Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Den nikenske trosbekjennelse

Den nikenske trosbekjennelse

Jan Kåre Christensen, Smyrna Oslo

 

I begynnelsen av det fjerde århundre hevdet noen av kirkens menn, deriblant den unge erkediakonen Athanasios, at Jesus og Gud var en og samme person. Det var imidlertid noen menn, for eksempel presbyteren Areios, som i overensstemmelse med Bibelen hevdet at Jesus var skapt av Gud og var underordnet sin Far. I år 325 e. Kr. innkalte den romerske keiser Konstantin til et kirkemøte i Nikea i Lilleasia for å finne en løsning på disse stridsspørsmålene. På dette møtet tok den hedenske keiseren parti for Athanasios. Av den grunn ble de synspunkter som Areios ga uttrykk for, erklært å være kjetterske, selv om de helt og holdent var basert på Bibelen.

Følgen av dette ble derfor at en ’eksperimenterte med ord og finpusset uttrykkene’ for å få til en trosbekjennelse som kunne brukes som et våpen mot dem som hevdet at Kristus hadde en begynnelse og ikke var av samme vesen som Faderen. I sin opprinnelige form var den nikenske trosbekjennelse tydeligvis rettet mot Areios’ standpunkt. Trosbekjennelsen sluttet med følgende ord, som imidlertid senere ble utelatt:

«Men de som sier at det var en tid da han ikke var til, eller at han ikke var til før han ble født, eller at han er blitt til av intet, eller som hevder at Guds Sønn er av et annet vesen eller en annen natur eller er skapt eller underlagt forandringer eller omskiftelser, disse personer bannlyses av den katolske og apostoliske kirke.» — M’Clintock & Strong’s Cyclopædia bind 2, sidene 559—563.

Det er også verdt å legge merke til at den trosbekjennelse som ble utformet i Nikea, i sin opprinnelige form ikke beskrev den Hellige Ånd som en person. Det gjør imidlertid senere tilføyelser, tilføyelser som en mener ble gjort på kirkemøtet i Konstantinopel i 381 e. Kr. Den trosbekjennelse som ble utformet i Nikea i 325 e. Kr., er med sine senere forandringer blitt kjent som den nikenske trosbekjennelse. Den lyder slik:

«Jeg tror på en Gud, den allmektige Fader, skaperen av himmel og jord, av alt synlig og usynlig. Og på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn og født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen; ved hvem alt er skapt; som for oss mennesker og til vår frelse steg ned fra himmelen, og ved Den Hellige Ånd blev kjød av jomfru Maria, og blev menneske; som også blev korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og blev begravet; og stod opp på den tredje dag etter skriftene, og får opp til himmelen; sitter ved Faderens høire hånd, og skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og ha riket uten ende. Og på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, som går ut fra Faderen og Sønnen, som tilbedes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennem profetene. Og en hellig, almindelig og apostolisk kirke. Jeg bekjenner en dåp til syndenes forlatelse, og venter på de dødes opstandelse og et liv i den kommende verden. Amen.»

Når en omhyggelig leser den nikenske trosbekjennelse, vil en legge merke til at treenighetslæren ennå ikke er blitt fullstendig utformet. Det hevdes at Faderen og Sønnen er av samme vesen, og det sies at den Hellige Ånd er «Herre og gjør levende», men det sies ikke at disse tre er «én Gud». ’Eksperimenteringen med ord og finpussingen av uttrykkene’ var ennå ikke slutt.

Den athanasianske trosbekjennelse

Det var i den athanasianske trosbekjennelse at treenighetslæren ble endelig utformet. Som allerede nevnt, var det den unge erkediakonen Athanasios som så sterkt støttet opp om de synspunkter som ble framsatt i den nikenske trosbekjennelse. Utformet han også den trosbekjennelsen som bærer hans navn?

Det var det som ble trodd i mange hundre år, men det er nå blitt tydelig bevist at han ikke skrev den. I boken The Faith of Christendom sies det på side 61: «I det 17. århundre viste den lærde hollenderen G. J. Voss at den athanasianske trosbekjennelse ikke kunne tilskrives Athanasios. På grunnlag av indre beviser er det blitt hevdet at dokumentet sannsynligvis skriver seg fra tiden mellom 381 og 428 e. Kr.»

Det finnes imidlertid ikke noen sikre beviser for at trosbekjennelsen ble til på et så tidlig tidspunkt. Det finnes faktisk ikke noen henvisninger til den i dens endelige form før flere hundre år senere! John J. Moment sier således rett ut i sin bok om trosbekjennelsene: «Athanasios hadde vært død i 500 år da den ble til.» (We Believe, side 118) Legg merke til hvordan den athanasianske trosbekjennelse definerer treenighetslæren:

« . . . vi ærer en Gud i Trefoldigheten og trefoldigheten i enheten. Idet vi hverken blander personene sammen eller deler vesenet. Ti én er Faderens person, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds. Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er en og den samme, med samme herlighet og like evig majestet. Således som Faderen er, således er Sønnen, således Den Hellige Ånd. Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt Den Hellige Ånd. Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig Den Hellige Ånd. Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig Den Hellige Ånd. Og dog er der ikke tre evige, men en evig. Likesom der ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men en uskapt og en umålelig.

På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig. Og dog er der ikke tre allmektige, men en allmektig. Således er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud. Og dog er der ikke tre guder, men der er en Gud. Således er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre. Og dog er der ikke tre herrer, men der er en Herre. Ti likesom den kristelige sannhet driver oss til å bekjenne enhver person for sig som Gud og Herre, således forbyr den felles kristne tro oss å nevne tre guder eller tre herrer.

Faderen er ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født av noen. Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men født. Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men går ut fra dem. Altså er der en Fader, ikke tre fedre; en Sønn, ikke tre sønner; en Hellig Ånd, ikke tre hellige ånder. Og i denne Trefoldighet er intet før eller senere, intet større eller mindre. Men alle tre personer er sammen med hinannen like evige og like store, Så at i alt, slik som allerede ovenfor er sagt, både Trefoldigheten skal æres i enheten, og enheten i Trefoldigheten. Den som altså vil bli salig, må tenke således om Treenigheten. . . .

Det gikk således mange hundre år etter Jesu Kristi død før treenighetslæren ble endelig utformet. Som teologen N. Leroy Norquist uttrykte det, ble den utformet av menn som «eksperimenterte . . . med ord, finpusset uttrykkene, inntil de hadde definert forholdet mellom de tre personer i treenigheten på en slik måte at de til slutt kunne si: ’Hvis du ikke tror på dette, er du ingen virkelig troende.’»

På denne måten ble altså det gudsbegrep som de fleste kirkesamfunn i vår tid har, utformet.

Antatt av de fleste

Det er sant at det har vært en tendens til ikke engang å forsøke å lære kirkegjengerne dette uklare gudsbegrepet. Men det betyr ikke at kirkesamfunnene har forkastet trosbekjennelsene. Så godt som alle kirkesamfunn holder tvert imot fremdeles fast ved sitt forvirrende gudsbegrep.

At for eksempel den romersk-katolske kirke gjør det, framgår tydelig av det som sies i The Catholic Encyclopedia under oppslagsordet «Treenigheten». Etter at en del av den athanasianske trosbekjennelse er blitt sitert, sies det: «Dette er kirkens lære.»

Den anglikanske kirke godtar også den apostoliske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelse. Det samme gjelder den protestantiske episkopale kirke, som forklarer at den «på ingen måte vil fjerne seg fra [den anglikanske kirke] . . . i et hvilket som helst viktig lærespørsmål».

De lutherske kirkesamfunn godtar også disse trosbekjennelsene. Den lutherske kirke i De forente stater sier i sin forfatning, i artikkel 2, avsnitt 4: «Denne kirke godtar den apostoliske, den nikenske og den athanasianske trosbekjennelse som et sant uttrykk for hva kirken tror.» I forfatningen til en annen amerikansk kirke, United Church of Christ, sies det likeledes: «Den [kirken] godtar fullt ut det som den historiske kirke har uttrykt i de gamle trosbekjennelse . . ..»

Presbyterianerne godtar den nikenske trosbekjennelse, og det samme gjør de fleste større metodistkirker. Disse religionssamfunnene godtar offisielt treenighetslæren. Selv om baptistkirkene vanligvis ikke gir sin tilslutning til trosbekjennelser, uttalte visegeneralsekretæren ved en baptistkonferanse i USA følgende om den athanasianske trosbekjennelse: «Jeg er overbevist om at de fleste amerikanske baptister i det vesentlige er enige i det som sies i den.»

Det er sant at det er visse kirkesamfunn i kristenheten som ikke offisielt har antatt noen trosbekjennelser, men likevel holder de fleste av dem fast ved det treenighetsdogme som trosbekjennelsene har utformet. John J. Moment sier således angående den athanasianske trosbekjennelse i sin bok We Believe: «Dens stereotype definisjoner har mer eller mindre bevisst fortsatt å bli godtatt av protestantene som norm for hva som er den rette tro.»

En ubibelsk oppfatning

Denne forestillingen om ’tre personer i én Gud’ er imidlertid helt og holdent i strid med Guds Ord. Bibelen sier at Gud er «den evige konge», og at han er uten begynnelse og ende. (1 Tim. 1: 17; Sl. 90: 2) Men Bibelen sier at Jesus i motsetning til sin evige Far er «Guds skapnings begynnelse». (Åpb. 3: 14, LB) Et ytterligere bevis for at Jesus og Gud ikke er en og samme person eller er likestilt, har vi i at da Jesus ble oppreist fra de døde, ble han av Gud «høyt opphøyd». (Fil. 2: 9) Hvis Jesus hadde vært likestilt med Gud før han ble opphøyd, kunne han ikke ha blitt opphøyd, for det ville ha betydd at han ble høyere enn Gud. Hvor tydelig er det ikke at treenighetslæren ikke ble forkynt av de kristne i det første århundre!

Bibelens lære er klar.
Jesus Kristus er «Guds Sønn», ikke den allmektige Gud selv. (Luk. 1: 35) Og den hellige ånd er ikke en person, men Guds virksomme kraft, som en person kan bli fylt med. (Ap. gj. 2: 4) Det er tydelig at kirkesamfunnene ikke har lært folk disse bibelske sannheter.

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.