Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Jesus er underordnet Faderen!

Jesus er underordnet Faderen!

 

1.INTRODUKSJON

a) Om studiets hensikt
b) Kort forklaring av bruken av navnet Jahve

2. TREENIGHETSLÆREN FORKLART

a) Kort oppsummering av treenighetens lære
b) Historisk om treenighetslæren

3. HVA BIBELEN SIER OM DEN ENE SANNE GUD

a) Alle er enige om at det kun finnes èn sann Gud
b) Hvordan forstå treenighetslæren ut fra dette?
c) Avkreftes av Bibelen
d) Jesus er underordnet Jahve
e) Jesu´ natur
e) Den Hellige Ånd

4. TREENIGHETSLÆRENS KONSEKVENSER

a) Vi får feil bilde av Gud.
b) Vi forstår ikke hvor stor kjærlighet Gud viste oss
c) Frelsesplanen gir ikke mening
d) Vi glemmer den ene sanne Gud
e) Vi glemmer Guds navn
e) Den athanasianske trosbekjennelse gir feil kriterier for å bli frelst
f) Vi misforstår hva Den Hellige Ånd er

5. AVSLUTTENDE ORD

a) Spørsmål du kan stille deg selv hvis du tror på treenighetslæren
b) Videre lesning

1. Introduksjon
a) Om studiets hensikt
Dette dokumentet er et studie om treenighetslærens mangel på et bibelsk fundament. Jeg går blant annet gjennom hvor klart Bibelen taler imot den, dets historie og hvilke konsekvenser den har.

I dette studiet kommer jeg ikke til å gå inn i alle bibelsteder som skal peke i retning av treenighetslæren, for å holde studiet noenlunde kort. I stedet  vil jeg legge ved dokumenter og linker hvor “vanskelige” vers blir forklart. Hvis det er noen spesifikke bibelsteder du mener taler for treenighetslæren, kan du gjerne skrive det i kommentarboksen under.

b) Kort forklaring av bruken av navnet Jahve
Jeg kommer til å bruke navnet “Jahve” som oversettelsen av det hebraiske ordet “YHWH” for navnet på den sanne Gud. Noen bruker “Jehova”, “Yahova” eller liknende i stedet, men vi snakker altså om samme person. Jeg har mine grunner for å tro at Jahve er den mest fonetisk korrekte oversettelsen av YHWH, men denne mindre essensielle debatten tas ikke i dette studiet.

2. Treenighetslæren forklart

a) Kort oppsummering av treenighetslæren
Treenighetslæren defineres i den athanasianske trosbekjennelse (pdf). Kort fortalt kan treenighetslæren skrives slik: Troen på at den ene sanne Gud er treenig, og åpenbarer seg i tre personer: Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd. De er tre distinkte personer (gresk: hypostases), men èn substans.

Konseptet er vanskelig eller umulig å forstå, også ifølge de som tror på det, fordi det innebærer motsetninger i seg selv. Illustrasjonen til venstre er likevel det mest forklarende symbolet for å forstå hva som menes: Faderen er Gud, Sønnen er Gud, Ånden er Gud, men alle disse er forskjellige personer. Til sammen utgjør de den eneste sanne Gud.

b) Historisk om treenighetslæren
Begrepet treenighet blir aldri nevnt i Bibelen, og er et begrep som ble konstruert av Theofilus av Alexandria og fikk gjennomslag etter at kirkefaderen Tertullian begynte å bruke det rundt år 200. Selv om Tertullian gav begrepet sitt gjennomslag, trodde han ikke på den tradisjonelle treenighetslæren, og mente at Sønnen ble skapt av Faderen, og at Sønnen dermed hadde en begynnelse og var en distinkt annen person enn Faderen.

På tidlig 300-tallet hadde treenighetsbegrepet fått godt fotfeste i kristne teologiske kretser, og splittet datidens kirkeledere: Kirkefaderen Athanasius ble hovedproponenten for treenighetslæren, mens presten Arius ble lederen for motstanderne av denne læren. I denne perioden ble den romerske keiseren Konstantin I kristen, og ville innføre kristendom som statsreligion i Romerriket. Keiseren ønsket seg en enhetlig doktrine i sin nye kirke, så i år 325 kalte han inn alle biskoper og kirkeledere til det første ekumeniske kirkemøte i Nikea. På dette kirkemøtet skulle treenighetslærens skjebne bli bestemt en gang for alle, i løpet av få timer.

Keiser Konstantin I inviterte alle de 1800 biskopene som fantes i den kristne kirke, men bare 250 til 318 biskoper møtte opp. Både Arius og Athanasius hadde mange tilhengere på kirkemøtet, men etter endt kirkemøte ble det bestemt at treenighetslæren skulle være den katolske kirkes offisielle lære. Gjennom den nikeanske trosbekjennelse slo de fast at Jesus Kristus var “God from God, Light from Light, true God from true God”.

Etter møtet ble Arius og alle hans tilhengere bannlyst fra kirken. De ble ansett som vranglærere og fordømt til en evig pine. (Les mer om Kirkemøtet i Nikea, Arius, Athanasius)

3. Hva Bibelen sier om den ene sanne Gud
a) Alle er enige om at det kun finnes èn sann Gud
Den jødiske og kristne tro er monoteistisk, det vil si at vi tror på én sann Gud. Dette er kanskje den mest grunnleggende sannhet i vår tro.

Vår Gud legger nemlig enorm vekt på at han er én. Jødenes trosbekjennelse er “Hør, Israel! Jahve er vår Gud, Jahve er én“. Leser vi sammenhengen verset står i, ser vi i hvilken grad dette er viktig:

Hør, Israel! Jahve er vår Gud, Jahve er én. Du skal elske Jahve din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. 5. Mos 6:4-9

b) Hvordan forstå treenighetslæren ut fra dette?
Treenighetslæren sier også at den sanne Gud er èn – noe annet ville jo brutt totalt med mest grunnleggende prinsipp i den kristne tro. Men i stedet for å direkte anerkjenne Jahve som den ene sanne Gud, anerkjenner den en blanding av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd: De tre er alle den ene sanne Gud, samtidig som at de er forskjellige personer.

Sett i lys av at Jahve er den sanne Gud, og at Han er èn, kan treenighetslæren forstås på følgende tre måter:

Mulighet 1 Jahve er den samme personen som Faderen, og kun en tredjedel av den ene sanne Gud.

Mulighet 2. Personen Jesus i NT er den samme personen som Jahve i GT.

Mulighet 3. Jahve er både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

 

c) Avkreftes av Bibelen

Mulighet 1: “Jahve er Faderen, men Jesus og Den Hellige Ånd er også den ene sanne Gud.”
Dette er den vanligste oppfatningen, og avkreftes av bl.a. følgende vers:

Joh 17:3 “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.”
- Jesus gjør her tydelig forskjell på Den ene sanne Gud, og seg selv.

1. Tim 2:5 ” For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus (…)”
- Paulus trodde tydeligvis at den ene Gud er en annen enn mennesket Kristus Jesus.

1. Kor 8:5-6” Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.”
- Igjen skriver Paulus at vi kun har én Gud,  vår Far. I tillegg har vi én Herre; Jesus.

Mulighet 2: “Jesus er den samme personen som Jahve.”
Avkreftes av blant annet av følgende vers:

Salme 110:1 “En Davids-salme: Jahve sier til min Herre (Jesus): «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!»”
- Ut fra sammenhengen ser vi tydelig at Jahve taler til Jesus (ut fra Matt 22:41-44 og Apg. 2:34). De to kan ikke være den samme. Denne måten å forstå treenighetslæren blir også avkreftet av versene nevnt under Mulighet 1.

Mulighet 3:“Jahve er både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.”
Dette utelukkes allerede ved jødenes trosbekjennelse: Jahve kan ikke være både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, fordi Jahve selv sier at Han er èn. I tillegg utelukkes dette alternativet i versene gjengitt under mulighet 1 og 2.

Den Bibelske Mulighet:
Både Paulus og Jesus snakker om én sann Gud, som ikke er Jesus, men Han er Faderen. I GT brukes Hans navn mer enn 6800 ganger: Jahve. Vi ser tydelig at dette er det eneste synet som stemmer overens med gamletestamentet. Sitatene jeg har vist til er kun noen få av alle som bekrefter dette synet: Jahve er den eneste sanne Gud, og Jesus er Hans Sønn.

d) Jesus er underordnet Jahve
For å understreke ytterligere at Jesus ikke er den samme som den ene sanne Gud, skal vi se på vers der Jesus sier at han er underordnet Faderen:

Joh. 5:19 “Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen.”

Joh. 14:27 ” Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg.”

Mark. 13:32 “Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, heller ikke Sønnen, bare Far.”

Bibelens grunntekst er også klar på at det bare er Gud som skal tilbes, Jesus Kristus og alle som fortjener ære, skal æres (fra Arne Jordlys forskning):

Proskuneo = ære
Betyr å vise ærbødighet, blir brukt 13 ganger i følgende vers i Matteus. Ordet blir brukt generelt om alle som fortjener å bli æret, men under forutsetning av at den som blir æret, er den som fortjener ære. (MAT 2:2,   MAT 2:8,   MAT 2:11,   MAT 4:9,   MAT 4:10,   MAT 8:2, MAT 9:18,   MAT 14:33,   MAT 15:25,   MAT 18:26,   MAT 20:20,   MAT 28:9,   MAT 28:17)

Proseuchomai = be til.
Ordet blir brukt 14 ganger i Matteus, og bare om Gud den allmektige.  Det blir aldri, ikke en eneste gang, brukt om Jesus Kristus. (MAT   5:44,   MAT 6:5,   MAT 6:6,   MAT 6:7,   MAT 6:9,   MAT 14:23, MAT   19:13,   MAT 23:14,   MAT 24:20,   MAT 26:36,   MAT 26:39,   MAT 26:41,   MAT 26:42,   MAT 26:44)

Latreuo = tjene.
Ordet blir bare brukt i ett vers i Matteus. Det viser alltid til Gud den allmektige, og aldri, ikke en eneste gang, til Jesus Kristus. (MAT 4:10)

Vi ser altså at det er to områder Gud har forbeholdt seg selv, tilbedelsen og gudstjenesten. De deler han verken med Jesus Kristus eller noen som helst andre.

e) Jesu´ natur
Gjennom punkt 3c ser du noen av versene jeg bygger min forståelse av Jahve som den ene sanne Gud på. Dette betyr ikke at jeg tror Jesus bare er et vanlig menneske.

Jesus er unik. Bibelen sier at han er Guds førstefødte før alt det skapte (1. Kol 1:15) Han var ånd, slik som Gud, før han valgte å komme til jorden (Fil 2:6-10). Gjennom ham ble alt det skapte til (1. Kol :16).

Jesus var lydig ovenfor Gud helt inntil døden, for vår skyld. For dette valgte Gud å herliggjøre Jesus (Joh. 17:5). Jesus ble, av Jahve, gitt all makt på himmel og jord (Matt 28:18).

Han fortjener all vår ære og pris (Fil 2:10), fordi Han forsonet oss med Jahve (1. Kol 1:21). Han var på jorden ett med Jahve, slik Han ønsket at vi også skal være ett med Jahve (Joh. 17:22-23). Han for opp til Himmelen, og sitter nå ved Guds høyre hånd (Mark. 16:19).

Bibelen sier også mye mer om Ham. Vi ser tydelig at Jesus er unik og fantastisk. Vi skylder Ham alt, og Han er vår Herre. Han ble ikke skapt, men født (han er den førstefødte – sønnen), før alt det skapte. Når vi leser at Jesus ble født forstår vi at Han ikke alltid har vært til, men Han har naturligvis ingen ende, slik vi som frelste heller ikke har noen ende.

e) Den Hellige Ånd
Jeg har hittil ikke nevnt Den Hellige Ånd, fordi det først og fremst er forholdet mellom Jahve og Jesus jeg ønsker å legge vekt på i dette studiet. Men Den Hellige Ånd inngår også i treenighetslæren, så jeg vil vise noe av det Bibelen sier om Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd er ikke en person på samme måte som Jesus og Jahve. Den Hellige Ånd ble aldri skapt eller født, men Den Hellige Ånd utgår fra Jahve. Jesus mottok Den Hellige Ånd fra sin Far, og har øst den ut til oss:

Apg. 2:33 “Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører.”

Les også 1. Kor kapittel 2, og se hva Paulus skriver om Den Hellige Ånd. Les helst hele kapittelet på egenhånd. Jeg siterer et utdrag: “… det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd.”

Gud åpenbarte det for oss ved sin Ånd. Ikke en annen persons ånd, men med sin egen ånd. Når jeg f.eks sier “min kropp”, “min tanke”, “min ånd”, så snakker jeg ikke om noen andre. Det er bare forskjellige sider av meg.

Å fullstendig forstå Den Hellige Ånd er nok like umulig som å forstå at Jahve er allestedsnærværende. Den Hellige Ånd er Guds egne levende ånd som gjør Gud levende i oss.

4. Treenighetslærens konsekvenser
Hvis treenighetslæren virkelig er feil, har den flere åpenbare negative konsekvenser. I de påfølgende punktene summerer jeg opp de jeg tror er de viktigste.

a) Vi får feil bilde av Gud.
Treenighetslæren lærer at Jesus og Jahve er like store. Jesus sa derimot at Jahve er større enn seg selv (se punkt 3c). Jesus levde et perfekt liv på jorden. Jesu´ storhet er uforståelig stor – Jahve må være enorm.

b) Vi forstår ikke hvor stor kjærlighet Gud viste oss
Gud sendte ikke en tredjedel av seg selv til jorden for å dø for oss. Det hadde ikke vært vanskelig for han som er opphavet til alt! Men Gud gav sin eneste, elskede Sønn for oss. Det er virkelig en enorm erklæring av Hans kjærlighet for oss.

Joh 3:16 “For så høyt at Gud elsket verden, at Han gav sin Sønn, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv”

c) Frelsesplanen gir ikke mening

At en tredjedel av Gud skulle dø for oss gir ingen opprettelse for menneskets fall.

1. Kor 15:21 “Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.”

d) Vi glemmer den ene sanne Gud
I min erfaring er Jahve er i stor grad glemt i kristne sammenhenger. Det er flott å gi Jesus Kristus ære, men det må ikke bety at vi glemmer Gud. Å bekjenne at Jesus Kristus er den ene sanne Gud, kan ikke godkjennes ut fra Bibelen.

e) Vi glemmer Guds navn
I dag brukes sjeldent Guds navn. Leser vi i Bibelen, ser vi at Guds navn er hellig og veldig viktig:

Joh 12:28 “Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.»”

2 Mos 3:15 “Så sa Gud til Moses: Du skal si til israelittene: Jahve, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt.”

Matt 6:7 ” Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.”

e) Den athanasianske trosbekjennelse gir feil kriterier for å bli frelst
Majoriteten av vestlig kristendom bekjenner seg bl.a. til den athanasianske trosbekjennelse, hvor treenighetslæren defineres. Den athanasianske trosbekjennelse sier også at ” Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.” Dette sier aldri Bibelen!

f) Vi misforstår hva Den Hellige Ånd er
Treenighetslæren gjør Den Hellige Ånd til en person på linje med Jahve og Jesus, uten at Bibelen forteller oss dette.

5. Avsluttende ord
a) Spørsmål du kan stille deg selv hvis du tror på treenighetslæren
Du er hjertelig velkommen til å svare og komme med kritikk mot det som er skrevet her.

For å gjøre det enklere å svare konkret på dette dokumentet kan du, hvis du ønsker, svare på følgende spørsmål:

1.Jahve har selv sagt at Han er den ene Gud, og at Han er én (5. Mos 6:4). Er Jahve Faderen, eller er Jahve både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd?
2.Hvorfor sa aldri Jesus at Han var en tredjedel av den eneste sanne Gud (men derimot at Faderen er den eneste sanne Gud, ref. Joh 17:3)?
3.Er det feil å bekjenne Faderen som den eneste sanne Gud, og Jesus som sin Herre, selv om Paulus også gjorde det (1. Kor 8:5-6)? Er det sant at man “uten tvil vil gå evig fortapt” hvis man gjør dette (ref. athanasianske trosbekjennelse)?
b) Videre lesning
(pdf) Grundig gjennomgang av misforståtte bibelvers: er jesus jehova
(pdf) Grundig gjennomgang av treenighetsgrunnlaget i Johannes Evangelium: jesus er ikke jhvh

c) Vedlegg
(pdf) Den Athanasianske trosbekjennelse: athanasianske trosbekjennelse

Comments (2)
Evangeliet etter Paulus
Hva?! Tenker kanskje du. Hadde Paulus et evangelium? Jeg trodde det bare var Markus, Lukas, Matteus og Johannes som hadde skrevet evangeliene. Ja, de skrev ifølge tradisjonen de ulike evangeliene, men dette ordet evangelium er bare en felles betegnelse for historiene disse ulike forfatterene skrev.

 

De skrev historien om de gode nyhetene slik de faktiske hendelsene foregikk sett igjennom fire forskjellige “brilleglass”. Disse historiefortellingene om Jesu liv og virke leder alle opp til kristenhetens høydepunkt og viktigste hendelse, nemlig hans død og oppstandelse. Ordet evangelium kommer av det greske ordet εὐάγγελος (euangelos: sammensatt av εὖ (eu), “gode” + ἄγγελος (angelos), “budbringer”). Kort fortalt; de gode nyhetene eller det gledelige budskapet. Men forteller Markus, Lukas, Matteus og Johannes noe om hvorfor dette er de gode nyhetene? Jesus forteller endel, men sier selv at han ikke kan fortelle dem alt ettersom tiden ikke er inne (Joh 16: 12 , Joh 16: 25). Det er dette jeg skal gå igjennom her, nemlig at Paulus hadde et evangelium som han kalte for sitt (Rom 2:16, Rom 16:25, 2.Tim 2:8), og hvor viktig det er for oss kristne å sette dette i fokus og få åpenbaring om dets innhold. Hvorfor? Jo, fordi dette evangeliet ble åpenbart for ham ved Jesu Kristi Åpenbaring, altså Jesus kom til ham, fortalte ham evangeliet og dets hemmeligheter (Gal 1:11-12, 2.Kor 12:1-6, Ef 3:1-5, Gal 2:1-3, Gal 1:16).

Paulus sin lidenskap og oppgave
Hva lå Paulus ekstra nært hjertet? Hva var det han hadde som sin hovedoppgave? Hva sier de gamle skriftene om dette? I Apg 9:15 blir Ananias fortalt dette om Saulus/Paulus, som nettopp har fått et møte med den oppstandende Jesus. Gud sier til Ananias: “Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn.” Altså; Paulus skulle bære Guds navn frem for folkeslagene, både hedningene og for Israels barn (jødene), han skulle nemlig forkynne evangeliet, det sanne, uforvrengte evangeliet, noe han presiserer sterkt i sine brev.
Vers rundt Paulus sin viktigste oppgave:

•Apg 20:24 “Men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus: å vitne om Guds nådes evangelium.”
•Apg 22:14-15 “Han sa til meg: Våre fedres Gud har utvalgt deg til å kjenne hans vilje og til å se Den Rettferdige og høre røsten av hans munn. For du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt.“
•Apg 26:16 “Men reis deg opp å stå på dine føtter! For derfor åpenbarte jeg meg for deg: For å utvelge deg til tjener og vitne, både om det du har sett og om det jeg vil åpenbare for deg.”
•Rom 1:1 “Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium.“
•1.Kor 1:17-18 “For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord, for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset(evangeliet) er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.”
•1.Kor 2:2 “For jeg ville ikke vite av noe annet blandt dere, utenom Jesus Kristus, og ham korsfestet.”
•1.Kor 3:10-11 “Etter den Guds nåde som er gitt meg, har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester, og en annen bygger videre på den. Men enhver se til hvordan han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, det er Jesus Kristus.”
•1.Kor 15:1-11 “Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder som skriftene har sagt, at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen som skriftene har sagt, og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. Deretter viste han seg for mer enn fem hundre troende søsken på én gang. Av dem lever de fleste ennå (grunnen til at han sier dette er at han sier da; hvis dere ikke tror på det jeg sier kan dere bare spørre de og, de har sett det!), men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, deretter for alle apostlene. Aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbåret foster. For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig til å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Men enten det er meg eller de andre – dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro.”
•2.Kor 4:5-6 “For vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, oss selv derimot som tjenere for dere for Jesu skyld.”
•2.Kor 5:12-21 “Vi vil ikke enda en gang anbefale oss selv for dere, men vi vil gi dere anledning til å være stolte av oss, så dere kan svare dem som skryter av det de er i det ytre og ikke i hjertet. Har vi vært i ekstase, var det for Gud. Er vi ved sans og samling, er det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. 17 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke stiller dem til regnskap for deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.”
•Gal 2:5 “Men ikke et øyeblikk vek vi eller gav etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere.”
•Gal 2:14 “Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas (Peter) i alles nærvær: Når du som er jøde, lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du tvinge hedningene til å leve som jøder.”
•Kol 1:28-29 “Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke.”
•Ef 3:6-9 “hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg ble en tjener for dette evangelium da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne evangeliet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, det mysteriet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.”
•Kol 1:25 “Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord.”
•1.Kor 4:1 “Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier.”
Når vi ser hovedtrekkene fra punktene ovenfor fikk Paulus i oppgave å forkynne Guds nådes evangelium; altså de gode nyhetene om Guds nåde. Og som vi også ser sier han at han har malt Kristus og Han korsfestet for dem. Hvorfor? Jo, fordi det er nemlig dette som er det fysiske, synlige historiske bevis på Guds nåde. Jesus Kristus og Ham korsfestet er selve symbolet på Guds nåde og kjærlighet, det var og ER det offer Gud gav oss. Og dette helt ufortjent, dermed den naturlige tittel: Guds nådes evangelium. Det er jo da selvsagt mye dybde i hva som skjedde på korset, noe Paulus utdyper i brevene sine. Nemlig at evangeliet innebærer ikke bare det faktum at Kristus døde for oss, men at vi døde med Ham. Han stod opp for oss, vi stod opp med ham. Han for så opp til himmelen og satte seg ved faderens høyre hånd der vi som troende sitter med Ham, i Ham. Disse detaljene er alle dybder i evangeliet som Paulus forteller oss i sine brever, dybder som blant annet ikke kommer frem i de andre evangeliene. Det er litt derfor jeg tar for meg dette studiet, for at vi skal vite om Paulus sin spesielle åpenbaring fra Jesus, hemmelighetene om hvor vi virkelig står nå når vi er i Ham, og å kjenne den ene sanne Gud Jehova og hans sønn Jesus Kristus (Joh 17:3). Vi skal senere i dette studiet også dykke litt i det Paulus kaller for såkalte hemmeligheter/mysterier (gr. μυστήριον), disse er veldig interessante og viktige å få innsikt om.

Evangeliet
Ovenfor ser vi at det var det såkalte evangeliet Paulus hadde fått i oppgave å forkynne. Han skulle fortelle folk om de ting som Kristus hadde åpenbart for ham, og om de ting som Han kom til å åpenbare for ham. Ettersom vi ser at det lå Paulus sitt hjerte nært at evangeliet ble holdt rent (2.Kor 11:1-4, Gal 2:4-5), og ikke forvrengt av alle slags folk som misforstod det han hadde fått åpenbart for seg, mener jeg at det er veldig viktig at vi presiserer og understreker HVA det sanne og uforvrengte evangeliet er. Slik at det på denne måten ikke vil foreligge noen tvil for oss. Først vil jeg presisere at evangeliet er enkelt. Dette er noe Paulus også sier i 2.Kor 11:3 King James versjonen får frem en fin sannhet her:

“But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtilty, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ.“

Det er noe fristende og livgivende med den enkelheten som finnes i Kristus, denne uendelige nåden som vi får igjennom Ham er ikke en nåde som vi får lyst til å utnytte på feil måte når vi i sannhet ser hvor høyt Han elsker oss. Det å være i Kristus er noe Bibelen taler mye om, hvilke rettigheter vi har i Ham (Ef 1:3-14), hvilken frihet (Gal 2:4, Gal 4:5, Gal 5:13, 2.Kor 3:17, Ef 1:7, Jak 1:25) det er i Ham, hvilken hvile (Hebr 4:3 og v.10, Joh 15:4) det er i Ham tiltross (Rom 8:33-37) for de “stormer” vi måtte befinne oss i, og hvilket liv vi får igjennom Ham (Gal 6:15, Ef 2:1, Rom 5:17). Gud ville ikke gjøre det vanskelig for oss å komme til Ham; det er bare å ta imot gaven, Gud ville ikke gjøre det vanskelig for oss å fortelle andre om det heller, derfor er evangeliet enkelt. Jeg skal overlate jobben med å forklare det enkle evangeliet til apostelen selv; Paulus:

Ef 2:4-10 Men Gud er rik på barmhjertighet. Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Er ikke dette enkelt og greit så vet ikke jeg. Vi mennesker hadde gjort såpass mye drit, alle og enhver av oss, at vi ikke kunne ha fellesskap med Gud pga syndene. Gud sendte så et evig og fullkomment offer, sin egen sønn, for at han på den måten kunne ta del i våre lidelser på jorden, gjøre bot for hele verdens synd, slik at vi på den måten igjen kan ha fellesskap med Ham. Gaven kan vi ta imot, og dette helt uten å gjøre noe selv for å fortjene det.

Evangeliet blir forvrengt
Det som ofte har gjort at evangeliet har blitt forvrengt og besmittet er at folk kompliserer det hele. De begynner, ofte forståelig ettersom vi mennesker trenger noe fast og bestemt å gå etter, å legge inn tillegg til evangeliet som bud, regler og visdomsord som faktisk tapper det enkle og gledelige budskapet for sin kraft (1.Kor 1:17-18, Kol 2:20-23). Det mest tragiske av alt er at kristendommen har klart å dra med seg de ti bud videre til den nye pakt, hvor de brukes på samme måte som jødene brukte dem under lovens tid, nemlig til fordømmelse. Det er jo INGEN TVIL om at dette faktisk er tilfelle. Hvis du kjører en 5 på gaten quiz og spør folk om hva de forbinder kristendommen med kommer nok den velkjente og fordømmende pekefingeren inn på topp 10 listen. Dette synes jeg rett og slett er rart, har ikke folk rundt omkring lest bibelen? I hvert eneste brev Paulus skriver, forklarer han at vi er trådt inn i den nye pakt, vi er ikke under den gamle pakts fordømmelse, budene peker ikke lenger på oss med fordømmelse ettersom vi er kjøpt fri fra dem (Gal 3:13). Paulus sammenligner faktisk det å gå tilbake til lovgjerninger med utroskap mot Kristus, han sier at de som vil bli rettferdiggjort ved loven faktisk er falt ut av nåden (Gal 5:4)! Jesu blod gjelder med andre ord ikke for dem. Reformasjonen med Martin Luther i spissen ble ikke gjennomført helt og fullt ut på 1500-tallet, de ble kvitt veldig mye av alle de tingene som var med på å forvrenge det enkle evangeliet, og gjorde en god jobb med det. Tenk på alle de tingene som vi kristne idag ser på som helt absurde; avlat, skrifting, bønn til helgener, hierkisk prestesystem, kun lærde kunne lese bibelen, med andre ord helt ufattelige og syke ting som ikke hadde mye bibelsk grunnlag i seg. Det er ikke for ingenting at Paulus stadig advarer mot falske lærere, og at han frykter for at det vil skje. Les selv hva han sier her:

2.Kor 11:3-4 “Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært så godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn ham vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn den dere har fått, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot. “

Når vi ser hvordan kristendommen har vært opp igjennom historien kan vi se at Paulus hadde grunn til å uroe seg. Det som er verdt å merke seg under dette punktet; hva er evangeliet, er hvordan Paulus reagerte når han så Peter ikke gå rett frem etter evangeliets sannhet. Tilogmed Peter, en som hadde vært med Jesus fra begynnelsen, hadde begynt å forvrenge evangeliet ved å drive med hykleri framfor de hedningekristne. Dette får meg til å tenke på, hvis Peter kunne klare kunstykket å gjøre noe slikt, ser jeg at det kan være en viss sannsynlighet for at vi som lever 2000 år etter de faktiske hendelsene kan falle i det samme. Les historien når Paulus irettesetter Peter her:

“Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot rett opp i ansiktet, for oppførselen hans avslørte ham. Før det kom noen fra Jakob, spiste han sammen med de hedningkristne. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, for han var redd de omskårne. På samme måte hyklet de andre jødekristne, så til og med Barnabas ble revet med i hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas så alle hørte det: «Når du som er jøde, ikke lever som en jøde, men som en hedning, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder?» Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ætt. Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger som loven krever, bare ved troen på Jesus Kristus. Derfor satte også vi vår lit til Kristus Jesus, så vi skulle bli erklært rettferdige ved troen på Kristus og ikke ved lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdig ved lovgjerninger. Men hvis også vi jøder blir stående som syndere når vi vil bli rettferdige i Kristus, er ikke Kristus da blitt en tjener for synden? Slett ikke! For hvis jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da fremstår jeg som lovbryter. Jeg er jo ved loven død for loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte.”

Er ikke dette rimelig klart? Paulus var nidkjær for det rene uforvrengte evangeliet, og dette var en av hans oppgaver; å presisere dette. La oss alle strebe etter å vite presist hva evangeliet dreier seg om, og holde fast ved det.

Hvilke hemmeligheter taler Paulus om?
Vi liker alle hemmeligheter, det er noe som fanger oppmerksomheten når noen sier de har en hemmelighet å fortelle. Et mysterium som ikke har vært tilgjengelig ved tidligere tider, men som nå er tilgjengelig for oss er noe som vi har lyst å høre om. Paulus sier at dette evangeliet har vært skjult ved tidligere tider, men nå gjennom Paulus er det blitt åpenbart, han forteller oss også i vers 25, at han har fått i oppgave om å fullføre Guds ord (Kol 1:25-26). Vet du hva disse hemmelighetene går utpå? Isåfall har du muligheten nå, men bare så du vet det har de vært tilgjengelig i ca 2000 år. Her nedenfor skal vi se på noe av det budskapet Jesus åpenbarte for Paulus:

Gal 1:11-12 “For jeg kunngjør for dere, søsken: Det evangeliet jeg har forkynt, er ikke menneskeverk. Jeg har heller ikke mottatt eller lært det av noe menneske; nei, det var Jesus Kristus som åpenbarte seg for meg.”

Vers aktuelle med ordet hemmelighet/mysterium i seg. Jeg kommenterer etter hvert vers (kommer tilbake til innen neste uke).

•Rom 11:25-27 “Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob, og dette skal være min pakt med dem når jeg tar bort syndene deres.” (bruk apg 15 om davids falne hytte her. argument for at det er hemmeligheten; på DENNE måten skal hele Israel bli frelst! Skjedde på korset.. Ef 2 ++)

•Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet. For det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Og når dette forgjengelige er kledd i uforgjengelighet og dette dødelige er kledd i udødelighet, da oppfylles det som står skrevet: Døden er oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus! Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig. Arbeid raust og rikelig for Herren! For dere vet at i Herren er ikke deres strev forgjeves.
•Rom 16:25-26 “Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, men som nå er kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro.”
•Ef 3:2-4 “Dere har hørt om den forvalteroppgave Gud i sin nåde har gitt meg hos dere. I en åpenbaring ble mysteriet gjort kjent for meg. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når dere hører det opplest, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi mysterium.” (Skriv om det “ovenfor nevnte” som Paulus skriver her)

•Kol 1:26-27 “det mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene: Kristus er blant dere, håpet om herligheten!”
Er Paulus sine skrifter annerkjent av noen av de andre apostlene?
For å underbygge Paulus sin troverdighet som apostel, og som en som er gitt autoritet, er det greit å sjekke om Paulus blir godtatt av noen av de andre apostlene. Har vi grunnlag for å si at Paulus har fått en spesiell åpenbaring hvis vi ser bortifra hans egne skrifter? Peter skriver i 2.Pet 3:15-16 om Paulus. Her sier han at Paulus er en broder og at han har fått en spesiell visdom som Peter sier kan være vanskelig å forstå. Peter setter Paulus sine brev i samme bås som de gamle hebraiske skriftene, dette forteller litt om at han var anerkjent og godtatt av Peter med sitt evangelium. Skriftstedet gir oss også et visst innblikk i at Paulus har fått spesielle åpenbaringer av Jesus hvor Han har fortalt ham hemmeligheter. Vi leser:

“Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som er gitt ham. Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og de ukyndige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene, og det fører til fortapelse for dem selv.”

Det som står ovenfor samsvarer i tillegg med resten av bibelen, som videre forteller oss hvilken harmoni det er i den. Det sies jo at en sak skal ta fast ved to og tre vitners ord. Når det på denne måten er harmoni mellom flere ulike forfattere og ikke er selvmotsigelser styrker dette kredibiliteten for skriftene. Det Peter skriver her samstemmer blant annet veldig godt med det Paulus skriver i Gal 2: 1-2

“Fjorten år senere reiste jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas, og jeg tok også Titus med meg. Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansette la jeg fram det evangeliet jeg forkynner blant folkeslagene, for jeg ville ikke løpe, eller ha løpt, forgjeves.”

og v. 6-9 :

“Og de mest ansette – hvor store de er, betyr ingenting for meg, for Gud gjør ikke forskjell på folk – de stilte meg ikke overfor nye krav. Tvert imot innså de at det er betrodd meg å forkynne evangeliet for de uomskårne, slik det er betrodd Peter å forkynne for de omskårne.For han som gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde meg til apostel for hedningfolkene. Og da Jakob, Kefas og Johannes, de som blir regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, ga de meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap.”

Her ser vi ovenfor at Paulus, Barnabas og det evangeliet de forkynte ble godkjent av “søylene”, Jakob, Kefas og Johannes ved at de rakk dem hånden som tegn.

Hva forteller Paulus som de andre ikke gjør?

Først vil jeg gjøre som Paulus gjør i 2. Tim 3:16-17, nemlig å presisere at: “Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.” Slik at det er helt klart! Det finnes folk som sier at vi gjør en stor feil når vi rangerer Paulus sine ord framfor Jesus sine ord, dette er absolutt ikke tilfellet! Det hele handler om bibelforståelse, ikke en rangeringsorden. I tillegg til dette vet vi jo at det Paulus skriver er noe som han har fått åpenbart fra Kristus, da kan vi egentlig si at det ER Kristus som taler disse ord til oss. Hvordan vi skal lese bibelen er et særdeles viktig punkt. Vi vet at Jesus ble født under loven (Gal 4:4), levde under loven og måtte av de grunnene forholde seg til de spilleregler som var gitt i den tiden (Matt 19:17, Matt 5:17-20, Matt 8:4). Hvis vi leser disse versene gitt i parantesene finner vi ut det at Jesus forholdt seg til de visse spillereglene som gjaldt innenfor loven. hvorfor? Han skulle jo oppfylle og gi loven sin sanne mening (Matt 5:17), bringe den fra skyggebilde til virkelighet (Hebr 10:1-10). Det er ingen motsetning mellom Jesus og Paulus, de levde bare under forskjellige pakter, derav forskjellige spilleregler. Jesus sa jo selv til disiplene sine at han ikke kunne fortelle dem alt enda, tiden var ikke inne og de kunne ikke bære det han skulle fortelle dem (Joh 16:12). Hvis dette IKKE er tilfellet ville det isåfall være haugevis med motsetninger mellom Jesu uttalelser og Paulus sine skrifter, i tillegg vil konsekvensen av dette være at bibelen ikke er harmonisk. Men for å komme frem til poenget: Hva forteller Paulus som de andre bøkene i det nye testamentet ikke gjør? La oss også ha friskt i minne at Paulus fikk denne kunnskapen åpenbart for seg av den oppstandene Jesus Kristus (Gal 1:11-12). Her har vi det Paulus forteller oss som ingen andre forteller oss i skriftene.

 

•Vi er innehavere av Guds rettferdighet! (2.Kor 5:21, Rom 3:22, 1.Kor 1:30)
•Han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss! (2.Kor 5:21)

•Vi er døde med Kristus, stod opp med Ham og sitter i Ham ved Faderens høyre hånd! (Ef 2:4-6, Rom 6:3-11)

•Kristus er lovens ende, vi er i Ham døde fra loven og synden. Loven er avskaffet og skyldbrevet er naglet til korset! (Rom 10:4, Rom 6:6-7, Rom 6:11)
Her ser vi noen av de åpenbaringene som Paulus fikk åpenbart for seg av Kristus. Paulus fullfører Guds ord ved å skrive om de hemmelighetene som ble ham fortalt (Kol 1:25, Gal 1:11-12). Paulus viser essensielle sannheter for oss troende som ingen andre bibelskribenter får frem, og han legger fram et uforvrengt enkelt og dypt evangelium som virkelig setter oss fri.

Comments (0)
Jesus er veien
Vi hører ofte at “Jesus er Veien”, men hva innebærer det egentlig?

De første kristne identifiserte seg så sterkt med uttalelsen at “Jesus er Veien” at de fikk selv det samme kallenavnet; Veien. Apg 24:14 forteller oss at Paulus brukte dette navnet på den kristne menighet, og at denne Veien er Guds sanne vei. I dette ordet Veien ligger det mye dybde. En Vei brukes til å følge, en vei brukes til å gå på og følger du den rette veien så finner du frem til dit du skal. Veien

Det er viktig å få med seg at vi kristne har en historie. Det var ingen ny religion Jesus startet, han fullførte den jødiske. Vår tro er basert på det vi idag kaller for det Gamle testamentet. Det var utifra disse skriftene displene overbeviste jøder om at Jesus var Messias, og det var disse skriftene som fortalte at ALLE hedningefolk skulle få en åpen vei til Gud.

1. Kor 15:1-3 Jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere har mottatt og står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder som skriftene har sagt

2.Tim 3:16-17 Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Tanach hevdet at Guds befaling gjennom Ordet, og senere Loven (Torah) var veien til Gud. Finner argumentasjon for dette her: 5.Mos 5:33, 5.Mos 21:39, Salm 119:105, Salm 25:8, Jes 30:21, Malaki 2:8.

Fariseerne og deres feiltolkning av loven
Fariseerene som vi hører så mye om i Bibelen kom på banen ca 200 år f.kr, de var en motpol til det “verdslige Israel” som ikke tok loven så seriøst. Jødene hadde tross alt vært uten land ganske mange år, og loven hadde blitt “vannet” ut etter alt samkvemmet med alle mulige slags kulturer. De hadde med andre ord glemt loven, og her kom det noen som ville bringe dem på rett vei igjen. Fariseerne dro ifølge Jesus dette litt for langt, de laget en oralversjon av loven som tolket f.eks sabbaten på en veldig lovisk måte. Du kunne bare gå så så mange steg på sabbaten osv. Denne oralversjonen av loven hadde ikke Jesus mye til overs for.

Matt 23:1-4 “Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: «På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. De binder tunge bører som ikke er til å bære, og legger dem på folks skuldrer, men selv vil de ikke løfte en finger for å flytte dem.2

Matt 15:1-9 “Da kom noen fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa: «Hvorfor bryter disiplene dine overleveringen fra de gamle? De skyller ikke hendene før de spiser.» Han svarte: «Og dere, hvorfor bryter dere Guds bud av hensyn til deres egen overlevering? For Gud sa: ‘ Hedre far og mor’ og ‘ Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’. Men dere lærer: ‘Den som sier til sin far eller mor: “Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en tempelgave,” han trenger ikke å hedre sin far eller mor.’ Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til deres egen overlevering. Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer, er menneskebud.»

Den gamle veien behøvde å ryddes, Gud skulle skape en ny og levende Vei.
Jes 43:19-21 “Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørkenen. Markens dyr skal ære meg, både sjakaler og strutser. For jeg gir vann i ødemarken og lar elver renne i ørkenen, så mitt utvalgte folk kan få drikke. Det folket jeg har dannet meg, skal forkynne min pris.”

Jes 35:1-8 “Ørkenen og det tørre land skal glede sig, og den øde mark skal juble og blomstre som en lilje. Den skal blomstre og juble, ja juble og synge med fryd; Libanons herlighet er gitt den, Karmels og Sarons prakt; de skal se Herrens herlighet, vår Guds prakt. Styrk de slappe hender og gjør de vaklende knær sterke! Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er eders Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse, han kommer selv og frelser eder. Da skal de blindes øyne åpnes, og de døves ører oplates; da skal den lamme springe som en hjort, og den stummes tunge juble. For kilder bryter frem i ørkenen, og bekker i ødemarken, og det glødende sandhav skal bli til en sjø, og det tørste land til vannrike kilder; på det sted hvor sjakalene hvilte, vokser siv og rør. Og der skal være en ryddet vei, og den skal kalles den hellige vei, ingen uren skal gå på den, men den hører hans folk til; ingen veifarende, ikke engang dårer, skal fare vill.”

Jes 40:3-5 “Hør! Det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud! Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Se også Matt 3:1-3 for oppfyllelsen.”

Ville bare i tillegg legge ut den engelske oversettelsen av Jes 35:8, der står det nemlig HIGHWAY, det er snakk om en hovedvei folkens! Hvor ikke engang dåren skal fare vill. Det er lett for folk å komme til Gud, det er ikke snakk om en small sti til Herren lenger, Jesus gjorde veien bred; åpen for jøder, hedninger, syndere av verste slag, troen på Jesus som Herre er nok.

Jes 35:8 King James version: “And an highway shall be there, and a way, and it shall be called The way of holiness; the unclean shall not pass over it; but it [shall be] for those: the wayfaring men, though fools, shall not err [therein].”

Jesus er Ordet, Den Sanne Vei.
Joh 1:1 “I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.”

v.14 “Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss, og vi så hans herlighet – en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far – full av nåde og sannhet.”

Det Nye testamentet forteller oss at Jesus er Den eneste sanne VEIEN til Gud. Han er nå blitt Guds befaling gjennom sitt ord:

Hebr 1:1-2 Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.

Derfor kaller Jesus også seg selv for Veien.

Joh 14:6 Jesus sier: “Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.”

Den Nye Veien var altså et resultat av rett forståelse av Tanach (Ordet)

Apg 22:1-4 «Brødre og fedre, hør hva jeg har å si til mitt forsvar!» Da de hørte at han talte på hebraisk, ble det enda stillere. Han fortsatte: «Jeg er jøde, født i Tarsos i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn, ja, helt inn i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne Veien.

Når vi nå leser Tanach leser vi den i et kristosentrisk lys, vi har Jesus som fokus når vi leser Gamle testamentet. Vi leser det utifra at den Sanne Vei allerede er kommet.

Luk 24:25-27 Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

v.44 Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.»

Noen Bibelsteder som viser at det er mye, for å bruke et svakt ord, som er oppfyllt i Kristus. Her er en liten liste, slå de opp og kos deg: Matt 1:22, Matt 2:15 og v.17 og 23, Matt 4:14, Matt 5:17, Matt 8:17, Matt 12:17, Matt 13:14 og v.35, Matt 21:4, Matt 26:56, Apg 13:14-43.

Veien symboliserte også en måte å leve på. De som vandret på Veien vandret i samme retning, ikke det at de da ikke har en egen personlighet, det er heller slik at den blir forsterket og blir til sitt beste jo mer vi går på vår Vei Kristus. De hadde det samme målet, og det samme fyrtårnet, de visste hvor de skulle og ingen fikk hindre dem å fullføre vandringen. De levde som om de var “fremmede og utlendinger” på jorden (Hebr 11:13). De løp for å vinne en seierspris. De hadde sitt hjemland i Himmelen og vandret deretter. Når vi har tatt imot Jesus som det oppfylte Ordet og den Sanne, skal vi også vandre i Ham – ikke i skyggebildene slik vi gjorde før, men på virkelighetens vei, som altså er Jesus selv. se: Kol 2:6, 1.Joh 2:6, 1.Peter 2:21, Matt 4:4. Praktisk sett er dette å holde seg til Jesu lære (Matt 28:18-21) og samtidig forstå at denne frukt kommer av at “Jeg lever ikke selv, men Kristus lever i meg” (Gal 2:20) , Joh 15:1-5.

Jesus er Veien!


Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.