Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Nådegavenes bruk og hensikt

Nådegavenes bruk og hensikt

 

Dette er fortsettelsen av innlegget "Nådegavenes bruk og hensikt". Vi trenger å stoppe opp for nådegavene, det er Guds mening at de skal være i bruk – alle – i den lokale menighet. Vi i Norge, har gjentatte ganger hørt om hvor rike vi er, men samtidig så er det noe de har kalt handlingsregel, som betyr hvor mye av den rikdommen som er fornuftig å bruke. Jeg tror at det kan en overføre på det åndelige, der vi har alle våre rikdommer i Kristus og handlingsregelen er Guds ord og Den Hellige Ånd. Og det er ikke noe 4 prosentregel, men 100 prosentregel som gjelder.

Ønsker kort å gå gjennom de 9 åndelige gavene som er omtalt i 1.Kor. 12.
Etter en blir døpt i Den Hellige Ånd, så er det for en hensikt. Det er en vesentlig betydning, at det er fordi at en skal søke gavene og ha dem i funksjon i sitt liv og i den lokale menighet som er på det stedet som en bor, det er det som er Guds mening. På mange måter, så står nådegavene i Guds menighet som ubrukt kapital, men det trengs det å bli en forandring på. For enkelte andre, så misbruker en den kapitalen som en har fått. Men å ha kapital og bruke den på rette måte, det er det vi må søke, og det er det som også er Guds mening. Gjør deg derfor bruk av gavene, det ligger en Gudviljet hensikt bak gavene. Det er ikke noe som tilhører de “få”, men “alle”. Men spesielt forkynnere og Hyrder i Guds menighet trenger dem for å utføre den gjerning de er kalt til.
1.) Ulike slags tunger: Legg merke til ordlyden, ulike slags tunger. Når en blir døpt i Den Hellige Ånd, så får en tungemålsgaven som et tegn på åndens dåp. Tungemålsgaven er et bønnespråk der en taler hemmeligheter med Gud i Ånden. Men i menighetsammlinger, så foregår det på to måter. Der en taler et språk som en selv ikke har lært, men som andre kan forstå. For en tid tilbake, så var jeg på et møte, der en dame, som aldri har vært utenfor Norges grenser og knapt nok har folkehøyskolen, talte flytende Spansk inn i sin egen situasjon. Noe som dattera mi oversatte til henne. Den andre måten, er at en taler eller synger i tunger, der en annen tyder det.
2.) Tydning av tunger: Denne gaven virker i sammen med tungene. Under Den Hellige Ånds inspirasjon, så tyder en tungene. Enten andre eller sine egne tunger.
3.) Profetisk tale: Det er forskjell på Profeter og den profetiske gave. Gud har gitt oss en profetisk gave, der en taler til formaning, trøst og oppbyggelse. Ved Åndens gave, så evner en også å se betydningen av Guds ord klarere og lenge før det skjer. Det er en innsperasjonsgave som jeg gjerne også opplever å virke i mitt liv når jeg forkynner Guds ord.
4.) Visdoms tale: Å ha veldig stor kunnskap er bra. Men å kunne bruke den inn i mennesker og menigheter sin situasjon, er vesentlig viktig. Den som mangler visdom, han skal be. Vi alle, i flere situasjoner, mangler visdom for å takle situasjoner på Guds måte, da trenger vi Guddommelig visdom. Vi tror at vi kan utdanne oss til en posisjon eller gjerning i Guds rike, men da vil en komme til kort før eller siden, en trenger guddommelig hjelp og assistanse. Ap.gj. 2 og 13.
5.) Kunnskaps tale: Denne gaven opplever jeg stadig vek. Jeg vet på forhånd hva som kommer til å skje. Mens jeg skriver denne artikkelen, så får jeg innformasjon av den Hellige Ånd at en bestemt person kommer til å ringe, forbered deg Jan Kåre, du står overfor en viktig situasjon får jeg informasjon om. Slik kan en vite hendelser som en har ingen forutsetninger å vite. Men det er med og hjelper en at kan være mer forberedt til å møte de utfordringer som en har i livet. Jesus kunne vite hva som de tenkte om ham. Det finnes også en hvis form for ubehag å tjene Gud, en må si ting som kanskje andre ikke liker. Men å vite situasjonen på forhånd, kan være til stor hjelp. Noen forveksler denne gaven med profetisk tale, men de ligger opp til hverandre. Profetisk tale dreier seg mer om Guds ord, men kunnskaps tale om mennesker. Markus 2 og Joh. ev. 1
6.) Troens gave: Denne gaven er å gjøre ting som er langt utforbi sin og andres rekkevidde. Når en ser på en slik person som Reinhardt Bonnke, som nesten på egenhånd med sitt team, klarer å nå et helt kontinent, så er det en gave som står bak denne mannen, troens gave. Jeg har opplevd denne gaven, i sammen med andre gaver, at en evner å gjøre ting som virker umulige. En tar “sjanser” som en aldri hadde tørt uten. Hebr.11
7.) Gaven til å helbrede: Jesus var vel den fremste eksponent for denne gaven. Studer Jesus og de førte kristne, der ser du denne gaven i funksjon i veldig stor utstrekning. Joh.ev. 9 Ap.gj. 3
8.) Kraft til å gjøre undergjerninger: De Gammel testamentlige profeter, opplevde veldig mye av denne gaven. Å stoppe løvers gap, reise opp døde og slå i hjel 1000 mann, da er vi innpå det denne gaven repensenterer. I pinsebevegelsen første tid, så var denne gaven i funksjon, når mennesker ikke hadde øyeeple fikk øye. Der mennesker mangler legemsdeler og fikk “nye” deler. Joh. ev. 11
9.) Gave til å prøve ånder: For at disse gavene skal virke sunt og kunne utvikle seg riktig, så er evnen til å sortere ånder, som det står i grunnteksten, viktig. Den virker som en regulator. Vi vet, at det er veldig viktig med en regulator i mekaniske ting, som gir beskjed om forsjellige faremomenter. Noen regulatorer er slik, at hvis det blir for varmt eller kaldt, så sier den i fra. Noe av det samme kan en si at gaven til å prøve ånder har. Ap.gj. 5
Slik er det viktig, at denne gaven er tilstede i den lokale menighet og den blir påaktet. Har kort godt igjennom de 9 åndelig gavene som en finner omtalt i 1.Korinterbrev, og anvendelsen av dem. Utfordringen ligger på oss, ta dem i bruk i ditt liv, etter som Ånden gir, og oppmuntr andre til det. Det viktige, er ikke at det finnes mye usunt på dette område, men at Gud får bruke oss. Paulus taler om i korinterbrevet, at ikke alle forstår dette med nådegavene, men så taler han videre, at vi ikke skal hindre profetisk tale og vi skal strebe etter dem, for å få dem i rikelig mål, til menighets oppbyggelse og nytte.

Nådegavenes bruk og hensikt

Det står om nådegavene, både om dem og hvordan de skal brukes. Vi leser i 1. Kor. 12. 4-11: “Det er forskjell på nådegaver, men Ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle. Men Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig. For til èn blir det gitt visdoms tale ved Ånden, til en annen kunnskaps tale ved den samme Ånd, en annen får tro ved den samme Ånd, en annen nådegaver til å helbrede ved den samme Ånd. En annen får kraft til å gjøre undergjerninger, en annen gave til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånder. En annen får ulike slags tunger, en annen tydning av tunger. Alt detter virker den ene og samme Ånd, som deler ut til hver enkelt etter som han vil”.

I 1.7: ”Slik at dere ikke mangler noen nådegave mens dere venter på vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse” og 14.12: ”Slik også med dere: Siden dere nå med iver søker de åndelige gaver, så søk å få dem i rikt mål for at menigheten kan bli oppbygget”.
Vi lever i en tid der en tror at en kan behandle Gud som en vil. Det blir som en lysbryter, som en slår på og av som en vil. Men det er ikke slik det fungerer på det åndelige planet, det er Gud som gjør som han vil. Vi leste det nettopp, om Den Hellige Ånd: “etter som han vil”. Derfor er det viktig for oss å være åpne for Gud og lydhøre for ham, samtidig være villig å ofre noe for å få noe.
Det går ikke an å lære å tale i tunger, ja, det er de som driver med en form for “messing” i tunger på møtene, alt dette er egenlig en avsporing fra et sunt liv i Ånden. Men så gjelder det å komme videre, ikke bare finne ut av alle avsporingene, men komme inn i et liv der Gud får komme til på en slik måte, at en lever i et sunt og overnaturlig liv med Gud. Det er egentlig det som Paulus underviser om til Korinterne. Men den samme undervisningen som Paulus har til Korinterne, har han også til oss. For den forkynnelsen som Paulus har, gjelder alle ( 1.Kor. 1.2). Det viktige for at nådegavene skal begynne å virke, er at en er åpen og hengiven til Gud, samtidig at en har et hjerte for Gud og menigheten, da ligger mulighetene der. Skal nådegavene fungere, så er det viktig at alle gavene er til stede i den ene menighet, eller så har det lett for å bli en slagside. Vi kan egentlig ikke utelukke noen av gavene, men være åpen for alle.
I et sunt og åndelig menighetsliv, setter en pris på alle gavene, en utelukker ingen av dem. Hver for seg er de viktige, men i sammen er det en åndelig kraft i nådegavene som i sannhet byger menigheten opp, og setter Satan og det menneskelige på sidelinja. Vi ber om vekkelse, men vi trenger å snu på flisa. Vi trenger å be om å få oppleve at nådegavene begynner å fungere i våre liv og i menigheten. Ville ikke det bli spennende? Det er det som gjør livet med Herren så innholdsrikt, at han gir oss av sine gode gaver.
Det står om nådegavene, at de andre skal prøve dem. Men så står det at vi ikke skal forakte profetisk tale. Den middelveien, der en fremelsker nådegavene, men samtidig prøver alt på Guds ord, er helt nødvendig for at det skal bringe den velsignelse som Gud har ment at gavene skal gi.
Det er de, som har spurt meg, om nådegavene er kun for de som er døpt i Den Hellige Ånd? Til det, er det å si, at det er for alle kristne. Men til mer en gir Ånden rom, desto større muligheter. Smith Wigglesworth, den kjente pinsepioneeren, opplevde mye med Gud før han ble døpt i Den Hellige Ånd. En gang sto Jesus over senga på en dødssyk person som han ba for, og underet skjedde. Men etter han ble døpt i Den Hellige Ånd, akselererte alt det som han opplevde med Gud, på en måte som han ikke hadde opplevd før.
Men min erfaring er, at det er bedre å ha med en som lengter og tørster etter mer av Jesus, enn en som har opplevd å bli døpt i Den Hellige Ånd, og tror han har opplevd “alt”. Det dreier seg egentlig om å overgi seg til Herren igjen og være bevist sitt kall og den tjeneste og oppgave som Gud har for en.
Vil du oppleve dette? Hvordan oppleve dette? Ønsker å nevne 3 ting som er viktig for å få nådegavene i funksjon i sitt liv.
1.) Troen kommer av forkynnelsen. Hvis en hører mye om et emne i Guds ord og studerer det, så gir en egenlig rom for Kristus i sitt liv. Vi som har studert historien, vet at før noe har kommet i funksjon i menigheten og den enkeltes liv, så har det vært en bevisstgjøring om det eller det emne.
2.) Overgi deg til Guds vilje for ditt liv. Du må være villig og i stand til å bære omkostningene for å ha noe fra Gud i funksjon i ditt liv.
3.) Et åndelig miljø. Noe som jeg har sett gang på gang, ting er smittsomt, både positivt og negativt. Å være i en menighet, i et felleskap med andre, der en fremelsker og har nådegaver i funksjon i sitt liv, er veldig positivt. Hvis det er bare en som har tydningen i en menighet, er det en stor svakhet. Når en aldri “vet” hvem som har tydningen eller en annen gave i funksjon i sitt liv, gjør møtene så mye mer spennende og innholdsrike. Det er som en kjører bil, en girer opp og ned, alt etter som Herren vil. Det er på det planet Gud vil at vi skal være, det står så godt om menigheten i Korint; ”de fattes ikke noen nådegave”. Det er det sunne og gode menighetsmiljø, at vi har i bruk det som Gud har skjenket oss i Kristus, og der er nådegaven er en vesentlig del av det!
Vær derfor frimodig, Gud ønsker at du skal ha nådegaver i funksjon i ditt liv og i den lokale menighet som du tilhører og går i.
Mye dreier seg om at det må være et åndelig miljø for nådegavene. Der vi bor i Oslo, er det et planteutsalg som de har tropiske fugler. Hvorfor kan de ha tropiske fugler her langt mot nord? Ved at en skaper et miljø for det. Slik er det også med nådegavene i menigheten. Når det er det rette miljø for det, så kommer gavene så mye lettere frem, derfor står det i 1. Kor. 14.1: ”Søk med iver å få de åndelige gaver“. I Guds menighet, så er det ofte en åndelig slapphet ute å går, det er veldig farlig for det åndelige livet.
Med iver, med hengivenhet, med oppofrelse må vi søke Herren og de åndelig gavene han vil gi oss. Vi må lære å sette pris på at andre har gaver i sitt liv og at vi selv ønsker også å ha dem i bruk. Det er så mye lettere, når en har gaver i sitt liv, og en blir oppmuntret til å bruke gavene i menigheten.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.