Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Den Hellige Ånd kompletterer oss!

Den Hellige Ånd kompletterer oss!

 

Jan Kåre Christensen

  

Romerbrevet 8. 26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.

 

Går Ånden i forbønn for oss eller er det en feil oversettelse? Det står om at Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Det er 100 % bibelsk korrekt og dette opplever jeg også erfaringsmessig. Men går Ånden selv i forbønn for oss med sukk uten ord?

 

I grunnteksten står følgende: Ånden trer inn for oss med sukk usigelige.

Videre i v 27 står det igjen: han trer inn for de Hellige.

 

Hva menes med det? Det menes med det at vi gjør vår del, ber. Så kommer Ånden oss til hjelp, overnaturlig hjelp og gjør at vår bønn blir komplett.

 

Hvordan erfarer vi dette? Vi begynner å be, så etter en tid evner vi ikke mer. Så kommer Ånden oss til hjelp. Vi ber og ber, men så kommer Ånden inn og gjør at vi ber igjennom som de ”gamle” så ofte sa det. Det er ikke lengden som er det avgjørende, men Ånden kommer oss til hjelp. Den trer inn for oss!

 

Det burde heller stått: Men Ånden selv kompletterer oss, med overnaturlig rettledning.

 

Da treffer vi betydning av hva Paulus vil ha sakt, eller hva Gud sier gjennom Paulus.

 

Det er underbart at Gud har sendt oss sin Ånd som vår hjelper på denne jord.

 

La meg også ta med noen flere oversettelser fra samme skriftsted:

 

Living: Hjelper den Hellige Ånd oss med våre daglige problemer og i vår bønn.

 

Jerusalem: Når vi ikke kan velge ord for å be riktig.

 

Hedegård som er den beste: Vet hva Ånden mener.

 

Seidelin: Hva Ånden har i tanke.

 

Alt dette er hentet fra Studie bibelen.

 

Hva er betydningen? Vi gjør alt det vi kan og så godt vi kan 100 %. Men når ikke det strekker til, som det så ofte ikke gjør. Får vi erfare overnaturlige innslag ved den Hellige Ånd.

En hjelp fra Gud selv ved sin Ånd som kommer vår menneskelige skrøpelighet og vår menneskelig begrensning til hjelp og unnsetning. Ånden trer inn for oss, hallelujah

 

Vi får også denne undervisningen flere plasser i Guds ord.

 

Joh.e.14. 15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.

    21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

 

Joh.e.16. 12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. 13 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. 14 Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere. 15 Alt det min Far har, er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt, og forkynne det for dere.

 

Gud Faderen og Jesus Kristus, vår Herre har ikke latt oss være som hjelpeløs barn.

 

Skal vi mestre en jobb trenger vi kompetanse, slik er den Hellige Ånd. Den gjør at vi mestrer vår oppgave i denne verden.

 

1.Joh.b.2. 6 Den som sier: «Jeg er i ham», må leve slik Jesus levde.

 

Dette kunne jeg brukt timer, dager og enda mer på tid på å undervist om.

Det er så spennende og interessant hva Gud gjør gjennom våre liv, både mitt og alle andre troende.

 

Her er 2 grunnsannheter vi har lært gjennom dette korte bibel studiet.

 

1.)  Vi gjør absolutt alt så godt vi selv kan.

 

Er vedholdende i bønn. Går på møter og leser i bibelen. Skal vi preke eller skrive en artikkel. Alt gjør vi etter fattige beste evne.

 

2.)  Når alt det gode vi gjør ikke strekker til, som det ofte gjør. Da regner vi med en overnaturlig hjelp sendt fra Gud selv; den Hellige Ånd. Guds og Kristi Ånd.

 

Dette har jeg erfart uttallige ganger. Les gjennom hele bibelen for øye, spesielt NT. Og Apostelgjerningen er særdeles i kjernen av dette. Gud utrettet storverk gjennom enkle menn og kvinner som var konstant og daglig fylt av hans Ånd.

 

Den avgjørende forskjellen er ikke oss selv om Gud fordrer av oss at vi gjør alt etter beste evne. Men den Hellige Ånd, som han har sendt til jorda for å styrke, trøste, veilede og komplettere oss.

 

Det er en del som setter ting opp imot hverandre som Guds ord ikke gjør.

 

Hvor mye skal Ånden ha av meg og jeg av Ånden?

 

Det er noe som følger med hverandre. Når et hjul begynner å gå rundt går på hjulet og navet rundt samtidig. Slik er det også med dette sa Jesus: Joh.e.15.5b. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. Kristus får oss og vi får av Ånden.

 

Trenger vi å bli døpt i den Hellige Ånd? Ja, men det er en engangsopplevelse.

 

Daglig renselse og åndsfylde er livsbetingelsen for en troende for å oppleve et Himmelsk liv her på denne jorda. Alt utenom dette er ikke det livet Gud har kalt oss til.

Stort? Ja. Oppnåelig? Ja, ved at vi gjør alt 100 % så godt vi selv kan. Men regner med at den Hellige Ånd gjør resten som ikke vi formår og klarer i oss selv.

 

1.Joh.b.1. 5 Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.  6 Sier vi at vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten.  7 Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

 

Efesb.5. 18 Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden.

 

Dette er vidunderlig, himmelsk og herlig. Vandre i lyset likesom han er i lyset og daglig å være fylt av Jesus! Ja, det er det vi er når vi er fylt av Ånden. Her ser vi igjen at treenighetslæren ikke holder mål imot Guds ord.

 

Det er akkurat det Jesus sier i Joh. e. 14. 23 Jesus svarte: «Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham.

 

Det er akkurat det Gud vil, bo hos oss her i tiden å våre hjerter. Det er fullt ut mulig ved en daglig vandring i Guds hellighet!

 

Jeg erfarer dette og millioner før meg har erfart det siden de første kristne.

Og alt dette er tilgjengelig for deg og meg i dag. Ingen er ikke spesielle i oss selv. Det er kun en som er spesiell; Jesus Kristus.

 

Matt.3. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

 

Faderen hadde en permanent glede i Sønnen. Slik vil Faderen også ha en permanent glede i våre liv når Ånden selv kompletterer oss!

 

Vidunderlig undervisning?

 

Vi som troende er mer en Kongelige, rike og berømte i denne verden. Vi lever et Himmelsk oppstanden liv i denne verden her og nå!

 

Dette med at Den Hellige Ånd kompletter oss går igjen og igjen som et bibelsk prinsipp på flere områder.

 

Dette er et emne og en sannhet som har opptatt meg veldig som en gammel fotballspiller der en er vant med å tenke helhet. Hva hjelper det å være en god fotballspiller men spille med dårlige spillere?

 

Skal en utrette noe som fotballspiller er en avhengi av at andre kompletterer en.

 

Slik er det i ekteskapet, menigheten, arbeidsplassen og mange andre steder. Det er et bibelsk prinsipp. Å bli komplettert.

 

Det er det prinsippet i bønnen som Paulus tar opp at den Hellige Ånd kompletterer oss, også i bønnen.

 

Skal jeg omskrive dette verset i Rom.8.26b blir det slik:

For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Dette var teksten i vår bibel, så kommer det slik det kunne vært oversatt i overensstemmelse med grunnteksten og som vil gi den rette meningen. Den Hellige Ånd går ikke i forbønn for oss, men med oss!

 

For vi vet ikke til enhver tid hvordan vi skal formå å be rett, derfor kommer Ånden oss til unnsetning på dypeste måte (sukk er dypeste måte) slik vi ber rett ved hans hjelp.

 

Og videre v27b: for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.

 

Da hadde det blitt:

 

for Ånden trer inn i bønnen (sammen med den troende) slik at Guds vilje blir bedt.

 

Det er underlig når vi går inn i grunnteksten. Så får Guds ord på enkelte punkter helt annerledes mening og betydning. Og den riktige betydningen.

 

Den Hellige Ånd operer og virker ikke for seg selv, men i sammen med oss. Det er vi som trenger Ånden og vi gjør rett i å bruke alt det Gud har skjenket oss.

 

De to viktigste tingene Gud har skjenket oss er Guds ord og den Hellige Ånd. Her ligger hemmeligheten til all sunn og god åndelig fremgang!

 

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.