Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!Samson på godt og ondt

Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!

Jan Kåre Christensen

Oslo

2. Kong. 4. 1. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisja: «Mannen min, som var din tjener, er død. Du vet jo at han var en mann som fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger, og vil ta begge sønnene mine til treller.» 2 Elisja sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte: «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olje.» 3 Da sa han: «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. 4 Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle!»

5 Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. 6 Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «La meg få enda et kar!» «Det er ikke flere,» svarte han. Da holdt oljen opp å renne. 7 Hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Han sa: «Gå og selg oljen, og betal gjelden din! Så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.»

Predikeren 9. 10a Alt du kan gjøre med din hånd, skal du gjøre etter beste evne.

Hvem bruker Gud? Og når bruker Gud oss? Disse spørsmålene er selvfølgelig ikke enkle å gi et klart svar på!

Men her var det ei profet enke i dyp nød og i dyp sorg. Vi leser videre at hun var også i ferd med å miste sine to sønner til en som hun skyldte penger til. Nøden ville ingen ende ta. Eller er dette Guds mulighet?

Hun fikk øye på Profeten som hennes mann hadde tjent under. Da utøste hun sin nød og sine vanskeligheter for ham.

Slik er det også for oss troende.

1. Pet. 5. 7 Kast alle bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.

I grunnteksten står det vi skal velte våre bekymringer på Herren, akkurat som vi velter en stein. Å være i akutt nød eller kjenne på egen svakhet og ringhet er ingen hindring for Gud, men hans mulighet.

2. Kor. 13. 9 Derfor gleder vi oss når vi er svake, hvis bare dere er sterke. Og nettopp dette er det vi ber om, at alt må komme i rett stand hos dere.

Men hun fikk et spørsmål tilbake fra profeten. V. 2 Elisja sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.»

Hva har du i huset? Hvilke muligheter har du og hvilke ønsker har du?

Hun hadde noe i huset, en krukke med olje. Det som er så lite både i våre egne øyne og i andre menneskers øyne er og blir Guds mulighet. Hun fikk beskjed å finne frem alle tomme kar og låne alle tomme kar hun og sønnene kunne oppdrive.

Å gjør alt det vi kan er både åndelig og rett.

Predikeren 9. 10a Alt du kan gjøre med din hånd, skal du gjøre etter beste evne.

Hun hentet mange kar og hadde også noen selv. Da hadde hun gjort sitt, frembrakt de tomme karene som Profeten hadde sagt.

Så leser vi videre hva som skjedde. V. 4 Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle!»

5 Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. 6 Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «La meg få enda et kar!» «Det er ikke flere,» svarte han. Da holdt oljen opp å renne. 7 Hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Han sa: «Gå og selg oljen, og betal gjelden din! Så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.»

Nå hadde hun fått i overflod og sønnene var berget. Og hun selv var berget og hun kunne leve av pengene for oljen i en meget lang tid fremover.

Tror at hun og sønnene priste Gud for hans godhet og nåde. Priser du Herren for dette? Eller er du fornøyd med slik du har og ønsker ingen forandring for deg selv eller den menighet du tilhører og går i?

Ingen kan leve livet ditt for deg eller gå skrittene for deg. Dette må du gjøre selv. Vil du eller ønsker du å slå deg til ro og aldri regne med en Gud som har tilganger på alt det vi alle trenger til?

Gud er fremdeles underets Gud men han fordrer allikevel noe av oss. Det er at vi gjør alt det han sier i sitt ord og handler på det.

Hva betyr det å ha mye penger på konto men stå i miskreditt til Gud og sine medmennesker?

Det hun gjorde fikk positive konsekvenser først for sønnene sine og dernest for seg henne selv! Alt det vi gjør er aldri lite når vi gjør alt det vi kan. Vil du begynne å gjøre det du kan og med beste evne? Eller skal Gud gjøre alt og du ingenting? Det vil aldri fungere for Herren lønner ikke latskap! Å stole på andre mennesker vil også føre deg før eller siden i vanskeligheter. Du må selv stole på Herren og gå hans vei. Og tro ham for ditt liv og dine behov.

Da har du et totalt feil bilde av Gud og hva han vil og kan. Ingenting kan stoppe Gud bortsett fra vår vantro og at vi ikke vil. Eller vil du være ”mini” Gud?

Få ting til selv og klare å følge kun ditt eget kjød?

Valget og bestemmelsen er din ikke noen andres eller vil du gi etter for det kjødet og ytre press fra religiøse mennesker som snur seg bort i fra deg ved neste korsvei og mulighet.

Enka her var lydig imot Profeten og gjorde det hun kunne i denne anledningen. Og offeret var å ydmyke seg og ta sjanser.

Når tok du en sjanse for Jesus sist?

Eller skal du ha alt i fanget og regne med resten ordner seg?

Hemmeligheten til å bli brukt av Gud og være i hans vilje er å gjøre alt etter beste evne, spesielt i det å tjene Herren. Dernest å regne med at det vi ikke kan og evner, det formår Han og han alene!

Vil du tjene denne Gud eller slå deg til ro med det du har og sånn er det?

Har opplevd så mange stadfestelser på dette og ledelse i denne retningen.

Og det budskapet Gud har betrodd oss er ikke bare for oss, men for alle!

4. Mosebok. 11. 26 To av mennene var blitt tilbake i leiren; den ene hette Eldad og den andre Medad. Ånden kom over dem også, for de hørte til dem som var skrevet opp, selv om de ikke hadde gått ut til teltet. Og de talte profetord i leiren. 27 Da sprang en gutt av sted og meldte til Moses: «Eldad og Medad taler profetord i leiren!» 28 Josva, sønn av Nun, som hadde tjent Moses siden han var ung, tok til orde og sa: «Moses, min herre, stans dem!» 29 Men Moses svarte: «Er du harm for min skyld? Jeg skulle ønske at hele Herrens folk var profeter, at Herren ville legge sin Ånd på dem!»

Det er det som Herren vil, at alt Guds folk er istandsatt til all god gjerning i den Herre Jesu navn!

JEG ER SVAK SOM ET SIV

Tekst og melodi Åge Samuelsen

Jeg er svak som et siv,
dog er Jesus mitt liv,
Han er nær selv om andre går bort.
Under gråt, under sang,
har jeg falt mang en gang,
Jesus løfter meg opp, å så stort.

KOR

Ingen er så full av nåde
som min kjære Frelser er.
Nu jeg ber at han vil råde.
Hver en dag meg lede her.

Midt i prøvelsens ild,
mange anklage vil,
gir min sårede sjel mange slag.
Men et ord i fra Ham,
det Guds Hellige Lam,
gjør fortvilelsens natt om til dag.

For hvert skritt som jeg tar,
full forvissning jeg har,
at til sist han på støvet står frem.
Snart forvandlingen skjer,
og min Jesus jeg ser.
Han vi ta meg til himmelens hjem.

Det er i det spenningsfeltet at vi er svake men gjør så godt vi kan. Det er det riktige at vi gjør alltid alt etter beste evne. Og sluntrer ikke unna. Da får Gud gjøre resten som med den enka. Det fløt olje så lenge det var tomme kar, Hallelujah! Som hun hadde skaffet selv. Dette har jeg erfart utallige ganger at Herren gjør under når jeg har gjort alt det jeg kunne i min egen kraft og med min egen vilje. Guds ressurser er tilgjengelige for den som går Herrens vei og har et udekket behov! Gjennom våre behov gir vi Gud muligheter som viser hvem han er. Se aldri negativt på omstendighetene, det er Guds mulighet for oss.

Jeg har opplevd simpelthen uttalige ganger at olje har flytett i mitt liv, ja jeg har ikke tall på det. Små som store hendelser. La meg nevne to.

1.) Vi startet Smyrna Oslo i fjor høst. Tidligere Forstander ringte uten noen grunn å skjelte meg ut som et vilt dyr. Med de verste beskyldninger. Etterpå kjenne jeg meg særs salig. Det er stikk motsatt med Jesus, når en blir anklaget og løyet på flyter oljen.

Matt. 5. 10 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,

for himmelriket er deres.

11 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver på dere og snakker ondt om dere på alle vis. 12 Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

2.) Jeg skulle opp å virke i Nord Norge og ha møter i Troms fylke i pinsemenigheten i Bardufoss. Fly billetten var bestilt og jeg hadde ordnet meg fri på jobben. Da løy tidligere redaktør i KS om meg og fortalte at jeg var en utrygg person. Turen måtte kanselleres og jeg fikk heldigvis pengene tilbake da jeg gikk til doktoren og sa som sant var.

2. Kor. 11. 26 Ofte har jeg vært på reiser, i farer i elver, i farer blandt røvere, i farer fra mitt folk, i farer fra hedninger, i farer i by, i farer i ørken, i farer på hav, i farer blandt falske brødre.

I sannhet, det er mange falske søsken i Herren både i dag og for 2000 år siden. Men i alt dette vinner vi mer en seier og oljen flyter til og i de tomme kar!

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.