Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn!

Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn!
Jan Kåre Christensen
Evangelist og bibellærer Smyrna Oslo

 

2. Tim. 2. 15 Legg vinn på å fremstille dig for Gud som en som holder prøve, som en arbeider som ikke har noget å skamme sig over, idet du rettelig lærer sannhetens ord (1930 overs.).

Det er viktig og nødvendig å rettelig lære Guds ord. Der en får med helheten, dybden og bredden ved en sannhet. Treenighets lærerne bygger sin lære på enkelte skriftsteder for at det skal passe med deres feil lære. Men helheten og det som taler imot deres tro og lære blir det hopp glatt over. Trist men sant. Skal prøve her å forklare ved noen stikkorsdspunkter hvorfor en skal tro på èn Gud og ikke tre Guder som treenighetslæren hevder. Jeg er mye nærmere Jesus alene læren enn treenighetslæren, men begge to er ikke bibelske lærer. Henviser også til andre artikler om det samme emne.

1.) Tre guder blir en.
Som ved et under eller mysterium så får treenighetslærene 3 til å bli 1. Dette er selvfølgelig en matematisk umulighet og vrøvl. Og renspikka vranglære og løgn, ikke mer eller mindre. Det er kun èn Gud, Faderen lærer bibelen. Det er også underlig at det var tre Guder som fant hverandre ute i Space og ble èn. Nei skriften er klar, det er kun Faderen som er fra evighet. Jesus i sin preeksistens er fra eldgamle dager, men ikke fra evighet som Faderen.
2.) Faderen er fra evighet.
Faderen er fra evighet og Jesus er gått ut i fra ham. Derfor blir det feil og ubibelsk å likestille Faderen og Sønnen, om Jesus etter oppstandelsen også er Gud. Men da som nr. 2. Akkurat som det er en Kongetronen og der sitter Kongen i midten og Dronninga ved hans høyre hånd. Da billedlig talt på Faderen og Sønnen. Men det er kun Faderen som bibelen beskriver som den eneste sanne Gud. Jesus blir også omtalt som Gud etter oppstandelsen, men det er en “gitt” tittel og omtale, fått og anerkjent av Faderen. Faderen er større en meg sa Jesus og skriftens ord kan vi ikke gjøre ugyldig.

3.) Jesus har “lånt” og fått alt.
Jesus finner vi gang på gang at det er Faderen som handler og gir alt til Sønnen og ikke motsatt. Til slutt skal Jesus gi alt tilbake til Faderen. 1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

4.) Treenighetslærene bagatelliserer.
Det er rart når en ikke vil komme til bunns i et emne så skyver en det i fra seg og bagatelliserer det. Alt Guds ord er viktig, og ikke minst læren om Gud og hva og hvem han er. Her bagatelliserer en dette når det er til deres fordel, stygt men sant.

5.) Treenighetslærene indoktrinerer.
Jeg har gang på gang sett at de driver med en form for indoktrinering. Det forteller hvor farlig det er å ikke tro på den læren. Men når en påpeker hvor mange svakheter denne læren har, da kommer de veldig ofte med ukvemsord og vill latterliggjøre. Noe som viser at treenighetslæren er demonisk og Satanisk inspirert i mange tilfeller for mange. Det er tross alt en 1600 gammel Katolsk lære at Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd er tre likeverdige Guder fra evighet til evighet og som alle tre skal æres og tilbedes. I bunn og grunn er læren blasfemisk og et brud på det første bud at en skal ikke ha avguder og andre Guder.

6.) En Hellig Ånd.
Det ligger i selve ordet hvem vi har å gjøre med her. En Ånd som er hellig og ikke en person. Jeg og alle andre mennesker har en ånd. Slik også med Gud, bare hans Ånd er 100 % hellig og ren, det er den Hellige Ånd. Guds Ånd er ikke en ekstra Gud men en del av Gud selv lærer skriften.
1. Joh.b. 4. 13 At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd.

7.) Den høyeste kraft.
Den Hellige Ånd er ingen egenperson, men den høyeste og Guds kraft. Er Den Hellige Ånd en egen person? I Apostlenes gjerninger 5,3-4 ser vi at det å lyve for Den Hellige Ånd er det samme som å lyve for Gud. Så Den Hellige Ånd ER Gud - dvs Guds Ånd. Vi ser også i Ap.gjerninger 13:2 at Den Hellige Ånd taler og utpeker Paulus og Barnabas. I Johannes 14:15-17 og vers 26 og Johannes 16:7-16 ser vi at Den Hellige Ånd blir framstilt i hankjønn, som en person (jfr ordene talsmannen og han). Han tilegnes en rekke personlige egenskaper, slik som å lære, å minne, overbevise, veilede, tale, forkynne, herliggjøre osv. Hvordan kan en kraft tale? Eller lære eller overbevise? Dette brukes som argumenter på at DHÅ er en person.
MEN - Det står også at BLODET taler. Er blodet dermed en person? Abels blod taler om hevn, mens Jesu blod taler om forsoning. Vi ser at dette er bilder (metaforer). Det står tilmed om trær som skal lovprise Herren. Trær er vel ikke personer? Argumentene for treenighets lærerne holder ikke vann.

8.) Treenighetslærene fusker.
En kan selvfølgelig ikke få denne lærern til å stemme da den ikke stemmer med Guds ord, hva gjør en da? En bortforklarer og angriper andre. Isdenfor å la pilen peke innover som vi alle må gjøre, så lar de alltid pilen peke utover. Det er dessverre majoriteten av kristne som tror på treenighetslæren.

9.) Historien kan lyve.
Når jeg begynte å sette meg inn i denne læren, og fant ut at det ikke stemte med Guds ord. Begynte jeg også å lese historie. Vi kan ikke vi bygge vår lære på noen kirkemøter for 1600 år siden, de lærte mye feil og det var innbyrdes kamper for å ha rett. Det er livsfarlig å bygge en sannferdig lære rundt dette.
Makt intriger, maktmisbruk og annet uhumskhet ligger til grunn for denne lære. Ikke ordet og Åndens veiledning, det var blitt fjernt for storkirken!

10.) Menighets statuetter er ikke Guds ord.
Ser at mange menigheter og kirker, sikker de fleste har statuer på hva som er rett. Det blir ikke mer bibelsk å ha noen statuer på noe som ikke stemmer med Guds ord.

11.) Jesus alene læren gir ikke svar.
Jesus alene er selvfølgelig en mer bibelsk og sunn lære en treenighetslæren. De tror tom å døpe i Jesu navn. Men det er allikevel ikke mer bibelsk på en måte gjøre Gud til tre funksjoner når bibelen lærer at vi har med å gjøre med personer. Der vårt samfunn ikke er med forskjellige Guder, men med Faderen og Sønnen.
1. Joh.b. 1. 3 Det som vi har sett og hørt, forkynner vi også for dere, for at dere skal ha samfunn med oss, vi som har samfunn med Faderen og hans Sønn Jesus Kristus.

12.) Treenighetslæren gir ikke svar.
Gang på gang så må de som tror og bekjenner seg til treenighets læren argumentere med slike ting som bilder, fabler og annet. Du må tro, dette er et mysterium, dere er så få og vi er så mange. Det er ikke hva skriften sier som er det avgjørende, men alt annet en det argumenterer mange treenighets forkjempere for. De er meget vanskelige å få dem inn på skriftens klare henvisninger, den blir neglisjert og oversett. Til opplysning for mange, os som et sjokk, treenigheten står ikke omtalt en eneste gang gjennom hele bibelen. 66 bøker uten benevnelsen og en bygger en lære på det, går de an? Nei!

13.) Jødedommen tror ikke på treenighetslæren
Jødene eller Israelitten tror selvfølgelig ikke på noen treenighet. Mange ser på det som avguds dyrkere vår forståelse av Gud eller manglende forståelse av Gud. Dette tror jødene på: Gud er èn. Ut ifra sitater fra Bibelen kan vi lese: ”Hør Israel! Herren er vår Gud, Herren er èn (5 Mos 6,4 og Mark 12,29). Legg merke til at de første kristne brøt ikke med den jødiske forståelse, de videreførte den, Hallelujah.
1. Kor. 8b. vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

14.) Islam tror ikke på treenighetslæren.
Hva tror muslimene på? I hvert fall ingen treenighet, for dem er de aller fleste kristnes forståelse av Gud mer en hindring en åpning for dem. Islam ser ikke på kristendommen som en monoteistisk religion på grunn av treenighetslæren, den blir heller fordømt ut i fra Islamsk strenge monoteisme. Dette tror de på: I Islam sier trosbekjennelsen klart at ”Det er ingen Gud uten Allah, og Muhammed er hans profet.

15.) Treenighets lærernes tilhengere er intolerante.
Min erfaring er at de aller fleste som tror på treenighets lærere, selv om den er helt ubibelsk. Føler på sin egen fortreffelighet da de aller fleste tror på dette og de lar kjøttvekta bestemme og ikke Guds ord.

16.) Vi vil aldri møte den Hellige Ånd.
Det er underlig med de som tror på treenigheten. De er veldig sikre på at det er tre guder nå. Faderen er en gud fra evighet til evighet. Jesus er en Gud fra evighet til evighet. Den Hellige Ånd er en Gud fra evighet til evighet. Men når vi kommer til himmelen er en veldig usikker på hvor mange Guder en skal møte. En er sikker på jorda men usikker i himmelen, da blir alt snudd på hode.

17.) Hvorfor tror vi ikke på å tilbe Gud?
Gud skal du tilbe sier skriften mange plasser. Men det står ikke en eneste plass i skriften at vi skal be, tilbe eller lovsynge den Hellige Ånd. Da blir det temmelig selvmotsigende å tro på den Hellige Ånd som en egenperson og som Gud.

18.) Verdens største selvmotsigelse og løgn kanskje også.
For meg blir det en kjempe motsigelse å tro på en triade som egentlig er gammel hedenskap. Det blir mer som hedenskapet har inntatt kristendommen enn motsatt. Vil du la deg lure og bli manipulert lengre?

19.) Ny kunnskap.
Det er fylt mulig å tilegne seg ny kunnskap og viten. En behøver ikke å gå i blinde hele livet. Det finnes nå så mye kunnskap og ny viten om dette å få tak i og det er muligheter å sette seg inn i. Vil også anbefale hjemmesiden vår som et meget godt verktøy.

20.) Gjør opp dine egne tanker og meninger.
De første kristne var til en dels kritiske og sterkt vurderende. Alt det vi hører, selv om det er allment akseptert skal vi ikke slik uten videre godta. Prøv alt på Guds ord. Selv når noen taler profetisk og tyder et budskap skal alt prøves. Prøv alt, tenk selv igjennom alt og bruk også tid til selvstudium. Det vil du ha mye igjen for som troende, ikke minst i denne tiden med så mye rart og så mange muligheter både for Gud og Satan.
Ap.gj. 17. 11 Jødene der var mer høysinnet enn de i Tessalonika, og de tok imot Ordet med all velvilje og gransket skriftene daglig for å se om det stemte.
1.Kor. 14. 29 To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal prøve det de sier.
Det er ingenting som skal og kan hindre deg å gjøre opp dine egne meninger og tanker. Du er et selvstendig tenkende og handlende menneske som kan motta fra Gud selv alt det han vil ha sagt deg, punktum!


 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.