og avslutte, men be og be og be til Gud bøyer himmelen og kommer ned.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.