Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Kristus i dere – håpet om herlighet!

Kristus i dere – håpet om herlighet!

Så sant Jeg lever sa Herre; så skal Jeg fylle hele jorden med Min herlighet, og
Jesaja profeterte at det skulle være Jesus som kom inn i verden, og nu nå skal
det bli gjort synlig for alle menneskene i og med Jesus i oss! For lyst skal bli
klarere og klarere helt til høylys dag, og det er med oss for vi er verdens lys!
1. Mos. 4:21 Men så sant Jeg lever, skal Herren herlighet fylle hele jorden.
2. Salme 72. Og lovet å være Hans herlige navn til evig tid! Og hele jorden skal fylles av
Hans herlighet
3. Jes.40:5 Herrens herlighet skal åpenbares, og sammen skal alt kjød se det. For
Herrens munn har talt. Les og Jes.60:1-3
Paulus fikk åpenbart at frelsen som DHÅ kom med til oss på pinsedagen hadde evig herlighet
og den er i Jesus, et herlig nytt liv som skal vare til evig tid, og det starter her på jorden.
4. 2.Tim 2.10 ¨...slik at de også kan få den frelse som er i Kristus Jesus med evig
herlighet.
Ved at Kristus led og sto opp fra de døde, så brakte Han herligheten inn i verden som Faderen
hadde lovet på forhånd med profetene. 1. Pet. 1:10-11 Om denne frelse har profetene grundig
undersøkt og gransket, de som profeterte om den nåden som skulle komme til oss, idet de
gransker etter hvilken eller hva slags tid Kristi Ånd, som var i dem, viste til da Han på for
hånd vitnet om Kristi lidelser og herlighetene som skulle følge deretter.
Herligheten er Jesus Selv i oss, Heb.1:3 Han er av glansen av Hans herlighet og det utrykte
bilde av Hans vesen. i Ham er hele Guds fylde legemelig (kroppslig) fylt, og i Ham blir vi fylt
av det samme, både det som er i himmelen og det som er på jorden: Kol. 2: 9-10 For i ham
bor hele Guddommen fylde legemelig. Og i Ham er dere fylt... Kol.1:16 For i Ham ble alle
ting skap, de som er i himlene, og de som er på jorden, både synlige og usynlige... Jesus er
Faderen rike i egen person, for Han og rike er ett.
Jesus vil og kommer til å innta oss alle her på jorden slik at vi alle kan bli ett og stå sammen,
som sier ja til Han. Da skal ikke verden for nekte Jesus lenger, for de skal tro og forstå at Han
er fra Faderen. Joh.17:21-23.
På grunn av at Jesus tar bolig i oss, har jeg fådt å se og oppleve Faderens herlighet som er her
på jorden, jeg har ikke kunnet skrive dette her, vist ikke Han hadde åpenbart for meg en
tilværelse her på jorden, som vi tenker ikke finnes og som overgår all vår forstand.
Fil.4:7 Og Guds fred som over går all vår forstand, skal bevare deres Hjerter og deres tanker
i Kristus Jesus. Som vi ser så har vi fått del i det herlige livet som er i Jesus. Paulus sa videre
til Filipperne: Fil.4:20 Og min Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang i herligheten i
Kristus Jesus. For i Han er håpet om herlighet for oss!
Et liv uten problemer, uten en plage og bekymring, ja det onde kan ikke røre oss mer,
1.Joh.5:18-19 et liv i fullstendig glede, frihet og seier. Jeg regjerer fullstendig i mitt liv her på
jorden i og med Jesus. Det var for vel tre år siden nu, at jeg merket fysisk, at livet mitt er blitt
helt herlig å leve, bekymringer og plager hva helt borte.
Jeg bare gleder meg til morra dagen, for da vet jeg at Jesus har vunnet mer og mer skikkelse i
meg, og jeg vill få se mer av Hans herlighet som er her på jorden. Livet mitt er blitt fantastisk
2
spennende å leve, ja det er ikke mulig å sammenligne med mitt tidligere liv, da livet mitt
balanserte på en knivegg, fra time til time.
Jeg begynte å skjønne at det er Faderens rike jeg lever i, (herligheten) det riket som Jesus
bringte ned til oss, et liv som veller gjennom kroppene våre med glede og lykke, til ære for
Hans navn.
Jeg er blitt fullstendig åverberende med verdens plager, for jeg er ikke lenger av den ja den får
ikke gjort meg noe, og da er det noen som kan spørre meg: hva om ditt? Og datt? å om all
verdens verdslighet.
Da svare jeg at det er ikke noe problem, for når du går med Gud vår Far, er det en bagatell.
Han som er i meg (Jesus sitt eget liv) er større enn, enhver omstendighet her på jorden, og
Han hjelp meg alltid med hva enn det skulle være i kjærlighet til meg. Rom.8.37
Når jeg prøvde å fortelle noen om det, så såg de bare rart på meg, og sa at jeg måtte komme
meg ned på jorden.
Men det er jo der jeg er, i dag lever jeg som i himmelen på jord, og ingen kan få ta fra meg
dette livet, for det lever inne i meg, uansett hva andre sier og mener så hvet jeg hva jeg fikk av
Faderen ved Hans frelse som er av kjærlighet og et herlig liv.
Og ingen kan skille meg fra det: Rom.8:37-39 Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham
som elsker oss. For jeg er overbevist at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter
eller makter, det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen
annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjælighet, den som er i Kristus
Jesus, vår Herre.
Faderen vet hvordan vi mennesker er mot hverandre, derfor la Han Sitt riket inne i oss.
Jesus gikk jo rund og proklamerte om at Faderens himmel rike hva kommet dem nær, når Han
gikk rundt her på jorden. Tiden er fullkommet, og Guds Rike er kommet nær, omvend dere og
tro på evangeliet Mark.1:14-15 Til disiplene sa Han: < Guds Rike er inni dere>
Disiplene så daglig himmelske resultater her på jorden:
Et rike der syke blir helbredet, besatte blir løst og mennesker blir kvitt sine byrder av skyld og
synd, og plager der det er en glede og fryd å leve, det Riket er det som blir manifestert her
blant oss på jorden, ved DHÅ i oss nå!
Jesus virksomhet her på jorden gikk ut på å vise oss Faderens rike, det gjorde Han med ord og
gode gjerninger. Jesus kom for og kytte oss sammen med himmel riket her på jorden, og
forløse oss tilbake til vår Far igjen, Han sammenføyde Himmelen og jorden til ett. Jeg tror at
vi nu skal få se at den Åndelige og kjødelige verden skal blir synlig og en realitet i våre liv.
Paulus gikk også rundt og forkynt Faderens rike når han var her, slik Jesus gjorde, Bibelen
forteller: Apgj. 19:8 ”Han holdt daglig samtale med dem, og overtydet dem om det som hører
Guds rike til”
Han avslutter også sin tjeneste med å si: Apgj. 20:24-25 ... Derfor kan jeg med glede avslutte
mitt løp og den tjenesten som jeg mottok fra Herren Jesus: å vitne om Guds nådes
evangelium. Og se, nå hvet jeg at ingen av dere som jeg har godt om kring blant og forkynt
Guds rike for, skal ikke se ansiktet mitt mer.
Evangeliene starter og avlutter med tale om Guds rike, dette hva det Paulus og startet
og avsluttet sin tjeneste med, så herligheten er i hele Ordet og på jorden her og nu!
For når Jesus gikk bort så sendte Han det ned i oss, ved Den Hellige Ånd. Ef.3:16-19 Dette er
den andre himmelen, sa A.B. Simpson, den himmelen som er kommet ned og som har tatt
bolig i oss. Det er Jesus som stiger ned fra himmelen, for å bo i vårt hjerte (innerste vesen)
3
Alt er sammenfattet i Ham: Ef.1:16 Om en husholdning som hører tidenes fylde til: å
sammenfatte alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen, og det som er på jorden - i Ham.
Faderen fylte Jesus opp med alt, både det som er i himmelen og det som vi skal ha her på
jorden. Framtiden og Hans rike er nu kommet i oss med Jesus!
Kol. 1:19-20 For det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo i Ham, og – ved
Ham - forlikte alle ting med Seg Selv, ved at Han gjorde fred ved blodet på Hans kors. Enten
det er de ting som er på jorden eller de ting som er i himmelen. Derfor kunne Jesus: si la din
vilje skje på jorden som i himmelen. Jesus gjorde det fullbrakte verket på korset, en gang
for alle. Alt er nu i oss her nede på jorden og til evig tid!!
Det vi virkelig burde være urolig for, er om vi ikke ser Hans Rike bli manifestert i blant oss,
der folk blir født på ny, og ser syke bli helbredet, da er det grunn for oss alle til ransakelse og
fornyelse.
Det er så lett å skjule seg bak alle problemene, eller skylde på det vanskelige samfunnet vi
lever i. Og vi har tildenser å dra Jesus ned på vårt sett å leve på, som passer oss og vår
skrøpelighet som er i selvet, (meg selv) og synde som får oss til å komme under djevelens
plager. Men dette kan vi bare la DHÅ ta seg av, Han hvet hvordan vi har det i verden.
Nei!vi trenger å sette enda mer fokus på hva som er i oss (Jesus i oss) på grunn av Hans Ånd
og kraften i Hans frelse som inneholder hele Faderens Rike og Majestet.
Hans rike er inne i oss, Jesus forklarte ved flere tilfeller at Himelenes rike var i blant dem, når
syke ble helbredet sa Han: < Himelenes rike er inni dere> Luk. 17:21.og 9:2 og 10:9 og
Matt.10:7-8.
Faderen har satt opp sitt hovedkvartal i våres hus, (Hans rike i oss) så hvor enn vi er ute blant
folk, så er vi bærere av disse veldige Himmelske ressurser, Hans herlighet i oss. Vi kan bare
slippe Han løs i oss, og over på menneskene rundt oss, for Han er nær i vårt hjerte og munn.
Jesus sa vi måtte bringe ut de gode nyhetene som er i Hans rike her på jord, Han sa: <gå
å forlik verden med Faderen> og den tjenesten gjelder oss alle.
Vi skal selvfølgelig leve i kjælighet oss søsken i mellom og ha samvær og knytte båndene til
hverandre, og gå på møter å treffe folk, det er ikke det jeg tenker på.
Men vi må tenke nytt og se ut til menneskene som går tilgrunne uten Jesus! Få fokuset bort
fra oss selv litt!! Da vil menighetene også bli fornyet og begynne vokse, og vi kan la
kjærlighet til vår neste råde i blant oss!
Far sitt rike er som et såkorn som blir sådd i jorden, bonden gjør ingenting, for det vokser av
seg selv, slik er det også med Hans rike (Jesus i oss) det vokser uten at vi må prester noe som
helst, vi trenger bare å følge Ånden som Han ga oss av nåde, så vil herligheten i oss komme
mer og mer til syne for oss. Det vokser den vekst som er fra Gud. Kol. 2:19
Jesus er stråleglansen av Faderens herlighet, og vi er igjen Hans etterfølgere. Heb.1:2-3 Han
har i de siste dager talt til oss ved sønnen, som Han innsatte som arving til alle ting. Ved Ham
har Han også skap hele verden, Han er avglansen av Hans herlighet og det utrykte bilde av
Hans vesen..
Som vi ser er Jesus avbilde av Gud vår Far, ja hele verden er skap for og ved Han, og Han er
igjen vårt eksempel, og Han bor i oss.
Det står flere stedet i Johannes evangeliet, og han skrev i Joh. 1:14 at Ordet tok bolig i blant
oss, og vi så Hans herlighet, den helligheten som Den enbårne har fra Faderen... så i Kristus
er vi nye skapninger, og da har vi det samme vesen i oss, som igjen er av glansen av Hans
herlighet, som da stråler ut av oss og blir synlig for menneskene rund oss.
4
For Jesus kommer til å herliggjøre oss i den tiden vi lever nu her på jorden: 2.Tess.1:20 Når
Han kommer på den Dag, for å bli herliggjort i Sine hellige og med undring bli hyllet blant
alle dem som tror..
Jesus kom med DHÅ til menneskene på pinsedagen og slik blir det den Dag også for oss når
vi tar imot Han og blir en ny skapning.
Himmelens rikets barn som vi er blitt skal være lys i denne verden, og ikke noen religiøse
raringer som går rundt og dømmer alt og peke på alt som er feil her på jorden!
Verken Jesus eller Paulus klandret menneskene i verden, enda de levde under det barbariske
Romerike sitt herredømme der all sex og vold ugudelighet hva utbrett.
Paulus sa at vi måtte passe på at vi ikke hva til anstøt for andre mennesker, men være et lys og
salt for dem. Les Kol.4:5-6
For Han, som sa: ”Det bli lys i mørke” Han har latt lyset skinne i våre hjerter, for at
kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt lyse fram i Han.2.Kor 4:6
Vi er blitt lyets barn nu: En gang var vi selv i mørket, men nu – I Herren – er vi lys. Lev da
som lysts barn. Ef.5:8 Slik kan vi være vitne for menneskene at Jesus lever og fins i oss:
Matt.5:16 PÅ samme måte skal dere la lyst deres skinne for menneskene slik at de kan se de
gode gjerningene deres og ære deres Far, Han som er i himmelen.
Vi kan da hvere ulastelig og renne her på jorden, så vi kan skinne som lyset her, mitt i en ond
og fordervet verden. Fil.2:15 slik at dere kan være ulastelig og rene, Guds uklandelige barn
midt i en vrang og fordervet slekt. Blant dem skinner dere som strålende lys i verden.
Vi kan bli, og være uten enn flekk eller lyte i denne verden for Jesus var det og Han gjør det
mulig for oss. For slik som Han er, er vi i denne verden, og Han er Kjærlighet og da elsker
vi og hjelper og gjør gode gjerninger for våre medmennesker slik Han gjorde.
Vi er Guds eget folk som altså er ut valgt til å for kynne Hans evangelium.
1. Pet.2:9 Men dere er en ut valgt ætt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et eiendomsfolk,
så dere skal forkynne Hans storverk, Han som kalte dere ut av mørke og inn i Sitt underfulle
lys. Som vi ser så må vi ut med de gode nyheter! Og det gjør vi bare ved å vise oss selv, å
vandre og handle som nye skapninger.
Vi har nu fått del i herligheten for vi skal bli herliggjort sammen med Ham her på jorden.
Rom.8:17. Paulus ber oss få mer lys over frelsen, som er herligheten Ef.1:15-18 og at Jesu
Kristi Gud herlighetens Far må gi oss lys slik at vi ser hvilken visdom og åpenbaring det er i
Ånden, av erkjennelse av Ham, og at vi får lys over hvor rik på herlighet Hans arv er blant oss
helllige. For i Faderens rike er det Den Hellige Ånd som regjerer med Dens kraft og
handling: 1. Kor 4:20 For Guds rike består ikke i ord, men i kraft!
Vi er kommet til Den Nye og Fullkomne Pakt, som er mye rikere på herlighet en den gamle,
2. Kor:3:8 Hvor mye rikere på herlighet skal ikke da Ånden tjeneste være? Les sel vers 9-11
selv. For det er Ånden som gjør oss levende for den nye verden (Fars rike på jord) 2: Kor.3:6
Og i den verden så er livet herlig, ja se hva Paulus sa om det: 1. Kor.3:18 Men alle vi som
med utildekket ansikt ser Herren herlighet(Jesus i oss) som i et speil blir forvandret til det
samme bildet fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd.
Slik har jeg fått det, herligheten blir sterkere og sterkere og vokser dag for dag etter som
Ånden i meg vokser og vinner skikkelse i meg. (over gamle Hp” handlinger)
5
Den Hellige Ånd er det som herliggjør oss, for vi er valgt ut fra begynnelse til den frelsen ved
Jesus Kristi herlighet. 2. Tess.2:13-14 ..fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse ved,
Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten.
Til den kalte Han dere ved vårt evangelium, for å kunne vinne fram til vår Herre Jesus Kristi
herlighet.
Som vi ser har Gud kalt oss inn i Sitt rike og herlighet som vi skal leve i her på jorden:
1.Tess.2:12 for at dere skulle vandere verdig for Gud , Han som kalte dere inn i Sitt eget rike
og Sin herlighet.
Når Gud har kalt oss inn et sted så er det lett å forstå at der er det bare herlighet, all verdens
verdslige problemer er da ikke med inn dit. Han har fjernet dem: Rom.8:30. Og dem Han har
forut har bestemt. Dem har Han også kalt, Og dem Han har kalt, dem har Han også
rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har Han også herliggjort.
For da er vi kommet inn i Hans nye rike og herlighet her på jord der vi lever i kjærlighet.
Denne verdens guder har forblindet folket, så de ikke ser lyset som stråler fra evangeliet om
Kristi herlighet, Han som er Faderens avbilde, 2. Kor 4:4 En herlighet som denne verdens
herskere ikke ser eller kjenner, 1 Kor.2:6-10
Mennesker har ved sin synd og egen rettferdighet og med å gjøre hva de vil, blitt underlagt
djevelens herredømme.
Men vi er så heldig og blitt født på nytt og blitt ny skapninger at og fått DHÅ så vi skulle få se
og oppleve Hans herlighet, og avslører alle de løgnene Jævelen¤¤¤ kom med, for å ta fra oss
herligheten. For Jesus herliggjør oss ved sitt navn av den nåden som er i Han. 2.Tess.1:12 les.
Derfor fylte Faderen oss opp med alt som er i Han Selv ved Jesus. Les selv. Kol 2:9-11
Vi vil da komme til et stadium i våre liv at vi ikke trenger å mangle noe, inn i en fantastisk
atmosfære av sjelen ro og troens vile å fred ved Hans nærvær og glede i herlighet, en
tilfredshet og spennende dimensjon som ikke kan fattes av folk, før man får oppleve det, og
det har jeg.
Ja det kan ikke fattes med menneskets forstand: Fil.4:7 Og Guds fred som overgår all
forstand... for vår Far har fylt oss med alt i Jesus som vi trenger til enhver tid: Fil.4:19 Og min
Gud skal etter Sin rikdom fylle all deres trang i herligheten i Kristus Jesus.
Som vi ser: så går det igjen og igjen, at alt er i Jesus, ja hele hemmeligheten er å ha
fokus på hva som er i Hans Ånden som Han har gitt oss, den vil lede oss fram til hele
Hans rike som innholder alt vi trenger her på jorden:Mat.6:33
Peter sa at det hva en fryd for vår sjel å komme til troens vile og frelser:
1. Pet.1:8...Dere fryder dere med en usigelig glede full av herlighet, når dere vinner fram til
målet for deres tro, sjelens frelse.
Den samme Ånden som herliggjorde Jesus er det som herliggjør oss. All rikdom og
hemmelighet er i Jesus, og det har Faderen ville gi til oss hedningene, ¤¤¤¤¤¤
Kol. 1:27 For dem ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom av herlighet det er i denne
hemmeligheten blant hedningene, det er Kristus i dere, håpet om herligheten.
Les også:1. Kor2:7-8
Faderen har altså forut bestemt at vi skulle ha det herlig her å jorden, ja overstrømmende og
evig fylt av Hans herlighet. Peter hadde også fått del i den herligheten, 1.pet.5:1
som skal åpenbares på oss, men han sier at vi etter en kort stunds lidelser, dyktiggjøres,
grunnfeste, styrke og befester Han oss gjennom de fristelsene som kommer i vår vei.
Så det tar en liten tid før vi får se det, og det kommer etter som Kristus vinner skikelse i oss
og vi blir stående i Han! Pet.5:10 Men må all nåden Gud, som kalte oss til Sin evig herlighet
6
ved Kristus Jesus, etter en kort stund lidelser, dyktiggjøres, grunnfestes, styrker og befestes
dere! Paulus nevner å at vi skal ha trengsel og prøvelser,(fristelser) som vare en kort stund før
herligheten kommer til syne, og det skjer mens det nye mennesket (personen i deg) vokser og
vinner skikkelse i oss!
2.Tim.2:10 Derfor holder jeg ut alle ting for de utvalgte skyld, slik at de å kan få den frelse
som er i Kristus Jesus med evig herlighet.
Slik kan vi også holde ut alle fristelser og prøvelser som Paulus gjorde, for vi skal være
etterfølger av han, slik han etter fulgte Jesus, og pågrunn av at Jesus nu er i oss med DHÅ så
kan vi også det, og da blir vi stående med Han i herlighet når fristelsene kommer.
For livet vårt vil gå over fra lidelser til herlighet i den tiden vi lever i nu: Rom.8:18 For
jeg er over bevist at lidelsene i den nåværende tid er for ingenting å regne sammenlignet med
den herligheten som skal bli åpenbart på oss.
Som vi ser så skal Faderens herlighet åpenbares på oss her på jorden og ikke i himmelen,
selvfølgelig er det herlig der og, men Han forteller oss at Jesus brakte herligheten (riket) ned
til oss, for vi er alle kalt til det, og skal få leve i det her nede. 1.Pet.1:10-11
Jesus led for den herligheten som skulle bli åpenbart (komme tilsyne) på oss: 1.Pet.4:13 Men
gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser, slik at dere også kan glede dere
med overstrømmende glede når Hans herlighet blir åpenbar.,( komme til syne)
Og Hans Ånd som vi alle har i vårt indre vil hjelper oss med det: Ef. 3:16 Og jeg ber om at
Han vill gi dere og bli styrket med kraft fra Sin Ånd i det indre menneske, etter Hans
herlighets store rikdom.
Som vi ser så har Jesus blitt utstedt på forhånd til å bli åpenbart for vår skyld i den siste tid: 1.
Pet.1:20 -21. Dette ble han utsted til på forhånd, før verdens grunnleggelse, men Han ble
først åpenbart i disse siste tider for deres skyld... dere som ved Ham tror på Gud, som
oppreiste Ham fra de døde og gav Ham herlighet..
Så den tiden er nu, det nye livet vi fikk ved Jesus oppstandelse er herligheten Selv.
Rom. 6:4 ...for slik som kristus ble oppreist ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i
et nytt liv.
Jesus måtte altså gå bort så Han kunne sende kraften om herligheten (DHÅ) ned til oss. For
på korset åpenbare Gud vår Far sitt nye rike, da kom herligheten inn i verden, en ny tids alder
begynner for oss med den nye skapningen!
Vi blir da kalt inn i Faderens eget rike som er herlighet på jord:
1. Tess. 2:12 For at dere skulle vandre verdig for Gud, Han som kalte
dere inni Sitt eget rike og Sin herlighet.
Når Jesus (Ånden) kommer inn i våre liv, blir vi satt fri fra denne verdens fangeskap, og
forløst fra vårt gamle synde legeme (gamle menneske) og tilbake til Faderen. Da begynner
Hans herlige rike å vokse i våre liv, et nytt og verdig liv uten at vi må prester noe som helst,
for Han har gitt oss sin Ånd av nåde, som pant på at Han skal veilede oss til hele sannheten.
Jesus sa at når Han sannhetens Ånd (talsmannen, hjelperen, adv, osv) kommer skal Han
veilede oss til hele sannheten om Hans herlighet!!


Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.