Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

De troende i Norge er småbarn i Kristus!

De troende i Norge er småbarn i Kristus!

Forstander, Evangelist og bibellærer

Jan Kåre Christensen

1. Kor. 3. 1. Likevel, søsken, kunne jeg ikke tale til dere som til mennesker som har Ånden. Jeg måtte tale til dere som til mennesker styrt av kjøtt og blod, som til spedbarn i Kristus. 2 Melk ga jeg dere, ikke fast føde, for det tålte dere ikke. Ja, dere tåler det ennå ikke, 3 for det er jo fremdeles kjøtt og blod som rår i dere. Når det hersker misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da styrt av kjøtt og blod og går fram på menneskers vis?

Hebr. 5. 11 Om dette har vi mye å si, men det er vanskelig å forklare, siden dere er blitt så likegyldige til å høre. 12 Etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. 13 For den som lever av melk, er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. 14 Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt.

2. Pet. 3. 18 Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Ham være ære, nå og til evighetens dag! Amen.

Efes. 4. 11 Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, 13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde.

14 Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. 15 Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16 Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.

Jakob 1. 21 Legg da av alt urent og all ondskap, og ta villig imot det ord som er plantet i dere, og som har makt til å frelse deres sjeler.

Åndelig vekst er betinget av åndelig liv. Jeg tror ikke at en blir en frafallen første dagen en stopper i sin åndelige utvikling. Men Jesus skilte mellom å være frelst og leve et dypere liv i Ånden ved flere anledninger.

Joh. e. 10. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv (1) og overflod (2).

Videre så gjør Jesus forsjel på å være født av Ånden og døpt og å leve i Ånden.

Joh. e. 4. 14 Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.»

7. 37 På den siste dag i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte: «Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann.» 39 Dette sa han om den Ånd de som trodde på ham, skulle få. For Ånden var ennå ikke kommet, fordi Jesus ennå ikke hadde fått del i herligheten.

Men hvorfor er så få troende i Norge og ellers så åndelig underutviklet og er som åndelige pygmeer å regne?

Årsaken til dette er flere grunner men i disse skriftstedene som vi har sitert finnes mye av svaret.

Jesu undervisning og der han brukte mesteparten av sin tid var til å disippelgjøre og trene opp sine Apostler og mest betrodde disipler til å bli som ham.

Og være i stand og dyktiggjort til å videreføre hans verk og gjerning videre etter han reiste tilbake til Faderen.

Det er det samme vi leser fra Efes. 4 at de 5 forsjellige embetene Gud har opprettet innforbi sin menighet skal dyktiggjøre og istandsette de troende.

Men da må først forkynnerne selv være istandsatt noe som er en stor mangelvare i dag.

Menighetens åndelige liv og virke er for en stor del betinget av istandsatte og skikkede forkynnere. Paulus lovpriste dyktige Forstandere og spesielt hvis de var dyktige til å undervise og formidle budskapet videre på en god og troverdig måte.

1. Tim. 5. 17 Eldste som er gode menighetsforstandere, fortjener dobbel belønning, framfor alt de som arbeider med forkynnelse og undervisning.

Videre står det i Efes. 4 om å vokse opp til Kristus i alle deler.

Gud ønsker at vi skal ikke bare legge vekt på bare enkelte sider ved Guds ord og overse andre sider ved Guds ord.

Åndens frukt kombinert med de Åndelige nådegaver vitner om en sunt menighets- og kristenliv. Å forkynne imot gjengifte av troende og å forkynne om helbredelse er ikke to forsjellige ting. Men to sider av samme sak.

Alt Guds ord skal forkynnes og bli tålt.

Ap.gj. 20. 27 for jeg holdt ikke noget tilbake, men forkynte eder hele Guds råd

(1930 overs.).

Så leser vi i Jakobs brev om det ordet som er Guds ord skal forvandle vårt sjelsliv også ikke bare vår ånd. Vi leser i Salmene flere plasser at Gud vil ta seg av vår sjel.

Salme 23. 3 Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

I grunnteksten står det ikke at han vederkveger vår sjel men gjenoppretter vår sjel. Vår sjel er våre tanker, følelser og vilje. Alt det vil Kristus underlegge seg selv og gjøre oss hele som mennesker og lik ham selv.

Vi ser at det som dreier seg om vår åndelig vekst og utvikling er av viktigste betydning, og det er hovedgrunnene for Smyrna Oslo er blitt startet.

Det skal være å bli et åndelig modning og vekst senter.

Vi legger vekt på helhetlig bibelundervisning som ingen andre som jeg vet om og det er ut i fra dette vi skal og være den menigheten og det fellesskapet Gud har villet!

Vi er også en menighet som til en viss grad ligger i protest og i opposisjon til Norsk kristenhet. Men fremfor alt er vi en menighet og et felleskap som ønsker og vil gjøre oss bruk av alle muligheter og det fulle og hele potensialet det finnes i Kristus og i evangeliet!

Vi inviterer alle andre til å være med og all materiale som vi legger ut på nette selv om det er unikt og helt spesielt i Norsk og til dels også internasjonalt sammenheng er fritt og til bruk for alle som ønsker det!

Smyrna Oslo må være noe av det mest spennende og det mest seriøse som har skjedd i Norsk kristenhet på veldig veldig lenge!

Vi gleder oss stort til fortsettelsen og mulighetene som ligger i det vi har startet og begynt å bygge opp.

Har du tro for dette prosjektet og ønsker å ta del i dette er du hjertelig velkommen! Det som vi har begynt med å bygge opp på nette ønsker vi også å bygge opp å gjøre i menighetssammenheng. Noe som vi har gjort siden høsten 2009. Vi gleder oss og har kjempetro på fortsettelsen da jeg vet og har erfart hvilken markant forskjell Guds ord og Kristus gjør!

Jeg vet ikke om noen internettside som vil bringe deg videre på en slik helhetlig og sunn åndelig balansert måte. Men vi takker Gud for alle andre han også bruker og formidler budskapet om Jesus og Guds ord.

Gud kaller oss til et livs forvandlende felleskap både med ham selv og hverandre.

Vi gir ham alt vårt til ham og får tilbake mer og mer av ham selv på alle områder i våre liv, men først og fremst til det indre menneske som Gud forvandler med sin Ånd og Ord slik vi blir mer og mer lik Jesus Kristus.

Matt. 11. 28 Kom til mig, alle I som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi eder hvile! 29 Ta mitt åk på eder og lær av mig! for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet; så skal I finne hvile for eders sjeler. 30 For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.

Vi skal ta hans åk på oss og finne hvile, evig trygghet, salighet, glede og trygghet.

1. Joh. b. 2. 6 Den som sier at han er i ham, må leve slik Jesus levde.

Det er det som Gud har kalt meg til å gjøre og undervise da jeg har erfart i mitt eget liv velsignelsen av å leve som Jesus i denne verden. Det gjør at en aldri finner glede i noe annet en Kristus og Guds ord.

Først har Gud gjort noe i mitt liv som sprenger alle grenser og rammer og det som Gud har gjort i og med meg er jeg kalt til å gi videre og formidle til andre.

2. Tim. 2. 2 Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.

Jeg har et Timoteus kall som jeg ønsker og har tro til Gud at flere og flere skal få del i både i Norge og over den ganske verden.

Åge Samuelsen sa at Norge er et åndelig U-land men vi skal gjøre Norge og hele verden før Jesus kommer igjen til Guds ord og Kristus land.

Vil du være med så kom og bli med, festen er alt i gang og gjøkalven er slaktet og du skal få ring på fingeren. Ring på fingeren er et bilde på troskap og det er her hemmeligheten ligger til å være med i det som Gud gjør i dag; troskap og følge det lyset Gud har gitt deg med full overbevisning og hengivenhet!

2. Kor. 3. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og alle ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.

Herren er ikke noen egen gudeperson som den falske og ubibelske treenighetslæren lærer, men Jesus operer ved og gjennom ved sitt eget ord og Ånd. Til livs forvandling og Kristus likhet.

Norske kristenhet er i det store og hele småbarn i Kristus og knapt nok det mange ganger. Og etter tiden burde og skulle den åndelige modningen vært fenomenal men er dessverre miserabel og de troende er blitt misledet og forført.

Men vi tror og vet det kommer en forvandling og den kommer i og gjennom Guds ord og Kristus. Amen i Jesu Kristis navn!

Mangel sykdommer

Fra Wikipedia

Frukt og grønnsaker er gode kilder til vitaminer. Vitaminer (latin: vita, «liv») er livsnødvendige stoffer som trengs i små doser. Vitaminene bidrar særlig i reaksjonene der næringsstoffene forbrennes. Begrepet ble innført av den polske biokjemikeren Kazimierz Funk, som oppdaget og isolerte det første vitaminet, B1. Siden de første vitaminene var aminer, ble de gitt navnet vitamin (fra: "Vitale aminer").

Dette er på det naturlige område men slik er det også på det åndelige område i Norge. Hele menighetslivet og kristenlivet i Norge lider under mangelsykdommer og Hyrdene i menighetene er de som bærer hovedansvaret for dette. De er som de dårlige Hyrdene i Esekiel 34 og da blir tilstanden deretter.

Pinsebevegelsen og frie venner som jeg kjenner best til har hatt en klar nedadgående spiral de siste 25-30 åra. Men når en ikke har systematisk bibelundervisning og holder seg ikke nøye til Guds ord i liv og lære er det egentlig som en sår høster en får tilbakebetalt for.

Gal. 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden. 9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.

Løse bibelvers, falske profetier, overfladiskhet, partisinn og mangel på sunn bibelundervisning er noe av alt som preger Norsk kristenhet i dag. Det er en skam men en velger selv hvilken vei en vil gå.

Klagesangen 1. 10 Fienden strakte hånden ut

etter alle hennes skatter.

Hun måtte se at hedninger

kom inn i hennes helligdom,

enda du hadde nektet dem

å være med i din menighet.

Hva er løsningen? Det står om gjenopprettelse ved vitaminmangel: Vitaminer er livsnødvendige stoffer som trengs i små doser.

Ved systematisk og helhetlig bibelundervisning som stemmer med Guds ord som Smyrna Oslo er en foregangsmenighet i Norge for. Så vil menigheten og menighetens medklemmer bli gjenopprettet til den standarden som bibelen beskriver som sunn, normal, åndelig og rett.

Skal menigheten bli det som Gud vil så gjør Smyrna Oslo de riktige grepene om en trenger visdom og forstand og ny nåde hver dag.

Vi ønsker og jeg tror at dette er Guds vei i fullkommenhet vi går.

Be for oss!

Støtt oss økonomisk!

Kom på møtene!

Vær en støttespiller og en aktiv kristen og Smyrna Oslo er en ideell menighet for deg som vil leve for Herren. Og følge Guds ord nøye i denne tiden før Jesus kommer igjen og henter menigheten.

Menigheten er et utdannelse sted for en kommende gjerning og tjeneste derfor trenger du menigheten og menigheten trenger deg.

Kom og bli med! Fullfør din gjerning, oppgave og tjeneste i denne tiden.

Det er ingen tid å miste, men du har alt å vinne ved å satse alt på Jesus og menigheten!

Jeg og mitt hus vi vil tjene Herren, hva vil du?

Valget er ditt, jeg kan ikke ta valget for deg, det må du gjøre selv.

Lykke til, valget er ditt og det har betydning og muligheter som du ikke er klar over i dag.

Det gjelder din og Oslo og Norges fremtid. Den avgjøres ikke på løvebakken men i menigheten og skulle ikke Smyrna Oslo være startet og opprettet for denne tid?

Ester 4. 12 Da Mordekai fikk høre hva Ester hadde sagt, 13 bad han dem gi henne dette svar: «Du må ikke tro at du er den eneste av alle jøder som slipper unna, fordi du er i kongens slott. 14 For om du tier stille i en tid som denne, får nok jødene hjelp og redning fra en annen kant. Men du og din slekt vil gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er nettopp med tanke på en tid som denne at du har fått dronningverdigheten.»

Gud har ledet oss tilbake til Oslo på overnaturlig vis og med sin velsignelse. Og alt det som har skjedd i de siste åra peker på en ting for meg i våre liv og familien Christensen.

Smyrna Oslo er ikke villet først og fremst av meg eller noen annen, men av Gud selv!

1. Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. 2 Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet.

4 Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. 5 Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. 6 Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. 7 Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.

8 Kjærligheten faller aldri bort. De profetiske gaver skal opphøre, tungene skal tie, og kunnskapen skal ta slutt. 9 For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. 10 Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, forsvinne. 11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. 12 Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 13 Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.

Herlige ord!

Men det er så mange som er opptatt med antall, omfang og størrelse.

Jesus var alltid opptatt med at ting var rett.

Matt. 23. 37 Jerusalem, Jerusalem, du som slår profetene i hjel og steiner dem som blir sendt til deg! Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, som en høne samler kyllingene under sine vinger. Men dere ville ikke. 38 Så hør: Huset deres blir forlatt! 39 For jeg sier dere: Heretter skal dere ikke se meg før dere sier: Velsignet være han som kommer, i Herrens navn!

Jesus var bibelsk 100 % i alt han gjorde og lærte men han klarte ikke å samle Jerusalem og Jødene under sin forkynnelse. De kjente ikke sin besøkelsestid før pinsefestens dag kom.

Jeg vet ikke hva fremtiden vil bringe, men den vei og den undervisningen vi har er Guds tilbud til de Norske kristne og alle andre mennesker som ønsker og vil!

Åpeb. 22. 16 Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjerne.» 17 Ånden og bruden sier: «Kom!» Og den som hører dette, skal si: «Kom!» Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann for intet.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.