Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Smyrna Oslo forut for sin tid!

Av Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo

Den som velsigner, skal trives, og den som lesker andre, han blir selv lesket.
Ords 11:25
Jeg får mailer og telefonoppringninger fra forskjellige folk. Det er de underligste påstander en får høre, og mange vet mye mer om meg og min familie og Smyrna Oslo enn jeg selv vet! Alt dette er i det store og hele ikke noe annet enn mennesker med et veldig stort ego som vet bedre enn Gud selv om alt for mye, derfor går det som reglen like fort ut som det kommer inn.

Hele mitt liv har egentlig dreid seg om å leve for andre enn meg selv. Alltid gått på jobb, levd for familien og den tjenesten Gud har gitt meg. Alle oppgaver og alt annet har jeg stort sett alltid gjort etter beste evne, selv før jeg ble frelst. Derfor kan jeg si som Apostelen Paulus at jeg har levd mitt liv med god samvittighet. Men som Paulus sier om seg selv, så må også jeg si at jeg er ikke dermed frikjent, for Gud ser det skjulte og det er han som er dommer over såvel det dulgte som det åpenbare.
Da så Paulus fast på rådet og sa: Brødre! med all god samvittighet har jeg ført mitt levnet for Gud inntil denne dag.
Apg 23:1.
Men jeg har langt igjen, enda! Derfor ønsker jeg og lever jeg som Paulus sier til Filipenserne. Og hvem har ikke langt igjen? Jeg vet om ingen som ikke har det.
12 Ikke at jeg allerede har grepet det eller allerede er fullkommen; men jeg jager efter det, om jeg og kan gripe det, eftersom jeg og er grepet av Kristus Jesus. 13 Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det. 14 Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. 15 La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn; og om I er anderledes sinnet i noget, da skal Gud også åpenbare eder dette; 16 bare at vi, så langt som vi er kommet, holder frem i samme spor!
Fil 3:12
Jeg har gjort mange feil, om jeg aldri har gjort de virkelig store blemmene så langt jeg vet. Men jeg og alle andre trenger Guds nåde hver dag og enda mer nåde for å gå videre med Herren.

Ved et skifte

Nå føler jeg at vi er ved et skifte på mange måter. Vi har arbeidet nesten natt og dag i 2 år med nettsiden. Etter min vurdering så er det den aller beste nettside på kristenfronten her i Norge, f.eks. når det gjelder innhold og hva en får servert for å kunne utvikle seg sunt og rett på det åndelige området. Jeg er meget fornøyd blitt, og kommer ikke til å arbeide så mye med nettsiden nå, bortsett fra å begynne med bibelkommentarene igjen og skrive litt på bloggen etter hvert som det kommer inn nye spørsmål og hvis noe spesielt kommer opp!

Hva som ligger foran

Det er mye som ligger foran. Hva vil skje? Jeg har en visjon og en drøm om noe. Ting begynner veldig ofte med en lengsel, tanke og ide. Det er mange som ser negativt på det vi driver med, men Gud har lovd på en spesiell måte å være med oss troende, og i særdeleshet de som går Herrens vei 100%.
For Herrens øine farer over all jorden forat han med sin kraft kan støtte dem hvis hjerte er helt med ham.
2. Krøn. 16. 9a
Min erfaring er at når en har fått et kall, oppgave og tjeneste av Herren, så vil han også være med på en spesiell måte. Og gjør en feil og mislykkes, så kan en siden dra veksel på det. Vil kort fortelle litt om dette her.

Smyrna Oslo for 20 år siden

Jeg hadde reist som forkynner i pinsebevegelsen med anbefaling fra Filadelfia Oslo både som fritidsforkynner og heltidsforkynner over hele Norge. Før vi startet Smyrna Oslo for 20 år siden så hadde jeg besøkt ca. 100 forskjellige menigheter og mesteparten pinsemenigheter, men også noen frie venner, Maranta, misjonsforbundet og Frelsarmeen. Så jeg var da i slutten av 20 årene og ?erfaren?. Men dessverre så var jeg ikke ?erfaren? nok når problemene og prøvelsene kom. Jeg valgte den enkleste og dummeste løsningen, ikke bra!
Viser du dig motløs på trengselens dag, så er din kraft ringe.
Ordspr 24:10
Gud var god da vi drev Smyrna Oslo første gang, alt la seg til rette på mange måter bedre enn nå. Vi hadde folk med oss og den økonomiske støtten var også bedre enn nå, det meste var godt. Vi hadde fått dreis på virksomheten med å leie også eget lokale nede i byen i IOGT`s lokaler i Møllergate 38 i 2. etg. Men hva gjorde JEG? Det som jeg ikke burde og skulle gjøre. Vi hadde kjøpt en liten men dyr leilighet på Vestli, beliggenheten var super, nær en koselig barnehage og flotte naturområder utenfor døren. Ikke noe å si på det. Men det dumme var at vi kunne fått kjøpt en treroms leilighet til samme prisen som vi takket nei til, hvor dum kan en være, den lå riktignok på et annet sted, men allikevel. Dette var nok Guds ledelse, men vi var begge ulydige. Leiligheten vi kjøpte hadde bare et soverom.(det var det som var det egentlige problemet, kun 1 soverom og at vi hadde vært ulydige og dumme å ikke kjøpt den andre leiligheten).

I 1992 ble kona mi arbeidsledig og overtallig i DNB der hun jobbet og jeg var også uten jobb da vi drev Smyrna Oslo. Vi kunne få leiet en leilighet lengre nede i Vestlisvingen og leie ut vår egen leilighet og alt la seg til rette, så på tross av litt feil valg underveis, så la Gud sin velsignelse til, for han er trofast om vi er troløse. Da hadde vi to barn, de to jentene våre. Minstemann var ikke født da. Det var underlig hvordan vi kunne få leid den leiligheten. Jeg ba til Herren om hans ledelse. Da jeg var på biblioteket på Stovner, falt mine øyne på annonsen i Vårt Land om den fire roms leiligheten til utleie, og vi kunne få den. Men hva gjorde jeg? Deprimert og lei som jeg var, så sa jeg nei takk, og vi avsluttet prosjektet Smyrna Oslo. Vi tenkte å ta en pause og leide ut leiligheten vår som vi senere solgte med stort tap, og så flyttet vi for en liten tid var planen i alle fall, til Karmøy. Denne perioden ble en tid på 12-13 år, snakk om lang pause.

Men Gud gir ikke opp, takk og lov og pris for det! Vi hadde det egentlig alle tiders på Karmøy, men innerst inne så følte spesielt jeg på at vi ikke var i Guds fullkomne vilje med våre liv, noe som vi nok ikke var heller. Om en har arbeid, hus, hjem og bil og alt er bare godt, så er det ikke ytre ting som sier om en er i Guds vilje, men inni hjertet om alt der er på plass. Det er det aller viktigste om en vet om en er i Guds vilje eller ikke.

Jeg begynte derfor rundt 2002/03 å se etter et egnet sted for oss å flytte tilbake til Oslo. Selvfølgelig var ikke det så enkelt da vi hadde bygget oss et meget godt hus på Karmøy med 100 kvm2 terrasse og dobbelgarasje med egen loftstue etc. gode jobber hadde vi og alt var egentlig bare velstand. Men ikke i mitt hjerte, der hadde jeg en gnagende følelse at vi ikke tjente Herren i hans fullkomne vilje med våre liv.

Etter hvert kom jeg over en leilighet på Skullerud på nettet som passet utmerket for oss. Den skulle bygges og jeg reiste over med fly i februar 2004 og skrev kontrakt med BN meglerne og Gud la alt til rette med finansene også selv om det aller meste av vår kapital var bundet opp i det nye huset som vi hadde bygget på Karmøy. Vi hadde da bestemt oss for Oslo.

Sluttpakke på Hydro

Da var alt bestemt for Oslo og familien var enige om det, etter mye frem og tilbake. Da vi hadde skrevet kontrakt, bestemte ledelsen på Hydro at de ville nedbemanne og de skulle utlyse noen sluttpakker. Jeg var en av de heldige som fikk, og den var meget god da jeg hadde jobbet på Hydro i 10 år og de dekket 13 mnd. lønn og de dekket også transport av våre eiendeler over til Oslo som ble på 30-40 tusen. En slik velsignelse var virkelig herlig, slik at vi kunne ta det litt med ro da vi kom til Oslo, og vi kunne søke etter jobb i ro og mak uten et økonomisk press, det var herlig!

Vi gikk inn i pinsebevegelsen igjen, noe som jeg egentlig ikke ville, men kona ville. Det var greit men det var ikke Guds vilje, Guds fullkomne vilje. Som det ofte skjer, så ble det noen problemer og da fikk jeg anledning med familiens velsignelse å starte Smyrna Oslo igjen i september 2009, nesten 20 år etter vi avviklet Smyrna Oslo juni 1992. Er ikke Herren god? JAAAA!!!!!!!!!

Nå er vi i Guds 100 % vilje,

Hallelujah!

Det er selvfølgelig ikke alt som går vår vei, men veldig mye. Men den indre roen og tilfredstillelsen er der. Det er som en indre drivkraft og visshet, på tross av ytre omstendigheter som er skiftende og usikre. Hva er da på programmet videre? Det vet jeg ikke til fulle, men noe har vi lykkes med, noe har vi ikke lykkes med.
Send ditt brød bort over vannet; for i tidens løp skal du finne det igjen.
Predik. 11. 1.
Jeg vet som sagt ikke alt, men både min hustru og jeg har gode jobber her i Oslo, og vi har et nytt og godt hus her på Mortensrud, men det er meningen om et år at vi skal selge her og flytte til Hellerudtoppen da vi skal bygge nytt hus og forhåpentligvis det siste huset vi bygger. Har bygget en leilighet og dette blir det tredje huset jeg bygger eller er ansvarlig for og er de første som flytter inn i, be for dette at alt legger seg til rette både med byggingen, salg av bolig her på Mortensrud og det økonomisk, du som har tro på det vi holder på med her i Smyrna Oslo.

Hva som står foran

Hva som står foran? Noe har jeg av tanker og ideer. Skal kort nevne noe av det som er blitt bra, og hva jeg har av tanker og drømmer. Tror Gud har lagt ned i mitt hjerte og sinn, det som senere skal frem og vil være til velsignelse og til hjelp for mange!

Hva vi har lykkes med
  1. Vi har klart med Guds hjelp å etablere oss igjen her i hovedstaden, det takker vi Gud for.
  2. Vi er kommet i gang med menigheten Smyrna Oslo igjen og har lagt et grunnlag for menigheten på alle områder, også på det læremessige plan.
  3. Vi har bygget opp i løpet av to år det som må være Norges mest innholdsrike nettside med videoundervisning, bibelkommentarer, bibeloversikt, artikler, linker, bøker, to blogger en på norsk og en på engelsk etc. Dette er bare vidunderlig og herlig!
Hva vi ikke har lykkes med men ønsker å lykkes med
  1. Samle så mange mennesker rundt menigheten og virksomheten at det blir en etablert virksomhet med å kunne samles som en menighet, ikke bare som et felleskap.
  2. Leie og senere kjøpe vårt eget lokale, vi har leid i 1 1/2 år på Sinsen hos Esperanto, men vi klarte ikke å samle så mange at det var forsvarlig å leie, derfor har vi virksomheten stort sett hjemme her hos oss i huset vårt. Ønsker å fortsette når vi flytter nærmere byen om et år til Hellerudtoppen med møtevirksomhet der, men aller helst leie eget lokale, be for det du som har tro på og for virksomheten vår.
  3. Kjøpe eget lokale rundt Alna bydel som er vårt ?kjerne? område som jeg kjenner Gud har talt til meg om at virksomheten skal gå ut i fra. Men vi ønsker ikke å binde oss 100 % til dette, da det er Oslo BY vi skal nå først og fremst!
  4. Lykkes med å få skrevet ferdig bibelkommentaren og alt annet på nettet. Ønsker å fortsette mer med videoundervisning på nettet med et eget panel som jeg vil kalle for Studie i Guds ord eller noe slikt.
Dette er kort fortalt hva vi har gått igjennom og hva som står foran, og be for oss, støtt oss økonomisk og støtt opp om virksomheten om mulig med å komme på møtene og anbefal oss til andre. Gud velsigne deg og dine i den Herren Jesus Kristi navn.

Her fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 6.
18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be til enhver tid, i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige,
Å ta på seg Guds fulle rustning og kjempe i åndskampen kan være et slit og hardt arbeid. Men Jesus har ikke kalt oss til sofaslitere, men til arbeide i hans vingård, som lemmer på hans legeme, som frivillige medhjelpere og aktive kristne i menighet og kirke. Mye har preg av arbeid.

Slik er det også med bønn. Det er ikke meningen at bønnen skal være en fritidssyssel kun når man ikke har annet å gjøre. Det lønner seg å sette av tid til bønn, men bønn er også hvile. Jesus sier til sine trette soldater for evangeliet og fredens sak: Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile. (Matt 11:28).
19 også for meg. Be om at de rette ord må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet,
Paulus ville forkynne på en rett måte evangeliets hemmeligheter. Her ligger det mye. For å nevne noen sannheter her så er det Jesu død på Golgata som beseiret Satan. Men dette er bare en begynnelse for alle Guds hemmeligheter.
20 som jeg er sendebud for også her i fengslet. Be om at jeg ved evangeliet må få frimodighet til å tale slik jeg skal.
Nå satt han i fengslet, dette var et ledd i Guds plan. Da fikk han tid og anledning til å skrive de brevene vi har av hans hånd i dag. Uten hans ?avbrekk? hadde vi nok ikke hatt alle de gode brevene. Det at Gud tillater ting skje, selv det negative er som oftest et ledd i hans store og betydningsfulle plan og hensikt (sitat slutt).

Er Smyrna Oslo berettiget?

Er Smyrna Oslo et alternativ blant mange eller alternativet? Det kan jeg selvfølgelig ikke til fulle svare for, men hvem andre? De aller fleste menigheter, kirkesamfunn og bevegelser er blitt liggende etter på veien og går ikke videre med Gud på den måten som Gud vil og det er gitt løfter og muligheter til oss i Kristus. De samarbeider heller med en horebukk som Jan Hanvold, med en frafallen Luthersk statskirke som godtar t.o.m. homoseksuelle og eller hele den Lutherske bevegelse godtar barnedåp m.m. Jo, Smyrna Oslo er Gud villet, det er jeg fullt overbevist om. Får ikke håpe og tro at det som skjedde når Guds Sønn, Jesus Kristus gråt over Jerusalem da de ikke kjente sin besøkstid skjer igjen her nå i Oslo? Det er mange, mange som tror det samme som oss, men da er det også viktig, riktig og nødvendig at en støtter opp om oss på alle måter og ikke sender penger Visjon Norge og andre frafalne og forføreriske kristne virksomheter og menigheter. Støtt Herrens tjenere og det vil gå både deg selv godt og de som du støtter. Alle er vi i behov og trenger hverandres hjelp, støtte og forbønn ikke minst i denne på mange måter Antikristelige tid der alt drar seg til for et klimaskift og en forandring i hele verden som verden aldri før har sett eller kommer til å se igjen.

Først med Antikrist fremtreden i 7 år, deretter skal Guds Sønn Jesus Kristus regjere og styre denne jorda i 1000 år med alle sine. Ta er valg i dag, ta et valg nå, hvem vil du tjene? Vil du tjene Herren og være ham lydig? Eller vil du gå på den bredde vei som leder til ulykke? Eller den smale vei som fører til livet? Den som er i sammen med Jesus og alle hans hellige. Valget er ditt kjære venn, hverken jeg eller noen andre kan eller må ta det valget for deg. Du selv avgjør hvordan ditt liv blir både her i tiden og i den kommende tidsalder. Som man sår, slik høster en. Dette er bibelens ugjenkallelige ord og budskap til oss alle, her er ingen fritatt! Selv ikke jeg som forkynner dette!
7 Far ikke vill! Gud lar sig ikke spotte; for det som et menneske sår, det skal han og høste. 8 For den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet; men den som sår i Ånden, skal høste evig liv av Ånden. 9 Men la oss gjøre det gode og ikke bli trette! for vi skal høste i sin tid, såfremt vi ikke går trett. 10 La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!
Gal 6:7-10
Gleden ved å modnes

Jeg har på ingen måte tenkt tanken på å legge ned Smyrna Oslo eller nettsidene våre. Vi har nå tre nettsider. Det er hjemmesiden vår og to blogger, en på norsk og en på engelsk. Alt går vår vei, på tross av ytre omstendigheter. Jeg har erfart at det Gud kaller deg inn i, vil en trives med. Men det vil også komme dager en kunne tenkt å avslutte alt. Ikke minst når en står i ledelsen og i fronten. Men hva er alternativet? Det finnes ikke så langt jeg kan se det, det vil i hvert fall bli meget vanskelig med min forkynnelse å gå inn i en etablert menighet da de aller fleste menigheter og kirkesamfunn er såpass kontrollerende og vil aldri godta min forkynnelse da den bryter på flere punkter med deres oppfatning, uansett hvilken menighet eller kirkesamfunn det vil være.

Jeg tror f. eks at hele den karismatiske bevegelse er mer eller mindre okkult. Treenighetslæren og Jesus only læren er like ubibelske. Et evig brennende helvete der Gud skal pine og torturere mennesker i all evighet er Katolsk middelalder lære. Guds ord taler om at alle vantro skal bli tilintetgjort etter dommen foran den hvite trone. Gjengifte er synd og ingen gjengiftede forkynnere kan bekle en talerstol etc. hvilken menighet eller kirkesamfunn godtar en slik forkynnelse og lære? Ingen som jeg vet om, derfor må det bli Smyrna Oslo for familien Christensen livet ut, hvor er alternativet? Det finnes ikke så langt jeg vet.

Gud er god

Jeg er klar over at for mange vil jeg bli misoppfattet og mislikt da jeg taler der andre tier og lærer feil. Jeg tror på ingen måte at jeg er bedre enn andre og ikke kan ta feil. Men når en er blitt hellig overbevist om noe, og en finner det å stemme med skriften, da er det også med frimodighet og glede jeg holder frem Guds ord. Den som taler han skal tale som Guds ord. Derfor blir det så feil å tillegge meg så mange meninger at jeg er negativ og vet alt best selv som flere hevder. Jeg vet ikke alt best selv, men Gud har vist med mange ting i Guds ord og ellers i livet som mange ikke ser. Da blir det et skisma og for enkelte vanskelig å takle og tåle det som jeg holder frem da det ikke stemmer med deres religiøse og forutinntatte meninger og synspunkter, men dette lever jeg med da jeg vet av egen erfaring at det ikke er alltid like lett å la seg bli overbevist av nye sannheter og nye oppfatninger.

Vi stevner frem.

Satser på å holde frem i den tjenesten og oppgaven Gud har gitt oss, og videreutvikle den og ta enda nye og riktige trossteg med Herren og med menigheten Smyrna Oslo. Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe, men Gud er trofast og god, og han står bak sitt eget ord og den som går hans vei, har han lovt å støtte. Ja støtte kraftig når en er helt overgitt til ham!
Og si til Arkippus [les: Jan Kåre Christensen]: Gi akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren, at du fullbyrder den.
Kol 4:17
Relatert link: Den herlige menigheten i EfesusJesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.