Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

SITATER FRA KATOLSK LITTERATUR.

MARIA
SITATER FRA KATOLSK LITTERATUR.

 

Vi har her tatt med en del sitater og påstander fra den katolske kirke om Maria. Dette kommer fra "moderkirken" som mener å forvalte den eneste sanne og rene lære. Les selv og se om romerkirken her forvalter det Gud har åpenbart i sitt Ord. Er det denne kirkens teologi du vil følge når økumenismens fellesskap snart skal samle alle kirkesamfunn under pavemaktens dogmeparaply?
Er det her du skal lese sannhet eller ubibelsk hedenskap og avgudsdyrkelse? Etter å ha lest disse uttalelsene, bør du sette deg ned med Guds Ord og selv finne ut hva som er rett. Sitatene er hentet fra en av mange Maria bøker som er skrevet. Vi har her benyttet Wilfrid Stinissen' 5 (OCD), Maria i Bibelen og våre liv. (St. Olav Forlag.)

SIDE 10. "Marias uplettede unnfangelse er i sannhet Den Hellige Ånds verk, men det skjedde da hun selv ble til. Fra og med det første øyeblikket i sitt liv var Maria fri fra arvesynd."

SIDE 16. "8. desember 1854 erklærte Pius 9. høytidelig at Marias uplettede unnfangelse hører til den sannhet som er åpenbart av Gud."

SIDE. 16 "Det er helt klart at denne radikale tolkningen av Lukasteksten (engelens hilsen til Maria med ordene vær huset du nådefulle, tolkes av den katolske kirke som et uttrykk for Marias tittel og egennavn og formidler evig syndfrihet. Teksten finnes i Luk. 1,28.) bare kan aksepteres av dem som tror at skriften er blitt gitt til kirken, og at kirken alene kan garantere tolkningen og forklaringen av den uten å avvike fra sannheten."

SIDE. 36. "At Maria også etter Jesu fødsel forble jomfru, at hun altså ikke fikk andre barn enn Jesus, har alltid vært kirkens overbevisning."

SIDE. 36. "Ser vi utelukkende på de nytestamentlige tekstene, kan vi ikke med absolutt sikkerhet trekke noen slutninger om Marias jomfruelighet. Men på bakgrunn av det som ble sagt om Marias kall til å bli et urbilde for en kirke 'uten flekk og rynke', ville en tidsbegrenset jomfruelighet være fullstendig meningsløs."

 

SIDE 62. "Likesom Adam og Eva sammen ødela Guds skaperverk, gjenoppretter Jesus og Maria det sammen".

SIDE. 64. "Da Johannes innbød Maria til å bo hos ham, var det kirken som erkjente Maria som sin mor.

SIDE. 70. "På pinsedagen gjør han (Ånden) henne (Maria) til kirkens mor, og mer enn det, til et urbilde for kirken. - - Hun er jo kirkens midtpunkt, og alt hva hun tar imot, tar hun imot for kirkens skyld."

SIDE. 71. "Selv om Maria er kirkens midtpunkt, ser vi likevel at det er Peter som tar til orde og begynner å tale til folket om Jesus. - - Peter representerer embetet, Maria er enheten og kjærligheten. Ved sin moderlige innflytelse mildner og oppmyker hun hierarkiets strenge saklighet. Peter er kirkens ufeilbarlighet, Maria er dens hellighet."

SIDE. 75. "Så lenge Maria levde i sin kropp, var hun bundet av tid og rom. Hun kunne ikke være nærværende på mer enn ett sted av gangen. -- Men etter at hun var tatt opp i himmelen og alt ved henne, også hennes kropp, var forherliget, ble alle begrensninger sprengt. En forherliget kropp har ingen faste konturer. Den kan være nærværende på forskjellige steder samtidig, ja anta kosmiske dimensjoner. - - Hvor vi enn er, og hvor vi går, alltid og overalt er Maria hos oss. Hun oppfyller hele universet. Hun er kledd i solen med månen under sine føtter. - Når vi i dagens løp, på gaten eller under arbeidet, ber Hill deg, Maria, snakker vi ikke inn i et tomrom. Maria er nærværende, alltid."

SIDE. 76. "Vi vet at Jesus alltid lever og kan gå i forbønn, (Heb. 7,25.) Men han gjør det ikke uten sin hjelper (Maria)"

SIDE. 77. "Marias opptakelse i himmelen er også vår opptakelse. Maria sammenfatter jo i seg hele kirken, og i siste instans hele menneskeheten. - - Maria og kirken er uadskillelige. Ved at Maria ble tatt opp i himmelen, er bruden blitt forenet med sin brudgom, og slik har den himmelske bryllups festen allerede begynt. - - Gjennom Marias opptakelse er vi kommet (til festen.) Bryllupsfesten hører ikke lenger fremtiden til, den er virkelig nå."

SIDE. 78. "Etter at Maria ble tatt opp i himmelen, er det mål som vi alle streber mot, på sett og vis allerede oppnådd."

SIDE. 78. "I november 1950 ble Marias opptakelse proklamert som dogme av Pius 12. Det vil si at paven, i kraft av sin autoritet som den universelle kirkes hyrde, erklærte at Maria's opptakelse er en trossannhet åpen bart av Gud. På forespørsel hadde 98% av biskopene svart at de betraktet dogmeerklæringen som mulig og lovlig."

SIDE. 83. "Om du følger henne, skal du aldri gå vill. Om du anroper henne, skal du aldri fortvile. Om du rådspør henne, skal du aldri ta feil. Om hun beskytter deg, skal du aldri behøve å frykte. Om hun leder deg, skal du aldri gå trett. Om hun viser deg sin gunst, skal du nå frem til målet."

SIDE. 98. "Man kan si at Maria blir virkelighet i de kristnes liv når vi lever ved henne og med henne og i henne." - - "Maria ble av Herren opphøyet til universets dronning." "I stedet for på egen hånd å beslutte hva en vil gjøre, legger en bestemmelsesretten i Marias hender. Når det gjelder å skjelne mellom det som gagner og det som skader oss, er hun langt mer skarpsynt enn vi. Hun er Guds levende visdom, fordi hun så fullstendig stod og står til hans disposisjon. Når det er hun hvorfor denne som formidler nåden, blir ingenting forvridd eller forvansket."

SIDE. 100. "Det som man har sagt eller gjort feil, og som det ikke nytter å reparere, kan en overlate til Maria å ta seg av."

KONKLUSJON. Finner du grunnlag i Guds Ord for påstandene du nettopp har lest?

Egenskaper Bibelen tillegger Guds Sønn og Den Hellige Ånd, blir av den katolsk kirke tillagt mennesket Maria. Det læremessige bedraget er enormt. Vi kan forstå kirken, med trussel om fengsel og død, i flere århundre forbød vanlige mennesker å lese Bibelen. Den hedenske Babylonreligionen's Semiramis krevde for seg selv syndfrihet, tilbedelsesplikt, opptakelse til himmelen, tittel som himmeldronning og status som mediator mellom mennesker og guddommen. DE SAMME KRAV GJØR PAVEMAKTEN FOR MENNESKET MARIA.

Kan du se hvorfor denne kirken i Åpenbaringsboken kalles Babylon?


 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.