Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Munnens bekjennelse!

Munnens bekjennelse!

Av Evangelist og bibellærer
Jan Kåre Christensen
Oslo

 

Jakob 3. 2 Alle feiler vi ofte. Den som ikke forgår seg med sine ord, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele kroppen i tømme.
3 Vi legger jo bissel i munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten. 4 Ja, selv store skip, som drives av sterke vinder, kan styres med et lite ror dit styrmannen vil. 5 Slik er det også med tungen: Den er et lite lem, men kan skryte av store ting. Tenk på at en liten ild kan sette den største skog i brann! 6 Også tungen er en ild; som en verden av ondskap står den blant våre lemmer. Den smitter hele legemet og setter livshjulet i brann, men selv settes den i brann av helvete. 7 Mennesket er slik skapt at det kan temme alle andre skapninger, både villdyr og fugler, krypdyr og fisk. 8 Men tungen makter ikke noe menneske å temme, skiftende og ond som den er, full av dødbringende gift. 9 Med den lovpriser vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene som er skapt i Guds bilde; 10 fra samme munn kommer det både lovprisning og forbannelse. Slik må det ikke være, mine brødre! 11 Strømmer det vel friskt og bittert vann fra samme kilde? 12 Mine brødre, kan et fikentre bære oliven, eller et vintre bære fiken? Like lite kan en salt kilde gi ferskt vann.
Munnen eller tungen har veldig mye å si for alt. Likesom et skip blir styrt av et lite ror, blir vi styrt av vår tunge.
En liten ild kan forårsake en veldig ild, slik kan og gjør også vår tunge.
Tungen er med å styre oss i den retningen vårt liv går. Med tungen kan vi både lovprise og forbanne Herren og hans skapning!

Ord. 6. 2 har du bundet deg ved ditt ord, og er du fanget ved det du har sagt.
12. 18 Tankeløs tale stikker som sverd,
men vismenn har legedom på tungen.
15. 1. Milde svar demper sinne, sårende ord vekker vrede.
Tungen sitter slik på legemet og har en slik virkning at det styrer våre liv inn i Guds velsignelse eller uten forbi hans velsignelse.
Vi blir bundet av våre ord og de kan både virke til legedom og de stikker som sverd, alt etter som vi bruker den.

4 En varsom tunge er som et livstre,
Men falskhet på tungen sårer sinnet.
Å lære å evne og bruke tungen rett viser om vi er et fullkomment eller et ufullkomment menneske.

Rom. 10. 9 For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst. 10 Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige for Gud, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.

Selve frelsen oppnås også ved munnens bekjennelse. Uten en rett og positiv bekjennelse vil vi ikke bli frelst. Vi tror med hjerte men bekjenner med munnen.

2. Kongebok 4. 8 En dag gikk Elisja over til Sjunem. Der var det en velstående kvinne som bad ham inntrengende om å spise hos henne. Og siden ble det slik at han tok inn der og fikk mat hver gang han drog forbi. 9 En gang sa hun til mannen sin: «Hør her! Jeg vet at han som stadig kommer innom oss, er en hellig gudsmann. 10 La oss nå bygge et lite tak-kammer til ham og sette inn en seng, et bord, en stol og en lysestake. Så kan han ta inn der når han kommer til oss.»
11 Da så profeten kom dit en dag, tok han inn i tak-kammeret og la seg der. 12 Så sa han til Gehasi, tjeneren sin: «Be denne Sjunem-kvinnen komme hit!» Tjeneren ropte på henne, og hun kom bort til ham. 13 Elisja sa til ham: «Si til henne: Du har gjort deg mye umak for vår skyld. Hva kan jeg gjøre for deg? Kan jeg legge inn et godt ord for deg hos kongen eller hærføreren?» Men hun svarte: «Jeg bor jo midt iblant mitt eget folk.» 14 «Hva kan jeg da gjøre for henne?» spurte profeten. Gehasi svarte: «Jo, hun har ingen sønn, og mannen hennes er gammel.» 15 Da sa Elisja: «Be henne komme!» Han ropte på henne, og hun kom og ble stående i døråpningen. 16 Profeten sa: «Neste år på denne tiden skal du ha en sønn i armene.» Men hun svarte: «Nei, herre, du som er en gudsmann, må ikke narre din tjenestekvinne!»
17 Kvinnen ble med barn, og på samme tiden året etter fikk hun en sønn, slik som Elisja hadde sagt til henne. 18 Da gutten vokste opp, hendte det en dag at han gikk ut til sin far som arbeidet sammen med onnefolkene. 19 Gutten sa til faren: «Å, jeg har så vondt i hodet!» «Bær ham hjem til hans mor!» sa faren til gårdsgutten. 20 Han tok og bar ham hjem til moren, og gutten satt på hennes fang til middag; da døde han. 21 Hun gikk da opp og la ham på gudsmannens seng. Så lukket hun døren og gikk ut.
22 Kvinnen ropte på mannen sin og sa: «Send meg straks en av tjenesteguttene med et esel! Jeg skal skynde meg til gudsmannen, og så kommer jeg tilbake.» 23 Han spurte: «Hvorfor vil du dra dit i dag? Det er jo verken nymånedag eller sabbat.» Hun sa: «La meg dra likevel»! 24 Så salte hun eselet og sa til tjenestegutten: «Driv det av gårde, og stans meg ikke mens jeg rir, uten at jeg ber deg om det.»
25 Så drog kvinnen av sted og kom til gudsmannen på Karmel-fjellet. Da han så henne langt borte, sa han til Gehasi, tjeneren sin: «Se, der kommer kvinnen fra Sjunem! 26 Skynd deg i møte med henne og si: Står det bra til med deg og mannen din og gutten?» «Ja, det står bra til,» svarte hun. 27 Da hun kom opp på fjellet til gudsmannen, slo hun armene om føttene hans. Gehasi gikk fram for å jage henne bort; men gudsmannen sa: «La henne være! Hun har sorg i sinnet, men Herren har skjult det for meg og har ikke latt meg få vite det.» 28 Kvinnen sa: «Herre, har jeg bedt deg om en sønn? Jeg sa jo at du ikke måtte narre meg.»
29 Da sa Elisja til Gehasi: «Spenn beltet om livet, ta staven min i hånden og gå av sted! Møter du noen på veien, så hils ikke på ham, og hilser noen på deg, så svar ham ikke! Du skal legge staven min over guttens ansikt.» 30 Guttens mor sa: «Så sant Herren lever, og så sant du selv lever: Jeg går ikke fra deg!» Da stod profeten opp og fulgte henne.
31 Gehasi gikk i forveien for dem og la staven over guttens ansikt. Men det var ikke en lyd å høre og ikke noe tegn til liv. Så vendte han tilbake, og da han møtte Elisja, fortalte han at gutten ikke hadde våknet. 32 Da Elisja kom fram til huset, lå gutten død i sengen. 33 Han gikk da inn og stengte døren, så han ble alene med gutten. Han bad til Herren, 34 og så steg han opp i sengen og la seg over gutten med munnen mot hans munn, øynene mot hans øyne og hendene mot hans hender. Da han bøyde seg ned over ham, ble guttens kropp varm. 35 Så stod han opp og gikk en gang fram og tilbake i huset. Da han steg opp i sengen igjen og bøyde seg over gutten, nøs gutten sju ganger og slo øynene opp.
36 Elisja ropte på Gehasi og sa: «Be kvinnen komme!» Han ropte på henne, og hun kom. Da sa profeten: «Ta gutten din!» 37 Hun kom og falt ned for ham og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Så tok hun gutten og gikk ut.

Her var det en kvinne som hadde fått et herlig bønnesvar, men bønnesvaret var blitt til en forbannelse. Sønnen som hun hadde fått som svar på bønn var nå død, hva nå?
Når hun ble spurt om hvordan alt sto til sa hun i v. 26 følgende: «Ja, det står bra til,» svarte hun. Dette er et nøkkelvers i forståelsen: «Ja, det står bra til». Det skal alltid være grunntonen i vår bekjennelse og vårt vitnesbyrd, uansett!
Det er viktig av vi tenker gjennom alt som går over våre lepper.
Inn forbi mennesker kan vi si at alt går bra. Infobit oss selv og Satan og hans demon hær, ja også englene. Men inn forbi Gud skal og trenger vi ikke noe slikt, han vet alt uansett.
Hvordan vi handler, taler og er, det er av avgjørende betydning.
Vil du og jeg ha seier i vårt liv som troende? Bekjenn alltid positivt og Guds ord, selv når ting og omstendigheter bytter og går imot.
Men når du er alene med Herren, da kan du senke skuldrene og si det som det er.
Mennesker vil dessverre alltid skuffe deg, Satan vil alltid hate deg og englene vil aldri forstå ditt hjertes dypeste lengsel, det vil kun Gud og ham alene!
Når Profeten kom så kom kvinnen frem med sannheten.
Det er ganger vi skal komme frem med sannheten, og ganger vi ikke skal.
Det er helt greit å være lei seg både på andre mennesker og seg selv. Men er det ditt normale liv har du fått et sykt og farlig åndsliv både for deg selv og andre.
Det er ganger der en skal la fienden få det siste ordet og legge alt i Guds hender.
Det er ganger der en skal stride imot fiende, alt etter hva som tjener Guds rike og din og min sak.
Kvinnen var ikke bitter eller bebreidet Profeten, men bevarte sinnets ro og fikk oppleve en utfrielse og forløsning. Det er avgjørende for ditt bønnesvar og videre ve og vel at du ikke går inn på fienden territorium og lar han diktere livet ditt.
Jeg vet ikke hvorfor noen har seier og noen ikke. Det kan se så likt ut fra utsiden, men når hjerte er fylt med synd, bitterhet og vranghet vil det til slutt innhente deg.
Er ditt hjerte og munnens bekjennelse i samsvar med Guds ord vil det alltid gå til seier, slik er det, jeg taler av erfaring.
Kvinnen her hadde evne og vilje til å holde mote oppe og gå frem med verdighet og hengivelse.
Når du gir etter for presset og lar kjødet løpe løpsk vil det dessverre bli din bane.
Pontius Pilatus viste hva som var rett, det hadde selv hans kone sagt ham. Men han handlet ikke deretter. Slik er det også i dag. Det er hva Gud som sier om oss som alltid er rett. Ikke hvordan vi føler oss eller andre mennesker mener og snakker om oss.
Hvordan er din bekjennelse? Er den i samsvar med Guds ord eller gir du etter hele tiden og hele veien?
Guds ord sier om meg og deg at vår vandring skal bli lysere, herlige og mer og mer vidunderlig hele veien.
Den som taler skal tale som Guds ord.
Kvinnen her hadde visdom, stor innsikt og kjente de åndelige lovene og “reglene” og hun fikk seier, les selv beretningen.
Lider du nederlag så ikke bebreid andre en deg selv. Har andre seier og ikke du, så takk Gud for de som har seier.

Aldri tro at noen kommer lett til det, det er ikke sant. Det er en kamp å utkjempe for alle før eller siden.
Jeg kom fort igjennom både til frelse og åndsdåp, men etterpå har jeg sannelig måtet kjempe mer enn ønskelig.
Det er ingen som de som er åndsdåpen som trenger åndelig veiledning og sunn bibelundervisning.
Bekjenn Guds ord og du vil erfare dets kraft og virkning og gi aldri etter for mennesker og den Ondes press. Presset og kampen er kun for en stund, men seieren med Jesus er evig og for alltid!

Salme 119. 105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.

La det avgjørende og styrende alltid være Guds ord, og hold noen hemmeligheter og åpenbaringer skjult, mennesker vil mange ganger ikke forstå deg og til mer de vet, til mer meninger og synspunkter har de.
La derfor din tale ofte være minimal og la de ugudelige få larme, Herren ler av dem sier han i Salme 2. De religiøse vil også bebreide deg alltid, det er som de er mange ganger styrt av den Onde.
For oss som troende vil det alltid gå og være seier. Fra nå og til evig tid!
Det er i motgang, trengsel og når alle dører virker stengte at vårt sanne jeg kommer frem og det viser hvem vi egentlig er.
Ord. 24. 10. Viser du deg motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.
Men denne dam viste seg å være sterk, meget sterk i prøvelsenes time.
Hvordan?
Ved måten hun brukte munnen og snakketøyet.
Hun bekjente positivt, nesten løgnaktig, men allikevel sant.
Hvorfor?
Salme 31. 16. I din hånd er mine tider; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere!
For et kjødelig menneske så vil det åndelige livet mange ganger virke tom løgnaktig og å trosse seg selv.
Det er det også.
Å følge Herren er skjult for det u gjenfødte og kjødelige menneske.
Jeg hadde en lovende fotballkarriere foran meg, men i dag så ser det det tilsynelatende ut som jeg tok feil.
Men gjør som Asaf i Salme 73 å gå inn i Guds helligdommer og du skjønner og vet at å gå med Gud er og forblir alltid best og herligst!
Når profeten kom, så la hun ut for ham om alt. Det er tider da en skal si ting som det er – og det er tider når en skal ikke gjøre det – det gjelder bare å gjøre og si de rette tinga til rett tid.
Ble hun skuffet? Nei!
Og for en ydmyk innstilling hun hadde også etterpå.
Vi leser i v. 37 Hun kom og falt ned for ham og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Så tok hun gutten og gikk ut.
Når underet hadde skjedd igjen så var fokuset å være en god mor. Ikke å takke profeten eller være så fornøyd med sin egen åndelighet.
Hemmeligheten til et seirende og lykkelig liv med Herren er å være tro.
Det er egentlig ikke mer eller mindre som skal til; å være tro og villig!
Lukas 16. Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.

Tror at denne leksjonen har vært til hjelp for deg?
De lykkeligste og mest fornøyde mennesker på denne jorden er de menneskene som kjenner Herren og har en tale som er i overenstemmelse med hans ord og vilje.
Hvordan vi bruker tungen vår et faktisk en prøve på om vi er et ufullkomment eller fullkomment menneske.
Vi lese innledning fra Jakob 3. tar med v. 2 Alle feiler vi ofte. Den som ikke forgår seg med sine ord, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele kroppen i tømme.
Bekjenn derfor positivt, åndelig og Guds ord, det vil gjøre det overmåte godt.
Du vil spre glede og være en sprudlende person og troende!
Gud er god, ja bare god.
Alt har han gjort vakkert, og skjønner og herligere skal det bli evigheten lang!
La derfor det som går ut av din munn være som de og dem du slipper inn i ditt hjem. Det er de som er velkommen og du stoler på. Det som går it i fra vår munn, det vil også dømme eller eventuelt frikjenne oss inn forbi Faderen.
Matt. 12. 36. Men jeg sier eder at for hvert unyttig ord som menneskene taler, skal de gjøre regnskap på dommens dag;
37. for efter dine ord skal du kjennes rettferdig, og efter dine ord skal du fordømmes.
Det er ikke alt som sømmer seg for Konger og Prinsesser å si, en slik er du som en troende, ja enda mer. Du skal være det evigheten lang!
Åpenb. 22. 5. Og natt skal ikke være mere, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem; og de skal regjere i all evighet som Konger (og Prinsesser).
La Kongeverdighet komme og være over deg, ikke minst i vår tale og ved munnens bekjennelse!
Dette er av avgjørende betydning, enten positiv eller negativ. Til liv eller død, til velsignelse eller forbannelse. Valget er den enkeltes, skulle vi forgå oss så er tilgivelse få, men la oss alltid arbeide på vår frelse. Og en del av dette arbeidet er å lære seg å bruke og beherske språkbruken sin!

Ord. 18. 21. Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.
Dansk oversettelse: "Tungen er et magtfuldt instrument i dødens eller livets tjeneste; den, der taler meget, må høste konsekvensen af sine ord.”
Tungen er et makt fylt lite instrument og lem på legemet. Vi må høste konsekvensene av våre ord, enten til velsignelse eller forbannelse!

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.