Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?Samson på godt og ondt

Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?

 

Dette her er hentet fra bibelkommentarene Markus evangeliet:

21 Ingen syr en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da vil den nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre.

Her går Jesus rett over til å undervise om den gamle og den nye pakt. Det er de sterkeste ordlag han her bruker. Den gamle pakt i sitt vesen vil være ubrukelig og farlig i møte med den nye pakt.

22 Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker!»

Jesus er her ”nådeløs” i møte med den gamle pakt. Hvis en skal blande eller fylle på med den nye pakts fremgangsmåte vil det få katastrofale følger. Loven og den gamle pakt har sin funksjon og hensikt. Men den nye pakt står for seg selv som selve oppfyllelsen på alt og den er fullkommen i sitt vesen i motsetning til den gamle pakt som er ufullkommen og virker død i motsetning til den nye pakt som frembærer liv, ja liv i overflod!

23 En gang Jesus gikk langsmed kornåkrene på sabbaten, begynte disiplene å plukke aks der de gikk.

Disiplene ble sultne der de gikk langs veien med mesteren. De tok litt aks for å stille sulten. Det var et aktivt liv med Jesus som gjorde dem sultne.

24 Da sa fariseerne til ham: «Se der! Hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?»

Etter Guds ord så kunne en spise korn av en åker men en kunne ikke sanke det sammen. Men fariseerne hadde gitt et tillegg, det gjaldt ikke på sabbaten. De religiøse fanger folket men Jesus lot seg ikke fange.

25 Han svarte: «Har dere aldri lest hva David gjorde, den gang han var i nød og både han og mennene hans sultet?

Jesus henviste til skriften og dette var velkjent for dem. Her setter Jesus dem i forlegenhet ved å sitere en kjent hendelse fra Samuelsbøkene.

26 Han gikk inn i Guds hus, den gang Abjatar var øversteprest, og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham.»

Selv når ypperstepresten var tilstede. Hvor mye mer nå må ikke dette gjelde når han ikke er tilstede. Mennesket er ikke skapt for maten men maten for menneske.

27 Og Jesus la til: «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten.

Jesus henviste til sabbaten. Den er laget for mennesket og ikke omvendt. Jesus er oppfyllelsen av sabbatens sanne betydning derfor skal ikke menigheten holde sabbaten som et påbud.

28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbaten.»

Jesus er Herre også over sabbaten da han er dens egentlige oppfyllelse. Ingen finner varig fred uten gjennom Kristus.

Enkeltes lære går ut på at da det bare er den mosaiske seremoniloven som ble opphevet i Kristus, men ikke den moralske lov - 10 bud, så sier de at alle skylder å holde sabbatsbudte. de mener at paven rundt 300 tallet som forandret sabbaten til søndag. Her kommer folk i virkelig i villrede. Jeg er veldig glad jeg at jeg ikke er skapt for sabbatens skyld, men at sabbaten \hviledagen er laget for meg.

Første gang sabbatsforordningen blir omtalt er i 1. Mos.2. 1-3. Her er det ikke sagt et eneste ord om at Gud befalte mennesket å hvile på denne dag. Hvile er for den som arbeider, og da var det bare Gud som hadde arbeidet de 6 foregående dager, derfor var det bare Gud som hvilte på den 7 dag. Den første sabbat var altså Guds sabbat.

Den første gang sabbatsordningen kom til menneskene var ved lovgivningen på Sinai. 2. Mos.20, og under hele lovens tidshusholdning stod dette bud ved makt. I denne lange perioden fra Sinai til Kristi kors kunne derfor en jødes forhold til sabbatsbudte ikke være annerledes enn forholdet til loven forøvrig. For loven og sabbatbudte er et og det samme. Den som var under sabbatsbudte, var under loven.

Hvis det forholder seg slik som enkelte hevder og sier at de blir salige ved å holde sabbatsbudte, er det innlysende at vi også må klare å holde de 9 andre budene for å bli salig. Jeg tror til og med at de lærer at vi tar dyrets merke ved å holde hviledagen på en søndag fordi de mener den er startet av paven. Dette er demonisk og ubibelsk lære

Det som er i hvert fall klart er at vi ikke blir frelst ved å holde loven. Rom.3,27-28. Gal. 2,16. 3,10-11. Det er fordi menneskets natur står loven i mot.

Rom. 3,12. Derfor kan vi ikke holde loven. Rom.8,7. Når det gjelder loven tillater ikke Gud at noen holder loven så godt de kan, for det er skrevet: Forbannet er hver den som ikke blir ved i alt som er skrevet i lovens bok, så han gjør det. Ingen klarer å holde loven, derfor er menneskene som prøver å leve etter den, forbannet og borte fra Gud.

Når vi studerer bibelen finner vi ikke et ord om Adam, Abel, Enok, Sett eller Noha, som ble omskåret og holdt sabbaten. Ja, enn ikke Abraham - de troenes far holdt sabbaten. Heller ikke Isak, Jakob og Josef. Alle disse ble rettferdiggjort ved tro uten sabbatsoverholdelse. sabbatsbudte var et av de 10 bud som ble gitt på Sinai og var gitt til et tegn bare til Israel, for Herren sa til Moses: Tal til Israels barn og si: Mine sabbater skal dere holde, for det er et TEGN MELLOM MEG OG DERE OG DERES ETTERKOMMERE... Dette gjaldt kun Israel og deres etterkommere. Hedningene de stod utenfor det hele og kom ikke inn til frelse før Jesus døde på korset.

Da sabbaten hører til den gamle pakt, er jo vi kommet inn i en ny pakt. Derfor hører sabbaten til den gamle lovpakten der alt som har med seremonilov og morallov å gjøre, blitt opphevet i Kristus, for Ef.brevet 2,15 sier: i det Kristus avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Altså her ser vi at begge deler ble avskaffet. Kol. brevet sier: - og utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, og det som gikk oss i mot, og det tok han bort, idet han naglet det til korset. 2,14. Skyldbrevet skrevet med bud, er ikke annet enn Moseloven. Det var slik på Jesu tid at om du skyldte noen penger og den ble betalt, fikk den et naglemerke som et bevis på at den var betalt. Slik med Jesus, han tok dette gjeldsbrevet - skyldbrevet og betalte alt på korset. Dette skyldbrevet stod det at jeg var dømt til døden fordi jeg ikke kunne oppfylle lovens krav. Dette var ikke bare meg, men hele menneskeheten. Da tok han hele gjeldsbrevet og utslettet det der. Fra den dag var det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Rom.8,1. Avskaffet er det samme som å satt ut av kraft.

Alle disse klare ord om Loven og den gamle pakts avskaffelse, kan ikke engang adventistene benekte. Men når de likevel holder krampaktig fast på sabbatsbudte, så er det fordi de gjør en avgjort forskjell på moralloven, de 10 bud og sereminiloven. De påstår at der det står om forbillede skygger, at den er avskaffet i og ved Kristi død, blir det hevdet fra deres kant at dette er bare seremoniloven. Ved å dele loven opp på denne måten er intet annet enn en menneskelig fortolkningskunst.

Gud har ikke gitt oss noen spesielle dager å holde hviledagen på. Hviledagen er for menneskenes skyld, og ikke vi for helgedagen. Men de første kristne hold alle dager for hellige, men de vektla søndagen mest fordi det var den dagen de såg Jesus først oppstanden og de brøt også da med Jødedommen som da var egentlig satt til side Da Jesus hadde oppfylt alt det loven og profetene talte og pekte frem imot!

Du skal huske at bibelen taler om 2 pakter. Lovens tid og nådetiden. Nå lever vi i nådetiden hvor det ikke står et eneste ord om at vi skal holde loven. Forøvrig kan du heller ikke skille moselov og de 10 bud. Det er loven alt sammen.

Vi må være klar over at det er ikke loven det er feil med når menneskene ikke klarer å holde loven, men det er menneske selv som er årsaken til at loven ikke kan være et organ til frelse. Vi mennesker er så fordervet i vårt kjød at den står loven og Guds bud i mot. Derfor kan du ikke si at noen skal holde loven, for det klarer ingen. Har du tatt i mot Jesus: Da er du i hvert fall ikke under loven. Har du løyet noen gang? Har du drevet hor noen gang? Har du hedret din far og mor bestandig? Har du hatt bare Gud som din gud? Har du begjært en annen manns hustru eller venn? Har du stjålet noen gang? Har du begjært en annen manns eiendom e. l? Har du vitnet falsk noen gang? Sier du ja på ett av dem er du skyldig til dommen og da krever loven din død. En som prøver å holde loven og de 10 bud i sin egen kraft, står nå skyldig innenfor Gud. Loven sier: Du skal dø! Hvorfor skal jeg dø? Jo fordi du ikke klarte Guds krav. Hvilken krav? De 10 bud. Du sprakk på en av dem, og da har du sprukket på dem alle, selv Jakob sier det i NT. Du må dø!

Det er dette du prøver å fortelle andre når Adventistene og andre vranglærer formaner og preker at en som troende skal holde loven ved siden av å tro på Jesus. Jeg er helt sikker i min sak at du preker at andre skal klare noe du selv ikke klarer. Slik var loven og de 10 bud også. Den krevde noe som ingen klarer.

Da tenkte Gud! Hva skal vi gjøre nå? Ingen klarer å holde mine befalinger fordi de er så syndige. Derfor vil jeg ta deres synd på mitt legeme og så vil jeg gå opp på et kors og avskaffe de bud som gikk menneskene i mot, de som ble skrevet av deg på steintavler. Når jeg da dør skal jeg ta disse hellige budene og skrive dem inn i deres hjerter som vil tro på meg slik at jeg kan oppfylle og hjelpe dem til å holde det du har skrevet engang. Blir ikke dette gjort vil alle mennesker stå skyldig inn for ditt åsyn og bli dømt til evig dom og utslettelse. Men etter at jeg har betalt denne prisen som loven krevde av dem, er de fri fra lovens krav, nemlig døden. Nå kan alle disse menneskene som vil tro på deg komme til deg i paradis. Så lenge lovens krav eksisterer kan ingen bli frelst. Når jeg har gjort dette mulig og noen da prøver å legge seg under denne loven igjen, vil jeg forkaste dem og støte dem bort fra mitt åsyn sier Herren.

Derfor sier Paulus i ef.2,15.. i det han (Kristus) avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter. Her ser en at begge deler er avskaffet, eller som teksten sier: Gjort ugyldig! I Kol.2,14 taler Paulus om skyldbrevet som ble utslettet, det som var skrevet med bud, det som gikk oss i mot, og det tok han bort idet han naglet det til korset..

Da må en forstå at lovens tid er en tid som bare jødene skulle være i. Hedningene har ingen ting med dette å gjøre, i hvert fall ikke gjennom bokstaven, men kun gjennom Åndens samfunn og ledelse. Da får en lov å komme seg ut i friheten og kaste seg i dansen med de glade, de som er fri fra loven krav og dens forbannelse.

Loven står der med sine krav men vi er døde og løst i fra loven ved Kristi legeme eller ved hans død. Men er blitt levende i Kristus for å leve oppstandelse livet med han fri fra lovens krav og dets vesen. Vi er bundet til Kristus og Guds ord nå, ikke loven og noe i GT.

Adventistenes feiloppfatning angående sabbaten

Jesus sier at en som holer mine bud elsker meg.

Hvilke bud?

De to største, å elske Gud og nesten.

Sabbaten er tegnet på pakten mellom Gud og Israel. Esekiel 20. 12.

Jesus nevnte aldri sabbaten at vi skulle holde den som nytestamentlige kristne og ingen av Apostelen.

Når Jesus gikk tilbake til skapelsen var det kun for øye hva som gjelder i dag og da nevnte han kun ekteskapet.

Sabbaten ble aldri nevnt.

De første kristne holdt hver dg hellig men hadde en forkjærlighet for søndagen av to grunner.

1.) Da såg de Herren oppstanden.

2.) For å bryte med jødedommen så foretrakk de søndagen. Vi er ved Jesu død løst og død fra loven. Død da loven aldri kan kreve noe av oss. Løst da vi lever ikke under loven men under nåden.

Ja dette her forteller oss at de første kristne holdt ingen dager fremfor andre som et påbud men søndagen ble allikevel ”deres” dag da det var Herrens dag. Da de først fikk se ham oppstanden.

Og søndagen var også den 8 dagen som betyr ny begynnelse. Det var dette Jesus kom med, noe helt nytt!

Hva så med Hebr. 4 som noen bruker?

Det taler ikke om å holde sabbaten men å komme inn til hvilen som en finner i frelsen i Kristus Jesus. Alle bilder i GT, også sabbaten har sin oppfyllelse i Kristus.

Når Adam ble skap ble han skapt til et fulldekket bord slik er det også med oss troende. Vi er i Kristus Jesus skapt og født til et fulldekket bord i frelsen i Kristus. Derfor ber Paulus at menigheten i Efesus ikke måtte bli rikere men få hjertes opplyste øyne slik de kunne se hvor rike de var i Kristus.

Efes. 1. 3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far,

han som i Kristus har velsignet oss

med all Åndens velsignelse i himmelen.

18 Måtte han gi deres hjertes øye lys, så dere forstår hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig arven er for de hellige.

Vi som troende kan ikke bli rikere og bli bedre stilt med oss en det vi allerede er, men vi må bare få åpnet opp øynene for den rikdommen vi har i Kristus.

Et siste er noen som de som sier vi skal holde sabbaten bruker er at på selve skapelsen, før loven så hvilte Gud på den syvende dag. Da skal vi gjøre det samme.

Dette blir å ta noe fra GT å bygge på det uten å finne støtte for det i NT må vi avise dette!

Konklusjon.

Sabbaten er for jødene og ingen andre som et paktstegn mellom dem og Gud.

Konklusjon.

For oss kristne er ikke søndagen et påbud å holde. Men i takknemmelighet til Gud at på søndagen (den 50 dg) kom Ånden og da ble menigheten født.

Jøder og hedninger tilhører det samme legemet der Kristus er hode!

Bibelkommentarene Kol. 2.

11 I ham ble dere omskåret, ikke med menneskehånd, men med Kristi omskjærelse, da dere la av det legeme som er under synden.

Omskjærelsen var et ytre tegn på en pakt som Gud hadde opprettet med Abraham. Ved denne pakten ble både Isak og Ismael omskåret. Men det var et ytre tegn foretatt med menneske hender. Når vi tar imot Jesus skjer det også en forandring, ja mye større. Vi blir nye skapninger og den omskjærelsen er på det indre men vil gjøre utslag også på det ytre gjennom vår ferd.

12 For i dåpen ble dere begravet sammen med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på den Guds kraft som reiste Kristus opp fra de døde.

Dåpen er en identitetslikhet med Jesus. Vi var i Kristus men i dåpen bekjenner vi at likesom Jesus døde og ble begravet er dåpen en symbol på det. Når Jesus sto opp igjen symboliserer dåpen det når vi blir reist opp fra vannet.

Rom.6. 4 Vi ble altså begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft.

Dåp betyr full neddykkelse, derfor skal dåpen skje i full neddykkelse etter en er kommet til tro på Jesus. All annen dåp har ingenting med den bibelske dåp og må ansees som mennesketanker og en ugyldig dåp for Kristus.

13 Dere var døde på grunn av deres synder, uomskåret som dere var med deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder.

Vi var fiender av Gud og sto i oppesesjon til ham gjennom våre liv og ved vår ferd. Og de fleste av oss trivdes med det. Men Kristus kom ikke bare til denne jorden men også inn i våre liv. Da ble vi levende vi som før var døde. Er dette reelt? Det vi trivdes med før gjør vi ikke nå lengre, det er blitt en stor omveltning som blir større for hver dag når vi går med ham

14 Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset.

Gjelden ble bare større og større til eldre man ble og å ta seg i sammen gjorde som regel vondt verre. Loven har egentlig kun hatt en hensikt, vise oss våre sanne stilling og natur. Rom.3. 20 Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.

Men Kristus kom med hvit maling og gjorde alt nytt billedlig talt. Alle våre synder i fortid, nåtid og fremtid henger på Golgata. De vi vet om og de vi ikke vet om. Er dette god preking? Det mener jeg. De er spikret der og kommer ikke videre. Han strøk det ut og bort.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem fram til spott og spe da han triumferte over dem på korset.

Satan og demoene hadde has på våre liv. Vi var i mørke og trivdes i mørke og var Satans eiendom. Men de ble avvæpnet og stilt frem som løgnere, anklagere og uten reel makt. Satan og demonen hadde fått herjet lenge og grundig nok. Men ikke lengre, nå var de beseiret. Seieren er fullkommen. Gud Fader er tilfredstilt gjennom Jesu verk på Golgata. Vi har fått syndene tilgitt og Gud kan ta oss til nåde og adoptere oss inn i sin familie som hans egne barn. Og Satan og demonen har ingen reel makt lengre, de lever på lånt tid!

Jesus nullstilte loven for oss TROENDE. Den gjelder ikke lengre for oss, kun nåden i Kristus Jesus.

16 Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat.

Dette var en menighet under jødisk påvirkning da det var mange jøder der. Nå tror vi jødene er Guds utvalgte folkegruppe og de er elsket pga fedrene. Men hva jødene til del representerer på det åndelig etter Jesus forsoningsdød kan fort bli villedende og tom forførisk. Nå tror vi at loven og alt annet av seremonielle ting var fra Gud. Men i og med Jesus så har det ikke lengre sin gyldighet for en troende. Da er det kun en ting som har sin gyldighet, Jesu død. Og vår identitet er ikke i loven, sabbat, høytid, nymånedag eller noe annet seremonielt, men i Kristus og han alene.

Hebr.8.13 Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Men det som holder på å bli gammelt og foreldet, vil snart være borte.

Og takk og lov, den er borte fordi Kristus er kommer.

17 Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legemet er Kristi legeme.

Her får vi en enda en dose. Dette Paulus her nevner er meget viktig for å forstå Guds fremgangsmåte og hva som er av gyldighet og betydning i dag. Hva er virkeligheten? Skyggen eller selve personen? Personen selvfølgelig og det er Jesus Kristus. Det er Jesus som er skyggenes virkelighet i hele gamle testamente. Ikke loven, seremoni forskriftene, høytid, nymånedag, kriger, forordninger eller noe annet, men Jesus Kristus. Alt dette er bilder, forbilder på hva Kristus er og representerer.

18 La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt. Med sine rent menneskelige tanker gjør de seg til uten grunn

Det ser ut som de var blitt villedet til å tro at en engle åpenbarelse var av større åndelig verdi enn en Kristus åpenbaring?! At de la unaturlig og mye vekt på åpenbaring er sikker. Men med den hensikt for å få den til å stole og tro mer på engler og andre åpenbarelser en på Kristus og Guds ord. Engler i oppdrag er ikke noe nytt, den forførelsen ble også de første Kristne utsatt for. Vi tror på engle åpenbarelser og andre åpenbarelser. Men stemmer det med Guds ord og tar det oppmerksomheten bort i fra Kristus og Guds ord? Gjør det det, forkast det uansett hvor fint og ydmykt det høres ut som. Engel åpenbarelser er som et supplement til Kristus åpenbarerelser og Guds ord.

19 og holder ikke fast på ham som er hodet. Men fra ham utgår hele legemets vekst slik Gud vil den skal være, og legemet støttes og holdes sammen av alle ledd og bånd.

Det dreier seg om å holde fast ved hodet, Kristus. Hvor blir legemet styrt i fra? Hodet. Vi som Jesu legeme skal alltid styres av hode, for fra han får vi vår åndelige vekst. Når alle andre troende gjør også det samme. Lever i sammen med Jesus utfyller og supplerer vi hverandre akkurat som legemet vårt gjør det. Det er alltid en styrke for legemet å bygge opp flere ledd på legemet. Det skjer ved at vi alle får et større og riktigere syn på Kristus.

20 Når dere med Kristus har dødd bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da, som om dere ennå levde i verden, rette dere etter slike bud:

Synden vil også ha oss tilbake til verden. Men såkalt gode gjerninger og gode forsetter er like farlig som synden. Synden og alt hva den står for kjenner så alt for mange oss til så alt for godt. Men også gode ting kan være besnærende, legg merke til syndefallet. 1.Mosebok.3. 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»

Man kan både spise og forspisse seg på det onde som det gode.

21 «Ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»?

Her hører vi Lovens bokstav og hva samfunnets vil ha oss til å gjøre. Du må og du må bare. Du kan og skal ikke. Men hva skal vi leve etter? Her er nøkkelen til all åndelig fremgang, fremgang som varer.

Gal.2. 19 Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.

22 Dette er bare menneskers bud og lærdommer. Disse ting er jo bestemt til å brukes og gå til grunne.

Uansett hva det er av loven og den gamle skapning. Det er forgjeves. Vi hører selv Prester og Predikanter skal være et forbilde for andre. Men de svikter gang på gang, selv de som prøver å holde loven. Kristenlivet handler først og fremst om å kapitulere og la Jesus ta over. Da går det godt og vi vil alltid være de seirende.

Salme 37. 24 Om han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd.

23 Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å tilfredsstille menneskets syndige natur.

Menneskene gir hverandre mye applaus, heder og ære for selv gode gjerninger. Nå er ikke jeg imot å gjøre godt. Men en må og skal ikke blande i sammen hva Gud gjør igjennom en og hva mennesker får til. Jeg betviler ikke at det er mage ”gode” menneske som får til og har fått til mye. Men det vil aldri kunne frelse oss, selv overholdelse av de ti bud vil skade oss mer en det får oss til å følge Jesus og få kontakt med Gud. Fromt og fint kan mye høres ut som, men som troende skal ikke vi leve etter Loven og kunnskapens tre. Men etter Livsens tre som er et bilde eller forbilde på Jesus! Som troende lever i en sfære av Jesus og ingen andre. Loven er for de lovløse sier Paulus.

 

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.