Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!

Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!

 

En sekt blir sett på å være en minoritet, men ÅÅ og trosbevegelsen er et "sidespor".

Bilde av Pastor og lurendreier Åge Åleskjær

Pastor ge leskjr

Slik jeg ser det så er kun de gamle vekkelsesbevegelser egentlige sunne og åndelige bevegelser. Som Frelsesarméen, Baptister, Metodister, frie Evangeliske forsamling, Maranta, Pinsebevegelsen etc. (da i utgangspunktet som vekkelsesbevegelser).

Mens lutheranerne med sin barnedåpslære osv. er et kristent "sidespor".
Katolikkene er et kristent "sidespor" med alt den representerer.
Mormonene, Jehovas Vitner, Adventistene og andre er et kristent "sidespor" som en også kunne benevnt som en sekt eller med sterke sekt lignede trekk. Men en kristent "sidespor" dekker ordet bedre med det jeg vil ha sagt, de bygger ikke sin kristendomsforståelse på en sunn forståelse av Guds ord.

Slik er også den karismatiske bevegelse. “En gang alkoholiker alltid alkoholiker” i ordtaket, slik er det også med ÅÅ og den bevegelse han representerer.
De klarer aldri å stoppe opp med å lære noe vrangt og feil akkurat som en alkoholiker må ha sitt må disse “ha” vranglære!
Det har vært slik til nå.

2. Tim. 3. 7 Og som stadig vil lære, men aldri lærer sannheten å kjenne. 8 Som Jannes og Jambres satte seg opp imot Moses, setter disse mennene seg opp imot sannheten. De har fått sin dømmekraft ødelagt, og verken de eller deres tro holder mål. 9 Men nå skal de ikke ha mer fremgang, for det skal bli klart for alle hvor vettløse de er, slik det også gikk med Jannes og Jambres.

Han har gått i fra en vranglære til neste om og om igjen. Hele tiden uten forbi Guds ords sunne lære. Dette er synonymet på en karismatiker og de som blir værende inn forbi de menigheter og bevegelsene.
Før var det åndelig krigføring, JDS-læren osv.
Nå er det den nye reformasjon og å forkaste Jesus og holde fast på Paulus.
Dette er mennesker som fører og farer vill!
Det ÅÅ nå lærer, enn så lenge. At Loven som bl.a. Jesus representerer er satt til side og nå gjelder kun nåden som han og Paulus representerer som gjeldende.
Dette er så hinsides sunn kristendomsforståelse at jeg vil si han er en ulv i fåreklær uten å blinke.
For å svare litt mer på ditt spørsmål hva han egentlig lærer så kommer det noe mer her:
Fra oppstandelsen\pinsefestens dag er Guds ord gyldig oss hedning kristne.
Alt annet før der, selv Jesu undervisning gjelder ikke oss. Dette er dispensasjons lære i sin aller verste og styggeste form og vranglære.
De i GT hadde også Jesu Ånd og det var de i GT som levde også under nåden som vi, om det er nå i en mye større utstrekning i dag. Her kunne jeg ha skrevet side opp og side ned men velger å stoppe her.
Og når en forkaster Jesu lære så forkaster en også Jesus. Dette burde være meget innlysende? Eller skal Satan avsløre seg enda mer før de kristne våkner opp og advarer imot TB, Oslo Kristne Senter og ÅÅ? Det gjør jeg og vi i Smyrna Oslo vær du sikker!

Hvorfor jeg mener at «Pastor» Åge Åleskjær er en vranglærer, forfører og en falsk profet!

 

 

Matt. 24. 11 og mange falske profeter skal opstå og føre mange vill.
2. Tim. 4. 1. Jeg vidner for Gud og Kristus Jesus, som skal dømme levende og døde, og ved hans åpenbarelse og hans rike; 2 Forkynn ordet, vær rede i tide og utide, overbevis, irettesett, forman med all langmodighet og lære! 3 For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunde lære, men efter sine egne lyster ta sig selv lærere i hopetall, fordi det klør dem i øret, 4 og de skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. 5 Men vær du edru i alle ting, lid ondt, gjør en evangelists gjerning, fullfør din tjeneste!

Jeg skrev en artikkel om «Pastor» Åge Åleskjær og har skrevet noe innimellom om ham, men kjenner for å skrive enda en og noe mer utfyllende.

Her fra Wikipedia om denne bløffmakeren: Aage Martin Åleskjær (født 1. april 1950 i Sarpsborg) er pastor i Norges største frikirkelige menighet, Oslo Kristne Senter. Han har utgitt flere bøker, blant annet Fullstendig frihet fra 2004 og Nå taler han fra himmelen, og CD-en Åge synger. I 2003 anbefalte han menigheten å kaste to av hans tidligere bøker («Storme himmelen» og «Åndelig krigføring») på grunn av at de hadde utgått på dato. Han mente at han var på feil teologisk spor da han skrev bøkene og at de var en del av en aggressiv trosforkynnelse med fokus på såkalt «åndelig krigføring». (Sitat slutt)

Her er noen punkter jeg har skrevet for å klargjøre med hvilken gjøgler og vranglærer vi har å gjøre med. Når han vil fjerne Jesus fra vår tro, og gjøre Paulus til den sentrale lærefigur, da har vi uten tvil å gjøre med en av de falske profetene som Jesus talte om skulle være i endetiden. Og egentlig er i det store og hele den pinse\karismatiske bevegelse blitt av de som Paulus sa skulle forkynne det som klør i øret.

1.) Forandrer alltid på sin lære, går fra en grøft til neste grøft. En dag er det åndelig krigføring som er det store og neste dag er det ikke det men noe annet. De åndelige sannhetene om den åndelige strid og at Jesus har gjort alt ferdig på Golgata, er to sannheter om det samme evangeliet, alt hører i sammen og man kan ikke sette dette om mot hverandre. I det karismatiske er man aldri midt på veien, men er og forblir ekstrem og beveger seg fra grøft til grøft. Vi leser fra Wikipedia at han skal brenne de gamle bøkene om han i dag er en større vranglærer i dag en han da var. Dette blir å motsi seg selv. Hva står egentlig ÅÅ for, hva er egentlig hans teologi og lære? Det skal jeg fortelle dere, det er liberalteologien i en ny drakt som alltid har prøvd og prøver å angripe Guds menighet. Mannen er styrt av helt andre beveggrunner enn Guds ord, her er det egoet i sentrum!
Den første og største liberalteologien var slangen i Edens have som forførte Eva og Adam som vitterlig siterte halve skriftsteder og la til noe selv for å føre sin sak, han satte spørsmålstegn ved det Gud hadde sagt. Slik opererer fienden i dag som før, han hater det rene Guds ord men vil lage sitt eget evangelium med noe sannhet og noe løgn, og det fører til åndelig forvirring og frafall.

2.) Det er åpenbart at ÅÅ er ingen Pastor eller lærer, slik han «underviser» så usammenhengende og med så lite innsikt og visdom. Da han var Evangelist i pinsebevegelsen på 70 og 80-tallet hadde han til en vis grad noe å komme med, men etter han ble Pastor og startet Oslo Kristne Senter har det gått fra vondt til verre! I PB ble til dels noen av hans abnormiteter tildekket av andre, men når han startet OKS kom alt frem, for en ulykke. Hvordan har han klart å bygge opp Norges største frimenighet? Det er ved å gi rom for kjødet, det passer det moderne menneske så fint, og det er en grunn til. De etablerte menighetene sover sin åndelige søvn, det gir alltid grobunn for slike villfarne forkynnere. Som det står skrevet om ugresset, det vokste opp når bonden sov.

3.) Setter Paulus og Jesus opp imot hverandre, med i Guds ord så utfyller de hverandre. Når en ikke skjønner at Paulus var hedningens apostel og Jesus var selve ordet som ble menneske, er en frelst og født på nytt da? Eller har en mistet frelsen? Det ÅÅ står for i dag er ikke kristen forkynnelse, men New Age tenkning, der en ender opp som gud selv og Jesus blir helt avskrevet for alt. Er Paulus større og viktigere enn Jesus? Det blir slike tanker og meninger som en sitter igjen med da Jesus levde under loven og ergo gjelder ikke hans undervisning og tale. La meg si det med en gang, hadde vi hatt kun de fire evangeliene, som er selve hjerte i bibelen, så hadde vi hatt verdenshistorien fire viktigste bøker. Hadde vi hatt alle andre bøker i bibelen men ikke evangeliene hadde vi stått igjen med ingenting. Evangeliene er unike og Jesu ord og undervisning er unik, alt annet i Guds ord er med å utfyller og komplimenterer evangeliene som peker på verdens og vår frelser og Herren Jesus Kristus, herlig!

4.) Jesu ord, lære, person og gjerning blir neglisjert og overflødig.
Når en kan få seg til å si at smal er den vei som fører til livet er loven og bred er den vei som til fortapelsen er nåden, hvor feil kan en både mene og sitere Guds ord? Det er håpløst egentlig å gå imot han da han er egentlig en stor bajas. Dette som ÅÅ representerer er ingen evangelisk forkynnelse, dette er en ulv i fåreklær. Den nye reformasjonen er demoners lære og forførende ånder!

5.) Si meg hvem du omgås og jeg skal si deg hvem du er heter ordtaket. Vi legger merke til at de ÅÅ alltid omgås med er ja mennesker, som aksepterer hans vranglære, mener du noe imot han blir en alltid skviset ut og da er det over og ut for det «vennskapet». Dette er psykopaten i menigheten ifølge Edins Løvås bok maktmenneske i menigheten. Men det er også underlig når det skal være forskjellige felleskristne arrangementer her på Østlandet og i Oslo område så låner de hans lokaler på kjeller. Det gir feil signaler ut, da anerkjenner en indirekte denne vranglæreren, slike personer og forkynnelse skal en aldri ha noe å gjøre med offentlig. Han er og forblir en bløffmaker på det åndelig og religiøse område, ha aldri med slike å gjøre offentlig.

6.) Mangler eldsteråd i menigheten. Han avsetter og innsetter medarbeidere akkurat som han selv vil, derfor ikke noe elsteråd.
Vet og kan man alt best, da trenger en ikke eldsteråd. Dette er nå en etablert menighet med 3000 medlemmer, og at en da ikke har eldsteråd, det er bare et tegn på at en egentlig ikke er interessert i å følge Guds ord. Det er også underlig at en ikke praktiserer dette, det er Paulus som underviser mest om dette i Guds ord. Er kanskje ikke Paulus så viktig heller? Det er bare et skalkeskjul for sin egen «religion» som egentlig hele den pinse\karismatiske bevegelse er i ferd med å bli. En religion som ikke er evangelisk sunn og som holder mål. Den pinse\karismatiske bevegelse er kommet så langt bort i fra det sunne evangeliet og ordet om korset at det er opplevelser og atter opplevelser og en selv med vrikking på rompen og et like kick i følelseslivet, så er de tilfredsstilt og har en kjempevekkelse. Hvor blir det av bibelundervisningen som var før? Den er erstattet med visjoner, drømmer og sang\lovsang. Det er kun en ting som setter fri, det er Guds ord. Når dette blir fjernet har en egentlig ingenting, da blir det juggel og bedrag!

7.) Skilsmisse og gjengifte er det fri bane for i ÅÅs undervisning. Her er det plankekjøring, gjengifte over en lav sko. Her står han Kenneth Hagin nær som er tros alt ÅÅs læremester. KH var demonbesatt, det er det ingen tvil om, det hører du når han f. eks ber for syke og visler med tungen som en slange. ÅÅs undervisning er egentlig veldig grei, alt er tillatt bare du kjenner fred. Dette er som skriften sier.

Efes. 2. 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.

Her beskriver Apostelen hvordan de ikke troende er, de gjør kjødets og tankens vilje. Det er den lista ÅÅ og de aller fleste pinse\karismatiske kristne legger lista i helliggjørelsesforkynnelsen, ulver i fåreklær!

8.) Bajas i sin opptreden! Det er ikke akkurat noe vakkert syn på talerstolen å høre ÅÅ. Han fremfører budskapet som han aldri har vært lærer men som en stor bortskjemt unge, fatter ikke de som kan høre på ham, dette er egentlig lavmål av forkynnelse. Det er underlig at åndens dåp forvitrer og forfører når enkelte opplever å bli såkalt døpt i den hellige ånd. Jeg tror på det, men ikke slik det blir praktisert innforbi store deler av den pinse\karismatiske kristendommen. Den skaper i sannhet Jumbo kristne. http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-337-pinsevenner-og-karismatikere-er.html
Vi skal presentere det kristne budskapet med alvor og verdighet, her blir alt lott og løye fra begynnelse til slutt. Kritikk og ansvarsfølelse er så langt borte fra ÅÅ og store deler av trosbevegelsen at de oppfører seg og er akkurat som unger som vet alt best selv, da trenger en ikke veiledning og hjelp og resultatene blir deretter.

9.) Har skodd seg selv og sin familie på sin amputerte, feilaktige og usunne forkynnelse. Det er underlig at fra den falske profetens Bileams dager og like opp til vår tid så klarer alltid de falske profetene å sko seg og gjøre seg selv og sine nærmeste rike og velsituerte på bekostning av andre godtroende og naive mennesker som støtter deres perverterte og forføreriske virksomhet. Her i Norge er vi selvfølgelig små i forhold til de i USA, men vi kan det også her!

10.) Fruktene av hans forkynnelse er oppblåste, selvsentrerte og kjødelige troende. Jeg kjenner såpass mange som har gått eller går på OKS, altså Oslo Kristne Senter. Gjengiftet er mange som troende på tross av at menigheten er kun 25 år ca. Det er lite bibelkunnskap og de blir snurtne og evner ikke å samtale om dette som jeg her underviser og holder frem. De er såpass forført og inntatt av ÅÅs fremmede lære og det igjen har fått dem infisert og inntatt av forførende ånder. Dette er dessverre frukten av en slik ubibelsk forkynnelse og forførelse, man blir den «maten» som en spiser på det naturlige og åndelige område.

11.) ÅÅ mener at Jesu forkynnelse tilhørte den gamle pakt, men det lærer ikke skriften. Jesus introduserte alt og satte alt i rett skikk, også med hensyn til forkynnelse, lære og med ham er vi inne i den nye pakt og med bedre og fullkomment på alle måter.

Joh. e. 1. 15 Johannes vidner om ham og roper: Det var denne om hvem jeg sa: Han som kommer efter mig, er kommet foran mig, fordi han var før mig. 16 For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde; 17 for loven blev gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 18 Ingen har nogensinne sett Gud; den enbårne Sønn, som er i Faderens skjød, han har forklaret ham.
Matt 11:11 Sannelig sier jeg eder: Nogen større enn døperen Johannes er ikke opreist blandt dem som er født av kvinner; men den minste i himlenes rike er større enn han.
Luk 7:28 Jeg sier eder: Større profet enn Johannes er ingen blandt dem som er født av kvinner; men den minste i Guds rike er større enn han.
Hebr 3:3 For denne er aktet så meget større ære verd enn Moses, som den som har gjort huset, har større ære enn huset selv.

Døperen Johannes var den siste gamle testamentelige profeten og Jesus den første og største nytestamentlige apostel, profet, lærer, hyrde og lærer. Han hadde alle de fem tjenestegavene i seg og sin tjeneste, og han er selve budskapet. ÅÅs forkynnelse er og forblir bare noe sprøyt som har ikke noe hold i seg i Guds ord. Jesu forkynnelse og tjeneste er og forblir unik, ingen kan sammenlignes og sidestilles med ham, han var Guds enbårne sønn og Guds Messias.

Konklusjon:

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og demoners lærdommer.

Dette er bare en kort artikkel skrevet for å få frem at Norges største frimenighet er ingen kristen menighet i ordets rette forstand. Mormonene, katolikkene og andre er faktisk nærmere de en sunn evangelisk forståelse i mange ting! Hva skal en gjøre overfor slike? Formane dem og vende seg bort i fra dem.

2. Tim. 3. 5 som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft - og disse skal du vende dig fra.
Titus 3. 10 Et menneske som gir sig av med vranglære, skal du vise fra dig, efterat du har formant ham én gang og én gang til, 11 for du vet at han er forvendt og synder, dømt av sig selv.

Skal kort beskrive ÅÅ kvalmende, ubibelsk og totalt misvisende undervisning:

1. Tim. 1. 7 idet de vil være lovlærere, enda de hverken skjønner det som de sier, eller de ting som de så selvsikkert taler om.

ÅÅ har ikke den minste fanaring og forståelse på en riktig måte angående den nye og den gamle pakt. Når Jesu forkynnelse blir tilsidesatt, hvor langt fra evangeliet står man da? Og Jesus ord når det blir tatt frem blir feiltolket. Hører du på denne type forkynnelse som han og som det store og hele pinse\karismatiske forkynnelse i dag representerer så lyder budskapet klart til Jesu brud:

Åpenb. 18. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager! 5 For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet hennes urettferdige gjerninger i hu. 6 Gi henne igjen som hun har gitt, og gjengjeld henne dobbelt efter hennes gjerninger! Skjenk henne dobbelt i det beger hun har iskjenket! 7 Så meget som hun har ophøiet sig selv og levd i vellevnet, så meget skal I gi henne av pine og sorg! Fordi hun sier i sitt hjerte: Jeg sitter som dronning og er ikke enke, og sorg skal jeg aldri se, 8 derfor skal hennes plager komme på én dag: død og sorg og sult; og hun skal bli opbrent med ild; for sterk er Gud Herren, som dømte henne.

Den pinse\karismatiske forkynnelse står foran dom, ikke vekkelse.

For å oversette Matt. 7. 23 riktig: «Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!»
Da vil dette avsnittet bli slik: «Matt. 7. 21 Langt fra alle som sier til mig: Herre! Herre! skal komme inn i det kommende rike, men den som gjør min himmelske Faders vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre! Herre! har vi ikke talt profetisk ved ditt navn, og utdrevet onde ånder ved ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger ved ditt navn? Da skal det bli åpenbart for dem; de kjennes ikke ved meg og jeg ikke ved dem da deres liv var i lovløshet!».

Dette er hard tale vil mange si, og det er det uten tvil!

Men når selv Jehovas Vitner, Katolikkene og Mormonene fremstår som søndagsskolegutter i å forføre, manipulere og stjele Guds ord fra hverandre. Da er det min plikt som en Ordets forkynner å si i fra og opplyse mennesker om sannheten. Vi skal rettelige dele ut sannhetens ord, slik at Guds ord virker det som det skal. Til tro, omvendelse og frukt i våre liv!

Er dette kjærlighet?

Jeg får høre av andre at jeg ikke er kjærlig, men dømmende, baktaler etc. men gjør jeg det? Jeg avslører og setter lys på forkynnelsen til disse falske forkynnerne, da får det bli som det blir. Det er ikke jeg som har gått ut å frontet denne forkynnelsen i det offentlige rom, men ÅÅ selv. Da gjelder det dette ord at det er han, ikke jeg som skaper strid, når han ikke holder seg til den sunne og gode lære ut i fra skriften.

Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. 19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.