Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud

Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud

 

Jonas

Et studie om treenighetslærens mangel på bibelsk fundament. Jeg går blant annet gjennom hvor klart Bibelen taler imot den, dets historie og hvilke konsekvenser den har.

Dette studiet er dedikert til de tusenvis av kristne
som i troen på Èn Sann Gud led martyrdøden under katolske forfølgelser

1. INTRODUKSJON

a) Om studiets hensikt
b) Kort forklaring av bruken av navnet Jahve

2. TREENIGHETSLÆREN FORKLART

a) Kort oppsummering av treenighetens lære
b) Historisk om treenighetslæren

3. HVA BIBELEN SIER OM DEN ENE SANNE GUD

a) Alle er enige om at det kun finnes èn sann Gud
b) Hvordan forstå treenighetslæren ut fra dette?
c) Avkreftes av Bibelen
d) Jesus er underordnet Jahve
e) Jesu´ natur
e) Den Hellige Ånd

4. TREENIGHETSLÆRENS KONSEKVENSER

a) Vi får feil bilde av Gud.
b) Vi forstår ikke hvor stor kjærlighet Gud viste oss
c) Frelsesplanen gir ikke mening
d) Vi glemmer den ene sanne Gud
e) Vi glemmer Guds navn
e) Den athanasianske trosbekjennelse gir feil kriterier for å bli frelst
f) Vi misforstår hva Den Hellige Ånd er

5. AVSLUTTENDE ORD

a) Spørsmål du kan stille deg selv hvis du tror på treenighetslæren
b) Videre lesning

1. Introduksjon
a) Om studiets hensikt
Dette dokumentet er et studie om treenighetslærens mangel på et bibelsk fundament. Jeg går blant annet gjennom hvor klart Bibelen taler imot den, dets historie og hvilke konsekvenser den har.

I dette studiet kommer jeg ikke til å gå inn i alle bibelsteder som skal peke i retning av treenighetslæren, for å holde studiet noenlunde kort. I stedet vil jeg legge ved dokumenter og linker hvor “vanskelige” vers blir forklart. Hvis det er noen spesifikke bibelsteder du mener taler for treenighetslæren, kan du gjerne skrive det i kommentarboksen under.

b) Kort forklaring av bruken av navnet Jahve
Jeg kommer til å bruke navnet “Jahve” som oversettelsen av det hebraiske ordet “YHWH” for navnet på den sanne Gud. Noen bruker “Jehova”, “Yahova” eller liknende i stedet, men vi snakker altså om samme person. Jeg har mine grunner for å tro at Jahve er den mest fonetisk korrekte oversettelsen av YHWH, men denne mindre essensielle debatten tas ikke i dette studiet.

2. Treenighetslæren forklart

a) Kort oppsummering av treenighetslæren
Treenighetslæren defineres i den athanasianske trosbekjennelse (pdf). Kort fortalt kan treenighetslæren skrives slik: Troen på at den ene sanne Gud er treenig, og åpenbarer seg i tre personer: Faderen, Sønnen, og Den Hellige Ånd. De er tre distinkte personer (gresk: hypostases), men èn substans.

Konseptet er vanskelig eller umulig å forstå, også ifølge de som tror på det, fordi det innebærer motsetninger i seg selv. Illustrasjonen til venstre er likevel det mest forklarende symbolet for å forstå hva som menes: Faderen er Gud, Sønnen er Gud, Ånden er Gud, men alle disse er forskjellige personer. Til sammen utgjør de den eneste sanne Gud.

b) Historisk om treenighetslæren
Begrepet treenighet blir aldri nevnt i Bibelen, og er et begrep som ble konstruert av Theofilus av Alexandria og fikk gjennomslag etter at kirkefaderen Tertullian begynte å bruke det rundt år 200. Selv om Tertullian gav begrepet sitt gjennomslag, trodde han ikke på den tradisjonelle treenighetslæren, og mente at Sønnen ble skapt av Faderen, og at Sønnen dermed hadde en begynnelse og var en distinkt annen person enn Faderen.

På tidlig 300-tallet hadde treenighetsbegrepet fått godt fotfeste i kristne teologiske kretser, og splittet datidens kirkeledere: Kirkefaderen Athanasius ble hovedproponenten for treenighetslæren, mens presten Arius ble lederen for motstanderne av denne læren. I denne perioden ble den romerske keiseren Konstantin I kristen, og ville innføre kristendom som statsreligion i Romerriket. Keiseren ønsket seg en enhetlig doktrine i sin nye kirke, så i år 325 kalte han inn alle biskoper og kirkeledere til det første ekumeniske kirkemøte i Nikea. På dette kirkemøtet skulle treenighetslærens skjebne bli bestemt en gang for alle, i løpet av få timer.

Keiser Konstantin I inviterte alle de 1800 biskopene som fantes i den kristne kirke, men bare 250 til 318 biskoper møtte opp. Både Arius og Athanasius hadde mange tilhengere på kirkemøtet, men etter endt kirkemøte ble det bestemt at treenighetslæren skulle være den katolske kirkes offisielle lære. Gjennom den nikeanske trosbekjennelse slo de fast at Jesus Kristus var “God from God, Light from Light, true God from true God”.

Etter møtet ble Arius og alle hans tilhengere bannlyst fra kirken. De ble ansett som vranglærere og fordømt til en evig pine. (Les mer om Kirkemøtet i Nikea, Arius, Athanasius)

3. Hva Bibelen sier om den ene sanne Gud
a) Alle er enige om at det kun finnes èn sann Gud
Den jødiske og kristne tro er monoteistisk, det vil si at vi tror på én sann Gud. Dette er kanskje den mest grunnleggende sannhet i vår tro.

Vår Gud legger nemlig enorm vekt på at han er én. Jødenes trosbekjennelse er “Hør, Israel! Jahve er vår Gud, Jahve er én“. Leser vi sammenhengen verset står i, ser vi i hvilken grad dette er viktig:

Hør, Israel! Jahve er vår Gud, Jahve er én. Du skal elske Jahve din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og tale om dem når du sitter hjemme og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Bind dem på hånden som et merke og ha dem på pannen som en minneseddel. Skriv dem på dørstolpene i huset ditt og på portene dine. 5. Mos 6:4-9

b) Hvordan forstå treenighetslæren ut fra dette?
Treenighetslæren sier også at den sanne Gud er èn – noe annet ville jo brutt totalt med mest grunnleggende prinsipp i den kristne tro. Men i stedet for å direkte anerkjenne Jahve som den ene sanne Gud, anerkjenner den en blanding av Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd: De tre er alle den ene sanne Gud, samtidig som at de er forskjellige personer.

Sett i lys av at Jahve er den sanne Gud, og at Han er èn, kan treenighetslæren forstås på følgende tre måter:

Mulighet 1 Jahve er den samme personen som Faderen, og kun en tredjedel av den ene sanne Gud.

Mulighet 2. Personen Jesus i NT er den samme personen som Jahve i GT.

Mulighet 3. Jahve er både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

c) Avkreftes av Bibelen

Mulighet 1: “Jahve er Faderen, men Jesus og Den Hellige Ånd er også den ene sanne Gud.”
Dette er den vanligste oppfatningen, og avkreftes av bl.a. følgende vers:

Joh 17:3 “Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus.”
- Jesus gjør her tydelig forskjell på Den ene sanne Gud, og seg selv.

1. Tim 2:5 ” For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus (…)”
- Paulus trodde tydeligvis at den ene Gud er en annen enn mennesket Kristus Jesus.

1. Kor 8:5-6” Men for oss er det én Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er én Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.”
- Igjen skriver Paulus at vi kun har én Gud, vår Far. I tillegg har vi én Herre; Jesus.

Mulighet 2: “Jesus er den samme personen som Jahve.”
Avkreftes av blant annet av følgende vers:

Salme 110:1 “En Davids-salme: Jahve sier til min Herre (Jesus): «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!»”
- Ut fra sammenhengen ser vi tydelig at Jahve taler til Jesus (ut fra Matt 22:41-44 og Apg. 2:34). De to kan ikke være den samme. Denne måten å forstå treenighetslæren blir også avkreftet av versene nevnt under Mulighet 1.

Mulighet 3:“Jahve er både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.”
Dette utelukkes allerede ved jødenes trosbekjennelse: Jahve kan ikke være både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, fordi Jahve selv sier at Han er èn. I tillegg utelukkes dette alternativet i versene gjengitt under mulighet 1 og 2.

Den Bibelske Mulighet:
Både Paulus og Jesus snakker om én sann Gud, som ikke er Jesus, men Han er Faderen. I GT brukes Hans navn mer enn 6800 ganger: Jahve. Vi ser tydelig at dette er det eneste synet som stemmer overens med gamletestamentet. Sitatene jeg har vist til er kun noen få av alle som bekrefter dette synet: Jahve er den eneste sanne Gud, og Jesus er Hans Sønn.

d) Jesus er underordnet Jahve
For å understreke ytterligere at Jesus ikke er den samme som den ene sanne Gud, skal vi se på vers der Jesus sier at han er underordnet Faderen:

Joh. 5:19 “Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen.”

Joh. 14:27 ” Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til Far, for Far er større enn jeg.”

Mark. 13:32 “Men den dagen eller timen kjenner ingen, ikke englene i himmelen, heller ikke Sønnen, bare Far.”

Bibelens grunntekst er også klar på at det bare er Gud som skal tilbes, Jesus Kristus og alle som fortjener ære, skal æres (fra Arne Jordlys forskning):

Proskuneo = ære
Betyr å vise ærbødighet, blir brukt 13 ganger i følgende vers i Matteus. Ordet blir brukt generelt om alle som fortjener å bli æret, men under forutsetning av at den som blir æret, er den som fortjener ære. (MAT 2:2, MAT 2:8, MAT 2:11, MAT 4:9, MAT 4:10, MAT 8:2, MAT 9:18, MAT 14:33, MAT 15:25, MAT 18:26, MAT 20:20, MAT 28:9, MAT 28:17)

Proseuchomai = be til.
Ordet blir brukt 14 ganger i Matteus, og bare om Gud den allmektige. Det blir aldri, ikke en eneste gang, brukt om Jesus Kristus. (MAT 5:44, MAT 6:5, MAT 6:6, MAT 6:7, MAT 6:9, MAT 14:23, MAT 19:13, MAT 23:14, MAT 24:20, MAT 26:36, MAT 26:39, MAT 26:41, MAT 26:42, MAT 26:44)

Latreuo = tjene.
Ordet blir bare brukt i ett vers i Matteus. Det viser alltid til Gud den allmektige, og aldri, ikke en eneste gang, til Jesus Kristus. (MAT 4:10)

Vi ser altså at det er to områder Gud har forbeholdt seg selv, tilbedelsen og gudstjenesten. De deler han verken med Jesus Kristus eller noen som helst andre.

e) Jesu´ natur
Gjennom punkt 3c ser du noen av versene jeg bygger min forståelse av Jahve som den ene sanne Gud på. Dette betyr ikke at jeg tror Jesus bare er et vanlig menneske.

Jesus er unik. Bibelen sier at han er Guds førstefødte før alt det skapte (1. Kol 1:15) Han var ånd, slik som Gud, før han valgte å komme til jorden (Fil 2:6-10). Gjennom ham ble alt det skapte til (1. Kol :16).

Jesus var lydig ovenfor Gud helt inntil døden, for vår skyld. For dette valgte Gud å herliggjøre Jesus (Joh. 17:5). Jesus ble, av Jahve, gitt all makt på himmel og jord (Matt 28:18).

Han fortjener all vår ære og pris (Fil 2:10), fordi Han forsonet oss med Jahve (1. Kol 1:21). Han var på jorden ett med Jahve, slik Han ønsket at vi også skal være ett med Jahve (Joh. 17:22-23). Han for opp til Himmelen, og sitter nå ved Guds høyre hånd (Mark. 16:19).

Bibelen sier også mye mer om Ham. Vi ser tydelig at Jesus er unik og fantastisk. Vi skylder Ham alt, og Han er vår Herre. Han ble ikke skapt, men født (han er den førstefødte – sønnen), før alt det skapte. Når vi leser at Jesus ble født forstår vi at Han ikke alltid har vært til, men Han har naturligvis ingen ende, slik vi som frelste heller ikke har noen ende.

e) Den Hellige Ånd
Jeg har hittil ikke nevnt Den Hellige Ånd, fordi det først og fremst er forholdet mellom Jahve og Jesus jeg ønsker å legge vekt på i dette studiet. Men Den Hellige Ånd inngår også i treenighetslæren, så jeg vil vise noe av det Bibelen sier om Den Hellige Ånd.

Den Hellige Ånd er ikke en person på samme måte som Jesus og Jahve. Den Hellige Ånd ble aldri skapt eller født, men Den Hellige Ånd utgår fra Jahve. Jesus mottok Den Hellige Ånd fra sin Far, og har øst den ut til oss:

Apg. 2:33 “Han ble opphøyd til Guds høyre hånd og mottok fra sin Far Den hellige ånd som var lovet oss, og den har han nå øst ut, slik dere ser og hører.”

Les også 1. Kor kapittel 2, og se hva Paulus skriver om Den Hellige Ånd. Les helst hele kapittelet på egenhånd. Jeg siterer et utdrag: “… det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd.”

Gud åpenbarte det for oss ved sin Ånd. Ikke en annen persons ånd, men med sin egen ånd. Når jeg f.eks sier “min kropp”, “min tanke”, “min ånd”, så snakker jeg ikke om noen andre. Det er bare forskjellige sider av meg.

Å fullstendig forstå Den Hellige Ånd er nok like umulig som å forstå at Jahve er allestedsnærværende. Den Hellige Ånd er Guds egne levende ånd som gjør Gud levende i oss.

4. Treenighetslærens konsekvenser
Hvis treenighetslæren virkelig er feil, har den flere åpenbare negative konsekvenser. I de påfølgende punktene summerer jeg opp de jeg tror er de viktigste.

a) Vi får feil bilde av Gud.
Treenighetslæren lærer at Jesus og Jahve er like store. Jesus sa derimot at Jahve er større enn seg selv (se punkt 3c). Jesus levde et perfekt liv på jorden. Jesu´ storhet er uforståelig stor – Jahve må være enorm.

b) Vi forstår ikke hvor stor kjærlighet Gud viste oss
Gud sendte ikke en tredjedel av seg selv til jorden for å dø for oss. Det hadde ikke vært vanskelig for han som er opphavet til alt! Men Gud gav sin eneste, elskede Sønn for oss. Det er virkelig en enorm erklæring av Hans kjærlighet for oss.

Joh 3:16 “For så høyt at Gud elsket verden, at Han gav sin Sønn, for at hver den som tror på Ham ikke skal fortapes, men ha evig liv”

c) Frelsesplanen gir ikke mening

At en tredjedel av Gud skulle dø for oss gir ingen opprettelse for menneskets fall.

1. Kor 15:21 “Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.”

d) Vi glemmer den ene sanne Gud
I min erfaring er Jahve er i stor grad glemt i kristne sammenhenger. Det er flott å gi Jesus Kristus ære, men det må ikke bety at vi glemmer Gud. Å bekjenne at Jesus Kristus er den ene sanne Gud, kan ikke godkjennes ut fra Bibelen.

e) Vi glemmer Guds navn
I dag brukes sjeldent Guds navn. Leser vi i Bibelen, ser vi at Guds navn er hellig og veldig viktig:

Joh 12:28 “Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.»”

2 Mos 3:15 “Så sa Gud til Moses: Du skal si til israelittene: Jahve, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt.”

Matt 6:7 ” Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges.”

e) Den athanasianske trosbekjennelse gir feil kriterier for å bli frelst
Majoriteten av vestlig kristendom bekjenner seg bl.a. til den athanasianske trosbekjennelse, hvor treenighetslæren defineres. Den athanasianske trosbekjennelse sier også at ” Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.” Dette sier aldri Bibelen!

f) Vi misforstår hva Den Hellige Ånd er
Treenighetslæren gjør Den Hellige Ånd til en person på linje med Jahve og Jesus, uten at Bibelen forteller oss dette.

5. Avsluttende ord

a) Spørsmål du kan stille deg selv hvis du tror på treenighetslæren
For å gjøre det enklere å svare konkret på dette dokumentet kan du, hvis du ønsker, svare på følgende spørsmål:

1. Jahve har selv sagt at Han er den ene Gud, og at Han er én (5. Mos 6:4). Er Jahve Faderen, eller er Jahve både Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd?
2. Hvorfor sa aldri Jesus at Han var en tredjedel av den eneste sanne Gud (men derimot at Faderen er den eneste sanne Gud, ref. Joh 17:3)?
3. Er det feil å bekjenne Faderen som den eneste sanne Gud, og Jesus som sin Herre, selv om Paulus også gjorde det (1. Kor 8:5-6)? Er det sant at man “uten tvil vil gå evig fortapt” hvis man gjør dette (ref. athanasianske trosbekjennelse)?

Se her for mer stoff:
http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.