Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!

Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!


Pastor Jan Åge Torp må ha vært særdeles misfornøyd i sitt første ekteskap da han skiller seg og «gifter» seg på nytt med ei som er 20 år yngre enn hans første kone og ham selv?! Selv om skriften sier at han skulle forblitt alene og vente på sin første kone men hun var sikker for gammel for en gammel «gris», her er Torp smilende, men han burde ha kledd seg i sekk og aske og sørget over sin brøde
http://2.bp.blogspot.com/-wC75Nhc7cq8/U8JsCjdz_ZI/AAAAAAAAGZI/hXwx_kEhJew/s1600/jan+%C3%A5ge+torp1.jpg


Pastor Torp, hvem er det?

Fra Wikipedia: Jan-Aage Torp (født 26. juni 1957 i Japan) er en norsk pastor i den frikirkelige pinsemenigheten Oslokirken. Utenfor menigheten er han i Norge særlig kjent for flere omstridte synspunkter og medieutspill. Internasjonalt hører han hjemme i hovedstrømmen av vekkelseskristendommen, og samarbeider tett med kristenledere og politiske ledere i USA, Afrika[1] og Asia. Torp har siden 1992 deltatt i utallige debattprogrammer på norske TV-og radiokanaler som NRK (radio og TV), TV2, P4 Radio Hele Norge, Kanal24, Radio Norge, TVNorge, og har uttalt seg i spørsmål som Jesusforkynnelse, den kristne kirkes rolle i samfunnet, homoseksualitet og familiespørsmål, abort og eutanasi (dødshjelp), demonutdrivelse, islams rolle i Norge, og Israel/Midtøsten. Torp var førstekandidat på stortingsvalglisten for Kristent Samlingsparti i Oslo høsten 2009 (sitat slutt).

Jeg har hatt noe med Torp å gjøre, og Gud sa til meg at han var korrupt, drev med et spill og promoterte seg selv (dette sa Jesus til meg ved sin Ånd).

Torp sa til meg at vi måtte ta kontakt hvis vi på bloggen gjorde noe og sa noe om hverandre, rett etterpå slettet han alt som han hadde skrevet om meg.

Gud sa til meg på forhånd

Da Torp slettet alt, så visste jeg det på forhånd (før han slettet alt) og hadde kopiert det som var av betydning. Det var ikke mye, les om dette på de linkene som før er skrevet.

Torp er en pratmaker som ikke vil kjenne sannheten men alltid omgå sannheten

1Tim 1:7 idet de vil være lovlærere, enda de hverken skjønner det som de sier, eller de ting som de så selvsikkert taler om.

1Tim 6:5 stadig krangel iblandt mennesker som er fordervet i sitt sinn og har tapt sannheten, idet de akter gudsfrykten for en vei til vinning.

1Tim 5:6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.

2Tim 3:4 svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud,

2Tim 3:7 og alltid lærer og aldri kan komme til sannhets erkjennelse.

Emanuel Minos er uten Guds kjærlighet

1 Mosebok 4. 9 Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke; skal jeg passe på min bror?

Da Gud talte til Kain så var det med det for øye at hvordan han behandlet Abel sin bror, slik et forhold hadde han til Gud. Kain ville ikke være sin brors vokter, selv om han hadde drept ham. Kain var en manndraper og ukjærlig. Slik er de som også lar humla suse og overse alt med alle, slik som Emanuel Minos er. Han overser alt og alt med alle, og det er å være ukjærlig og ingen åndelig Far. Åpne opp for Jan Åge Torp og de personene er av samme ulla, er det samme som å åpne opp for demonisk aktivitet i menigheten og urene åndsmakter, verre enn noen!

Sluttkommentar: Selv om Evangelist Emanuel Minos har profetert over Pastor Jan Åge Torp at han skal få en Mega menighet ala Kensington Tempel i London, England. Så tror jeg er Gud Herren legger langt mer vekt på vårt hverdagsliv og ikke minst vårt familieliv at vi er gode og hensynsfulle ektemenn enn «store» tjenester som må ha store menigheter. Skriften er klar her:

1. Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.

Skal Torps livsstil være og bli rådene blant de troende som en må regne med det vil bli hvis hans liv og tjeneste blir allment akseptert blant de troende da han er et mønster og forbilde for de andre troende som Pastor og Hyrde. Vil det skape et inferno av kaos og det igjen vil gjøre veien fri for Antikrist og den Falske Profet når de kommer! Den nye super-kirken som vi finner i Johannes Åpenbaring der minste felles nevner vil bli bare en tror på Gud, så er alt ellers akseptert. Å følge bibelen – Guds ord – i liv og lære vil være en saga blott! For en fremtid Emanuel Minos og likesinnede skaper med å åpne opp for Pastor Torp som helt åpenbart ikke trivdes i sitt første ekteskap da han skilte seg og dernest giftet seg med ei som var 20 år yngre enn ham selv og hans første kone. Ikke er bare Torp navlebeskuende og selvsentrert, men han er en gammel gris og etter hva skriften sier en horebukk! Hva sier skriften?

Forkynneren 2. 8 jeg samlet mig også sølv og gull og kostelige skatter som kom fra fremmede konger og land; jeg fikk mig sangere og sangerinner og det som er menneskenes lyst, en hustru og flere.

Jan Åge Torp er nøyaktig lik Kong Salomo var da han var en frafallen Konge som gav etter for kjødet sitt. Det hjelper ikke å tro og bekjenne Jesu navn hvis en ikke følger Guds ord i sitt liv. Det å skille seg er ikke synd lærer Guds ord, men det å gifte seg på nytt er synd og å drive hor. Her har Trop gått fullstendig vill, han skulle ha enten levd alene eller forlikt seg med sin første og rette hustru. At han nå har giftet seg på nytt med ei som er 20 år yngre enn ham selv og sin første kone er en demonstrasjon og helt åpenbart for alle og enhver at han ikke var fornøyd men når har fått anledning til å leve ut sin kanskje tape manndom? Kong Salomo sa følgende som er helt treffende på Pastor Torp: «det som er menneskenes lyst, en hustru og flere». Det hjelper ingenting om en fjomp som Emanuel Minos er, at han har profetert over Torp både det ene og det andre. Torp er og forblir en løgner og bedrager, det burde vært åpenbart for alle og enhver! Her er du blitt advart imot å følge hans eksempel og støtte ham og tilsvarende forkynnere og kristne!

2Tim 2:26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje.

Det er her Torp, Minos og alle andre står som tror at et slikt liv som Torp fører i dag har noe med den levende og sanne Gud å gjøre. Nei og atter et nei, Torp er som Apostelen Paulus skriver: «sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje». Torp er i en rus som er å være fanger og innhyllet i løgn og et kraftig selvbedrag som skaper et inferno av kaos rundt seg for de som tror på ham og etterfølger hans eksempel. Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!

Oslo-kirken og Pastor Torp forsøkte å manipulere og true meg til taushet og betale penger!

Hvem er dine brødrer og søstre spurte Jesus? Det var de som gjorde Guds vilje. Hvis her et utdrag fra min korrespondanse mellom meg og Jan Åge Torp og Oslo-kirken representert ved Walter, Regnskapsansvarlig.

Bilde av den falske Apostel Jan Åge Torp.

 

Første kontakt var en mail fra Oslo Kirken. Fremover så skriver jeg ikke Oslo kirken, men mafia. Da Oslo kirkens måte å drive på minner om mafia metoder. Og ellers en kriminell virksomhet. Der en manipulerer og truer mennesker til å betale, og bringe dem til taushet.

Oslo kirken:
Vedlagt er faktura og dokumentasjons-vedlegg, alt i pdf-format.
Oslokirken: Org.nr. 983763154
Oslokirken!
Postboks 82 Hovseter!
0705 Oslo!
Email: kontor@oslokirken.no! !!
Oslo, 10.juli 2014! !!
Smyrna Oslo menighet!
Leder Jan Kåre Christensen!
Krokstien 2c!
0672 Oslo!
Email: jk.chris@online.no! !!
Faktura:! !
Vi er blitt gjort kjent med at deres nettsider http://www.janchristensen.net/ og http://
blog.janchristensen.net m.fl. har over lengre tid benyttet våre copyrightede fotografier. Alle
fotografier på nettsidene oslokirken.no, oslochurch.org, ecaleaders.eu, icaleaders.com,
pastortorp.org, pastortorp.wordpress.com, twitter.com/torp2020, twitter.com/ecaleaders,
twitter.com/oslokirken, twitter.com/oslochurch, www.facebook.com/janaagetorp,
www.facebook.com/apostolicleadersnetwork, www.facebook.com/oslokirken, og
www.facebook.com/oslochurch tilhører Oslokirken og kan ikke benyttes uten å fått skriftlige
rettigheter til dette av Oslokirken. (Nettsidene deres benytter også fotografier av Torp fra andre
kilder som Scanpix, VG og Dagbladet, men dét er et forhold mellom Smyrna Oslo og disse
medier.)! !
Vi har foreløpig gjort en summarisk sjekk av deres nettsteder, og kan ikke utelukke at vi vil
fakturere for enda flere tilfeller enn i denne fakturaen.! !
Vi tar for tiden en stykkpris pr fotografi på 600 kroner inkl mva. Vi har i denne omgang valgt å
fakturere for åtte gangers bruk etter følgende oppstilling:! !
2012-01-31 Kr 600.-!
2012-02-14 Kr 600,-!
2012-04-25 Kr 600,-!
2012-05-23 Kr 600,- (kun foto av Aina og Jan-Aage Torp)!
2012-11-14 Kr 600,-!
2013-03-20 Kr 600,- (kun foto av Jan-Aage Torp)!
2014-04-10 Kr 600,-!
2014-06-28 Kr 600,-! !
Vennligst betal 4800 kroner innen 25.juli 2014 til Oslokirkens bankkonto 5010.05.44056,
merket «Smyrna Oslo - Jan Kåre Christensen». !
Denne faktura sendes kun gjennom email. Se åtte vedlegg med nødvendig dokumentasjon.!
Ved eventuelt forsinket eller uteblitt betaling vil Inkassolovens bestemmelser gjøres gjeldende.! !!
Vennlig hilsen,!
Regnskapsansvarlig!
Oslokirken! !!!

Meg:
10. juli 2014 kl. 22:36 skrev Jan Kåre :

 

Anser denne faktura som uberettigede hvem du nå er, men bildene er nå fjernet og da kan dere ikke opprette noe krav i fra oss da vi ikke har fått en mulighet før for å forandre på noe som ikke dere likte?

Torp har nå skrevet så mye om meg på bloggen sin og brukt bilder av meg før, uten vi har fått betaling og han er blitt anmodet om noe som helst.

Anser denne saken nå å være ute av verden.

Mvh
Jan K

Mafia:
Vi takker for svar fra Smyrna Oslo, og vil forelegge dette for daglig leder når han er ferdig med ferien på mandag 14.juli.

 

Vennlig hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig
Ad våre krav til Smyrna Oslo:

Jeg kan forsikre deg om at fakturaen er fra en juridisk person med norsk registrering i Brønnøysundregistrene og hos Fylkesmannen for Oslo og Akershus etter lov om trossamfunn. En faktura blir normalt ikke underskrevet av en navngitt person, men sendes fra en registrert institusjon og representerer institusjonen som sådan. Oslokirken har god erfaring med å følge opp fakturaer og fordringer.
Som sagt, vi skal drøfte dine tanker på mandag 14/7 når daglig leder er tilbake fra ferie. Vi merker oss med tilfredshet at du vedkjenner deg bruk av våre fotografier, men at du hevder nå å ha slettet angjeldende fotografier. Men våre krav står ved lag. En eventuell forandring vil bli meddelt deg.

Vennlig hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

 

10. juli 2014 kl. 22:46 skrev Jan Kåre :

 

Hei Walter!

Takk, ikke noe problem å fjerne bilde av Torp, han er utgått på verdi og de bildene har egentlig ingen verdi.

Fint du oppgav navnet ditt, da blir alt mer seriøst og noe en kan forholde seg til.

Mvh
Jan K

Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 10. juli 2014 22:44
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Vi takker for svar fra Smyrna Oslo, og vil forelegge dette for daglig leder når han er ferdig med ferien på mandag 14.juli.

 

Vennlig hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

 

10. juli 2014 kl. 22:36 skrev Jan Kåre :

 

Anser denne faktura som uberettigede hvem du nå er, men bildene er nå fjernet og da kan dere ikke opprette noe krav i fra oss da vi ikke har fått en mulighet før for å forandre på noe som ikke dere likte?

Torp har nå skrevet så mye om meg på bloggen sin og brukt bilder av meg før, uten vi har fått betaling og han er blitt anmodet om noe som helst.

Anser denne saken nå å være ute av verden.

Mvh
Jan K

Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 10. juli 2014 19:30
Til: jk.chris@online.no
Emne: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Vedlagt er faktura og dokumentasjons-vedlegg, alt i pdf-format.

 

Vennlig hilsen,
Regnskapsansvarlig
Oslokirken

 

Meg:
11. juli 2014 kl. 05:18 skrev Jan Kåre :

 

Er dette kristent sinnelag? En juridisk person? Her sletter jeg bildene med en gang, og så fremholder en kravet? Dere burde skamme dere, for noen simle mennesker dere er.

Hva mer kan jeg gjøre? Hvis en bror synder imot en annen og han forandrer seg, slik som her der jeg fjerner bildene med en gang, fremdeles opprettholder dere et krav som er helt rart og stygt. Dere skulle først skrevet at jeg måtte fjernet bildene. Men her sender en et helt urimelig hinsidiges krav.

Torp er gått ut på dato med sitt syndeliv. Og hans bilder har egentlig ingen verdi, men nå er de fjernet. Hva mer kan vi gjøre?

Anser som saken ferdig og reiser på ferie på søndag.

Anser som saken som ferdig, hvis dere har litt kristens sinnelag?

Bildene er fjernet!

Mvh
Jan K Christensen
Telf: 99598070

Mafia:
Ad våre krav til Smyrna Oslo:

Vi takker for dine forsikringer om at våre opphavsrettslige fotografier er blitt fjermet fra deres nettsteder. Hvis så er tilfelle, er vi takknemlig for dette. Vi anser det som et alvorlig brudd på lov om copyright at våre fotografier er blitt benyttet ulovlig, i noen tilfeller i 2 1/2 år, og er glad om dette ryddes opp omgående.

Vi har drøftet denne saken på kontoret på morgenkvisten, og vil komme med et imøtekommende tilbud til Smyrna Oslo om en halvering av beløpet dersom 2400 kroner betales i sin helhet senest idag 11/7 til Oslokirkens bankkonto 5010.05.44056, merket "Smyrna Oslo - Jan Kåre Christensen". Vi vil isåfall anse dette som et endelig og fullt opgjør. Men det er en forutsetning at dette betales idag, noe som vil være identifiserbart på våre konti mandag 14/7.

Vi forholder oss saklig til norsk og internasjonal lovgivning om finanser, rettigheter, registrering m.m. Om Smyrna Oslo ikke betaler, får dette selvfølgelig konsekvenser. Lover om opphavsrett, copyright og publisering er vel kjent, og enhver profesjonell aktør som aktivt søker donasjoner på sine nettsider, slik Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen beviselig gjør, er en aktør som må forholde seg til norsk og internasjonalt lovverk.

Vi merket oss følgende påstand i ett av dine svar igår kveld: "Torp har nå skrevet så mye om meg på bloggen sin og brukt bilder av meg før, uten vi har fått betaling og han er blitt anmodet om noe som helst."   Denne påstanden er imidlertid feil. Jeg tok et raskt søk nå på samtlige av våre nettsider, inklusive i arkivet over slettede oppslag og poster, og navnet Jan Kåre Christensen ble kun omtalt skriftlig i ett oppslag på våren 2012, og dette oppslaget ble fjernet etter under én uke.

 

Vennlig hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig
Det er med forundring at vi konstaterer at Smyrna Oslo likevel ikke har holdt sitt løfte om å fjerne alle de copyrightede fotografier. Det opphavslovs-beskyttede bildet av Jan-Aage Torp på blogg-innlegget 20.mars 2013 er ikke fjernet. Vennligst fjern dette umiddelbart.
Vi vil også neste uke gjøre en grundig sjekk av de ulike nettsteder som tilhører Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen. Vi ser at dere opererer også med engelske sider. Alle bilder som Oslokirken innehar copyright på, vil bli fakturert.
Vi imøteser betaling av fakturaen av 10.juli, enten denne blir betalt idag utfra vårt kortsiktige tilbud på 2400 kroner, eller full betaling av 4800 kroner innen 15.juli.

Vennlig hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

Ad våre krav til Smyrna Oslo:

Vi takker for dine forsikringer om at våre opphavsrettslige fotografier er blitt fjermet fra deres nettsteder. Hvis så er tilfelle, er vi takknemlig for dette. Vi anser det som et alvorlig brudd på lov om copyright at våre fotografier er blitt benyttet ulovlig, i noen tilfeller i 2 1/2 år, og er glad om dette ryddes opp omgående.

Vi har drøftet denne saken på kontoret på morgenkvisten, og vil komme med et imøtekommende tilbud til Smyrna Oslo om en halvering av beløpet dersom 2400 kroner betales i sin helhet senest idag 11/7 til Oslokirkens bankkonto 5010.05.44056, merket "Smyrna Oslo - Jan Kåre Christensen". Vi vil isåfall anse dette som et endelig og fullt opgjør. Men det er en forutsetning at dette betales idag, noe som vil være identifiserbart på våre konti mandag 14/7.

Vi forholder oss saklig til norsk og internasjonal lovgivning om finanser, rettigheter, registrering m.m. Om Smyrna Oslo ikke betaler, får dette selvfølgelig konsekvenser. Lover om opphavsrett, copyright og publisering er vel kjent, og enhver profesjonell aktør som aktivt søker donasjoner på sine nettsider, slik Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen beviselig gjør, er en aktør som må forholde seg til norsk og internasjonalt lovverk.

Vi merket oss følgende påstand i ett av dine svar igår kveld: "Torp har nå skrevet så mye om meg på bloggen sin og brukt bilder av meg før, uten vi har fått betaling og han er blitt anmodet om noe som helst."   Denne påstanden er imidlertid feil. Jeg tok et raskt søk nå på samtlige av våre nettsider, inklusive i arkivet over slettede oppslag og poster, og navnet Jan Kåre Christensen ble kun omtalt skriftlig i ett oppslag på våren 2012, og dette oppslaget ble fjernet etter under én uke.

 

Vennlig hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

 

Meg:
11. juli 2014 kl. 05:18 skrev Jan Kåre :

 

Er dette kristent sinnelag? En juridisk person? Her sletter jeg bildene med en gang, og så fremholder en kravet? Dere burde skamme dere, for noen simle mennesker dere er.

Hva mer kan jeg gjøre? Hvis en bror synder imot en annen og han forandrer seg, slik som her der jeg fjerner bildene med en gang, fremdeles opprettholder dere et krav som er helt rart og stygt. Dere skulle først skrevet at jeg måtte fjernet bildene. Men her sender en et helt urimelig hinsidiges krav.

Torp er gått ut på dato med sitt syndeliv. Og hans bilder har egentlig ingen verdi, men nå er de fjernet. Hva mer kan vi gjøre?

Anser som saken ferdig og reiser på ferie på søndag.

Anser som saken som ferdig, hvis dere har litt kristens sinnelag?

Bildene er fjernet!

Mvh
Jan K Christensen
Telf: 99598070

Mafia:
Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 11. juli 2014 08:17
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Ad våre krav til Smyrna Oslo:

Vi takker for dine forsikringer om at våre opphavsrettslige fotografier er blitt fjermet fra deres nettsteder. Hvis så er tilfelle, er vi takknemlig for dette. Vi anser det som et alvorlig brudd på lov om copyright at våre fotografier er blitt benyttet ulovlig, i noen tilfeller i 2 1/2 år, og er glad om dette ryddes opp omgående.

Vi har drøftet denne saken på kontoret på morgenkvisten, og vil komme med et imøtekommende tilbud til Smyrna Oslo om en halvering av beløpet dersom 2400 kroner betales i sin helhet senest idag 11/7 til Oslokirkens bankkonto 5010.05.44056, merket "Smyrna Oslo - Jan Kåre Christensen". Vi vil isåfall anse dette som et endelig og fullt opgjør. Men det er en forutsetning at dette betales idag, noe som vil være identifiserbart på våre konti mandag 14/7.

Vi forholder oss saklig til norsk og internasjonal lovgivning om finanser, rettigheter, registrering m.m. Om Smyrna Oslo ikke betaler, får dette selvfølgelig konsekvenser. Lover om opphavsrett, copyright og publisering er vel kjent, og enhver profesjonell aktør som aktivt søker donasjoner på sine nettsider, slik Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen beviselig gjør, er en aktør som må forholde seg til norsk og internasjonalt lovverk.

Vi merket oss følgende påstand i ett av dine svar igår kveld: "Torp har nå skrevet så mye om meg på bloggen sin og brukt bilder av meg før, uten vi har fått betaling og han er blitt anmodet om noe som helst."   Denne påstanden er imidlertid feil. Jeg tok et raskt søk nå på samtlige av våre nettsider, inklusive i arkivet over slettede oppslag og poster, og navnet Jan Kåre Christensen ble kun omtalt skriftlig i ett oppslag på våren 2012, og dette oppslaget ble fjernet etter under én uke.

 

Vennlig hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

Meg:
11. juli 2014 kl. 22:50 skrev Jan Kåre :

 

Hei Walter, Torp og dere andre i Oslo-kirken!

Det oppleves underlig at Jan Åge Torp ikke har poengtert dette før. Jeg har t.o.m. vært på kafe i sammen med jan Åge Torp. Etterat bilde og artikkel av ham ble publisert, da påpekte han ingenting av dette. Tvert imot, han likte å være avbildet slik jeg forsto det uansett!

Videre så fjerner jeg mer enn gjerne alle bilder dere vil skal bli fjernet. Så snart som mulig.

Og skriften sier at vi skal tilgi hverandre som søsken når vi bekjenner og omvender oss. Her tar jeg bort alle bilder.

Alle andre bilder dere vil ha fjernet, jeg fjerner dem med en gang da Torp er gått ut på dato og har ingen relevans hverken til oss i Smyrna eller kristen Norge. Men han står som en advarsel om hvis en ikke holder sin sti ren så går den en ille. Syndens lønn er døden.

Skulle de ikke bli fjernet med en gang så er det fordi vi er på ferie, men fra 4. august er alt i rute.

Kan ikke se at dere har krav på penger da jeg ikke er blitt opplyst om dette før nå. Og selvfølgelig, bilder som tilhører Oslo kirken som Torp før likte at vi brukte da han virket til å være glad for å bli avbildet har nå forandret seg 180 grader. Men greit, bildene blir fjernet.

Vi håper at alle som er involvert i denne saken nå kan ta til fornuft og løse opp konfliktene gjennom kommunikasjon, og ikke gjennom krav fra både den ene og den andre. Paulus lærer oss noen viktige prinsipper i sitt første brev til korinterne.

"Når dere så har saker som angår dette liv, så setter dere dem til å være dommere som ikke blir aktet for noe i menigheten! Til skam for dere sier jeg dette! Så finnes det da ikke noen vis mann blant dere, ikke en eneste en, som kan skifte rett mellom sine brødre? Men bror fører sak mot bror, og det for vantro dommere! Allerede dette at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap? Men dere gjør urett og volder tap, endog mot brødre" (1Kor.6:1-8).

Anser da at dere ikke har noe krav på oss da vi ikke har vært klar over dette med ansvarsrett og jeg driver denne bloggen på fritiden uten støtte da vi går i jobb og dekker alle våre utgifter gjennom ordinert arbeide.

Har sagt  Torp har hatt muligheter å sakt i fra før, og ellers for den sakens skyld. Men at han nå vil ha penger anser vi å være urimelig, ukristelig og nesten stygt og tåpelig.

Vil være en del på ferie fremover men fra 4. august er vi fullt ut tilbake her i Oslo.

Håper på en konstruktiv dialog og vi har så langt jeg vet kommet dere nå i møte med å få fjernet de bildene som vi trodde Torp likte var ute på nettet som den pr. kåte mannen han alltid har vært. Og han har også skrevet at han er veldig stolt over sin nye kone, det virker da underlig at han ikke lengre er dette da han vil ha fjernet alle bilder av seg og sin nye «kone. Egentlig elskerinne da dette ikke er hans rette kone etter Guds ord, men det får vi ta siden.

Ønsker dere alle en god sommer!

Penger fra oss får dere ikke da bildene er fjernet og er det flere så gi beskjed. Torp er gått ut på dato. Men gjennom ham så har jeg lært med mer om fordervelsens avgrunn i meg selv og menneskene, den skal han ha!

En siste ting, bloggen er ikke Smyrna Oslo, det er hjemmesiden vår. Bloggen blir drevet av meg som privatperson med de pengene som jeg og kona tjener på vanlig lønnet arbeid.

Beklager at jeg har misforstått at Norges mest Pr. kåte mann nå ikke liker at han blir avbildet og ikke har gitt beskjed om dette før nå, selv om han har hatt mange muligheter for dette. Pengekrav er derfor å anses som urimelig, uriktig og ukristelig!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070/22611610

Mafia:
Ad Smyrna Oslos misbruk av fotografier:

God morgen!

Takk for ditt svar!

Som regnskaps- og økonomi-ansvarlig i Oslokirken siden vår menighet ble registrert som trossamfunn hos Fylkesmannen for ett år siden har jeg ansvar for vår totale økonomi og våre juridiske rettigheter. Kravet fra Oslokirken til Smyrna Oslo har således ingen ting å gjøre med Pastor Jan-Aage Torp. Han kommer hjem fra ferie til vår gudstjeneste søndag 13/7 og vil være på kontoret i to dager denne uken, dvs. mandag og tirsdag. Han har neppe interesse av denne saken på det personlige plan. I det hele tatt har aldri navnene Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen vært nevnt i vår menighet og administrasjon så lenge jeg har vært engasjert. Kravet fra Oslokirken skyldes utelukkende at jeg gjorde et tilfeldig søk på nettet, og da fant jeg disse grove overtramp ved Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen. Ingen andre gjør tilsvarende overtramp. Norsk og internasjonal lovgivning håndheves meget strengt i slike forhold i vår tid.

Jeg merker meg med undring dine gjentatte formuleringer om at "Torp er utgått på dato" osv. Jeg finner dette underlig da et enkelt søk på Smyrna Oslos nettsider og blogger viser at Jan-Aage Torp har vært omtalt hundrevis av ganger, senest 28.juni 2014. Det er tydelig at Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen anser ham som meget betydningsfull etter som så mye spalteplass vies til ham.

Til orientering: Etter at Jan-Aage Torp hadde vært sykemeldt i noen år, begynte han som lønnet pastor i Oslokirken den 1.juli 2013. Han er en mye benyttet forkynner i Norge. I kommende uke er han invitert av Rune Edvardsen som tolk for Nirut Changon og Nicky Cruz i fem dager i Sarons Dal. Internasjonalt er han leder for den europeiske apostelkoalisjonen med to millioner medlemmer i 26 nasjoner, og de vokser stadig. Oslokirken gleder seg over vår pastors økende innflytelse i norsk og internasjonalt kristenliv.

Du hevder at "bloggen er ikke Smyrna Oslo, det er hjemmesiden vår. Bloggen blir drevet av meg som privatperson med de pengene som jeg og kona tjener på vanlig lønnet arbeid." Dette kan neppe være riktig. I de utallige oppfordringer på Smyrna Oslos nettsider og blogger om å gi penger til denne virksomheten, oppgis ett og samme bankkontonummer hver gang som hevdes å være kontonummeret til Smyrna Oslo. Presentasjonen gir inntrykk av at dette er en og samme virksomhet. Enskjønt, et enkelt søk i Brønnøysundregistrene viser at Smyrna Oslo ikke finnes overhodet. Er dette en lovlig virksomhet? Er denne innsamlingsvirksomhet i samsvar med norsk lov og innsamlingskontrollen? Bør skattemyndighetene undersøke dette? Slike saker bør undersøkes nøye av riktige instanser i det offentlige Norge. Jeg skal undersøke saken neste uke, etter som du selv skal på ferie. Vi vil nemlig ikke inngå en avtale med en ulovlig innsamlingsvirksomhet.

Jeg konstaterer med tilfredshet at dere har fjernet bildene på deres norske blogg, men fortsatt er minst to av våre bilder i bruk på deres engelske blogg. Det er en forutsetning at disse bildene fjernes umiddelbart.

 

Vennlig hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

Meg:
Her er bilde der selv Torp gjengav bilde og artikkel av meg på hjemmesiden sin, blir temmelig søkt da å kreve penger for dette han selv har promontert.

 

Mvh
Jan K
Dette la Torp ut, og da jeg brukte det likte han det virket det som da han kom mer frem i lyset?

Mvh
Jan K

Mafia:
Jan-Aage Torp er i media i Norge og internasjonalt stadig vekk og ber garantert ikke om "mediadekning" fra Smyrna Oslo som fremstår som en ulovlig økonomisk virksomhet med særdeles useriøse holdninger.
Jeg visste ingen ting om Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen inntil for etpar dager siden, men skjønner nå at denne virksomheten bør granskes snarest mulig av de rette offentlige instanser.

 

For Oslokirken
Walter, regnskapsansvarlig

Meg:
Du skriver Walter: Smyrna Oslo som fremstår som en ulovlig økonomisk virksomhet med særdeles useriøse holdninger.

Hva sikter du til?

Mvh
Jan K

Mafia:
Jeg har ingen anledning til å jobbe med dette før mandag eller tirsdag, etter at du har dratt på ferie.
imorges nevnte jeg hva jeg siktet til, og det får være opp til de rette instanser å vurdere dette.
For Oslokirken er dette kun interessant i den grad vi skal inngå en avtale med Smyrna Oslo om sletting eller reduksjon av våre rettmessig krav. Det sier seg selv at vi kan ikke inngå en avtale med en ulovlig virksomhet som attpåtil driver økonomisk innsamling i strid med skatteloven og innsamlingskontrollen.

For Oslokirken,
Walter, Regnskapsansvarlig
Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 13. juli 2014 07:58
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Ad vårt krav mot Smyrna Oslo:

Om du leser Skriften som du leser våre emails, da står det svært dårlig til med deg....
Jeg har ikke en eneste gang skrevet at "alt var i orden bare vi slettet de to siste bildene"!

Våre krav skriver seg fra dokumenterbart misbruk av våre fotografier i lang tid, faktisk i 2 1/2 år i noen tilfeller. Du anfører at "Torp ikke har sagt fra".... Vel, sannheten er nok at Torp har ikke vært klar over ditt bruk av våre fotografier.
Lov om opphavsrett fungerer ikke slik som du muligens tror.

Jeg ser at du systematisk erstatter våre bilder med blder fra databasene til Aftenposten, Dagbladet og VG/Scanpix. Dette viser hvor lite du respekterer andre mennesker og institusjoner, samt norsk og internasjonalt lovverk. Den eneste grunnen til at angjeldende institusjoner ikke har fakturert deg, er at de (foreløpig) ikke vet om dette misbruket på dine nettsider. Dét vil garantert endre seg. Disse tar alle mer enn 1000 kroner (eks mva) for bruk av deres fotografier, ved hvert eneste bruk. Muligens kan du forhandle deg til en viss rabatt pga ditt omfattende misbruk, i beste fall.

Våre ktav står ved lag.
Jeg viste imøtekommenhet på vegne av Oslokirken på fredag morgen ved å tilby halvering av kravet dersom ALT var fjernet samme dag, og dersom det halverte beløpet ble betalt samme dag, slik at vi kan registrerer betaling av 2400 kroner (inkl. mva.) på mandag 14/7. Jeg tilbød dette som fullt og helt oppgjør, slik at du isåfall kunne ha ryggen fri, dersom du samtidig aldri mer benytter våre fotografier.
Men deretter oppdaget jeg at du driver en innsamlingsvirksomhet til en menighet/organisasjon som ikke eksisterer i Brønnøysundregistrene, og heller ikke i Innsamlingskontrollen, og til deg selv og din kone som privatpersoner, og som dermed selvfølgelig må betale skatt og arbeidsgiveravgift for skjulte, udokumenterte inntekter.... Dette finner vi urovekkende, og vi kan ikke inngå en bindende avtale med en organisasjon som driver ulovlig innsamling.

Men jeg vil gjenta vår imøtekommenhet så vi slipper å belemre oss mer med Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen, og slik at vi får disse meget triste sakene ut av verden:
Vi vil på nytt gi et tilbud til Smyrna Oslo om en halvering av beløpet dersom 2400 kroner betales i sin helhet senest idag 13/7 til Oslokirkens bankkonto 5010.05.44056, merket "Smyrna Oslo - Jan Kåre Christensen". Vi vil isåfall anse dette som et endelig og fullt opgjør. Men det er en forutsetning at dette betales idag, noe som vil være identifiserbart på våre konti mandag 14/7.

Si ifra dersom du godtar dette endelige tilbudet, og at pengene overføres idag. Hvis ikke, vil vi senest tirsdag overlate saken til de rette instanser, og den opprinnelige fakturaen på 4800 kroner med forfall 25.juli vil stå ved lag.

Vårt håp med alt dette er at du kanskje vil lære av dine overtramp.

 

Med hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

 

Meg:
Hei Walter og Oslo-Kirken!

1.)          Anser for deres krav å være dødt og ugyldig.
2.)          Hver dag driver Jan Åge Torp og Oslo kirken med overtramp med å være «lærer» for andre, men lever i hor etter Guds ord.
3.)          Torp har selv sett bilder brukt av oss og har slik han har sagt det at jeg liker å bli profilert da han er pr. kåt langt over gjennomsnitte. Han kunne og da burde sagt i fra, og ønsker penger for dette i ettertid er fabrikkert og en form for løgn.
4.)          Hva vi i Smyrna Oslo og jeg gjør har dere ingenting med, og Oslo kirken var selv inntil for kort tid  siden, vært en uregistrert menighet som «Pastor» Tor profilerte. Gud har sagt til meg etc.
5.)          Alle bilder er blitt fjernet og Torp har ingen relevansen for oss i dag, men har bragt oss videre i den forstand at vi har fått sett med av at syndens lønn er døden.
6.)          Alle krav dere kommer med er også hinsides. 600,- kr for en bilde som ligger ute på nette tilgjengelig for alle. Og som nå er fjernet.
7.)          Etter dere gjorde oss oppmerksom på billedbruk, så fjernet vi alle og erstattet dem.
8.)          Om vi bruker andre bilder, så får det bli vårt problem og ikke deres da Torp lever i opprør til Guds ord og Guds vilje. Det er lov å bruke situasjonsbilder så langt de ikke er krenkende, og et ansikt avbildet er da kun opplysende hvem saken dreier seg om.
9.)          Dette er egentlig utpressing, og for å bringe oss til taushet. Dere virker til å være lett psykisk under demonisk påvirkning etter mitt skjønn. Og bli satt i frihet og leve i kjærlighet og tilgivelse, selv overfor de som dere er uenig med. Hvis dere hadde levd etter Guds ord og bibelens budskap.
10.)        Dere vil bli blokkert for vår mail liste og alt med Oslo kirken og Torp er slik vi ser det, oppe og avgjort!
Besinn dere og hvis et ydmykt sinnelag. Dette dere nå holder på med er psykopatiske trekk for å få oss til å tie og ikke avsløre synd og urenhet i menigheten.

Vi har ikke noe mer utestående med dere og pengekrav dere holder på med er kun søkt, fabrikkert, uriktig og ukristelig. Alle bilder er fjernet etter deres anmodning, uten problem i løpet av kun 2 dager, slå den!

Jan Åge Torp er også sikker Norges mest pr. kåte «Pastor» og har klart gitt utrykk og inntrykk for at han elsker all publisitet han kan få og har også vært stolt over sin nye elskerinne etter Guds ord da hun som han nå er såkalt gift med ikke er hans kone, men horkvinne er hun etter Guds ord og Torp er en «hore-Pastor». Ufyselig, skammelig og djevelsk er det som de holder på med etter Guds ord, alt annet en himmelsk, rent og i samsvar med Guds ord og Guds vilje!

At vi fikk en advarsel, greit. Men nå er de fjernet, og da er det rett og rimelig. Menneskelig og kristelig at alt er fjernet av krav, dette har ikke skadet noen da alt har vært situasjonsbilder og brukt i det øyemed.
Pastor Jan Åge Torp tåler ikke et bilde av seg selv om en har lov å legge ut!

Og når min tekst er så mye mer og langt viktigere står det også i åndsverksloven: «avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet». Tenk, bli rasende og opptre truende for et helt ordinert bilde blir lagt ut på nette selv om Torp har omtalt meg og avbildet meg, da er man rare «busse-menn» som tar seg selv overdrevent høytidelig!

Åndsverkloven § 45c b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet

Dette står på internett flere plasser om hvordan forholde seg til bildebruk:

Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende for de som er avbildet.

NB! Og her er bildene attpåtil slettet, da er deres krav dødt, urimelig og ukristelig!

Å krangle da om kun 2.400,- kr virker helt rart da Torp også har kynisk og helt ukristelig fått en ung mann til å selge leiligheten sin og fikk over 1 Million rett sikker i egen lomme da han rett etterpå kjørte i en ny Mercedes etter hva vedkommende har sagt til oss. Fei for egen dør, før dere skal feie for andre. Dette er småpenger for dere, og la hen la fare og gå!

Mvh
Jan K Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

Mafia:
Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 13. juli 2014 10:09
Til: Jan Kåre

 

Emne: Re: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Vi forholder oss dermed til våre krav og forfølger saken videre.

 

Med hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

Meg:
Har du noe å utsette på Smyrna Oslo? Så finner dere det her da bloggen er drevet på fritiden av meg.

http://janchristensen.net/

Uforsonlige virker dere til å være da alle bilder fra Oslo-kirken er  fjernet på rekord tid, kun på 2 dager. At dere har fremdeles krav imot oss som dere først halverte virker totalt meningsløst, vrangt og ukristelig.

Dette er situasjonsbilder brukt av en privat person, og da er det tillatt, og deretter fjernet.

At jeg fikk en advarsel, greit. Men nå er de fjernet, og da er det rett og rimelig. Menneskelig og kristelig at alt er fjernet av krav, dette har ikke skadet noen da alt har vært situasjonsbilder og brukt i det øyemed.
Pastor Jan Åge Torp tåler ikke et bilde av seg selv om en har lov å legge ut!

Og når min tekst er så mye mer og langt viktigere står det også i åndsverksloven: «avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet». Tenk, bli rasende og opptre truende for et helt ordinert bilde blir lagt ut på nette selv om Torp har omtalt meg og avbildet meg, da er man rare «busse-menn» som tar seg selv overdrevent høytidelig!

Åndsverkloven § 45c b) avbildningen av personen er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet

Dette står på internett flere plasser om hvordan forholde seg til bildebruk:

Situasjonsbilder kan offentliggjøres uten samtykke fra de avbildede så lenge bildene er harmløse og ikke krenkende for de som er avbildet.

NB! Og her er bildene attpåtil slettet, da er deres krav dødt, urimelig og ukristelig!

Å krangle da om kun 2.400,- kr virker helt rart da Torp også har kynisk og helt ukristelig fått en ung mann til å selge leiligheten sin og fikk over 1 Million rett sikker i egen lomme da han rett etterpå kjørte i en ny Mercedes etter hva vedkommende har sagt til oss. Fei for egen dør, før dere skal feie for andre. Dette er småpenger for dere, og la hen la fare og gå!

Jan K
Bloggen drives kun og alene av meg som privat person og vi har ikke fått en krone inn til bloggen, punktum!

Jan K

Mafia:
Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 13. juli 2014 10:54
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

"Situasjonsbilder" er fra en situasjon, ikke et stjålet portrett. Du har ikke engang forstått dette inntrykket!
Dine bloggtekster er skrevet av en mann uten den minste sans og samling. Den mest latterlige blogg som noen gang har vært begått på norsk språk. Det finnes ikke tullinger en gang som gidder å bruke to sekunder på å vurdere innholdet i dine rablerier.
God sommer!
Vi vil heretter sende vår korrespondanse til din folkeregister-registrerte adresse, herunder også korrespondanse til myndighetene.
Dog står tilbudet om halvering av vårt krav ved lag idag, og kun idag. Vi trenger ikke dine penger, men vil at du skal lære et minstemål av skikk og bruk, lov og orden. Hvis du gjør dette, har du i det minste vist at du kan ta lite grann ansvar.

Med hilsen,
For Oslokirken

Walter,
Regnskapsansvarlig

Meg:
Håper dere tar fornuften fangen og sier at alt er nå oppe og avgjort da bildene som jeg alltid har trodd Torp har likt, er nå fjernet. Han er tross alt PR-kåt langt over gjennomsnitte. Skulle han komme på NRK eller noe annet media, så bruker han dette for alt det er verd!

Her har vi Norges dårligste blogg hvordan kan dere da bruke så mye tid og krefter på dette? Jesus tilgav de som forandret seg, men dere gjør altså ikke dette?

God sommer!

Jan Kåre Christensen
Oslo

Mafia:
Vi trenger ikke dine penger, men vil at du skal lære et minstemål av skikk og bruk, lov og orden. Hvis du gjør dette, har du i det minste vist at du kan ta lite grann ansvar.
Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 13. juli 2014 11:51
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Vi vil ta en endelig avgjørelse når vi har forelagt sakene vedr Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen for Pastor Jan-Aage Torp imorgen eller tirsdag. Han kommer hjem fra ferie idag. Han vet foreløpig ingen ting om vår faktura og korrespondanse med deg.

Jeg forholder meg profesjonelt til alle forhold.
Mest sannsynlig vil Torp at vi avviser denne saken, men inntil så skjer vil jeg forholde meg profesjonelt til at vi har et reelt krav til den ulovlige virksomheten "Smyrna Oslo" (og Jan Kåre Christensens udokumenterte inntekter).
Hvis du vil være sikker på at sakene ikke forfølges videre, vil det være klokt av deg å sende inn denne symbolske innbetalingen av 2400 kroner. Men om du verken betaler skatt til "keiseren" eller faktura fra fordringshavere, er til syvende og sist en sak mellom deg og Gud Den Allmektige.

For Oslokirken,

Walter,
Regnskapsansvarlig

Meg:
Hei igjen!

Du skriver: er til syvende og sist en sak mellom deg og Gud Den Allmektige.

Første gang du har kommet med noe som ligner på Jesu sinnelag!

Dette jeg her gjør er mellom meg og Gud, da er du kommet på rett spor!

Jan K

Mafia:
Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 13. juli 2014 12:05
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Skatteetaten, Innsamlingskontrollen og Brønnøysundregistrene er myndigheter som er innsatt av Gud. Såpass enkel logikk forstår vel til og med du?

For øvrig er det tydelig at du er ikke verd å bruke 2 sekunder på. Hvis Torp konkluderer med dette, vil jeg forstå og støtte ham.

Jeg hadde aldri hørt navnene Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen nevnt i Oslokirken, og heller ikke noe annet sted i verden, før jeg googlet på våre nettrettigheter for 3-4 dager siden, og da oppdaget det omfattende misbruket på deres nettsider der Torp blir nevnt hundrevis av ganger.

 

Med hilsen,
Walter

Meg:
Hei igjen Walter!

Ja. Syndens lønn er døden, sannheten i dette har virkelig Torp fått meg til å forstå.

Faktisk en av de «beste» artiklene jeg har skrevet, har vært om Pastor Jan Åge Torp, se her: http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-341-pastor-og-apostel-jan-age-torp-i.html

 

Jan K

Mafia:
Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:kontor@oslokirken.no]
Sendt: 13. juli 2014 12:26
Til: Jan Kåre
Emne: Re: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Så stakkarslig, Jan Kåre Christensen....
Jeg kikket faktisk på dette oppgulpet på fredag og tenkte: "Denne bloggskribenten kan jo ikke engang skrive"....
Jeg leste i slette-arkivet vårt en sak som Torp hadde skrevet i 2012 om deg, men som han slettet etter 2-3 dager. Han benevnte deg som "klipp og lim-Jan Kåre". Jeg skjønner godt at han siden ikke har brukt to sekunder på deg. Men han prøvde tydeligvis å hjelpe deg på vei ved å møte deg til en kaffekopp.
Min trøst er at jeg trolig har gitt deg litt hjelp til selvhjelp ved at du (muligens) skjønner at du driver på kanten av loven. Det første du burde gjøre er å registrere Smyrna Oslo i Brønnøysund, slik at din innsamlingsvirksomhet kan skje i lyset. Garantert vil du ikke bli godkjent av Fylkesmannen for registrering av menighet.
Lykke til!
Jeg forholder meg heretter kun til instrukser fra Pastor Torp om denne saken, og du vil aldri mer lese underskrevne emails fra meg.

For Oslokirken,

Walter,
Regnskapsansvarlig

Meg:
Hei Walter!

Du forholder deg kun profesjonelt til meg skriver du, greit!

Jeg prøver etter beste evne å kun forholde meg etter Guds ord til mine brødrer og søstre i troen!

Fremdeles God Sommer!

Reiser på ferie om 1 t.

Mvh
Jan K Christensen
Oslo
Hei Walter

Så jeg får ikke denne artikkelen, dere har fått kalde føtter og bloggen min er ikke helt ubetydelig allikevel?

Men du var bare ute etter å bringe meg til taushet og få fjernet alt som jeg har skrevet om Torp og Oslo-kirken om syndens lønn er døden?!

Tror ikke et sekund på deg at Torp ikke kjenner til dette, alt virker til å være iscenesatt av ham, hvem ellers? Han er din gærne Pastor som lever i synd etter skriftens ord så langt jeg kan se!
Hallo Walter.

Har ikke vært på hjemmesiden til dere på sikker minst 1 år, eller mer. Ser at dere er når registrert trossamfunn, men dette er under 1 år siden. Skjønner ikke denne ovenfra ned holdningen din Walter.

Men greit, vi er Norges dårligste blogg etc. Men allikevel så er du redd oss og skal ta innersvingen på oss.

Skal vi lære? Er du i Guds sted?

Hva skal du oppnå? Pengene var ubetydelige.

Eneste som jeg kan se, og som jeg tror. Dere vil bringe oss til taushet? Men dessverre, dere vil aldri lykkes!

Jan K Christensen

Meg igjen:
Hei!

Har fått andre til å se på dette, samtlige sier at dere driver med trusler, og dette er straffbart:

Det er to bestemmelser i straffeloven som kan være aktuelle når det gjelder trusler. Det følger av straffeloven § 227 at man kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år dersom man truer med å utføre en straffbar handling, og dette er egnet til å fremkalle alvorlig frykt. Etter straffeloven § 390a kan man straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år dersom man ved skremmende eller plagsom opptreden krenker en annens fred.

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/otprp/2008-2009/otprp-nr-22-2008-2009-/5/8.html?id=540400

Hva mener dere om dette at eventuelt politiet får se på dette siden myndighetene er innsatt av Gud?

Mvh
Jan K

Mafia-bossen:
Jan-Aage Torp

---
Oslokirken-Oslochurch
Sent from my iPhone

Den 13. juli 2014 kl. 21:32 skrev Oslokirken - Oslochurch :
Jeg har sett på denne saken etter min hjemkomst, og har gitt Walter beskjed om å droppe saken. Kravet er utvilsomt gyldig, men jeg vil ikke at Oslokirken skal forholde seg til deg på noen som helst måte. Vi har ingen mening om deg og din virksomhet.

Jan-Aage Torp

---
Oslokirken-Oslochurch
Sent from my iPhone

Meg:
Greit!

Får lage en sak på bloggen siden dere ikke kommer med noen form for unnskyldning, og «feilen» ligger hos meg for alt etter hva dere i Oslo Kirken mener og truer med.

Har du et bilde av deg som jeg kan få bruke? En offentlig person skulle vel like å bli avbildet som er PR-kåt langt over gjennomsnitte!

Jan K

Mafia-bossen:
Fra: Oslokirken - Oslochurch [mailto:pastor@oslokirken.no]
Sendt: 13. juli 2014 21:41
Til: Jan Kåre
Emne: Re: SV: Faktura og dokumentasjons-vedlegg

Selvfølgelig er det ikke straffbart å fortelle deg at din virksomhet er uregistrert hos Brønnøysund etc. Regnrr med at du burde være takknemlig for enkel informasjon.

Jeg ga deg opp i 2012, og dette står ved lag.

Jan-Aage Torp

---
Oslokirken-Oslochurch
Sent from my iPhone

Meg:
Greit!

Får lage en sak på bloggen siden dere ikke kommer med noen form for unnskyldning, og «feilen» ligger hos meg for alt etter hva dere i Oslo Kirken mener og truer med.

Har du et bilde av deg som jeg kan få bruke? En offentlig person skulle vel like å bli avbildet som er PR-kåt langt over gjennomsnitte!

Jan K

Mafia-bossen:
Jeg har sett på denne saken etter min hjemkomst, og har gitt Walter beskjed om å droppe saken. Kravet er utvilsomt gyldig, men jeg vil ikke at Oslokirken skal forholde seg til deg på noen som helst måte. Vi har ingen mening om deg og din virksomhet.

Jan-Aage Torp

Hvorfor evner ikke Pastor Jan Åge Torp å be om unnskyldning eller tilgivelse?

Bilde av Pastor Jan-Aage Torp, som etter min vurdering er under innflytelse av demoniske krefter som gjør at han ikke evner å be om tilgivelse.

 

http://4.bp.blogspot.com/-9ozsfdOpNeI/U8t8IVPFmOI/AAAAAAAAGaw/QySc-LiguOo/s1600/torp10.jpg

Dette ønsket jeg at han ba om tilgivelse for:
Jan Kåre Christensen har lagt inn en ny kommentar på innlegget ditt Nr. 824: Oslo-kirken og Pastor Torp forsøkte å ma...:
Her artikkelen som omtaler dette: http://blog.janchristensen.net/2014/07/nr-824-oslo-kirken-og-pastor-torp.html

Det jeg vil ha unnskyldning for er to ting Jan-Aage.

1.) Dette er og var situasjonsbilder som er harmløse, og å bruke disse i en setting slik vi gjør for kun å vise og illustrere hvem vi omtaler er helt greit. Når tekst utgjør mesteparten av innholdet. Og bildene ikke er krenkende.
2.) Kreve penger av noen uten først å ha gitt noen anledning til å omvende seg og gjøre noe med saken er både uriktig, ufint og ukristelig!

Hvis dere ber om unnskyld for dette, så kan jeg godt fjerne artikkelen første virkedag etter ferien som er 4. august.

Mvh
Jan K

Jan Åge Torp svarer: Hei Jan Kåre Christensen!
Jeg ble nettopp gjort oppmerksom av Walter på dette blogginnlegget som du la ut for et par timer siden.
Jeg har ingen ting imot at du publiserer dette, hvis det gavner dine interesser.
Jeg tok Walter av "saken" som skjedde uten min viten og vilje. Jeg syns at Walter har kommunisert ryddig om rettigheter på vårt materiale, og jeg er glad for at du har fjernet fotografier som vi har opphavsrett på.
Men bortsett fra dette er jeg ikke glad for at Walter engasjerte seg så sterkt. Vi har ingen mening om Smyrna Oslo og Jan Kåre Christensen. Min håndsrekning til deg på våren 2012 viste seg å være nytteløs, og jeg akter ikke å ta opp igjen kommunikasjonen.
(sitat slutt).

Tilgivelse, Torps mulighet som han ikke tar!

Det er mange som sliter med tilgivelsen. Mange føler seg fordømt fordi de ikke greier å tilgi. «Forlat oss vår skyld, som vi forlater våre skyldnere», blir det da vanskelig å be.

Jeg tror noe av det vanskelige kan henge sammen med at vi misforstår hva tilgivelse er. Vi opplever at det betyr at vi godtar det onde som er gjort mot oss. Men tilgivelse forutsetter tvert imot at vi anerkjenner at det onde er ondt. Det er bare overtredelser som kan tilgis.

Mange, særlig de som er offer for overgrep, strever med følelse av å ha skylden selv. De trenger hjelp til å plassere skylden der den hører hjemme – hos overgriperen. De trenger at noen sier at det som ble gjort mot dem, var ondt, og at det ikke var deres skyld. Å komme trekkende med tilgivelse før denne sannheten er sunket inn, blir fullstendig feil.

«Å tilgi er å dømme», sier den kroatiske teologen Miroslav Volf. Han ble utsatt for psykisk tortur av kommunistisk hemmelig politi, og han har sett overgrepene under borgerkrigen i det tidligere Jugoslavia. Hvordan kan en kvinne som er voldtatt og har sett mannen og sønnene bli drept, noensinne tilgi? Hvordan kan jeg tilgi ham som forhørte meg? Dette er det konkrete utgangspunktet for bøkene hans.

For ham er det en viktig erkjennelse at de onde handlingene nettopp settes på plass som onde, gjennom tilgivelsen.

Dette var det geniale ved forsoningsprosessen i Sør-Afrika. I land som Chile og Spania har man bare satt en strek over det som var og gått videre. Da ligger sårene der og verker fortsatt. I Sør-Afrika hadde man en sannhetskommisjon, som fikk de onde handlingene fram i lyset og plasserte skylden for det som hadde skjedd. Da først kunne de tilgis.

Tilgivelse er ikke noe man gir for å være snill mot den som har gjort noe galt. Det er noe vi trenger for å kunne settes fri fra konsekvensene av den onde handlingen. Vi tilgir fordi vi ikke vil la oss styre av hat og bitterhet. Og fordi vi selv trenger tilgivelse

Tilgivelse – mangel på helbredelse og annet!

Hvis en ikke evner å tilgi, så er gjerne sykdom andre plager som følger med. Vi vet at skriften sier også hvis en ikke tar nadverd på rette måte, så kan en ikke forvente helbredelse.

Her en artikkel jeg skrev om dette:

Sykdom er Satans verk og opphav

Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge; jeg er kommet forat de skal ha liv og ha overflod.

Tyven er her et bilde på Satan, han har et oppdrag og en misjon, det er å stjele og myrde og ødelegge. Mens Jesus har det stikk motsatte oppdrag, det er å bringe og gi liv og overflod av liv, Hallelujah!

Sykdommens opphav er Satan, ikke noe menneske. Men gjennom Jesus død og oppstandelse så kan vi ha seier over sykdom også. Selv om hverken jeg eller noen andre mennesker til fulle skjønner alt her da det er først da vi som troende får et herlighetslegeme og blir Jesus lik at vi til fulle får del i Jesu seier på Golgata kors.

Kan troende bli syke av å vike bort fra Guds vei?

Skriften er veldig klar her, det er ja! Som troende har vi et stort ansvar, men vi kan selvfølgelig ikke si at all sykdom nødvendigvis er skyld i at vi har gått bort i fra Guds vei. Men jeg vil liste opp ti forskjellige punkter hvorfor Guds folk – de troende – er syke og dør før tiden som Gud har lovet oss her, 70 år og 80 år med megen styrke. Det er også en annen problematikk er de som er født med en spesiell funksjons redusering eller har fått den. Disse har selvfølgelig ikke skyld i dette, men de kan og skal bli helbredet enten her i tiden eller når Jesus kommer igjen og vi blir ham lik og får herlighetslegeme som ham i all evighet. Det er først da vi alle blir helbredet, før den tiden er vi alle underlagt forkrenkelighet, det forgjengelige og våre menneskelige begrensninger og «sperrer». Jeg har blitt beskylt og tillagt ting her fordi jeg belyser disse temaene, men det må en dessverre alltid regne med å bli tillagt meninger og synspunkter. Har du slike, så skriv på bloggen eller ta kontakt. Falske og usanne rykter og påstander er bare til ergrelse, frustrasjon og til kiv og splittelse.

Salme 90. 10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.

1.) Mangel på kunnskap om hva Guds ord og Guds løfter er og forblir den største mangelvare for de troende til alle tider. Å hære på bibelsk og salvet undervisning om hvilket som helst emne i Guds ord er og forblir den største mangelvare for troende til alle tider.

Hosea 4. 6a Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap.

2.) Usunt levesett. Vi vet at Gud har skapt oss med et indre og ytre menneske slik at vi er en to-delt skapning. Derfor er det så viktig å ta vare på legeme med fysisk arbeid, trening eller på andre måter. Gud vil ikke at legemet skal forfalle, enten ved for lite eller for mye arbeid, trening eller på andre måter. Her har alle og enhver et ansvar for sin egen fysiske tilstand om det alltid gjennom årene har vist seg at det er også mange utfordringer det byr på ved å være menneske.

3.) Spise riktig og «rett». Vi vet at spesielt i GT har Gud gitt sine matforskrifter og vi leser at det som står skrevet er åndelig og sunt. Derfor er det mye å lære og hente ved å leve som Guds ord sier og lærer om vi ikke har et påbud i den nye pakt å følge alle de forskrifter i den gamle pakt. Men å spise sunt og solid har med vår helbred!

4.) Hvis vi ikke gjør forskjell på Herrens legeme og et vanlig måltid så står vi i fare for å ikke bare forbli syke, men faktisk også bli syke lærer skriften. Tenk på det, at vi kan bli syke ved å «misbruke» vår tro.

1 Kor. 11. 27 Derfor, hver som eter brødet eller drikker Herrens kalk uverdig, han blir skyldig i Herrens legeme og blod. 28 Men hvert menneske prøve sig selv, og så ete han av brødet og drikke av kalken! 29 for den som eter og drikker, han eter og drikker sig selv til dom dersom han ikke gjør forskjell på Herrens legeme. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn.

5.) Vi som troende skal bekjenne syndene for hverandre, da har vi løfte om å bli helbredet. Faktisk den katolske skriftestolen er mer bibelsk enn vi aner det for der kan en gå inn å skrifte og bekjenne sine synder som skriften oppfordres oss til og slik bli legt.

Jakob 5. 16 Bekjenn derfor eders synder for hverandre og bed for hverandre, forat I kan bli lægt! En rettferdig manns bønn har stor kraft i sin virkning.

6.) Det å ikke ha et menighetsfelleskap og andre troende som en står i sammen med vil virke negativt inn på oss som troende og mennesker da vi er satt til å bære hverandres byrder. Og på den måten være frisk og ikke syk.

Fra mine bibelkommentarer Galaterbrevet 6. 2 Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.

Om du leser fort igjennom de fem første vers av Galaterbrevets sjette kapittel, kan det se ut som om det tilsyne¬latende er en motsetning mellom det andre og femte vers. I vers 2 står det: «Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten Kristi lov.» Og i vers 5: «For hver skal bære sin egen bør.» Hvordan kan dette henge sammen? Jo, ifølge grunnteksten vil du finne to forskjellige ord for «byrde» i disse to versene. I Gal 6,2 brukes det greske ordet baros, som betyr «tung byrde». I vers 5 er det greske uttrykket fortion brukt, som betyr «en oppgave eller tjeneste som skal utføres». Det dreier seg her om en ansvarsbyrde, som er en byrde inntil den er utført. Denne byrdebæringen er ikke av lovisk tvang. Motivet er derimot nåden og kjærligheten og lydigheten mot frihetens fullkomne lov (Jak 1,25). Herren har altså lagt en bør på den enkelte av oss, men til oss alle lyder like fullt formaningen klart og tydelig: «Bær hverandres byrder!» Vi kan ikke bære byrdene i stedet for den som lider, men vi kan bære dem sammen med dem. Vi kan ikke gråte andres tårer eller kjenne deres savn, men vi kan være til stede der tårene triller og der savnet er stort. Vi kan være til stede slik at sorgen, håpløsheten og vanskelighetene blir litt lettere å bære.

7.) Vi skal ikke bare bære hverandres byrder, men vi skal også be for og med hverandre da vi er hverandres lemmer. Og da på den måten står i et ansvars forhold overfor hverandre som troende. Den demoniske påvirkningen vil aldri kunne få fotfeste hos oss hvis vi står i sammen med åndsfylte troende brødre og søstre. Det er når vi ikke vil høre på råd, formaning og innrette oss etter Guds ord og hverandre at demonene får fotfeste. Et sunt og godt menighetsfelleskap er den største pleie, det er som et herberge som Jesus talte om i lignelsen i Lukas 10 for han som hadde falt blant røverne.

Rom. 12. 5 således er vi mange ett legeme i Kristus, men hver for sig er vi hverandres lemmer.

8.) Gud har satte i menigheten noen som på en spesiell måte skal be for syke og andre behov. Blir de tjenesten holdt nede og neglisjert så vil raten av syke blant de troende være større. og blir denne tjenesten påaktet, så kan vi forvente at det er de troende som er friske og raske og lever sine dager til fullt mål. Men det er underlig hvis det er noen som har fått en spesiell nådegave for å be for mennesker og som tar seg betalt for å be for dem. Da misbruker de som Gud har gitt det, forvalter det feil eller har tatt på seg en oppgave og tjeneste som de ikke har fått!

1 Kor. 12. 28 Og Gud satte i menigheten først nogen til apostler, for det annet profeter, for det tredje lærere, så kraftige gjerninger, så nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å styre, forskjellige slags tunger.

9.) Nådegaven til å helbrede og be for syke er også gitt til flere troende, ikke bare den spesielle gaven til å be for syke. Det er menighetens anliggende og det er flere enn en som skal be for syke om Guds ord taler at det en også de som har en helt spesiell og Gudgitt åndelig utrustning og salvelse for å be for syke, demonbesatte og avsløre ting. For at mennesker skal bli satt i frihet for den Sønnen får frigjort blir virkelig fre.

1 Kor. 12. 10 en annen kraft til å gjøre undergjerninger; en annen profetisk gave, en annen evne til å prøve ånder, en annen forskjellige slags tunger, en annen tydning av tunger. 11 Alt dette virker den ene og samme Ånd, idet han utdeler til hver især efter som han vil.

10.) Enhver troende har et ansvar om å være i rett stilling overfor Gud, ta vare på sitt legeme og sin egen helbred. Ransake seg selv er veldig sunt hvis en er syk og kommer til kort. Det kan være demonisk påvirkning, usunt levesett, ulydighet, mangel på felleskap med andre troende, mangel på kjennskap og kunnskap hvilke løfter vi har etc. for enn er syk og ikke ved full helbred. Vi er inne på et veldig stort og viktig tema. Men Guds ord og Guds løfter står faste, vi har alle full helbredelse og gjennopprettelse ved Jesu død og oppstandelse. Skriften sier at ved: «Ved Hans (Jesus Kristus) sår har vi fått legedom».

Sluttkommentar: Har du spørsmål eller ønske å bli bedt for, ta kontakt kjære venn. Vi ber for syke og underviser om hva Guds ord sier om helbredelse. Skulle også tatt mer med hvordan demoniske påvirkning, vantro og annet setter oss ut av spill, det får jeg komme tilbake til ved en senere anledning her på bloggen eller på hjemmesiden vår, eller at du sender inn relevante spørsmål eller skriver på bloggen.

Skriften taler om at det selv på Apostlenes tid var det mange syke blant de troende!

1 Kor. 11. 30 Derfor er det mange skrøpelige og syke iblandt eder, og mange sovner inn.

Hva var grunnen?

Dette er tatt fra der Apostelen Paulus underviste om nadverden, det var de som misbrukte nattverdsmåltidet til å spise seg selv mette. Og de så ikke forskjell på hva nadverden var og et vanlig måltid. Dette igjen resulterte i at velsignelsen som er i Jesu forsoning på Golgata ikke ble dem til del, men faktisk gjorde at dom ble bragt inn i deres liv. Det var en kombinasjon av mangelfull forståelse, ulydighet og kjødelighet som bragte dem til dom. Det er slik i dag også at det er mangelfull forståelse, ulydighet og kjødelighet som holder mange kristne fra å være ved god helse og friske til ånd, sjel og legeme! Gud har ikke forandret seg, ei heller vi mennesker om vi har en bedre forståelse på enkelte områder så har vi en dårligere forståelse på andre områder.

Gud vil at vi troende skal være frisk og leve minst til vi er 70-80 år, ja også lengre!

Sal 90:10 Vårt livs tid, den er sytti år og, når der er megen styrke, åtti år, og dets herlighet er møie og tomhet; for hastig blev vi drevet fremad, og vi fløi avsted.

Jos 14:10 Og nu ser du at Herren har gjort med mig som han sa, og latt mig leve i fem og firti år fra den tid Herren talte disse ord til Moses - all den tid Israel vandret i ørkenen; og idag er jeg fem og åtti år gammel. Jos 24:29 Nogen tid efter dette døde Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, hundre og ti år gammel.

3Joh 1:2 Du elskede! jeg ønsker at du i alle deler må ha det godt og være ved god helse, likesom din sjel har det godt.

Løftene er mange, men Guds ord taler om et godt, langt og innholdsrikt liv som troende der vi er overvinnere på alle områder i våre liv. Jeg vet ikke alt, men Guds ord taler blant om at vi kan forvente minst 70 år her på jorden, og med megen styrke enda lengre.

Josva og Kaleb var 85 år og ved sin fulle styrke og kraft!

Slik jeg ser det, har en vært en troende fra ungdommen så har en et klart fortinn med å ha vandret med Herren. Josva og Kaleb hadde Guds ånd da de andre hadde Verdens ånd. De var også da ved sin fulle styrke ved fylte 85 år, og vi som troende kan også forvente oss et godt, innholdsrikt og spennende liv. Der vi er ved god helse og helbred bare vi følger Herren.

Guds folk er syke fordi de har mangelfull forståelse, er ulydige og kjødelige, som holder mange kristne fra å være ved god helse og friske til ånd, sjel og legeme!

Akkurat som mange i menigheten i Korint var syke, skrøpelige og døde før tiden, er Guds folk det i dag. Sykdom er fra Satan, og alt dette overvant Jesu på korset!

Guds ord taler om at ved hans sår er vi legt, ikke bare skal erfare det senere

1Pet 2:24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

Når Jesaja gjengir dette ordet sier han at ved hans sår har vi helbredelse, mens Peter sier vi er legt. Ved Golgatas offerdød er alle troende legt rent objektivt sett. Det er for oss å ta ut av vår rikdom og helbredelse vi har i Kristus Jesus NÅ!

A A Allen

Evangelist A A Allen ba for syke i tusenvis, og de ble helbredet. Men selv døde han en for tidlig død, hvorfor? Jeg tro at han ikke passet nok på sitt eget liv og sitt legeme. Derfor er det så viktig at vi ikke er bare opptatt med alle andre, men også med oss selv og vårt forhold til Herren. Det aller viktigste er at jeg har det godt med Gud. Andre mennesker må ta sine egne valg!

Er det mulig å dø før tiden? Dessverre ja!

Selvfølgelig har ikke jeg svarene på alt, og det kan godt være at Gud tillater ting for ikke noe verre skal hende. Eller han har andre ting på programmet da sjelers frelse er og forblir det viktigste. Men som troende kan vi og skal vi forvente at Gud hjelper oss med alle ting, også med å være ved god helse, akkurat som vår sjel har det godt, all ære til Gud og Lammet!

Sluttkommentar: Jesus kalte helbredelse for «barnas brød»;

Matt.15. 26 Men han svarte og sa: Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder.

Da Gud Fader selv ser på helbredelse som vårt brød og vi ber i Fadervår gi oss vårt daglige brød så ligger det helbredelse i denne bønnen. Forvent og tro Gud at du og vi alle skal få leve lenge. Josva og Kaleb var ved fylt styrke ved fylte 85 år, var ikke det herlig? Forvent og tro at Gud er den samme i dag som han da var, for det er han i sannhet. Sykdom er fra Satan og god helse er i fra Gud, det er sikkert da Jesus sa at Tyven som er betegnelse på Satan at hans misjon var å stjele, myrde og ødelegge. Mens Herrens misjon er å gi liv, ja liv i overflod Hallelujah!

Dette er ikke noe vi skal gjøre oss fortjent til, alt er i forsoningen. Det er bare for oss å vandre Herren verdig og tro hans ord og gjøre det vi selv kan etter beste evne. Da velsigner han oss og beskytter oss. Ikke noe er for vanskelig for Gud, alt er tilveiebragt gjennom Jesu forsoning og offerdød på Golgata kors for 2000 år siden, Gud være lovet fra nå av og inntil evig tid!
Jan Aage Torp måtte avbryte tolkningen av Nicky Cruz da han forkynte om tilgivelse, skal Gud selv komme ned å fortelle at Torp må tilgi?!

Hørte på talen fra Sarons Dal av Evangelist Nicky Cruz der Pastor og den falske Apostel Jan Åge Torp tolket ham. Etter å ha blitt informert av en av mine mange støttespillere og søsken i Herren om dette.

 http://blog.janchristensen.net/2014/07/nr-826-hvorfor-evner-ikke-pastor-jan.html

Se selv ut i talen ca.1.55-2. timer. Seansen avslører Torp, ikke minst på bakgrunn av min konfrontasjon med ham der han hverken evner eller vil be om tilgivelse eller unnskyld for urett gjort imot meg og overfor en Herrens tjener!

 http://blog.janchristensen.net/2012/09/nr-467-pastor-sten-srensen-fra-karmy-er.html
At Torp forlot møtte da Nicky Cruz talte imot skilsmisse, sammen med Sten Sørensen var til demmes «fordel». Eller hva vet vi? Kvelden hadde vært omme for dem da de begge lever etter skriftens ord i synd eller hor!

Bilde av Guds mannen Nicky Cruz

http://media1.picsearch.com/is?_DU9FypRxCqtRhenwGOCkHa1ZnMGYgfbQmJuZRxq6Z4&height=144

Her er link til talen av Nicky Cruz der Torp begynte å tolke ham men evnet ikke å fullføre.
 http://troensbevis.no/mediaarkiv/video/videotale/videotale-sommerstevnet/videotale-sommerstevnet-2014/item/92290-20-juli-kveldsmote
Det var minst to gjengiftede forkynnere på plattformen som aldri skulle ha vært der. Foruten Torp, så var den gjengiftede Pastor Sten Sørensen der også, som lever i hor etter skriftens ord.

Torp sier da Guds Ånd kom tilstede og Guds ord ble forkynt at han måtte avbryte da han ville ikke dø på scenen foran Herren. Dette er alvorlig at en ikke ser at Gud selv ville ta livet av ham, hvis han ikke omvender seg.

Dette er mange eksempler på i skriften at Gud tar livet av mennesker. Kommer tilbake med dette med egen artikkel.

Men her er et eksempel:
Ap.gj. 5.1. En mann som het Ananias og hans kone Saffira solgte en eiendom.  2 Men han stakk til side en del av pengene, og kona visste om det. Så kom han og la resten foran apostlenes føtter.  3 Da sa Peter: «Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du kan lyve for Den hellige ånd og stikke til side noe av det du fikk for jordstykket ditt?  4 Kunne du ikke ha beholdt det? Det var jo ditt. Og bestemte du ikke selv over pengene du solgte det for? Hvordan kunne du bestemme deg for dette i ditt hjerte? Det er ikke mennesker, men Gud du har løyet for.»  5 Da Ananias hørte det, falt han om og døde. Og alle som hørte det, ble grepet av stor frykt.  6 Noen unge menn kom og svøpte inn den døde. Så bar de ham bort og gravla ham.
     7 Omkring tre timer senere kom kona hans inn uten å vite om det som hadde skjedd.  8 Peter spurte henne: «Var dette alt dere fikk for jordstykket?» Hun svarte: «Ja, dette er alt.»  9 Da sa Peter til henne: «Hvordan kunne dere bli enige om å sette Herrens Ånd på prøve? Hør skrittene utenfor døren. Nå kommer de som har gravlagt mannen din; de skal bære ut deg også.» 10 Straks ség hun sammen ved føttene hans og døde. De unge mennene kom inn og fant henne død, og de bar henne ut og gravla henne ved siden av mannen. 11 Men hele menigheten og alle som hørte om det, ble grepet av frykt.

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.