Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

De kristne i Norge er misledet i troen!

De kristne i Norge er misledet i troen!

Matt. 23. 15 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.

Jesus hardeste og mest intense kamp og fighter var ikke mot tollere og syndere.

Men mot de som trodde på Gud og vedkjente seg ham. Men måten de var på i sin gudstro var falsk, hyklerisk og Satanisk!

Akkurat som de troende er for en stor del her i Norge og ellers i hele den vestlige verden!

Når Jesus angrep de religiøse lederne så skarpt og hardt var det av og for flere grunner.

1.) I kjærlighet til dem og alle andre Jøder.

2.) Dernest så stengte de veien for andre.

3.) De skygget og ødela for både for Moses og ham selv.

Hvorfor advarer jeg så sterkt imot mye av den forkynnelsen som er i Norge og ellers i den vestlige verden? Som misleder mennesker i sitt åndelige liv.

1.) I kjærlighet til Gud og mine medmennesker.

2.) Forkynnelsen i dag skaper et åndelig mørke og ikke et åndelig lys.

3.) Det er ikke den sanne meningen med evangeliet som kommer frem i det store og hele.

4.) Til slutt vil kristendommen i Norge ende i Babylon omtalt bl.a. i Åpenbaringen 17-18 hvis ikke det kommer en form for motforkynnelse!

Dette er i korte trekk noe av det bakenliggende for min forkynnelse!

Jesus var ingen oppvigler og spesiell person helt utenom det vanlige i sin fremtoning og i sitt budskap. Men han var den personen som alle i GT såg frem imot og som de håpet på fra Abraham, Moses og alle andre.

Når de sa han var en villeder og besatt av Beelsebul så var det en form for hersketeknikk de brukte mot ham for å avskrive og gjøre Jesus til en abnorm person og forkynner.

Slik opplever jeg det også for min del. Jeg har tilpasset meg alltid alle ting, omstendigheter og personer i det store og hele under alle forhold i motsetning til mange som har og som advarer imot meg!

Jesus holdt seg til GT og var en Rabbi ikke helt utenom det vanlige men en som satte alt på rett plass i GT. Men selvfølgelig han opprettet også en ny pakt i og med sitt blod og sitt liv han gav for oss alle!

Når Jesus refser de skriftlærde og fariseerne i Matt. 23 er han opptatt med hvordan de forvalter det som de er betrodd.

Matt. 23. 1. Så talte Jesus til folket og til disiplene og sa: 2 «På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.

Legg merke til Jesu tale her fordi det er akkurat det samme jeg erfarer til stadighet. Jeg har rost mennesker for en sunn lære og forkynnelse. Men så har jeg også spurt dem hvorfor de ikke praktiserer det de forkynner. Når en forkynner imot gjengifte men rett etterpå samarbeider og anbefaler slike er en akkurat som de skriftlærde på Jesu tid. Hvis en fremholder bibelens lære om at et Hyrde- og lærer embete er kun forbeholdt mannen men samarbeider med slike som praktiserer stikk motsatt driver en med toveis kommunikasjon.

Når en står for troendes dåp med fyll neddykkelse men ikke lar det ha betydning er en kommet innpå det som Jesusadvarte imot å lære en ting men praktisere noe annet.

Det som jeg erfarer både av velsignelse og motstand i min tjeneste og gjerning er akkurat det samme som Jesus.

Joh. e. 4. 27 I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva han ville, eller hvorfor han snakket med henne.

Vi ser her at Jesus snakket og hadde en av sine dypeste åndelige taler med en kvinne som var samaritan, levd som sambo og som på ingen måte levde rett etter Mose lov. Jesus var fri for fordommer og tok ethvert menneske for den han\hun var.

Jeg har alltid prøvd å være fordomsfri og ikke sette andre lavere men høyere en meg selv. Og også ikke gå rundt å ha antipatier og sympatier imot andre.

Selv om jeg har min bakgrunn fra frievenner og pinsevenner så har jeg alltid vært åpen imot andre og ikke ta alt for god fisk hva jeg er blitt lært og fortalt.

Jeg har bl.a. funnet ut at adventisten som jeg ikke er enig i med mange ting lærer i samsvar med Guds ord når det gjelder sjelens udødelighet.

Jeg er ikke enig med Jehovas Vitner i mange ting men de lærer mer korrekt om Gud Fader, Sønnen og den Hellige Ånd en de aller fleste andre troende.

Det er deilig å være fordomsfri som Jesus selv om de religiøse elsker å bygge opp murer. En dag er dette rett og neste dag noe helt annet bare en selv har kontroll i sammen med sine egne venner akkurat som den hjemmeværende sønnen i Lukas 15.

Matt. 23. 5 Alle sine gjerninger gjør de for at folk skal se det. De gjør sine bønneremmer brede og minneduskene store. 6 De elsker å ha hedersplassene i selskaper og sitte fremst i synagogene, 7 og de ser gjerne at folk hilser dem på torget og kaller dem 'rabbi'.

Datidens religiøse som dagens religiøse elsker å profilere seg selv og leve av dette godt. At en forkynner er sin lønn verd er rett, men datidens religiøse skodde seg selv frem på bekostning av andre. Og en ville være i sentrum av begivenheten og ha monopol på alt. Slik ser vi i dag at en vil ha kontroll og styre ”alt”. Hvem som skal få mene og tro det som passer lederne og de som ikke passer inn i mønsteret vil en enten tie i hjel eller få fjernet på annen måte!

Gjentar ikke historien seg? Jo men sann.

Matt. 23. 8 Men dere skal ikke la noen kalle dere 'rabbi', for én er deres mester, og dere er alle søsken. 9 Og dere skal ikke kalle noen her på jorden 'far', for én er deres Far, han som er i himmelen. 10 La heller ikke noen kalle dere 'lærere', for én er deres lærer: Kristus. 11 Den største blant dere skal være deres tjener. 12 Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.

Jesus lovpriste det personlige insjativet! og det personlige forholdet enhver skulle ha med sin Far. Ingen mennesker skal ha den fulle og hele kontrollen kun Gud Fader selv!

Vi ser innforbi mange kristne menigheter at mange ledere og Hyrder enten har psykopatiske trekk eller er psykopater. Og de får lov å fortsette veldig ofte uten de blir knuttet opp til en eller annen synd som er åpenbart for alle enhver.

Må også nevne at det er mange med tidligere rusproblemer som blir ”frelst” men er ikke riktig omvendt som får tillitt alt for tidlig før de har bevist hva de egentlig er laget av.

Her kan jeg nevne flere ”forkynnere” men problemet er at en ikke har tatt dette med roten derfor er dette et vedvarende problem.

Når jeg har konfrontert flere av disse som er blitt ”frelst” i voksen alder er min erfaring at de har en frekkhet og freidighet som en aldri ser med mennesker som er blitt frelst i ung alder!

For å avrunde denne artikkelen så vil jeg til slutt nevne at Jesus underviste systematisk og helhetlig. Det har vi også lagt vinn på i Smyrna Oslo. Vi har systematisk bibelundervisning som jeg vet om ingen andre i Norge har.

Nå er det bare en glede og fornøyelse med bibelkommentarene og bibeloversikten. Var veldig spent hvordan det ville gå, men nå er vi kommet så godt i gang at det er blitt en festreise i bibelen.

Med å kommentere hvert vers, kapitel og bok i bibelen. Jeg kommer til å ta hvert brev, kapitel og vers gjennom hele det nye testamente.

Når det gjelder gamle testamente har jeg hentet dem i fra den Engelsk talende verden og de er på engelsk. Da har en to valgmuligheter. Enten lese dem på engelsk eller bruke Google sitt oversettelse verktøy som oversetter dem til Norsk.

Det er flere gode bibellærer som kommenterer gamle testamente. GT blir enkelte Norsk og andre på Engelsk. Men håper en gang skal alt bli like grundig GT som NT med å kommenterer vers for vers og hvert kapitel og bok.

Charles Henry Mackintosh kommenterer de fem mosebøkene. Han var en Irsk meget kjent bibel lærer, men fremfor alt dyktig..

Resten av gamle testamente er det forsjellige som tar seg av. Dette er ikke helt optimalt som jeg har ønsker med GT.

Men den økonomiske støtten har vært minimal. Det er ikke lett å få Guds folk til å våkne opp for Guds ord på den ene og andre måten. Men vi tror på en forandring som gjør at dette prosjektet blir en realitet fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring.

Men lever en som en frafallen og tigger etter penger støtter de evangeliske kristne. Men Guds ord går i oppfyllelse for våre øyne. Men vi tror at snart skal de falske forkynnerne og all falsk lære vike plassen for sunn lære og forkynnere som både lever rett og underviser i samsvar med Guds ord.

2. Tim 4. 2 Forkynn Ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, med all tålmodighet og iherdig undervisning! 3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret. 4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter. 5 Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.

Jeg, Jan Kåre Christensen tar meg av hele nye testamente.

Jeg har lagt ut Markus evangeliet, Filipenser, Kolosenser-, Titus-, Filemon-, Judas- og Hebreerbrevet .

Dernest er planen å legge ut følgende: Johannes Åpenbaring.

Så begynner vi med Matteus evangeliet, Lukas evangeliet og følger bok for bok videre i NT. Så til slutt vil jeg avslutte med Johannes evangeliet som er som en krone på hele bibelen. Den viser Gud Faderen og Hans Sønn på en måte som ingen annen bok i bibelen. Og det er egentlig alt dette dreier seg om.

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Kjenner at det blir for mye hvis jeg også skal ta hele gamle testamente, det er mer enn nok med bare det nye testamente! Med å skrive kommentarer selv. Men med tid og stunder ønsker jeg også på en eller annen måte å legge ut hele GT på norsk.

Har fått tak i en utrolig fin bibeloversikt av P. Madsen som jeg fikk når jeg var bibelskole elev på Smyrna bibel institutt ved de frie venners bibelskole i Tønsberg. Dette var i 1982 men det er noe av det beste bibeloversikten jeg har sett både her i Skandinavia og i den engelsk talende verden, selv om den er på Dansk (mitt egentlige morsmål). Derfor vil det være med å gi deg en oversikt over hver bok i bibelen. Hvem den er skrevet av, år og hovedhensikten med boken og andre relevante opplysninger.

Vi leser i 2.Tim.2. 15 Sett alt inn på å stå din prøve overfor Gud! Vær en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, men som legger fram sannhetens ord på rett måte.

Det kan veldig ofte bli lite helhet over ting av flere grunner. Men gjennom systematisk og helhetlig bibelundervisning vil det meste, får å ikke si alt falle på rett plass.

Paulus sier; som legger fram sannhetens ord på rett måte.

Det er dette jeg ønsker, å utdele sannheten på rett måte.

Hvordan skal jeg gjøre det?

Jeg vil ta en og en bok både fra det gamle og det nye testamente. Vi har 39 bøker i gamle testamente og 27 bøker i nye testamente, som blir til sammen 66 bøker skrevet på en tidsperiode på ca.1500 år av ca 40 forsjellige forfattere.

Bibelen er på ca. 1400 sider, har 1346 kapitler, 35690 vers, ca. 740 000 ord og ca. 3 millioner bokstaver.

Fra Konger til gjeter og morbærfiken plukker har skrevet en eller flere bøker.

Apostler og Profeter til hustru av en enehersker.

Det omhandler dirkete åndelig ting. Profetisk tale og poesi. Historie og den forteller sannheten om Gud, det onde og mennesket. Og den endelige dom og slutningen for alt.

Bibelen er en omfattende og til dels vanskelig bok. Men vi har løfter på at Gud selv vil hjelpe oss i å forstå hva han vil ha sakt.

Men vi må også ofre noe for å få noe hos Gud, det kommer ikke automatisk.

Det er et prosjekt som både jeg og min Web master trenger forbønn for å lykkes med dette prosjektet.

Du kan eventuelt sende midler inn på denne kontoen hvis du har tro for dette:

Postbanken

05350605845

Videre så ønsker jeg å ikke gå i dybden på hvert ord men gi deg retningen på bibelverset.

Med det mener jeg at jeg ønsker å lede deg inn på den rette forståelsen av Ordet men skal du gå i dybden på hvert ord vil det bli for omfattende.

Når et ord som er skrevet direkte til jødene, gjelder det jødene. Og når et ord er skrevet direkte til oss hedning kristne gjelder det oss. Hvis en her blander og på andre plasser blander, vil en bli misledet og ende både i villfarelse og forførelse.

Bibelen er skrevet stort sett under Jødiske forhold, i hvert fall fra Midt-Østen. Derfor vil det være til hjelp å sette seg inn i dette og også tenke på at bibelen er oversatt i fra hebraisk eller gresk (også Latin). Derfor vil også enkelte ord og betydninger være avhengi om oversetterne har gjort en god nok jobb.

Stort sett har de gjort det, men enkelte ganger har de bommet helt. F. eks når de sier at den Hellige Ånd går i forbønn for oss. Men i grunnteksten står det; han trer inn for oss. Med andre ord, han hjelper oss i bønnen og i livet.

Håper og tror dette vil bli kjempebra! Men det vil ta mange år før dette prosjektet er fullt ferdig, men vil legge ut en og en bok etter hvert som de blir ferdige. Husk å be for meg og oss alle som er involvert i dette omfattende prosjektet!

Efes. 6. 18 Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, 19 også for meg. Be om at de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evangeliets mysterium kjent, 20 det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.