Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

(Unless otherwise noted scripture is taken from the King James Version.)

The doctrine of the Trinity depends upon the reality of a “third person” called “the Holy Spirit” to complete a supposed multi-personal Godhead. Without such a separate person who is “co-eternal” and “co-equal” with the Father and the Son, the “Triune” God disintegrates. It is therefore wise to consider the reasons why this idea is not supported by logical scrutiny nor the weight of scriptural evidence.

Before exploring the reasons why this teaching is not biblically sound, we should first consider its practical consequences. We must obviate the common objections that we are merely splitting hairs over unprovable doctrines, which truth is not at stake and that one teaching is equivalent to another as long as each is sincerely believed and God is approached with humility and love. It is our assertion that the teaching that “the Holy Spirit” is a separate “person” from God, the Father, is not true and results in some serious practical disadvantages to living the Christian life, namely:

a. Confusion about the distinction between “the Giver” and “the gift” results in misunderstanding of many verses of Scripture that become unintelligible, and the truth is exchanged for a man made myth.
b. A lack of recognition of the permanence of the gift of holy spirit in the life of a believer results from the confusion about the coming and going of a “person.”
c. Worship, praise, prayer, song and liturgy are directed toward an imaginary “third person” in the traditional Christian “Godhead,” but it ought to be directed primarily to God, the Father and secondarily to the Lord Jesus Christ. The only true God, the Father, seeks those who will worship Him “in spirit and in truth [reality]” (John 4:23), in other words, worship Him for who He really is.
d. Improperly discerning and understanding what the gift of holy spirit is, many Christians naively assume that virtually all spiritual manifestations are from the true God, and too often fail to discern the genuine from the counterfeit, and are therefore led into error.
e. Furthermore, being willingly “ignorant of spiritual matters” (1 Cor. 12:1; 14:37 and 38) these Christians run the risk that the Lord will disregard their worship, leaving them vulnerable to demonic influences.
f. Failing to understand that “the spirits of the prophets are subject to the prophets,” and instead being taught to be “controlled” by the Holy Spirit, many become influenced by demons, even while thinking that they are being “led by the spirit” of God.
g. Many are not walking in the power of the spirit because they are waiting for a “person” to move them, while God is waiting for them to utilize by faith that which they have already been given.

We are now ready to examine the principal reasons for denying the Trinitarian assertion that “the Holy Spirit” is a separate person from the Father, the one God of Scripture. These are drawn from our own ruminations and from the work of James H. Broughton and Peter J. Southgate (The Trinity: True or False? 1995), Anthony Buzzard (The Doctrine of the Trinity; Christianity’s Self-Inflicted Wound, 1994), Charles Morgridge (The True Believer’s Defence, 1837), Fredric A. Farley (The Scripture Doctrine of the Father, Son and Holy Ghost, 1873) and The Racovian Catechism, 1609.

1. God is said to have a throne (1 Kings 22:19; Dan. 7:9), inhabit heaven as His dwelling place (1 Kings 8:30,39,43 and 49), and yet “heaven and the highest heaven cannot contain” Him (1 Kings 8:27). So how can He be said to have a throne and a dwelling place and yet be uncontainable? Ps. 139:7 indicates that God’s spirit and His presence can be equivalent terms. God is therefore omnipresent by His “spirit,” which is not a separate “person.” This presence can also be extended by His personal ministers and agents, whether Christ, angels, or believers. None of these is a separate person who is also “God” in some multi-personal Godhead, but rather empowered agents who are equipped to do the will of God.

2. Exodus 23:20-22 mentions the angel of God’s presence that would go before Israel in the wilderness. “Person” God has permitted angels to speak as if they were God Himself, and even to use His personal name, YAHWEH. A few examples of this principle are Manoah and his wife (Judges13:21 and 22), Jacob wrestling (Gen. 32:24-30; Hos. 12:3-5), Moses (Ex. 3:2-4 , 6 and 16) and Gideon (Judges 6:12, 13, 16 and 22). What is sometimes attributed to Jesus or to “the Holy Spirit” in the Old Testament is better explained by this principle of God manifesting Himself by means of an angelic messenger who speaks for Him in the first person (“I the Lord,” etc.) and manifests His glory.

3. Although the Hebrew word for “spirit” (ruach), can refer to angels or evil spirits, which are persons or entities with a personality, the Hebrew usage of “the spirit of God” never refers to a person separate from, but a part of, God Almighty. Neither does the phrase, “the spirits of God” occur, which would refer to separate spiritual entities within a multipersonal God.

a. Zechariah 6:5 refers to the “four spirits of the heavens” riding in chariots, but the NIV text note supplies an alternate reading of “winds,” which makes more sense in the context—the four winds of heaven going North, East, etc.).
b. Revelation 1:4 refers to the “seven spirits” before the throne of God. Are these seven “Holy Spirits,” or sentient entities, within the “Godhead?” The context provides the answer: they are the seven lamps of fire burning before the throne (4:5 – NRSV) and the seven horns and seven eyes of the slain Lamb (5:6). These are likely the same “spirits” mentioned in Isaiah 11:2 in connection with the Messiah: the spirit of the Lord, the Spirit of wisdom, the spirit of understanding, the spirit of counsel, the spirit of might, the spirit of knowledge and the spirit of the fear of the Lord. These “spirits” are undoubtedly symbols of the intense power of insight and judgment with which the Lamb will judge and reign over the earth during the Millennium.

4. As with the Hebrew word, ruach, the Greek word for spirit (pneuma) also has many different meanings, the correct one also being determinable only from the context of each occurrence. Although Greek has both upper and lower case letters, the early manuscripts employed either one or the other. Therefore, no accurate distinction can be made in the original manuscripts of the Bible between upper case “Holy Spirit,” a proper noun referring to God, and lower case “holy spirit,” referring to an impersonal force. Compounding the problem is the fact that the article “the” was often added by translators, leading the reader to think that “the Holy Spirit” is referring to a separate person, a third person of “the Holy Trinity” as taught by traditional Christian orthodoxy.

5. Scholars admit that the concept of the Trinity cannot be substantiated in the Old Testament. In particular, “the Holy Spirit” as any kind of independent or distinct entity has no place in Old Testament revelation. Therefore, they say, the concept must be derived from the New Testament. With the exception of a few comparatively difficult verses in the Gospel of John that are often misunderstood, the New Testament also gives no certain and incontrovertible indication of a “Holy Spirit” as a personal being co-equal with the Father and the Son. This is a rather glaring omission if the Triune God is supposed to provide the foundation of Christian orthodoxy, yet the “tri-unity” of God cannot be clearly established even with New Testament revelation. Thus it makes sense to understand “holy spirit” in the New Testament just as it was understood in the Old Testament, either God Himself or His presence and power.

6. The Greek word for “spirit,” pneuma, is neuter, as are all pronouns referring to the spirit, making them necessarily impersonal. New Testament translators knew this grammatically, but groundlessly translated references to the coming “spirit of truth” as “He” instead of “it” because of their Trinitarian prejudice (e.g., John 14:17). If they had consistently translated the neuter pronouns of John 14 through 16 as “it,” “its,” “itself” and “which” instead of “he,” “his,” “him,” “who,” and “whom,” the case for the “personality of the Holy Spirit” would largely disappear from Christian belief. Such a major theological doctrine with such important implications for foundational Christian theology cannot depend on a few pronouns, but rather should be founded upon the weight of the biblical evidence considered as a whole, apart from tradition and prejudice.

7. Any translation from one language to another must recognize the relative unimportance of gender. For the most part, languages that assign a gender to nouns do so in a rather arbitrary manner. For instance, the Spanish word for car is masculine, el carro, while a bicycle is feminine, la bicicleta. Yet no one would translate into English “the car, he…” or “the bicycle, she…” Either word would require the neuter “it” to reflect the impersonal nature of the object. A writer or a poet might employ such a figurative expression in the use of pronouns, but any reader acquainted with the objects referred to would recognize the figure of speech employed. Such poetic personification is employed in reference to “the Comforter.”

8. The figure of speech Personification is common in Scripture, and is defined as attributing personal qualities, feelings, actions, etc., to things that have no real personality or personal consciousness. Wisdom is personified as such in Proverbs 8 and 9, yet no sensible person would seriously consider that a literal person named “Wisdom” helped God create the world, as Proverbs 8:30 says. The spirit of God is personified as “the Comforter” in John 14:16 and 26, 15:26, 16:7. Therefore, personal pronouns are appropriate to agree with the personal nature of the figurative title. It is clear from John 16:13 that this Comforter is “sent,” “does not speak of himself” and is instructed (“whatever he hears he speaks”).

9. The “Comforter,” more properly translated as “Counselor,” is said by Jesus to fill the void created by his going to the Father (John 14:12). By this spirit he would still be present: “I will come to you” (14:18); “I am in you” (14:20); and “I will show myself” (14:21). By this spirit his work with them would continue: “It will teach you”(14:26); “It will remind you of everything I have said” (14:26); “It will testify about me” (15:26); “It will convict the world of guilt” (in preparation for his judgment—16:8); “It will guide you into all truth” (16:13); “It will bring glory to me by taking what is mine and making it known to you” (16:14).

All of these statements point to the role of the gift of holy spirit in continuing the work that Jesus started, and even empowering his followers for greater works. This spirit is not independent and self-existent, but is “the mind of Christ” within the believer, influencing, guiding, teaching, reminding and pointing the believer to follow his Lord and Savior. This spirit is certainly not “co-equal” when by its very design it serves the risen Lord and Christ. Yet because it carries the personal presence of Christ into the life of every believer, the use of Personification is highly appropriate. As a practical matter, holy spirit in us will not lead us anywhere that the Lord himself would not lead us if he were personally present. We can study Christ’s life and his priorities in the written Word to verify whether the “spirit” leading us in is fact the spirit of the Lord Jesus Christ or whether it is “another spirit.” For instance, he whose basic commitment was “it is written” will not be leading his followers away from relying on Scripture as the only rule of faith and practice.

10. The “soul” or the “spirit” of man is often personified like the spirit of God is. “Why art thou cast down, O my soul?” (Ps. 42:5). “I will say to my soul, ‘Soul, thou hast much goods laid up…’” (Luke 12:19). “The spirit indeed is willing…” (Matt. 26:41). “The spirit of Titus was refreshed…” (2 Cor. 7:13). Yet no one would argue that the “spirit of man” is a separate person from the man himself. The figure of speech Personification is universally and readily recognized, and in the case of “the Comforter” ought to be recognized as well.

11. The spirit of man bears the same relation to man as the spirit of God bears to God (1 Cor. 2:11). As the spirit of man is not another person distinct from himself, but his human consciousness or mind by which he is able to be self-aware and contemplate things peculiar to himself, so the spirit of God is not another person distinct from God. It is that consciousness and intelligence that is essential and peculiar to Him whereby He manifests and reveals Himself to man. As the spirit of man means the man himself (the essence of a man is his mind), so the spirit of God means God Himself. The parallel usage of mind and spirit is seen in the Apostle Paul’s citation of Isaiah 40:13 (NRSV) (“Who has directed the spirit of the Lord, or as His counselor has instructed him?”) and in Romans 11:34 and 1 Corinthians 2:16 where “spirit” is rendered “mind.”

12. If the “spirit of truth” in John 14:17 is a person, then “the spirit of error” in 1 John 4:6 must also be a person, since the two are directly contrasted. The fact is that each “spirit” represents an influence or a power under which a person acts, but neither is a person in itself.

13. 1 Corinthians 2:12 directly opposes the “spirit of the world” with “the spirit which is of God.” As the “spirit of the world” is not a person separate from “the world,” neither is the “spirit of God” a person separate from God. Each is an influence emanating from a source that produces certain attitudes, behaviors or “fruit.”

14. The “breath” of God and the “spirit” of God are synonymous terms (Job 4:9; Ps. 33:6; Ps. 104:29 and 30; John 3:8; Job 27:3). It is as inconceivable that the breath of God could be a person distinct from God as that the breath of a human could be a person distinct from a human. It is especially absurd to speak of one self-existent and eternal person as “the breath” of another such person.

15. The “spirit of God” is synonymous with the “hand” and “the finger” of God (Ezek. 3:14; Job 26:13; Ps. 8:3; Luke 11:20). It is nonsense to call a “co-equal and co-eternal person” the “hand” and finger” of another such person. In fact, as a man’s hand and finger are subordinate and submissive to the will of a man, so the spirit of God is subordinate to the will of God. As what is done by the hand of a man is done by the man himself, so what is done by the spirit of God is done by God Himself. His spirit is his will in action, performing that which He “sends” it to perform.

16. The “spirit of your Father,” is synonymous with “the holy spirit,” and is said to speak in our stead on certain occasions when we might be brought before men for possible persecution or trial (Matt.10:19 and 20; Mark 13:11; Luke 12:11 and 12). On the same topic, Luke 21:15 says that Christ will give us “a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay nor resist.” Rather than saying that a person called “the Holy Ghost” will speak through us, these verses teach that we will be inspired by the supernatural power of God and Christ to speak as they give us guidance.

17. If the spirit is a sentient (able to sense, be self-aware), separate and distinct being with personality, then Jesus either did not know this or was very inconsistent in giving “Him” proper due. In Matthew 11:27, Jesus asserts that “no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son…” If “the Holy Spirit” is a person distinct from the Father, and is also omniscient and almighty “God,” then would He not also have to know the Father and the Son? Jesus’ statement, then, would not have been true, and in fact would be a lie.

The same is true for Jesus’ assertion in Matthew 24:36 that no one knew the hour of his Second Coming except the Father. How could “the Holy Spirit” be kept in the dark about this very important prophetic event? Are we to believe that it is possible for one member of the Godhead to keep a secret from another member while sharing the same eternal and divine “essence” of “Godself?”

18. If the spirit of God is a unique and separate person, and having “spirit” is prerequisite to having a unique and separate personality, then the person called “the Spirit of God” must have his own “spirit” peculiar to himself and distinct from the Father and Son. We would then be forced to the absurd belief in “the spirit of the Spirit.” If “the Holy Spirit” has no spirit of His own, then He could not be said to have a separate “personality.”

If “God” is three co-equal persons, the third person can no more be “the spirit” of the first person, than the first person can be “the spirit” of the third person. To avoid this absurdity, “the spirit of God” cannot have a separate personality, but must be the power, influence, sufficiency, fullness or some extension of the Father, the real and unitary person called the One True God.

19. The spirit of God is said to be divisible and able to be distributed. God took of the spirit that was upon Moses and put it upon the 70 elders of Israel (Num. 11:17-25). Joel 2:28, quoted by Peter on the day of Pentecost, says that God “will pour out of my spirit” (Acts 2:17). Understood literally, the Greek says “some of,” or “‘part of’ my spirit.” The footnote in Weymouth’s translation reads “literally ‘of’ or ‘from’ my spirit—a share or portion.” Though we cannot conceive of how a person might be so divided, we can understand that the spirit of God, as the power of God, might be distributed among many. 1 John 4:13 echoes this truth in saying, “We know that we live in Him and He in us, because he has given us of his Spirit” (NIV).

20. Many words associated with God’s spirit give it the attributes of a liquid, which by definition cannot refer to a person. This liquid language is consistent with the spirit being His presence and power. We are baptized (literally “dipped”) with and in it like water (Matt. 3:11; Acts 1:5). We are all made to “drink” from the same spirit, as from a well or fountain (1 Cor. 12:13). It is written on our hearts like ink (2 Cor. 3:3). We are “anointed” with it, like oil (Acts 10:38; 2 Cor. 1:21 and 22; 1 John 2:27). We are “sealed” with it as with melted wax (Eph. 1:13). It is “poured out” on us (Acts 10:45; Rom. 5:5). It is “measured” as if it had volume (2 Kings 2:9; John 3:34). We are to be “filled” with it (Acts 2:4; Eph. 5:18). This “filling” is to capacity at the new birth and to overflowing as we act according to its influence.

Even the use of spirit as “wind” implies a liquidity, for air masses behave as a fluid, flowing from areas of higher to lower pressure. All this figurative language must be designed to point us to the truth that the spirit of God is the invisible power and influence of God. It comes into our lives to buoy us up, to help us, to comfort us, to unite us and anoint us for the work to which He has called us. As liquid seeks the lowest level, so the spirit of God comes to us in our lowly and needy state, beneath our sins and iniquities, our faults and our failures to lift us up to stand in all the grace and truth that Christ brought.

21. The “holy spirit” is clearly said to be given by God to men. A divine “person” cannot be given or bestowed by another divine person, because to be given is to be under the authority of another. If “the Holy Spirit” is co-equal with the Father, He cannot be under His authority.

22. By definition, the spirit of God is derived from God. What comes from God as its source cannot also be “God,” without the term “God” being reduced to a formless and incomprehensible abstraction. Nothing and no one can be both a source of a thing and the thing itself.

23. In biblical usage, “the Holy Spirit” is a synonymous term for “God.” In Acts 5:3, Peter says Ananias lied to “the Holy Spirit.” In verse 4 Peter says he lied to “God.” This is an example of the common Semitic parallelism of equivalent terms, and is not evidence that Ananias lied to two separate persons. If that were the case, why would verse 4 not say that Ananias lied to “the Father” instead of to “God.” Neither is this parallelism evidence that another divine person called “the Holy Spirit” is also “God” and therefore part of a triune “Godhead.”

24. “The holy spirit” is equivalent to “the power of the Most High,” as Luke 1:35 (NIV) clearly indicates by another use of parallelism (cp. Luke 24:49; Acts 1:8; 10:38; Rom. 15:13; Rom. 15:18 and 19; 1 Cor. 2:4 and 5). The context is the conception of Jesus Christ. Matthew 1:18 also records that Mary “was found to be with child through ‘the Holy Spirit.’” Yet all through the New Testament are references to the fact that God is the Father of our Lord Jesus Christ. If “God” is “the Father,” and “the Holy Spirit” is also “the father” of the baby Jesus, there is a potential paternity suit. Trinitarianism leads to much unnecessary confusion by asserting a separate personality of “the Holy Ghost,” and cannot explain away the logical conclusion that according to that view the Son has two “Fathers,” or two separate persons fathering Jesus.

25. The “Holy Spirit” (properly “holy spirit”) is used synonymously and interchangeably with “the spirit of Jesus” (Acts 16:7; Phil. 1:19); “the spirit of the Lord” (Luke 4:18, etc.); “the spirit of his son” (Gal. 4:6); “the spirit of Jesus Christ” (Phil. 1:19). In this usage, “the spirit” is the mind and power of Jesus Christ, who fills and guides believers to do the will of God, his Father. He is, after all, the expert in how humans can be influenced to obey the will of God without coercion or intimidation. The following are examples of the interrelationship and interdependence between the Lord Jesus Christ and his “spirit.”

a. Acts 13:2 says, “The Holy Spirit said, ‘Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them.’” Later in Acts 16:6 (NIV), in the midst of the work Paul was called to, “the Holy Spirit” kept Paul and his companions from preaching in Asia. Verse 7 (NIV) says that the “spirit of Jesus” would not allow them to enter Bithynia.
b. 2 Corinthians 3:17 and 18 says that the Lord (Jesus) is “the Spirit.” He has been invested with all spiritual authority and power to effectively carry out his responsibility as the Head of his body. By his “spirit” he is able to guide and direct his many servants (2 Cor. 12:8 and 9).
c. Galatians 5:22 and 23 list the “fruit of the spirit” (the nature of Jesus Christ); John 15:5 says “If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit.”
d. We are sanctified by the spirit (2 Thess. 2:13); we are sanctified in Christ Jesus (1 Cor. 1:2), whom God made to be sanctification for us (1 Cor. 1:30).
e. The spirit of truth, holy spirit, is the counselor (parakletos); we have an advocate (parakletos) with the Father, Jesus Christ the righteous (1 John 2:1).
f. We are strengthened by the spirit in the inner man (Eph. 3:16); Christ dwells in our hearts (Eph. 3:17).
g. We have access to the Father by the spirit (Eph. 2:18); in Christ and through faith in him we have access with confidence to God (Eph. 3:12).
h. The spirit apportions to each one individually as he chooses (1 Cor. 12:11 – AMP); the Lord Jesus pours out the spirit (Acts 2:33) and gave some apostles, some prophets, etc. (Eph. 4:11).
i. The spirit intercedes for us (Rom. 8:26); Christ Jesus intercedes for us (Rom. 8:34).
j. The Spirit says to the churches… (Rev. 1:1); the revelation of Jesus Christ…to show to his servants (Rev. 2:7).

26. Many Trinitarians assert that “the Holy Spirit” comes and permanently dwells within a believer when he accepts Jesus Christ as his Savior. But many also teach that the Holy Spirit comes upon a believer after he is born again. They also pray for “the Holy Spirit” to attend their meetings, and welcome “Him” to come as He desires. This puts them in the difficult position of having to explain how a Christian can have the person of “the Holy Spirit” simultaneously dwelling in him and coming and going from Christian meetings.

The simple answer to this dilemma is that there are two usages of “the spirit” that must be distinguished. One is “the gift of God’s nature that is permanently received when a person is born again.” The other is “the power and influence of God” as He manifests His presence in His Creation (Gen. 1:1) and among His people (2 Chron. 5:14). In contrast to the permanent gift, this can wax and wane according to the faith of those present and the will of God in the situation. The gift of God’s nature, holy spirit, is not always being energized into manifestation. God, “the Holy Spirit,” (the Giver) energizes the spirit within believers as they act in faith (Acts 2:4).

27. John 7:39 says that the Holy Spirit was not yet given, and in Acts 1:4 and 5 (NIV) Jesus tells his disciples to wait for “the gift of my Father” that would come “in a few days.” If the Holy Spirit is a person, and He was present in the Old Testament, then how is it possible for Him to be spoken of as “not yet given.” It is also confusing to contemplate how the gift of a “person” is even possible, and the only answer Trinitarians can provide is that this is part of the “mystery” of the Trinity.

This “mystery” is solved when we understand that the spirit of God we receive is not a separate person, but rather the gift of God to empower His people. In the Old Testament, this empowering was temporal, hence David could pray that it not be removed from him (Ps. 51:11). It was also measured out differently to different people, hence Elisha could pray to receive a “double portion” (2 Kings 2:9). It was not given to all, and therefore its presence was noteworthy (Gen. 41:38). Since Pentecost, when the spirit was said to have “come,” it is now in all believers permanently and without measure, as it had been given to Jesus Christ. He who had the spirit “without measure” (John 3:34), enabling him to do his Messianic work, poured out this same spirit on Pentecost (Acts 2:33 – NIV). And it is he, the true Baptizer, who fills each believer who comes to him for salvation (Matt. 3:11; Eph. 1:23).

28. The only verse that would indicate that there might be three persons sharing one name is Matthew 28:19: “…baptizing them in the name of the Father, and of the Son and of the Holy Ghost.” This verse is quoted in a different form by the early Church Fathers, notably Eusebius (d. 340), who quotes the verse at least 18 times as follows: “baptizing them in my name.” This agrees with the testimony of the Book of Acts and Paul’s epistles, which associate only the name of Jesus Christ with baptism. Even if the verse reads as found in modern versions today, it does not validate the “Holy Spirit” being a separate person from God.

Arguments from Omission

29. The Holy Spirit is never worshiped as are the Father and the Son, neither does any verse of Scripture command such worship. This is surprising if the Holy Spirit is truly a co-equal and co-eternal member of a triune “God” worthy of worship. If “God” is worthy of worship, and “God” exists in three persons, then shouldn’t each “God” person be worthy of worship? Then why is this idea not found in the Scripture?

30. In the opening of their New Testament epistles, every one of the writers identifies himself with God the Father and the Lord Jesus Christ, but not one does so with “the Holy Spirit.” If they were ignorant of the truth of a “tri-personal” God, and this truth constitutes the foundation of the Christian faith, then their apostleship was incomplete at best, and at worst they were teaching error. Their failure to clearly teach a three person Godhead proves the assertion that the doctrine of the tri-personal God and a third person in an eternal Godhead was not believed or practiced by the Apostles. In fact, the doctrine was not codified until the fourth century in the Athanasian creed. Since it was not believed nor practiced by the apostles, and the apostles were commissioned by the Lord Jesus himself, then it is logical to assert that the doctrine was not believed nor practiced by the Lord Jesus either.

31. Lacking sufficient Scriptural justification, the orthodox view of “the Holy Spirit” was fully developed in the fourth century after Christ and the Apostles, contemporaneously with the rise of Neoplatonic philosophy, which posited an abstract God “beyond being,” in which a variety of divine persons could be “one” in “essence.” This was basically a regurgitation of Gnostic philosophy, which had been vigorously opposed by the first century Apostles but later embraced by many of the “Church Fathers” who helped to establish “orthodoxy.”

32. In the Church Epistles, (Romans through Thessalonians), the Apostle Paul sends personal greetings from “God the Father and the Lord Jesus Christ.” If “the Holy Spirit” were an integral and personal part of a triune Godhead, then why does “He” not send “His” personal greetings as well? The only good answer is that there is no such person, for as an inspired writer of Scripture, Paul was on intimate talking terms with God and the Lord Jesus. If there were a third person involved, wouldn’t Paul have surely known about it and included “Him” in his greetings to the churches? When Paul does include additional persons in his greetings, salutations and adjurations, he names “the elect angels,” not “the Holy Spirit” (1 Tim. 5:21; cp. Luke 9:26 and Rev. 3:5).

33. In the NIV translation, Philippians 2:1 and 2 refers to “fellowship with the Spirit,” yet 1 John 1:3 says that our fellowship is with “the Father and with his Son, Jesus Christ.” Why is the Holy Spirit left out? A better translation of Philipians 2:1 is the King James Version, which renders the phrase “fellowship of the spirit,” pointing to the fellowship among believers who share a common spirit and who therefore ought to be able to get along with each other.

34. In the eternal city of Revelation 21 and 22, both God and Jesus Christ are prominently featured. Each is pictured as sitting on his throne (Rev. 22:1). If “the Holy Spirit” is a “co-eternal” member of a triune Godhead, it is strange indeed that He seems to have no seat of authority on the final throne. This is consistent with the biblical truth that there is one God, the Father, and one Lord, Jesus Christ, and no such separate person known as “the Holy Spirit.

By restoring the Father to His unique and singular position as God, we give Him all the worship, credit, respect, and awe He deserves as the One True God. By restoring Christ to his position as the man accredited by God, the only-begotten Son of the Father, the Last Adam, the one who could have sinned but voluntarily stayed obedient, the one who could have given up but loved us so much that he never quit, the one whom God highly exalted to be our Lord, we give Jesus Christ all the worship, credit, respect, and awe that he deserves, and we can draw great strength and determination from his example.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.