Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Verden ville ikke vite av ham

Prekener av Severin Larsen

Verden ville ikke vite av ham

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke.  Joh. 1, 10.

Verden har aldri villet vite av Kristus. Den har alltid vært fremmed for verdens skaper. Skal vi få vite hvordan verden er blitt til, må vi få vite det gjennom Kristus. Geologene kan aldri forklare, hvordan den synlige skapelse kom til, om de ikke i sin vitenskap vender seg til Guds vitenskap, som er åpenbaret i Kristus Jesus. Hos ham skal de få et opplysende og liketil svar:  - For i Ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter, alt er det skapt ved ham og til ham. Kol. 1, 16.

Astronomene lærer aldri å gi forklaring på det kolossale trykk, som holder vår jord svevende i sin bane år etter år, uten at noe kommer i ulag. Om de skal kunne gjøre det må de vende seg til den visdom som har uendeligheten i seg. Og den svarer med tydelige ord:  - Han som er avglansen av hans herlighet og avbilledet av hans vesen, og bærer alle ting ved sin krafts ord. Heb. 1, 3.

Verden lærte ikke å kjenne Kristus den korte tid han var synlig her nede.

Og den har heller ikke senere lært å kjenne ham. Det var få av hans egne, jødene, som lærte å kjenne ham, og det er derfor Johannes sier:  - Han kom til sitt eget og hans egne tok ikke imot ham. Joh. 1, 11.

Det kostet jødefolket adskillig dette at de ikke tok imot ham, og det har kostet senere generasjoner at de har ignorert hans lære og vent seg bort fra hans person. Det har kostet nasjonene millioner av menneskeliv og dertil ureknelige jordiske verdier, en uendelighet av nød og lidelser. Hadde verden siden at Jesus gjennom hans trofaste, er forkynt i snart 2000 år, virkelig lært å kjenne hans lære, da skulle nasjonene nå vært avvepnet. De skulle da ha fulgt hans bud og stukket sverdet i skjeden og skulle ha forstått at slekt etter slekt har trellet under forbannelsens naturlov.  "... alle som griper til sverd skal omkomme ved sverd". Mat. 26, 52.

Det er mange av verdens barn som vet om Kristus, men vil ikke vite av ham. De har talt om ham, sunget om ham samt erkjent ham og hans lære, men ikke kjent ham fra livssiden. De har satt korsmerket på sine graver, på sine altertavler og klær, men de har ikke kjent den sannhet at:  "For oss som blir frelste er det (korset) en Guds kraft".

Vegen til å lære Kristus å kjenne går ikke gjennom kirkedører og universitetet, men gjennom den trange port, om hvilken Jesus sa at den fører til livet. Og denne port må være trang, for det er få som finner den. Mat. 7, 14.

Å føre menneskene fram til kunnskap om Jesus, er ikke alltid den samme som å føre dem til samfund, kirker eller troesbekjennelser. Kommer man inn i en troesbekjennelse uten en levende Kristus, blir bekjennelsen der etter. Det er stor forskjell på å eie en bekjennelse gjennom et levende samfunn med Jesus, og å eie en sådan gjennom å tilhøre et samfunn, en kirke eller en religiøs bevegelse.

Å eie en bekjennelse med et levende Gudssamfunn i hverdagslivet er å være eier av en levende bibel. Å være i en bekjennelse uten å kjenne Jesus er å ha en bibel på talerstolen, men ingen i hverdagslivet.

Å kjenne Frelseren er det samme som å kjenne til Frelsen.

Så lenge et menneske ikke behøver frelse, men klarer seg med sin religion, så lenge kjenner ikke det menneske Frelseren. De kan ha ham i sin religion, men de har ikke sin religion i ham, og derfor har de bare kunnskap om ham, men kjenner ham ikke.

Det er umulig å kjenne Kristus uten å oppleve frelsen i detaljer  - kjenne freden  - kjenne gleden gjennom barneskapsforholdet, kjenne oppstandelseskraften gjennom Åndens nyfødte verk, kjenne til det vitnesbyrd, som kommer gjenom Åndens nye liv.

Vi kan ta doktorgraden i kunnskapsteologi gjennom å studere om Jesus, men gjennom å trenge seg fram til ham  - gjennom å jage etter å lære å kjenne ham  - kan vi ta doktorgraden i livsteologi, doktorgraden i frelsens vesen og natur. Vi kan gå i hans skole i hverdagslivet, med hans åk på oss og kan ta doktorgraden i saktmod, i ydmykhet og mildhet, samt lære å kjenne ham i sjelens indre hvile. For liksom han er vår fred, kan han også bli vår hvile.

For å lære Kristus å kjenne må vi i første hånd vite hvem han er.

Hvem er han, og kan jeg tro på ham?

Da han åpenbarte seg her i verden  - da han kom til sine egne, til jødefolket  - kom han som et helt nytt menneske. Han ble i slekt med den gamle slekten gjennom å bli født av en kvinne, men hans far tilhørte ikke den gamle slekten. Og her kommer vi til Gudsfryktens hemmelighet om hvilket Paulus skriver:  - Og som enhver må bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Han som ble åpenbaret i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt iblant folkeslag, trodd i verden, opptatt i herligheten. 1. Tim. 3, 16.

I virkeligheten er det ikke teologiens hemmelighet at Gud ble åpenbaret i kjødet. Det er gudsfryktens hemmelighet. De som er "lesere", i ånd og vesen, eier denne store hemmelighet. De eier den som en rikdom, som et hemmelighetsfullt gledesemne. De eier den som en troens makt, som har overvunnet alle vanskeligheter og som har fyllt dem med fred i ånden uten hjelp av være seg predikanter eller sangere. Det er denne hemmelighet som ligger innesluttet i de ord som engelen rettet til Maria:  ". . . derfor skal og det hellige som fødes kalles Guds Sønn".

Kristus kom som et nytt menneske til den gamle slekten for å skape en ny slekt på jorden.

Han kom ikke for å skape et religionssystem  - det kunne menneskene selv skape i mangfoldighet av. Men han kom som et nytt menneske og var både Gud og menneske forenet til ett for å gjennom sitt liv og sin død og sin seier over døden kunne forene menneskene og Gud til ett i seg selv. Det liv som Adam og Eva mistet da de ble skilte fra Gud gjennom en åndelig død, gav Jesus mennesket tilbake da han seirende sto opp fra dødsriket etter å ha seiret i livet, seiret i døden og seiret over selve dødsriket.

For å lære å kjenne Jesus må vi ikke motta ham som Frelser fra synden alene, men også som Frelser for livet. Han frelser ikke det gamle menneske, det gamle livet, for det er ved hans kors dømt til å dø, og det skal korsfestes med ham. Han kom ikke til verden for å forbedre denne, det viser verden i dag tydeligere enn noensinne. Vi lever just i den tid da dommen går over verdens religioner, de religioner, som har hatt Jesu navnet i sin bekjennelse, men ikke Kristi frelse i deres liv. Verden vender ryggen til denne frelse, og de styrende har i virkeligheten aldri hatt med Kristi religion å gjøre.

Når dommen kommer over verdens religioner, kommer ildprøven til å gå over dem, som virkelig kjenner Kristus og har ham i sitt hjerte. Ilden prøver alt og det er den som skiller det virkelige og uvirkelige fra hverandre. Og det fins lande i dag, der ilden jager de hellige sammen  - der det fins muligheter å samles. Det er der ikke lenger tale om  v å r  r e l i g i o n,  men om  v å r  F r e l ser.  Det er spørsmål om liv eller død  - om seier i ildprøven, eller om man skal dukke under i forfølgelsens uhyggelige raseri.

I sådanne tider gjelder det å kjenne Jesus Kristus!  Å kjenne hans kjærlighets vesen i ånden, å kjenne hans nådes kraft og liflighet,  å kjenne åndens fornyende salvelse, som framføder en kjærlighet sterk som døden, så sterk at mange vanne ikke formår å slukke den.

Tegnet på et sunt pånytt født liv  - et liv bevart i den natur det er født inn i  - finner vi i Filip. 3, 10:  Så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, idet jeg blir gjort lik med ham i hans død.

 

DET NEGATIVE BEVIS

Etterligningen  - et vitnesbyrd om originalen.

Av Severin Larsen.

Det som gjerne vil følge ved siden av forkynnelsen om salvelsen eller et dypere nådeliv med Gud er uekte åndelige strømninger. - Så var det i apostlenes tid, så er det nå. Og årsaken hvorfor det er uforandret er, at en levende kristendom har til alle tider samme fiender å kjémpe med; nemlig mørkhetens åndehær i himmelrummet.

Så enfoldige er vi, at vi tror på legioner av usynlige krefter i åndens verden. Og det er en stor krigslist av dem, at så fort som der kommer noe fram på det åndelige område, der er av gammel ekte natur, da sendes en masse saker fram, som får utseénde av å være av samme slag - men som er helt uekte i kvalitet. Og da de fleste mennesker ikke er kommen lengre enn å tro på religionen gjennom andre - så lykkes det fienden udmerket - å få folket bortvendt fra det ekte - gjennom å vise hvordan det uekte er. - Med innhul faderlig omsorg, springer verdens gud - som er satan, omkring og forteller folket hvor farlige Guds rikdomme er - fordi han selv har sendt ut etterlignet mynt. Og fordi at de fleste mennesker tror på hva de ser og hører iblant de kristne istedetfor å tro på frelsen gjennom Bibelen - så lykkes det satan udmerket, å få folket bort fra det virkelige.

Formkristendom og ceremoniell religiøsitet, den blir ikke så meget etterlignet - og den er i det hele tatt uekte. De som driver med den slags, har gjerne sine guder utenfor sin religion. Det vil si: deres hjerter er bundet ved noe annet enn ved Gud og hans frelse.

Men det skal vi alltid merke oss, at så fort som den sanne og virkelige Gudstilbedelse åpenbares - vil der være mange mennesker ferdige til å eksperimentere med samme tilbedelse - uten at de eier noen åndelig grunn å stå på.

Det er igrunnen ikke noen vanære for de dype sannheter i religionen, at folk vil stjele dem; for det beviser, at der er verdier i dem. - Folk som har tilbøyelighet til å stjele, ser alltid etter det mest verdifulle. Og det er igrunnen en ære for Jesu Kristi religion, at der er så mange som har tatt den i bekjennelse, uten å eie den i hjertet.

Der kommer folk og forteller oss, at de har kastet Gud og religionen fra seg. Ja, men er det sant? Har de kastet noe fra seg, så måtte de ha hatt hva de kastet. Folk kan aldri kaste fra seg det de aldri har hatt. Og vi kjenner såre få mennesker, som har eiet det, som har kastet Gud og hans frelse bak seg. Derimot kjenner vi ikke så få som tilsynelatende har kastet religionen bak seg; men de eide den aldri. De hadde stjålet den - og nå la de tyvegodset fra seg. Og det var jo ikke mere enn hva de burde gjøre.

Det er vel neppe noe i verden, som har vært mere misbrukt enn Jesu Kristi religion - og ikke minst de sannheter i Kristi lære som er beregnet på å føre menneskene inn i et lykkelig liv.

Således har læren om et renset liv og Åndens fylde blitt misbrukt på den mest fordervende og nedbrytende måte. Ja så misbrukt at om man kommer til en plass med evangeliet - der sådanne umodne mennesker har lekt med høye sannheter - vil det nesten ikke være mulig å preke den side av ordet. Folk blir redde, med en gang de får høre noe i den retning, da de har sett formeget av den slags, som seiler under falsk

*

Det som gjerne vil følge med helliggjørelsesbevegelsen er, forkynnere som ikke har vært skikket til å lære andre. Det var folk som så og kjente, at den side av evangeliet hadde lett for å slå an hos mange mennesker - og ofte hos dem som hadde de svakeste karakterer.

Så tok mange disse sannheter og ville preke dem - da det var noe å vinne.

Men det var en feil ved disse forkyndere: Gud hadde ikke sendt dem. Og selv om de hørte Gud til, så at de var barn av den Høyeste, så hadde de dog gått for tidlig ut. De skulle ventet inntil de selv hadde opplevd det de ville preket; og ikke alene opplevd det - men også satt seg inn i de naturlove - hvoretter Gudslivet skal reguleres og vokse fram til den fullmodne alder.

Hvor sant er ikke Guds ord i alt!  Og hva sier Bibelen?  «Betro det til pålitelige mennesker, skikket til å lære andre.»

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.