Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Apostelen Paulus' Misjonsreiser
Kart over steder omtalt i bibelen
Apostelen Paulus’ misjonsreiser

1. Gasa. Filip forkynte om Kristus og døpte en etiopisk hoffmann på veien til Gasa (Apg 8:26–39).

2. Jerusalem. Se på kart 12 om begivenheter i Jerusalem.

3. Joppe (Jaffa). Peter mottok i et syn at Gud gir omvendelsens gave til hedningene (Apg 10; 11:5–18). Peter oppreiste Tabita fra de døde (Apg 9:36–42).

4. Samaria. Filip virket i Samaria (Apg 8:5–13), og Peter og Johannes underviste her senere (Apg 8:14–25). Etter at de hadde overdratt Den Hellige Ånd, forsøkte trollmannen Simon å kjøpe denne gaven av dem (Apg 8:9–24).

5. Cesarea. Etter at en engel hadde betjent en høvedsmann kalt Kornelius, lot Peter ham bli døpt (Apg 10). Paulus holdt sin forsvarstale fremfor Agrippa her (Apg 25–26; se også JS—H 1:24–25).

6. Damaskus. Jesus viste seg for Saul (Apg 9:1–7). Etter at Ananias gav Saul synet tilbake, ble Saul døpt og begynte sin tjenestegjerning (Apg 9:10–27).

7. Antiokia (i Syria). Her ble disiplene kalt kristne for første gang (Apg 11:26). Agabus profeterte om hungersnød (Apg 11:27–28). Det ble stor uenighet i Antiokia med hensyn til omskjæring (Apg 14:26–28; 15:1–9). Paulus startet sin andre misjonsreise sammen med Silas, Barnabas og Judas Barsabbas (Apg 15:22, 30, 35).

8. Tarsus. Paulus’ hjemby. Paulus ble sendt hit av brødrene for å beskytte sitt liv (Apg 9:29–30).

9. Kypros. Etter å ha blitt forfulgt flyktet noen hellige til denne øya. (Apg 11:19). Paulus reiste over Kypros på sin første misjonsreise (Apg 13:4–5) noe også Barnabas og senere Markus gjorde (Apg 15:39).

10. Pafos. Paulus forbannet en trollmann her (Apg 13:6–11).

11. Derbe. Paulus og Barnabas forkynte evangeliet i denne byen (Apg 14:6–7, 20–21).

12. Lystra. Da Paulus og Barnabas helbredet en vanfør, ble han og Barnabas hyllet som guder. Paulus ble stenet og antatt død, men han livnet til og fortsatte å forkynne (Apg 14:6–21). Timoteus’ hjemsted (Apg 16:1–3).

13. Ikonium. Paulus og Barnabas talte her på sin første misjon og ble truet med stening (Apg 13:51–14:7).

14. Laodikea og Kolossæ. Laodikea er en av de grener i Kirken som Paulus besøkte og mottok brev fra (Kol 4:16). Det er også en av de syv byer som er nevnt i Johannes åpenbaring (de andre er Efesus, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes og Filadelfia. Se Åp 1:11). Kolossæ ligger 18 km sydøst for Laodikea. Paulus skrev til de hellige som bodde her.

15. Antiokia i Pisidia. På sin første misjonsreise underviste Paulus og Barnabas jødene om at Kristus stammet fra David. Paulus tilbød evangeliet til Israel, så til hedningene. Paulus og Barnabas ble forfulgt og kastet ut (Apg 13:14–50).

16. Milet. Mens han var her på sin tredje misjonsreise, advarte Paulus Kirkens eldster og sa at “glupende ulver” ville komme inn i flokken (Apg 20:29–31).

17. Patmos. Johannes satt som fange på denne øya da han mottok de syn som nå er i boken Johannes åpenbaring (Åp 1:9).

18. Efesus. Apollos talte her med kraft (Apg 18:24–28). På sin tredje misjonsreise underviste Paulus to år i Efesus, og omvendte mange mennesker (Apg 19:10, 18). Her gav han Den Hellige Ånds gave ved håndspåleggelse (Ap 19:1–7) og utførte mange mirakler som å kaste ut onde ånder (Apg 19:8–21). Diana-tilbedere fikk istand et stort oppstyr mot Paulus (Apg 19:22–41). En del av Johannes’ åpenbaring var rettet mot Kirken i Efesus (Åp 1:11).

19. Troas. Mens Paulus var her på sin andre misjonsreise hadde han et syn der han i Makedonia så en mann som trengte hjelp (Apg 16:9–12). Da han var her på sin tredje misjonsreise, vekket Paulus Evtykus fra de døde (Apg 20:6–12).

20. Filippi. Paulus, Silas og Timoteus omvendte en kvinne som het Lydia, kastet ut en ond ånd og fikk mange slag (Apg 16:11–23). De fikk guddommelig hjelp til å slippe ut av fengslet (Apg 16:23–26).

21. Aten. Da Paulus var i Aten på sin andre misjonsreise, talte han på Mars-høyden (Areopagos) om alteret med innskriften “for en ukjent gud” (Apg 17:22–34).

22. Korint. Paulus dro til Korint på sin andre misjonsreise og oppholdt seg hos Akvila og Priskilla. Han forkynte her og døpte mange mennesker (Apg 18:1–18). Fra Korint skrev Paulus sitt brev til romerne.

23. Tessalonika. Paulus forkynte her på sin andre misjonsreise. Misjonsgruppen hans dro herfra til Berøa etter at jødene hadde truet deres sikkerhet (Apg 17:1–10).

24. Berøa. Paulus, Silas og Timoteus fant edle sjeler å undervise under Paulus’ andre misjonsreise. Jødene fra Tessalonika forfulgte dem (Apg 17:10–13).

25. Makedonia. Paulus underviste her på sin andre og tredje misjonsreise (Apg 16:9–40; 19:21). Paulus lovpriste de hellige i Makedonia for den gavmildhet de viste ham og de fattige hellige i Jerusalem (Rom 15:26; 2 Kor 8:1–5; 11:9).

26. Malta. Paulus led skibbrudd på denne øyen på vei til Roma (Apg 26:32; 27:1, 41–44). Han ble ikke dårlig av et slangebitt og helbredet mange syke på Malta (Apg 28:1–9).

27. Roma. Paulus forkynte her i to år mens han satt i husarrest (Apg 28:16–31). Han skrev også epistler eller brev til efeserne, filipperne og kolosserne og til Timoteus og Filemon mens han satt i fengsel i Roma. Peter skrev sitt første brev fra “Babylon”, som trolig betød Roma like etter Neros forfølgelse av de kristne i år 64 e.Kr. Det er en utbredt oppfatning at Peter og Paulus led martyrdøden her.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.