Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Alt med Gud er storartet!Samson på godt og ondt

Alt med Gud er storartet!

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo

Josva 9.1. Alle kongene vest for Jordan, i fjell-landet, i Sjefela og på hele kysten av Storhavet opp mot Libanon, hetittene, amorittene, kanaaneerne, perisittene, hevittene og jebusittene, fikk høre om det som hadde hendt. 2 Da samlet de seg alle som én for å kjempe mot Josva og israelittene.

3 Da innbyggerne i Gibeon hørte hva Josva hadde gjort med Jeriko og Ai, 4 grep de til en list, de også. De gikk bort og forsynte seg med proviant, og på eslene sine la de utslitte kløvsekker og gamle vinsekker som var både sprukne og bøtt. 5 De tok utslitte og lappede sko på føttene og fillete klær på kroppen, og alt nistebrødet deres var tørt og smuldret.

6 Slik kom de til Josva i leiren ved Gilgal og sa til ham og israelittene: «Vi kommer fra et land langt borte. Slutt nå pakt med oss!» 7 Men mennene i Israel sa til hevittene: «Dere bor kanskje her i nærheten av oss. Hvordan kan vi da slutte pakt med dere?» 8 Da sa de til Josva: «Vi er dine treller.» Josva spurte: «Hvem er dere, og hvor kommer dere fra?» 9 De svarte: «Dine treller er kommet hit fra et land langt borte, fordi det går ord om Herren din Gud. Vi har hørt rykte om ham, om alt det han gjorde i Egypt, 10 og alt han gjorde med de to amorittkongene øst for Jordan, Sihon, kongen i Hesjbon, og Basan-kongen Og, som bodde i Asjtarot. 11 Derfor sa våre eldste og alle som bor i vårt land, til oss: Ta med dere niste på veien, gå i møte med dem og si til dem: Vi er deres treller. Slutt nå pakt med oss! 12 Her ser dere brødet vårt. Det var varmt da vi tok det med hjemmefra den dagen vi drog av sted for å treffe dere. Men se nå hvor tørt og smuldret det er! 13 Her er vinsekkene våre. Da vi fylte dem, var de nye, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre. De er slitt ut på den lange reisen.»

14 Mennene tok og smakte på nisten deres; men de bad ikke Herren om råd. 15 Da sluttet Josva fred, opprettet en pakt med dem og lovte at de skulle få leve. Og folkets ledere avla ed på det.

16 Tre dager etter at israelittene hadde sluttet pakt med dem, fikk de høre at de var naboer og bodde like i nærheten av dem. 17 Israelittene brøt da opp, og den tredje dagen kom de til byene deres. Det var Gibeon, Kefira, Be’erot og Kirjat-Jearim. 18 Men folket der slo de ikke i hjel, siden folkets ledere hadde gitt dem et løfte og sverget på det ved Herren, Israels Gud. Da murret hele folket mot lederne. 19 Men alle lederne sa til folket: «Vi har gitt dem et løfte og sverget ved Herren, Israels Gud. Nå kan vi ikke legge hånd på dem. 20 Hør hva vi vil gjøre med dem! Vi vil spare deres liv for at Guds harme ikke skal ramme oss på grunn av den eden vi har sverget dem. 21 De skal få beholde livet,» sa lederne, «men de skal være vedhoggere og vannbærere for hele folket.» Og det ble som lederne hadde sagt.

22 Josva kalte mennene fra Gibeon til seg og sa til dem: «Hvorfor narret dere oss og sa at dere bor langt borte fra oss? Dere bor jo like i nærheten av oss. 23 Nå skal dere være forbannet; ingen av dere skal slippe å være trell. Dere skal hogge ved og bære vann til min Guds hus.» 24 Da gav de Josva dette svar: «Dine treller hadde fått vite at Herren din Gud hadde lovt sin tjener Moses at han ville gi dere hele landet og utrydde for dere alle dem som bor der. Da ble vi livende redde for dere. Derfor gjorde vi dette. 25 Men nå er vi i din vold. Gjør med oss som du finner for godt.» 26 Han gjorde med dem som han hadde sagt; han berget dem ut av israelittenes hånd, så de ikke slo dem i hjel. 27 Men samme dagen satte Josva dem til å hogge ved og bære vann for folket og til Herrens alter, på det stedet Herren ville velge seg ut, og det har de gjort til denne dag.

Dette er en meget lærerik beretning på flere måter.

Vi leser at lederne og høvdingen for Israels barn tok feil og kom ille ut. Hvorfor?

Svaret er meget enkelt og klart, vi leser i v. 14 Mennene tok og smakte på nisten deres; men de bad ikke Herren om råd.

De spurte ikke Herren først til råds før de tok en avgjørelse, selv om saken såg meget opplagt ut. Selv det som ser ut som en selvfølge må vi stoppe opp å ta oss tid å rådføre oss med Gud om. Eller så kan vi gå fem på mang en gang, det har jeg erfart dessverre.

Små feil kan når tiden går bli mega store feil, men Gud er nådig og gjengjelder oss heldigvis ikke etter våre misgjerninger, Hallulujah!

Jeg har kun en eneste gang i mitt liv kommet skikkelig ut forbi bakke og følt at jeg ikke hadde kontroll over situasjonen. Det begynte med en “liten” feil.

Jeg og kona var nygifte og alt la seg til rette for oss da vi søkte Gud og var under hans veiledning. Vi fikk tilbudet om å kjøpe en rimelig god leilighet i en drabantby rett uten forbi Oslo. Alt så greit ut men vi klarte å si nei til en stor og nyoppusset leilighet og kjøpte et lite kryp inn istedenfor til samme pris i en drabantby her i Oslo. Vi bodde der og det ble nedgangstider og tapte i rene penger 1\2 million og hva da?

Vi flyttet til Vestlandet og søkte Gud der og alt godgjorde Herren pluss noe til.

Så Gud er god, men en “liten” feil kan bli en “stor” feil når vi ikke søker Herren og lytter etter han.

Her var Gibeonittene kommet inn i en meget vanskelig situasjon. De hadde hørt at Israel var uovervinnelige fordi Gud var med dem og de måtte bli regnet med å bli slått av dem. Hva da?

Da fant de på å lure Israelittene ved å legge gammelt brød oppi reisekosten og si at det var nytt når de drog. Høvdingene i Israel som møtte dem trodde på dem og de inngikk en pakt. V. 15 Da sluttet Josva fred, opprettet en pakt med dem og lovte at de skulle få leve. Og folkets ledere avla ed på det.

Når løgnen ble avslørt ble Lederen i Israel satt i forlegenhet. V. 16 Tre dager etter at israelittene hadde sluttet pakt med dem, fikk de høre at de var naboer og bodde like i nærheten av dem. 17 Israelittene brøt da opp, og den tredje dagen kom de til byene deres. Det var Gibeon, Kefira, Be’erot og Kirjat-Jearim. 18 Men folket der slo de ikke i hjel, siden folkets ledere hadde gitt dem et løfte og sverget på det ved Herren, Israels Gud. Da murret hele folket mot lederne. 19 Men alle lederne sa til folket: «Vi har gitt dem et løfte og sverget ved Herren, Israels Gud. Nå kan vi ikke legge hånd på dem.

Nå var skaden skjedd og hva skulle bli endeliktet for Gibonittene?

De inngikk et kompromiss. V. 20 Hør hva vi vil gjøre med dem! Vi vil spare deres liv for at Guds harme ikke skal ramme oss på grunn av den eden vi har sverget dem. 21 De skal få beholde livet,» sa lederne, «men de skal være vedhoggere og vannbærere for hele folket.» Og det ble som lederne hadde sagt.

22 Josva kalte mennene fra Gibeon til seg og sa til dem: «Hvorfor narret dere oss og sa at dere bor langt borte fra oss? Dere bor jo like i nærheten av oss. 23 Nå skal dere være forbannet; ingen av dere skal slippe å være trell. Dere skal hogge ved og bære vann til min Guds hus.» 24 Da gav de Josva dette svar: «Dine treller hadde fått vite at Herren din Gud hadde lovt sin tjener Moses at han ville gi dere hele landet og utrydde for dere alle dem som bor der. Da ble vi livende redde for dere. Derfor gjorde vi dette. 25 Men nå er vi i din vold. Gjør med oss som du finner for godt.» 26 Han gjorde med dem som han hadde sagt; han berget dem ut av israelittenes hånd, så de ikke slo dem i hjel. 27 Men samme dagen satte Josva dem til å hogge ved og bære vann for folket og til Herrens alter, på det stedet Herren ville velge seg ut, og det har de gjort til denne dag.

Dette så ut til å bli en løsning til det beste for også Israels barn. Men for Gibonittene så ble de treller, eller ble de ikke det?

Når vi leser gjennom bibelen så vet vi at de også måtte ha ved til i gudstjenesten og over alt når vi leser gjennom bibelen så vet vi at de også måtte ha ved til i gudstjenesten og over alt i hele Israel.

3. Mosebok 1. 7 Og Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge veden til rette på ilden. 8 De skal legge kjøttstykkene og hodet og fettet på veden som ligger over ilden på alteret. 9 Innvollene og føttene skal vaskes i vann, og så skal prestene brenne det alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til en duft som behager Herren.

Vi leser om Aron og hans sønner at de sto nærmest Gud ved offersystemet i GT. Hvem skulle da bli deres hjelpere i Gudstjenesten? Gibonittene fik den tjenesten. Fra å være hedninger og dømt til det ytterste mørke ble de ikke bare Guds barn, men hans fortrolige tjenere som kom han nær på en slik måte at selv mange Israelitter kunne bli misunnelige og ønsket seg en slik tjeneste.

Ser du ikke hvilket herlig bilde disse Gibonittene er både på oss hedninge- kristne og på at vi aldri på ringakte noen tjeneste i og for Gud?

Salme 84. 11 Ja, én dag i dine tempelgårder er bedre enn tusen ellers. Å stå ved terskelen til Guds hus er bedre enn å bo i telt med gudløse.

Å hvor underbart er ikke dette livet med Herren? I Guds rike er ikke det viktige å få en opphøyet posisjon men å være tro. Det er her hemmeligheten til åndelig fremgang og alt annet er; å være tro. Ikke mer, ikke mindre, men kun og bare det.

1. Kor. 4. 2 Nå kreves det av forvaltere at de viser troskap.

Det er her storheten til Gibonittene og alle andre både før og etter dem ligger.

Vi møter også Gibonittene senere i Guds ord og da ble de storlig velsignet av Herren (jeg antar at denne Obed-Edom fra Gat var en etterkommer etter Gibonittene da han var en hedning tjener for Levittene).

Bare fordi de var i rett posisjon til rett tid. Og det er her det her så vidunderlig og herlig å gå i ferdiglaget gjerninger. Det er å være på rett tid på rette plassen.

2. Sam. 6. 2 Han brøt opp med hele hæren som han hadde hos seg, og drog til Ba’ala i Juda. Der ville de hente Guds paktkiste som bærer navnet til Herren, Allhærs Gud, han som troner over kjerubene. 3 De satte paktkisten på en ny vogn og førte den fra Abinadabs hus, som lå på haugen. Abinadabs sønner, Ussa og Akjo, kjørte den nye vognen. 4 Slik førte de Guds paktkiste bort fra Abinadabs hus på haugen. Selv fulgte de med, og Akjo gikk foran paktkisten. 5 David og hele Israels folk danset av all kraft for Herrens åsyn, og de sang til toner fra lyrer og harper, trommer, bjeller og cymbler. 6 Men da de kom til Nakons treskeplass, rakte Ussa hånden ut mot Guds paktkiste og tok tak i den, fordi oksene ble ustyrlige. 7 Da ble Herren brennende harm på Ussa. Gud slo ham på stedet fordi han hadde forsyndet seg, og han døde der ved Guds paktkiste. 8 David ble opprørt fordi Herren hadde slått Ussa ned. Han kalte dette stedet Peres-Ussa, som det heter den dag i dag. 9 Den dagen ble David grepet av frykt for Herren og sa: «Hvordan skulle jeg kunne huse Herrens paktkiste?» 10 Derfor ville han ikke flytte paktkisten opp til seg i Davids-byen, men satte den i huset til Obed-Edom fra Gat. 11 Der ble Herrens paktkiste stående i tre måneder, og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans familie.

12 Kong David fikk høre at Herren hadde velsignet Obed-Edoms familie og alt det han eide, for paktkistens skyld. Da drog David av sted og hentet Guds paktkiste fra huset til Obed-Edom. Han førte den opp til Davids-byen med stor glede. 13 Da de som bar Herrens paktkiste, hadde gått seks skritt fram, ofret han en okse og en gjøkalv. 14 David danset av all kraft for Herrens åsyn. Han var kledd i presteklær av lin. 15 Slik førte David og hele Israels-folket Herrens paktkiste opp under jubelrop og hornlåt.

Her ble Israelitten først slått av Herren da de ikke fulgte Herren på riktig måte. Men en Gibonitt som het Obed-Edom. V. 10 Derfor ville han ikke flytte paktkisten opp til seg i Davids-byen, men satte den i huset til Obed-Edom fra Gat. 11 Der ble Herrens paktkiste stående i tre måneder, og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans familie.

12 Kong David fikk høre at Herren hadde velsignet Obed-Edoms familie og alt det han eide, for paktkistens skyld. Da drog David av sted og hentet Guds paktkiste fra huset til Obed-Edom. Han førte den opp til Davids-byen med stor glede.

Her igjen ser vi hvor velsignet denne “hedningene” ble velsignet når selv Israels barn var under dom.

Hvis vi står i et uavbrutt felleskap og samfunn med Herren er vi alltid velsignet taler Salme 1 om. Om du tilhører en menighet på 5 medlemmer, 50, 500 eller 5000 er det samme for Gud. Er du tro imot ham og følger ham, det er her den store, herlige og dyrebare hemmeligheten til å leve med og for Gud. Og det er her velsignelse og lønnen en vil få av Herren en dag; troskapslønnen eller velsignelsen ved å være tro!

Vil du følge Lammet hvor det går eller vil du følge mengden?

Vil du følge Guds ord eller den blandede hop?

Vil du gå i ferd ilagte gjerninger eller stole på din forstand?

Ønsker du å gå med Gud så gjelder det å være tro og utholdende. Å følge mennesker og menneskemengden vil aldri lede deg på rett vei i lengden. Du må tørre og ville stole på deg selv og Herren. Og kun der i det personlige samfunnet vil du finne det uavbrutte og det virkelige vidunderlige felleskapet med Herren, selv i denne vanskelige og forføriske tid vi lever i dag.

Åpenb. 3. 19 Alle som jeg har kjær, dem refser og tukter jeg. La det bli alvor og vend om! 20 Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.

21 Den som seirer, ham vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, likesom jeg selv har seiret og satt meg med min Far på hans trone.

22 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!

Det er et liv med og i Gud som er storartet og herlig, og det kan en kun ha ved å ha blikket festet på Jesus og leve i et nært og fortrolig samfunn med ham.

Jeremias 17. 7 Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. 8 Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt.

Vi kan gå med Herren om alt går med eller alt går nedom og hjem. Vi er kun avhengig av å ha et renset Hjerte i Jesu blod og en overgitt vilje til Kristus!

Videre leser vi også om at Gibonittens by ble en Levittisk by og de fikk samme privilegier og stilling. Men Israels barn gjorde dem urett under Kong Saul og ble straffet av Gud for deg. Herren holdt sin gode hånd over dem, Gud gjør ikke forskjell på mennesker lærer skriften, det er og forblir underbart at slik er det i dag også!

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.