Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Historien til treenigheten!

Historien til treenigheten!

 

I sin bok «The Two Babylons" Alexander Hislop sporer meste av praksis
og lære av katolisismen til hedenskap og beviser Kyrkjestaten tro og tilbedelse å være i sin opprinnelse, tilbedelse av Nimrod og hans kone (1.Mosebok 10.8-12).

Space tillater ikke mer enn kort nevne noen få fakta slik at leserne skal fortsette i sin egen etterforskning.

 

Det er nok her å si at i sammenligning katolisismen (og dømt av den samme
meritter, protestantismen er neppe fjernet fra katolisismen) med gamle babylonske paganisme, bruker Hislop som hans aller første emne, nemlig "Treenigheten i Unity." Siterer fra ulike autoritative kilder, ser det ut til at tanken om en treenighet er gammel: "I enhet som en Bare Gud Babylonerne var det tre personer og ... de ansatt... det likesidet trekant, akkurat som det er kjent de romerske kirken gjør i dag. "(16 Page,« Two Babylons "). «Pavedømmet har .., i klosteret i Trinitarianerne i Madrid, et bilde av den treenige Gud, med tre hoder på en kropp." (Side 17). "Erkjennelsen av en treenighet var universell i alle de gamle nasjoner i verden." (Side 18). Lignende three-headed guder finnes i Indias gamle øverste guddommelighet og Japans Budha (17 Page, 18).

Hvis det er ett tema som skiller seg ut i det Gamle Testamentet, så er det Divine
avsky for disse hedenske avguder. YAHVEH gjorde aldri sammenligne seg for noen av hedensk styggedom!

 

Med Messias inn på scenen av historien, unrepentant menn - ute av stand til å begripe det åndelige mysterier, nå virkelig var forvirret og hadde all grunn til å ty til forfedrenes hedenske ideer! Som følger av denne forvirring, finner vi de tre første århundrene florerer med store kontroverser om Messias identitet, (e, G. arianismen, Eusebiusism, osv.). omgitt av dette vises Athanasius, biskop av Alexandria (AD 293-373) å tilbringe mesteparten av sitt liv i opposisjon til arianske kontroversen (Encyc, of Religion -- Hastings, vol. 2, pg, 168).

Resultatet? - En Creed å definere en "Mystery Trinity" - og overholdt av de fleste kirker til denne svært dag! (Se Athanasianske Creed).


The Theory of A treenige Gud

Det mest tragiske delen av denne store Misconcept av en "treenighet", er at de fleste tilhengere av teorien har blitt villedet til å tro det, fordi det er absolutt mye "rett" i denne teorien, mens det er mye galt med den. trinitarian konseptet er grunnlagt på vitale bibelske sannhet at "Gud er én." (Mos 6:4 - Det største budet, som referert til av Messias og den grunnleggende konseptet med den jødiske tro, som også i islam).

 

Det er den subtile skjuler imidlertid en stor løgn, basert på en gammel hedensk gjengivelse av en treenige guddommen, som ikke untold skade på største Sannheten finnes i Bibelen, nemlig den sanne identiteten til den Allmektige Skaper Israels Gud.

 

Det er en doktrine om forvirring, som selv den ivrigste talsmenn ikke fullt ut kan underbygge. Selv om lærde tolker av treenigheten teori forkynne "hellig" og "guddommelige mysterium" av faget skal være årsaken til dette forvirring, er det mest sikkert at en av de viktigste kravene til frelse, kunne umulig og rettferdig være basert på forvirring!

Trinitarianerne er av det inntrykk at dette konseptet ikke lærer at "Gud er én".

 

Nærmere analyse og etterforskning selv, vil bevise at enhet Gud er fullstendig tilbakevist av denne undervisningen. Grunn av subtilitet av Great Lie som er iboende i denne undervisning, stor misforståelse finnes ikke bare blant de fleste er det tilhengere, men selv blant ivrige opposers av denne undervisningen.

Jøder, for eksempel generelt narre seg selv til å tro at trinitariske kristne tro og lære at "Jesus er Gud." Et enkelt bevis for at dette er helt ubegrunnet, ligger i det faktum at de mindretall sekter av kristendommen (sannsynligvis mindre enn én prosent av den totale kristendommen) som gjør lærer ettertrykkelig at "Jesus er Gud", kjent som "Jesus Only's", betraktes som kjettere og utstøtte av kristendommen generelt. Mainstream kristendommens inter-kirken foreninger, på grunn av dette, vil ikke akseptere slike sekter i sine foreninger. Så mye for "enhet" påstander om Trinitarianerne!

Hele saken gjelder derfor Identitet Den Allmektige Gud. Mens det er sikkert sant at identiteten til den øverste vesen er innhyllet i et mysterium, Skriften er ettertrykkelig at Gud er ivrig etter å avsløre dette sublime Sannhet til oppriktige søkere etter ham - de som forbereder seg til å være hans skinnende 'Bride' .

Jer. 29:13
"Når dere søker meg, skal du finne meg når dere søker meg av hele ditt hjerte".

Matt. 11:27 (b)
"... Ingen vet Faderen uten Sønnen og de som Sønnen velger å åpenbare ham."

John 10:14
"Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine og mine kjenner meg."

 

I forvirringen og divisjon på saken av en treenighet. det er nesten like mange tolkninger som det er lærere i denne teorien.

 

Leseren bør ikke ta innholdet i denne artikkelen som en anklage mot seg selv, men anser det som en bestrebe seg på å bringe oss inn i full vitale sannheten av Guds ord. Ikke alle er skyldige eller bevisst svimlende implikasjoner av denne undervisningen. Uskyldige vil ta et standpunkt for sannheten og gi den sanne Gud hans rettmessige ære. Men det finnes også de som vil mangle kjærlighet til sin Frelser, Messias, å opphøye ham til det høyeste. Mange vil gjøre det i en oppriktig bestrebe seg selv, for ikke å foregripe på Supremacy sine "ekte" Gud ved opphøyende deres Messias til den posisjonen allmektige Gud selv!

Det bør derfor være åpenbart at sannheten i denne saken er av avgjørende betydning. Det ville være åndelig fatalt for de troende til å nekte Messias Hans fulle Guddommen om han virkelig å bli den allmektige Gud selv - som det ville være tilsvarende fatalt å likestille ham til Almighty Gud så sant han ikke er slik.

Dette er ikke et nytt problem. Det var en rasende spørsmålet under Messias levetid 2000 år siden (se BIBELEN REVELATION Study "Her er din Gud" som forklarer på spørsmålet reist av hans samtidige, og som besvares av seg selv fra Tanach - "Gamle Testamente"). Det var faktisk den viktigste saken som han ble korsfestet (for å gjøre seg selv ut for å være Gud "- se Jo. 19:1-22; 8:24,27,28, 37-39, Ex. 3:14; Mos. 32:39). Det var delte problemet blant messianske teologer i de to første århundrene e.Kr., som kulminerte i Rådet av Nikea, 320 e.Kr., der "Trinity" ble definert i et forsøk på å få en slutt på delingen, under resulterende romerske håndheving av den nye erklært "statsreligion", var det en av de viktigste spørsmålene som ikke overholder messianske troende ble holdt i fangehull og kastet til løvene, det var et problem som Calvin dømt troende til innsatsen, mente å beskytte "den interesse av Gud".

De tolkninger av identiteten til Messias, kjent som 'Jesus Kristus' til kristne (YAHU'SHUAHHA'MASCHIACH, som han var kjent for sine samtidige i Israel, 2000 år siden), varierer mellom Ham var bare en mann, for ikke å bli tilbedt i det hele tatt, å gi ham noen form for teologi, men ikke på linje med "den Far '; rett gjennom å erklære ham Allmektige Gud, YHVH, Seg selv.

Tatt i grove trekk, kan Christian Trinitarianerne deles inn i to hovedkategorier:
- De som tror at deres Messias (1 av 3 'personer i Guddommen ") er guddommelig, og
- De som kategorisk nekte for det - men de tror på en treenige Gud.

Lagt til eller inkludert i denne gruppen er:
- Den messianske jøder, og
- Et raskt økende antall kristne grupper av sent som i noen eller annen grad, har "oppdaget sin jødiske røtter" og "tilbake" til den sanne begrepene den "originale Faith" som irettesatt av apostelen i Judas vers 3

Den førstnevnte har forlatt den evige grunnleggende prinsippet om Original Faith (som overlevert av Gud personlig, gjennom Moses, til hebreerne) i ferd med å akseptere den "kristne" Messias. Derved de uvitende vanære selve Messias som de har akseptert , fordi Han er Gud (YAHVEH) av deres forfedre selv (som denne studien og andre i vår On-Site Biblioteket vil vise seg) -- et prinsipp som kristne finner vanskelig eller umulig å akseptere - derav "oppfinnelsen" av og klamret seg til en treenighet teori.

Den andre av disse gruppene, like særegen, er forberedt på å forkaste deres tidligere kristne lære, den ene etter den andre, i en progressiv prosess, mens de re-innlemme prinsippene, lære og selv hebraisk av jødedommen - men de generelt nekter å rikke fra de største hedensk og ikke-jødiske undervisning av alt - det som påvirker natur og identitet av deres "jødiske" Gud - og insisterer på å forsvare konseptet med en treenige Gud - den første prinsippet om religion - eller nekte ham Divinity helt ! De synes å unnlate å gripe denne viktigste læresetning av den jødiske tro, nemlig Enhet Det sanne Israels Gud. unnskyldende da, og for å overholde unektelig bibelske grunnsetning av de unike Enhet Skaperen Israels Gud, de lager setninger som: "sammensatte enhet" (effektivt, en kontradiksjon) eller enda mer merkelig begrepet "2 YAHVEH's" (et vesen Gud, den andre ikke!) til å beskrive sin identitet.

Denne artikkelen vil understreke det nytteløse i å tilbe en "treenige Gud ', eller noen annen form for mangfold, som er forbudt i det første budet. Det Shemah (Mos 6:4), referert til av Messias som den største budet, identifiserer One sanne Israels Gud etter navn.

Dette er et Clarion kall til integriteten til kjærlighet og tro på Skaperen - din frelser. Ikke bli lurt av dem som hevder at denne åpenbaringen av den sanne Gud er ikke viktig - tvert imot - den evige velvære avhenger opplysning din og anerkjennelse av sannheten i dette emnet. Bibelen er tydelig på saken, og fastslår:

John 17:3
"Og evig liv, er å vet du, den eneste sanne Gud og YAHU'SHUAH Messias, som du har sendt."

Hva er så galt med undervisningen i en treenighet?

The True KONSEPTET av Guddommen
og
Guddommelighet YAHU'SHUAH MASCHIACH
..
Det er viktig at leseren er fortrolig med den underliggende konseptet av Enhet (i motsetning til forestillingen om en treenighet) som er presentert som grunnlag for resonnementer i denne studien. Dette konseptet av den Guddommelige Enhet må seriøst bli vurdert av lesere som ønsker å ærlig veie opp sin egen forståelse av en treenighet mot tankevekkende påstander som er fremsatt mot det i denne studien.
..
Konseptet til Enhet (i motsetning til treenigheten) innebærer følgende bibelske etablert sannhet: at Israels Gud er virkelig én allmektig (allmektig), allvitende (allvitende), allestedsnærværende ånd vesen med evne til å manifestere seg i ulike former for ulike guddommelige hensikter. The Tanach (Det gamle testamente) poster flere slike manifestasjoner (se våre Bibelen Kurs i vår On-line Library). de guddommelig lovede Messias var bare en manifestasjon av YAHVEH, den beskytter Israel - denne tid tar virkelig menneskelig form av fødsel gjennom en israelitt kvinne. manifestasjon Dette ble kalt "Guds Sønn" under hans menneskeliv tid på jorden for 2000 år siden. Det har aldri noensinne var en pre-eksisterende "Son ved siden av en Fader Gud" før Hans menneskelige fødsel.
«Hør, Israel - YAHVEH er vår Gud - YAHVEH er ONE!"
Mos. 6:4

Hva er så galt med undervisningen i en treenighet?

1 Det gjør den Allmektige en løgner!

Den allmektige YAHVEH selv hevder i:

Isa. 44:8
"Er det noen annen Gud foruten meg? ... Jeg vet ingen".

Trinitarianerne påstanden "det er tre personer i Guddommen - og disse tre er ett. "Ville YAHVEH ikke kjenner de to andre?

Isa. 44:6
"Jeg er den første og den siste; det er ingen annen Gud foruten meg. "

Notice: YAHVEH er klart bruker entall Betingelser og snakker om seg selv som "jeg", "Me", Trinitarianerne osv. tolke dette til å bety at det er ingen annen Gud foruten 'treenige Gud "- og de insistere på at det er three tydelig skille Beings. De som er avanserte i sine studier, må innrømme at Bibelen lærer at Messias er også Skaperen (1:1 Johannes 10; 1:15,16 Kol, Heb, 1: 2, 8 - L0) og " uten Ham ble ingenting gjort... "De hevder imidlertid at Messias var" med "Faderen ved skapelsen. Hvorfor da ikke den Allmektige YAHVEH har ingen kjennskap til dette?

Isa. 44:24; 45:12
"1 Meg selv, YAHVEH, gjorde alle ting, jeg Alene spredt ut himmelen. Da jeg ga jordens form, gjorde noen hjelpe meg?Jeg ble Hvem spredt ut himmelen med Mine hender. "

Hvem skal vi stole på - YAHVEH, Hvem gjør ikke Lie - eller de av Hans opprettet
vesener som insisterer på at Faderen og Sønnen var «sammen» på laget?

De Trinitarianerne som fornekter at deres Messias er Gud (i motsetning til hva treenigheten teorien skal være undervisning), selvsagt kreve hans tilbud om frelse, og dermed nekte deres frelser som deres Gud. Men YAHVEH, den sanne Gud, som i henhold til Trinity teori er "Faderen", gjør du følgende krav:

Isa. 43:11 - (se også v, I4)
"Jeg, jeg YAHVEH, det er ingen frelser, men Me. "

Isa. 63:16; 64:8
"Du YAHVEH Yourself er vår Far, vår Forløser ..."

Ser langt inn i fremtiden, YAHVEH kunne si gjennom profeten Sakarja

Sak, 12: 1O
"... De skal se på ME (YAHVEH) som de har gjennomboret."

Dette beviser vel at Messias var YAHVEH selv før inkarnasjonen Hans. Treenigheten teorien ikke ikke tillater denne tolkningen.

2. Den setter noen ovenfor Gud - en ukjent ENTITY

Doktrinen om treenigheten lærer at Faderen og Sønnen er "to separate
Personer - ennå ONE "- før inkarnasjonen Hans samt etter.

Denne forvirringen har fått fotfeste blant oppriktig troende, fordi det er
half-a-Truth. I 30 år, mens Messias gikk denne jord ~ Faderen
and Son var faktisk to separate enheter (av samme vesen, men --
ikke glem hale-enden: "ennå ONE").

Ingen steder i Det gamle testamente derimot, er det noen ord om en co-eksisterende Son
før sin fødsel i Betlehem. Faktisk viser Paulus at Messias faktisk er Gud (YAHVEH) i Det gamle testamentet? (1. Korinterbrev, kapittel. 10; Heb. 11: 26; 1Peter jeg :10-11).

Den generelle tolkning av treenigheten er ofte avbildet med en tegning av en trekant: Far på toppen, med Sønnen og Den Hellige Ånd nederst hjørnene. I midten ordene "En Gud", og på hver etappe i trekanten ordene "er ikke". Således, mens alle tre er "One", men er Faderen "ikke" Sønnen "er ikke" den Hellige Ånd. Så mye for forvirring!

Hvis vi bry oss her bare med perioder under tvist, nemlig før og etter "Sønnen er" jordiske liv, for å vurdere påstanden om at "Sønnen er ikke Faderen" (i henhold til den trekantede skisse), og anser at trinitarianerne må innrømme at Messias ble pre-eksisterende (Mika 5:1) i, e, i live gjennom gammeltestamentlig tid. Ved å hevde at Faderen er ikke Sønnen, er de faktisk prekte en sønn som var co-eksistens med Faderen i gammeltestamentlig tid. Dette er mot alle bibelsk undervisning og alle guddommelige bud.

Kanskje vi da også spørre: Hvorfor gjorde Abraham Moses, Jacob og andre hellige Guds menn aldri glemme de "co-eksisterende 'Gud eller" Guds Sønn "Hvorfor gjorde de tilbe YAHVEH alene?

Konseptet som vi presenterer har svaret. Det var ingen co-eksisterende Son! YAHVEH påtok seg formen på mannen for å besøke jorden og bringe forsoning som «Sacrificial Lamb of God" - og som ikke gjøre ham til en Lammet!

Alvoret i denne saken blir tydelig når vi betrakter, i tilfelle av bønn: Hvem trinitarianerne be til? Hvis Messias er Gud selv, og de ber til noen "over" Ham som de anser som Faderen Gud - da WHO er de virkelig be til, for det er ingen over YAHVEH!

Det er av denne grunn at mange tilhengere av Messias ty til troen på at deres Messias er ikke Gud selv. Men så de står overfor dilemmaet at:

- I Åp 1:7,8 Messias hevder å være den Allmektige selv;
- Ifølge Hebr. 1:6, englene tilbe Ham;
- Paulus i 1. Kor. 10:1-4 viser at det faktisk var den Messias som var den åndelige kraft som guidet de gamle israelittene under Exodus from Egypt - mens Exod. 14 tilskriver dette Power til YAHVEH;
- Messias ved flere anledninger tillatt tilbedelse av tilhengere (Luk 24:52)
- Han hadde myndighet til å tilgi synder, som bare Gud kan gjøre (Mark 2:1-12 og spesielt vers 11);
- Se også flere grundige studier som vi tilbyr på dette emnet;

Og akk, hvis Messias ble bli den Allmektige HimseIf, hva en ydmykende fornærmelse mot Skaperen av alle i å nekte ham at Honour! Hva blasfemi - nekte ham rett til sin egen Throne og ber til en uidentifiserbare vesen over ham!. Kan dere lurer på hvorfor YAHU'SHUAH sa i:

Matt. 7: 22, 23
"Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert ved ditt navn? - Driver ut onde ånder i ditt navn? - Arbeidet mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da han skal fortelle dem til deres ansikter: Jeg har aldri kjent deg. Gå fra meg, du onde menn! "

3. Det bryter Guds lov

Undervisning i en treenighet er direkte motsetning til det største og første Command, som fastsatt i Mos. 6: 4, og som også bekreftes av Messias i Markus 12: 28-34:

«Hør Israel, YAHVEH er vår Gud, YAHVEH er ONE. Og du skal elske ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel, av all din kraft."

Ex. 20:3
"Du skal ikke ha andre guder enn meg." (YAHVEH)

YAHVEH er absolutt Gud, Faderen. Feilen i treenigheten undervisning om, finnes i det faktum at den lærer "annen 2dre Gud før YAHVEH", fordi den hevder at Messias er Gud, men at han er ikke YAHVEH selv. På denne måten tilhengere av denne læren bryte bud YAHVEH som sitert ovenfor.

Forskjellen mellom sannhet og Lie er en svært tynn tråd - men det påvirker en evighet of Salvation!

Vi må helt klart skille på dette stadiet, mellom disse to avgjørende ekstreme.

The Enhet Truth

- Messias er Gud
- Messias er YAHVEH
- Messias er den åpenbaring YAHVEH selv

The Trinity Confusion

- Messias er Gud
- Messias er ikke YAHVEH
- Messias er skapt Sønn YAHVEH en 2dre 'Person'

Enhet troende er ofte beskyldt for at de samsvarer med treenigheten undervisning uansett. Forvirringen oppstår i at både Enhet og Trinity lære hevder Messias som "Gud". At tross alt mye som det er nektet, er en grunnleggende bibelsk undervisning. The subtile forskjellen skjønt, spenner over en bunnløs ugyldig:
Hvis trinitarianerne er riktig at "Messias er ikke YAHVEH Gud ", og det faktum at de forkynne Ham til en" 2nd Person "Gud, betyr at de har" en annen Gud før YAHVEH "- en overtredelse av sin kommando! Samtidig, de avsette Messias og nekte ham sin Guddom og teologi !

The Enhet skole (hvorav BIBELEN Revelations er talsmann) lærer at Messias var «Human åpenbaring" av YAHVEH - dermed YAHVEH seg selv - og dermed, riktig forventninger du setter ingen "andre guder" før YAHVEH, verken underkjenne eller avvike fra Messias øverste guddom.

Det er denne Supremacy Messias som Satan i opposisjon og som han oppriktig prøver å utslette med forvirring.

 

Del 2

Fortsatt fra del 1 - Klikk her for Del 1

 

4. Det nekter adgang til Kongeriket

Det har treffende blitt sagt at den Allmektige vil kaste NO ONE i Hell - de vil gå
der på eget valg!

Likeledes vil han ikke bar noen fra å komme inn i Storbritannia - de vil avslå
seg retten til arv av rettmessige plass i Guds rike, ved
nekter å anerkjenne den eneste sanne Gud, og unnlater å sverge troskap til eneeier av kongedømmet!

Åp 21:7 - Messias sett:
"Den som seirer skal arve alle ting, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min sønn."

Betyr det ikke gjøre Messias vår Gud og Far? Kan noen som fornekter Ham som sådan, aldri argumentere mot Guds nektet å komme inn i sitt rike.

Og Trinitarianerne da, som nekter at Sønnen var en manifestasjon (kroppen) av BARE Far - den Allmektige Skaper, og hevder at han ikke er Faderen, de ikke selv arveløs ved å nekte å anerkjenne deres virkelige far? Hvis du i denne verden, nekter de å gjenkjenne og proklamere Messias som deres
Evige Fader (Jes 9:6), kan de forvente å bli akseptert av ham som 'sønner'?
Videre vil de også finne Gates til Kongeriket sperret for deres opprør mot eller deres forsettlige overtredelse av sine lover, bud og forskrifter, som angitt ovenfor.

Rev 22:14

"Salige er de som gjør Hans bud at de kan ha rett til livets tre, og kan komme inn gjennom portene inn i byen."

5. Det gjør Messias en løgner!

Messias tilhengere var like fascinert av hans stadige referanser til "sin Far". På spørsmål fra Philip og Thomas Hvem Faderen var, YAHU'SHUAH svarte:

John 14: 9.
"Har jeg vært med deg hele tiden .. Philip, og du fremdeles ikke kjenner meg? Du har sett meg, er å ha sett Faderen, så hvordan kan du si:« La oss se Do Faderen "? du ikke tror på meg? (vers 7) Hvis du kjenner meg, vet du min far også. Fra dette øyeblikket kjenner du ham og har sett Ham."

John 12:44
"YAHU'SHUAH erklærte offentlig, 'Den som tror på meg, tror ikke på meg, men i det han som sendte meg, og den som ser meg, ser han som sendte meg".

John L0: 30
«Faderen og jeg er ett."

Og igjen i 10:38 John
"Selv om du nekter å tro på meg, tror i hvert fall i det arbeidet jeg gjør, så vil dere vite sikkert at Faderen er i meg, og jeg er i Faderen" (som den Hellige Ånd - ikke en 3. person!).

Er det i det hele tatt er overraskende at Messias kunne staten,

John 8: 24
"... Du vil dø i deres synder, ja, hvis du ikke tro at jeg er han - (YAHVEH) du Skal dø i deres synder. "

Isa. 4i: 4
"... Jeg YAHVEH, Hvem er den første, og vil være med den siste, jeg er han."

Profeten Jesaja også bekreftet at YAHU'SHUAH er Evig Far!

Isa. 9:6
"For til et barn er oss født .., og hans navn skal kalles Wonderful, Counsellor, The Mighty allmektige, Evig Far, Prince of Peace. "

YAHU'SHUAH anvendt samme tittel med seg selv som profeten Jesaja hevdet asbelonging til Faderen.

22:13 Rev, YAHU'SHUAH tale:
"1 er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og slutten."

Isa. 44:6 '
"Så sier Israels konge og hans Forløser, YHVH Sabaoth: Jeg er den første og den siste, det er ingen annen Gud foruten meg."

Isa. 48:12
"Hør på meg, Jacob, Israel som jeg har kalt: Jeg er den første, AM jeg også den siste."

Likevel, trinitarianerne begrense deres Messias til "andre personen" bare! YAHU'SHUAH uttalt at:
Han er den første, i, e, Faderen, den andre, den tredje .. . "ellevte" .. .
"the million" ... OG DET SISTE?

Apostlene, som var personlig undervist og opplyst av Messias, administrert Dåpen i «The Name Of YAHU'SHUAH" - som er Navn til Faderens og Sønnens navn og også navnet på den Hellige Ånd (Matt 28:19).

Les dette bekreftet faktum i Ap.gj. 2:38, 10, :44-48, Luk 24:47, Apg 4:2, 8:12 --
L6, 19:1-6, Rom. 6:3, Gal. 3:27.6.

6. Det inviterer Blasphemy av Den Hellige Ånd

I teorien om en treenighet, Den Hellige Ånd (som i de riktige konseptet skal ganske enkelt være Guds Ånd - ikke "en person"), mottar minst viktig sted:

a) "Den Hellige Ånd (som" tredje person ") er faktisk underlagt Faderen og Sønnen fordi" Han er utøst på vil både Faderen og Sønnen (John1: 33, 20: 22;] OEL 2: 28).

] ohn 20:22
"Og da YAHU'SHUAH hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem:" Motta Den Hellige Ånd? "

Se også John 1:33 - YAHU'SHUAH er den som døper med Den Hellige Ånd.

Joel 2: 28
"Og det skal skje etterpå, at jeg (YHVH) vil utgyte min Ånd over alt kjød."

Dermed oppfylte YAHVEH løftet gjennom YAHU'SHUAH.

b) "Tredje person" har ingen navn i Trinity teorien. "Hellige Ånd" er bare et Tittel - "Spirit" refererer til substans og "hellige" refererer til karakteren, dvs. «ånd som er hellig." Men Som er Ånden og hva er Hans navn? Trinitarianerne har ingen svar på dette spørsmålet!

c) Treenigheten som påstår å være "født på ny», avviser at Den Hellige Ånd er hans / hennes far. Yet, John 3: 3-8 sier at dersom man er "født på nytt", så han / hun er "født av Den Hellige Ånd. "Hvem andre enn Den Hellige Ånd selv, deretter kan være far til denne 'indre født" person?

I riktig konsept, Gud er en Ånd vesen, og er ikke stedet for "en tredje person".

d) Den Hellige Ånd har en mystisk identitet i trinitariske teorien. Det trinitarian mener at HoIy Ånd er en egen person, som selv er en del av den ene Gud, men er ikke Faderen verken Messias. Kristne vanligvis gå til fryktelige omfanget av refererte til Spirit of the Allmektige Gud som "den hellige Ghost "- som er synonymt med« Holy Spook! "

I snakker om Faderen (Who under Messias på 30 ulike år på jorden var bare His Own allestedsnærværende ånd "i himmelen"), YAHU'SHUAH også sa, "Gud (Faderen) er en ånd!" (Johannes 4: 23, 24). Vite at Gud Faderen, er hellig, vil han da ikke være et Hellige Ånd? Dermed kan det trinitariske allerede møtt med to Holy Spirits i hans lære - Den Hellige Ånd selv (Third Person) og Faderen.

e) læren om Treenigheten videre lærer at deres Messias er IKKE den Hellige Ånd, Men Skriften sier at YAHU'SHUAH er at Ånden!

Kor, 15:45
Det første mennesket Adam ble en levende skapning, den siste Adam (YAHU'SHUAH) ble en levende gjørende ånd. "

2 Kor, 13:5
"Test selv. Vet dere ikke innser at YAHU'SHUAH Messias er i deg - med mindre du faktisk ikke oppfyller test!"

(Se også 2. Kor. 3:17; Phil, 1:19, Col, 1:27, Ef. 3:17).

Alle de ovennevnte fakta peker mot en grov feil i undervisningen av en treenighet. Enten det er én Hellig Ånd Hvem er manifestert på mange forskjellige måter og Hvem er Gud - Fader alle gjenfødt 'sønner' - eller du står overfor tre separate Holy Spirits - som er latterlig og i strid med alle Skriften!

Det er innlysende ved de mange skrifter kjent for de troende, at det er bare en
GOD - Han er en Ånd Being - Han var åpenbart i Angelic form i mange gamle testamente passasjer og i de siste dager var åpenbart i Flesh - i menneskelig form - Messias. Han er nå åpenbart i sin sanne legeme tilhengere som Indwelling Spirit Guds /

- Og han er YASHUAH
- YAHVEH Frelseren!

YAHU'SHUAH selv bekreftet at:

- Han ville tilbake AS Talsmannen (Joh 14:16-20).

- At han ville være i oss;

- At Han er med oss uansett hvor to eller tre er samlet ~ Matt, 18:20, 28: 20).

- At han vil snakke med oss i tid Tribulation, som Den Hellige Ånd (Luk 21: 14; Matt 10:19,20, Mark 13:11, Ef. 3:17).

Doktrinen om en treenighet hevder at Den Hellige Ånd er ikke sønnen verken Han er Faderen.

Be, så hvorfor sier Bibelen "at frø (barns) som
ble unnfanget i Israels kvinne, Miriam (ikke Maria!), var "Den Hellige Ånd" Matt, 1: 20). Betyr det ikke gjøre den Hellige Ånd Far YAHU'SHUAH? Hvor mange "fedre" gjør han har i denne konfigurasjonen av en treenighet?

Igjen, dethrones Treenigheten lære den sanne Gud?

Sannheten, som Satan prøver sitt beste for å skjule, er at YAHU'SHUAH er den Allmektige, og ved sin Ånd Han bor i hjertene til menneskeheten. Hvis de nekter dette viktige faktum, og de fornekter ham rett til å bo i deres hjerter !

7. Det forvrenger Bibelen og bringer DARKNESS

YAHU'SHUAH er lyset og veien, og han har ingen fellesskap med mørket. Doktrinen om en treenighet gir ham en underlegen posisjon og nekter ham å være den allmektige - Den Hellige Ånd - Guds kraft til mann!

De som tror på en treenighet, er i stummende mørke med hensyn til:

- Identitet på Messias
- Identiteten til Frelseren of Man
- Identiteten til den Hellige Ånd
- Identiteten til Gud.
- Sanne natur Guds karakter
- Det virkelige omfanget av Guds vilje
- Kravene til frelse
- Det sanne Guds løfter
- Den sanne betydningen og omfanget av Messias 'Sacrifice
- Det sanne guddommelige Formål for menneskets eksistens!

Doktrinen om en treenighet er anerkjent og beskrevet av sine mest brennende lærere som en "mystery utover forklaring eller forståelse". Det er ingenting annet enn forvirring!

Tro den falske læren formidler den "Dyrets merke" som vil bringe
ned Guds vrede og pine på dem som bærer dette merket (i henhold til
den tredje og siste engel - Rev, 14: 9,10).

Rev 18:4
"Kom ut fra henne (Babylon) mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder, for at du deler i hennes plager.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Så tar vi med til slutt at Katolikkene også har fått en 4. person i Guddommen på 50-tallet. Jomfru Maria.

Da er nesten hele kristenheten kommet bort i fra det 1 og viktigste budet.

 

2.Mosebok 20.1. Da talte Gud alle disse ord og sa:  2 Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egyptens land, av trælehuset.  3 Du skal ikke ha andre guder foruten mig.

Jeg tror ikke på treenighetslæren. Men Jesus only-bevegelsen går for langt i den andre retningen.

 

For å avslutte med hva jeg tror Guds ord lærer.

 

1.)   Gud Faderen er den eneste som er fra evighet Og som er den største og som bestemmer alt.

2.)   Sønnen er den første av alle Hans skapninger. Som meddeler han og hans sanne vilje og karakter. Sønnen ble menneske som utførte forløsningsverket.

3.)   Ånden utgår fra dem begge. Den rette oversettelsen i Guds ord av Ånden er Hellig Ånd. Han er ingen egen person som treenighetslæren hevder, men Guds kraft, Guds egenskaper og som gjør Guds vilje. Derfor kan en både glede og bedrøve Ånden.

 

Paulus sier så treffende i 1.Kor.8 at Gud er èn og han har èn Sønn. Og jeg føyer til, Hellig Ånd utgår i fra dem begge.

v. 4 Hvad nu det vedkommer å ete av avgudsofferne, da vet vi at ingen avgud i verden er til, og at det er ingen Gud uten én.  5 For om det også er såkalte guder, enten i himmelen eller på jorden - som det jo er mange guder og mange herrer -  6 så er det dog for oss bare én Gud, Faderen, av hvem alt er, og vi til ham, og én Herre, Jesus Kristus, ved hvem alt er, og vi ved ham

 

Jan Kåre Christensen

Oslo

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2024 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.