Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Personalia Dragen, Dyret, den Falske Profet og demonene!

Personalia Dragen, Dyret, den Falske Profet og demonene!

 

Joh. Åp. 20. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

Fra:

Tidens morgen. Kol. 1. 16 For i ham er alt blitt skapt,

i himmelen og på jorden,

det synlige og usynlige,

de som troner og de som hersker,

både makter og myndigheter –

alt er skapt ved ham og til ham.

Særmerke:

Hater Gud og alt det han står for. Joh. e. 10. 10a Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge.

Elsker å villede og forføre.

2. Kor. 11. 14 Det er ikke noe å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. 15 Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten. Men til slutt skal de få lønn etter sine gjerninger.

Endelikt:

Ildsjøen. Joh. Åp. 20. 1. Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. 2 Han grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. 3 Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund.

7 Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. 8 Han skal dra ut og forføre folkene ved de fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid, utallige som havets sand. 9 De drog opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. 10 Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

SATAN – FØR DET FØRSTE FALLET

Det neste vi må se nærmere på er satan. Hva lærer Bibelen oss om denne personen – før han ble satan (hebr: HaSatan; motstanderen).

Punktvis kan vi slå fast at vi lærer at han var en engel, og at han hadde ansvaret for lovsangen, jfr. Ezek 28:13ff

”I Eden, Guds hage, bodde du; kostbare steiner dekket deg, karneol, topas og diamant, krysolitt, onyks og jaspis, safir, karfunkel og smaragd, og gull; dine trommer og fløyter var i fullt arbeid hos deg; den dag du ble skapt, stod de rede.”

Videre lærer vi at han gjorde opprør mot Gud.

Jesaja 14:12-14 Hvor er du ikke falt ned fra himmelen, du strålende stjerne, du morgenrødens sønn! Hvor er du ikke felt til jorden, du som slo ned folkeslag! Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord, jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den Høyeste.

Begrepet “du strålende stjerne, du morgenrødens sønn” er i enkelte engelske bibler gjengitt med ordet “Lucifer”. Det er imidlertid i seg selv et latinsk ord, oversatt fra det hebraiske “Helel” (He-Lamed-Lamed). Legg merke til at “Helel” korresponderer med det hebraiske ordet “Halel” som betyr “lovsang”. Siden a/e fonetisk sett er samme lyd i arabisk/hebraisk vil man få følgende interessante kombinasjoner: Helel (arabisk med dialektiske varianter Hilel, Hilil, etc. ) betyr “nymåne”, eller “månesigd”. Den samme bokstavkombinasjonen er å finne igjen i ulike kombinasjoner i “Halal” som er muslimsk offerkjøtt (jfr. Apg 15:20, 29 og 21:25), og dessuten i en annen kombinasjon som gir tittelen “allah”, som betyr “guden”.

Videre lærer vi fra Ezek 28:14 at han var engel med særlig opphøyd tjeneste:

”Du var en salvet kjerub med dekkende vinger, og jeg satte deg på Guds hellige fjell; der gikk du omkring blant skinnende steiner.”

Vi lærer at Gud plasserte ham på et spesifikt sted på jorden, i Eden. “Guds hellige fjell” (mange oversettelser oversetter dette med “det hellige gudefjellet”, som er en feil oversettelse).

Så kommer vi til kjernepunktet. Bibelen forteller oss at hans/Helels tilholdssted var Eden, i Guds hage. Det forklarer hvorfor han i form av en slange viste seg i Eden. Dette var hans opprinnelige domene, Ezek 28:13a.

Satan har flere navn som bl.a. Dragen i Åpenbaringsboken.

Satan omtales i Bibelen som en frafallen engel. Hans egentlige navn omtales ikke, men han omtales ved titler som

Djevelen (latin: Diábolus, Diaboli, som betyr «baktaler») – til forskjell fra en djevel, som er en av mange (Mat 4:1)

Beelzebub eller Beelsebul (direkte oversatt: Fluenes Herre) (Mat. 10:25)

Belial eller Beliar (2. Kor. 6:15)

Den gamle slangen (Åp. 12:9)

Den store dragen (Åp. 12:9)

Verdens fyrste (Joh. 14:30)

Fristeren (Mat. 4:3)

Herskeren over de onde ånder (Mat. 12:24)

Løgnens far (Joh. 8:44)

Lucifer (dette navnet som betyr "lysbæreren" [1], er hentet fra Jes. 14:12 i den latinske oversettelsen Vulgata; Bibelen knytter ikke dette navnet til Satan, men til Babylons konge)

Videre så falt Satan når han ønsket å bli Gud lik og ta Guds plass.

Vi får antydninger bl.a. i Åpenbaringsboka at 1\3 av alle gode engler følgte han og ble onde. Eller demoner da med onde egenskaper og hensikter akkurat som Satan.

Selv om onde åndsmakter omtales flere steder i Bibelen, brukes ordet demon bare tre steder i den nye, norske bibeloversettelsen:

Paulus' første brev til Timoteus kapittel 4, vers 1: «Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære.»

Jakobs brev 3,15: «Den slags visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.»

Johannes' åpenbaring 16,14: «Dette er demoniske ånder som gjør underfulle tegn, og de drar ut til kongene i hele verden for å samle dem til krigen på Guds, Den allmektiges store dag.»

Men at de er virksomme i dag på Satans vegne finner vi mange eksempler på i skriften. Både gjennom mennesker fysisk og tankemessig.

Ap.gj. 19. 15 Men den onde ånd svarte dem: «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» 16 Mannen som var besatt av den onde ånden, fór løs på dem, overmannet dem alle og mishandlet dem, så de rømte nakne og forslåtte ut av huset.

Efes. 2. 2 Dere levde på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i luftens rike, den ånd som nå er virksom i de ulydige. 3 Ja, vi levde en gang alle som de. Vi fulgte lystene i vår syndige natur og lot oss lede av den og av våre egne tanker. Slik var vi av naturen under Guds vrede, likesom de andre.

Antikrist er både en person og en ånd som er rådene. Likesom Faderen og Sønnen har en felles Ånd har Satan og Antikrist en felles ånd som er den samme.

Hos ingen av dem er det selvfølgelig ingen ekstra person som uheldigvis og dessverre treenighetslæren hevder. Da skulle også den Sataniske og Antikristelige ånd vært en ekstra person. Noe som er like absurd å hevde at den Hellige Ånd er en ekstra Gud som dessverre de aller fleste kristne menigheter hevder og lærer. Spesielt i den vestlige verden.

1. Joh. b. 4. 3 Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.

Men dette var hans ånd, og ved flere plasser nevnes han også som en egen person.

2. Tess. 2. 4 Han er den som står imot og opphøyer seg mot alt som tilbes og kalles gud. Ja, han tar sete i Guds tempel og gjør seg selv til gud.

Den Falske Profet møter vi flere plasser i Åpenbaringsboka. Da som den som hjelper Antikrist frem og som gjør alt for at menneskemengden skal hylle og tilbe Antikrist. Paven er ikke den Falske Profet men et av mange forbilder på ham. Mange pinse\karismatiske forkynnere har også mange trekk etter ham.

Åpenb. 13. 11 Da så jeg et annet dyr; det steg opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drake. 12 All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret etter oppdrag fra det første. Det får hele jorden og dens folk til å tilbe det første dyret – det som hadde fått sitt banesår leget. 13 Det gjør store under, lar til og med ild falle ned fra himmelen på jorden, like for øynene på folk. 14 Det forfører dem som bor på jorden, med de tegn det får makt til å gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage en billedstøtte til ære for dyret – det som var såret med sverd, men livnet til.

Satans endelikt er i ildsjøen i sammen med Antikrist, den Falske Profet, demonene og alle mennesker som ikke har sine navn skrevet i Livets bok.

Satan vil være bundet under 1000-årsriket men sluppet løs for en kort tid. Før hans endelige skjebne blir beseglet i ildsjøen. Dernest blir det ildsjøen som er endeliktet til alle som står Gud imot og unnlater å ta imot Jesus.

Hva er ildsjøen? Det er en evig utslettelse, en tilintelsgjørelse som gjør at en blir fjernet for alltid.

Matt 25:46: Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.

Det er mange som bruker Matt 25:46 for å bevise at de ugudelige skal pines i all evighet. Ordet som er oversatt med pine: kolasis (Straff),

som igjen stammer fra kolazo (straffe). Kolasis blir også oversatt med pine, men grunnbetydningen av ordet er "straff".

Hvis vi går til Matt 10:28, og leser alt Guds ord som omhandler samme emne, så er det riktig å oversette med tilintetgjørelse, ødelegge fullstendig.

I Matt 8:25 er det oversatt med "går under", "omkomme", Rom 2:12 "gå fortapt".

Matt 10:28 Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge sjel og legeme i helvete!

Apollumi apollumi ap-ol’-loo-mee; from and the base of ; to destroy fully (ødelegge fullstendig), ødelegge, omkomme, dø og miste.

I Matt 7:13 er det brukt et ord, Apoleia , som blir oversatt med ruin, tap

( åndelige eller evig), ødeleggelse, dø, fortapelse, avfall.

Mt 7:13 Gå inn gjennem den trange port! for den port er vid, og den vei er bred som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den;

Det står at de som går fortapt, kommer til å bli utslettet. Det er ikke riktig å trekke en slutning bare ved å bruke noen få skriftsteder, men det er viktig å studere alt som omhandler samme emne. Og få tak i ordets egentlige mening!

Det er rart at så mange lærde forkynner at «sjelen» lever videre etter døden, for det må den hvis de ugudelige er i en pinetilstand etter døden. Hva var det djevelen sa til Eva: Dere kommer slett ikke til å dø, men den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.

I 1 Mos 3:22 står det noe som ikke kan bortforklares. 22 Og Gud Herren sa: Se, mennesket er blitt som en av oss til å kjenne godt og ondt. Bare han nå ikke strekker ut sin hånd og tar også av livets tre, og eter og lever evig!

Det snakkes ikke om å leve videre med Guds type liv, "agape", men å leve et evig, syndig liv. Hva er menneske sammensatt av? Ånd, sjel og kropp. Hva skjer når et menneske dør, ånden, «livet», vender tilbake til Gud. Kroppen blir til støv, ettersom det er ånden som gir kroppen liv.

I 1mos 2:7 vil hvem som vil komme frem til at sjelen ikke er udødelig.

1M 2:7 Gud Herren formet mennesket* av jordens** støv, og blåste livets ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel(Skapning).

Hva skjer når et menneske dør? Livsånden vender tilbake til Gud som gav den. Hvor mye liv er igjen i sjelen etter at livsånden er borte.

Det forteller 1M 2:7 helt klart. Da blir det en død sjel tilbake. Ettersom det er livsånden som gjøre menneske til en levende skapning, "sjel", så kan ikke skapningen være i live etter siste åndedrag.

Det er rart at så mange predikanter forkynner djevelens løgn: "Dere kommer slett ikke til å dø".

Hva betyr ordet sjel? Det er oversatt fra hebr. næfæsj, som betyr: pust, sjel, liv, livsånde, og gr. psychê, blåst, åndedrag, sjel, liv.

1M 7:22 forteller hva som skjer med et menneske når livsånden blir borte. Alt som hadde pust av livsånde i nesen, alt som levde på det tørre land, døde. Til alle som forkynner at sjelen lever videre etter døden, forkynn Guds ord, ikke djevelens løgn, dere kommer slett ikke til å dø.

Det er vel ikke vanlig å snakke med døde mennesker. Hvis du har den muligheten, så er det fortsatt liv. Det er bare to personer som har liv i seg selv, Faderen og Sønnen.

Blant spiritister at det ganske vanlig at de snakker med de døde, men hvem er det de snakker med, for det kan ikke være noe annet enn onde ånder. Hvis satan kan omgjøre seg til en lysets engel, så har han ingen problemer med å bedra menneskene. Guds ord sier i Salm 6:6 For i døden kommer ingen dig i hu; hvem vil prise dig i dødsriket? Det er mange som bruker lignelsen om den rike mannen og Lasarus, til støtte for en bevisst tilstand etter døden. De burde forstå at det er en lignelse, men det er ikke Salme 6:6.

Det er fullt mulig å bruke Guds orde til støtte for at de døde er i en bevisst tilstand i dødsriket. Døden er en dvaletilstand, en søvn. I Joh 11:11 sier Jesus at til dem: Lasarus, vår venn, er sovnet inn; men jeg går for å vekke ham. «Sovnet inn», kan også oversettes med:- «være død».

Døden er ikke identiske med søvn, men tilstanden er den samme. Hverken de som sover en naturlig søvn, eller de som er døde, vet hva som skjer under solen.

Grunnbetydningen av koimaw koimao «å sette i dvale». Det er flere dyrearter som er i dvale om vinteren. Hvor mange er det som vil påstå at disse dyra har noe form for tankevirksomhet.

De som er døde har forlatt sin kropp. Ånden går tilbake til Gud som gav den. Når vi sover så puster vi fortsatt, men det gjør ikke en som er død, i dvale. Vi mennesker har en biologisk klokke som forteller når vi skal våkne, men det har ikke de som er døde. Derfor måtte Jesus, han som er oppstandelsen og livet, kalle Lasarus ut av dvalen, søvnen, døden.

Sodoma og Gomorra

Matt 25:41 Så skal han si til dem på venstre side: Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, som er beredt for djevelen og hans engler.

Jud 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hor og gikk etter fremmed* kjød, og nå ligger som eksempel for våre øyne og lider straffen i en evig ild.

Hva er ildens oppgave? Fortære. Hva skjedde med de som bodde i byene Sodoma og Gomorra? De brant opp. Brenner "den evig ild" i Sodoma i dag?

Hvis vi skal holde oss til evig pine forkynnere, så er ikke Sodoma og Gomorras innbyggere tilintetgjort, men de brenner fortsatt. Ettersom de er et eksempel på hvordan det vil gå for de ugudelige i fremtiden, så da kan det ikke være en tilstand av evig pine for alle ugudelige og alle andre som havner i ildsjøen.

Det er dragen, dyret, den falske profet og demonene!

Ildsjøen kalles "den evige ild". Sodoma og Gomorra er et eksempel på hvordan det vil gå de ugudelige i fremtiden, "den evig ild". Det er vel ingen som vil påstå at disse menneskene fortsatt lider. Som det gikk Sodoma og Gomorras innbyggere, vil det gå de ugudelige i fremtiden. Ilden kommer til å fortære dem. Hvor mye er igjen når alt er fortært? Ingen ting. Det er derfor Jesus sier at han vi skal frykte ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete, ildsjøen.

Matt 18:8 Om din hånd eller din fot frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå halt eller vanfør inn til livet, enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild.

Ved å lese Jud v. 7, så får vi svar på hva «den evige ild» betyr. Det brenner så lenge det er noe å fortære.

Luk 16:22-31 Den rike mannen og Lasarus.

22 Så skjedde det at den fattige døde, og englene bar ham bort til Abrahams skjød. Men også den rike døde og ble begravet.

23 Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, – da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød.

24 Da ropte han og sa: Far Abraham! Forbarm deg over meg og send Lasarus, så han kan dyppe fingertuppen sin i vann og svale min tunge! For jeg lider svær pine i denne ilden.

25 Men Abraham sa: Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, likesom Lasarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines.

26 Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.

27 Da sa han: Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus –

28 for jeg har fem brødre – for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.

29 Men Abraham sier til ham: De har Moses og profetene. La dem høre dem!

30 Men han sa: Nei, far Abraham! Men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.

31 Men han sa til ham: Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.

Det står at den rike mannen slår sine øyne opp i dødsriket. For å kunne se, så trenger vi et legeme. Hva skjer når et menneske dør, legemet går i forråtnelse. Jeg regner med at Lasarus ikke har noe liv i sin fingertupp etter sin død. Den rike mannen ønsker at Lasarus skal dyppe sin fingertupp i vann, så han kan svale hans tunge. Det er vel ingen som vil påstå at det er vann i dødsriket, og hva skal de leve av, for det finnes ingen mat der. Jeg vil ikke påstå at lignelsen er lett å tyde, men å påstå at sjelen er intakt etter døden, for det har ingen støtte i ordet. Lignelsen forteller meg at når døden inntreffer, så er det ingen vei tilbake og at menneskene kommer til å bli straffet etter sine gjerninger. Nå er det mulig å oppleve lindring, men for de som ikke dør i Kristus, for dem finnes det ingen lindring. Det er vel ingen som vil påstå at Lasarus får trøst av Abraham etter at han forlot denne verden. For å snakke trenger vi en munn. Ettersom Lasarus ble trøstet, så opplevde han også lidelse etter sin død. Han fikk en eller annen form for terapi, ble trøstet.

Hvis vi skal tolke lignelsen bokstavelig, som så mange gjør, så kommer de frelste til å være i Abrahams skjød. De frelste får trøst, mens de ugudelige pines i ilden. Men lignelsen taler om mellomtilstanden fra å leve og dø. Til dommen for den hvite trone.

Hebr. 9. 27 Likeså visst som det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen.

Om Abraham hadde sendt Lasarus til den rike mannens slektninger, så ville de ikke ha omvendt seg. Ettersom de ikke trodde Moses eller profetene, så vil de ikke ha trodd om noen sto opp fra de døde.

Alle som sitter i varetekt venter på at dommen skal fullbyrdes. Det er vel ikke vanlig at man får straffen før dommen er fullbyrdet. For det blir resultatet hvis straffen iverksettes før de ugudelige har komme opp til dom, blitt dømt.

Når skal de ugudelige og Satan dømmes. Det kommer til å skje etter de tusen år.

Åp 20:5-8

5 Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått. Dette er den første oppstandelse.

6 Salig og hellig er den som har del i den første oppstandelse. Over dem har den annen død ingen makt. De skal være Guds og Kristi prester, og regjere med ham i tusen år.

7 Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses fra sitt fengsel.

8 Og han skal gå ut og forføre folkeslagene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid. Og tallet å dem er som havets sand.

9 Og de drog opp over den vide jord og omringet de helliges leir og den elskede stad. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem.

Den rike mannen, som er et bilde på de ugudelige. Han fikk ikke del i den første oppstandelse, men ble levende etter tusen år. Det står at de andre døde ikke ble levende før de tusen år var gått.

Alle mennesker som har levd kommer til å stå opp etter de tusen år. Satan kommer til å mobilisere hele sin hær, i et siste forsøk, men mislykkes.

De som har oversatt kolasis (Straff), med «pine» i Matt 25:46 har latt seg styre av sin subjektive forstålese av helvete.

Det vi kan slå fast med sikkerhet ut i fra Guds ord at det er to utganger på livet.

For alle som ikke har skrevet sine navn Livets bok hos Lammet. Og Dragen, Dyret, den Falske Profet og demonene venter ildsjøen.

For alle troende og englene. Og Faderen og Sønnen venter det oss en herlighet og glede som vi umulig kan forestille oss.

Vi som troende får et nytt og herlig herlighetslegeme mens alle som ikke aksepterte Gud som Herre og Jesus som frelser vil oppleve den totale utslettelse når Gud Fader utrydder og fjerner alt ondt og virkninger etter Dragen, Dyret, den Falske Profet og demonene. Og syndens virkninger er borte da han som startet synden først er 100 % fjernet og borte.

For oss troende som holder ut inntil enden venter du aller, aller beste!

2. Pet. 3. 11 Når nå alt skal gå i oppløsning, hvor hellig og gudfryktig bør dere da ikke leve, 12 mens dere venter på at Guds dag skal komme, og fremskynder den. Da skal himlene fortæres av ild og elementene brenne og smelte. 13 Men vi ser fram til det han har lovt: en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor.

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.