Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Er Helvete og den evig brennende ild en realitet?

Er Helvete og den evig brennende ild en realitet?

Av Evangelist og bibellærer
Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo


Er hælvetes læren som vi er blitt opplært til å tro inn forbi de aller fleste menighet og kirker riktig?
La oss ta noen skrift avsnitt med grunnteksten for å belyse dette.

Mat 25:46 "TheseG3778 will goG565 awayG565 into R1eternalG166 punishmentG2851, but the righteousG1342 into R2eternalG166 lifeG2222."

De lærde har ikke forstått at “Punishment” først og fremst betyr “å straffe”.
For at de skal få det til å passe med sin helveteslære, derfor har de oversatt med “ evig pine”.

Åpenb 20:10 And the devil who deceived them was thrown into the lake of fire and brimstone, where the east and the false prophet are also; and they will be tormented day and night forever and ever.

Når vi dør så går kroppen i forråtnelse. Ettersom Gud skal Døde kroppen i Gehenna, så regner jeg med at det ikke blir noe igjen av den.

Om vi bruker “ å døde kroppen”, “å omkomme”, “å gå til grunne”, eller “å bli ruinert”, så har ikke det så stor betydning.

Hvis naboen stjeler alt du har i huset, så vil jeg si at du er fullstendig ruinert. Og hvis noen lurer på hvor mye det er igjen, så er det ikke så vanskelig å finne ut av.

Gud skal ikke bare ødelegge det som er i huset, sjelen; men også hele huset, kroppen.

Hvis vi legger sammen Mat 25:46 og Mat 10:28, så vil alle forstå at det er feil å oversette med “evig pine” i Mat 25:46.
Det ordet som er brukt her på gresk er aionios.

Studiebibelen sier om dette ordet helt riktig: betegner det som strekker seg ut over tidens grenser.

Ser vi dette ordet i sammen med alle andre ord om evig så kunne det vært oversatt slik.
Disse skal gå bort til smerte for å bli utslettet, de rettferdige skal gå bort til glede for å ha mottatt det evig liv.

Vårt norske språk og vår bibelforståelse gjør at mange ting blir feil.

Jeg ser det meget klart både ut i fra min studie av grunnteksten, med å snakket med jøder om hva ordet egentlig mener. Ved å sammenligne alle andre skrift steder at bibelen er krystall klar. Alle ikke troende vil opphøre å eksistere, men kun de som har tan sin tilflukt til Guds Lam, både i GT og NT har mottatt det evige liv og vil leve for evig i sammen med Gud Fader og vår frelser Jesus Kristus.

Videre leser vi i Åpenbarings boka:

Hva så med evig pine i Åpenbaringen 20.10 som må være det siste ordet som eventuelt de som tror på at Gud skal pine og ikke utslette menneskene og alle demoner og Satan til slutt?

Det finnes ikke noe ord på hebraisk eller gresk som betyr "evig" (noe som aldri opphører). Etter jødisk tankegang, hvorav skriftene har sitt opphav, blir alt sett i tidsaldere/n/ne/adj; tidsalderlig. ...- Ef. 2; 7: Slik vill Han (YHWH) i de kommende tidsaldrene (gr: en tois aiosin) vise Sin overveldende Nådes Rikdom på Godhet mot oss i Yeshua HaMashiavch.. / 2. Tess. 1, 9: ..deres straff (de ugjenfødte) blir en tidsalderlig (aionion) undergang bort fra Adonay`s Ansikt og fra Hans Herlighet og Makt.

Det hebraiske; olam, og det greske, aion (eon), betegner noe som "svinner i horisonten. Noe for mennesket "uoverskuelig". Det er kun YHWH&Yeshua som vet tidsspennet`s lengde, for hver tidsalder - og tidslengden på flere tidsaldre etter hverandre: samt de Han åpenbarer det for ved Sin Ånd, når det er gagnlig.

Når det gjelder tidsalderlig pine for djevel ånder og ugjenfødte/ulydige) - i den tidsalderlige (eoniske) ild, så betegner dette en smertefull utslettelsesprosess (ved ild ), som resulterer i fullstendig utslettelse/tilintetgjørelse. Det er kun YHWH som vet varigheten (tidslengden) på denne straffen/utslettelsesprosessen.

Denne oversettelsesfadesen henger til dels igjen etter kirkens behov for å ("forsterke frykten" - skremme befolkningen til å betale avlat og støtte (underordne seg) kirken og kirkens lære. - Samt er et produkt av gresk-hedensk-filosofisk tenkning.

I vår tid er faktisk de kirkelige bibeloversetterne fremdeles for feige til å oversette Olam/Aion, korrekt; tidsalder/eon/tids-spenn/ adjektiv; tidsalderlig/eonisk/vedvarende/(lang)varig. Det er jo kirkene og menigheten som betaler lønnen deres, og kirkene er avhengige av å opprettholde "tradisjonene" for å eksistere, også de u-bibelske og feilaktige - mot bedre vitende!

Jeg har i hvert fall kommet fram til at ordene aion og olam begge taler om en uendelig lang tidsepoke, som også oversettes med evig, slik vi legger i ordet. Når det gjelder ordet aionos, så ser dette ut til å anvendes i betydningen uendelig uten slutt. Men dette er som sagt vanskelig. Jeg ser at mange (flertallet) av bibellærere og skriftgranskere har landet på at aionos betyr evig og uendelig. Så har vi da uttrykket "aionas ton aionon" som betyr "i all evighet" eller "i evigheters evigheter". Det jeg mener er at denne "utslettelsesprosessen" vil være så langvarig, at det er naturlig å sammenligne det med en evighet - fordi ilden brenner hele tiden, så lenge der er noe å brenne.

Det er derfor ikke forunderlig at det kan være vanskelig å tolke dette med ”helvetes ild”. Det var et sted utenfor Jerusalem, en avfallsplass som het ”Helvete”(Gehenna). På denne avfallsplassen brant det kontinuerlig en ild, for å brenne opp avfallet. Her ble det også brent lik av kriminelle. Dette stedet blir i Det Nye Testamentet og oppover i historien, brukt som et bilde på straffen som skulle komme over mennesker som gjør onde gjerninger. Det var mye ondt i livet, og håpet hos mange var at Gud ville holde en rettferdig dom. I et samfunn preget av vold og urettferdighet, som f. eks. antikkens Israel, syns jeg ikke det er så merkelig at mennesker utbroderer dette med helvetets ild og straff til å virke så forferdelig grusomt som det er overhodet mulig å forestille seg. Straff skal også virke avskrekkende, og har til hensikt å få mennesker med en ”ond agenda” til å avstå fra sine handlinger.

For meg vil ikke en forestilling om en god Gud kunne forenes med at han skulle la mennesker bli torturert kontinuerlig i all evighet, selv om disse menneskene har vært skyldig i onde handlinger. – Men så har vi dette med rettferdighet. Det at Gud skal holde en rettferdig dom? Hvordan skal dette tolkes? Jeg tror dette med dommen at den er ”endelig”, at den er en avslutning, ikke ”evigvarende”.

Konklusjon:

Evig er en lang til og evig 2x korrekt oversatt fra hebraisk\gresk blir en tidsalder av tid. Eller en tid som kun Gud Fader vet. Som Jesus sier om sin gjenkomst at dette vet kun min Fader når han kommer igjen.

Jesus kommer tilbake når denne tidsalder er slutt. Slik er det også med Faderens endelige utslettelse og tilintelsesgjørelse av alle onde og Satan med sine demoner.

Det vil ta en tidsalder\epoke\(gr: en tois aiosin) å utføre denne gjerning.

Vi leser i skriften at natten skal opphøre som står for det onde, være biledelig tale på at en dag er alt spor etter den onde og de ondes gjerninger og dem selv være borte.

Åpenb. 22. 5 Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.

Gud Fader selv vet tid og på hvilken måte dette skal skje, men bibelens lære er ikke evig pine for alltid. Men en bokstavelig utslettelse som det skjedde med Sodoma og Gomarra sier Judas i sitt brev.

Judas 7 likesom Sodoma og Gomorra og byene der omkring, som på samme måte som disse drev hor og gikk efter fremmed kjød, ligger for våre øine som et eksempel, idet de lider en evig ilds straff. Hva skjedde med Sodoma og Gomarra? De fikk en dødelig straff som utslettet dem pga demmes levesett.

1.Mos.b.19. 24 Da lot Herren det regne svovel og ild - fra Herren, fra himmelen - ned over Sodoma og Gomorra. 25 Og han ødela disse byer og hele sletten og alle dem som bodde i byene, og det som vokste på marken.

27 Tidlig om morgenen gikk Abraham til det sted hvor han hadde stått for Herrens åsyn. 28 Og han så utover Sodoma og Gomorra og utover hele landet på sletten; da fikk han se at røken steg op fra landet som røken fra en smelteovn.

Her ble Sodoma og Gomara utslettet med en evig ild. Etter hva Guds ord lærer oss om den evige ild!

De fleste kristne tror idag desverre på løgnen ifra Satan, dere skal slettes ikke dø. Den største og første løgnen. Innen kristenfolket tror de fleste at vi lever evig uansett, dette har også presset frem en ny løgn, evig helvete med evig tortur, og Gud fremstilles som en grusom hevngjerrig galning, verre enn Hitler. Sannheten er at vi slettes ikke er udødelige, bibelen etterlater ingen tvil om dette:

1 tim 6:16 "Den eneste som er udødelig, som bor i et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett og ingen kan se. Ham tilhører ære og evig makt! Amen".

Det er en løgn, som åpner for spiritisme, og andre farlige ting. Men hva sier bibelen virkelig om dette, og om helvete. Starter med Sodoma og Gomorra, som bibelen selv sier er et eksempel på det som kommer. Men først noen vers fra Adam og Eva's historie:

22 Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» 23 Så viste Herren Gud dem ut av hagen i Eden og satte dem til å dyrke jorden, som de var tatt av. 24 Han jaget menneskene ut; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende sverd som svinget fram og tilbake. De skulle vokte veien til livets tre.

Sodom og Gomorra:

Abraham visste at hans nevø gjorde en stor feil da Lot valgte å flytte sin familie til Sodoma. Byene i nedre Jordan dalen var vakre og frodige, men de var også veldig korrupte. Genesis 13:13 "Menneskene i Sodoma var onde og syndet imot Herren”. Til slutt besluttet Gud å ødelegge og utslette disse syndige byene og menneskene for deres avskyelige handlinger, men først sendte Han to engler til Sodoma for å redde Lot og hans familie.

Før de gikk inn i Sodoma, tok disse englene på seg utseendet som to veifarende menn. Lot så de to kjekke fremmede når de først kom inn i portene, og vel vitende om at gatene i den onde byen var langt fra trygt om natta, oppfordret han dem til å søke tilflukt i hans hjem. Men onde mennesker var å se overalt, og den kvelden samlet de seg utenfor Lots dør og insisterte på at han tar frem sine gjester slik at de kan misbruke dem seksuelt. Lot prøvde forgjeves å snakke fornuft med den perverse mobben som var samlet ved døren hans. Deres demoniske besettelse bare økte, og snart begynte folkemengden å true Lot også! På dette punktet kunne ikke englene lenger skjule sin sanne identitet. trakk Lot inn i huset til sikkerhet og slo mobben i døren med blindhet. Tidlig neste morgen, fortalte englene til Lot og hans familie, Genesis 19:17. ”Da de hadde ført dem ut, sa en av mennene: fly for livet. Se dere ikke tilbake og stans ikke noe sted på sletten, ellers blir dere revet bort. Genesis 19:24 "Da lot Herren svovel og ild regne over Sodoma og Gomorra, ned fra Herren fra himmelen”. Bare Lot og hans to ugifte døtre ble spart, for kona hans var ulydig og så seg tilbake til Sodoma med lengsel og ble til en saltstøtte.

Guds Ord forteller oss at i de siste dager, vil verden være som Sodoma og Gomorra, men også den endelige straffen. Judas 1:7 ”På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i de unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er et advarende eksempel”. Bibelen bruker her (også i grunntekstene) samme ordene som når den snakker om helvete, Evig ild. Brenner Sodoma og Gomorra og de andre byene i dag? NEI.

Hvilke to byer er gitt som et eksempel for ødeleggelsen av det onde? 2. Peter 2:06 ”Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse, han gjorde dem til et avskrekkende eksempel til dem som senere vil leve et ugudelig liv”.

MERK: Gud ødela de to byene med ”evig ild” sier bibelen, bibelen sier også at dette er et eksempel på ugudelige straff i fremtiden.

Når vil de ugudelige bli ødelagt?

John 12:48 ”Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer: Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dagen”.

2. Peter 2:09 ”Herren vet altså å utfri de gudsfryktige ut av prøvelser, men holder de urettferdige i forvaring til straffen på dommens dag”.

Matteus 13:40-42 ”Og som når ugresset blir sanket sammen og brent på ilden, slik skal det gå ved verdens ende: Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke sammen og ta bort fra hans rike alt som fører til fall, og alt som gjør urett. Så skal de kastes i ildovnen der de gråter og skjærer tenner”.

MERK: I de ovennevnte tekster, sier Bibelen klart at den ugudelige skal bli kastet i ilden på dommens dag, på slutten av verden - ikke når de dør. Dette betyr selvsagt at ingen er i helvete nå. Det er bare rettferdig at ingen blir straffet før saken er avgjort i dommen når Jesus kommer tilbake. Skal mennesker liksom hentes tilbake fra straffen de er begynt på da, for og få dommen? Jesus og bibelen er krystallklar på at straffen og lønnen, kommer på siste dagen, ikke slik mange forkynner nå, at de døde er reist til himmelen, eller til helvete. Åp. 22:12 ”Se jeg kommer snart, og lønnen jeg vil gi har jeg med meg. Jeg skal gjengjelde hver og en etter hans gjerninger”.

Hvis de ugudelige som har dødd ikke er i helvete ennå, hvor er de?
John 05:28-29 ”Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i gravene, skal høre hans røst. De skal da komme frem, og de som har gjort det gode skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, skal stå opp til dom.

Job 21:32-33 ”De fører ham til graven, og ved gravhaugen holder de vakt. Han hviler i fred under torven i dalen. Alle mennesker følger etter, og en talløs mengde har gått foran”.

MERK: Bibelen forsikrer oss her og mange andre plasser om at de ugudelige som har dødd er reservert i graven før oppstandelsen på slutten av verden. De vil høre Jesu røst kaller på dem, og de vil komme frem fra graven, ikke fra et helvete under full tortur, eller himmelen, likevel sier mange kristne at der er mennesker til straff i helvete i dag.

Hva er belønningen (straffen) for synd, sier bibelen?
Romerne 06:23 ”syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre”.

MERK: Straffen for synd er ikke evig liv i tortur, men det stikk motsatte – nemlig døden. Vi dør alle den første død. Hebreerne 9:27 ”Slik alle mennesker må dø en gang, og siden komme for dommen”. Men Bibelen sier at døden den ugudelige skal dø i helvete er den annen død. Åp. 21:08 ”Men de feige, de vantro, og vanhellige, de som myrder, driver med hor og trolldom, avgudsdyrkere og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel, dette er den andre død”. Etter den første død, er en i varetekt i graven og sover (Jesus sa f. eks at Lasarus sov) til Jesus roper alle opp til dom, da er det kun to muligheter, evig død, eller evig liv i nådegave ifra Jesus Kristus. Jesus tok vår straff, HAN DØDE, Han ble ikke torturert i helvetes flammer i all evighet, gjorde han?

Hva er de to eneste valg for alle mennesker?
Johannes 3:16 ”At hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv”.

MERK: Begrepene rundt skjærsilden finnes ikke i bibelen. Bibelen lærer oss bare to valg - evig liv eller evig død, altså fortapelse.

Hva vil skje med de ugudelige i Helvete?
Salmene 37:20 ”Men de gudløse går til grunne. Som blomsterprakten på marken, forsvinner Herrens fiender, de blir borte som røyk”.

Malaki 04:01-3 Se, den dagen kommer, den brenner som en ovn. Alle frekke og ugudelige skal da være som halm, og dagen som kommer, skal brenne dem opp, sier Herren, Allhærs Gud, så verken rot eller gren blir igjen. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferds sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slippes ut av fjøset. Da skal dere tråkke de ugudelige ned, de skal være som støv under sålene deres den dagen jeg gjør mitt verk, sier Herren, Allhærs Gud”.

Hvor vil helvete være?
Åpenbaringen 20:9 ”De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild falt ned fra himmelen og fortærte dem”. Her forteller bibelen om det endelige oppgjøret, mellom godt og vondt.

2. Peter 3:10 Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå med et rungende drønn, elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden, skal komme frem i lyset.

MERK: Helvete vil være her på jorden, jorden i brann med ildregn som i Sodoma, den endelige utslettelsen av all synd, alle syndere og de falne engler og Satan. De frelste vil være trygt inne i nye Jerusalem nå.

Vil Satan være ansvarlig i helvete?
Nei. Djevelen blir kastet i ilden. Bibelen sier han skal lide mest av alle, før han utslettes. Se hva mer bibelen sier om Satan. Esekiel 28:18” Alle blant folkene som kjente deg, grøsset ved synet av deg. Du er blitt til skrekk og gru, og borte er du Satan, utslettet for alltid”. Bibelen er klar her, og andre plasser. Hvordan kan Satan straffes mer enn alle, om han utslettes, om menneskene skal være i et evigvarende helvete og brenne for alltid slik vranglæren påstår?

Vil ilden i helvete (ildregnet på jorden fra himmelen) noen gang slutte, det står jo evig?
Jesaja 47:14 ”Det skal ikke være glør til å varme seg på, ikke et bål til og sitte ved”. Her snakker bibelen om etter ildregnet har gjort det som det skal, utslette alt ondt en gang for alle.

MERK: Etter at synd, syndere, og alt på ondt på jorden er ødelagt, vil brannen slukne. Det vil ikke brenne gjennom alle tider og i all evighet. Et evig helvete av pine ville gjøre det umulig og noen gang bli kvitt synd. Guds plan er å isolere synd og ødelegge den, ikke bevare det. Åpenbaringen 21:05 sier: "Se, jeg gjør alle ting nye”.

Blir både sjel og kropp ødelagt i helvete ?
Matteus 10:28 ”Frykt ikke for dem som dreper legemet , men ikke kan drepe sjelen ; men frykt heller for ham som kan ødelegge både legeme og sjel i helvete”.

MERK : Mange tror dessverre at sjelen aldri dør , men to ganger sier Gud: " Den sjel som synder , den skal dø ." 18:04 Esekiel, 20 . Så i henhold til bibelen , vil den ugudelige bli ødelagt i helvetesild - både sjel og legeme .

For hvem vil helvetes ildregn bli tent?
Matthew 25:41 Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild, forberedt for satan og hans engler.

MERK: Formålet med ilden er å ødelegge Satan , hans onde engler , og synd. Hvis jeg nekter å snu meg bort ifra synd, vil jeg bli nødt til å bli ødelagt, fordi hvis synden ikke er ødelagt og utslettet, vil det igjen forurense universet. Bibelen er klar på at all synd og ondt skal utslettes.

Har ikke Bibelen frasen " uslokkelig ild " tyder ikke det på at brannen aldri går ut?
Matteus 03:12 ”Han vil grundig rense sitt gulv, og samle sine hvete i garner , men han vil brenne opp agner med uslokkelig ild”. Dette er alt skjedd, og brenner det i dag? NEI.

MERK: Nei! Uslokkelig brann kan ikke slukkes, ikke før alt er brent bort. Men når alt er brent opp, slukner det. Hvor ofte ser du f. eks i avisen at et hus var uslokkelig? Det har jeg sett mange ganger, men de husene brenner ikke i dag, de slukna når alt brant opp, men ingen klarte slukne de, de var uslokkelige. For eksempel, advarer Jeremia 17:27 at hvis Guds folk ikke var trofaste, ville han tenne ild i Jerusalem med " uslokkelig ild. ”Og Skriften erklærer at denne profetien har allerede blitt oppfylt. Det brenner ikke der i dag, bibelen er full av disse eksemplene.

Betyr ikke " evig ild " uendelig?
Judas 01:07 ”På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i deres unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel”.

MERK: Vi må la Bibelen forklare seg selv. Vi kan se klart i dette verset at Sodoma og Gomorra ble ødelagt med evig ild som et eksempel på helvete, bibelen sier det selv, men disse byene brenner ikke fremdeles. De ble forvandlet til aske. Men konsekvensene av ilden er evig.

Når Åpenbaringen 20:10 sier at den ugudelige skal pines " for evig og alltid, " indikerer ikke det endeløs tid?
Jonas 02:06 ”Til fjellenes grunn for jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for alltid”.

MERK: Nei Jonas var i buken på den store fisken i tre dager og tre netter ( Jonas 1:17) , men han sa "for alltid. ”Jeg er sikker på at det føltes som en evighet! Det greske ordet oversatt " for alltid " i Åpenbaringen 20:10 er ”Aion”. Det representerer ofte en uspesifisert tidsperiode, begrenset eller ubegrenset. Ordene "for alltid "er brukt 56 ganger i Bibelen og referer til noe som allerede er avsluttet. I ett tilfelle, "for ever " beskriver livet til en trofast slave (Andre Mosebok 21:6), og på et annet sted " til evig tid "betyr 10 generasjoner (Mosebok 23:03). Med mennesker, " til evig tid " betyr oftest " så lenge han lever " (1 Samuel 01:22 , 28).

Etter synd og syndere er ødelagt , hva vil Jesus gjøre for sitt folk ?
2. Peter 3:13” Men etter Hans løfte venter vi på en ny himmel og ny jord, hvor rettferdighet bor.”

Åpenbaringen 21:04 Og Gud skal tørke bort alle tårer fra øynene deres, og det skal ikke være mer død, heller ikke sorg eller gråt, skal heller ikke det være noe mer smerte: for de første ting er borte.

MERK: På asken av denne rensete verden, vil Gud skape en ny himmel og en ny jord. Han lover glede, fred, og ubeskrivelig glede for alle levende vesener i hele evigheten.

Vil synd problemet noensinne stige igjen?
Nahum 1:09 ”Hva pønsker dere på mot Herren, han som kan ødelegge dere helt? Nøden kommer ikke en gang til”.

MERK : Nei ! Løftet er spesifikt. Synd vil aldri eksistere igjen, i Guds univers. Jesaja 65:17 ”For se, jeg lager jeg en ny himmel og en ny jord, og den tidligere skal ikke bli husket, ingen skal tenke på det”.

Uttrykket Gehenna brukes også av Jesus. Han sier i matteus 18:8,9: - Hvis din hånd eller din fot får deg til å snuble, så hogg den av og kast den fra deg, det er bedre for deg å gå lemlestet eller ufør inn til livet enn å ha to hender eller to føtter og bli kastet i den evige ild. Og hvis ditt øye får deg til å snuble, så riv det ut og kast det fra deg; det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha to øyne og bli kastet i det brennende Gehenna.

Jesus mener ikke at man bokstavelig skal lemleste og blinde seg selv, men at det kan kreve drastiske tiltak å motstå fristelser - som om man kuttet av et lem eller rev ut et øye.

Å bli kastet i det brennende Gehenna = å bli fjernet for bestandig, den annen død. Denne er det ingen oppstandelse fra, i motsetning til den adamittiske død, hvor man kan ha håp om å få liv igjen av Gud.
Bibelen står det at de døde vet slett ingen ting - minnet om dem er glemt. Dette står i Forkynneren 9:5,6. De døde er altså uten bevissthet, og kan da heller ikke pines. Altså er ikke ildsjøen et brennende helvete hvor djevelen piner de dødes sjeler. (Mennesket har ikke en sjel, det er en sjel, ifølge Bibelen.)

Hva er da ildsjøen? Som det sies nedenfor her, er den et bilde. Det sies jo at også døden og dødsriket skal kastes i ildsjøen. Når noe blir brent opp, blir det borte. Ildsjøen er da et bilde på at noe blir borte for bestandig, blant annet døden og dødsriket. Døden skal ikke være mer, står det i Åpenbaringen 21:3,4. I vers 1 står det om en ny jord. Apostelen Peter taler om nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det vil ikke si at den fysiske jorden og atmosfæren skal bli skiftet ut, men at det blir en ny verdensordning under Guds styre ved Jesus Kristus.

På jesu tid brente man både avfall, dyreskrotter og likene av henrettede forbrytere i Hinnoms dal utenfor Jerusalems bymur, derav navnet Gehenna - Hinnoms dal, som et symbol på evig tilintetgjørelse - ikke evig pine.

Dette uttrykket finnes kun i Åpenbaringsboken, og det er tydelig at det dreier seg om et bilde. Bibelen definerer selv hva ildsjøen er et symbol på, når den sier: «Dette betyr den annen død, ildsjøen.» – Åp 20: 14; 21: 8. Riktignok står det at ildsjøen ER den annen død i den tradisjonelle Norske bibeloversettelsen, men iom at «villdyret og den falske profet» og «døden og Hades» skal havne i det som her kalles «ildsjøen» forstår du sikkert at denne døden er et bilde, og det 'betyr' at disse som nevnt kastes i denne sjøen. Og når vi vet at dyret, den falske profet, døden og Hades ikke er bokstavelige personer som er ved bevissthet; vet vi også at de ikke kan føle fysisk smerte.
Som G. B. Caird skriver i A Commentary on the Revelation of St. John the Divine, er det i stedet slik at «ildsjøen» betyr «utslettelse og total glemsel».
Det er også slik at mennesker kan havne i ildsjøen. Jesus sa bl.a. til de religiøse lederne på den tiden: "Hvordan kan dere unngå Gehennas LES: Ildsjøens dom?"
I Johannes Åpenbaring kap 19 og 20 er hvem som skal kastes i ildsjøen nevn, og her er det helt klart at det døden, den samme som Jesus overvant, det er djevelen og det er falske profeter blant noen. Ingen av disse skal levnes en mulighet til å leve videre, de skal bekjempes og utryddes. Gjennom hele det Nye testamente så er det skrevet og sakt mye om at på dommens dag vil de gode kreftene være så sterke og sammensveiset at de onde kreftene vil bli beseiret. Det onde har en kraft i seg selv som gjør at de ikke kan samles for det strider imot det ondes natur! Hus skal falle på hus. Denne ildsjøen er altså det stedet som alle onde krefter og fristere skal få sitt endelikt.

Tar med til slutt hva Gud sa til Adam som viser at menneske skal dø, bli adskilt og slutte å opphøre og eksistere hvis de unnlater å ta imot Guds frelses tilbud i Jesus Kristus.

1. Mosebok 3. 22 Herren Gud sa: «Nå er mennesket blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livstreet også og spiser og lever evig!» 23 Så viste Herren Gud dem ut av hagen i Eden og satte dem til å dyrke jorden, som de var tatt av. 24 Han jaget menneskene ut; og øst for hagen satte han kjerubene og det flammende sverd som svinget fram og tilbake. De skulle vokte veien til livets tre.

Mennesket fikk ikke spise av Livets tre. Da ville de leve evig. Mennesket etter syndefallet er skapt for å dø.

1. Mosebok 2. 16 Og Herren Gud gav mannen dette påbud: «Du kan spise av alle trærne i hagen. 17 Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av; for den dagen du spiser av det, skal du dø.»

Mennesket vil dø. Men det er en vei ut av dette. Det er å akseptere Jesus som din personlige frelser og Herre, da vil du få spise av Livets tre og leve evig. For han er det evige liv og livets tre.

1. Joh. b 5. 9 Vi godtar jo vitnesbyrd fra mennesker, men Guds vitnesbyrd er sterkere. For dette er Guds vitnesbyrd: Han har vitnet om sin Sønn. 10 Den som tror på Guds Sønn, har vitnesbyrdet i seg. Men den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd Guds eget vitnesbyrd om sin Sønn. 11 Og dette er vitnesbyrdet: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, eier livet, men den som ikke har Guds Sønn, eier ikke livet.
13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Fra janchristensen.net bibelkommentarene Johannes Åpenbaring 22. 2 Midt mellom byens gate og elven står livets tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet er til legedom for folkene.

I eden hage var livets tre og kunnskapens tre. Her er kun livets tre for muligheten til fall, synd, ulydighet og dom er over. Nå er det bare en evig vår og sommer som står igjen, noe som ingen mennesker kan fatte fylt ut. Kun tro det og la det dvele i tanke og hjerte! At bladene er til legedom taler om at sykdom der finnes men det tror ikke jeg. Det taler om en fullkommenhet som er vedvarende. Den legedommen er for alle i byen.

Ese 28:18 Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdtige handel vanhelliget du dine helligdommer. Derfor lar jeg ild gå ut fra dig, og den skal fortære dig; jeg gjør dig til aske på jorden for alle deres øine som ser dig.
Ese 28:19 Alle som kjente dig blandt folkene, er forferdet over dig; en redsel er du blitt, og du er blitt borte -- for evig tid.

Satan, Antikrist, den Falske Profet, demoner og alle mennesker som ikke tar imot Kristus skal utslettes!


 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.