Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845


John 1:1
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. (NIV)


1. It is imperative that the serious student of the Bible come to a basic understanding of logos, which is translated as “Word” in John 1:1. Most Trinitarians believe that the word logos refers directly to Jesus Christ, so in most versions of John logos is capitalized and translated “Word” (some versions even write “Jesus Christ” in John 1:1). However, a study of the Greek word logos shows that it occurs more than 300 times in the New Testament, and in both the NIV and the KJV it is capitalized only 7 times (and even those versions disagree on exactly when to capitalize it). When a word that occurs more than 300 times is capitalized fewer than 10 times, it is obvious that when to capitalize and when not to capitalize is a translators’ decision based on their particular understanding of Scripture.

As it is used throughout Scripture, logos has a very wide range of meanings along two basic lines of thought. One is the mind and products of the mind like “reason,” (thus “logic” is related to logos) and the other is the expression of that reason as a “word,” “saying,” “command” etc. The Bible itself demonstrates the wide range of meaning logos has, and some of the ways it is translated in Scripture are: account, appearance, book, command, conversation, eloquence, flattery, grievance, heard, instruction, matter, message, ministry, news, proposal, question, reason, reasonable, reply, report, rule, rumor, said, say, saying, sentence, speaker, speaking, speech, stories, story, talk, talking, teaching, testimony, thing, things, this, truths, what, why, word and words.

Any good Greek lexicon will also show this wide range of meaning (the words in italics are translated from logos):

 • speaking; words you say (Rom. 15:18, “what I have said and done”).
 • a statement you make (Luke 20:20 – (NASB), “they might catch him in some statement).
 • a question (Matt. 21:24, “I will also ask you one question”).
 • preaching (1 Tim. 5:17, “especially those whose work is preaching and teaching).
 • command (Gal. 5:14, “the entire law is summed up in a single command”).
 • proverb; saying (John 4:37, “thus the saying, ‘One sows, and another reaps’”).
 • message; instruction; proclamation (Luke 4:32, “his message had authority”).
 • assertion; declaration; teaching (John 6:60, “this is a hard teaching”).
 • the subject under discussion; matter (Acts 8:21, “you have no part or share in this ministry.” Acts 15:6 (NASB), “And the apostles… came together to look into this matter”).
 • revelation from God (Matt. 15:6, “you nullify the Word of God ”).
 • God’s revelation spoken by His servants (Heb. 13:7, “leaders who spoke the Word of God”).
 • a reckoning, an account (Matt. 12:36, “men will have to give account” on the day of judgment).
 • an account or “matter” in a financial sense (Matt. 18:23, A king who wanted to settle “accounts” with his servants. Phil. 4:15, “the matter of giving and receiving”).
 • a reason; motive (Acts 10:29 – NASB), “I ask for what reason you have sent for me”). [1]

The above list is not exhaustive, but it does show that logos has a very wide range of meaning. With all the definitions and ways logos can be translated, how can we decide which meaning of logos to choose for any one verse? How can it be determined what the logos in John 1:1 is? Any occurrence of logos has to be carefully studied in its context in order to get the proper meaning. We assert that the logos in John 1:1 cannot be Jesus. Please notice that “Jesus Christ” is not a lexical definition of logos. This verse does not say, “In the beginning was Jesus.” “The Word” is not synonymous with Jesus, or even “the Messiah.” The word logos in John 1:1 refers to God’s creative self-expression—His reason, purposes and plans, especially as they are brought into action. It refers to God’s self-expression, or communication, of Himself. This has come to pass through His creation (Rom. 1:19 and 20), and especially the heavens (Ps. 19). It has come through the spoken word of the prophets and through Scripture, the written Word. Most notably and finally, it has come into being through His Son (Heb. 1:1 and 2).

The renowned Trinitarian scholar, John Lightfoot, writes:

The word logos then, denoting both “reason” and “speech,” was a philosophical term adopted by Alexandrian Judaism before St. Paul wrote, to express the manifestation of the Unseen God in the creation and government of the World. It included all modes by which God makes Himself known to man. As His reason, it denoted His purpose or design; as His speech, it implied His revelation. Christian teachers, when they adopted this term, exalted and fixed its meaning by attaching to it two precise and definite ideas: (1) “The Word is a Divine Person,” (2) “The Word became incarnate in Jesus Christ.” It is obvious that these two propositions must have altered materially the significance of all the subordinate terms connected with the idea of the logos. [2]

It is important to note that it was “Christian teachers” who attached the idea of a “divine person” to the word logos. It is certainly true that when the word logos came to be understood as being Jesus Christ, the understanding of John 1:1 was altered substantially. Lightfoot correctly understands that the early meaning of logos concerned reason and speech, not “Jesus Christ.” Norton develops the concept of logos as “reason” and writes:

There is no word in English answering to the Greek word logos, as used here [in John 1:1]. It was employed to denote a mode of conception concerning the Deity, familiar at the time when St. John wrote and intimately blended with the philosophy of his age, but long since obsolete, and so foreign from our habits of thinking that it is not easy for us to conform our minds to its apprehension. The Greek word logos, in one of its primary senses, answered nearly to our word Reason. The logos of God was regarded, not in its strictest sense, as merely the Reason of God; but, under certain aspects, as the Wisdom, the Mind, the Intellect of God (p. 307).

Norton postulates that perhaps “the power of God” would be a good translation for logos (p. 323). Buzzard sets forth “plan,” “purpose” or “promise” as three acceptable translations. Broughton and Southgate say “thoughts, plan or purpose of God, particularly in action.” Many scholars identify logos with God’s wisdom and reason.

The logos is the expression of God, and is His communication of Himself, just as a “word” is an outward expression of a person’s thoughts. This outward expression of God has now occurred through His Son, and thus it is perfectly understandable why Jesus is called the “Word.” Jesus is an outward expression of God’s reason, wisdom, purpose and plan. For the same reason, we call revelation “a word from God” and the Bible “the Word of God.”

If we understand that the logos is God’s expression—His plan, purposes, reason and wisdom, it is clear that they were indeed with Him “in the beginning.” Scripture says that God’s wisdom was “from the beginning” (Prov. 8:23). It was very common in Hebrew writing to personify a concept such as wisdom. No ancient Jew reading Proverbs would think that God’s wisdom was a separate person, even though it is portrayed as one in verses like Proverbs 8:29 and 30: “…when He marked out the foundations of the earth, I [wisdom] was the craftsman at His side.”

2. Most Jewish readers of the Gospel of John would have been familiar with the concept of God’s “word” being with God as He worked to bring His creation into existence. There is an obvious working of God’s power in Genesis 1 as He brings His plan into concretion by speaking things into being. The Targums are well known for describing the wisdom and action of God as His “word.” This is especially important to note because the Targums are the Aramaic translations and paraphrases of the Old Testament, and Aramaic was the spoken language of many Jews at the time of Christ. Remembering that a Targum is usually a paraphrase of what the Hebrew text says, note how the following examples attribute action to the word:

 • And the word of the Lord was Joseph’s helper (Gen. 39:2).
 • And Moses brought the people to meet the word of the Lord (Ex. 19:17).
 • And the word of the Lord accepted the face of Job (Job 42:9).
 • And the word of the Lord shall laugh them to scorn (Ps. 2:4).
 • They believed in the name of His word (Ps. 106:12). [3]

The above examples demonstrate that the Jews were familiar with the idea of God’s Word referring to His wisdom and action. This is especially important to note because these Jews were fiercely monotheistic, and did not in any way believe in a “Triune God.” They were familiar with the idioms of their own language, and understood that the wisdom and power of God were being personified as “word.”

The Greek-speaking Jews were also familiar with God’s creative force being called “the word.” J. H. Bernard writes, “When we turn from Palestine to Alexandria [Egypt], from Hebrew sapiential [wisdom] literature to that which was written in Greek, we find this creative wisdom identified with the Divine logos, Hebraism and Hellenism thus coming into contact.” [4] One example of this is in the Apocryphal book known as the Wisdom of Solomon, which says, “O God of my fathers and Lord of mercy who hast made all things by thy word (logos), and by thy wisdom hast formed man…” (9:1). In this verse, the “word” and “wisdom” are seen as the creative force of God, but without being a “person.”

3. The logos, that is, the plan, purpose and wisdom of God, “became flesh” (came into concretion or physical existence) in Jesus Christ. Jesus is the “image of the invisible God” (Col. 1:15) and His chief emissary, representative and agent. Because Jesus perfectly obeyed the Father, he represents everything that God could communicate about Himself in a human person. As such, Jesus could say, “If you have seen me, you have seen the Father” (John 14:9). The fact that the logos “became” flesh shows that it did not exist that way before. There is no pre-existence for Jesus in this verse other than his figurative “existence” as the plan, purpose or wisdom of God for the salvation of man. The same is true with the “word” in writing. It had no literal pre-existence as a “spirit-book” somewhere in eternity past, but it came into being as God gave the revelation to people and they wrote it down.

4. The last phrase in the verse, which most versions translate as “and the Word was God,” should not be translated that way. The Greek language uses the word “God” (Greek = theos) to refer to the Father as well as to other authorities. These include the Devil (2 Cor. 4:4), lesser gods (1 Cor. 8:5) and men with great authority (John 10:34 and 35; Acts 12:22). At the time the New Testament was written, Greek manuscripts were written in all capital letters. The upper and lower case letters were not blended as we do today. Thus, the distinction that we today make between “God” and “god” could not be made, and the context became the judge in determining to whom “THEOS” referred.

Although context is the final arbiter, it is almost always the case in the New Testament that when “God” refers to the Father, the definite article appears in the Greek text (this article can be seen only in the Greek text, it is never translated into English). Translators are normally very sensitive to this (see John 10:33). The difference between theos with and without the article occurs in John 1:1: “In the beginning was the Word, and the Word was with “the theos,” and the Word was “theos.” Since the definite article is missing from the second occurrence of “theos” (“God,”) the usual meaning would be “god” or “divine.” The New English Bible gets the sense of this phrase by translating it, “What God was, the Word was.” James Moffatt who was a professor of Greek and New Testament Exegesis at Mansfield College in Oxford, England, and author of the well-known Moffatt Bible, translated the phrase, “the logos was divine.”

A very clear explanation of how to translate theos without the definite article can be found in Jesus As They Knew Him, by William Barclay, a professor at Trinity College in Glasgow:

In a case like this we cannot do other than go to the Greek, which is theos en ho logos. Ho is the definite article, the, and it can be seen that there is a definite article with logos, but not with theos. When in Greek two nouns are joined by the verb “to be,” and when both have the definite article, then the one is fully intended to be identified with the other; but when one of them is without the article, it becomes more an adjective than a noun, and describes rather the class or sphere to which the other belongs.

An illustration from English will make this clear. If I say, “The preacher is the man,” I use the definite article before both preacher and man, and I thereby identify the preacher with some quite definite individual man whom I have in mind. But, if I say, “The preacher is man,” I have omitted the definite article before man, and what I mean is that the preacher must be classified as a man, he is in the sphere of manhood, he is a human being.

[In the last clause of John 1:1] John has no article before theos, God. The logos, therefore, is not identified as God or with God; the word theos has become adjectival and describes the sphere to which the logos belongs. We would, therefore, have to say that this means that the logos belongs to the same sphere as God; without being identified with God, the logos has the same kind of life and being as God. Here the NEB [New English Bible] finds the perfect translation: “What God was, the Word was.” [5]

5. It is important to understand that the Bible was not written in a vacuum, but was recorded in the context of a culture and was understood by those who lived in that culture. Sometimes verses that seem superfluous or confusing to us were meaningful to the readers of the time because they were well aware of the culture and beliefs being propounded by those around them. In the first century, there were many competing beliefs in the world (and unfortunately, erroneous beliefs in Christendom) that were confusing believers about the identities of God and Christ. For centuries before Christ, and at the time the New Testament was written, the irrational beliefs about the gods of Greece had been handed down. This body of religious information was known by the word “muthos,” which we today call “myths” or “mythology.” This muthos, these myths, were often irrational, mystical and beyond understanding or explanation. The more familiar one is with the Greek myths, the better he will understand our emphasis on their irrationality. If one is unfamiliar with them, it would be valuable to read a little on the subject. Greek mythology is an important part of the cultural background of the New Testament.

The myths were often incomprehensible, but nevertheless, they had been widely accepted as the “revelation of the gods.” The pervasiveness of the muthos in the Greco-Roman world of the New Testament can be seen sticking up out of the New Testament like the tip of an iceberg above the water. When Paul and Barnabas healed a cripple in Lystra, the people assumed that the gods had come down in human form, and the priest of Zeus came to offer sacrifices to them. While Paul was in Athens, he became disturbed because of the large number of idols there that were statues to the various gods. In Ephesus, Paul’s teaching actually started a riot. When some of the locals realized that if his doctrine spread, “the temple of the great goddess Artemis will be discredited, and the goddess herself, who is worshiped throughout the province of Asia and the world, will be robbed of her divine majesty” (Acts 19:27). There are many other examples that show that there was a muthos, i.e., a body of religious knowledge that was in large part incomprehensible to the human mind, firmly established in the minds of some of the common people in New Testament times.

Starting several centuries before Christ, certain Greek philosophers worked to replace the muthos with what they called the logos, a reasonable and rational explanation of reality. It is appropriate that, in the writing of the New Testament, God used the word logos, not muthos, to describe His wisdom, reason and plan. God has not come to us in mystical experiences and irrational beliefs that cannot be understood; rather, He reveals Himself in ways that can be rationally understood and persuasively argued.

6. In addition to the cultural context that accepted the myths, at the time John was written, a belief system called Gnosticism was taking root in Christianity. Gnosticism had many ideas and words that are strange and confusing to us today, so, at the risk of oversimplifying, we will describe a few basic tenets of Gnosticism as simply as we can.

Gnosticism took many forms, but generally Gnostics taught that there was a supreme and unknowable Being, which they designated as the “Monad.” The Monad produced various gods, who in turn produced other gods (these gods were called by different names, in part because of their power or position). One of these gods, called the “Demiurge,” created the earth and then ruled over it as an angry, evil and jealous god. This evil god, Gnostics believed, was the god of the Old Testament, called Elohim. The Monad sent another god, “Christ,” to bring special gnosis (knowledge) to mankind and free them from the influence of the evil Elohim. Thus, a Gnostic Christian would agree that Elohim created the heavens and earth, but he would not agree that He was the supreme God. Most Gnostics would also state that Elohim and Christ were at cross-purposes with each other. This is why it was so important for John 1:1 to say that the logos was with God, which at first glance seems to be a totally unnecessary statement.

The opening of the Gospel of John is a wonderful expression of God’s love. God “wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth” (1 Tim. 2:4). He authored the opening of John in such a way that it reveals the truth about Him and His plan for all of mankind and, at the same time, refutes Gnostic teaching. It says that from the beginning there was the logos (the reason, plan, power), which was with God. There was not another “god” existing with God, especially not a god opposed to God. Furthermore, God’s plan was like God; it was divine. God’s plan became flesh when God impregnated Mary.

7. There are elements of John 1:1 and other phrases in the introduction of John that not only refer back in time to God’s work in the original creation, but also foreshadow the work of Christ in the new administration and the new creation. Noted Bible commentator F.F. Bruce argues for this interpretation:

It is not by accident that the Gospel begins with the same phrase as the book of Genesis. In Genesis 1:1, ‘In the beginning’ introduces the story of the old creation; here it introduces the story of the new creation. In both works of creation the agent is the Word of God. [6]

The Racovian Catechism, one of the great doctrinal works of the Unitarian movement of the 14th and 15th centuries, states that the word “beginning” in John 1:1 refers to the beginning of the new dispensation and thus is similar to Mark 1:1, which starts, “The beginning of the Gospel about Jesus Christ.”

In the cited passage (John 1:1) wherein the Word is said to have been in the beginning, there is no reference to an antecedent eternity, without commencement; because mention is made here of a beginning, which is opposed to that eternity. But the word beginning, used absolutely, is to be understood of the subject matter under consideration. Thus, Daniel 8:1, “In the third year of the reign of king Belshazzar a vision appeared to me, even unto me Daniel, after that which appeared unto me AT THE FIRST.” John 15:27, “And ye also shall bear witness because ye have been with me FROM the beginning.” John 16:4, “These things I said not unto you AT the beginning because I was with you. And Acts 11:15, “And as I began to speak the Holy Spirit fell on them, as on us AT the beginning.” As then the matter of which John is treating is the Gospel, or the things transacted under the Gospel, nothing else ought to be understood here beside the beginning of the Gospel; a matter clearly known to the Christians whom he addressed, namely, the advent and preaching of John the Baptist, according to the testimony of all the evangelists [i.e., Matthew, Mark, Luke and John], each of whom begins his history with the coming and preaching of the Baptist. Mark indeed (Chapter 1:1) expressly states that this was the beginning of the Gospel. In like manner, John himself employs the word beginning, placed thus absolutely, in the introduction to his First Epistle, at which beginning he uses the same term (logos) Word, as if he meant to be his own interpreter [“That which is from the beginning…concerning the Word (logos) of life.” 1 John 1:1]. [7]

While we do not agree with the Catechism that the only meaning of beginning in John 1:1 is the beginning of the new creation, we certainly see how the word beginning is a double entendre. In the context of the new creation, then, “the Word” is the plan or purpose according to which God is restoring His creation.

8. To fully understand any passage of Scripture, it is imperative to study the context. To fully understand John 1:1, the rest of the chapter needs to be understood as well, and the rest of the chapter adds more understanding to John 1:1. We believe that these notes on John 1:1, read together with the rest of John 1 and our notes on John 1:3, John 1:10, John 1:14, John 1:15, and John 1:18 will help make the entire first chapter of John more understandable.

Broughton and Southgate, pp. 238-248

Buzzard, pp. 111-119

Morgridge, pp. 107-109

Norton, pp. 307-374

Robinson, Honest to God, p. 71

Snedeker, pp. 313-326

Back to the list of “Verses Used to Support the Doctrine of the Trinity”


Endnotes:

1. Arndt and Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature (University of Chicago Press, 1979). Back to top

2. J. B. Lightfoot, St. Paul’s Epistles to the Colossians and Philemon (Hendrickson Publishers, Peabody, MA, 1993), pp. 143 and 144. Bold emphasis ours, italics his. Back to top

3. Dr. John Lightfoot, A Commentary on the New Testament from the Talmud and Hebraica (Hendrickson Pub., Peabody, MA), Vol. 3, p. 238. Back to top

4. The International Critical Commentary: St. John. Vol. 1, p. cxxxix. Back to top

5.William Barclay, Jesus as They Knew Him (Harper and Row, N.Y., 1962), pp. 21 and 22. Back to top

6.F.F. Bruce, The Gospel of John (William B. Eerdmans, Grand Rapids, MI, 1983) pp. 28 and 29. Back to top

7. The Racovian Catechism (Reprinted by Christian Educational Services, Indianapolis, IN, 1994) pp. 63 and 64. Back to top

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.