Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Hillsong er og forblir en gedigen bløff!

Hillsong er og forblir en gedigen bløff!Lettkledde damer, med tettsittende klær som fremstår mer som et sexobjekt enn noen som synger til Herrens ære representerer Hillsong og den pinsekarismatiske lovsang som ikke er noe annet enn en gedigen forførelse fra ende til annen! Dette gjelder heldigvis ikke alle, men alt for mange og Hillsong er dessverre en toneangivende retning som leder inn i det okkulte.
http://2.bp.blogspot.com/-1OLGUJD9I20/UM5Ii7ni51I/AAAAAAAACu8/K75Hiv7YVPk/s400/hillsong1.jpg


Lovsang er herlig og lovsang sømmer seg for de hellige

Salme 150. 1. Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! 2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde! 3 Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar! 4 Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite! 5 Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener! 6 Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

Kvinnene skal være tildekket under gudstjenesten lærer skriften!

1. Kor.11. 2 Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud. 4 En mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, fører skam over sitt hode. 5 Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. 6 Hvis en kvinne ikke vil ha noe på hodet, kan hun like godt klippe av seg håret! Men når det nå er en skam for en kvinne å klippe eller barbere av seg håret, da må hun ha noe på hodet. 7 Mannen skal ikke dekke hodet, for han er Guds bilde og ære. Men kvinnen er mannens ære. 8 For mannen ble ikke til av kvinnen, men kvinnen av mannen. 9 Mannen ble heller ikke skapt for kvinnens skyld, men kvinnen for mannens. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. 11 Men i Herren er ikke kvinnen uavhengig av mannen, og mannen er ikke uavhengig av kvinnen. 12 For som kvinnen ble til av mannen, blir mannen født av kvinnen, men alt er fra Gud. 13 Bedøm selv! Sømmer det seg for en kvinne å be til Gud uten noe på hodet? 14 Lærer ikke selve naturen dere at det er en skam for mannen å ha langt hår, 15 mens det for kvinnen er en ære? For håret er gitt henne som slør. 16 Hvis noen vil lage strid om dette, så husk at en slik skikk har ikke vi, og heller ikke Guds menigheter. Paulus underviser om tildekkelse eller beskyttelse. Den aller mest utbredte forklaringen her går ut på at Paulus snakker til tempelskjøger. Men det utrolige er at han ikke nevner dem med et eneste ord. Dernest så er dette tidsbestemt. Det blir ikke nevnt med et ord eller en setning heller. Tvert imot sier han i v.2. Dere skal ha ros for at dere husker på meg i alt og holder fast på de overleveringene jeg har gitt videre til dere. Dette forkynte og underviste Paulus overalt han kom da det er Guds bud, også i dag. Det er utrolig hvordan Satan og kjødet manipulerer og bedrar mennesker. Hvorfor skal kvinnen tildekke seg når hun ber eller profeterer? Pga Forstanderen, mannen eller Gud? Skriften gir svar. V. 10 Derfor skal kvinnen for englenes skyld ha noe på hodet, som et myndighetstegn. Eller som det også står i enkelte oversettelser; undergivenhetstegn. Eller; beskytende myndighet over sitt hode eller gir henne sin egen autoritet. Den beste oversettelsen; noe som alle engler legger merke til og gleder seg over. Bedre en Living oversettelse kan det ikke sies. Det er et tegn at hun er nr. 2, ikke nr. 1 som mannen er. Dette går tilbake til skapelsen, at hun er skapt som nr. 2. Englene er skapt alle som nr. 1. Derfor skal en i respekt overfor englene når kvinnen deltar i møter med bønn, forkynnelse og annet, være tildekket. Hvis det er enkelte kvinner som ikke ser dette eller ikke ønsker å følge Guds ord. Disse skal en ikke stride med i menigheten sier Paulus. De går glipp av noe. Vi står i en åndskamp som vi skal seire i sier Paulus i Efes.6. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Da må vi følge Guds ord også her for å vinne en hel og full seier. Som den nå avdøde Profet Joel Barsjø sa det; hadde jeg vært kvinne hadde jeg hatt 3 hatter. Hvorfor er tildekkelse påkrevd? Av englenes ”manglende” forståelse at vi mennesker er todelt; mann og kvinne. Som et tegn på dette for englene så skal mannen ikke være tildekt men kvinnen. Da under våre møtesamlinger og spesielt når hun deltar. Vanskeligere er det ikke. Det gjelder bare å lese som det står og handle som Jakob sier det i sitt brev flere ganger. Jakob 2.22. Du ser at troen virket sammen med hans gjerninger, og at troen blev fullkommen ved gjerningene. 26. For likesom legemet er dødt uten ånd, så er og troen død uten gjerninger. Vi må bare konstatere at de aller, aller fleste kristne i Norge har en død tro, eller skal en heller si en er blitt villedet i troen. Norge er blitt et åndelig pygmeer land. Derfor er det så viktig at en ikke ser på de troende i Norge. De er villedet i det store og hele, men til en ting. Til Guds ord og skriften alene!

Lovsang og det å tilbe Herren Gud er herlig. Men som alt annet så kan det bli misbrukt og Satan etteraper dette. Er en på en verdslig konsert så er faktisk mye av sangen på indikerte og direkte en hyllest til Satan og hva han står for. Kan nevne grupper som kommer inn under denne kategorien. Ikke minst slike hevy og såkalte tung metall rocke grupper. Men hva så med såkalt kristen lovsang?

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte!

Lederen for Hillsong Pastor Bryan Houston høres ut som en full Skotte, er det fra den levende Gud det som de holder på med? Han er også herlighetsteolog med alt det fører med seg. Om de kommer fra Australia, er det da alt tillatt? Skjønner ikke meg på det lavmålet den Norske kristenhet beveger seg som åpner opp for dette mer og mer. Herlighetsteolog en gang. Alltid herlighetsteolog. Det er ikke lett å få forandret en mann som har hatt fremgang med det han har gjort!

Damer som synger til Herrens ære eller som sexobjekter?

Jeg har sett Hillsong på tv og youtube og lignende grupper, der en ser ikke minst damer hvordan de framstår i bekledning eller mangel på sådan, så er det ikke Herren de promoterer, heller seg selv. Hvor skorter det hen, med undervisning om fremtreden i Guds hus. Ta f.eks. Tabernacle Church i Brooklyn, i det koret har alle sangerne kapper som står framme på plattformen og synger. Det virker både pent, sømmelig og ordentlig og til Guds ære. Skriften taler også om at en kvinne som stiller seg fram skal være tildekket i Guds hus. Den løssluppenheten vi ser i dag, passer perfekt for alle som vil leve i løssluppenheten med nye ekteskap og nye forhold, den nye trenden i kristenheten er at eldre predikanter skiller seg fra sine koner som de har barn med og finner seg en langt yngre dame for å utfolde seg som en ungdom med henne. Hva er det for lavmål de kristne bøyer seg så gladelig for i dag. Men dessverre etteraper lederne i kristenheten verdens målestokk og levesett og det brer fort om seg når tom ledere som Minos og andre stilltiende går god for dette. Skulle en være så uheldig å stille spørsmål om dette, får en høre at en er uten nåde og kjærlighet og mye annet sprøyt.

Pinsekarismatikerne – liker de ikke god musikk???

Det er mye resurser, vi ser andre innenfor kristenheten som frembærer meget god musikk, mens når en kommer innforbi pinsekarismatiske godtar de alt. Man går fra å være normal til å bli helt unormal. Innforbi andre deler av kristenheten er det normale forhold der en liker det som er pent, edelt og godt for øre å høre på. Hva er dette for lureri de pinsekarismatiske ledere lurer folk til å skulle godta? Hva er det som gjør at en blir dummere og rarere etter enn blir pinsevenn enn det en var før? Frelsen løfter enn opp. Hva ser en her? Lavmålet blir det normale, stikk i strid med skriften som taler om å løfte menneske opp, ikke minst de troende!

Hillsong blir akseptert fordi det «bevarer» ungdommen?

Det er utrolig at det meste blir godtatt bare det får ungdom til å «tro» på Jesus. Det er de som sier at målet helliger midlet, er det ikke det vi ser? Eller er det den nye trenden vi ser at eldre menn liker yngre damer noe vi ser mer og mer i kristne sammenhenger. Det er flere såkalte kristne som i den senere tid har skilt seg fra sin kone som en hadde et hjem og barn med for å gifte seg med ei som er langt yngre enn seg selv. Slike forkynnere som skulle fått et spark bak og kjeppjaget fra Guds menighet, ikke annerkjennelse og blitt sett opp til.

Lovsang eller stemning? Lovsang eller Satan som virker?

Når de mottok Ånden på Pinsefestens dag, satt de. En var i vatter med Gud, seg selv og omgivelsene. I dag er det noe merkelig enn ser, det er at det ekstreme vinner mer og mer terreng og anseelse. Og hvis noen skjelver er det noe veldig, men veldig ofte hvis noen skjelver når de blir bedt for er det Satan og demoene som virker og Gud og hans Ånd som virker i en person som en åndelig brytekamp. Jakob kjempet med Gud fordi han hadde vært så gjenstridig og ikke blitt ydmyket før, ikke fordi han hadde ydmyket seg før. Det var herlig, men da en ikke egentlig skjønner hva som er hva i den åndelige verden, blir enn også bedratt, forført og villedet. Hillsong ser ut for meg representerer ikke noe annet enn en gedigen bløff på det åndelige område! Og det vinner terreng da den åndelig standarden er så lav, og de kjødelige elementene så sterke innforbi storparten av kristenheten i den vestlige verden.

Hei! Jeg er en ungdom som har flyttet til Oslo. Med bakgrunn fra pinse\frie venner, fikk jeg nærmest sjokk da jeg besøkte Filadelfia Oslo på et ungdomsmøte. Hva opplevde jeg? Rock og rockekonsert med en helt rar karismatisk forkynnelse der en skal en digge Gud etc. Hva mener du, skal en være med et slikt sted for å treffe kristen ungdom?

Svar:

Jeg har ikke vært på ungdomsmøter i Filadelfia siden på 90-tallet. Gikk der en del på 80-tallet til begynnelsen av 90-tallet.

Men jeg kjenner til utviklingen i pinsebevegelsen. Det er et frafall må en si som har skjedd! Det begynte egentlig på ungdomsfestivalen på Hedmarktoppen der Egil Svartdahl rådet og herjet!

Filadelfia Oslo var trendsettende her da en ville tekkes ungdommen. Dette var selvfølgelig et totalt bomskudd, i dag ser vi følgende av det med dette lurvelevenet og “kristen” rockemusikk og en tilgjort lovsang.

Jesus sa i Misjonsbefalingen i Matt. 28. 19a. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.

Dette var Jesu befaling men dessverre lager menighetene opprørere og besserwissere av ungdommen, det være seg i Filadelfia Oslo og i de aller, aller fleste menigheter og kirker i den vestlige verden. Det er akkurat som en tjener Satan og ikke Gud. Så alarmerende og farlig er det blitt!

Tror vi er i ferd med å komme dit hen som Jesus advarte imot i Lukas 18. 8 Jeg sier eder at han skal skynde sig å hjelpe dem til deres rett. Men når Menneskesønnen kommer, mon han da vil finne troen på jorden?

Legg merke til hva Jesus sier her: Ikke troende, men troen. Den opprinnelige troen som er bygd på apostlene og profetenes grunnvoll.

Vi omgir oss med materiell rikdom, kunnskap, sport og det meste. Men hvor er det blitt av studiene av Guds ord som skal gjøre disipler? Disse er dessverre borte, ikke minst i de kristne ungdomsmiljøene som skulle og burde vært som en “utdanningsanstalt” for kristen ungdom. Det er de som skal overta og styre menighetsskuta nå i endetiden. Men hvor bærer det hen?

Disse lederne innen pinse/karismatikk tar seg selv så høytidelig at en skulle tro de var paver og kardinaler alle sammen. Hva de holder på med, er de visst helt blinde for, hva tror de at de er? Skulle en våge seg til å be om en samtale, er piggene ute med en gang det siteres fra Bibelen et passende ord, en fornuftig samtale går det ikke an å føre med slike, useriøse og fordervet som de er i sitt åndelige syn. De frikirkelige er verst, lutheranerne er bedre da de har lest og studert og dermed har fått noe mellom ørene.

Disse lederne innen pinse/karismatikken minner mest om kongen fra eventyret “Kongens nye klær”. Kongen spradet så stolt rundt og var naken og så det ikke selv. Latterlige er de hele gjengen. Men dessverre, det hele er egentlig et trist skuespill, for ikke bare fører de seg selv i fortapelsen, men de forfører en hel hop med seg. Jesus gikk veldig langt i å beskrive slike ledere som forfører, det var bedre det ble hengt en kvernestein om halsen på de og kastet i havets dyp. I stedet burde de stoppe opp og spørre seg selv: Hva holder jeg på med, og rope et stort varsko her, men stoltheten er for stor til det. Hadde de enda hatt forstand til å kunne gå i seg selv og innse sin vanvittige brøde.
Tenk på Kong David, han ba ydmykt: Prøv meg og kjenn mitt hjerte, og se om jeg vandrer på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Ikke rart at Gud elsket denne kongen med et så ydmykt hjerte.

Matt. 7,21-23: Jesus sa: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Dette gjelder altså "kristne" som har gjort "store" ting og har mange tilhengere innenfor diverse trossamfunn. Men de har aldri møtt Jesus, og aldri blitt kjent med ham. Den urett de har gjort er å kalle seg kristen uten å være det. Og det igjen forfører andre til å tro at de kan være kristne uten å kjenne Jesus. Dermed går de fortapt. For Herren er det troskap mot ordet og ånden som teller, ikke antall og størrelsen på tilhengerskaren.

Rockemusikk\karismatisk lovsang – som dansen rundt gullkalven

Det er ikke lovsang til Herren, men som dansen rundt gullkalven vi ser. Dette er også noe av svakheten med de frikirkelige, at en i løpet av kort tid kan gå i fra salmesang og lovsang, til rockemusikk og monoton og intetsigende sang (såkalt lovsang)!

2. Mosebok 32. 1. Men da folket så at Moses drygde med å komme ned fra fjellet, samlet folket sig om Aron og sa til ham: Kom, gjør oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som førte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham. 2 Da sa Aron til dem: Ta gullringene som eders hustruer, eders sønner og eders døtre har i sine ører, og kom til mig med dem! 3 Da tok alt folket gullringene ut av sine ører og kom til Aron med dem; 4 og han tok imot gullet og støpte det om og laget det med meiselen til en kalv. Da sa de: Dette er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egyptens land. 5 Da Aron så dette, bygget han et alter for den og lot utrope: Imorgen er det høitid for Herren! 6 Dagen efter stod de tidlig op og ofret brennoffer og bar frem takkoffer; og folket satte sig ned for å ete og drikke og stod op for å leke. 7 Da sa Herren til Moses: Skynd dig og stig ned! Ditt folk, som du har ført op fra Egyptens land, har fordervet sin vei. 8 De er hastig veket av fra den vei jeg bød dem å vandre; de har gjort sig en støpt kalv; den har de tilbedt og ofret til og sagt: Dette er din Gud, Israel, som førte dig op fra Egyptens land. 9 Og Herren sa til Moses: Jeg har lagt merke til dette folk og sett at det er et hårdnakket folk. 10 La nu mig få råde, så min vrede kan optendes mot dem, og jeg kan ødelegge dem; så vil jeg gjøre dig til et stort folk. 11 Men Moses bønnfalt Herren sin Gud og sa: Herre! Hvorfor skal din vrede optendes mot ditt folk, som du har ført ut av Egyptens land med stor kraft og med veldig hånd? 12 Hvorfor skal egypterne si: Til ulykke har han ført dem ut; han vilde slå dem ihjel i fjellene og utrydde dem av jorden? Vend om fra din brennende vrede og angre det onde du har tenkt å gjøre mot ditt folk! 13 Kom i hu dine tjenere Abraham, Isak og Israel, til hvem du har sagt og svoret ved dig selv: Jeg vil gjøre eders ætt tallrik som stjernene på himmelen, og hele dette land som jeg har talt om, vil jeg gi eders ætt, og de skal eie det til evig tid. 14 Så angret Herren det onde han hadde talt om å gjøre mot sitt folk. 15 Og Moses vendte sig og gikk ned fra fjellet med vidnesbyrdets to tavler i sin hånd, og på begge sider av tavlene var der skrevet; både på forsiden og baksiden var der skrevet. 16 Og tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift, som var inngravd på tavlene. 17 Da Josva hørte hvorledes folket støiet og skrek, sa han til Moses: Det lyder krigsrop i leiren. 18 Men han svarte: Det lyder ikke som seiersrop og ikke som skrik over mannefall; det er lyd av sang jeg hører. 19 Og da Moses kom nær til leiren, så han kalven og dansen; da optendtes hans vrede; han kastet tavlene fra sig og slo dem i stykker ved foten av fjellet. 20 Og han tok kalven som de hadde gjort, og kastet den på ilden og knuste den til den blev til støv, og støvet strødde han ovenpå vannet og gav Israels barn det å drikke. 21 Så sa Moses til Aron: Hvad har dette folk gjort dig, siden du har ført så stor en synd over det? 22 Aron svarte: La ikke din vrede optendes, herre! Du vet selv at dette folk ligger i det onde; 23 de sa til mig: Gjør oss en gud som kan dra foran oss! For denne Moses, han som førte oss op fra Egyptens land - vi vet ikke hvad det er blitt av ham. 24 Da sa jeg til dem: Den som har gullsmykker på sig, ta dem av sig! Så gav de mig dem, og jeg kastet dem på ilden, og således blev denne kalv til. 25 Da Moses så at folket var ustyrlig - for Aron hadde sloppet det løs til spott for deres motstandere - 26 så stilte han sig i porten til leiren og sa: Hver den som hører Herren til, han komme hit til mig! Da samlet alle Levis barn sig om ham. 27 Og han sa til dem: Så sier Herren, Israels Gud: Hver binde sitt sverd ved sin lend! Gå så frem og tilbake fra port til port i leiren og slå ihjel hver sin bror og hver sin venn og hver sin frende! 28 Og Levis barn gjorde som Moses sa; og den dag falt det av folket omkring tre tusen mann. 29 For Moses sa: Innvi eder idag til prester for Herren, om det så er med blodet av sønn eller bror; så skal han idag gi eder sin velsignelse. 30 Dagen efter sa Moses til folket: I har gjort en stor synd. Nu vil jeg stige op til Herren; kanskje jeg kunde gjøre soning for eders synd. 31 Så vendte Moses tilbake til Herren og sa: Akk, dette folk har gjort en stor synd; de har gjort sig en gud av gull. 32 Å, om du vilde forlate dem deres synd! Men hvis ikke, da slett mig ut av din bok som du har skrevet! 33 Da sa Herren til Moses: Hver den som har syndet mot mig, ham vil jeg slette ut av min bok. 34 Så gå nu og før folket dit jeg har sagt dig! Se, min engel skal gå foran dig, men på min hjemsøkelses dag vil jeg hjemsøke dem for deres synd. 35 Således slo Herren folket fordi de hadde gjort kalven - den som Aron hadde laget.
Det er akkurat dette som skjer i dag i mange menigheter og kirkesamfunn. Faktisk skjer dette først og fremst innen de pinse\karismatiske felleskapene og menighetene. Det er faktisk mot begivhetens gang da de som la vekt på Åndens dåp burde vært de fremste i positiv henseende. Å oppleve åndens dåp er som å ha dobbel del av ånden i forhold til de som ikke har opplevd denne opplevelsen. Men hva hjelper det , når en ikke tar vare det som Herren har gitt en. Når en ikke utvikler seg rett og sunt, noe som ikke den pinse\karismatiske del av kristenheten har gjort. Da ender en i villfarelse og det blir Laodikea, og ikke “Efesus” menigheten som er den rådende tilstanden!

Dansen rundt gullkalven og rockemusikken i mange menigheter dypest sett et opprør mot Gud! Man tror man kan ta kristne tekster og spille rockemusikk, dette er en form for verdslig oppkok som er eggende for kjødet og er en hån mot Herren. Det hadde vært mye bedre at de kuttet ut denne musikken, og heller spilte ren verdslig musikk, til de ville omvende seg og spille musikk på rett måte. Herren er hellig og rettferdig, han skal ha ærbødighet og respekt. Da tenker jeg på slik det foregår i dag i mange pinse\karismatiske menigheter. Der en rikker på rompa og digger musikken. Jesus blir helt fjern og forkynnelsen skal være “in” med å “digge” Jesus. Dette er et hån imot Guds ord og egentlig hva de første pinsevenner sto for. Men nåtidens ledere med David Østby, Emanuel Minos og hele røkla er dessverre ledere som er som Bileam. Som åpnet opp for Satan og de urene åndsmakter i menigheten. Med så sier skriften også at han var en falsk profet!

Jeg må spørre meg selv, er bunnen nådd i pinsebevegelsen her i Norge. Jeg hørte en ny CD av Stephen Christiansen der han ga ut 12 sanger i fra Evangelietoner.
Med en musikk til de sangene som har et demonisk drag over seg, skal vi bli lik verden for å vinne verden? Det kan det se ut som!
Jeg vet jeg tar hardt i, men det er sant allikevel. Jeg husker godt hvem som likte slik musikk når jeg vokste opp, det var narkomane og andre belastede mennesker. Dette har en nå ført inn i Guds menighet.
På coveret, var det avbildning av T.B. Barratt og Levi Petrus, men dette er et hån i mot dem og alle andre som har opplevd en sann dåp i den hellige ånd.
Satan tror han også, og sannelig så kan det se ut at her kommer han i rockemusikk med noen bibelske tekster. Skal en være blind, dum og åndelig korrupt i dag? Det kan se slik ut for enkelte.
Døtrene mine var nettopp på en stor markering i Tønsberg. Vet du hva jeg fikk høre da de kom hjem? “Pappa, må en like rockemusikk for å være pinsevenn”.
Til det svarte jeg: “Nei”.
Dette vi ser i dag, er apekatter, noen som ikke har erfart og lever i pinsevekkelsen. Det skriver også omtalte person på coveret. Disse sangene her er egentlig totalt ukjente for ham, men i anledningen 100 års markeringen til “pinsevennene”, så lagde han en skive. Dette er bare for å tjene penger, for når en ikke er født inn i denne type musikk så blir det er form for skuespilleri. Hvilken skive må jeg spørre? Dette er egentlig en bløff. Men Paulus sa at i den tiden før Jesus kom, så skulle en vende seg bort fra sannheten, som er Jesus, til eventyr, jeg vil tilføre rockemusikk og en hel del annet nonsens. Det er det beste ordet en kan bruke, det vil aldri føre en trygt inn på himmelveien, men heller bort. Får i det minste håpe, at det er noen som våkner, at en ikke sover for tungt i sin åndelige søvn, der en drømmer om en svunnen tid, som aldri kommer mer.
Men priset være Gud, han er på tronen ennu, og der er det ikke rockemusikk som dominerer, men lovsang og tilbedelse av Lammet, han som gav sitt blod, slik at vi skulle bli fridd ut av alt det som vil hindre oss i løpet.
Er ikke rockemusikk i fra en annen kilde en Gud? Jeg snakker ikke om rytme, men slik musikk en får presentert gjennom denne såkalte CD`en med kristent innhold.
Men det er endelig godt, at det gis ut mye god kristen musikk, men her er det nok “ulver i fåreklær”, ikke noe annet!

F. eks de fleste kristne plateselskap i USA er drevet av ikke-kristne, og det er faktisk slik i USA at hvis et band ikke er gode nok til å slå igjennom så prøver de seg på det kristne markedet.
Men man kan jo ikke luke ut de gode eplene sammen med de råtne, kaste barnet ut med vaskevannet, etc.
Kristen musikk har også vært preget av å være relativt dårlig. Men en del av grunnen til dette har også vært at de ikke først og fremst har ønsket å lage god musikk, men å lage musikk til Guds ære, og opphøye Han, og derfor finne kvaliteten underordnet.

Nå trenger ikke utfoldelse med musikk alltid være negativt, men som det forekommer veldig ofte i den kristne ungdomsmusikken, er det virkelig et bedrag i det store og hele. Men Gud elsker også at vi priser ham, også gjennom sangen og musikken. Bare vi lever nær han og opphøyer ham gjennom musikken og tilbedelsen.

Salme 150. 1. Halleluja! Lov Gud i hans helligdom, lov ham i hans mektige hvelving! 2 Lov ham for hans veldige gjerninger, lov ham efter hans storhets fylde! 3 Lov ham med basunklang, lov ham med harpe og citar! 4 Lov ham med pauke og dans, lov ham med strengelek og fløite! 5 Lov ham med tonende bekkener, lov ham med høit klingende bekkener! 6 Alt som har ånde, love Herren! Halleluja!

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.