Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Personalia Sønnen Jesus Kristus!

Personalia Sønnen Jesus Kristus!

 

Av Evangelist og bibellærer

Jan Kåre Christensen

Oslo

Joh. e. 12. 44 Men Jesus ropte ut: «Den som tror på meg, tror ikke på meg, men på ham som har sendt meg. 45 Og den som ser meg, ser ham som har sendt meg. 46 Jeg er kommet som lys til verden, for at den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. 47 Den som hører mine ord og ikke tar vare på dem, dømmer ikke jeg. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden. 48 Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ord jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag. 49 For jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Faderen som har sendt meg, han har gitt meg befaling om hva jeg skal si og tale. 50 Og jeg vet at det han vil med sin befaling, er evig liv. Det jeg taler, taler jeg slik Faderen har sagt meg.»

Fra:

Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata,

den ringeste blant ættene i Juda!

Fra deg lar jeg komme en mann

som skal være hersker over Israel.

Han har sitt opphav i gammel tid,

han er fra eldgamle dager.

Ordsp. 8. 22 Jeg var det første som Herren frembrakte,

hans første verk i fordums tid.

23 I opphavet ble jeg formet,

i begynnelsen, før jorden ble til.

24 Jeg ble født før havdypet var der,

før kildene fyltes med vann.

25 Før fjellene ble satt på sin plass,

før alle haugene ble jeg født,

26 før Herren skapte jord og mark

og den første mold på jorden.

Født og sendt også som menneske etter sin preeksistens i himmelen hos Gud Fader der Jesus oppnådde å få Faderens likhet i fult mon som den eneste som er fullt ut lik Faderen. Derfor enbåren Sønn!

Maria som var jomfru når hun ble unnfanget den Hellige Ånd bar frem Jesus om hun senere fikk flere barn med sin mann Josef.

Joh. e. 17. 5 Og nå ber jeg at du, Far, vil gi meg den herlighet som jeg hadde hos deg før verden ble til.

Jesus hadde Guds herlighet i fylt mål før han ble menneske derfor står det om Jesus at det var Gud som ble menneske om Jesus ikke hadde vært Gud fra evighet av som sin Fader. Jesus var sønn og med det tilkjennegir også ordformen at han har et opphav; Faderen.

1. Tim. 3. 16 Det må alle bekjenne, at gudsfryktens hemmelighet er stor:

Han ble åpenbart i menneskers skikkelse,

vant sin rett i Ånden,

ble sett av engler,

forkynt for folkene,

trodd i verden,

tatt opp i herlighet.

Joh. e. 5. 35 Johannes var et brennende og skinnende lys, og for en stund ville dere glede dere i lyset fra ham. 36 Men jeg har et sterkere vitnesbyrd enn det Johannes gav: de gjerninger Faderen har gitt meg å fullføre. De gjerninger jeg gjør, vitner om at Faderen har sendt meg.

1. Joh. b.. 4. 2 Guds Ånd kjenner dere på dette: Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Særmerke:

Joh. e. 5. 19 Men Jesus tok til orde og sa til dem:

Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen. 20 For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. 21 For likesom Faderen reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende dem han vil. 22 Og Faderen dømmer ingen, men han har overgitt all dom til Sønnen, 23 for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Faderen som har sendt ham.

Hebr. 1. 2 Men nå, da de siste tider er kommet, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. 3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

Endelikt:

Overgir sin midlertidelige Kongemakt og Herskerrolle til Gud Fader som er den eneste sanne og virkelige Gud. Jesus er hans medregent som har regjert jorden i 1000-år før Faderen mottar alt igjen fra Sønnen. Menigheten og Israel er under der igjen i nevnte rekkefølge.

Daniel 7. 9 Videre så jeg:

Tronstoler ble satt fram,

og en som var gammel av dager, tok sete.

Hans klær var hvite som snø

og håret på hans hode som ren ull.

Hans trone var flammende luer,

og dens hjul var luende ild.

10 En strøm av ild fløt fram,

og den gikk ut foran ham.

Tusen på tusen tjente ham,

ti tusen, ja, titusener stod foran ham.

Retten ble satt, og bøker ble åpnet.

11 Mens jeg så på dette, ble dyret drept fordi hornet talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes. 12 Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme; tid og stund var fastsatt for deres levetid.

13 Videre så jeg i mine nattsyner:

Se, med himmelens skyer

kom det en som var lik en menneskesønn.

Han nærmet seg den gamle av dager

og ble ført fram for ham.

14 Han fikk herredømme, ære og rike;

folk og stammer med ulike språk,

alle folkeslag skal tjene ham.

Hans velde er et evig velde,

det skal ikke forgå;

hans rike går aldri til grunne.

1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Her er noen navn i Guds ord på Jesus Kristus:

◦Fredsfyrste/den rette kongen ( 1.M 49,10)

◦Stjerne av Jakob ( 4.M 24,17)

◦Gjenløser (Job 19,25

◦Immanu-EL (jes 7,14)

◦Under /phla (Jes 9,6 )

◦Rådgiver (Jes 9.6)

◦Veldig Gud (Jes 9.6)

◦Evig Fader ( Jes 9,6)

◦Issais Rotskudd ( Jes, 11,10)

◦Lovgiver ( Jes 33,22)

◦Herrens Tjener ( Jes 42,1 /52,13)

◦Guds Utvalgte ( Jes 42,1 )

◦Hersker over folkeskag ( Jes 55.4)

◦Herren vår rettferdighet ( Jer 23,6)

◦Spire ( Jer 23,5 / Sak 3,8

◦Aller helligste ( Dan 9,24)

◦En salvet ( Dan 9,24 )

◦Israels Hersker ( Mika 5,1)

◦Konge ( Sak 9,9)

◦Herrens hyrde ( Sak 13,7)

◦Herren ( Mal 3,1)

◦Rettferdighetens sol ( Mal 4,2)

I nytestamentet ser vi at man prøve å knytte Jesus opp i mot disse forventingen og profetiene. Jesus får da andre og tilsvarernde titler der:

◦Jesus frelseren ( Mat 1,21)

◦Jødenes Konge ( Mat 2,2)

◦Nasareer ( Mat 2,23)

◦Davids sønn ( Mat 9,21)

◦Guds Hellige ( Mar 1,24)

◦Den velsignedes sønn ( Mrk 14,61)

◦Den høyestes sønn ( Luk 1,35)

◦Guds sønn ( Luk 1,35)

◦Frelsens horn ( Luk 1,69)

◦israels trøst ( luk 2,25)

◦Guds messias ( Luk 9,20 )

◦Profet ( Luk 24,19)

◦Ordet ( Joh 1,1 )

◦Det sanne lys ( Joh 1,9)

◦Den enbårne ( Joh 1,14)

◦Gus Lam ( Joh 1,29)

◦Kristus – den salvede ( Joh 1,42)

◦Israels Konge ( Joh 1,50)

◦Menneskesønnen ( Joh 5,27)

◦Livets brød ( Joh 6,35)

◦Verdens Lys ( ( Joh 8,12)

◦Døren ( Joh 10,7)

◦Den Gode hyrde ( Joh 10,14)

◦Oppstandelsen og livet ( Joh 11,25)

◦Veien ( Joh 14,6)

◦Sannheten ( Joh 14,6)

◦Livet ( Joh 16,6)

◦Det sanne vintre ( Joh 15,1)

◦Livets høvdning ( apg 3,15)

◦Den rettferdige ( apg 7,52)

◦Alles herre ( Apgj., 10,26)

◦Førsteføtte blandt brødrene ( Rom 8,29)

◦Gud over alle ting ( Rom 9,25)

◦Reddningsmannen ( Rom 11,26)

◦Herlighetens Herre ( 1. kor 2.8)

◦Vårt påskelam ( 1.kor 2.8)

◦Klippen ( 1. Kor 10,4)

◦Den siste Adam ( 1. Kor 15,45)

◦Hjørnesteinen ( Ef 2,20)

◦Menighetens hode ( Ef 5,23)

◦Den førsteføtte fremfor en hver skapning ( Kol 1,15)

◦Vårt liv ( Kol 3,4)

◦Mellommannen ( 1.Tim 2,5)

◦Arvingen over alle ting ( heb 1,2)

◦Ypersteprest ( hebr 4,14)

◦Forløper ( Hebr 6,20)

◦Borgsmann ( Hebr 7,22)

◦Troens opphavsmann og fullender ( hebr 12,2)

◦Overhyrden ( 1.Pet 5,4)

◦frelser ( 2. Peter 2,20)

◦Livets Ord ( 1, Joh 1,1)

◦Det evige liv ( 1. joh 1,2)

◦Talsmannen ( 1, joh 2,1)

◦Den Sanne ( 1. joh 5,20)

◦Den sanne Gud ( 1. Joh 5,20)

◦Det troverdige vitne ( Åp 1,5)

◦Den førstefødte blandt de døde ( Åp 1,5)

◦Herren over kongene på jorden ( Åp 1,8)

◦Den første og den siste ( (Åp 1,8)

◦Den levende ( åP 1,18)

◦Den hellige ( Åp 3,7)

◦Den sannferdig ( Åp 3,7)

◦Amen ( Åp 3,14)

◦Det troverdige sannferdige vitne ( Åp 3,14)

◦Opphavet til Guds skapning ( Åp 3,14)

◦Lammet ( Åp 13,8)

◦Kongers Konge ( Åp 17,14)

◦Herrenes herre ( Åp 17,14)

◦Guds Ord (Åp 19,13)

◦Herren som utdeler sin ånd ( Åp 22,6)

◦Den klare morgenstjerne ( (Åp 22,16)

Å prøve å gi et rett og sant bilde av Jesus er ikke lett da det rommer så mye.

Men det aller viktigste er at han er vår frelse og vår frelser. Dette er nøye knuttet i sammen da han er selve bibelens hovedbudskap og den personen som tilveiebrakte frelsen og slik at vi har mulig å få kontakt med Faderen Gud og bli hans barn. Egentlig så blir vi hans adopterte barn da vi en gang ikke tilhørte ham men nå tilhører ham.

Han er vår frelse:

Lukas 2. 28 tok Simeon barnet i sine armer, priste Gud og sa:

29 Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,

slik som du har sagt.

30 Med egne øyne har jeg sett din frelse, 31 som du har beredt i alle folks påsyn, 32 et lys som blir til åpenbaring for hedningene

og til ære for ditt folk Israel.

Frelser:

Ap.gj. 4. 12 Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

Vi møter Jesus Kristus i sin preeksistens flere plasser i Guds ord.

I Ordspråksboken kap 8 er han til glede for sin Fader, bl.a. som verksmester og bygningsmann .

Vi møter Jesus i skapelsen når Gud Fader sier oss som må referer til Sønnen.

Jesus er den førstefødte og alt er skapt ved ham.

Kol. 1. 15 Han er den usynlige Guds bilde,

den førstefødte, som står over alt det skapte.

16 For i ham er alt blitt skapt,

i himmelen og på jorden,

det synlige og usynlige,

de som troner og de som hersker,

både makter og myndigheter –

alt er skapt ved ham og til ham.

17 Han er før alle ting,

og alt består ved ham.

Videre møter vi Herrens engel og Jesus i flere sammenheng i GT. Når Jesus fungerer som en stridene Engel er det for det første at han er den første Gud skapte og han er den største.

Nå operer Jesus ikke Jesus som en stridende Engel da Satan er beseiret på Korset og han har ikke lengre adgang til Guds Faders tronsal i himmelen som han hadde før Golgata. Se Jobs bok kap 1-2.

Her er noen eksempler på Jesus i GT.

Josva 5. 13 Mens Josva var i nærheten av Jeriko, hendte det en gang da han så opp, at han fikk øye på en mann som stod rett foran ham med løftet sverd i hånden. Da gikk Josva bort til ham og spurte: «Er du en av våre, eller hører du til fienden?» 14 Mannen svarte: «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josva på kne, bøyde seg til jorden og sa: «Hva har min herre å si til sin tjener?» 15 Høvdingen over Herrens hær svarte: «Ta skoene av deg, for det stedet du står på, er hellig.» Og Josva gjorde så.

Daniel 10. 7 Jeg, Daniel, var den eneste som så synet. De mennene som var med meg, så det ikke, men det kom stor redsel over dem, og de løp og gjemte seg. 8 Så ble jeg alene tilbake. Og da jeg hadde dette store synet, ble jeg helt maktesløs. Jeg skiftet farge og ble likblek; all min kraft var borte. 9 Jeg hørte lyden av ordene hans, og da jeg hørte den, falt jeg sanseløs ned med ansiktet mot jorden. 10 Da var det en hånd som rørte ved meg og hjalp meg opp på hender og knær. 11 Han sa til meg: «Daniel, du som er så høyt elsket av Gud, gi akt på de ordene som jeg vil tale til deg, og reis deg opp igjen. For nå er jeg sendt til deg.» Mens han talte slik til meg, reiste jeg meg skjelvende opp.

12 Så sa han til meg: «Vær ikke redd, Daniel. For fra den første dagen du satte deg fore å vinne forstand og ydmyke deg for din Gud, er dine ord blitt hørt; og på grunn av dine ord er jeg kommet. 13 Fyrsten over Perserriket gjorde motstand mot meg i 21 dager. Da kom Mikael, en av de fremste høvdingene, og hjalp meg. Jeg forlot ham der hos perserkongen. 14 Nå er jeg kommet for å la deg få vite hva som skal hende folket ditt i de siste dager. For dette er enda et syn som gjelder de dagene.»

15 Mens han talte til meg på denne måten, vendte jeg ansiktet mot jorden og stod målløs. 16 Men se, en som lignet et menneske, rørte ved leppene mine. Da jeg åpnet munnen, kunne jeg snakke. Og jeg sa til ham som stod foran meg: «Herre, synet har tatt slik på meg at all min kraft er borte. 17 Hvordan skulle jeg, min herres ringe tjener, kunne tale med en herre som deg? Kreftene svikter, og jeg orker ikke lenger å puste.»

18 Han som lignet et menneske, rørte ved meg enda en gang og styrket meg. Han sa: «Vær ikke redd, du som er elsket av Gud. Fred være med deg! Vær frimodig og sterk!» Og mens han talte med meg, fikk jeg styrken tilbake, og jeg sa: «Tal, herre! For du har styrket meg.» 19 Da sa han: «Vet du hvorfor jeg er kommet til deg? Nå må jeg nok vende tilbake for å kjempe mot fyrsten over Persia. Og når jeg har gjort det, kommer fyrsten over Javan. 20 Men jeg skal fortelle deg det som er skrevet i Sannhetens bok. Det er ikke en eneste som hjelper meg mot dem unntatt Mikael, som er høvding over dere.

2. Mosebok 14. 19 Guds engel, som gikk foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og tok plass bak dem.

Jesaja 63. 9 I all deres trengsel var det ingen trengsel.

Hans egen engel frelste dem.

I sin kjærlighet og medlidenhet

løste han dem ut.

Han løftet dem opp og bar dem

alle dager fra gammel tid av.

Er Jesus Gud?

Ja, men ikke som Faderen. Jesus er Faderens representant i en slik utstrekning og som ingen andre. Jesus viste oss hvem Faderen var og er. Og når en såg Jesus så viste han oss Faderen 100 % i alle deler i hele sitt liv på jorden. Og Jesus er den eneste som fullt ut i alle deler har behaget Faderen i kjødet som et menneske.

Hebr. 10. 5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden:

Slaktoffer og gave ville du ikke ha,

men et legeme gjorde du i stand til meg;

6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om. 7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg

for å gjøre din vilje, Gud.

I bokrullen er det skrevet om meg.

8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven. 9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde. 10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.

Jesus helbredet syke, underviste og lærte. Men det var for å dø som hans egentlige mål og hensikt med livet var.

På Golgata tilfredstilte Jesus Faderens vilje med total lydighet.

Han beiseiret Satan og sonet menneskeslektens synd.

Ved oppstandelsens gav Gud sin godkjennelse på alt dette og at han var Guds sønn.

Rom. 1. 4 ved hellighets Ånd innsatt som Guds mektige Sønn da han stod opp fra de døde.

Jesu tjeneste i dag er først og fremst å være i forbønn innforbi tronen i himmelen for Guds barn.

Hebr. 7. 25 Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.

Dernest vil han komme som brudgom for å hente menigheten før den 7-årige Antikristelige trengsel.

Hebr. 9. 28 slik er også Kristus ofret én gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Så kommer han som dommer over verden, Antikrist og alle andre som har reist seg imot Gud.

Judas 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.»

Dernest vil han være den 1000-årige regenten som vil styre hele verden med jernstav før dommen ved den hvite trone.

Åpenb. 2. 27 Med jernstav skal han styre dem, og som leirkar skal de knuses. 28 Den samme makt har jeg fått av min Far.

Etter alt dette skaper Gud Fader en nye himmel og jord hvor rettferdighet bor og Jesus overgir alt det han har vunnet tilbake til Faderen, Amen!

Daniel 2. 36 Dette var drømmen, og nå skal vi fortelle kongen hva den betyr. 37 Konge, du kongenes konge, som Gud i himmelen har gitt kongedømmet, makten, kraften og æren! 38 Menneskene, overalt hvor de bor, dyrene på marken og fuglene under himmelen, alle har han gitt i din hånd, og han har satt deg til herre over dem. Det er du som er hodet av gull. 39 Men etter deg skal det oppstå et annet kongerike, ringere enn ditt, og så et tredje rike, av kobber, som skal herske over hele jorden. 40 Siden skal det komme et fjerde rike, sterkt som jern. Likesom jernet slår i stykker og knuser alt, så skal dette riket – som knusende jern – slå i stykker og knuse alle de andre. 41 Føttene og tærne var, som du så, dels av pottemaker-leire, dels av jern. Det betyr at riket skal være delt. Men det skal være noe av jernets styrke i det. Du så jo at jernet var blandet med leire. 42 At tærne på føttene dels var av jern og dels av leire, betyr at riket for en del skal være sterkt, men for en del svakt. 43 Når jernet, som du så, var blandet med leire, betyr det at de skal blande seg ved giftermål. Men de skal likevel ikke holde sammen, like lite som jern kan blande seg med leire. 44 Men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det riket skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. 45 Du så jo at en stein ble revet løs fra fjellet, men ikke av menneskehender, og den knuste jernet, kobberet, leiren, sølvet og gullet. Den store Gud har nå kunngjort kongen det som heretter skal skje. Drømmen er sann, og tydningen er pålitelig.»

Dette rike er Guds rike. Jesu Kristi Kongedømme er for 1000 år men Guds rike er for alltid.

Jesus er fornøyd med å væreunder Faderen men allikevel som Faderen.

Jesaja 9. 6 For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder,

og hans navn skal være:

Underfull Rådgiver, Veldig Gud,

Evig Far og Fredsfyrste.

7 Så skal herreveldet bli stort

og freden være uten ende

over Davids trone og hans kongerike.

Han skal gjøre det fast og holde det oppe

ved rett og rettferdighet

fra nå og til evig tid.

Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette

i sin brennende iver.

De første kristne forsto Guddommen. Det var ikke noe svevende som en bare måtte tro og anta at det var slik en var blitt eventuelt lært og fortalt.

De viste med sikkerhet at den var Faderen som var fra evighet og han hadde en Sønn, den enbårne; Jesus Kristus.

Og Faderen og Sønnen som har en felles Ånd, den Hellige Ånd. At treenigheten bygger sine lære på skriftsteder som ikke er i den originale bibelen viser bare hvor absurd og ubibelsk trenighetslæren er.

Dette var den første kristnes ”trosbekjennelse”:

1. Kor. 8. vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

Dette trodde og lærte den Herre Jesus Kristus selv.

Markus 12. 28 En skriftlærd, som hørte dette ordskiftet og forstod hvor godt Jesus hadde svart, gikk bort til ham og spurte: «Hva er det første av alle bud?» 29 Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. 31 Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to.»

Dette er det skriftstedet fremfor noen treenighetslærerne hevder ”dokumenterer” at Gud er tre og ikke èn som Bibelen lærer både i gamle og det nye testamente.

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8

Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.

Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.

Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.

Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.

Jeg tror på Jesus Kristus, men la oss tro på bibelens og den virkelige Jesus!

Skriftenes Jesus

Tekst/Melodi: Aage Samuelsen.

Skriftenes Jesus kom inn i mitt hjerte.

Stillet min uro, og fylte min trang.

Villig han tok all min synd og min smerte,

da han på korstreet blødende hang.

Skriftenes Jesus i Ordet befalte:

La deg begrave i rikelig vann.

Og jeg fikk gjøre som han til meg talte.

Begraves i dråper det går ikke an.

Skriftenes Jesus i Ånden meg døpte,

så jeg i tunger fikk prise min Gud.

Og i sin herlighetsdrakt han meg svøpte.

Tror meg å være hans dyrkjøpte brud.

Skriftenes Jesus i skyen snart kommer.

Henter fra jord de som fulgte ham her.

Skue de får, i den evige sommer,

Skriftenes Jesus, - just så som han er.

Herlig sang!

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.