Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Enhet i troen

Enhet i troen

  

Av Steinar Drage

 

 

Det er viktig, ja av største betydning at det finnes enhet i troen, om vi skal få oppleve Guds herlighet

 

og hans mektige hjelp. Paulus sier i 2.kor. 4,13: << Men ettersom vi har den

 

samme troens Ånd – etter det som er skrevet: Jeg trodde derfor talte jeg

 

så tror vi, derfor taler vi og…>> Her finner vi troen i entall, men vi

 

finner denne samme troen virksom i flertall, som forteller om felles tro.

 

En sammensmelting av troen. Årsaken til at det skjer så lite i våre

 

forsamlinger, kommer av at det ikke finnes sammensmelting i troen.

 

Den samme troens Ånd er ikke til stede hos alle. Vi kan si det

 

slik: Troen på Ordet som bringer frem de medfølgende tegn møter

 

kritikk og stengte hjerter. Deres liv ligger på et så lavt nivå at de

 

reagerer negativt på troens tale. Imot den undergjørende troen,

 

den troen som setter Guds kraft i bevegelse.

 

Vi ser hvordan det Israel som ble ført ut av Egypten, ble straffet

 

og døde i ørken, og kom ikke inn i det land som fløt av melk og honning,

 

selv om Gud hadde talt til dem og gitt dem løfte om å utrydde alle

 

deres fiender, og føre dem  inn i det lovende land. Det var for vantros

 

skyld de døde i ørkenen. Hebr. 3,19 sier: <<Så ser vi da at det var

 

for vantros skyld de ikke kunne komme inn>>

 

  

 

Under Nehemias regjeringstid da Jerusalems murer ble bygget opp igjen,

 

finner vi en underlig situasjon. Da Nehemias kommer med sine dyr

 

å tjenere var ødeleggelsene så store at han ikke kom fram med sitt

 

følge i alle ruinene av Jerusalem. Alt var ødelagt. Han ble hindret i å

 

komme fram. Slik er det også i dag…. Den som vil fram med troens

 

herlige og frigjørende budskap møter stor motstand, midt i forsamlingen.

 

Det blir vanskeligere og vanskeligere å tale et Guddommelig budskap

 

inspirert av den Hellige Ånd., fordi menneskekunnskapen sitter i

 

høysete i våre menigheter, og den har nedrevet trosmurene og fordervet

 

Guds veier. Flere menigheter som skulle representere Guds rike på jorden,

 

en representant for Guds kraft og Guds nådegaver, er i dag blitt motstandere.

 

Guds kraft er erstattet med menneskelige foretak. Men ingen ting av deres

 

forsøk kan erstatte Guds kraft og den Hellige Ånds salvelse.

 

Det gikk tolv speidere inn i Kanaan, for å utforske landet. De fant landet

 

slik som det var beskrevet av Herren. Det fløt av melk og honning.

 

Men disse tolv speiderne bevarte ikke troens enhet. Det var bare to

 

stykker som hadde den virkelige troens Ånd. Josva og Kaleb.

 

De andremistet troen da de så på kjempene, og ble grepet av frykt så

 

de talte ille om landet til Israels barn. Da var det kampen begynte

 

mellom tro og vantro. Vantroen gav opp kampen for det som Gud hadde

 

lovet dem. Men troen fortsatte å kjempe mot alle satans angrep,

 

og en dag gikk Josva og Kaleb over Jordan og inntok løftes landet,

 

mens Israel for vantros skyld døde i ørkenen.

 

 

 

Troens kamp vil bli hard i disse siste dager. Antikristens makt griper

 

om seg mer og mer. Vi ser allerede dyrets bilde komme til syne i folkehavet.

 

Prester og profeter går sine egne veier og de taler slik at de vinner menneskers

 

øre og gunst. De stryker over fasadene med kalk og lir av menneskene

 

anerkjent som gode hyrder og tilsynsmenn, men åpenbarelsens Ånd har de

 

mistet for lenge siden. <<Vekterens>> øyne og ører har blitt tilukket av

 

nåtidens moderne kristendom, er uten liv og salvelse. Basunens klare

 

tone om herlighet og atskillelse fra denne verden, har blitt fortrengt.

 

Ildens herlige flamme brenner ikke mer verken på alteret eller i hjertet.

 

Baals avguder har fått innpass både i våres menigheter og hjem.

 

Herrens herlighet er bortveket og Israels eldste har vendt ryggen mot alteret,  bønnestedet er omgjort til en

 

tilbedelse av skapelsen i stedet for skaperen. Helligdagens dype stillhet

 

og fred er forstyrret av forlystelsens og sinns splittelsens demon. I stedet

 

for stille bønn og fordypelse innenfor Guds ord og tilbedelse i Åndens renhet,

 

ruser man av sted mot nye opplevelser uten å finne hvile i Gud,

 

Han som er den mektige skaper av alle ting. Må Gud sende en vekkelse

 

og føre folket tilbake til de gamle stier igjen, så respekten for det

 

Guddommelige kan komme tilbake.

 

 

 

Apostlene hadde et hjerte og en sjel. De første kristne hadde også

 

denne dyrebare erfaring. Det var en trosånd! Derfor kunne slike mektige

 

under skje. Sjeler ble frelste, syke helbredet, onde ånder ble drevet ut,

 

og døde sto opp. Får Gud møte sitt folk med en fornyelse i troslivet og

 

det blir full enhet i Ånden, så vil de samme under skje i våre dager.

 

Likesom tabernaklet utgjorde et hele i den gamle pakt, der de enkelte

 

deler var festet til hverandre med lenker av gull, så skal også Guds

 

forsamling utgjøre et hele av brødre og søstere som er smeltet sammen

 

i troen og i Ånden. Ja, de er festet til hverandre med kjærlighetens mektige

 

gullenker. Da skal Guds herlighet fylle hele tabernaklet, Guds menighet! (2.mos.36,9-13 – Efs.4, 11 – 16)

 

 

 

Jesu Kristus Er i dag og i går den samme

 

ja til evig tid.

 

(Hebr.13.8)

 

 

MENNESKET I GUDS BILDET!

 

Gud har trukket en skarp linje og skille mellom det Guddommelige og

 

menneskelige.

 

Mennesket er jo skapt i Guds bilde men falt, og ble gjennomtrengt av

 

syndens vesen og natur.

 

Mennesket har siden syndefallet reist opp erstatnings materialer for

 

Gud og det åndelige.

 

Et åndelig menneske kjennemerke er – tilbede Gud i Ånd og sannhet,

 

menneskelig synspunkt.

 

Gud tar sikte i ånden. ”Det opprinnelige”.

 

 

 

Det evige dype i mennesket som hever seg over jorden og kjødets natur

 

og nytelser åndens element i Gud. Paulus sier: Vi som tjener Hans ånd,

 

ikke for bokstav, men for ånd.

 

2.kor 3. 6-8

 

Demonene reagerer ikke for en Gudstjeneste på menneskelig basis.

 

Det er den åndelige kraft som uroer dem. En mann uroet filisterne, mer

 

enn hele folket, nemlig Samson. Han var ikke lik andre mennesker,

 

han var på en særskilt måte inspirert av Gud.

 

 

 

Mennesket må ha noe å tilbe, eller det må bli tilbedt. Mennesket høyeste

 

åndelige tilfredsstillelse er bønn. Direktekontakt med Gud, Gud setter

 

derved dine tanker og sinn til å motta Hans evige verdier, og til å

 

frembringe Hans skatter og åndelige dybder og hemmeligheter ved Ånden,

 

gjennom bønnens kraft og påvirkning.

 

 

 

Vi skal her se litt på hvor mennesket stiller seg opp mot Gud i avvikelse

 

fra det Guddommelige, og hvor det menneskelige stilles som en glans og

 

gloria så menneskene blir opptatt av det, - men hvor Guds kraft knuser det menneskelige, og setter det i bakgrunnen og mørklegger det.

 

Jesus utvelger 12 disipler fiskere og tollere. Det er basert på ikke

 

menneskelig utrusning, men på åndelig kraft og inspirasjon, altså avhengi

 

av Gud og Hans kraft. Helbred syke, driv ut onde ånder, oppvekk døde.

 

Hør hva jeg sier: ”Du kan aldri lære deg til dette, du kan aldri tale deg frem

 

til dette. Du kan aldri erverve deg visdom og kunnskap til å utføre dette for

 

det er en åndelig kraft. En åndelig utrusning gjennom troen på Guds sønn.

 

 

 

JESUS KOMMER SNART!

 

 

 

 

 

NU GJELDER DET!

 

 

 

Nu snører det seg sammen, og trådene spinnes til et endepunkt.

 

Det profetiske Ord går med hast inn i begivenhetens fremtid.

 

Vi kan klart se konturene av verdens siste krampetrekninger. Og vi kan

 

avsløre hele situasjonen med et ord: ”maktallianse”.

 

 

 

Gud blåser sitt siste kraftige støt i basunene: Våkn opp min menighet.

 

I kled deg kraften. Hvem vil tale Herrens Ord. Hvem vil gå med vekke ropet.

 

Herren søker etter villige kjerter.

 

Sett basunen for din munn - klar tone – klar Ånd – klar Tro -, klar

 

overbevisning og klar forståelse av tiden. Våkn opp, hvem vil skille seg

 

ut fra mengden, hvem vil stille seg på ”offer veien”.

 

 

 

Altså: Guds vekke – rop –det siste mektige Guds rop til sitt likegyldig

 

søvnaktige og lunkne folk.

 

Løs deg fra jorden, løs deg fra matrealismen sterke åndsretning.

 

Arbeid, våk ,be, og vær helliggjort, stå under blodet. Vær fylt av ånden,

 

den Hellige Ånd, skill edder fra alt urent. Fra alle avvikelser når det gjelder

 

Hans Ord, vær Gudfryktig. Elsk Herren over alt. Vær brennende i Ånden,

 

motta kraften til å helbrede syke, avsløre falskneri og hykleri og skille

 

mellom det menneskelige og det Guddomlige. Rør ikke ved urent, søk

 

inn i Herrens helligdommer. Få syner, få åpenbaringer, bli ledet av Ånden,

 

så at den Hellige Ånd får overtaket, over den menneskelige ånd, slik at dere kan bli åndelige personligheter, som bryter ned avguderiet mitt i Guds hus.

 

AMEN!

 

 

 

GULLKALVEN!

 

 

 

Dette er den Gud som førte oss ut av Egypten, så langt falt de ned i frafall,

 

og hadde en fast  tro på menneskeverk uten Ånd. Jer. 51. 17 – 18

 

Og når kraften er borte blir det som i: Jer. 51.30

 

 

 

De sitter stille i borgene, deres kraft er borte. Guds lov og Guds kraft var i

 

tavlene og Moses knuste Gullkalven og den falske Gudstjeneste med disse, og samlet opp ny kraft til å gå videre. En heftig nidkjærhet grep han.

 

Alt er mulig for Gud!

 

 

 

GOLIAT!

 

 

 

Han var toppfigur som opphøyde over Gud og Israel.

 

David overtok og beruset både Goliat, det store menneskelige og Saul.

 

Det som var en gang var Guds salvede, men som nu var en fallen person,

 

uten Gud.

 

David beseiret begge disse områdene i Åndens kraft, i det han henvendte seg til en høyere kraft.

 

 

 

Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Dersom du kan tro,

 

så skal du se Guds herlighet. Tro bare at du har fått det, så skal det

 

vedefares deg.

 

ALT ER MULIG FOR DEN SOM TROR!

 

Jesus sa: Hvem enn du er, er du løst fra din vannmakt. Hun reiste seg å

 

priste Gud.

 

Til frihet har Kristus frigjort eder, stå derfor fast, og la eder ikke på nytt

 

ligge under trelldommens åk. Bare dette vil jeg få vite av eder. Hva var

 

det med lovgjerninger  I fikk i Ånden, eller ved troens forkynnelse, så ser vi da at Abraham fikk løfte ved TRO , og ikke ved gjerninger. Abraham

 

trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet.

 

 

 

At jeg må få kjenne Han og kraften og Hans oppstandelse – samfunnet

 

med Hans lidelser.

 

Gud er en tilflukt for sine.

 

Herre, noen er som et fast tårn til det løper den rettferdige for å bli berget.

 

AMEN!

 

 

Åndelig fødsel og Åndelig samfunn

 

 

 

Av predikant Steinar Drage

 

 

 

 

 

Bibelen taler om forskjellige fødsler. Den taler om naturlig fødsel, syndens

 

fødsel, løgnens fødsel og om en åndelig fødsel.

 

Det har grepet mitt hjerte å tenke på at Jesus ble født ved Den Hellige Ånd.

 

Jesus ble dannet i et menneskeliv i kraft av Den Hellige Ånd. Det heter i

 

Matt 1,18 – 20 at Maria var fruktsommerlig ved Den Hellige Ånd, og at det var avlet i henne, var av Den Hellige Ånd.

 

I Luk 1, 35 finner vi det samme: <<Og engelen svarte henne: Den Hellige

 

Ånd skal komme over deg, den Høyeste kraft skal overskygge deg, derfor skal også det hellige som fødes, kalles Guds sønn>>. Legg merke til uttrykkene: Fruktsommelig ved Den Hellige Ånd; Den høyeste kraft skal

 

overskygge deg.

 

 

 

Alt som er avlet av Den Hellige Ånd, prøver Satan å gjøre ende på!

 

Ondskapens krefter satte seg straks i bevegelse for å få avlivet Jesusbarnet, for det var født av Den Hellige Ånd selv.

 

Det er disse åndelige fødsler Satan frykter også i dag. Hvorfor? Fordi de

 

bærer den Høyeste kraft med seg, og for den kraft må synd, sykdom,

 

frykt og død vike.

 

Ikke alle hadde kontakt eller samfunn med denne åndelige fødsel. Og det

 

er gripende å merke seg hvilke personer og hvilken ånd og atmosfære de var grepet av som smeltet sammen med denne store profetiske , åndelige fødsel! Vi vil finne en sammensmeltning hos enkelte personer under selve utviklingen av Den Hellige Ånd fostrer. Årsaken til dette var at det fantes likhetspunkter både i budskap og fødsel.

 

 

 

Jeg tenker her på Maria og Elisabeth og Sakarias. Samme engel brakte dem så godt som samme budskap. Til Sakarias lød det: <<Frykt ikke, Elisabeth skal føde deg en sønn, og du skal kalle han Johannes. Han skal fylles med Den Hellige Ånd like fra mors liv. Han skal gå i forveien for ham i

 

Elias ånd og kraft>> (Luk 1,12)

 

Til Maria lød budskapet: << Frykt ikke, du skal bli fruktsommerlig og føde

 

en sønn, og du skal kalle ham Jesus Han skal være stor…>> Her er det brukt det samme uttrykket som om Johannes (v.15)

 

Når da disse to kvinnene møttes, så bærer de på profeter, og profet ånd,

 

under sitt bryst. Hva skjer så når de hilser på hverandre? Jo, den ene mors hånd rører ved den andre mors hånd. Fordi de begge bar profetfostre i seg, skjedde det en sammensmelting. Den ytre hilsen var så fullkommen i åndens enhet at den satte det indre fosteret i bevegelse: << Og det skjedde da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang fosteret i hennes liv, og Elisabeth ble fylt med Den Hellige Ånd>>.

 

 

 

Her ligger en veldig hemmelighet og et stor dyp av uante muligheter, det

 

vil si dersom det finnes kontaktpunkt til en åndelig fødsel – en åndelig

 

prediken, en åndelig sang, et åndelig budskap, en åndelig virksomhet,

 

et åndelig samfunn og felleskap.

 

Marias hilsen, hennes røst, ja, hele hennes vesen var omsluttet eller

 

påvirket av Den Hellige Ånd fordi fosteret hun bar på, var avlet av

 

Den Hellige Ånd. Dette satte fyr i Elisabeth så hun ble fylt av

 

Den Hellige Ånd, og talte profetiske ord med full røst. Og hvorfor

 

talte hun profetisk? Jo, nettopp fordi dette fosteret sto i forbindelse med den profetiske ånd. Derfor ble det også flere profetiske utbrudd da

 

Jesus ble født, for eksempel fra profetinnen Anna Fanuelsdatter og fra

 

gamle Simon. Disse kjente samfunnet og trådte til og talte profetisk

 

I Den Hellige Ånds kraft nettopp fordi profetånd møtte profetfødsel.

 

Ikke alt som fødes frem av kristenfolket, er profetisk eller åndelig,

 

og det er langt fra alt som er evangelisk. Derfor oppnår en heller ingen virkelig sammensmeltning. Mange undret seg over Elisabeths høye

 

profetiske utrop, og forsto ingen ting, fordi de var utenfor denne dype og

 

nådegavene får sin rette plass i gudstjenesten. Så lenge Den Hellige Ånd får virke på jorden, vil profeter fremstå i

 

Den Hellige Ånds kraft. Midt i vantro, synd og frafall i menneskehavet

 

vil de rope ut: SÅ SIER HERREN! DEN VEKKELSE SOM FREMSTO PÅ

 

PINSE-DAG, ER EN ÅNDELIG PROFETVEKKELSE.

 

 

 

AMEN!

 

 

 

Kjerubene

 

 

 

Av Steinar Drage.

 

 

I  2 mos. 25   fortelles det om hvorledes kjerubene ble laget, og hva

 

de ble laget av. De ble laget av gull i drevet arbeid. De ble utskåret

 

av et stykke gull (en enhet)  Her er dype lærdommer – menigheten, så vel som enkelte kristne personer må være utformet etter Ordets enhet, i ett med Guds ord. Gjenfødt ved Guds ord, smeltet sammen med Guds ord, forenet med troen på hele Guds råd til frelse. Ett med den åndelige kraft som har sitt utspring fra Guds ord, der stadsfestet og ledsages av de medfølgende tegn som fornekter seg selv, og tar sitt kors opp og følger Jesus på lydighetens vei.

 

De skulle strekke sine vinger ut over nådestolen – og der mellom deres

 

ansikter vendt ned mot nådestolen var stedet hvor offerblodet ble sprengt,

 

og hvor Herren lot sin røst høre.

 

Vi leser også om kjeruber som ble laget da Salomo bygget Herrens tempel

 

 

2 Kong. 6, 23 –29. v.35

Kjerubene  ble her laget av et ”oljetre”  og de var 10 alen høye. Begge

 

kjerubene hadde samme mål og samme skikkelse. Den ene vinge var fem alen Det var 10 alen fra vinge – spenn til vingespiss.

 

Vi vet at der i Kristi legeme er fem sår, og i hans sår har vi fått legedom

 

for sjel, Ånd og legeme. Og det gikk 10 dager etter himmelfarten, før åndens dåp ble gitt. I skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over eder. Kjeruber var et symbol på engler, på livs vesener Gode ånder – tjenende ånder –

 

Hebr. 1, 13 -14      1. Mos. 32, 1    1. Mos. 48,16     Dom. 6, 21      Es. 63 ,9

 

 

Det kan også ha en videre betydning. La oss merke oss flere ting:

 

1)      De var gjort av gull, av et stykke gull

 

2)      De var to – deres oppgave var å beskytte

 

3)      De var gjort av oljetre

 

4)      De hadde samme mål, og samme skikkelse

 

I Salme. 104,4 leser vi om at Han gjør vitner til sine engler….

 

Profeten ser et syn hvor han skildrer den lysestake han så. Den var helt

 

igjennom av gull med sitt oljekar på toppen, og sine syv lamper, og med

 

syv rør for hver lampe som var på den. Også så han to oljetrær stå ved

 

siden av den, et på oljekarets høyre side og et på dets venstre side.

 

Da profeten spør engelen om hva detter er, så får han til svar at ikke ved

 

makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren Hærskarenes Gud.

 

Her tilkjennegies at all makt og kraft uten om Åndens kraft er dømt til

 

å mislykkes. Og som bevis herpå står lysestaken med oljekaret, og de to

 

oljetrær som en u-gjendrivelig kjensgjerning for Guddommelig åpenbarelse og Hellig Åndens arbeide.

 

Da profeten vedblir å undre seg over de to oljetrær ved lysestakene s ide,

 

gir engelen han forklaringer på det Han sier: ”Det er de to oljesalvede

 

som står hos all jorden herre.

 

( Sak. 4, 1-9)

 

 

 

I åpenbaringen finner vi to oljetrær og to lysestaker. De to oljetrær er

 

to vitner – hvorhvitt det er to kjeruber engler, eller om det er to vitner

 

oppreist på jorden i den tidsepoke for å gjøre tegn og under, og ha den

 

samme makt som Moses, da han gjorde tegnende for Faraos øyne.

 

Det er vel neppe gitt noen å si noe bestemt om. Under alle

 

omstendigheter symboliserer de menighetens Ånds kraft i dens

 

rette element.

 

Det tales om to lysestaker, som kan være bilde på den jødiske

 

menighet og hedningens  ”kristne” menighet. Det kan avslutte sitt store

 

innrykk og autoritet i antikristens tid og atmosfære, nemlig å vise

 

avkristningens og vantroen og Guds fiendtlighetens krefter, sin store

 

makt og endelige plan, å samle alt til ett i Kristus Jesus. (Rom 9. 22-24)

 

Men om Gud, skjønt Han ville, vise sin vrede, og kunngjøre sin makt,

 

dog i stort langmod tålte vredens kar som var dekket til undergang,

 

så han også kunne kunngjøre sin herlighets rikdom over miskunnhetens kar,som han forut hadde beredt til sin herlighet. Til å bli slike kalte Han

 

også oss, ikke bare av jøder, men også av hedninger (Rom9.25-26)

 

 

 

Det som ikke var mitt folk, vil jeg kalle mitt folk. På det sted hvor det ble

 

sagt til dem: ”I er ikke mitt folk, der skal de kalles de levende Guds barn”

 

Legg merke til at der sies at judas barn og Israels barn skal være sammen,

 

og ta med seg en høvding og dra opp i landet; for stor er Israels dag.

 

Her ligger både en nasjonal og en åndelig oppreining, og et

 

Guds inngripende. Nå  gjelder å samle Israel fra de forkjellige folkeslag

 

tilbake til sitt land. (Esk 37,22)

 

Herren vil gjøre dem til et folk, de skal ikke mer være to folk og dele

 

seg i to riker. Samtidig som det ligger en åpenbaring at Israel var

 

forkastet av Herren, så vel som hedningene var det, og at en dom forestår

 

over hele den hedeske verden, men hva Herren også skal forene jøder og hedninger til sitt utvalgte folk: Si da til eders folk, og til eders

 

brødre: Ammi det er: ”Du mitt folk! Og til eders søstere: Ruhama –

 

Det er: ”Du som har fått miskunn”

 

  

Her skilles ut to grupper. Hedninger og Jøder samles til et stort lys i Herren, mens der på den andre side forenes Jøder og hedninger i sin antikristelige kamp mot det som hører det Guddommelige autoritet i Jesu Kristi legeme, en bekjennelse og siste utrop om at Kristus kom i kjød, og en  åpenbarelse og avsløring av den Ånd som til alle tider er av Gud,

 

og som alltid har tatt opp kampen mot Antikrist – Ånden !

 

Her er ikke Jøde eller greker, her er ikke træl eller fri, her er ikke mann

 

eller kvinne, for I er alle en  i Kristus Jesus (Gal 3,28)

 

 

 

Endelig skal de to oljetrær  hedninger og jøder, stå ved lysestakens side.

 

Jesus er menighetens hode. Som kjeruber ved Jesus side i det himmelske tabernakel, vil Hans evige strålelys og glans omkranse Hans hellige kjeruber.

 

 

FRELST – FORLØST – FORVANDLET – HERLIGGJORT

 

AMEN

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.