Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Forskjellige kristne sekter, hvem er de?

Forskjellige kristne sekter, hvem er de?

Av Jan Kåre Christensen
Oslo


Hva er en sekt og hvem er de? Forskjellige kristne sekter, hvem er de? For meg er en sekt som ikke legger vekt på den hele og fulle sannheten. Men forkorter den og legger noe til selv. Ordet sekt kommer fra det latinske ”sectus” som betyr delt. Det beslektede ordet sektor betyr: ”en del av helheten”. I forskjellige NT versjoner oversettes det greske ordet ”hairesis” med ”sekt” eller ”parti”. ”Hairesis” innebærer en gruppe som har en forkjærlighet for en spesiell del/sektor/utvalg av sannheten. Men en sekt kan også være en gruppe som perverterer sannheten.
Det var akkurat dette Jesus advarte imot å gjøre.

Bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 22. 18 Jeg sier til enhver som hører ordene i denne profetiske bok: Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plager som det er skrevet om i denne bok;

Her kommer noen virkelig strenge ord, ja et budskap som ikke minst omhandler vår tid der en skulle tro at en hadde de beste forut setninger for å følge Guds ord. De plagene som en her skal få kan ikke være noe annet enn den andre død – ildsjøen eller helvete. Slik ser jeg det enn så alvorlig det er.

19 og om noen tar bort noe av ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige by, som det er skrevet om i denne bok.

Her møter vi det samme bare omskrevet. Nå er det å trekke noe bort i fra Guds ord det gjelder. Hvis vi trekker noe bort skal vår del i himmelen bli tatt bort. Ikke få adgang til livets tre og få komme inn i staden eller byen, det Nye Jerusalem. Dette er om å gjøre eller er det ikke det? For meg betyr dette alt!

Når vi tar utgangspunktet i det, så er faktisk alle kristne menigheter en sekt!
Jeg har til gode å oppleve et eneste kristent felleskap eller menighet som bygger på Guds ord. Det er bare deler av Guds ord, samtidig legger de alltid noe til. Derfor må vi anse at alle kristne menigheter, bevegelser og kirkesamfunn er en kristen sekt!
David fikk se noe i Ånden og ut i fra det så bygget hans sønn Salomo templet. Slik har jeg også i ungdommen fått sett noe i ungdommen som gjør at jeg må klassifisere alle kristne menigheter som kristne sekter.
Vi leser om herlige menigheter i blant de første kristne. Som menigheten i Jerusalem, Antiokia og Efesus. Det er en slik herlig menighet som må være vårt alles mål. Jeg skriver om dette her:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Den-herlige-menighete- i-Efesus

Det å forkynne hele Guds råd til frelse har vært min lidenskap siden ungdommen. Og ikke legge noe til i skriften eller trekke noe i fra også.
Her faller alle menigheter igjennom, men vi tror at Gud vil oppreise menigheter og forkynnere som i sannhet forkynner hele Guds råd til frelse og holder ingenting igjen eller legger noe til.

Her en kort oversikt over alle kristne sekter:

Den Katolske kirka:

Skjærsilden.
Den katolske kirken lærer ikke om helvete som et reelt alternativ. Dit kommer man bare hvis man har fryktelig lyst. Ellers får man muligheten til å gjennomgå det de kaller "skjærsilden" Før var dette i bokstavelig betydning en ild, men hvis du hadde penger kunne du kjøpe deg fri fra den. Nå er også dette byttet ut med en slags abstrakt "rensende tilstand". Det sies lite om hvordan det foregår der, men det skal visst ikke være så fryktelig ille.

Læren om skjærsilden er i hovedsak basert på to skriftsteder i Bibelen. Det ene er Matt 12:32. Her snakker Jesus om den utilgivelige synd, som ikke kan tilgis verken i denne verden (eller "tidsalder" i noen oversettelser) eller den kommende. Herfra trekker de den konklusjonen at det ellers er fullt mulig å bli tilgitt synd i den kommende verden. Dette vil jeg påstå er å lese vel mye inn i dette verset. Spesielt i lys av andre skriftsteder som Matt 25:10-13 og Luk 13:23-25, som gir klart uttrykk for at du har én sjanse. Etter det gis det ingen mulighet. Jesu blod renser fra all synd (1Joh 1:7). Det er vår frelsesvei. Om du tar imot dette, så blir du fullkomment renset. Om ikke, så finnes det ikke noe annet som kan rense deg.

Det andre skriftstedet som brukes for å forsvare læren om skjærsilden er 1Kor 3:15. Her står det om at den enkeltes "åndelige byggverk" skal prøves med ild, men selv om det ikke består skal man selv bli frelst, men da "som gjennom ild". Dette bibelverset forteller oss om hvordan vår frelse ikke er avhengig av vår prestasjoner og vårt "byggverk", men av at vi har tatt imot Jesus Kristus som vår herre og frelser. Så om vårt byggverk faller sammen, så er det surt, og kommer nok til å svi på det menneskelige plan, men vår frelse er ikke avhengig av det. I tillegg kan det være verdt å merke seg at Paulus her snakker om noe som skal skje "på den ytterste dag" mens den katolske lære sier at skjærsilden inntreffer rett etter døden.

Om ditt høyre øie frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvede.
Matt 5:29

Dermed kan vi vel konkludere med at skjærsild-tilhengere har lite å vise til i Guds Ord. Spesielt når resten av Bibelen sier noe annet. Ifølge Bibelen er helvete en meget reell mulighet, som man gang på gang blir advart mot. For eksempel Matt 5:29, Matt 7:13, osv.

Helgener.
Den Katolske Kirke har helgener. Og de ber dem om forbønn. Men hva er egentlig en helgen? Jo det er et vanlig menneske som etter sin død har blitt kanonisert av Vatikanet. Et helt vanlig menneske, som kanskje har levd et liv mer i tråd med den katolske lære enn de fleste andre, men det er også alt. Å forsøke å kommunisere med de døde er per definisjon åndemaning, noe Bibelen flere steder fordømmer på det sterkeste. Jeg kjenner ikke til noen bibelsk begrunnelse for skikken med helgendyrkelse.

«Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen.» (Matt 23:9). Ordet "pave" betyr "far".

Paven er en annen ting den katolske kirke har som ikke har noen rot i Bibelen. Den katolske tradisjon tilsier at paven er arvtaker etter disippelen Simon Peter. Om ham sier Jesus at "på denne klippe vil jeg bygge min menighet" (Matt 16:18). Peter ble også en sentral skikkelse under opprettelsen av den første menigheten. En av pavens titler er "Kristi stedfortreder". En oppgave som visselig ble gitt til den Hellige Ånd (Se f.eks. Joh 14:25-26)

Tro eller gjerninger?

Dette er kanskje den aller mest alvorlige feilen i den katolske læren. Bibelen sier vi er frelst ved tro (Mark 16:16, Joh 3:16, Rom 10:9, osv.) Den Katolske Kirke lærer derimot at gjerningene er veien til frelse. Du må skrifte så og så ofte, du må bli salvet med den siste olje før du dør, osv. Det gjør katolisismen til en gjerningsreligion. Du må utføre religiøse handlinger for å få frelse. (eller altså da for å unngå skjærsilden, som egentlig ikke er så ille uansett.) Men det må også nevnes at Bibelen setter en sammenheng mellom tro og gjerninger. Troen på Gud vil, hvis den er ekte, automatisk føre med seg visse handlinger. Ikke religiøse handlinger, men gode gjerninger, evangelisering osv.

Den lutherske Kirka

Er et sted mellom den Katolske kirka og frimenighetene.
De lærer at barna\spebarnet er Satans barn gjennom arvesynden og skal og må bli døpt for å bli et Guds barn. Dette er selvfølgelig en løgn. De er en folkekirke som Guds ord advarer imot da rettferdige og ugudelige ikke skal stå i sammen. De er selvfølgelig mer utdannet Prestene i den Lutherske Kirka en frimenigheten som gjør at de tross alt ikke er så fremmed for Guds ord som de aller fleste frimenigheter er.

Forskjellige frie menigheter

Her kan jeg nevne Baptister, frie Venner (mange ikke venner er det der også), Metodistene, Misjons kirken, Maranta etc.

Alle disse har til felles at de ligger noe imellom Pinsebevegelsen og den Lutherske Kirka. De tror på den ubibelske treenighetslæren, et evig brennende helvete der Gud skal plage og pine menneskene i all evighet som er en gammel middelalder lære som egentlig er i fra det gamle Egypt og Hellas. De døper i tre titler ikke i Jesu navn som de første kristne. Alle de retninger er en kristen sekt!

Messias troende

Dette er en avart av sann kristen tro som Guds ord advarer imot. Vi skal ikke tilbake til loven, sabbaten og jødiske forskrifter. Men samtidig har jeg stor forståelse for dem da menigheten eller kirken har sviktet Herren på alle punkter så ettertrykkelig.
De lærer rett om Guddommen: Jahve og Jeshuas felles ånd, Den hellige ånd, er Bibelens uttrykk for Jahves og Jeshuas nærvær.
Men feil om det kristne livet og troen:
Jahves Torah, hans sabbat og hans høytider er for alle bibel- og Jeshuatroende mennesker og skal ikke erstattes av menneskelagde dager og tradisjoner.
Dette stemmer ikke da vi i NT og den Nye pakt ikke skal følge Jødiske høytider og loven. Den er vi død fra og lever våre liv for Gud, og ham alene!

Den Pinse\karismatiske bevegelse

Matt. 23. 2 På Mose stol sitter de skriftlærde og fariseerne. 3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet.
PB og TB kan tilsynelatende se veldig bibelske ut, Det gjorde også Fariseerne, og Jesus roste dem for å lære rett i mange ting. Slik er det også med PB og TB, det er mer en kristen sekt en de aller fleste er klar over. De mangler substans, innhold og sammenheng i sin tro og lære. En kan sammenligne det med å ha en rett oppskrifta, men pga manglende erfaring og utdannelse er kokken uskikket og farlig. Det hjelper ikke med å ha mye rett lære, når det ikke virker mot sin hensikt.
Vi vet at det er mulig å løpe 100 m på 10 sek, men for å oppnå det så ligger det mye trening bak. Det er akkurat det som er PB og TB store dilemma. De tror på en stor Gud, men for å få del i det han har, så mangler en forståelse, ønske og vilje til å gå på den vei som det koster for å få del i hans velsignelser, det gjør det til å bli en kristen sekt, og ikke en sann kristen bevegelse.
Dette kunne jeg ha skrevet mye om, men det er mangel på den substans, forståelse og ønske for å komme inn på Herrens vei med sine liv og menigheter.
Tar vi med at det er mye vrang lære, spesielt i TB, så forstår vi at dette er også en kristen sekt når vi sammenligner bevegelsen og menighetene med Guds ord.
De tror også videre på den falske treenighetslæren, et evig brennende helvete der Gud skal pine alle i all evighet. Samtidig er gjengifte og løssluppen moral med rockemusikk til ungdommen spesielt vanlig. Det forsterker bare at PB og TB er en kristen sekt, i hvert fall her i Norge og de nordiske land.
Samtidig er det mye dobbeltmoral og manipulering veldig utbredt som kommer av et lavt kunnskapsnivå, både på det åndelige og profane plan. Ser noe forbedring, men det er en bunnlinjen i den pinse\karismatiske bevegelse som er opplevelse kristendom. Som alltid er og forblir en avsporing. Det er Guds ord som skal være en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Så kommer opplevelsen som nr. 2 men det skal alltid sjekkes opp imot Guds ord. Og har en “store” åndelige opplevelser trenger det ikke være tegn på et hellig liv, men det motsatte. Moses opplevde sitt største under når han var ulydig, ved å slå på klippen. Og vannet strømmet ut allikevel!

Jesus ONLY\Nardus

Norskstiftet pinseretning som blant annet fornekter treenigheten og døper sine tilhengere i Jesu navn alene. Bevegelsen som ble stiftet av "apostelen" Torkild Terkelsen tidlig på 1980 tallet teller i dag i underkant av 300 medlemmer fordelt på 5-6 lokale forsamlinger samt et par mindre husgrupper.

Terkelsen som opprinnelig hadde bakgrunn fra pinsebevegelsen brøt med denne etter å ha antatt sitt ikke trinitarisk syn på guddommen. Utover å fornekte treenighetslæren dyrker Nardus det såkalte predestinasjonsdogmet (forutbestemmelse) og man hevder at den katolske kirke er Babylon den store skjøge i Johannes Åpenbaring. Videre hevder Nardus at de protestantiske kirkesamfunn og organisasjoner er "skjøgens døtre."

Nardusbevegelsen som selv ynder å fremstå som pinlig hellige er i følge tidligere medlemmer sterkt preget av urenhet og liberale holdninger til gjengifte, sex før ekteskapet og alkohol. Imidlertid blir både bruk av tobakk og moderne kristen musikk fordømt av sekten.

I de senere år har bevegelsen opplevd betydelig avskalling og en rekke kjente Nardusnavn har enten forlatt sekten frivillig eller og blitt utstøtt.

Brunstad Christian Center (Smiths venner)
Norsk stiftet sekt som har fått internasjonal utbredelse. Sekten som har lokale menigheter i en rekke byer ble stiftet av Johan O Smith i år 1900. Sekten som internasjonalt teller ca. 30 000 medlemmer har 6000 medlemmer i Norge.

Sektens kjennetegn er tungetale, høylytt skriking og en "ropende forkynnelse".

Sektens vekst skyldes i første rekke det at medlemmene får mange barn. Bevegelsen oppfatter seg som de eneste sanne. Sekten omtaler andre kirkesamfunn som "skjøgesekter!"

Jehovas vitner Rikets sal

Internasjonal sekt med lokaler i nesten alle norske byer. Er kanskje den mest kjente sekten i Norge. I Norge teller vitnene om lag 15000 medlemmer hvor ca. 10 000 anser seg for å være aktive. Sektens medlemmer nekter å delta i borgerlige plikter som valg og militærtjeneste.

Sektens medlemmer feirer heller ikke jul eller andre høytider og de nekter å motta blod overføring. Avhoppere fra sekten hevder at det blir bedrevet knallhard justis innad og at tidligere medlemmer og utstøtte blir behandlet som om de var rammet av pest. Sekten omtaler andre kristne som "svineklassen" Jehovas vitner ble stiftet av Charles Taze Russel og sekten har utgitt sin egen oversettelse av Bibelen, den såkalte "Nye verdens oversettelsen." Sekten driver et utstrakt vervingsarbeid i hele verden og er svært aktive med å spre sitt religiøse budskap.

Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige. (Mormonerne)

Internasjonal storsekt stiftet av Joseph Smith jr. i 1830 da han publiserte Mormons bok som sidestilles med Bibelen, Sekten som har sin hovedbase i Salt Lake City USA driver et omfattende misjonsarbeide i hele verden. Sekten sender årlig ut tusener av unge velkledde amerikanere som formidler budskapet fra engelen Mormoni til verdens mennesker.

Jesu Kristi Kirke av de siste dagers hellige er en av de største treenighets fornektende kirkesamfunnet som eksisterer.

Bevegelsen teller flere millioner medlemmer og tror både på Bibelen og Mormons bok.

I Norge teller bevegelsen som er lett synlige med sine unge amerikanske og dresskledde misjonærer mer enn 4000 medlemmer.

Adventistene\ Syvendedags Adventistenes

Syvendedags Adventistenes fortvilte argumentering for å holde på deler av Mose lov som en forordning for kristne i dag, så ser man bare hvordan de vikler seg selv inn i den mest dåraktige selvmotsigelse av sannhetens ord, som vi fikk ved Paulus. Selv etter at Paulus brukte så mye krefter og så mye lære på å overbevise den troende at vi er frelst utenfor loven, så punkt-argumenterer adventistene. Sabbatsbudet som hevdes av dem, er beviselig skjaltet ut. Det samme er forskrifter om høytider og mat.


Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.