Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Menigheten – Guds største tanke og hensikt!

Menigheten – Guds største tanke og hensikt!

Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo

 

Fra mine bibelkommentarer Efeserbrevet 3. 2 Dere har hørt om den nåde Gud har gitt meg: å være en forvalter hos dere over den hemmelighet.

Paulus var den nytestamentlige menighets arkitekt. Noe som Gud hadde satt ham til. Her fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 1. 25 Jeg er blitt en tjener for menigheten i kraft av det forvalteroppdraget Gud har gitt meg hos dere: å fullføre tjenesten med Guds ord.
Med den bakgrunn han hadde, ikke minst med hans dype kunnskap til Guds ord og alle Jødiske forskrifter, var han ideell til sitt store oppdrag; å fullføre tjenesten med Guds ord. Eller som det står i 1930 oversettelsen; det vil si å fullføre Guds ord. Det var mange sider ved Paulus undervisning\forkynnelse som ikke var åpenbart før han brakte det frem i lyset. Bl.a. menigheten, bortrykkelsen av menigheten, nådegavene, tjenestegavene og mange andre sannheter. Kimen lå der, men Paulus bragte det fulle lys frem om dette.

3 som ble kunngjort for meg i en åpenbaring. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette,

For å fatte hva mysteriet er, og få innsikt i Kristi mysterium, må vi få tak i at det hadde vært skjult i tidligere slekter.
Det ble ikke åpenbart for folket i den gamle pakt, heller ikke for Jesu disipler da Jesus vandret sammen med dem.
Dette mysteriet hørte med til de ting Jesus talte om ved å si: ”Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå.
Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.” (Joh. 16:12-13a)
Etter at Ånden kom, gikk det likevel tregt med å få mysteriet fram i lyset. Et bevis på det var at man ikke fattet at hedningene var inkludert i legemet og løftet.
Det var først i det tiende kapitlet i Apostlenes gjerninger Peter fikk synet på taket om at han ikke skulle kalle noe menneske vanhellig eller uren.
Det satt veldig langt inne hos menigheten i Jerusalem å akseptere det som hadde hendt med hedningene under møtet hos Kornelius, og Galaterbrevet røper at folk fra menigheten i Jerusalem faktisk motarbeidet den fulle åpenbaringen av friheten i Kristus. Paulus kalte dem ”falske brødre.”
Men da Gud reiste opp Paulus, og den Herliggjorte Kristus åpenbarte hemmeligheten for Paulus i en åpenbaring, kunne endelig mysteriet komme fram i lyset for fullt.
DET VAR SKJULT UNDER JESU JORDISKE TJENESTE, JESUS NEVTE DET I EN BISETNING!
Dette gjør det klart at mysteriet ikke var åpenbart under Jesu jordiske tjeneste. Tiden var ikke inne.
Han var nøye med å presisere at han bare var sendt til ”de fortapte får av Israels hus.”
Historien i Matteus 15:22-28 om den hedenske kvinnen gjør dette ekstra pikant, da Jesus brukte uttrykket ”barna” om jødene, og kalte hedningene for ”hundene.”
Han viste dermed tydelig at tiden ikke var inne til å åpenbare mysteriet, men sørget jo for at kvinnen fikk hjelp likevel!
Men han måtte holde grensen mellom jøder og hedninger oppe helt fram til korset.
Det var på KORSET gjerdets skillevegg ble borte, og jøder og hedninger kunne bli ett.
Forhenget i templet revnet da han ropte: ”Det er fullbrakt!”
Helt fram til da var det et fiendskap som skilte jøder og hedninger, noe som også gjenspeilet seg i templet ved skilleveggene der.
Det var et skille mellom mann og kvinne, og jøder og hedninger.
Derfor er selve grunnlaget for mysteriet Ordet om korset! Mysteriet kunne ikke åpenbares før etter korset, for korset er selve grunnlaget og basis for den hemmeligheten som skulle åpenbares.
Alt måtte oppfylles, loven og synden måtte nagles til korset og oppstandelsen måtte legge grunnlaget for den nye skapningen og det nye menneske.
Ånden kunne ikke komme før Jesus var blitt herliggjort.
Men i rette tid kunne det åpenbares: ”Dette livet har Gud, som ikke kan lyve, gitt løfte om fra evighet av, og DA TIDEN VAR INNE, ÅPENBARTE HAN SITT ORD I DET BUDSKAPET SOM ER BETRODD MEG ETTER BEFALING FRA GUD, VÅR FRELSER.” (Titus 1:3)
Jeg tror ikke dette har gått opp for de fleste kristne forkynnere, derfor er det så mye forvirring i forkynnelsen.
GUDS MYSTERIUM ER KRISTUS
Kolosserbrevet sier: ”Jeg ønsker at de skal få nytt mot i hjertet, bli knyttet sammen i kjærlighet og få hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds mysterium, som er Kristus.” (Kol. 2:2)
Det er når vi fatter at Kristus er alt og i alle, når lyset skinner og vi ser at alle visdommens og kunnskapens skatter er skjult til stede i Ham, når vi ser inn i at Han er vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, at alle Guds løfter har fått sitt ja og amen i Ham – da kan vi også oppleve den fulle kraften av korset:
”Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, det er Kristus som lever i meg…” (Gal 2:20)

KRISTI KROPP
På samme måte som ”Guds mysterium” er ”Kristus,” ser vi at ”Kristi mysterium” er ”menigheten!”
Den kalles ”Kristi kropp,” der Han er hodet for legemet, og legemet er satt med Ham i himmelen.
Om du leser Efeserbrevets tre første kapitler, vil dette mysterium komme klart fram.
Allerede i kapittel 1:18-23 ser du denne tegningen av et legeme med Kristus som hode og menigheten som lemmer, der alle ting er lagt under Hans FØTTER.
Det er altså ikke bare Hodet som er satt OVER alle makter og myndigheter, HELE LEGEMET er satt med Ham i himmelen, alle fiender er under hans føtter.
Føttene er faktisk nederst på legemet!
I Kapittel 2 og 3 fortsetter denne åpenbaringen, der 2:4-6 og 3:9-11 spisser dette budskapet: Vi er døde med Ham, oppreist med Ham og satt med Ham i himmelen.”
Den hemmeligheten Gud har holdt skjult helt til meigheten kom, er dette at Guds visdom NÅ VED MENIGHETEN skal bli kunngjort for maktene og myndigheten.
Dette er det verk Han fullførte i Kristus Jesus!
Med andre ord: Jesu fullbrakte verk skal nå forkynnes og settes ut i livet av Menigheten!
Dette er mysteriet som nå er åpenbart, og det er et viktig poeng at denne menigheten inkluderer folkeslagene, hedningene måtte først inkluderes. Når først har oppdaget at han nå ”har åpenbart sin viljes mysterium for oss,” slik Ef 1:9 viser oss, nemlig at dette mysteriet handler om ”en husholdning i tidens fylde der Han har sammenfattet det i himmelen og det på jorden i Ham,” da åpnes våre øyne for det Paulus ba om i Ef. 1:17-18.
Han vil vi skal se det unike ved Menigheten, forstå kallet til denne Ætten som består av alle de som er i Kristus.
Her er ikke jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne, alle er ett i Kristus, ja ”Kristus er alt og i alle.”
Med denne åpenbaringen som grunnlag kan vi begynne skattejakten i Ordet når det gjelder alle Guds mysterier.
"Så skal dere se på oss som Kristi tjenere og forvaltere av Guds mysterier.” (1.Kor 4:1 - 2005 oversettelsen)
Det er flere ting som faller på plass når man ser mysteriet om ”husholdningen” med ”menigheten i det himmelske,” nøkkelen om ”Kristi kropp” i denne tiden. Her er bare et par av de ting som da blir enkelt og tydelig.

4 og når dere leser det, kan dere skjønne hvilken innsikt jeg har i Kristi hemmelighet.

Disiplene på pinsefestens dag var egentlig ikke klar over hvilken stor begivenhet de var med på, den var større en selve opplevelsen. Fra pinsefestens dag ble det fra Guds side satt opp en åpen dør også for hedningene, selv om disiplene ikke var helt klar for oppgaven, noe de ble senere. Men det var fra da og inntil Jesus kommer og henter menighet hjem at nådens husholdning er.
Ap.gj. 1. 8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Legg merke til ordlyden, når kraften kom på pinsefestens dag var oppdraget klart fra Guds side, til jordens ender!

5 Den var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter:

Det er mange lignende steder i NT. La oss bare ta med 1. Kor 2,13: "- det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som Ånden lærer –". Og 1. Kor 14,37: "Dersom noen mener at han er en profet eller en åndelig, da må han også innse at det jeg skriver til dere, er Herrens bud."
Gud har utvalgt sine spesielle vitner som skal bringe bud fra ham. Det er disse inspirerte vitner Peter tenker på når han sier at Gud har vakt opp Jesus og gitt ham å åpenbare seg, "ikke for folket, men for oss som åt og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde". Ap. gj. 10,40 f.
Det Nye Testamente er det guddommelige budskap gjennom menn som er kalt og utrustet på en enestående måte. Deres budskap er gitt ved den Hellige Ånd. Som Guds Ånd var virksom da det Gamle Testamentets skrifter ble til, slik var Ånden også med da det nytestamentlige budskap fikk skriftlig form.
Det finnes eksempler på at nytestamentlige skrifter blir sitert i det Nye Testamente selv, og at det da blir karakterisert som "skrift", dvs hellig skrift. Det er det sterkeste ord som finnes for å betegne guddommelig skriftautoritet. Når det Gamle Testamente blir anført med ordene "Skriften sier", da kommer sitatet med en høyeste vekt og anseelse. Men også nytestamentlige steder blir som sagt anført som "skrift". I 1. Tim 5,18 blir Luk 10,7 sitert ved siden av 5. Mos 25,4, og foran heter det "Skriften sier". I 2. Pet 3,15 blir apostelen Paulus" brev stilt ved siden av "de andre skrifter". Disse andre skrifter må være gammeltestamentlige skrifter.
I 1. Pet. 1,10-12 taler Peter om at Kristi Ånd var i profetene. I samme åndedrett taler han om det budskap som han selv og de andre apostler forkynte, og slår fast at også dette budskap ble gitt "ved den Hellige Ånd". Hans og de andre apostlers ord blir satt på linje med profetenes ord i det Gamle Testamente.
Dette sted i Peters første brev er betydningsfullt. Vi har lett for å tenke at det er det Gamle Testamente som er problemet. Det Nye Testamente er Jesu og hans apostlers ord, så det holder en fast på. Hva med det Gamle Testamente? Vi lærer ikke så lite om selve saken ved å overveie det faktum at for den eldste kirke var det Gamle Testamente en selvsagt autoritet, mens det Nye Testamente først etter hvert ble lagt til Skriften og ble regnet som en bok sammen med denne. Det er ut fra en slik overbevisning Peter resonnerer om sin og de andre apostlers autoritet. Det er den samme Ånd som taler i oss som i de gamle profetene, sier han.
Hele Bibelen er Guds inspirerte ord. En annen sak er at vi må gjøre forskjell på det Gamle Testamente og det Nye Testamente. Dette lærer vi av Bibelen selv.
Det Gamle Testamentets profeter ser frem mot en fullkommen pakts tid. Jer 31,31.
Det Nye Testamente bygger på det Gamle, men ser dette samtidig som en foreløpig pakt. Les Hebr 10,1ff.
Augustin sier: Det Nye Testamente er skjult i det Gamle, og det Gamle Testamente er forklart i det Nye.

6 At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme og har del i løftet – i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet.

Jesus hadde allerede åpnet opp for dette i sin undervisning, men det var sikkert ingen som hadde skjønt det. Både i sine lignelser og i Joh. e. 10. 16 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røst, og det skal bli én hjord og én hyrde.

7 Og jeg ble en tjener for evangeliet da Gud grep inn med sin kraft og gav meg sin nådegave.

Paulus sier rett ut og i Åndens fullkomne inspirasjon (Guds direkte tale): ”JEG, PAULUS, er den som ble gitt å fullføre Guds ord”. Med andre ord, ingen andre personer verken før eller etter Paulus var gitt dette. Bibelens punktum, i forhold til hva Gud lot skrive ned med adresse til menighetens tidshusholdning, Kristi legeme – som også kalles ”Ett nytt menneske”.

8 Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne for folkeslagene det glade budskap om Kristi ufattelige rikdom.

Paulus hadde en voldsom arbeidskapasitet. Bare i Lille-Asia har man regnet ut at i løpet av et par år har han tilbakelagt over 3000 kilometer. På sin første misjonsreise, la han bortimot 2000 kilometer reisevei bak seg. Og den reisen han gjorde fra Antiokia til Korint må ha vært på ca. 2500 kilometer. Alle menighetene han grunnla fikk nyte godt av hans omtanke og kjærlighet. Ikke minst brevene hans vitner om hans hyrdetjeneste. Det er interessant å lese om forholdet apostelen hadde til en rekke navngitte personer. Selv om de fleste brevene hans er stilet til menighetene, tok de alltid avstikkere til enkeltpersoner med en personlig hilsen. For Paulus var det viktig at den ene ikke forsvant i mengden. En hyrde skal det lukte sau av. Det er beviset på at han er tett sammen med de han skal passe på. Paulus var en slik hyrde. Hilsningene i Rom 16 er illustrerende.
Tre års virke i Efesusmenigheten ga ham kontakt med hvert medlem. Dag og natt var apostelen tilgjengelig og til hver eneste en hadde han oppmuntring og hjelp, Apg 20,31. For mange efesere hadde det begynt som et oppgjør med fortida: “Mange av dem som var blitt troende kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort.” Apg 19,18.
Menigheten i Korint var på mange måter “et smertens barn” for Paulus. De åndelige omgivelsene de troende levde i preget i stor grad deres livsførsel. Brevene han sendte menigheten, ånder av omsorg og viser den kjærlighet han “særlig har til dem”, 2.Kor 2,4 (1930-overs.). Igjen ser vi at det kjennskapet han hadde til medlemmene gjør det lettere for apostelen å forstå hvorfor ting gikk galt, 1.Kor 11,18. Ingen kristen var ham uvedkommen. “Hvem er svak, uten jeg også er det? Hvem faller fra, uten at det brenner i meg? 2.Kor 11,29. Det var Kristi Jesu hjertelag som kom til overflaten, Fil 1,8.
Hengivenheten til Kristus synes ikke å ha noen grense. “…jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg…” Gal 2,20; “For Hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser det som skrap for at jeg kan vinne Kristus…”
Fil 3,8. “Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk.”
Fil 4,13. Han hadde lært å leve uten å være avhengig av omstendighetene. Blikket var alltid vendt oppover. Han visste hvor ressursene var. Ingen kunne med større overbevisning enn Paulus - jøden fra Tarsus si: Jeg har bare én lidenskap: Jesus.

9 og bringe Guds frelsesplan fram i lyset, den hemmelighet som fra evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt.

Kolosensserbrevet og Efeserbrevet er skrevet omtrent samtidig og utfyller hverandre meget godt. Anbefaler mine bibelkommentarer av Kolossenserbrevet å lese ved siden av. Ved evangeliet er selve Guds frelsesplan kommet frem for dagen. Evangeliet er for alle mennesker, uansett rase, kjønn og alder.

10 Slik skulle nå hans mangfoldige visdom gjennom kirken bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelrommet.

Det finnes fortsatt mange Guds planer som ikke er kjent, og som ikke er nedlagt i glasshavet. De kan vi ikke uttale oss om. ”Det skjulte hører Herren vår Gud til, men det åpenbare er for oss og våre barn i tidsalderen, for at vi skal holde alle ordene i denne lov.” (5. Mos.29,29.)
Rundt Guds trone er det en REGNBUE. ”Regnbuen” er tegnet på pakten mellom Noah og Gud. (1. Mos.9,11-17.) Den skal vise at Gud holder det som han lover. Det som han lovet i dette tilfellet, var at han ikke mer ville ødelegge jorden gjennom en vannflom.
Når regnbuen er satt rundt Guds trone i himmelen, så er dette et bevis på at Gud er til å stole på for alle mennesker. Det som han har lovet menneskene i tidsperiodene, kommer til å skje, og Jesu forsoning gjelder også alle mennesker.
Det som gjør at Antikrist og hans regime ikke kan og vil tre frem er menigheten der Guds Ånd har tatt sin bolig. Og vi som menigheten er sannhetens støtte og grunnvoll. Når vi som menigheten og sanne troende er tatt bort, vi er det som holder igjen. Da vil det ikke være en sann troende igjen ved inngangen til den store trengsel. Da vil Satan begynne å vise sitt sann ansikt. Men etter hvert under den store trengsel, når Antikrist viser seg. Da vil “lyset” gå opp for mange, ikke minst for jødene! Se mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring. Videre så er dette verset også et nøkkelvers for betydningen av menigheten. Vi er satt her for å være den maktfaktoren som holder igjen for at Antikrist kan tre frem da vi er sannhetens støtte og grunnvoll. Og Selv Satan skal aldri få has på oss, derfor utgjør vi en så stor og markant forskjell som vi mange ganger ikke er klar over. Vi er som en rik arving som ikke er klar over det at det står en million formue på konto. Matt. 16. 17 Og Jesus svarte og sa til ham: Salig er du, Simon, Jonas' sønn! for kjød og blod har ikke åpenbaret dig det, men min Fader i himmelen. 18 Og jeg sier dig at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19 Og jeg vil gi dig nøklene til himlenes rike, og det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen (1930 overs.).

11 Dette var Guds forsett fra evighet, det han har fullført i Kristus Jesus, vår Herre.

Faderen er den eneste som er fra evighet før noe annet var til, da “sammen” med den Hellige Ånd som er en del av ham selv (den Hellige Ånd er en Ånd som er Hellig som Gud Fader selv og ubegrenset, følsom og trøstende som Abba Far selv). Da ble Kristus uttatt og frembragt i sin preeksistens og vi ble utvalgt i Kristus, før verdens grunnvoll. Alt dette bestemte og “krevde” Gud Elohim (http://nn.wikipedia.org/wiki/Elohim) den eneste sanne Gud som skriften omtaler ham som. At Sønnen ble gitt og gjennom ham har vi del i alt som Gud har gitt og frembragt. Vi blir i sannhet Guds arvinger, Kristi medarvinger. Vi må også se på alle andre troende som medarvinger i sammen med oss selv til alt dette ufattelige, skjønne og herlige. Andre troende er arvinger til de samme rettigheter og muligheter som oss selv.
Joh. e. 17. 3 Og dette er det evige liv at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus.

Ronald Fangen sier det også så vidunderlig i sin sang:
Guds menighet er jordens største under
Guds menighet er jordens største under! Mens verdens skikkelse i hast forgår, Er Kristus i all evighet den samme, Og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdensriker stiger og de synker, Går kirken mot fullkommenhetens vår.

2. Så kommer dagen da alt hat skal smelte som sne og is for sol og sommervær. Da faller Satans makt, da skal hans velde Gi tapt for frelsens stridsmenn, for Guds hær. Med jubel skal de høste hva de sådde Og salige få se ham som han er.

3. Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte fra ham som aldri skifter sinn og art! Er natten lang, er kampen full av kvaler, Som morgenstjernen lyser løftet klart. Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, Men kjemp frimodig, - se, jeg kommer snart!

Herlig sang om menigheten! Kanskje en av de fineste og med mest innhold!

Ap.gj. 2. 1. Da pinsedagen kom, var de alle samlet. 2 Med ett kom det et brus fra himmelen som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. 3 Tunger likesom av ild kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tungemål etter som Ånden gav dem å forkynne.

Menigheten ble født på Pinsefestens dag. Før Pinsefestens dag hadde Ånden kun kommet over enkelt mennesker, men det som skjedde på Pinsefestens dag var unikt, da kom Ånden over 120 personer samtidig. Ikke 120 forskjellige Ånder som treenighetslæren hevder, men det var den samme og ene Ånd, Guds og Kristi Ånd som kom over dem alle samtidig. Bare det viser at treenighetslæren er og forblir en gedigen bløff og løgn!

Hensikten med Åndens komme var flere ting, for å nevne noen.

1.) Vi skulle bli dyktiggjort i istandgjort til å forkynne Ap.gj. 1. 8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.»

2.) Vi skulle vise verden hvem Kristus var Efes. 1. 12 Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.

3.) Gud ville ha sanne tilbedere Joh.e. 4. 24 Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

Hva gjør Guds menighet til det den er og hva Gud Fader har tiltenkt?

1.) Menigheten har mange navn så som de utkalte, utvalgte, i Kristus, renset i Lammets blod osv.
Dette er et kortfattet résumé over menigheten gresk, ecclesia – de utkalte (den utkalte forsamling).

2.) Menigheten er sannhetens støtte og den må først bli tatt bort før den Lovløse kan åpenbare seg.
1. Tim. 3. 15b. den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll.

3.) Vi er hverandres lemmer og står i gjensidig avhengig forhold til hverandre.
Rom. 12. 5 På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.

4.) Tjenestegavene må og skal fungere. For at menigheten skal være intakt og vokse opp til ham som er hodet – Kristus – er vi avhengig av at de “rette” forkynnerne slipper til og får anledning å komme frem med budskapet sitt.
Efes. 4. 14 Så skal vi ikke lenger være umodne, ikke la oss kaste hit og dit og drive med vinden fra enhver lære, så vi blir bytte for menneskenes falske spill og villfarelsens listige kunster. 15 Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. 16 Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet.

5.) Menigheten skal fostre, utvikle og drive med menighets tukt for å være den levende Guds menighet.
Matt. 18. 15 Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. 16 Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast. 17 Hører han heller ikke på dem, så si det til menigheten. Men vil han ikke engang høre på menigheten, skal han være for deg som en hedning eller en toller.

6.) Nådegavene skal fungere, uten dem mister vi det ekstra som skal til for å vippe Satan av pinen, da i overført betydning.
1. Kor. 14. 1. Jag etter kjærligheten, streb etter åndsgavene, mest etter å tale profetisk.

7.) Menigheten er som et hjem et herberge. Der en skal føle seg hjemme og trives. Ikke minst for de som kommer til kort her i livet. Vi har et spesielt ansvar å ta seg av de fattige og trengende.
Gal. 2. 10 Vi skulle bare huske på de fattige, og det har jeg alltid lagt vinn på å gjøre.

8.) Menigheten er lyset for denne verden. Jesus var lyset for denne verden når han var her, nå er vi denne verdenes lys. Vi er som et åpent brev kjent og lest for alle mennesker skriver Paulus.
Matt. 5. 14 Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.

9.) Det er mye villfarelse som vil hindre menigheten. Den Katolske Kirka står for mye godt og det er selvfølgelig mange troende der også. Men i historisk lys er det ingen bevegelse og kirkesamfunn som har påvirket de kristne i en slik negativ og okkult retning som den Katolske Kirka. For å nevne noen av de lærer som den Katolske Kirka har stått for og til dels “innført” blant de troende:

Treenighetslæren som jeg har grundig omtalt flere andre steder.
Læren om sjelens udødelighet som jeg har omtalt flere andre steder som egentlig kommer fra det gamle Egypt.

Skjærsilden:
Den katolske kirken lærer ikke om helvete som et reelt alternativ. Dit kommer man bare hvis man har fryktelig lyst. Ellers får man muligheten til å gjennomgå det de kaller "skjærsilden" Før var dette i bokstavelig betydning en ild, men hvis du hadde penger kunne du kjøpe deg fri fra den. Nå er også dette byttet ut med en slags abstrakt "rensende tilstand". Det sies lite om hvordan det foregår der, men det skal visst ikke være så fryktelig ille.
Læren om skjærsilden er i hovedsak basert på to skriftsteder i Bibelen. Det ene er Matt 12:32. Her snakker Jesus om den utilgivelige synd, som ikke kan tilgis verken i denne verden (eller "tidsalder" i noen oversettelser) eller den kommende. Herfra trekker de den konklusjonen at det ellers er fullt mulig å bli tilgitt synd i den kommende verden. Dette vil jeg påstå er å lese vel mye inn i dette verset. Spesielt i lys av andre skriftsteder som Matt 25:10-13 og Luk 13:23-25, som gir klart uttrykk for at du har én sjanse. Etter det gis det ingen mulighet. Jesu blod renser fra all synd (1Joh 1:7). Det er vår frelsesvei. Om du tar imot dette, så blir du fullkomment renset. Om ikke, så finnes det ikke noe annet som kan rense deg.
Det andre skriftstedet som brukes for å forsvare læren om skjærsilden er 1Kor 3:15. Her står det om at den enkeltes "åndelige byggverk" skal prøves med ild, men selv om det ikke består skal man selv bli frelst, men da "som gjennom ild". Dette bibelverset forteller oss om hvordan vår frelse ikke er avhengig av vår prestasjoner og vårt "byggverk", men av at vi har tatt imot Jesus Kristus som vår herre og frelser. Så om vårt byggverk faller sammen, så er det surt, og kommer nok til å svi på det menneskelige plan, men vår frelse er ikke avhengig av det. I tillegg kan det være verdt å merke seg at Paulus her snakker om noe som skal skje "på den ytterste dag" mens den katolske lære sier at skjærsilden inntreffer rett etter døden.

Om ditt høire øye frister dig, da riv det ut og kast det fra dig! for det er bedre for dig at ett av dine lemmer går tapt enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.
Matt 5:29
Dermed kan vi vel konkludere med at skjærsild-tilhengere har lite å vise til i Guds Ord. Spesielt når resten av Bibelen sier noe annet. Ifølge Bibelen er helvete en meget reell mulighet, som man gang på gang blir advart mot. For eksempel Matt 5:29, Matt 7:13, osv.
Helgener:
Den Katolske Kirke har helgener. Og de ber dem om forbønn. Men hva er egentlig en helgen? Jo det er et vanlig menneske som etter sin død har blitt kanonisert av Vatikanet. Et helt vanlig menneske, som kanskje har levd et liv mer i tråd med den katolske lære enn de fleste andre, men det er også alt. Å forsøke å kommunisere med de døde er per definisjon åndemaning, noe Bibelen flere steder fordømmer på det sterkeste. Jeg kjenner ikke til noen bibelsk begrunnelse for skikken med helgendyrkelse.
«Og I skal ikke kalle nogen på jorden eders far; for en er eders far, han som er i himmelen.» (Matt 23:9). Ordet "pave" betyr "far". Paven:
Paven er en annen ting den katolske kirke har som ikke har noen rot i Bibelen. Den katolske tradisjon tilsier at paven er arvtaker etter disippelen Simon Peter. Om ham sier Jesus at "på denne klippe vil jeg bygge min menighet" (Matt 16:18). Peter ble også en sentral skikkelse under opprettelsen av den første menigheten. En av pavens titler er "Kristi stedfortreder". En oppgave som visselig ble gitt til den Hellige Ånd (Se f.eks. Joh 14:25-26).
Tro eller gjerninger?
Dette er kanskje den aller mest alvorlige feilen i den katolske læren. Bibelen sier vi er frelst ved tro (Mark 16:16, Joh 3:16, Rom 10:9, osv.) Den Katolske Kirke lærer derimot at gjerningene er veien til frelse. Du må skrifte så og så ofte, du må bli salvet med den siste olje før du dør, osv. Det gjør katolisismen til en gjerningsreligion. Du må utføre religiøse handlinger for å få frelse. (eller altså da for å unngå skjærsilden, som egentlig ikke er så ille uansett.) Men det må også nevnes at Bibelen setter en sammenheng mellom tro og gjerninger. Troen på Gud vil, hvis den er ekte, automatisk føre med seg visse handlinger. Ikke religiøse handlinger, men gode gjerninger, evangelisering osv.

10.) Menighetens mål: det er det Nye Jerusalem. Det forteller oss at menigheten står over selv Israel i makt, posisjon og rang. Israels store mål er av jordisk art, menigheten store mål er av himmelsk art. Vi får et evig rike, Israel et rike på 1000 år. De får en jordisk hovedstad som råder over hele verden; Jerusalem. Vi får en hovedstad som råder hele universet i all evighet.
Er du glad over å tilhøre menigheten? Det finnes ikke noe større og bedre. Vi har fått del i de absolutt største og aller beste løftene.

2. Pet. 1. 3 Da vi lærte ham å kjenne som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft, gav hans guddommelige makt oss alt som tjener til liv og gudsfrykt. 4 Derved har vi fått de dyrebareste og største løfter; ved dem skulle dere få del i guddommelig natur, etter at dere har sluppet bort fra forfallet i verden, det som kommer av begjæret.

Vi leser at vi har fått del i de største og mest dyrebare løfter!

Vi er nådekristne og skal hele tiden vise nåde og motta nåde. Hva er menigheten største oppgave? Det er ikke å vinne nye, det kommer som nr. 2. Men å gjøre disipler, det kommer som nr. 1.

Derfor legger si så mye vekt på bibel undervisning og åndelig fostring! Se her for relatert artikkel: http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Menigheten-jordens-stoorste-under


 
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.