Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!

Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!

Evangelist og bibellærer

Jan K Christensen

Oslo

5. Mosebok 29. 29 Det som er skjult, hører Herren vår Gud til; men det som er åpenbart, gjelder for oss og våre barn til evig tid, for at vi kan holde alle budene i denne loven.

Når det gjelder flere områder i Guds ord så vil religiøse og konservative mennesker ha oss til å tro det de lærer veldig ofte i blind lydighet.

Slik er ikke Gud. Det som han vil ha oss til å tro skal vi også ha en forståelse av.

Ikke dermed sagt at vi forstår alt til fylle men vi skal ikke være total uvitne og kunnskapsløse.

Treenighetslæren kan vi ikke forstå heter det, den skal vi kun tro på. Derfor legger man inn egne ord som f. eks guddom og ikke Gud.

Dernest så blir en lært at det er tre guder i en Guddom eller når en blir ekstra frimodig så sier en i èn Gud.

Tre trosbekjennelser

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fòr ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fòr opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, alminnelig kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

 

Den nikenske trosbekjennelse

Vi tror på én Gud, den allmektige Far, som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig.

Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen, og ved Den Hellige Ånd og av jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Han ble korsfestet for oss under Pontius Pilatus, led og ble begravet, oppstod den tredje dag etter skriftene og fòr opp til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, skal komme igjen i herlighet for å dømme levende og døde, og hans rike skal være uten ende.

Vi tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom profetene. Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden.

 

Den athanasianske trosbekjennelse

1 Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.

2 Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.

3 Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten,

4 i det vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.

5 For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.

6 Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.

7 Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.

8 Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd.

9 Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd.

10 Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.

11 Og likevel er det ikke tre evige, men én evig,

12 likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig.

13 På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig,

14 og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.

15 Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud,

16 og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.

17 Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre,

18 og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.

19 For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.

20 Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller ikke født.

21 Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men født.

22 Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem.

23 Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder.

24 Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre,

25 men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.

26 Den som altså vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten.

27 Men til evig salighet er det også nødvendig at han tror ærlig at vår Herre Jesus Kristus ble menneske.

28 Det er altså den rette tro, at vi tror og bekjenner at vår Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, er Gud og menneske:

29 Han er Gud av Faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen, født i tiden,

30 fullkommen Gud, fullkomment menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød,

31 lik med Faderen etter sin guddom, ringere enn Faderen etter sin manndom.

32 Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men én Kristus,

33 én, ikke ved en forvandling av guddommen til kjød, men ved manndommens opptakelse i Gud,

34 i det hele én ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved personens enhet.

35 For likesom den fornuftige sjel og kjødet er ett menneske, således er Gud og menneske én Kristus,

36 som led for vår frelse, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag,

37 fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde.

38 Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger.

39 Og de som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de som har gjort ondt, til den evige ild.

40 Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig.

Her er det veldig mye godt men også mye villfarelse.

Her er en villfarelse fra athanasianske trosbekjennelse:

25 men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.

Dette kan vi gå videre med, men å tro på tre guder i èn Gud er en matematisk umulighet! Derfor det oppdiktede ordet: ”guddom”. Som vi ikke finner noen støtte for i Guds ord, kun Gud og ikke noe annet.

Her kommer en vidunderlig og 100 % bibelsk trosbekjennelse fra Den nikenske trosbekjennelse:

Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.

Jesus er kommet ut i fra Faderen derfor sier Apostelen Johannes:

Åpenb. 3. 14.opphavet til Guds skaperverk (Jesus).

Vi leser vider om Jesus:

Nå la oss la den oppstandne Kristus selv få åpenbare for oss Hans forhold til sin Fader .Åpenb 03:14 - «Og til engelen for menigheten i Laoidikea skriver ; Dette sier den Amen , det trofaste og sanne vitne , begynnelsen av Guds skaperverk . "

(King James overs.).

Jesus er ikke fra evighet, men fra eldgamle dager sier profeten.

Mika 5. 1. Men du, Betlehem, Efrata,

den ringeste blant ættene i Juda!

Fra deg lar jeg komme en mann

som skal være hersker over Israel.

Han har sitt opphav i gammel tid,

han er fra eldgamle dager.

Igjen og igjen er vi blitt lært at dette skal vi ikke forstå – derfor dikter en opp et nytt ord – guddom – med tre personer.

Hvilken latterlig bløff i fra Satan. Gud er èn og det er og forblir kun Faderen, Amen!

Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Den eneste sanne Gud er Faderen, Amen igjen. Dette bør og skal være meget klart? Eller skal vi dikte opp et nytt ord for å plassere inn Gud som ordet guddommen er?

Det er noen ord som taler for treenigheten.

Her er et av dem:

Teologer har poengtert flere steder i NT for å støtte under deres syn at Gud er tredelt, tre personer. Faderen ,sønnen og den hellige ånd-som er sammen i en gud. Dette dogmet er ikke spesielt fremhevet i bibelen uten i noen senere tekster annet enn i Johannes første brev kapittel 5 vers 7-8

Gjennom den latinske middelalder trodde man at teksten sa: Det er tre som er vitner i himmelen. Faderen, ordet og den hellige ånd. Aha her har vi det, dogmet om treenigheten. Men dette er funnet kun i de latinske manuskripter. Overhodet ikke i de greske manuskriptene i NT.

Da det nye testamentet av de greske manuskriptene ble offentliggjort i 1516, en skriftlærd som het Erasmus inkluderte ikke disse versene til stor ståhei av sine teologiske motstandere som fastholdt at han hadde på en ondskapsfull måte fjernet treenigheten fra bibelen. Erasmus svarte at han kunne ikke finne denne delen i noen av de greske manuskriptene han kjente til. Og her fortsetter historien. Han utfordret sine motstandere til å fremskaffe et gresk manuskript med treenigheten. Hvis de greide det ville han inkludere det i det neste opplaget av NT. Som svar produserte hans motstandere et manuskript eller i det minste de fikk et produsert. Noen kopierte Johannes første brev fra gresk og la til disse versene, og presenterte dem til Erasmus. Som den hederlige mannen han var inkluderte han disse versene i neste opplag.

Det var denne versjonen som ble grunnlaget for King James versjon som ble viktig i den historiske bibelen på engelsk. Disse versene er fremdeles i King James versjon men ikke i nyere og mer pålitelige oversettelser.

Dette er årsaken til at en eldre generasjon lesere av den engelske bibelen antok at bibelen lærte dogmet om treenigheten selv om dette ikke er funnet i noen greske manuskripter i mer enn tusen år.

Så hva er mest pålitelig? De greske manuskriptene eller de mye senere latinske?

Selvfølgelig de greske manuskriptene!

Men er det flere skriftsteder som taler om treenigheten?

Mange men alle taler om at Faderen er nr. 1 og Sønnen er nr. 2 selv om Sønnen er den eneste som har vist oss hvem Faderen er fylt ut.

1. Kor. 11. 3 Jeg vil dere skal vite at Kristus er enhver manns hode, mannen er kvinnens hode, og Kristi hode er Gud.

Akkurat som i et ekteskap der det er 2 men mannen er nr.1 og kona er nr. 2 er det mellom Faderen og Sønnen. Kristis hode er Gud.

Og på korset ropte Jesus ut min Herre og Gud da Faderen hadde bestemt før alt at Sønnen skulle lide og dø for menneskeslekten!

Men Jesus har vist oss Faderen og har hans egenskaper, det gjør ham også til Gud og være i Guds nærhet og skikkelse. Men en gang skal også vi som troende komme der derfor blir vi kalt guder om vi selvfølgelig ikke er Faderen.

Salme 82. 6 Jeg har sagt: «Dere er guder,

Den Høyestes sønner er dere alle.

Jesus er prototypen på de mennesker som Faderen ønsker å ha, det er skriftens lære.

Rom. 8. 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte blant mange søsken.

Jesus var den førstefødte både i den gamle og nye skapelsen. For at dette skulle lykkes kommer forløsningen inn men endemålet er og forblir det samme; har han også på forhånd bestemt til å bli formet etter hans Sønns bilde!

Jesus var som Faderen men aldri Faderen. Men allikevel Gud da han gjennom sin preeksistens hadde blitt Faderen lik i alle deler og det beviste og utrykte han i sitt jordliv at slik var det.

Johannes 1,1 sier at “Ordet var Gud.” Johannes 1,14 sier at “Ordet ble menneske.” Dette indikerer klart at Jesus er Gud i menneskelig skikkelse. Disippelen Tomas erklærte til Jesus: “Min Herre og min Gud!” (Joh 20,28) Jesus korrigerer ham ikke. Apostelen Paulus beskriver Ham som: “…vår store Gud og frelser Kristus Jesus” (Tit 2,13). Apostelen Peter sier det samme: “…vår Gud og frelser Jesus Kristus” (2 Pet 1,1). Gud Faderen er også vitne til Jesu fulle identitet: “Men om Sønnen sier han: Din trone, Gud, står til evig tid, rettferds stav er din kongsstav” (Hebr 1,8).

Hebr. 1. 3a Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen.

Jesaja 9. 6 For et barn er oss født,

en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder,

og hans navn skal være:

Underfull Rådgiver, Veldig Gud,

Evig Far og Fredsfyrste.

Dette skriftstedet sikter til Jesus.

Jesus er rådgiver da Guds Fader har gitt ham Råds og styrkes Ånd i fullt mål til ham.

Veldig Gud da han var i Guds skikkelse og gav avkal på dette for 33 1\2 år for å få det igjen.

Evig Far taler om kvalitet og liv. Jesus hadde liv i seg selv som Faderen og samme standard. Han kom i syndig kjøds lignelse men ble aldri tiltrukket av noe annet i sitt indre menneske en å behage Faderen og å gjøre hans vilje.

Fredsfyrste vil han være under 1000-årsriket som Konge og Messias i sammen med alle de hellige og det jødiske folket.

Etter dette gir han alt tilbake til Faderen som er større en alle, selv Sønnen.

1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

Når noen går til slike yterligheter å be og tilbe Ånden viser en til fylle at treenighetslæren er okkult og djevelsk i sitt opphav og opprinnelse. Og de som vektlegger en slik praksis mest er de som har et overdrevet fokus på Ånden og ikke Ordet. Det i seg selv burde få mange til å tenke og revurdere den okkulte og Katolske treenighetslæren.

La oss ikke dåre, vi kan forstå og tro dette.

Det er kun èn Gud, Faderen.

Det er kun èn Sønn som er den enbårne og den førstefødte; Kristus Jesus.

De har en felles ånd som blir tom nevn i skriften som Guds syv ånder og ved mange andre benevnelse. Vi kommer aldri til å møte noen Hellige Ånd i himmelen som tilhører en ”guddom”, dette er okkult lære egentlig.

Den Hellige Ånd er Guds lys, kraft, nærvær og Guds og Kristi Ånd.

 

Til slutt:

Det er et skriftsted som indikerer og taler for treenigheten:

Matt. 28. 19 Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Når vi ser alle andre plasser i misjonsbefaling hos de andre Apostlene er det hele tiden i navnet som blir nevnt. Da Jesu navn.

Markus 16. 17 Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål.

Lukas 24. 47 og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag; dere skal begynne i Jerusalem.

Joh. e. 20. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Og de første kristne døpte ALDRI i tre benevnelser men i NAVNET!

Ap.gj.2.38. Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

Ap.gj.10. 48.Så bød han at de skulle døpes i Jesu Kristi navn. Etterpå ba de ham bli hos dem noen dager.

Ap.gj.19.5. Etter å ha hørt dette, lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

Når vi Vet at den KATOLSKE KIRKA har hatt MONOPOL på det meste, også

Tilgangen på Guds ord så må min konklusjon være at dette kan være en forfalskning på det opprinelig?

Og hele Guds ord er så entydig og krystall klar at treenighetslæren er et Katolsk makkverk fra århundrer tilbake som Guds menighet bør og skal bli fri i fra i 2010! Eller skal vi gjøre Guds ord ugyldig og la tradisjoner og det vi har trodd være rettesnor og vår lære? Gud forby slike tanker og holdninger.

Paulus var veldig skarp her mot slike meninger og synspunkter.

Gal. 1. 6 Det undrer meg at dere så snart har vendt dere bort fra ham som har kalt dere ved Kristi nåde, og er gått over til et annet evangelium. 7 Men det finnes ikke noe annet evangelium; det er bare noen som forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, så skal han være forbannet! 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har mottatt, skal han være forbannet!

Ja forbannet være den som ikke bøyer hjerte og sinn for Guds ords sannhet!

Og få tilbake den urkristendommen som vi finner i Guds ord i lære, liv og tro. Det er forståelig for tanken, bestemmende for viljen, underbart for troslivet og saliggjørende for åndslivet!

1. Kor. 8. 4b: Vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden og ingen Gud uten én. 5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det bare én Gud, Faderen. Av ham er alle ting, og vi er skapt til ham. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus. Ved ham er alle ting, og vi lever ved ham.

Vet ikke om noen flere skriftsteder som kan tale i retting av treenigheten en tre skriftsteder til.

Joh. 1. 1. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud.

Men dette vitner for meg at Jesus var i sammen med Faderen som Ordspråks boken 8 taler om. Og ved den kontakten ble han Gud fylt ut lik ved omgang, tilegnelse, læring og å imitere Faderen. Det samme som vi som troende skal erfare evigheten lang; å bli Kristus lik!

Og det står i flere overs at Jesus som er ordet var av Gudsomsart. Med det menes at han var gått ut fra Faderen og hadde hans liv og likheter. På et nivå som ingen andre, tom englene som Gud finner feil med.

2. Kor. 13. 13 Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle!

Dette skriftstedet passer nøyaktig med hva Jesus sa. At Ånden bringer Faderen og ham personlig til stede i våre liv. Ikke mer, ikke mindre!

Joh. e. 14. 23 Jesus svarte: Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.

Ap.gj. 17. 29 Fordi vi altså er Guds slekt, må vi ikke tenke at guddommen ligner et bilde av gull eller sølv eller stein, formet av menneskers kunst eller tanke.

Jesus var bærer av hele fylden når han var på jorden på den måten: hadde Jesus sviktet så hadde Faderen stått maktesløs tilbake.

Men takk og lov. Jesus sviktet ikke men vant en evig seier på Golgata!

Derfor står det om Jesus.

Kol. 2. 3 For i ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stede.

Han fikk ”overdratt” rikdommene som er Gud Faders for å gi dem tilbake egentlig i to faser. Først etter forløsningsverket, dernest ved tidsaldrenes ende.

Hebr. 1. 3 Han er en utstråling av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye.

1. Kor. 15. 27 For «alt la han under hans føtter». Når det heter alt, er det klart at Gud selv er unntatt fra dette. For han er jo den som har lagt alt under ham. 28 Og når så alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg under Gud som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.

 

Konklusjon

Det er kun èn Gud, Faderen. Han har èn Sønn og de har èn felles Ånd.

Den Hellige Ånd er Guds lys, kraft og øye som er til stede over alt (Salme 139).

Markus 12. 28 En skriftlærd, som hørte dette ordskiftet og forstod hvor godt Jesus hadde svart, gikk bort til ham og spurte: «Hva er det første av alle bud?» 29 Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft. 31 Det andre er dette: Du skal elske din neste som deg selv. Ikke noe bud er større enn disse to.»

At så få forkynner og lærer dette tror jeg kommer av flere ting.

Det kan være at en ikke har satt seg inn i dette?

Tradisjon og kunnskapsløshet? Å bryte ut og tro noe nytt er alltid vanskelig og risiko fylt i kristne menigheter da kontroll ånden er meget sterk etc.

Men la oss ikke lengre sitte fast i stolthet og dum uvitenhet men la Guds ord være veiviser og rettesnor for oss alle!


 

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.