Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Barnedåp – Antikrists dåp!

Barnedåp – Antikrists dåp!

 

Antikrist betyr egentlig istedenfor (på det greske språket) Kristus, ikke bare imot Kristus. Når den Katolske Kirka og den Lutherske Kirka bytter bort den bibelske dåp med sin egen menneskelagede dåp, er det Antikrists dåp og hans Ånd som står bak dette. De kaller barnedåpen for bibelsk.

1. Joh. b. 4. 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.

1. Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 2 ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet.
Lutheranerne har som sagt fjernet den bibelske dåp og satt en menneskelaget dåp isteden. Dette er ulydighet mot Guds ord og Herren, det er derfor lutheranerne ikke kommer ut i den skjønne og herlige friheten vi har i Kristus. Det er som et bakteppe over hele den lutherske bevegelsen, som en klammende hånd og det skaper åndelige treller. Gud har gitt også de som er ulydig, et løfte at de skal bo ï et tørt og øde land.

Salme 68:7. Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

Det er det som skjer når man er ulydig mot Guds ord på et så vesentlig og viktig punkt som dåpen er. Troen og dåpen er inngangsporten i det kristne fellesskapet. Når man fjerner dåpen som Herren har forordnet og erstatter den med en menneskelaget dåp, har man egentlig samme ulydige ånd som Nimrod hadde som satte seg opp mot Herren, ja som Bileam, som Annanias og Saffira og vi kunne nevnt mange fler.

1. Sam. 15. 22 Da sa Samuel: Har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fettet av værer; 23 for gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet deg, så du ikke skal være konge.

Lutheranerne og katolikkene lærer og tror at gjennom arvesynden er menneskene født som djevelens barn selv om Jesus sa at barna hører Guds rike til.

Mark. 10: 13. Og de bar små barn til Ham for at Han skulle røre ved dem, - men disiplene truet dem som bar dem.14. Men da Jesus så det, ble Han harm og sa til dem: La de små barn komme til meg, hindre dem ikke! For Guds rike hører slike til. 15. Sannelig sier jeg dere: Den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal slett ikke komme inn i det! 16. Og Han tok dem på fanget og la hendene på dem og velsignet dem. Disse barna var selvfølgelig ikke barnedøpt og i Filippi i fangevokterens hus i Ap.gj. 16:31, De sa da: Tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus! 32 Og de talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus 33 Så tok han dem til sig i samme time på natten og vasket dem efter slagene, og straks blev han døpt med alle sine, 34 og han førte dem op i sitt hus og satte et bord for dem, og frydet sig, efterat han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud.
Å påstå at dette støtter barnedåpslæren er som å koke suppe på en spiker, når en etter 7 års lang utdannelse som prestene i den norske kirke har, fremdeles vil tro dette og lære andre dette, forstår en hvor langt borte den teologiske utdannelse bringer en fra Kristus og Guds ord. Tar en utdannelse som hjelpepleier og ender opp som bilmekaniker, har en fullstendig bommet på utdannelsen sin. Det samme skjer med den teologiske utdannelsen i Norge når en beveger seg bort fra Guds ord på denne måten. Ordet sier at selv ikke en dåre skal fare vill.
Peter i Apgj. 2:38, sier det samme, først omvendelse, altså tro så kommer de herlige opplevelsene, dåp i vann og dåp i ånd som er to separate opplevelser, begge to kommer etter at man er kommet til tro på Kristus. Alle opplevelser vi får skal føre oss inn i et nærmere forhold til Kristus og Guds ord.

Katolikkene lærer tom at barna er besatt av onde ånder og tilhører djevelen, mens lutheranerne lærer at de er syndere og tilhører djevelen av den grunn. Læren deres sier at de barna blir Guds barn når de blir bestenket med 3 skvetter vann. Katolikkene må korse seg p.g.a. at de tror det beskytter mot onde ånder og dette gjør de støtt og stadig.
På denne måte å gå i mot Jesu egne ord er det mest alvorlige som er i hele Bibelen. Om pastor Åge Åleskjær og andre har forkastet evangeliene og sier at det ikke gjelder, kun Paulusbrevene, så er katolikkene og lutheranerne i den samme blindgata. Jesus sier det selv, den som hører mine ord og gjør etter dem, de er mine disipler. Her er det åpenbart at man ikke ønsker å følge Jesu egne ord når man samtidig tillegger barnedåpen en helt annen betydning enn hva Guds ord sier. Lutheranerne og katolikkene mener at man blir Guds barn gjennom 3 skvetter vann i 3 titler på hodet til et spebarn og voksne også som eventuelt ikke er barnedøpt.
Trosbevegelsen har forkastet at Jesus sonet synden på Golgata da han led i dødsriket. Barnedåplære er like alvorlig da man legger frelse og saliggjøring i en menneskelaget handling. Bibelen er veldig klar i Mark 16. 16. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt.

Troen er en forutsetning for dåpen, et spebarn kan ikke tro, troen er knyttet opp til hørelsen av ordet, Rom 10:14-17, Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? og hvorledes kan de tro der de ikke har hørt? og hvorledes kan de høre uten at det er nogen som forkynner?
Når man er kommet til tro, skal man døpes til Kristus med full neddykkelse da dåpen er en ikledelse av Kristus Gal 3:27. for I, så mange som er døpt til Kristus, har iklædd eder Kristus. Paulus var veldig klar i den undervisningen. Dåpen er en symbolsk forening med Kristus. Rom 6:3-5, Eller vet I ikke at alle vi som blev døpt til Kristus Jesus, blev døpt til hans død? 4 Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet. 5 For er vi blitt forenet med ham ved likheten med hans død, så skal vi også bli det ved likheten med hans oppstandelse.

Baptizo betyr å dyppe ned eller å senke ned et legeme i et element, så det blir omsluttet av dette, ordet dåp kommer derav!
For meg er det veldig underlig at denne store velsignelsen det er å bli troende døpt, vil lutheranerne og katolikkene frarøve de troende menneskene ved å lage sin egen menneskelagede dåp.
Dåpen er en proklamasjon overfor seg selv, andre mennesker og åndsmaktene i himmelrommet om at man vil følge Kristus 100 %. Denne proklamasjonen har med den tro som overvinner alt og som er den seirende troen som hele det Nye Testamentet taler så sterkt om.
Ved å ta bort den bibelske dåpen, blir en fort en kraftløs kristen som vasser ved vannkanten i stedet for å legge ut på dypere vann med Kristus. (Esek.47)
Den proklamasjon som dåpen er, hører med til det å bli en seirende og overvinnende troende, 1. Joh 5:4-8, For alt det som er født av Gud, seirer over verden; og dette er den seier som har seiret over verden: vår tro. 5 Hvem er den som seirer over verden, uten den som tror at Jesus er Guds Sønn? 6 Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus; ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet, og Ånden er den som vidner, fordi Ånden er sannheten. 7 For de er tre som vidner: 8 Ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på ett. Dette er hjelpemidler som lar oss få en subjektiv erfaring av å bli Jesu eiendom, Jesu blod renser oss fra synden, ånden blir gitt oss som pant, og dåpen skiller oss fra verden. Denne proklamasjonen overfor oss selv og åndsmaktene gjør vi til intet ved ikke å la oss døpe etter Guds ords anvisning.

Når vi også leser i Guds ord, er dåpen inngangsporten til den lokale kristne menigheten. Satan har lurt så mange kristne med å la være å følge Guds ord her. Vi ønsker å følge den NT praksis både fra Ap.gj og ikke minst fra brevene der Guds ord er samstemt om at det er dåpen etter at man er kommet til troen, som er inngangsporten til den lokale menigheten.
Henvisning fra Ap.gj. 2:41: De som nu tok imot hans ord, blev døpt, og det blev på den dag lagt til omkring tre tusen sjeler.
Vi finner det samme i brevene, at det er en dåp, Ef 4:5 én Herre, én tro, én dåp.
Vi går inn i et felleskap som troende der vi er hverandres lemmer, og Jesus er hodet. Det er Jesus som er hodet, ikke Paven eller noen andre kjødelige mennesker. Barnedåpens opprinnelse kom inn da frafallet begynte 2. Tess 2: 3a La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, allerede fra 3. generasjon kristne kom, etter apostelen Johannes døde, kom frafallet raskt, Joh.åp 2:4. Det gikk suksessivt, først begynte de å døpe som den ortodokse kirken praktiserer i dag med full neddykkelse av barn og deretter kom den katolske kirke og fjernet dette og begynte heller med 3 skvetter vann som lutheranerne har fortsatt med, alt dette er forkastelig i følge Guds ord.

Det er de som hevder at urkirken og oldkirken har den samme opprinnelse, men det er som å si at natt er dag og dag er natt. Jesaias 5:20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!
Dette kan virke veldig uvesentlig for mange, men en grads forskjell ved land kan skape betydelige problemer til havs og komme langt ut av kurs. Vi må ha det klart for oss at vi må ta lærdom av oldkirkens kvinner og menn hva de forkynte akkurat som i dag kan vi ta lærdom av guds menn og kvinner. Men det er urkirkens menn vi bygger vår lære på og kun det, ferdig arbeid. Efes. 2:20 I som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv,

Pastor TB Barratt hadde en herlig profetisk innsikt i mange ting, bl.a. et av hans motto var: “Fram mot urkristendommen”. Det ligger noe veldig dyrebart og herlig her. Barratt ville trenge gjennom all den grums og villnis som kirkefedrene ikke minst gjennom det katolske og lutherske presteskap har påført Guds menighet av ubibelsk lære gjennom de siste 1700 åra og før det var det også kimen til mye av den vranglæren vi ser i dag som kom fram. Vi må aldri stole 100 % på oldkirkens lærde, kun alene på Jesus og de første kristne(urmenigheten). I det nye Jerusalem vil navnet på Lammets 12 apostler, Joh.åp 21:14, Og stadens mur hadde tolv grunnsteiner, og på dem navnene på Lammets tolv apostler, vi vil altså ikke finne noe navn av oldkirkens eller for den saks skyld vår tids forkynnere på grunnsteinene. Ingen kan sammenlignes med Jesus, Paulus, Johannes, Peters, Jakob eller Judas eller noen av de første kristne. De står i en helt klar særstilling i forhold til alle andre deretter. Jeg blir skremt når tom pinsevenner og andre frikirkelige ikke klarer å se forskjell på dette. Det er pinsevenner som er blitt cand.teologer og Bibelen blir en lukket bok for dem. De har distansert seg helt fra Bibelens tro og lære, tragisk men sant.
Tilbake til dåpen, den bibelske dåpen er den dåpen vi finner omtalt i NT. Men det er ikke dermed sagt vi ikke kan lese annen litteratur eller høre annen forkynnelse, husk bare at det er vi som skal bli korrigert av NT, vi skal ikke korrigere NT. Verken skal vi legge noe til eller trekke noe fra. Når pastor Åge Åleskjær sier at Jesu forkynnelse ikke gjelder, da forstår vi hvor langt på natt vi er kommet når Antikrist råder og regjerer med sin ånd. Jeg vil heller stole på Jesus, Paulus og Johannes enn på Åleskjær, Luther og Ireneus eller andre lærere og kirkefedre, ja selv paven i Rom er på ingen som helst måte å stole på da han har innbilt seg at han er Jesu stedfortreder på jord som er hovmod og rent blasfemisk! La oss ta til inntekt at det er Guds ord som skal veilede og lære oss i ett og alt, Salme 119:105. Ditt ord er en lykte for min fot og et lys for min sti.

Relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Daapen-i-den-Herre-Jesu-NavnJesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.