Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Tildekkelse og ytre Helliggjørelse

Tildekkelse og ytre Helliggjørelse

 

Hvorfor skal kvinnen ha noe på sitt hode i Menigheten ?

 

Vi er her innom ett tema som ha med vår helliggjørelse å gjøre. I Hebr 12:14 står det at dette er noe som vi skal jage etter, for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. Det er altså en forutsetting for å se Herren, og da få ett riktig syn på ham at vi jager etter Helliggjørelse og får del der i ! Så det er ingen bagatell vi her snakker om som enkelte liberal teologer og liberale lekmenn påstår. Den som vil se Herren MÅ helligjøres. Lovet være Gud og Lammet !

 

Indre forvandling og Åndens verk i oss

 

Når vi nærmer oss spørsmål om vår YTTRE helliggjørelse er det helt avgjørende at vi er klar over at all sann Guds frykt og helliggjørelse også til legemet skjer etter en indre forvandling og Gudommelig verk som begynner på innsiden av frelste gjenløste mennesker. Når vi blir frelst så skjer det en Gudommelig gjenfødelse der vår Ånd og Guds Ånd smelter sammen ved Guds ord og Gudslivet begynner å pulsere innen i oss. Da begynner helliggjørlsen som er ett stadig pågående verk intil vi bortrykkes og forvandles til fullkommenhet sammen med Jesus. Vi blir mere og mere likedannet med Guds bilde(Guds Ord), og beredes med det til den dagen vi skal tilbringe evigheten sammen med Jesus og de hellige. Lovet være Gud og Lammet. Vår helligjørelse er derfor en del av Guds frelsesplan for oss mennesker. Han ønsker at vi skal komme ut i frihet med våre liv. Helligjørelsens nådeverk er en del av Guds plan for å frigjøre Guds folk/Jesu brud fra denne verden og da gjøre oss himmelvendte. Sannheten/Guds Ord frigjør oss inn i Guds nærhet, mens synd og verdslighet binder oss til denne verdens Herre om er Djevelen.

 

Ikke eget selvstrev

 

Så her er det intet snakk om eget selvstrev eller lovgjerninger for å rettferdigjøre seg selv, men det er ett Åndens verk som skjer i ALLE som er født av Ånden. Alle frelste gjenløste sjeler. Her er vi alle fullkomne så langt vi er kommet, så fremt vi blir ved i tro og helligjørelse. Det vil si at vi stadig lar våre liv korrigeres efter skriftene, og tar nye hellighets skritt etter som Guds ordets sannheter blir åpenbart for oss ved forkynnelsen av Guds ord. En Åndelig god levereggel er at vi altid gir Herren og hans ord rett. Gud har medynk med våre skrøpligheter sier skriften, men synden hater han. Så lenge vi gir Gud rett og kommer til ham å ber om nåde og kraft så strekker Guds nåde seg langt, og Herren ser i Nåde til skrøpeligheter, feil, og mangler. For den ydmyke gir Gud nåde, og der synden er stor er Nåden enda større. Lovet være Gud og Lammet. Men den stolte står Gud imot, så stolte mennesker som endog hevder sin rett til å bryte Guds ord kan ikke forvente Guds nåde i den sak før dem ydmyker seg under Guds veldige hånd og erkjenner at Gud har rett.

 

Helliges helt igjennom

 

Det står det i 1 Tess 5:23: Men han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme! Åndens og Nådens Helligjørelse omfatter altså både Ånden, Sjelen, og Kroppen vår. Derfor kan du ikke si at det er det samme hva du gjør med kroppen din for du er hellig på innsida. Fruktene av et frelst og helliget indre vil ALTID også åpenbare seg i yttre Guds frykt/helligjørelse. Som en av våre pinsepionerer Erling Strøm sa det om vår yttre helligjørelse: Nå du ser Revehalen utenfor Revehula, så vet du at Reven er inne. Helliges helt igjennom. Amen !

 

Bibelen viser vei til alt vi trenger for Liv og Gudsfrykt

 

Bibelen har gitt oss ALT som tjener til liv og Guds frykt står det. Hvor vidunderlig det er at Herren også har vist en slik forstand at han har talt Gudommelige sannheter også for vår kledning og yttre ferd i Guds frykt. Halleluja. Her levnes ingenting til tilfeldigheter eller tidens vekkslende motebølger og kulturer. Vi har den himmelske kulturen, og den himmelske "mote" som er vår ledestjerne i livet.

 

Sømelig kledning og måtehold med pynting

 

Guds folk formanes til å kle seg og pynte seg sømmelig, ærbart, og måteholden. I noen tilfeller gir skriften utrykk for at mannen skal kle seg på en måte mens kvinnen skal kles seg på en annen måte. Allerede i Det Gamle Testamentet får Guds folk beskjed om at det skal være forskjell på mann og kvinne i klesveien. Men i noen tilfeller hvor det ikke gies noen beskjed om annerledes Åndelige lover for mannen en kvinnen, så kan vi med trygghet selvfølgelig ta til oss formaningene som gis både til mann og kvinne.

 

I 1 Tim 2:9 står det om dette at kvinnene skal pryde sig med sømmelig klædning, i tukt og ære, ikke med fletninger og gull eller perler eller kostbare klær. Her er det snakk om måtehold og det å unngå overdrivelse. Det er altså intet forbud mot å gå i klær, men mot å gå i KOSTBARE klær. Intet forbud mot å flette håret, men å overdrive. Vi ser det står hårflettninger, gull og perler. I den første menighets frafall var det noen som begynte å ha mange fletninger i håret sammen med utspjåka gul og perler i flettningene. I dag er vel kanskje det største frafallet på disse områder at til og med bekjennende kristne tar hull i øra, og spjåker seg ut med øredobber og lignende. I DGT lagde de Gullkalven av sine øredobber og smykker som var tatt med fra Egyptens land. Vi ønsker ikke å ta noe med oss fra Egypten. Derfor ser man at nyfrelste som komer inn i Guds nærhet også kaster av seg disse ting og kommer ut i frihet med livet sitt. Ut i frihet fra usømmelig og overdreven pynting.

 

Viktig for både menn og kvinner

 

Dette gjelder selvfølgelig like så meget oss menn selv om det er sagt til kvinnene fordi akkurat Dette er ett området hvor kvinnen har større tilbøyligheter til ulydighet en mannen. Vi menn har mange andre områder i livet hvor vi trenger sterkere formaning en kvinnen. Men kvinnen er ved sin skjønnhet ett lettere offer for å bli opptatt av yttre overdreven pynting

 

Helligjørelse til legemet er ett resultat av at vi ikledes Kristus

 

I Rom 13;14 blir vi formant til å iklæ oss den Herre Jesus Kristus, og ikke bære således omsorg for kjødet at det vekkes begjærligheter!

 

Vår ferd i Guds hus

 

Videre har vi i 1kor 11:4-16 så taler Guds ord til oss om bestemte føringer for hvorledes vi skal se ut når vi kommer til Guds hus og ber, vittner og taler profetisk. I blandt annet 1kor 11:18 ser vi at det er snakk om Når vi kommer sammen som menighet.

 

En mann skal ikke ha hodeplagg på seg.

 

1 Kor 11:4: Hver mann som ber eller taler profetisk med noe på hodet, vanærer sitt hode; I dag så kan man til og med oppleve at menn sitter med kapps på seg under møtet og Guds tjenesten. I tilegg er det i enkelte miljøer nå på mote å bruke kovboyhatt mens man vittner, synger og spiller på plattforma. Dette er å Vanære kristus som er mannens hode. Vi er bruden og Kristus er vår brudgom. Man ønsker ikke å vanære den man elsker, og skal gifte seg med. Nåvell ! Måtte Åndens sverd/Guds ord her trenge igjennom, og kløve Ånd, sjel, ledemot marg og bein, å dømme hjertets tanker og råd så vi menn begynner å vise ærbødighet for den Herre som har frelst oss, og som vi skal tjene.

 

En kvinne skal bruke en eller annen form for hodebedekning i Guds menighet:

 

 1 Kor 11:5: men hver kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket.

 

Når du er med i bønnen, står opp og vitner/taler profetisk skal mannen ALDRI ha noe på sitt hode mens kvinnen da skal tildekke sit hode![vers 4-5:Hver mann som beder eller taler profetisk med noget på hodet, vanærer sitt hode; men hver kvinne som beder eller taler profetisk med utildekket hode, vanærer sitt hode; for det er aldeles det samme som om hun var raket.]

 

Hva betyr det? Vi ser tre ting: V. 7:For en mann skal ikke tildekke sitt hode, eftersom han er Guds billede og ære; men kvinnen er mannens ære. Mannen er Guds ære. Derfor skal han ikke tildekke hodet, for Guds ære skal ikke tildekkes. Kvinnen er mannens ære. Den skal tildekkes. Guds ære skal ikke tildekkes i menigheten. Men mannens ære må tildekkes.

 

Undergivenhets tegn

 

I V. 10:Derfor bør kvinnen ha et undergivenhets-tegn på sitt hode for englenes skyld.

 

At hun har noe på hodet, forteller at hun er underordnet mannen, er under autoritet. Er hun ugift: Mot din far. Gift: Mot din mann. Enke: Eldstebrødrene i menigheten. Når de tildekker sitt hode, sier de: Jeg er underordnet. Noen oversettelser bruker også ordet Myndighet. Den kvinne som tildekker sitt hode får også en Myndighet i Åndens verden som gir makt med Gud.

 

For englenes skyld

 

Kanskje det er for at engelene skal se forsjell på menn og kvinner i Guds tjenesten ? Jeg vet ikke sikkert. Det gamle testamentet forteller at kvinner ikke skal gå i mans klær, og omvendt. Men vi skjønner klart av det at dette er en sannhet som også har betydning inn i Åndeverdenen. Det er altså ingen motesak, eller tids eller kulturbestemt sak. Enkelte Evangeliske bibelgranskere mener att det også kan sikte hen imot det som skjedde med de falne engler, og da de som er tilbake, og som ikke gjorde opprør mot Gud Det er de englene som ikke underordnet seg myndigheter, men falt og ble demoner. De demonene går kanskje rundt rundt og vil kontrollere de kvinnene som ikke er under annen autoritet. Gjenstridighet mot Herrens autoritet. Nåvell ! Dette siste blir vel antagelser. Men det at kvinnen skal tildekke hodet for engelenes skyld i Guds menighet forteller ihvertfall at vi her ikke "bare" snakker om en yttre stafasje eller image. Alt Herrens ord er rent, og er oss gitt for liv, gudsfrykt, og Guds saks fremme. Englene spiller en sentral rolle mens vi er her nede, og i Guds tjensten og vi gjør vel i akte også på det.

 

Langt hår til Ære eller vanære

 

Ja til og med håret vårt har Gud skapt, og gitt sine forordninger om. 1 Kor 11:14-15: Lærer ikke selve naturen at dersom en mann har langt hår, er det til skam for ham ? Men dersom en kvinne lar håret vokse langt, er det henne til ære, for det lange hår er gitt henne til slør.

 

Kvinnens lange hår er en ære. Langt hår på en kvinne er både vakkert og skal være ett tegn på Guds frykt for den kvinne som frykter Herren. Derfor burde langt hår og tildekket hode i Menigheten være naturlig for enhver kvinne som ønsker å vandre i pakt med Herrens ord. Likeså vil også den mann som elsker Herren passe seg vel imot å la håret vokkse for langt før han klipper seg.

 

Hvor langt hår, og hvor mye tildekket ?

 

Bilder fra den urkristne menighet viser at kvinnene hadde ett skautlignende hodeplagg som dekket hode, og falt ned på skulderen, mens ansiktet var helt åpent. Men hadde dette vært noe snakk om eksagte mål, og regler for HVA som skal brukes så hadde Herren lagt med ett målbånd i Bibelen og det har vi ikke. Så det som teller er at kvinnen, som 1988 bibeloversettelsen utrykker det, har NOE på sitt hode, mens mannen ikke skal ha noe som helst.

 

Når det gjelder hårets lengder er det ganske åpenbart for den som ikke ønsker å være vrang. Det som er langt på en mann er langt på en kvinne, mens det som er kort på en kvinne er kort på en mann og omvendt. Det skal være forsjell på mann og kvinne. Så får heller dere damer legge litt ekstra på i hårlengden deres, og vi menn kutte litt ekstra hvis vi er i tvil.

 

Vi skal ikke være trettekjære mot sannheten!

 

I 1 Kor 11:16 står det at dersom noen vil være trettekjær, så skal han vite at en slik skikk har ikke vi, heller ikke Guds menigheter. En slik skikk å være trettekjær, og i dette tilfellet da skikken at kvinner går barhodet på møte er noe som ikke skal forekomme i Guds menigheter. Grunntekstens ord for trettekjær som brukes her er det samme ordet som i Rom 2:8 oversettes med å være gjenstridige og ulydige mot sannheten. Det er noe som ingen Gudfryktige troende mennesker ønsker å være. Vi ønsker å være kar til Guds ære, og gi han ære ved å lyde hans kjerlighets bud som vi vet tjener oss og Guds sak til gode fordi Gud vet best. Hans tanker er høyere en våre tanker sier skriften. Det er noe å tenke på når Djevelen inbiller deg at noe i Guds ord ikke er så viktig fordi det høres dumt ut i dine, eller mine øyne og hode.

 

I 1 Kor 11:1 har vi noe som kan sumere alt vi her har talt om: Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!

 

Bli en etterfølger av Kristus du også ! Han er mektig til å både gi deg viljen og kraften til å Vandre lydighetens og velsignelsens vei med Kristus ! Lovet være Gud og Lammet ! Han gav den hellige Ånd til de som lyder ham står det. Jeg er overbeivst om at Guds folk mister mye velisignelser og stor kraft ved sin ulydighet. Vekkelsens Ånd og Ild er den samme, men er vi villig til å gå den veien som skal til for att vi skal leve i vekkelsen, og en dag få høre: Vel gjort du gode og TRO tjener.

 

Så langt vi er kommet og har mulighet til

 

Her gjelder selvfølgelig å gjøre det man kan. Har du som kvinne en hårsykdom som gjør at Håret ditt ikke vokkser langt, så anklager ikke Herren deg av den grunn. Da kan du be om helbredelse, og i påvente av en eventuell helbredelse, så kan du gjøre det som du har mulighet til, nemmelig ha noe på ditt hode når du går til Guds hus. Har du ikke råd til en vakker hatt, eller ett brodert skaut, så kan du bruke ett enkelt rimelig hodeplagg i en størelse som tilfredstiller betydningen av å Tildekke hodet. Det er tanken bak handlingen som teller, og att Herren får villige hjerter som ønsker å gå Guds vei så langt de formår.

 

Det fortelles fra misjonsmarken om en ung nyfrelst mann som hørte forkynnelsen om at man skulle pynte seg og komme ærbart/respektabelt når man gikk til Guds hus. På neste møte hadde han ingen klær bortsett fra ett slipps på seg for det var det fineste han hadde, mens alt annet var stygt. Nå hadde det nok vært bedre om han tok på seg ei gammal utslitt bukse hvis det var det ENESTE han hadde, men handlingen åpenbarte faktisk ett Gudfryktig hjerte som ønsket etter beste evne å lyde Herrens ord. Derfor er det bedre å ta ett lommetørkle på hodet hvis det er det eneste du har kjære søster en å gå barhodet på møte. Gud krever ikke mere en vi kan klare. Han ønsker bare at vi så langt vi er kommet å fått se skal vandre i lydighet til Herrens ord, og bud , selv om det kan virke som ett av hans minste bud.

 

Jeg er hellig overbevist om at vi her taler om ett emne som er en av disse gjenkastede brønner til velsignelse. En av endetidens gjengrodde gamle stier som leder til hvilens vann for den som finner dem. Han gav den hellige ånd til den som lyder ham sier skriften. Lyde og tro, gir hvile og ro. Lovet være Gud og Lammet som kjøpte oss fri med sitt dyrebare blod som rant på Golgata kors !

 

Stå på veiene og se til: Spør etter de gamle stier, hvor veien går til det gode. Vandre på den, så skal dere finne hvile for deres sjeler !(Jer 6:16)

 

Gjermund Kvamme

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.