Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

EVOLUSJON ELLER SKAPELSE?

EVOLUSJON ELLER SKAPELSE?

- Av Grant Jeffries, redigert av Olav Fjærli -

Evolusjonsteorien på vaklende grunn

 

Milliarder av mennesker har gjennom livet blitt opplært til å tro at vitenskapen beviser at evolusjonsteorien er sann. Videre slår man fast at Bibelen tar feil om skapelsen. Dette læres og undervises som en allmenn sannhet i dagens skoler, på høyskoler og fakulteter. Som et resultat av denne universelle oppfatningen, har utviklingslæren ødelagt troen til tusener på tusener av mennesker i løpet av de siste 150 år. Denne teorien om evolusjon har forårsaket at et stort antall mennesker nekter å se nærmere på det Bibelen har å si om skapelsen, livet og personlig frelse. Dette fordi man tror at Bibelen er full av feil. Utviklingslæren hevder at det ikke finnes noen Gud, og at alt som finnes i universet har utviklet seg gjennom tilfeldigheter over milliarder av år.

I dag er derimot evolusjonsteorien i ferd med å falle fra hverandre på grunn av et stort mangel på bevismateriale som støtter den! Svært få vitenskapsmenn holder nå fast ved den opprinnelige evolusjonsteorien, slik den ble fremlagt av Charles Darwin for over 100 år siden. Mange godtar nå at den matematiske sjansen for at liv skulle bli til gjennom tilfeldigheter, er umulig. Et eksempel er Dr. Harold Urey, en nobelprisvinner innen kjemiforskning. Han skrev om evolusjonsteoriens umulighet, men erkjente at han allikevel trodde på den! Han skrev bl. a: "Alle vi som studerer livets opprinnelse oppdager at jo mer vi ser på dette, desto mer opplever vi at det er altfor komplisert til at det kunne ha utviklet seg i det hele tatt. Som en trosartikkel mener vi likevel at livet har utviklet seg fra død materie på denne planeten. Det er bare at kompleksiteten er så stor at det er vanskelig for oss å forestille oss at det virkelig har gjort det."

Hans erkjennelse viser at hans tro på evolusjonsteorien ikke er basert på logikk eller bevis, men på blind tro! Han syntes nemlig at alternativet til evolusjon, en guddommelig skaper, var for uakseptabelt. Ved Alpach Symposium konferansen, som tok for seg evolusjonsteoriens voksende problem, erkjente en av talerne at årsaken til at denne læren fremdeles blir støttet av intellektuelle, utdanningsvesenet og media, ikke har noe med om den er sann eller falsk å gjøre: "Jeg tror det faktum at en teori som er så svak, så lite verifisert og så langt fra de kriterier man ellers bruker innen vitenskapen, er blitt et dogme, har sosiologiske forklaringer." (Gershon Robinson: "The obvious proof", New York: CIS Publishers 1993).
Evolusjonsteorien overlevde med andre ord til tross for mangel på bevis, fordi de VILLE tro at den var sann!

Dagens vitenskapsmenn påpeker at Darwin hadde en søken etter å finne ut sannheten om menneskets opprinnelse, og ut i fra hans egen forutsetning, så hadde han ikke noen annen måte å forklare sine antakelser på. Vitenskapen derimot, har gått videre i løpet av disse hundre år, og man kan ikke forbli på det stadiet man var mens Darwin forsket på dette. Vitenskapen har bygd videre på Darwins teorier, og har senere funnet ut mange ting som de mener er en videreutvikling av Darwins teorier Mange mener også at dette har skapt enn sunn diskusjon omkring spørsmålet om menneskets opprinnelse. Dette kan være greit nok, og folk må få lov til å ha sine egne meninger og teorier om dette. Men det store problem med denne læren er at den idag blir framlagt som en fullstendig dokumentasjon på menneskehetens opprinnelse! Dette blir så presentert med en stor bastanthet av lærere, forelesere, professorer, forskere og vitenskapsmenn verden over.

The Missing Link

Darwin erkjente at millioner av manglende mellomledd, såkalte "missing links", overgangsformer, måtte oppdages i fossiler for å kunne bevise at hans teori om at alle arter gjennom tilfeldige mutasjoner har utviklet seg gradvis, er riktig. Uheldigvis for teorien hans og til tross for at hundrevis av millioner kroner har blitt brukt for å lete etter fossiler over hele verden i over et århundre, har vitenskapsmenn ikke lykkes i å oppdage et eneste av de millioner av "missing links" som må finnes dersom evolusjonsteorien skal være sann!!

En kan finne mange sammensatte skjelletter rundt om på ulike museer rundt om i verden. Men da har man funnet ulike benrester, hvorpå man har forsøkt å sette disse sammen til et skjellett slik man forestiller seg at det kunne ha sett ut. Og da har man også benyttet kunstige ben og proteser i massevis.
Men man har ennå til gode å stille ut et eneste skjellett som beviser at det har levd et eller annet vesen på jorden som er et klart mellomledd eller en overgangsform mellom to ulike arter.

Det er et viktig poeng at de ulike utdanningsgruppene som støtter evolusjonslæren, har oppmuntret sine medlemmer til å nekte å bli med på debatter om evolusjon med de som støtter skapelsesvitenskap ved høyskoler og universiteter. Tilhengerne av evolusjonsteorien fant til sin store skuffelse ut at publikum stort sett trodde på evolusjon før debatten begynte, men ved slutten av debattene godtok mange bevisene for guddommelig skapelse.

Bibelen - en trussel mot evolusjonsteorien!

Når du forstår det veldige antall problemer som foreligger rundt evolusjonsteorien, blir du fort slått av tanken på at det er usedvanlig merkelig at den fortsetter å være universelt godtatt som en allmenn lære. Men svaret på dette er egentlig ganske klart. Dersom evolusjonsteorien og utviklingslæren blir forkastet, vil folk ikke ha noe annet troverdig alternativ enn det Bibelen forteller om at en personlig Gud står bak hele skapelsen. Dette alternativet er helt uakseptabelt for mange mennesker i det moderne samfunn, fordi folk grøsser ved tanken på å en dag stå ansikt til ansikt med en virkelig Gud. De later til å unngå dette emnet ved å la være å undersøke det overveldende materiale som foreligger mot evolusjonsteorien. Det største hinderet for å se med et åpent sinn på hva Bibelen sier om Guds rolle i skapelsen, er intet annet enn våre egne holdninger og fordommer. Men dersom vi legger våre tidligere holdninger til side og gransker materialet nøye, vil sannheten om skapelsen, såvel som vårt eget forhold til Gud, bli tydelig gjennom Bibelen - Guds Ord.

Man kan derfor si at Bibelen er en trussel mot evolusjonsteorien, selv om mange mennesker, også vitenskapsmenn, bare blåser foraktelig av denne påstanden. Nettopp derfor mobiliserer man store krefter på å publisere bøker og skrifter som angivelig skal bevise at Bibelen tar feil. Men dersom man saumfarer disse skriftene like kritisk som mange vitenskapsmenn er overfor Bibelens beretninger, vil man finne at disse såkalte bevis på langt nær holder mål...

Er livet en tilfeldighet?

Sjansen for at livet på jorden skulle ha utviklet seg gjennom tilfeldigheter er meget minimal. Det er umulig å tro at den enkleste levende celle kunne ha blitt til som et resultat av tilfeldigheter, selv om prosessen hadde skjedd over milliarder av år. Vitenskapsmenn fant ut at det må 20 forskjellige aminosyrer til for å kunne produsere proteinene som finnes i selv den minste levende celle. Til tross for vitenskapelige forsøk på å skape disse 20 aminosyrene i laboratoriet, mislykkes de hver eneste gang. Proteinene som levende celler består av, er satt sammen av lange, tynne rekker av aminosyrer, på størrelse med en milliontedel av et menneskes hårstrå. Det minste levende vesenet består av mer enn 500 aminosyrer. Alle disse aminosyrer har dessuten sidegrupper av atomer.

Vitenskapsmenn har funnet ut at 50% av sidegruppene til atomer festet til ikke-levende aminosyrer, finnes på den venstre siden og de restrerende 50% finnes på den høyre siden. Når biologer undersøkte proteinene inne i levende celler, oppdaget de at alle proteiner er "venstrehendte". Alle levende celler inneholder med andre ord aminosyrer med sidegrupper av atomer kun på venstre side. Aminosyrer som har blitt produsert i laboratoriene, er nøyaktig like de som finnes i ikke-levende materie, med 50% "venstrehendte" og 50% "høyrehendte". Allikevel kan levende celler kun eksistere når atomene bare er "venstrehendte". For å beregne sannsynligheten for at liv skulle bli til gjennom tilfeldigheter, regnet forskerne ut sannsynligheten for at aminosyrer skulle forme kjeder av atomer kun på "venstre hånd". Sannsynligheten for at dette skulle skje tilfeldig er 1 til 10 opphøyd i 123!! Det er med andre ord fullstendig umulig at selv et eneste protein skulle ha blitt formet tilfeldig, enda mindre det enorme antallet sammensatte proteiner som utgjør alt levende i vår verden. Det begynner da å bli nærliggende å tro på at en Skaper skapte verden i et bestemt øyeblikk.

Proteinene i levende vesener er satt sammen av lange kjeder av ulike aminosyrer som er lenket sammen i nøyaktig rekkefølge for at proteinene skal kunne leve. Vitenskapsmenn som støtter evolusjonsteorien tror at disse sammensatte aminosyrene enkelt og greit kom sammen ved en tilfeldighet, i nøyaktig den rekkefølgen som er nødvendig for at liv skal eksistere. Dette er matematisk umulig! Matematikere har regnet ut sannsynligheten for at disse 500 aminosyrene skulle legge seg i riktig rekkefølge for å produsere en eneste levende celle, til å være 1 til 10 opphøyd i 200!!

Selv om aminosyrer og kjemikalier kunne kombineres en trillion ganger raskere enn det de gjør i laboratoriene, og eksperimentet brukte hvert eneste atom som finnes på denne planeten, så er sjansene for at et eneste levende protein skulle dannes tilfeldig, mindre enn 1 til 10 opphøyd i 166!! Dette tallet overstiger kraftig det totale antall atomer som finnes på hele planeten. Sannsynligheten for at et eneste levende protein skulle formes helt tilfeldig, er like stor som for at et menneske med bind for øynene ville finne ett eneste sandkorn som var malt med gull, i et univers bestående av femti milliarder galakser som hver hadde to hundre millioner stjerner - satt sammen av ingenting annet enn sand!!

For å skape liv behøves en mye mer sammensatt og komplisert struktur enn enkle aminosyrer og proteiner. DNA (deoksyribonukleinsyre) skaper den genetiske koden som kommanderer de ulike delene i cellen til å forme livets byggesteiner. Matematikere har regnet ut at sannsynligheten for at et eneste DNA skulle dannes ved en tilfeldighet, er 1 til 10 opphøyd i 155!!

Enhver som tror at livet på jorden har utviklet seg tilfeldig, uten tilstedeværelsen av en overnaturlig intelligens, må gjøre dette av en absolutt blind tro! Beslutningen om å akseptere evolusjonslæren gjenspeiler et sterkt behov for å overse den overveldende dokumentasjon som tilsier at universet er skapt av Gud.

Den genetiske koden som styrer livet

Den utrolig intrikate genetiske DNA-koden styrer hvert eneste av kroppens elementer og celler hos alle biologiske skapninger. Den genetiske koden inneholder enorme mengder informasjon. Professor Leslie Orgel, en vitenskapsmann på dette området, skrev: "Den genetiske kodens opprinnelse er det mest forvirrede aspektet ved livets opprinnelse." (Leslie Orgel, "Darwinism at the very beginning of life", 1982.)

Vitenskapsmenn som studerer genetikk forstår at den genetiske informasjonen som er kodet inn i et DNA hos selv den enkleste livsform, inneholder en enorm mengde informasjon som er mer komplisert enn noe dataprogram i verden. Sir Fred Hoyle, en av dette århundres største biologer, skrev: Svært liten biokjemisk utvikling kan ha funnet sted på jorden. Dersom man regner antall forsøk på å samle aminosyrer som er nødvendige for å danne enzymer, er sannsynligheten for å oppdage dem gjennom tilfeldig stokking, mindre en 1 til 10 opphøyd i 400 000." (Fred Hoyle, "Where microbes boldly went",
side 412-415).

Som et resultat av sine funn, forlot Hoyle til sist sin agnostisisme og begynte å tro på en spesiell skapelse av alt liv. Flere høytstående vitenskapsmenn har konkludert med at livet må ha blitt ført til jorden fra selve verdensrommet, fordi sjansen for at livet spontant skulle ha utviklet seg på jorden er så liten at det umulig kan ha skjedd. Noen av disse vitenskapsmennene, slik som Sir Fred Hoyle og Dr. Frances Crick, kom frem til en teori om at livet kom fra en del av universet, for så å bli importert til jorden av en utenomjordisk intelligens. Men denne nye løsningen løser slett ikke deres problemer. Den skyver bare problemet bort fra jorden og over til et ukjent sted i verdensrommet. Hvis livet ikke kunne oppstått ved en tilfeldighet her på jorden, hvordan skulle det være mere sannsynlig et eller annet sted ute i universet? Hvorfor ikke bøye seg for Bibelen, som slår fast at det er selvsagt bare Gud som kunne ha skapt et så sammensatt og velorganisert liv?...

Legevitenskapen oppfyller Bibelske uttalelser

Bibelen sier at: "Glede i hjertet gir god helse, men mismot tærer på marg og ben." (Ordspråkene 17,22). Mens mange av Bibelens lesere bare tar dette rådet som en generell uttalelse, ville de bli overrasket over å høre at moderne psykiatri har oppdaget at godt humør og latter virkelig forbedrer helsen vår. En artikkel i avisen Birmingham News, med tittelen "Latter = Helsemedisin", bekrefter uttalelsen i Ordspråkene. I artikkelen står det bl. a. at vitenskapsmenn har oppdaget at latterfølelsen frigir visse hormoner og endorfiner som i stor grad forbedrer velværen vår. Dette er nå allment godtatt blant leger og forskere verden over, og vi ser en utvikling av latterkurs, smilekurs osv.

I 3. Mosebok 17,11 sier Moses: "For livet til kjøttet er i blodet..." Denne uttalelsen demonstrerer en avansert vitenskapelig og medisinsk kunnskap, på en tid da den medisinske kunnskapen var minimal.
Uttalelsen til Moses var uttrolig kunnskapsrik, fordi leger har funnet ut at blodet er helt essensielt for mange av livsprosessene i kroppen vår. Blodet bærer med seg næring og materiale som gir vekst, bringer legedom, lagrer energi som fett og støtter hvert eneste organ i kroppen. Hvis blodtilførselen blir stanset til en del av kroppen, begynner denne delen umiddelbart å dø. Blod er helt nødvendig for å bekjempe sykdom, for at sår skal kunne gro og for å produsere ny hud og nye celler. I flere hundre år pleide uvitende leger å "blø" sine pasienter ved å tappe dem for store mengder blod. Dette gjorde de i et forgjeves forsøk på å bekjempe sykdom. De forstod ikke at blodet er livsnødvendig for alt levende kjøtt, slik Bibelen selv sier det: "livet til kjøttet er i blodet."

Gjennom hele Bibelen finnes det uttalelser som idag kan testes hvorvidt de er korrekte eller ikke. Dette skyldes alle fremskritt innen vitenskapen de siste tiårene. Første Mosebok beskriver den overnaturlige skapelsen av menneskene med disse ordene: "Og Herren Gud formet mennesket av jordens støv, og Han blåste livets ånde inn i hans nesebor. Og mennesket ble til en levende sjel." (1.Mosebok 2,7)
I mange år lo vitenskapsmenn av Bibelens simplistiske beskrivelse av Gud som brukte "jordens støv" for å lage de komplekse delene og molekylene som et menneske består av. Men det har etterhvert blitt en velkjent sannhet at leire og jord inneholder hver eneste bestanddel som finnes i selve menneskekroppen!

Det vil kanskje overraske mange å høre at flere av de absolutt største vitenskapsmennene i historien var
bibeltro kristne, som helt og holdent godtok at Guds Ord var fullstendig vitenskapelig korrekt. Isaac Newton for eksempel, muligens den største vitenskapsmann i historien, trodde helt og holdent på Guds Ord og Skapelsen. Blant andre vitenskapsmenn med en sterk tro på Gud er: Lord Kelvin - mannen bak læren om termodynamikk; Louis Pasteur - mannen som oppdaget pasteurisering; Johann Kepler - som står bak moderne astronomi; og Robert Boyle - den største kjemikeren av sin tid. Det viser seg for at med hver ny vitenskapelig oppdagelse, finner vi ytterligere bevis for det komplekse mønsteret som Gud brukte for å skape vårt univers...

Skapelsen av universet

Den første setningen i Bibelen lyder slik: "I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden..." (1. Mosebok 1,1). Frem til 1950 trodde de fleste vitenskapsmenn på ulike varianter av "teorien om stasjonær tilstand", som hevder at universet alltid har eksistert slik vi kan observere det i dag. Denne teorien gikk fullstendig imot Bibelen som, slik det står på de første sidene i den, forteller oss at Gud skapte universet på et bestemt tidspunkt i historiens begynnelse. Nye oppdagelser innen astronomi og astrofysikk, tvang derimot den vitenskapelige verden til å endre sin teori.

I dag aksepterer nesten alle vitenskapsmenn en eller annen versjon av teorien om "The Big Bang", som hevder at hele universet ble til på et bestemt tidspunkt, da en tett masse av materie eksploderte og formet alle stjernene, galaksene og planetene som vi i dag kjenner til. Dr. P. Dirac, en nobelprisvinner fra Cambridge-universitetet, skrev: "Det virker klart at skapelsen fant sted på et bestemt tidspunkt."
Inntil ganske nylig ble ordet skapelse aldri annerkjent eller anvendt av vitenskapsmenn, hverken i skrevet form eller muntlig. Så skrev Dr. A. Vilenkin en artikkel i 1982-utgaven av det internasjonale fysikktidsskriftet Psysics Letters, med tittelen "Universets skapelse utav ingenting".

Mens vitenskapsmenn hevder at skapelsen av universet ligger "utenfor kjente lover innen fysikk", forteller Guds Ord oss klart og tydelig at Gud skapte himmelen og jorden. Men i motsetning til Big-Bang teorien, og dens teoretiske eksplosjon, hevder Bibelen at Gud skapte hele universet med intelligens og en klar hensikt. Men hvem har rett, og hvilken teori skal vi bygge vår viten på?

Bibelen forteller at Gud utfordret patriarken Abraham og bad ham telle stjernene, for å demonstrere det enorme antall som Han med sin overnaturlige kraft hadde skapt: "Så tok Han Abraham med utenfor og sa: Se nå opp mot himmelen og tell stjernene, om du er i stand til å telle dem. Så sa Han til ham: Slik skal din ætt bli" (1. Mosebok 15,5). Uten hjelpemidler kan intet menneskeøye se og telle mer enn 1029 stjerner. Med kikkert eller et billig teleskop, kan du se over 3300 stjerner. I løpet av de siste årene har moderne teleskop gjort oss i stand til å øyne over to hundre millioner stjerner i vår egen galakse, som kalles Melkeveien.

Så sent som i 1920 trodde astronomer at vår galakse utgjorde hele universet. Men i 1925 brukte den store astronomen Edwin Hubble sitt ett hundre tommers speilteleskop oppe på Mount Wilson, det høyeste kjente fjellet i verden på den tiden. Han fikk da øye på helt nye stjernegalakser mer enn 9,6 millioner billioner kilometer unna vår planet jorden. Professor Hubble beviste at universet består av like mange galakser utenfor vår galakse, som det finnes stjerner i vår egen galakse - Melkeveien. I løpet av de siste 50 år har kraftige teleskoper vist at universet, som vi kjenner det, består av over ti milliarder galakser lik vår egen melkevei! Og Bibelen sier at en guddommelig intelligens står bak det hele, slik Kong David skrev: "Himlene ble dannet ved Herrens Ord, og alle stjernene ved et pust fra Hans munn...For Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der." (Salme 33,vers 6 og 9).

Bibelen sier også at Gud delte vannene under himmelen, fra vannene som var over himmelen: "Så sa Gud: "Det skal bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann." Slik gjorde Gud hvelvingen og skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene som var over hvelvingen..." (1. Mosebok 1,6-7). Denne uttalelsen forteller at Gud skapte en stor mengde vann som Han plasserte i himlene eller ute i verdensrommet. Finnes det så noen bevis for at denne eldgamle uttalelsen fra Bibelen skulle stemme? Det virket svært usannsynlig at det skulle finnes vann ute i verdensrommet, inntil ganske nylig. Nye astronomiske oppdagelser har ubestridelig bevist at det finnes enorme mengder vann ute i verdensrommet, akkurat slik Bibelen hevder. På grunn av ekstreme temperaturer, er vannet i verdens- rommet selvfølgelig frosset til permanent is. Nylig oppdaget våre satelitter store mengder iskalotter på Mars, samt i ringene rundt Saturn. I tillegg vet vi nå at de enorme kometene som farer gjennom vårt solsystem, er satt sammen av massiv is. Den siste vitenskapelige forskningen har dessuten vist at det finnes enorme mengder is ved ytterkanten av vårt solsystem. Ort skyen, ved kanten av vårt solsystem, er et svært område ute i rommet, som man regner med inneholder så mye som en billion store kometer, bestående av is og stein.

Man regner med at flere av de store kometene inneholder så mye som en trillion tonn med is. De enorme mengdene med vann som finnes i våre hav, er mindre enn en brøkdel av mengdene med vann som finnes "over hvelvingen i himlene", slik som det står i 1. Mosebok. Et skriftsted i Jobs bok henviser også til is og frost i verdensrommet: "Har regnet noen far? Eller hvem var far til duggdråpene? Hvilket morsliv kommer isen fra? Og himmelens rim, hvem fødte det? Vannet hardner som stein, og dypets overflate fryser til. Kan du binde sammen Sjustjernens bånd eller løsne Orions lenker?" (Job 38,28-31). Hvem andre enn Gud kunne gitt et oldtidens menneske en slik kunnskap om himmelens rim, og ikke minst om Sjustjernen? For over tre tusen år siden ble dette om "Sjustjernens bånd" og "Orions lenker" skrevet ned av den inspirerte forfatter. På den tid fantes det ingen stjernekikkerter. Spektroskopet og astrofysikken var ukjent. Likevel blir disse stjernebildene omtalt som om det skulle være uttalt av en av vår tids astronomer som grundig hadde studert dem med våre moderne hjelpemidler!

Astronomer forteller hvordan Syvstjernen er omgitt av en stjernetåke som strekker seg aver hele stjernegruppen. Spektroskopet har vist at de alle består av samme stoff, og at de beveger seg i samme retning med samme fart. En ukjent kraft fører dem fram og holder dem sammen. Bibelen sier at dette er Den Allmektiges kraft. Han har knyttet Sjustjernens bånd, som ingen kan løse, ifølge profeten. Hvordan kunne noen skrive på denne måten for nesten 3500 år siden? Er det kanskje en Gud som står bak denne uttalelsen?

Begrepet "Orions lenker" er også blitt bevist av astronomien. Om dette stjernebildet skriver astronomen R. Proctor i boken Other worlds than ours slik: "Det er en berettiget slutning fra alle foreliggende fakta, at alle tåkeflekkene i denne regionen tilhører en tåkegruppe med forgreninger til disse stjernene. Som et mektig belte synes denne tåkeregion å holde stjernene i nær forbindelse med hverandre, og det viser oss på en måte som ikke kan mistydes, at disse stjerner og stjernetåker danner et sammensatt system." "Orions lenker", skrev profeten Job i en fjern fortid. "Et mektig belte synes......å holde stjernene i nær forbindelse med hverandre", konstaterer vitenskapen over 3000 år senere...

Vi finner enda en bemerkelsesverdig uttalelse om Sjustjernen i Bibelen: "Søk Ham som gjorde de sju stjernene og Orion." (Amos 5,8). Amos` uttalelse om de "sju stjernene" henviste til stjernebildet Pleiadene. Bibeloversettere og forskere har i lang tid vært forundret over dette verset, ettersom det menneskelige øyet bare kan observere seks stjerner i stjernebildet Pleiadene. Nå kan imidlertid moderne teleskoper vise at det finnes en sjuende stjerne i Pleiadene, og den er så utydelig at den bare kan sees gjennom et teleskop! Hvordan skulle Amos ha visst at det fantes "sju stjerner" i dette stjernebildet, dersom ikke Gud hadde fortalt ham det? Og nå vet vi at Bibelen hele tiden hadde rett i sin beskrivelse av dette stjernebildet, slik det ble skrevet ned av profeten Amos for over 2500 år siden!

Profeten Jesaja skriver: "Løft deres øyne mot det høye og se: Hvem har skapt disse ting? Han er den som fører stjernene ut i fastsatt tall, som kaller dem alle ved navn." (Jesaja 40 26). Jesaja snakker om at stjernene blir ført. Dette taler om bevegelse. Men på den tid Jesaja skrev dette, omlag 700 år f.Kr., så hadde man ingen forståelse av stjernenes bevegelse. Man tenkte seg universet som en meget stor lukket sal. Himmelen var taket, og fra dette hang stjernene ned som lamper. Omlag 2000 år før vitenskapen fant ut at stjernene beveger seg etter bestemte lover, ble dette skrevet ned av en inspirert profet!

En annen profet, Jeremia, skriver: "...Herren, som satte solen til å lyse om dagen, og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten..." (Jeremia 31,35). Han sier at solen, månen og stjernene følger bestemte fysiske lover. Da dette ble skrevet, ca. 600 år f.Kr., trodde folk at formørkelser var et utslag av ulike guders vrede, men profeten slår fast at alt skyldes lover som Skaperen har gitt. Og nesten tusen år før den tid igjen, skrev en annen inspirert profet: "Kjenner du himmelens lover? Fastsetter du dens herredømme over jorden?" (Job 38,33).

Loven om energiens konstans

Etter omfattende eksperimenter har moderne vitenskapsmenn utviklet to fundamentale lover for termodynamikk, som beskriver vårt eget univers. Den første av disse lovene, er loven om energiens konstans. Den viser at energi kan hverken skapes eller ødelegges. Loven om energiens konstans ble forklart av science fiction forfatteren Isaac Asimov på denne måten: "Energi kan overføres fra et sted til et annet, eller overføres fra en form til en annen, men den kan hverken skapes eller ødelegges." Denne loven sier med andre ord at mengden av energi som eksisterer i hele vårt univers, forblir konstant og den vil aldri endre seg. Når et kjernefysisk våpen eksploderer, vil f. eks. uran 235 og plutonium, som finnes inne i stridshodet, ikke bli tilintetgjort. Materien går simpelthen over til å bli varme- og lysenergi! Hvert eneste eksperiment har bekreftet denne loven om energiens konstans som den mest grunnleggende forståelsen av måten universet fungerer på.

Selv om denne grunnleggende loven i universet ikke ble oppdaget og vitenskapelig bevist før i vårt eget århundre, har Bibelen inneholdt dette prinsippet i flere tusen år. Moses skrev i 1. Mosebok: "På den sjuende dagen fullendte Gud sitt verk, det Han hadde gjort. Så velsignet Gud den sjuende dagen og helliget den, for på den dagen hvilte Han fra hele sitt verk, det Gud hadde skapt og formet." (1. Mosebok 2,2-3). Dette avsnittet forteller at da Gud hadde fullført skapelsen av mennesket på den sjette dagen, så hvilte Han fra hele sitt verk, det Han hadde gjort. På den syvende dagen var verket ferdig fullført. Dette forteller faktisk om denne loven om energiens konstans! All energi var ferdig skapt og forløst av Gud på den syvende dagen, og deretter har det alltid vært der. Vi kan hverken øke eller minke dette...

 

 

Loven om entropi

Den andre vitenskapelige loven for termodynamikk, er loven om entropi. Denne loven beskriver det faktum at alle systemer og elementer i universet, har en tendens til å brytes ned til en lavere orden av energi eller organisasjon. En annen måte å uttrykke dette på, er å legge merke til at alle ting, enten det er et hus, en bil, et sverd, et dyr eller et menneske - brytes etter hvert ned til rust eller støv. Gjennom hele historien har menneskeheten kunnet være vitne til at alle ting, fra en menneskekropp og til et prektig hus, begynner å forfalle fra det øyeblikk det er i maksimal orden, helt til objektet flere år senere slutter å fungere. Hvis du tenker grundig igjennom dette universelle prinsippet, bør du umiddelbart kunne se at det strider imot hele evolusjonsteorien, ja faktisk beviser at den må være feil! Evolusjonsteorien hevder at alle enkle systemer og elementer blir mer og mer organisert og komplisert, helt gjennom tilfeldigheter. Men denne loven om entropi viser, sammen med vitenskapelige observasjoner, at alle systemer og elementer vil forfalle og nedbrytes over tid, til noe som er mindre organisert og mindre anvendbart. Ofte brytes objektet ned til det er bare rust eller støv igjen. Denne loven stemmer på ingen måte overens med utviklingslæren.

Tenk på hvilke konsekvenser dette får. Loven om energiens konstans viser at universet neppe kunne ha skapt seg selv. Det må ha blitt ha blitt skapt av en overnaturlig kraft utenfor universet. Samtidig viser loven om entropi at hele universet forfaller, ettersom det brytes ned til lavere orden av tilgjengelig energi. Dette faktum viser at universet trolig må ha blitt skapt ved et bestemt tidspunkt i fortiden, og at det har forfalt konstant siden det øyeblikket det ble skapt! Et eksempel på dette er det faktum at solen brenner opp sitt atombrensel med 200 000 kjernefysiske eksplosjoner i sekundet, noe som gjør at det strømmer enorme mengder stråling gjennom vårt solsystem. Og ettersom den brenner opp sitt lager av atombrensel, er det logisk at det må ha vært et fjernt tidspunkt en eller annen gang i en fjern fortid, der solen ble skapt og denne prosessen ble satt igang. Forskere har også regnet ut at solen vil "brenne ut" og slutte å lyse en eller annen gang i fremtiden.

Jordens befolkning

De som forkaster Bibelens beretning om en guddommelig skapelse, tror på utviklingslærens argument om at menneskeheten gjennom tilfeldigheter har utviklet seg fra lavere livsformer over milliarder av år.
En av deres konklusjoner er at menneskeheten har eksistert på denne jorden i mer enn en million år. I motsetning til denne evolusjonistiske oppfatningen, sier Bibelen at mennesket ble skapt for omtrent seks tusen år siden - dette ifølge kronologiske data som presenteres i Det gamle testamentet. Bibelen sier klart, gjennom en detaljert liste over generasjonene fra Adam til Kristus, at det første mennesket - Adam - ble skapt omtrent fire tusen år før Jesu fødsel; Lukas evangelium kap 3, vers 23-38. Det eksisterer dermed en enorm uoverensstemmelse mellom evolusjonistenes standpunkt om menneskets opprinnelse for ca. en million år siden, og Bibelen som slår fast at mennesket ble skapt av Gud for ca. seks tusen år siden.

La oss se på menneskehetens vekstrate, for å bestemme hvorvidt Bibelens kunngjøring om at mennesket ble skapt for bare 6000 år siden, eller evolusjonistenes synspunkt om at mennesket har utviklet seg over en million år, stemmer overens med kjente vitenskapelige fakta. I følge Bibelen overlevde 8 mennesker - fire par - den store flodbølgen (syndfloden) for omtrent 4300 år siden. For å ikke ta for hardt i, vil vi utføre disse beregningene ut fra en antakelse om at menneskeheten startet for 4300 år siden, med bare ett eneste overlevende par, og at hver familie kun produserte gjennomsnittlig 2,5 barn de neste århundrene. Befolkningsveksten er da mye lavere enn hva den har vært i dette århundret. Dersom familiene produserer to barn i gjennomsnitt, ville befolkningstallet forbli statisk og ikke vokse. Denne forsiktige antagelsen om et gjennomsnitt på 2,5 barn per familie vil dekke et naturlig bortfall gjennom krig, sult, sykdom, epidemier og naturkatastrofer. Vi tar også med at gjennom historien har den gjennomsnittlige levealder vært kun 43 år per generasjon.

Ved å gjøre bruk av disse beregninger, ville det i løpet av av de siste 4300 årene ha vært ett hundre generasjoner, som hver for seg varte i 43 år. Beregningen viser at vår befolkning fra tiden etter syndfloden og til i dag, ville ha vokst til omtrent fem milliarder mennesker! Da er det meget fascinerende å merke seg at verdens befolkning i dag, på ca. 5,5 milliarder mennesker, er nesten identisk med det vi ville forvente dersom menneskene begynte å befolke verden igjen etter syndfloden for 4300 år siden! Dette regnestykket er hentet fra professor Henry M. Morris og hans glimrende avhandling på dette området i boken "The biblical basis for modern science", 1984: side 414-426.

La oss nå se på hvordan jordens befolkning ville ha sett ut dersom evolusjonsteorien er korrekt. Evolusjonister som tror at mennesker har eksistert i over en million år, har et uoverkommelig problem. Ut fra de samme antakelser om at en gjennomsnittlig levealder per generasjon er 43 år, vil befolknings- veksten over en million år produsere 23 256 påfølgende generasjoner. Hvis vi da regner ut den forventede befolkning ved å begynne med et par for en million år siden, for så å benytte den samme antakelse om at en generasjon varer i 43 år og at det produseres 2,5 barn per familie, viser utregningene at vi i dag skulle hatt en befolkning på 10 opphøyd i 2091 mennesker! Evolusjonsteorien om en million år med forsiktig tilvekst, ville likevel ha produsert trillioner x trillioner x trillioner x trillioner med mennesker som skulle ha levd på vår planet i dag! For å sette dette i rette perspektiv, så er tallet langt større enn det totale antall atomer i hele universet!! Dersom menneskeheten har levd på jorden i millioner av år, skulle vi alle ha stått på enormt høye fjell av bein fra trillioner av skjeletter fra mennesker som døde i tidligere generasjoner...

Men til tross for all arkeologisk og vitenskapelig forskning de siste to hundre år, har vitenskapsmennene ikke funnet så mye som en brøkdel av alle de skjelettene som i følge evolusjonsteorien skulle ha vært der. Konklusjonen blir da temmelig oppsynsvekkende: Bibelens fortelling om Noahs familie, som befolket jorden etter syndfloden for omtrent 4300 år siden, er i overrensstemmelse med dagens befolkningsantall! (Se 1. Mosebok, kap. 7 og 8).

Skapelsens under

Bibelen hevder at Gud skapte alle levende skapninger på jorden. Når vi undersøker disse skapningene nærmere, oppdager vi en kompleksitet som i seg selv strider imot evolusjonsteorien, som hevder at disse dyrene og deres oppførsel er et resultat av tilfeldigheter. Et av de mest bemerkelsesverdige eksemplene på guddommelig design, er det faktum at fuglene har hule bein. Dette gjør dem mye lettere enn de ville vært dersom de hadde hatt normale bein, og dette letter selve flygingen betraktelig.

La oss ta hakkespetten som et eksempel. Den har to tær foran og to tær bak. Dette gjør at den kan gripe tak i trestammen med føttene, mens den hakker etter insekter. Mens alle andre fugler har nebb som er direkte forbundet med hodeskallen, er det bare hakkespetten som har et svamplignende materiale mellom nebbet og hodeskallen. Dette fungerer som en støtdemper, mens den hakker i timevis i trestammen på leting etter innsekter. Noen hakkespetter har faktisk hakket seg igjennom betong i sin søken etter innsekter. Hakkespettens korte halefjær fungerer som en støtte for å holde kroppen mot trestammen, mens den hakker etter mat. Når den finner et hulrom som har blitt lagd av innsekter, stikker hakkespetten sin ekstremt lange tunge inn i det smale hullet, helt til den når sitt bytte. Til forskjell fra andre fugler, er hakkespettens tunge ikke festet til den bakre delen av munnen. Hakkespettens tunge er utrolig nok omtrent to meter lang og festet inne i hodeskallen, noe som tillater den å lete etter innsektene langt inne i trestammen.

De som fornekter guddommelig skapelse, tror at det biologiske livs utrolige kompleksitet er et resultat av tilfeldig utvikling, uten noen intelligent design bak det hele. Dette argumentet virker nærmest latterlig for den som undersøker mennesker og dyrs utrolige kompleksitet. Den som ærlig og grundig betrakter all tilgjengelig dokumentasjon, bør sterkt overveie muligheten for at Gud har skapt dette fantastiske mønsteret.

Et eksempel på dette mønsteret, er hvordan fuglene forflytter seg. Manx lirene, som lever i Wales, flyr fra Amerika og hjem hvert år. De tilbakelegger en distanse på 40 kilometer hver dag. En Manx lire ble fraktet med fly til USA. Da vitenskapsmennene slapp fuglen fri i Boston, fløy den utrolig nok over Atlanterhavet og tilbake til sitt hjem i Wales, mer enn 3200 kilometer unna, på mindre enn tolv dager! Og dette til tross for at denne fuglen aldri tidligere hadde fløyet over havet. Gjorde denne fuglen denne presisjonsreisen kun ved en tilfeldighet? Hvordan kunne dette skje dersom ikke Gud hadde gitt fuglen kunnskap om hvor den hadde sitt hjem?

Et annet eksempel på Guds kreative design finner vi i klapperslangens evne til å oppdage sitt bytte. Denne evnen har den på grunn av et lite sanseorgan som finnes mellom slangens nesebor og øyne. Dette organet er så sensitivt at den kan oppdage den minste temperaturforandring. Denne evnen til å merke den nøyaktige temperaturen hos objektet foran slangen, gjør den istand til å nøyaktig beregne avstanden og retningen til byttet. Denne evnen til å merke en så liten temperaturendring, er så vanskelig at kun et datastyrt termometer kan gjøre det samme. Hvordan kunne en slik evne ha utviklet seg hos klapperslangen rent tilfeldig?

Det menneskelige øyet

Tenk på menneskets øye og spør deg selv om noe så komplisert kan være et resultat av tilfeldigheter? Når et barn blir unnfanget i morens mage, sender den genetiske koden som styrer øyet, signaler til barnets kropp om å begynne å gro optiske nerver fra hjernen og fra selve øyet. Hvert øye har en million nerveender som begynner å vokse gjennom kjøttet og mot barnets hjerne. Samtidig begynner en million optiske nerver å vokse gjennom kjøttet og mot babyens øye. Hver av millionene av optiske nerver må finne og knytte seg til sin rette partner for at syn skal eksistere! Skjer dette ved en tilfeldighet med alle de øyer som blir til?

Vi blir imponert når veiingeniører klarer å få to tunneler som er 12 meter brede og som graves ut fra motsatte sider av fjellet, 5-6 kilometer fra hverandre, til å møtes riktig på midten av tunnelen. Men hver dag blir hundretusenvis av barn født med evnen til å se. Kroppen deres har klart å få en million separate optiske nerver fra hvert øye til å møte den matchende optiske nerven som vokser fra barnets hjerne. Dersom du tror at dette mirakuløse designet er et resultat av tilfeldigheter, da har du virkelig en sterk tro!

Menneskets øye har evnen til å overføre over 1,5 million meldinger til hjernen samtidig. Netthinnen bak øyet inneholder et tett område med "staver" og "tapper" som samler og tolker informasjonen de får fra øyet. Netthinnen inneholder over 137 millioner nerver som hjernen bruker til å evaluere data, i sitt forsøk på å tolke situasjonen foran øynene våre. 130 millioner av disse spesielle cellene er staver som gjør oss istand til å se ting i svart/hvitt, mens omtrent sju millioner øyeceller er kjegleformede celler som gjør at vi kan se ting i farger. Hver av disse 137 millioner celler kommuniserer direkte med hjernen, noe som tillater oss å tolke synsinntrykket foran oss.

Den menneskelige hjerne

Menneskets hjerne er det mest kompliserte organet vi kjenner til. Selv om den veier mindre enn 1,4 kilo, inneholder hjernen svært intrikate nerveforbindelser med mer enn tretti milliarder spesialceller, kjent som neuroner. I tillegg finnes det to hundre og femti milliarder glialceller, som forenkler kommunikasjonen mellom neuronene. Hver av disse tretti milliarder neuronene er koblet sammen med andre neuroner i meget kompliserte forbindelser. Hver neuron er direkte forbundet mer enn femti tusen andre neuroner, noe som gjør at meldinger kan sendes umiddelbart til og fra hjernen

På mindre enn et sekund kan hjernen din regne ut banen til en handball som kommer mot deg i 50 km/t uten forvarsel. På et øyeblikk beregner hjernen ut din posisjon, ballens bane og sender detaljerte elektroniske meldinger til musklene i armene og beina dine, slik at du skal komme i rett posisjon til å ta imot ballen. Til tross for at man har brukt hundrevis av milliarder dollar på avansert forskning gjennom de siste 50 år, så finnes det intet datasystem i verden som kan måle seg med denne umiddelbare beregningen som er nødvendig for at et menneske skal kunne ta imot en handball! Når vi ser nøye på denne dokumentasjonen, tror jeg at mange vil konkludere med at universet og alt liv ble skapt og designert av Gud, akkurat slik det står i Bibelen.

De mange vitenskapelige uttalelsene vi finner i hele Bibelen er kanskje det sterkeste beviset på Guds inspirasjon. Det finnes ingen påviste vitenskapelige feil i Bibelen. Denne uomtvistelige dokumentasjonen gir oss overveldende grunn til å tro at Gud finnes, og at Han inspirerte forfatterne av Bibelens bøker til å skrive ned Hans budskap til hele menneskeheten. Den fabelaktige vitenskapelige innsikten og åpenbaringen som finnes i Bibelen, fra 1. Mosebok og til Åpenbaringsboken, fungerer som Guds ekte signatur på Skriftens sider og autentiserer dermed Guds Ord..


Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.