Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

How to be led by the Holy Spirit!

How to be led by the Holy Spirit!

By Jan Kaare Christensen
Evangelist and Bible teacher Smyrna Oslo

 

Room 8 14 All who are led by the Spirit of God, they are God's children.
Eph. 2. 10 For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared in advance ready for us to go into them.

1) Not to be led by God

It is a battle to be led by God. To be misled is important to take with you. It is possible to be misled as well. Will not let themselves be led, then the one it nor not.

Psalm 32 8 I will instruct you and show you the way you should go. I let my eyes rest on you and give you advice. 9 Be not like horse and mule that does not have sense. Their savagery must be reined in and clear the bridle, or else do not they come to you.

We are encouraged not to be like horses and mules to be forced. But to allow the Lord to give up our advice with just an eye on it is so intimate community can be.

2) Always in accordance with God's word.

God does not conduct outside of the word but in accordance with the word. We can always be assured that the Lord leads not simply pass the word, but in accordance with the word. Psalm 119 105 Your word is a lamp to my feet and a light unto my path. We must always check and be adjusted by the word of God. I believe that the Lord leads but sometimes there is something from ourselves, then the word and should be adjusted and correct us!

3) Know your limits, beginning in the small.

We read about many great men of God and women in both the Bible and in literature. They experienced many of God in a wonderful manner, but all the way begin to believe God in the little one. We must never believe that God is always doing great things before he do something. We must learn to appreciate the little before we can experience the great. Thankful and grateful people Christians is the world's strongest and happiest people. Luke 16 10 He that is faithful in little, is faithful also in much, and whoever is dishonest in the least, is also dishonest in much. We must be faithful in the small before we can get more experience and even greater things. Are we unfair to the little we will most likely not experience the great. And if we get to experience the great without being true in the small, it's not the way God does it usually and it will then always have some form of bitterness in him.

4) The conscience is God's instrument.

From my background in the free Friends \ Pentecostal movement, it is an area that has been and is very little understanding of, the importance of conscience and how it leads us. When we accept Jesus we get a clean conscience, and it behaves differently than before. It applies only to never go against their conscience in some areas of life, it is an instrument of God and through it God speaks. Paul laid careful to never hurt her conscience. Take time in silence and listen to your conscience, it will guide you and warn you against what you do and lead you to what to do.

5) Do what you know to be rich and you want to.
God is all Joy God. He leads you and me through joy. Do you want a service then it is a gift God has given you. We're not talking about carnal lust, but pure and wholesome pleasure. God gives us delight in the things we do and hate what we should not do when we have a good and pure conscience. One opens up for the others, this applies both positively and negatively. Do you have a bad conscience, so is your spiritual life in the dark and you can not expect to be led by God in a right way. I'm not talking about salvation here, you can be gloriously saved yet without passing God's will for your life. But the best thing is to be a wonderful save, and lovely loose and set free.

1. Joh. b. 3 19 How will we know that we are of the truth, and how we set our hearts at rest in His presence. 20 For even though the heart condemn us, God is greater than our heart and know everything. 21 Beloved, if our heart condemn us, we have confidence toward God. 22 And whatever we ask, we receive of him, because we keep His commandments and do what is for his good will.

6) Use what you have and have not.
It is important and necessary to not be completely over excited and dreamy when God will lead you. Tell me what you have in the house, asked the Prophet? It was the widow was going to use, no more or less. Use you also what you have and have not. Do not live in a castles in the air but try to find God's path for your life in a concrete, simple and straightforward manner. That is what will work best and is the Lord's will. But God sends more staff to you, so do you also use them, most people have a family and have friends, do you use them and play on teams with them. God leads you out from the situation you are in and have, not what your dreams and desires. Dreams and wishes are important, they might be the incentive and as a goal. But use the talents and gifts God has given you.

Rom. 12. 3 By virtue of the grace I have received, I say to every one of you: Do you not bigger thoughts than you should, but use your mind and be sober! Each one should stick to the measure of faith God has given him.

7) The circumstances to speak for or against you.
God is not so that everything will always be against us, but rather for us. It may well be that the Lord will blow ports, mountains and much more for us. And fed us in the wilderness, but then it is important to wait until this happens and not run ahead of God. Circumstance will and must go with us, or so we ran in front of God. And we do not have to push either in God or others, but only to make our needs known, the Lord will do the rest and work forward.

8) You will thrive in God.

There are those who believe that everything God does will be difficult and one should not feel like it. God will lead you to a spouse so one should feel uncomfortable with them. That is not God! God does that we will thrive and have a passion to do His will. God is good and makes goods says the Psalmist. Do you feel like you have the law says the adage. This may of course be abused, but God wants us to be happy to go with him. Although it can sometimes be quite as battle will be the keynote that this is well and that you, not out of reluctance but of joy.

Psalm 73 28 But for me it's good to be close to God. I take refuge in the Lord. I will witness your deeds.

9) The Holy Spirit will testify.

Rom. 8. 16 The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children.

This testifies that the Spirit is of course very important. We have God's Spirit on the inside and he witnesses. You want to feel palpitations, you are warm and clammy, or anything else. It is God who works in you, then it will be marked on one or more ways. I know it very often with palpitation and heart beats a faster phase. This is an individual, but one learns that as one becomes familiar with and go out there know in their mind.

10) The intuition

God leads us through an inner light that I call intuition. If this is so we know a prior notice of what is right, what will happen, etc. And when we do not do and be. This notice is also available as an inner voice, so you need one to be taught to hear and be was for the voice.

11) Spirit of God speaks directly.

This is very rare, but there is a possibility, God speaks directly by the Spirit. We must be open to God and leader in many different ways.
Acts 10. 19 Peter still thought the vision, the Spirit said to him: "Here are three men who ask for you. 20 Hurry up and go down, you should accompany them without hesitation, for I have sent them. "21 Peter went down to the men and said:" It's me you ask for. Why are you come here? "

12) supernatural manifestations.

Dreams, visions, engleåpenbarelse, rapture, and much more. All of this, we must expect that God will guide us. Evangelist Philip got to experience something great when God commanded him, he was jerked away. God is the same and do the same today too, only we believe and are open to him.

Acts 8. 39 Then they step out of the water, pulled out Spirit of the Lord Philip and the eunuch saw him no more. He continued his happy journey. 40 But Philip was seen again in Ashdod, and he preached the gospel in all the cities he went through, all the way to Caesarea.

Why be led by the Holy Spirit?

1) Through it to be led by God, we learn first and foremost to know God. And also for ourselves and other people. There are many times through a no from the Lord and a yes from the Lord that we understand how he is and what he thinks. We believe that God does not answer, but he always responds. If he does not respond then it is something he will have put us through it too.

2) It seems to the edification of us.

We need to be headed for ourselves or so we go wrong and being misled on the road. God wants to take every one of us by the hand and to guide and steer us in the ready-made works. We need first to be blessed even before we can help make others so.

3) When others are soft we slaked.

There is a greater blessing to help others and to be of help to them than we realize. God has created us to fellowship and when God leads us, as he directs us very often so that we bless others and is helpful for them! People will see our good deeds and be saved!
All this will God's guidance by His Spirit lead. That people get to meet God through our lives and we even get to experience him, under the bare, big and it is a reality for all of us in Christ Jesus!


Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.