Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html

Pastor Jan Hanvold i sammen med sin 3. og foreløpige siste kone som etter Guds ord er hans horekvinne og han er en som driver hor og samtidig driver med vranglære og manipulering i Jesu navn, snakk om hykleri og en ulv i fåreklær.
http://3.bp.blogspot.com/-TV06zFg9DXY/Ty6R8cBRZoI/AAAAAAAAAFQ/UaJ4TJFDcoM/s400/Jan_Hanvold%252520og%252520kona.jpgDen store skjøgen (som uten tvil Visjon Norge og mye av den såkalte pinse\karismatiske kristendommen vi ser i dag er en del av) har å gjøre med en materialistisk, pengebegjærlig og egoistisk luksus og nytelsesholdning. Hva sier skriften om nytelse og rikdom? Dette er å dyrke denne verdens gud istedenfor å være fornøyd med det man har og får, så man kan lære å bli takknemlig av hjertet istedenfor å vente på å få mer, og t.o.m. kreve materiell velsignelse og overflod av «Gud». Det blir nesten blasfemisk og holde på slik i vår del av verden når størsteparten av menneskene ikke en gang får nok mat for dagen i andre deler av verden.
For Jesus var det ingen enkel korsvei og død, men han har gjort det enkelt for oss å komme til korset. Det er nok for oss, resten blir opp til Herren å velsigne oss etter vår trang.
Jak.2,5: "Hør dog, mine elskede brødre: Har ikke Gud utvalgt dem som er fattige på verdens gods, til å være rike i troen og arvinger til det rike han har lovt dem som elsker ham? 6 Men I har vanæret den fattige. Er det ikke de rike som underkuer eder, og som drar eder for domstolene"?
Åp.18,1: Derefter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen; han hadde stor makt, og jorden blev oplyst av hans herlighet, 2 og han ropte med sterk røst og sa: Falt, falt er Babylon, den store, og den er blitt et bosted for onde ånder, og et fengsel for hver uren ånd, og et fengsel for hver uren og hatet fugl; 3 for av hennes horelevnets vredes-vin har alle folk drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøbmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde. 4 Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Gå ut fra henne, mitt folk, forat I ikke skal ha del i hennes synder, og forat I ikke skal få noget av hennes plager!

Gud kaller kristne vekk fra en slik karusell av denne verdens rikdom og nytelser. - Åp.18,4: "Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager".

Hva Herren talte til meg om Visjon Norge

Jeg har fulgt litt med på Visjon Norge siden de begynte med sendinger for noen år siden. Men det siste året har jeg konsekvent sluttet å se og høre på alt som har med Visjon Norge å gjøre, og de siste artiklene her på bloggen om Visjon Norge har ikke jeg skrevet men andre. Eneste gangen jeg så på Visjon Norge var for noen uker siden under Brandon Spikers møte da etter sterk oppfordring fra en søster i Herren som absolutt ville at jeg skulle se og gi en kommentar. http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-326-brandon-spiker-en-avlegger-av.html

Jeg spurte senere Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

Jeg har tenkt litt på dette hva som egentlig menes med dette. La oss ta for oss noen punkter.

1.) 1. Kor. 13. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Det hjelper ikke alt hva vi gjør for Jesus (overfor Gud), men hvem vi er (Gud kjenner hjerter og nyrer). Det er himmelvid forskjell på å gjøre og å være. En robot kan gjøre mye av det samme som vi mennesker gjør, men aldri å bli et menneske. En kan ha all tro og t.o.m. brenne og gi sitt legeme, men allikevel gå fortapt og oppleve Guds dom. Gjerninger frelser aldri og viser aldri til fulle hvem vi er. Det er hvem vi er som person som viser hvem vi er og hva vi står for. Forskjellen her er mange ganger enorm! Og det er når vi selv må ta de vanskelige valgene som går imot vårt eget kjød som egentlig viser hvem vi er, ikke på alle de områdene vi «seirer» og «mestrer». Her har Hanvold og Visjon Norge falt igjennom totalt da de bl. a tillater gjengifte over en lav sko og står for den svermeriske Trosbevegelseslæren, og dens forkynnelse og teologi!

2.) Menigheten i Efesus fikk høre Jesu lovord da de avslørte slike falske apostler som i dag står for det samme som Jan Hanvold, Ulf Ekman, Åge Åleskjær m. fl.

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere; 3 og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.

Det er underlig at de falske apostler kaller seg for apostler både i dag og for 2000 år siden, dette er nok ikke et tilfeldig sammentreff men de samme demonene som virket i de falske apostler i fordums dager virker fremdeles i dag. Det får meg til å tenke på hva som skjedde under A. A. Allens møter i USA når han drev ut demoner av en religiøs og ikke pånyfødt person under et møte. Det var om jeg ikke husker feil at vedkommende hadde de samme demonene i seg som Saulus hadde som senere ble Paulus. Vedkommende sa at han hadde en legion dvs. si ca. 6000 demoner. Lurer på hvor mange som virker i dag blant de falske apostler, det er nok ikke få. La deg aldri lure av store smil og veltalenhet, var det noen som kunne tale før han ble frelst så var det Paulus. Hanvold og Visjon Norge er under demonisk påvirkning, det ser du på deres væremåte, de omgår sannheten alltid og de manipulerer og lurer lettlurte troende. De er som Apostelen Peter sier oppøvd. De er «flinke» til å manipulere og bruke ord, alt for å «åndeliggjøre» deres egne kjødelige og egoistiske handlinger. At ikke flere ser det kommer av at det er også åndsmakter fra Satan som står bak og de kan forblinde.

2. Kor. 4. 4 i hvem denne verdens gud har forblindet de vantros sinn, forat lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds billede, ikke skal skinne for dem.


Et annet eks.:
3.) En husmor\husfar tilberedte en lekker gryterett av mange gode og velsmakende råvarer. Men det var noe hun\han ikke hadde vært oppmerksom på. Blant alle de gode ingrediensene var én enkel giftig sopp, som verken kunne sees eller smakes. Det var kommet gift i gryten og alle som spiste av maten ble alvorlig syke eller døde.
Parallelt til dette sier Paulus: “Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være en ny deig.” 1. Kor. 5, 6-7.
Den minste lille synd, som vi ikke vil slippe og ikke ber om tilgivelse for og omvender oss i fra, vil som surdeigen gjennomsyre hele vårt liv med Gud og ta vår fred med Jesus bort. Er vi ikke omhyggelige med å unngå å slippe noe urent inn i vårt sinn - onde tanker, misunnelse, selvopptatthet, gjengifte eller fremmed lære, som ikke stemmer med Bibelen - da får vi lett “gift i gryten” og blir åndelig syke. Det er slik forkynnelsen som kommer ut i fra Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold virker. Det er selvfølgelig en del bra, men allikevel er det som en surdeig da Hanvold er uren og lever i synd, driver med vranglære og Trosbevegelsen teologi, er arrogant og selvsentrert, manipulerende og pengekjær. Derfor advarer jeg også på det sterkeste imot ham, hans virksomhet og Visjon Norge. Da Hanvold lever i synd og har er vranglærer i sin teologi og forkynnelse, så vil det gjennomsyre alt det han ellers står for og gjør av gode ting.

4.) Hanvold står for Trosbevegelsens forkynnelse, det er underlig og uforståelig for meg at denne vranglære som dette er blir nesten totalt oversett. T.o.m. Normisjonen samarbeider med ham, Syvendags Adventister og Evangelisenteret og andre. Er de helt bedøvet og skjønner ingenting? De forkynnerne som han inviterer, ikke minst fra USA er renspikka Trosbevegelse mennesker, og ingen legger merke til det? Å samarbeide med Hanvold er å åpne opp for demoner og fremmed lære!

1. Tim. 4. 1. Men ved ånden blir det klart tilkjennegitt at i de siste tider skal noen forlate troen og holde seg til forførende ånder og demoniske læresetninger.

5.) Gjengifte over en lav sko, som flere andre i dag bedriver som f. eks Evangelisenteret. Det er selvfølgelig ille med et samlivsbrudd, for alle impliserte parter. Men de som ikke evner og vil skikke sitt eget hus, de skal aldri under noen omstendigheter ha en plattformtjeneste, men trekke seg ut og tilbake. De skal kort og greit tre ut av tjenesten. Men hos Visjon Norge ser det nesten ut som om en må både godta alt her da Hanvold selv lever som en som har buken til gud på det seksuelle med å være gift og skilt flere ganger, tragisk! Når skal David Østby og alle andre som gladelig går inn og samarbeide med en slik åndelig kjeltring og falsk profet som Hanvold reagere og ta avstand? Eller er de blitt så avstumpet at alt går igjennom nåløyet? Jeg er flau og forferdet på deres vegne som Arvid Bentsen og alle andre som samarbeider med Hanvold, må Gud forbarme seg over dem og de må våkne opp før det er for sent!

6.) Hanvold banner offentlig på lufta og det blir godtatt. Jeg forstår ikke at ikke Emanuel Minos, Norvald Yri og alle andre reagerer mot Hanvolds primitive og stygge ordbruk, også offentlig? Jeg vil ikke gjengi alt jeg har hørt ham si, det er under et lavmål. Men tenk, banne og ikke kunne snakke normalt og godt norsk og hele kristen Norge godtar dette direkte eller indirekte, dette er for meg en gåte. For meg er en person som banner en som ikke er i vater med seg selv og Gud som er den som står han nærmest.

Her en artikkel om banning: http://www.sprakrad.no/Toppmeny/Publikasjoner/Spraaknytt/Arkivet/2004/Spraaknytt_2004_3_4/Banning/

7.) Hanvold fordømmer andre. Jeg har selv hørt Hanvold sagt flere ganger de mest ekstreme dommer over alle andre bortsett fra seg selv. Han, en mega kjeltring og bedrager, hever seg over alle andre. Hvem er dette? ……………. uten tvil må det vel være uten at jeg kan gi ham den diagnosen da jeg ikke er lege, men for meg er han det og derfor advarer jeg imot ham også. Edin Løvås skrev en bok om maktmenneske i menigheten, da traff han spikeren på hode. En gang skrek Hanvold ut på eteren her i Oslo på 107.7 følgende: «Til Helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet». Tror nok vi ikke vet hvilke manipulerende krefter som er i sving i enkelte mennesker vi har å gjøre med? En ulv i fåreklær og manipulator vær du sikker!

8.) Hanvolds Israels engasjement og annet er positivt, men det er også her den største og farligste forførelsen ligger. Hadde alt det Hanvold sto for vært bare negativt, da hadde det ikke vært vanskelig å avsløre ham, selv for Emanuel Minos? Men når vi ser på det negative med Hanvold og Visjon Norge, da burde vi alle vite at vi har med å gjøre en falsk profet som Jesus skulle få virke i endetiden på en spesiell måte (Matt. 24.11).

9.) Hanvolds pengeinnsamlingsmetoder er og forblir en løgn og en kjeltring verdig! Dette er manipulering, løgn og virkelig bondefangeri. Tenk, love på Guds vegne når en gir og «sår» inn til ham skal Gud velsigne etc. Gud selv står så langt borte fra den kanalene det er mulig, han selv sa til meg at det var: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!». Da å love på Guds vegne uansett at Gud skal gi deg mer en det du gir til ham, da en sår inn. Det er og forblir en mega løgn og kjeltringsstreker av verste sort, hvor dum og lettlurt skal en bli? Den pinse\karismatiske forførelse er en større og verre løgn en både kommunisten og annet bedrag! De fornekter Gud, men her er det noen som påstår at de er i Guds sted og gir en til dem, så skal han velsigne dem med overflod tilbake, spesielt hvis en gir et større beløp og en gir fast store beløp. Hvor Satanisk og styrt av sitt eget kjød kan en bli i «Guds tjeneste»?!

10.) Hanvold og Visjon Norge stjeler fra alle andre troende. Ved å støtte Hanvold så støtter man en kanal som er helt ute på jorde, og som er som et stort mega penge sluk. Når en hører sendingene så dreier det seg om «sjelers» frelse og penger og atter penger. Hvordan kan dette være Gud? Gud sier om seg selv at han eier alt sølvet og gullet, skal en da mase og tigge og love på Guds vegne time opp og time ned om det samme? Er Gud dum eller hører han ikke? Det er klart at en kan nevne slike ting, men ikke på denne måten. Det er sykt, kvalmende og manipulerende, ikke noe annet.

11.) Hanvold lever super godt på det som han har bygget opp og når han sier at han ikke får all lønn fra Visjon Norge er det å omgå sannheten. Det er gjennom de pengene han har tatt ut på Visjon Norge og som han har investert andre plasser at han lever godt selv om kanalen skulle gå dukken. Han er ingen dumming når det gjelder penger, kvinnfolk og makt. Der forsyner han seg. Er dette kristent og har han noe med Gud å gjøre? Jeg ser kun en person som står bak hele Visjon Norge og det er Satan, ingen andre!

12.) Gjengifte blant forkynnere er og forblir et klart brudd på Guds ord. Å tillate gjengiftede Pastorer, Apostler og andre som forkynnere er å spille russisk rullet. Det kan selvfølgelig gå godt, men vil før eller siden lede deg inn på et villspor! Det er nå så mange gjengiftede forkynnere, at jeg fatter og forstår ikke at langt flere enn meg reagerer på dette, også kjente forkynnere både her i Norge, Scandinavia og eller ute i hele verden. Som Peter Ljunggren, Ray McCauley + en haug med andre. De lever alle direkte i opprør mot Herren og hans ord.

13.) Denne livsstil som kristen virker uanstendig og støtende på «normale» mennesker. Hanvold og mange sier at de virker til frelse for mange, noe jeg ikke tror på. Hanvolds virksomhet og måten han presenterer det kristne budskapet på, virker mot sin hensikt. Det er en stor svakhet at såpass mange som har levd et liv i rus før de ble frelst kommer så fort opp og frem i Guds menighet, spesielt innforbi de pinse\karismatiske kretser. Vi skal bli åndelig fostret og istandsatt før vi går inn i en tjeneste for Herren. Å være forkynner er et embete, som en skal være skikket og istandsatt til.

2. Tim. 2. 02 Det du har hørt av meg blant mange vitner, skal du overlevere til trofaste mennesker, til dem som er verdige, og du skal undervise andre også.

14.) Jeg vil avslutte med hva Gud sa til meg angående Visjon Norge og Jan Hanvold, som jeg er den virkelige sannheten om nevnte kanal, mann og virksomhet.
Jeg spurte da Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!». Det tror jeg også er det rette svaret og hvordan skal en forholde seg overfor en slik virksomhet der en riktignok elsker Gud men en elsker seg selv og lystene sine høyere? Skriften er klar.

2. Tim. 3. 01 Dette skal du vite: I de siste dager skal det komme vanskelige tider. 02 Menneskene skal bli egenkjære, pengekjære, skrythalser, stolte, blasfemiske, ulydige mot foreldrene, utakknemlige og fulle av ondskap.
03 De skal være uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalerske, mangle selvkontroll, og de skal være voldelige og uten kjærlighet til det som er godt.
04 De er forrederske, oppfarende, stolte og de skal elske sine lyster høyere en de elsker Gud.
05 De har en tilsynelatende gudsfrykt, men de avviser dens kraft. Selv skal du holde deg borte fra slike som dem.

Skriftens ord er klar, hold deg borte fra slike. Hold deg borte fra Visjon Norge, ikke støtt dem økonomisk, ikke still opp på deres sendinger eller på noen måte ta del i deres onde gjerninger slik at du ikke skal komme under samme dom, det er snakk om din og andres frelse og å få full lønn en dag.

2. Joh. 10 Hvis det kommer noen til dere som ikke fører denne læren, skal dere ikke ta imot ham i deres hus, og ikke ønske ham velkommen.
11 For den som hilser ham velkommen, tar del i hans onde gjerninger.

Å støtte Pastor Jan Hanvold og Visjon Norge er å støtte en ulv i fåreklær og en vil også få hans «lønn» og dom! Eller har Satan forblindet ditt hjerte og dine øyne slik at du ikke evner og ønsker å se sannheten? Dette jeg her skriver om burde være enkelt å forstå utfra skriften og dens advarsler, å avsløre Hanvold og Visjon Norge er slik jeg ser det ganske åpenbart, eller?

15.) Enhver som er født på nytt burde ha klart og evnet å avslørt og tatt avstand fra denne virksomheten da det står i Guds ord at mine får hører min røst sa Jesus.

Joh. e. 10. 01 “Denne sannhet sier jeg: Han som ikke går gjennom porten inn i sauekveet, men vil komme over på et annet sted, er en tyv og en røver.
02 Han som går inn gjennom porten, er sauenes gjeter.
03 Portvokteren åpner selv porten for de sauene som hører hans røst, og han kaller selv sauene med navn og leder dem frem.
04 Når han fører frem de sauene som tilhører ham, går han foran dem, og de følger etter ham fordi de kjenner hans røst.
05 Men en fremmed vil de ikke følge. De vil flykte fra ham, fordi de ikke kjenner røsten til den fremmede.”

Jeg hørte Jesus stemme når han sa følgende om Visjon Norge og «Pastor Jan Hanvold»:

Jeg spurte senere Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».

16.) Ut fra GT så var svinene et urent dyr og de som kom i kontakt med det urene dyret ble selv urene da dyret var urent. Slik er det også med Visjon Norge og «Pastor» Jan Hanvold. Hanvold er uren på det åndelige og moralske område. Han har pengekaos og konkurs, havarerte ekteskap bak seg, men har «lykkes» nå med å klart å manipulere og lure så mange lettlurte troende til å støtte seg og sin virksomhet. Bibelen snakker også om urene dyr, i tiden rett før Jesu andre komme, i Åpenbaringen. Den snakker om urene fugler f.eks......i åpenbaringsboken, dette er tiden rett før Jesus kommer tilbake, den bruker også frosker, som symbol på urenhet.....
Hanvold er som en gris på det åndelige og moralske område, alle som kommer i kontakt med et slikt urent «dyr» vil bli like uren som det dyret etter Moseloven. Slik er det i dag også, da åndelig sett.

3. Mosebok 11. og svinet, for det har vel klover og har klovene kløvd helt igjennem, men det tygger ikke drøv, det skal være urent for eder. 8 Av disse dyrs kjøtt skal I ikke ete, og ved deres døde kropper skal I ikke røre; de skal være urene for eder.
43 Gjør ikke eder selv vederstyggelige ved noget sådant kryp, og la eder ikke smitte ved dem, så I blir urene.

Dyret (les Jan Hanvold) er urent. Og alle som kommer i kontakt med svinet, er urene fordi svinet er urent! Dette lærte Moseloven, i dag kan vi spise svin da dette var forbilder og eksempler på det åndelige og moralske som vi i dag lever i og under. Avstå fra slike åndelige «svin» og du holder deg selv ren og du blir bevart i Kristus Jesus.

2. Tim. 2. 20 I et stort hus er det ikke bare gjenstander av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen brukes til høyverdige formål, andre til uverdige.
21 Men hvis noen renser seg, blir han et redskap for det som er høyverdig — helliggjort og nyttig for sin overherre og forberedt til all god gjerning.

Det er ved selv borte fra slike forkynnere og forkynnelse, og holde seg til de som lever i pakt med Guds og som preker i samsvar med Guds ord. At vi blir et kar og en troende til ære for vår Gud og for våre Herre og frelser Jesus Kristus!

17.)Enkelte påstår at det er jeg som er negativ og kontroversiell, men det er helt feil å si noe sånt, det er disse som påstår at de står for Guds ord og forkynner noe helt annet både med sitt levesett og i sin forkynnelse enn det Bibelen klart sier som er det. Også de som samarbeider med slike står da for dette. Kristenfolket i dag har beveget seg så mye fra Guds ord at det er skremmende, nå skal målet hellige midlet istedenfor at vi skal være et hellig folk for Gud som Bibelen oppfordrer til.

Rom. 16. 17 Nå formaner jeg dere, brødre, om å være på vakt mot slike som skaper splittele blant dere og legger snublestener i veien for den forkynnelsen dere er opplærd i. Avvis dem!
18 Slike som dem slaver ikke for Herren Jesus Kristus, men for sitt eget magemål. Med glatt tale og smiger forfører de den troskyldiges hjerte.
19 Men deres lydighet går det gjetord om over alt, og derfor gleder jeg meg på deres vegne over det! For jeg vil at dere skal være smarte i godhet og naive i ondskap
20 Fredens Gud skal knuse Satan under sine føtter i hast. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! Amen.
21 Timoteus, min medarbeider, og Lukius, Jason og Sosipater, mine landsmenn, hilser dere.
22 Jeg, Tertius, som har skrevet ned dette skrivet, hilser dere i Herren.
23 Gaius, min vert, han som er verten for hele menigheten, sender sine hilsener. Erastus, bykassereren, hilser dere sammen med Kvartus, en bror.
24 [Herren Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.]
25 Lovet være ham som har maktet å styrke dere gjennom budskapet og min forkynnelse om Jesus Kristus ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra de tidligste tider, men som nå er blitt åpenbart.
26 For gjennom profetenes skrifter og tidernes befalinger fra Guds er det kunngjort for alle, for alle folkeslag skal komme til lydighet gjennom tro.
27 Ham, den eneste vise Gud, tilhører æren i tider — ved Jesus Kristus! Amen.

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.