Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Den kristne troen springer ut fra den jødiske tro!

Den kristne troen springer ut fra den jødiske tro!

Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo

Julefeiring

Hvis vi med jul mener å feire Jesu fødsel, begynte man ikke å feire jul før mer enn 400 år etter at Jesus ble født. Det var romerske biskoper som innførte den "kristne" julefeiringen.

På Jesu tid var Romerriket på sitt sterkeste. Det fikk utover århundrene stadig svekket sin makt. Det var mange kristne i Romerriket på keiser Konstantins tid. For å få samlet og styrket det romerske riket bestemte han omkring år 312 e.Kr. at den kristne religionen skulle bli statsreligion. Han satte seg selv som øverste leder for kirken, og førte mye fra den greske og romerske avgudsdyrkningen og tenkningen inn i kristendommen.

Romerne dyrket mange guder, men deres høyeste gud var solen. Deres store vinterfestival fant sted den 25.desember, som de så på som solens fødselsdag. I år 440 e.Kr.overførte kirken egenrådig denne datoen til å bli Jesu fødselsdag. De gjorde dette for å tekkes både dem som tilba sola, og de kristne, så Romerrikets største feiring felles kunne være 25.desember, selv om den mest sannsynlig tiden for Jesu fødsel er i september.

I Bibelen står det flere steder at feiringene til ære for Gud ikke skal blandes med hedenskap eller gjøres slik hedningene feirer sine guder.

"Når Herren din Gud utrydder folkeslagene og får dem bort fra ditt ansikt, dem du nå kommer inn for å drive bort, og du fordriver dem og bor i landet deres, da skal du ta deg i vare så du ikke blir drevet til å følge dem, etter at de er ødelagt og borte fra ditt ansikt, og at du ikke søker deres guder og sier: “Hvordan tjente disse folkeslagene gudene sine? Jeg vil gjøre det på samme måten." Du skal ikke tilbe Herren din Gud på den måten. For alt som er en styggedom for Herren, alt det Han hater, det har de gjort for gudene sine." (5.Mos.12,29-32)

Legg merke til at Gud sier ikke her at vi ikke skal tilbe andre guder. Selvfølgelig skal vi ikke det! Men her står det at vi ikke må tilbe Herren vår Gud på den samme måten som hedningene tilber sine guder. Opprinnelsen til den "kristne" julefeiringen, er at den er blandet med soltilbedernes feiring av sin gud.

Gud har ikke pålagt oss å feire Jesu fødselsdag, men om vi ønsker å feire den, burde vi i alle fall feiret den med det for øyet at vi er klar over forskjellen her. Den tiden vitenskapsmennene mener Han ble født, og ikke på helligdagen til soltilbederne! Ut fra planetenes plasseringer og baner, har vitenskapsmennene, på samme måte som de vise menn fra Østerland, kommet fram til at Jesus ble født 11.september år -3, mellom kl.18:18 og 19:39, Jerusalem-tid.

Jeg har personlig opplevd at Gud har behag i at vi “feirer” jul, hvis han og barna er i sentrum! Jeg skal ikke utbrodere dette her, men det er viktig å være klar over dette.

Sukkot – Løvhyttefesten

3 Mosebok 23:33-38 {Løvhyttefesten}

Så talte Herren til Moses og sa: 34 "Tal til Israels barn og si: Den femtende dagen i den samme sjuende måneden skal det være Løvhyttefest for Herren i sju dager. 35 På den første dagen skal det være en hellig samling; da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. 36 I sju dager skal dere komme fram med matoffer til Herren. På den åttende dagen skal dere holde en hellig samling, og dere skal komme fram med matoffer til Herren. Det er en hellig samling, og da skal dere ikke gjøre noe arbeidsverk. 37 Dette er Herrens høytider som dere skal utrope som hellige samlinger, for å komme fram til Herren med matoffer, brennoffer og grødeoffer, slaktoffer og drikkoffer, hver dag det som er foreskrevet for den dagen. 38 Dette skal være i tillegg til Herrens sabbater, gavene deres, løfteofrene deres og alle de frivillige ofrene dere gir til Herren.

3 Mosebok 23:39-44

39 Også på den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere holde høytid for Herren i sju dager. På den første dagen skal det være sabbatshvile, og på den åttende dagen skal det også være sabbatshvile. 40 På den første dagen skal dere ta frukt av prektige trær, palmegrener, grener av løvtrær og poppeltrær fra bekken, og dere skal glede dere for Herren deres Guds åsyn i sju dager. 41 I sju dager skal dere holde denne festen som en høytid for Herren hvert år. Det skal være en evig lov for hele etterslekten. I den sjuende måneden skal dere feire den. 42 Dere skal bo i løvhytter i sju dager. Alle innfødte i Israel skal bo i løvhytter, 43 for at etterkommerne deres skal kjenne at Jeg lot Israels barn bo i løvhytter da Jeg førte dem ut fra landet Egypt. Jeg er Herren deres Gud." 44 Slik kunngjorde Moses Herrens høytider for Israels barn.

Løvhyttefesten er den siste av Herrens 8 høytider, som vi finner i 3. Mosebok 23. I tillegg kommer den ukentlige Sabbaten.

Alle høytidene har en profetisk beskrivelse av Messias’ frelsergjerning, fra døden på korset til opprettelsen av Guds rike under Løvhyttefesten.

Høytidene inndeles i 4 vårhøytider:

• Påsken – Pesach. Denne inntreffer på den 14. dagen i den første måneden i den bibelske kalenderen, Nissan. Det var på denne dagen, på ettermiddagen (ca. Kl. 15) at Jesus døde.

• De usyrede brøds høytid – Chag HaMatzot. Feires i perioden 15. – 21. Nisan. Jesus legges i graven og drar ned i dødsriket.

• Førstegrødens høytid – Bikkurim. Denne høytiden feires dagen etter Sabbaten under Chag HaMatzot og er den dagen da Jesus sto opp fra de døde.

• Pinsen – Shavout. Denne høytiden inntreffer eksakt 50 dager etter Bikkurim. Dette var det tidspunktet da Den Hellige Ånd ble utgytt for første gang.

Messiasprofetien i disse vårhøytidene, ble oppfylt av Jesus da Han kom første gang.

Og i 4 høsthøytider. Disse faller alle i den syvende måneden i den bibelske kalenderen – Tishri (september/oktober). Deres Messias profeti vil bli oppfylt ved Jesu andre komme:

• Basunhøytiden – Yom Teruah. Alltid på 1. Tishri. Guds trompet lyder over jorden, Jesus kommer i skyen, først de som døde i troen på Gud og så de som lever i troen på Gud skal rykkes opp i skyen for å møte Jesus.

• Forsoningsdagen – Yom Kippur, 10. Tishri. På Basunhøytiden kommer Jesus tilbake for å dømme verden med en rettferdig dom. De ti dagene som følger etter denne høytiden er et bilde på den perioden hvor jorden skal renses med ild

2 Peters brev 3:7 Og Gud har befalt at jorden og himlene skal bli spart til dommens dag. Da skal alle de ugudelige gå til grunne.

1 Korinterbrev 3:13-15 En dag skal det vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag kommer med ild, og ilden skal avsløre om arbeidet var gjort med gode materialer. 14 Da skal den bygningsmannen som har bygd på grunnvollen med de rette materialer, få sin lønn. 15 Men hvis huset han har bygd, brenner opp, vil det bli et stort tap for ham. Selv vil han bli frelst, men som et menneske som slipper unna gjennom et flammehav.

2 Tessaloniker brev 1:8 Han skal komme med dom over dem som ikke ønsker å kjenne Gud og som nekter å godta hans plan om å frelse dem ved vår Herre Jesus Kristus. På forsoningsdagen er dommen over jorden avsluttet.

Vi har lagt bak oss feiringen av disse to høsthøytidene, og er nå kommet fram til

Løvhyttefesten – Sukkot:

(Den fjerde høsthytiden er den Avsluttende samlingen – Sh´mini Atzeret. 3. Mosebok 23:36)

Høytidenes høytid kalles den også.

Som vi leste i 3. Mosebok 23:33-44 blir de jødene som er født i Israel pålagt å bo i løvhytter under de sju dagene høytiden varer. Dette for å minnes Guds godhet og omsorg under vandringen fra fangenskapet i Egypt til det lovede landet. ”..dere skal glede dere for Herren deres Guds åsyn i sju dager..” var beskjeden fra Gud i vers 40.

Løvhyttene består av minst 3 vegger og et tak. Taket dekkes av grener som skygger for solen, men det må ikke være så tett at man ikke kan se stjernene på himmelen om natten.

Løvhyttens skrøpelighet er en påminnelse om at allt i denne verden er forgjengelig og at vårt eneste trygge ankerfeste finnes i Gud og Hans omsorg og løfter. Løvhytten er også et bilde på Guds nærvær og Hans løfter om dette:

Åpenbaringsboken 21:1-7 {EN NY JORD OG EN NY HIMMEL}

Nå fikk jeg se en ny jord (uten noe hav) og en ny himmel. Jorden og himmelen som er nå, var forsvunnet. 2 Og jeg, Johannes, så den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra Gud, fra himmelen. Det var et vidunderlig syn, vakkert som en brud pyntet til bryllupet sitt. 3 Jeg hørte lyden av en som ropte fra tronen og sa: «Se, Guds hjem er nå blant menneskene. Han skal bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Ja, Gud selv skal være iblant dem. 4 Han skal tørke bort alle tårer fra øynene deres, og det skal ikke være død mer, heller ikke sorg, skrik eller pine. Alt slikt er borte for evig.» 5 Og han som sitter på tronen sa: «Se, jeg gjør alle ting nye!» Så sa han til meg: «Skriv dette ned, for det jeg sier deg er troverdig og sant: 6 Det er fullført! Jeg er A og Å – begynnelsen og enden. De som er tørste, skal få drikke av kilden med livets vann, – helt gratis. 7 Den som seirer skal få alt dette i arv. Jeg vil være hans Gud, og han skal være min Sønn.

Det er ikke tale om at menneskene skal løftes fra jorden og plasseres i himmelen. Jesus sa i Matteus evg. 24:35 Himmel og jord skal forsvinne, men mine ord blir til evig tid. Johannes er veldig klar: Han så en ny himmel og en ny jord. Vi som har vår sak i orden med Gud, skal tilbringe evigheten på den nye jorden – det blir himmel på jord.
Løvhyttefesten er, sammen med påsken og pinsen, en av de tre pilgrims­høytidene. 5 Mosebok 16:16-17 Tre ganger i året skal alle av hankjønn hos deg vise seg for Herren din Guds åsyn på det stedet Han utvelger: på De usyrede brøds høytid, på Ukenes høytid [Pinsen] og på Løvhyttefesten. Og de kan ikke vise seg tomhendte for Herrens åsyn. 17 Hver mann skal gi den gaven han har evne til, etter Herren din Guds velsignelse, slik Han har gitt deg. Etter at landet Israel var opprettet og Templet bygd, ble Jerusalem og Tempelet målet for disse framstillingene.

Et fellestrekk for disse tre pilgrimshøytidene, er at de også er innhøstnings­høytider. I påsken vifter man med kornbånd for Guds åsyn på dagen etter Sabbaten. 3 Mosebok 23:10-11 "Tal til Israels barn og si til dem: Når dere kommer inn i det landet Jeg gir dere og høster inn avlingen der, da skal dere føre et kornbånd til presten fra førstegrøden av avlingen. 11 Han skal løfte kornbåndet for Herrens åsyn, så det kan finne velbehag på deres vegne. Dagen etter sabbaten skal presten løfte det. Pinsen feires etter at hele kornavlingen er høstet inn.

Løvhyttefesten er den avsluttende innhøstningsfesten, da er også all frukt høstet inn. Profetisk handler det om at høsten av mennesker, både jøder og hedninger, har kommet inn i Guds rike: Romer brevet 11:25-26 Jeg vil at dere skal kjenne til denne Guds sannhet, kjære brødre, slik at dere ikke føler dere stolte og begynner å skryte. Ja, det er sant at enkelte jøder har satt seg opp mot evangeliet, men det kommer bare til å vare til alle dere hedninger er kommet til Kristus – de av dere som vil. 26 Så skal hele Israel bli frelst.

Husker dere hva profetene sa om dette? "Ut fra Sion kommer det en befrier, og han skal vende jødene bort fra all ugudelighet.

Sukkot er ikke en høytid hvor man feirer Messias’ tilbakekomst til jorden, men en høytid hvor man på forhånd feirer hva som vil skje når Han har kommet og starter sin regjeringstid fra Jerusalem. Basunhøytiden handler om Hans tilbakekomst. Forsoningsdagen markerer slutten på Guds dom og plager over de ugudelige. Løvhyttefesten handler om Guds rike her på jorden gjennom kong Messias. Det handler om Messias’ 1000 års rike.

Løvhyttefesten er den eneste av Herrens høytider som spesifikt inkluderer alle nasjoner og folk. Sakarja 14:16-19 {Folkeslagene tilber Kongen}

Det skal skje at alle som blir igjen av alle folkeslagene som kom imot Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, og for å feire Løvhyttefesten. 17 Det skal bli slik at den av slektene på jorden som ikke drar opp til Jerusalem for å tilbe Kongen, hærskarenes Herre, over dem skal det ikke komme regn. 18 Hvis ikke slektene i Egypt vil dra opp og komme inn, skal de heller ikke få regn. De skal slås med den samme plagen som Herren lar ramme de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire Løvhyttefesten. 19 Dette blir straffen for Egypt og straffen for alle de folkeslagene som ikke kommer opp for å feire Løvhyttefesten.

Det er verd å merke seg at det ikke bare er Løvhyttefesten som vil bli feiret i Guds rike: Jesaja 66:22-23 For som den nye himmel og den nye jord som Jeg skal gjøre, skal bli stående for Mitt åsyn, sier Herren, slik skal også deres ætt og deres navn bli stående.<* sæd.> 23 Det skal skje: Fra den ene nymåne til den andre og fra den ene sabbat til den andre, skal alt kjød komme for å tilbe for Mitt åsyn, sier Herren. Det er sabbatsfeiringen og Herrens kalender som gjelder i Guds rike!

Herrens høytider er hellige samlinger, til gitte bestemte tider, hvor vi øver på og feirer Guds frelse gjennom Messias. Både hva Han har gjort og hva Han vil gjøre. De er alle viktige øvelser i forkant av den store festen i Guds rike når: Matteus evg. 8:11 Og jeg sier dere at mange hedninger (som denne romerske offiser) skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob. (Himmelriket = den nye himmel og jord.)

Under Løvhyttefesten, som er den siste av Herrens høytider, er hovedtemaet å bo i en midlertidig ”løvhytte” – på hebraisk succa, og å fryde oss innfor Herren i sju dager. Under denne høytiden, kan vi allerede nå:

1. feire at vi er pilgrimmer i denne verden ved å bo i en midlertidig løvhytte, vår destinasjon er Guds rike.

2. i tro og med stor glede feire det endelige gjennombruddet for Guds rike på jorden med utgangspunkt i Jerusalem.

3. prise og takke Gud for Hans forsørgning, beskyttelse og ledelse under vår reise i dette livet, både nå, i fortiden og i framtiden.

4. på forhånd feire innsamlingen av den verdensomfattende høsten.

5. på forhånd feire vår tros modenhet og fullendelse:Efeserbrevet 4:13 En dag skal vi nå fram til enheten i troen på Guds Sønn. Da blir vi modne mennesker som har nådd full vekst og fått del i hele Guds ledelse.

6. fryde oss over Åndens fullhet ved troen på Jesus: Johannes evg. 7:37-39 På den siste dagen i høytiden, selve høydepunktet, ropte Jesus til folket: "Hvis noen er tørst, så kan han komme til meg og drikke. 38 For Skriftene sier at elver med levende vann skal flyte fra hver den som tror på meg." 39 (Han talte om den Hellige Ånd, som skulle gis til den som trodde på ham, men Ånden var ennå ikke blitt gitt, for Jesus var ennå ikke vendt tilbake til sin herlighet i himmelen.)

7. fryde oss over at Jesus er verdens lys og at Hans herlighet bor i oss. Kolosserbrevet 1:27 [26, 27] Han har beholdt denne hemmeligheten i alle de generasjoner som er gått, men nå vil han forklare den for alle dem som elsker ham og som lever for ham. Rikdommen og herligheten i hans plan gjelder dere hedninger også. Og dette er hemmeligheten: Kristus er deres eneste håp om herlighet.

Jfr. Jesus som verdens lys: Åpenbaringen 21:22-24 Noe tempel var ikke å se i byen, for Herren Gud den Allmektige og Lammet blir tilbedt overalt. 23 Og byen trenger ikke sol eller måne for å få lys, for Guds og Lammets herlighet opplyser den. 24 Folkeslagene skal vandre i lyset fra byen, og herskerne i verden skal komme og bringe sin herlighet inn i den.

Hvordan feirer vi så denne festen i vår tid? Det viktigste er at vi gir den et innhold som priser Gud. Vi kan jo f.eks:

Bygge en løvhytte (Succa) i hagen, på balkongen eller i en krok av stuen. Det kan gjøres med tre vegger av hvite laken og med grener som tak.

Undervise om Jesu tilbakekomst. Løvhyttefesten peker hen til den dagen da Jesus har vendt tilbake og har satt seg på Davids trone og regjerer ut i fra Jerusalem. 1 Johannes brev 3:2 Ja, kjære venner, vi er allerede Guds barn, vi er det nå, og vi kan ikke engang tenke oss hvordan det skal bli senere. Men det vet vi, når han kommer, skal vi bli lik ham, og se ham som han virkelig er.

Vi går inn i sju dager med glede og lovprising. En del rabbinere hevder at det vanskeligste budet i hele loven å holde, er påbudet om Løvhyttefesten: ”..dere skal glede dere for Herren deres Guds åsyn i sju dager..” (3. Mosebok 23:40). Man må være glad i sju dager. Man kan ikke være trist under denne høytiden. Det finnes faktisk berettelser om ortodokse jøder som gikk dansende inn i Hitlers gasskamre under Løvhyttefesten – for en tro! Filipper brevet 4:4 Vær alltid fylt av glede i Herren. Jeg sier det igjen: Gled dere!

Vi velsigner Israel. Vårhøytidene ble alle oppfylt ved det jødiske folket i Jerusalem. Løvhyttefesten kommer også til å bli oppfylt i Jerusalem gjennom det jødiske folket. Les Romerbrevet kap. 11. Gud har ikke forkastet sitt folk (v. 2), de har ikke falt så dypt at de ikke kan bli gjenopprettet (v. 11). De er fortsatt elsket på grunn av fedrene, for sine gaver og kall kan Gud ikke ta tilbake (v. 28-29). Løvhytte høytiden er virkelig en høytid for å velsigne Israel og be om fred for Jerusalem og å huske at frelsen kommer fra jødene.

Løvhytte høytiden er en innhøstningsfest, 3. Mosebok 23:39 Også på den femtende dagen i den sjuende måneden, når dere har samlet inn landets grøde, skal dere holde høytid for Herren i sju dager. Vi feirer i tro at hele grøden av både hedninger og jøder er samlet inn. Vi bør ta tid til å be i tro for endetidens grøde. Be om arbeidere: Matteus evg. 9:37 "Høsten er stor, og arbeiderne er få," sa han (Jsus) til disiplene.

Vi må og skal være klar over våre jødiske røtter, så disse høytidene skal vi være klar over. De har dype åndelige betydning!

Matteus evg. 8:11 Og jeg sier dere at mange hedninger skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob.

Salme 149:1-9 {Lov Herren for Hans frelse og dom}
Lov Herren! Syng en ny sang for Herren, Hans pris i de helliges forsamling!
2 Israel skal glede seg i sin Skaper. Sions barn skal fryde seg i sin Konge.
3 De skal love Hans navn med dans. De skal lovsynge Ham med tamburin og lyre. 4 For Herren har behag i Sitt folk. Han skal smykke de ydmyke med frelse. 5 De hellige skal fryde seg i herlighet. De skal juble på sitt leie.
6 Deres munn skal hylle Gud, og et tveegget sverd skal være i deres hånd, 7 til å fullbyrde hevn over hedningefolkene og straff over folkeslagene. 8 De skal binde deres konger med lenker og deres stormenn med jernbånd. 9 De skal utføre den nedskrevne dom over dem – denne ære har alle Hans hellige.
Lov Herren!

3 Mosebok 23:26-32 {Forsoningsdagen}
Herren talte til Moses og sa: 27 "I tillegg skal den tiende dagen i denne sjuende måneden være forsoningsdagen. Den dagen skal dere ha en hellig samling. Dere skal ydmyke dere i deres sjeler og komme fram med matoffer til Herren. 28 Dere skal ikke gjøre noe arbeid på denne dagen, for det er forsoningsdagen, dagen det skal gjøres soning for dere for Herren deres Guds åsyn. 29 For hver den som ikke ydmyker seg på denne dagen, skal utryddes av sitt folk. 30 Og hver den som gjør noe arbeid på denne dagen, han skal Jeg føre i fortapelse fra sitt folk. 31 Ikke noe arbeid skal dere gjøre. Det skal være en evig lov for hele etterslekten, overalt hvor dere bor. 32 Den dagen skal være sabbat for dere med høytidelig hvile, og dere skal ydmyke dere i deres sjeler. På den niende dagen i måneden, om kvelden, fra den ene kvelden til den andre, skal dere holde deres sabbat."

Forsoningsdagen – Yom Kippur.

På Basunhøytiden kommer Jesus tilbake for å dømme verden med en rettferdig dom. De ti dagene som følger etter denne høytiden er et bilde på den perioden hvor jorden skal renses med ild
2 Peters brev 3:7 Og Gud har befalt at jorden og himlene skal bli spart til dommens dag. Da skal alle de ugudelige gå til grunne.
1 Korinterbrev 3:13-15 En dag skal det vise seg hva slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommens dag kommer med ild, og ilden skal avsløre om arbeidet var gjort med gode materialer. 14 Da skal den bygningsmannen som har bygd på grunnvollen med de rette materialer, få sin lønn. 15 Men hvis huset han har bygd, brenner opp, vil det bli et stort tap for ham. Selv vil han bli frelst, men som et menneske som slipper unna gjennom et flammehav.
2 Tessaloniker brev 1:8 Han skal komme med dom over dem som ikke ønsker å kjenne Gud og som nekter å godta hans plan om å frelse dem ved vår Herre Jesus Kristus.

På Basunhøytiden, vil de som er døde i troen på Jesus (frelst og hadde sin sak i orden med Gud når de døde) vil stå opp i herlighet. De som lever når Jesus returnerer og som har sin sak med Gud i orden, vil bli forvandlet på et øyeblikk og bli tatt opp i skyene for å møte Jesus.
1 Johannes brev 3:2-3 Ja, kjære venner, vi er allerede Guds barn, vi er det nå, og vi kan ikke engang tenke oss hvordan det skal bli senere. Men det vet vi, når han kommer, skal vi bli lik ham, og se ham som han virkelig er. 3 Og alle som virkelig tror dette, vil forsøke å holde seg ren, for Kristus er ren.
Forsoningsdagen – Yom Kippur – markerer slutten på Guds domsdager og Hans rensing av jorden. Da skal Jesus gjøre sitt fysiske inntog i jerusalem og Han skal velsigne sitt folk med frelse.
Matteus evg. 23:38-39 Nå vil huset deres bli forlatt. Hør hva jeg sier! Dere skal ikke se meg igjen før dere utbryter: `Velsignet er han som kommer i Herrens navn.` 39 For jeg sier at dere kommer ikke til å se meg igjen før dere er rede til å ta imot ham som blir sendt dere fra Gud."

Fem dager etter Forsoningsdagen, når succan (Løvhytten) er ferdig, vil Han starte å regjere fra Jerusalem ved Løvhyttefesten. Det er starten på den siste avsluttende festen i Guds rike.
Matteus evg. 8:11 Og jeg sier dere at mange hedninger (som denne romerske offiser) skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob.

Jesaja 25:6-9 På dette berget [Jerusalem] skal hærskarenes Herre lage et gjestebud for alle folkene, med fete retter, et gjestebud med gamle viner, med fete, margfulle retter, og med gamle, edle viner. 7 På dette berget skal Han fortære det sløret som tilhyller alle folkene, og det dekket som er knyttet over alle folkeslagene. 8 Han skal oppsluke døden for evig, og Herren Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal Han ta bort Sitt folks vanære. For Herren har talt. 9 På den dagen skal det bli sagt: "Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. Dette er Herren. Vi har ventet på Ham. Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse."

I 3. Mosebok 16 gir Gud detaljerte foreskrifter om hva som skal skje i Templet på denne dagen.

Jesus oppfylte første del av disse (Yppersteprestens ofring i Det Aller Helligste) da Han kom første gang og bar sitt eget blod inn i himmelen som soning for oss.
Liturgien på Forsoningsdagen på templets tid, ble avsluttet ved at Ypperstepresten kom ut fra Det Aller Helligste og velsignet folket. Dette blir oppfylt når Jesus fysisk kommer til Jerusalem på Forsoningsdagen.
Hebreer brevet 9:28 Slik døde også Kristus bare en gang som et offer for mange menneskers synder, og han skal komme igjen, men ikke for å ta seg av våre synder. Denne gangen vil han komme med frelse til alle dem som venter på ham med iver og tålmodighet.
Hva betyr denne høytiden for oss i dag?

Forsoningsdagen er en del av forberedelsene til ”det som skal komme” ved Jesu tilbakekomst.

Forsoningsdagen er den mest alvorlige dagen i året – den er ingen festdag som de andre høytidene, men en dag for å ydmyke seg innfor Gud. Det er en dag da man avstår fra allt som er behagelig og i bønn roper til Gud som David gjorde:
Salme 139:23-24 Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv meg, og kjenn mine tanker! 24 Se om fortapelsens vei har inntatt meg, og led meg på evighetens vei!

For noen vil det føles rett å faste, for andre vil det bety at man avstår fra radio, tv, internett o.l.

Det er viktig at vi på denne dagen minner oss selv på alvoret i Peters ord:
2 Peters brev 3:11-15 Alt omkring oss skal gå i oppløsning. La oss leve et hellig og rent liv mens vi venter på denne dagen. 12 Dere skal se fram mot denne dagen og påskynde den, – den dagen da Gud skal sette himlene i brann og elementene skal smelte og bli borte i flammene. 13 Men vi ser fram til nye himler og en ny jord, der det bare skal være godhet. 14 Kjære venner, mens dere venter på at disse tingene skal skje og på ham som skal komme, så gjør hva dere kan for å leve uten å synde. Lev i fred med alle, slik at Herren kan være tilfreds med dere når han kommer tilbake. 15 Og husk hvorfor han venter: Han gir oss tid til å få frelsens budskap ut til andre…

Enhver som tar lærdommen fra Forsoningsdagen på ramme alvor, vil få oppleve å være en del av Bruden på Lammets store bryllupsmåltid. Symbolisert ved Løvhyttefesten.

Åpenbarings boken 19:1-9 {SKARER I HIMMELEN GLEDER SEG}
Etter dette hørte jeg en veldig skare i himmelen som ropte: «Halleluja! Pris Herren! Frelsen tilhører vår Gud. Ære og makt tilhører ham alene. 2 For hans dommer er rettferdige og sanne. Han har straffet den store skjøgen som fordervet jorden med synd, og han har hevnet mordet på sine tjenere.» 3 Om igjen og om igjen hørtes stemmene: «Pris Herren! Røken fra henne stiger opp i all evighet!» 4 Da falt de tjuefire eldste og de fire levende vesener ned og tilbad Gud, som satt på tronen, og sa: «Amen! Halleluja! Pris Herren!» 5 Og ut fra tronen kom en røst som sa: «Pris vår Gud, alle dere hans tjenere, små og store, som frykter ham.» 6 Da hørte jeg igjen det som hørtes ut som lyden av en veldig skare, eller som bølgene av hundre hav som skyller mot bredden, eller som den mektige rullingen av torden: «Pris Herren. For Herren vår Gud, den Allmektige, regjerer. 7 La oss være glade og fryde oss og ære ham, for tiden er kommet for Lammets bryllupsfest, og hans brud har gjort seg ferdig. 8 Hun har rett til å bære det reneste og fineste lin.» (Det fine lin representerer de gode gjerninger som Guds folk har gjort.) 9 Og engelen dikterte meg denne setningen: «Salige er de som er innbudt til Lammets bryllupsfest.» Og han la til: «Gud selv har sagt dette.»

Vi må igjennom Forsoningsdagen før vi kan ta del av den avsluttende festen. I disse siste tider som vi lever i nå, kommer lærdommene fra Forsoningsdagen til å bli mer og mer betydningsfulle.

Yom Kippur er også en dag da vi ber for Israels endelige frelse, som skjer når Jerusalem ønsker sin Messias velkommen.

Guds høytider
September måned 2010 er høstens festmåned for alle som har Bibelen som kompass for sitt liv.

Bibelen gir oss i alt ni høytider, fastsatt av Gud og gjort til evige høytider. Først har vi den ukentlige Sabbaten, så har vi fire høytider lagt til våren: Pesach – Påsken, Chag haMatzot – Usyrede brøds høytid, Bikkurim – Førstgrødens høytid og Shavuot – Pinsen.

Vårens høytider fikk sin oppfyllelse ved Jesu første komme.

De fire høsthøytidene peker mot Jesu andre komme:

Yom Teruah – Basunhøytiden 1. Tishri 09.09.2010
Yom Kippur – Forsoningsdagen 10. Tishri 18.09.2010
Succot – Løvhyttefesten 15.–21. Tishri 23.09.-29.09.2010
Sh’mini Atzeret – Den avsluttende samling 22. Tishri 30.09.2010.
Alle disse høytidene innledes med en Sabbat, uansett hvilken ukedag de starter på. Dette gir oss følgende ekstra Sabbater i september (i tillegg til de ordinære lørdags Sabbatene):

8.09. 17:30 – 9.09. 18:30 Basunhøytiden
17.09. 17:30 – 18.09. 18:30 Forsoningsdagen
22.09. 17:30 – 23.09. 18:30 Start Løvhyttefesten
29.09. 17:30 – 30.09. 18:30 Avslutning Løvhyttefesten

Herrens høytider, slik de proklameres i Bibelen, er Guds høytider og det er på Hans befaling at vi feirer dem. De er ikke spesielle jødiske høytider, Bibelen omtaler dem ikke noe sted som jødiske høytider. De er høytider for alle som tror på Bibelens Gud. 3 Mos 23:1-2 {Herrens store høytider} Herren talte til Moses og sa: 2 "Tal til Israels barn og si til dem: Herrens høytider, som dere skal utrope som hellige samlinger, dette er Mine høytider.

Det er verd å merke seg at høytidenes fastsettelse kom før ”Moseloven” i Sinai pakten. Viktig er det også å innprente seg Guds egen tidsangivelse for hvor lenge disse høytidene skal feires: ”Det skal være en evig lov for hele etterslekten.” Disse ordene gå igjen i alle Guds påbud til Moses om høytidene (3. Mosebok 23).

Herrens høytider utgjør Guds fastsatte, hellige tider, Hans kalender og program for Messias og Hans frelsergjerning. Fra Hans død på korset i Påsken til Hans kroningssermoni på Løvhyttefesten, når Han begynner sin regjeringstid som konge over hele jorden fra Jerusalem!

Antikrist som er ”den lovløse”, vil forsøke å forandre på Herrens høytider. Det står om ham i Daniels bok 7:25 bl.a: ”Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg fore å forandre tider og lov…”

Det burde få oss til å stoppe opp og tenke oss om, vi som er en del av den kristne kirke. Vi mistet en verdifull åndelig arv da den kristne kirken i det 2. århundrede begynte å rive i stykker forbindelsen til det jødiske folket og sluttet å feire Herrens høytider. Det var keiser Konstantin med sitt brennende jødehat, kirkemøtet i Nikea i 325 og kirken i Roma som startet prosessen og drev den framover. Reformasjonen på 1500 tallet endret ikke dette, den dag i dag dilter den kristne kirken lydig og trofast etter kirken i Roma. Sabbaten har man flyttet til søndag og Herrens høytider er byttet mot Jul (ikke omtalt i Bibelen i det hele tatt!) og en påske og pinsefeiring som ikke overensstemmer med Ordets beskrivelse.
Jesus sa til den smaritanske kvinnen ved Sykars brønn: Johannes evg. 4:22 "Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene."

Det skjer en markant endring i våre dager, og det er utvilsomt knyttet til det faktum at vi er inne i endetiden. Blandt menigheter, forsamlinger, kirker og enkeltpersoner opplever vi en tid av opprettelse og tilbakevendelse til våre hebraiske røtter. En klar forståelse av dette og hvordan bl.a. den Katolske Kirka har forandret på disse jødiske høytidene. Men nå kommer de til sin rett!

Det finnes tre ulike hebraiske ord som blir brukt om Herrens høytider:

1. moed, som betyr ”Bestemt tid, avtalt møte, syklus eller kalender”.

Jfr. Apg 17:31 ”…For han har bestemt en dag da han i rettferdighet skal dømme verden. Han har utsett seg en mann til denne oppgaven. For at alle skulle forstå at han var Guds utvalgte, ble han reist opp fra de døde." Og Galater brevet 4:4 ”Men da den rette tiden kom, den tid som Gud hadde bestemt, sendte han sin Sønn. Han var født av en kvinne, som jøde,…” – Høytidene er den Eviges fastsatte tider og stunder som aldri må bli endret av mennesker.
2. mikra, som betyr ”Sammenkomst”, men også ”repetisjon”.
3. chag, som betyr ”fest, feiring, bevege seg i sirkel, danse, glede”.
Herrens høytider kan oppsummeres som:

1. hellige samlinger eller sammenkomster, som avholdes til
2. avtalte, fastsatte tider iht Herrens kalender
3. hvor vi minnes og feirer Guds frelse ved Messias, både hva Han har gjort og det Han kommer til å gjøre.
4. De er en evig lov for hele etterslekten.
Alle Herrens høytider har sin profetiske oppfyllelse i Jerusalem. Vårens høytider forklarer og proklamerer frelsen vi har i Messias. Høsthøytidene forbereder oss på det som skal komme. De er trening innfor den store festen i Guds rike.

Matteus evg. 8:11 Og jeg sier dere at mange hedninger (som denne romerske offiser) skal komme fra hele verden og sitte til bords i himmelriket med Abraham, Isak og Jakob.

Jesaja 25:6-9 På dette berget skal hærskarenes Herre lage et gjestebud for alle folkene, med fete retter, et gjestebud med gamle viner, med fete, margfulle retter, og med gamle, edle viner. 7 På dette berget skal Han fortære det sløret som tilhyller alle folkene, og det dekket som er knyttet over alle folkeslagene. 8 Han skal oppsluke døden for evig, og Herren Gud skal tørke tårene bort fra hvert ansikt. Fra hele jorden skal Han ta bort Sitt folks vanære. For Herren har talt. 9 På den dagen skal det bli sagt: "Se, dette er vår Gud! Vi har ventet på Ham, og Han skal frelse oss. Dette er Herren. Vi har ventet på Ham. Vi vil fryde oss og glede oss i Hans frelse."

Her begynte jeg med å slå fast: ”Herrens høytider, slik de proklameres i Bibelen, i 3. Mosebok 23, er Guds høytider og det er på Hans befaling at vi feirer dem. De er ikke spesielle jødiske høytider, Bibelen omtaler dem ikke noe sted som jødiske høytider. De er høytider for alle som tror på Bibelens Gud.” De ble først gitt til jødene og Israel, og det finnes ingen henvisninger i det vi kaller Det Nye Testamentet for at de er tatt vekk fra Guds kalender.

Tvert i mot:

1 Peters brev 1:25 Herrens ord varer til evig tid. Og hans budskap er de gode nyhetene som ble forkynt for dere.

Paulus’ brev til romerne kapitell 11 er også viktig lesing for å forstå sammen-hengen mellom det som skjer før og etter Golgata, og forholdet mellom jødene og oss hedningekristne.

Romer brevet 11:17 Men noen av grenene fra Abrahams tre er brutt av. Og dere hedninger, som var grener fra et vilt oljetre, ble podet inn. Nå mottar altså dere den velsignelse som Gud hadde lovt Abraham og hans barn. Dere har del i sevjen fra roten.
Romer brevet 11:20 Vær på vakt! Husk at disse grenene, jødene, ble brutt av fordi de ikke trodde på Gud, og dere er der bare fordi dere tror. Vær ikke stolte. Vær ydmyke og takknemlige – og forsiktige.
Romer brevet 11:24 For hvis Gud var villig til å ta dere som var så langt borte fra ham – en del av det ville oljetreet – og pode dere inn i sitt eget gode tre – noe som er meget uvanlig – så vil han enda mer føre jødene tilbake på plass igjen, de som først var der.
(Les hele kapitell 11)

Til alle som avskriver GT som aktuell lære for vår tids ”nåde kristne”:
Romerbrevet ble skrevet i år 53-57 e.Kr. og Peters 1. brev på slutten av Peters liv ca 63-67 e.Kr. Det vi kjenner som NT, fikk sin utforming (kanonisering) omkring år 367 e.Kr.
Hva er det Peter referer til i 1. Peters brev 1:25?

Legg også merke til hva Paulus skriver i sitt brev til romerne. Han sier ikke at det er blitt plantet et nytt tre, uavhengig av jødene og hva Gud ga som påbud til Israel. Det er det samme treet med den samme roten, hvor noen av grenene er hugd av på grunn av vantro og hvor vi, som ville oljekvister, er podet inn sammen med de gjenværende grenene! Så – når Gud, som den hellige roten, proklamerer at Hans høytider skal være en evig lov for hele etterslekten, trenger man ikke å være gartner eller ha en teologisk doktorgrad for å forstå at dette automatisk også bli et påbud for de innpodede skuddene – oss ”hedningekristne”.

For ordens skyld, Bibelen omtaler to rene jødiske høytider / fester: Chanukka og Purim. Det er ingen ting i veien for at vi som kristne feirer disse sammen med jødene, men de er altså ikke en del av Herrens høytider.

Påske

Siden 800 tallet har man hver søndag proklamert sin tro på Jesus i gudstjenesten:

Jeg tror på Jesus Kristus,
Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fór ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fór opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.


Hvert eneste år, siden 300 tallet, har kirken feiret Jesu død på Langfredag og hans oppstandelse på 1. påskedag (søndag).

At oppstandelsen hadde funnet sted før det begynte å lysne på en søndag det året Jesus døde, bekreftes jo av bibelen:

"Etter sabbaten, da den første dagen i uken (søndag) begynte å lysne, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven."

Matteus 28:1 {Han er oppstått!}

"Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: "Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her; for Han er oppstått, som Han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå! 7 Og skynd dere å gå og si til disiplene Hans at Han er oppstått fra de døde. Og se, Han går foran dere til Galilea; der skal dere se Ham. Se, jeg har sagt dere det." "

Matteus 28:5-7

Så langt, så greit. Man har klart å få slutten nesten riktig, det var søndag i år 30 e.Kr. , men hvilken ukedag skal dette feires på i 2011? (se nederst i innlegget.)

Når det gjelder dagen da Jesus døde, har man nok snublet.

Det skjedde IKKE på en fredag. Det kan vi slå fast ved å se på de skriftlige bevisene.

Matteus 26:2 "Dere vet at om to dager er det påske, og Menneskesønnen skal overgis til å bli korsfestet."

Jesus og disiplene feiret hvert år Guds påske slik den er forordnet i 3. Mosebok 23. Der slås det fast at påsken skal feires "på den fjortende dagen i den første måneden (14. Aviv) – mellom de to aftenstundene (kl. 15 – 18) . Det var da også denne påsken han feiret det året han ble korsfestet.

" I Johannes 19:31 står det: "De jødiske lederne ville ikke at de døde skulle henge der neste dag, siden det var sabbat (og dessuten en meget spesiell sabbat, for det var påske). Derfor bad de Pilatus gi ordre om at bena måtte brytes og kroppene tas ned."
Det er viktig å ha klart for seg at bibelen opererer med to typer Sabbat.

1. Ukesabbaten (hviledagen) som går fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag
2. Alle Guds høytider innledes med en Hellig Sabbat. Høytider som går over flere dager, avsluttes også med en Hellig Sabbat. I enkelte år sammenfaller den Hellige Sabbat med ukesabbaten.
Jødene har i dag oversikt over hvilke ukedager alle Herrens påske har kommet på, flere tusen år tilbake. I år 30 e.Kr., det året Jesus døde, kom den på en onsdag ( 5. april i gregoriansk/norsk kalender). Herrens påske er tiden mellom 15 og 18 på den 14. Aviv. Ved solnedgang samme dag, innledes De Usyrede brøds Høytid med en Hellig Sabbat.
Jesus døde da prestene ofret påskelammet kl 15, onsdag 14. Aviv , og ble begravd før kl. 18 samme dag.
Dette bekreftes jo også av Jonategnet som er beskrevet av Jesus selv:

Jona tegnet
" 38 Da tok noen av de skriftlærde og fariseerne til orde og sa: "Mester, vi ønsker å se et tegn av Deg." 39 Men Han svarte med å si til dem: "En ond og utro slekt søker etter tegn. Men ikke noe tegn skal gis den, bortsett fra profeten Jonas tegn. 40 For som Jona var tre dager og tre netter i den store fiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte. 41 Menn fra Ninive skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse. Og se, her er Én som er større* enn Jona. <* noe som er større.> 42 Dronningen fra Syden skal stå opp i dommen sammen med denne slekten og fordømme den. For hun kom fra jordens ender for å høre Salomos visdom. Og se, her er Én som er større* enn Salomo." <* noe som er mer.>

Matteus 12:38-42
Hvordan er det mulig å oppfylle dette tegnet om Jesus døde langfredag, og var stått opp fra de døde tidlig søndag morgen?

• Så vidt jeg vet ble Jesus gravlagt (lang)fredag før solnedgang, og sto opp første påskedag før soloppgang. Det betyr at han var i graven fra fredag til lørdag og fra lørdag til søndag, i alt to netter. Hva angår dager, var han i graven hele lørdagen, men bare en del av fredagen og søndagen.

Selv om man godtar en fortolkning som mange lener seg på, at når det står dager, så kan del av dag være riktig forståelse, gjenstår fortsatt spørsmålet om antall netter.
Uansett om jeg bruker kalkulator eller teller på fingrene, mellom fredag og søndag morgen er det bare to netter!
Tell selv.
Det ligger et brev i British Museum i London, England. Det er fra Pontius Pilatus til Cæsar i Rom, der han forklarer hvorfor han lot Jesus korsfeste. Brevet var datert 5. april. Bare i år 30 e. Kr. kom Herrens påske på den datoen.

(Men, hallo – har vi ikke lært siden søndagsskolen, at Jesus begynte sin gjerning i en alder av 30 og døde da han var 33?

Jo, men dette er galt. Dvs – det stemmer at han døde i år 30, i en alder av 33.

Forklaringen er å finne i det faktum at man rotet det til da man innførte den gregorianske kalender. I sin iver etter å rive seg løs fra bibelens (den jødiske) kalender, bommet man med ca. 3år. Jesus ble altså født i år 3 f.Kr. Dette betyr at vi nå egentlig er i år 2014 e.Kr.)

At største delen av kristenheten fortsetter å feire skjærtorsdag og langfredag på tross av hva Guds ord sier, er tragisk. Det skyldes det sørgelig faktum at store deler av kristenheten er blitt ført vill hva angår de bibelske – eller, mer korrekt, Guds høytider.

Bakgrunnen er at den hedenske soltilbederen keiser Konstantin i Rom tok avstand fra jødene og forandret hellige tider, og satte det hele i scene fra Kirkemøtet i Nikea i år 325 e.Kr. Resultatene av dette kirkemøtet ga ikke bare grobunn for erstatningsteologien, men ga også legitimitet for inkvisisjonen, korsfarerne, pogromene mot jødene og holocaust. Der ble treenighetslæren til og mye annet som er direkte ubibelsk og demoners lære som er selvfølgelig inspirert av Satan og hans åndehær (1. Tim. 4. 1.-5).

Vi er dypest sett ikke pålagt å holde noen høytider, helligdager eller noe av dette før 1000 års riket. Men feirer vi disse jødiske høytiden, så la oss gjøre det rett. Og å han den åndelige forståelsen som ligger bak, er viktig. Dette er skyggebilder på selve virkeligheten som er i Kristus Jesus.

Her fra mine bibelkommentarer Kolosensserbrevet 2. 16 Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat.

Dette var en menighet under jødisk påvirkning da det var mange jøder der. Nå tror vi jødene er Guds utvalgte folkegruppe og de er elsket pga fedrene. Men hva jødene til del representerer på det åndelig etter Jesus forsoningsdød kan fort bli villedende og tom forførisk. Nå tror vi at loven og alt annet av seremonielle ting var fra Gud. Men i og med Jesus så har det ikke lengre sin gyldighet for en troende. Da er det kun en ting som har sin gyldighet, Jesu død. Og vår identitet er ikke i loven, sabbat, høytid, nymånedag eller noe annet seremonielt, men i Kristus og han alene.

Hebr.8.13 Når Gud taler om en ny pakt, har han dermed sagt at den første er foreldet. Men det som holder på å bli gammelt og foreldet, vil snart være borte.

Og takk og lov, den er borte fordi Kristus er kommet.

17 Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legemet er Kristi legeme.

Her får vi en enda en dose. Dette Paulus her nevner er meget viktig for å forstå Guds fremgangsmåte og hva som er av gyldighet og betydning i dag. Hva er virkeligheten? Skyggen eller selve personen? Personen selvfølgelig og det er Jesus Kristus. Det er Jesus som er skyggenes virkelighet i hele gamle testamente. Ikke loven, seremoni forskriftene, høytid, nymånedag, kriger, forordninger eller noe annet, men Jesus Kristus. Alt dette er bilder, forbilder på hva Kristus er og representerer.

18 La ikke seierskransen bli røvet fra dere av disse som gir seg av med det de kaller selvfornektelse, og med engledyrkelse, og holder seg til syner de har hatt. Med sine rent menneskelige tanker gjør de seg til uten grunn

Det ser ut som de var blitt villedet til å tro at en engle åpenbarelse var av større åndelig verdi enn en Kristus åpenbaring?! At de la unaturlig og mye vekt på åpenbaring er sikkert. Men med den hensikt for å få den til å stole og tro mer på engler og andre åpenbarelser en på Kristus og Guds ord. Engler i oppdrag er ikke noe nytt, den forførelsen ble også de første Kristne utsatt for. Vi tror på engle åpenbarelser og andre åpenbarelser. Men stemmer det med Guds ord og tar det oppmerksomheten bort i fra Kristus og Guds ord? Gjør det det, forkast det uansett hvor fint og ydmykt det høres ut som. Engel åpenbarelser er som et supplement til Kristus åpenbarelser og Guds ord.

19 og holder ikke fast på ham som er hodet. Men fra ham utgår hele legemets vekst slik Gud vil den skal være, og legemet støttes og holdes sammen av alle ledd og bånd.

Det dreier seg om å holde fast ved hodet, Kristus. Hvor blir legemet styrt i fra? Hodet. Vi som Jesu legeme skal alltid styres av hode, for fra han får vi vår åndelige vekst. Når alle andre troende gjør også det samme. Lever i sammen med Jesus utfyller og supplerer vi hverandre akkurat som legemet vårt gjør det. Det er alltid en styrke for legemet å bygge opp flere ledd på legemet. Det skjer ved at vi alle får et større og riktigere syn på Kristus.

20 Når dere med Kristus har dødd bort fra grunnkreftene i verden, hvordan kan dere da, som om dere ennå levde i verden, rette dere etter slike bud:

Synden vil også ha oss tilbake til verden. Men såkalt gode gjerninger og gode forsetter er like farlig som synden. Synden og alt hva den står for kjenner så alt for mange oss til så alt for godt. Men også gode ting kan være besnærende, legg merke til syndefallet. 1. Mosebok.3. 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»

Man kan både spise og forspise seg på det onde som det gode.

21 «Ta ikke», «smak ikke», «rør ikke»?

Her hører vi Lovens bokstav og hva samfunnets vil ha oss til å gjøre. Du må og du må bare. Du kan og skal ikke. Men hva skal vi leve etter? Her er nøkkelen til all åndelig fremgang, fremgang som varer.

Gal.2. 19 Nettopp loven har ført til at jeg er død for loven og lever for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus; 20 jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.

22 Dette er bare menneskers bud og lærdommer. Disse ting er jo bestemt til å brukes og gå til grunne.

Uansett hva det er av loven og den gamle skapning. Det er forgjeves. Vi hører selv Prester og Predikanter skal være et forbilde for andre. Men de svikter gang på gang, selv de som prøver å holde loven. Kristenlivet handler først og fremst om å kapitulere og la Jesus ta over. Da går det godt og vi vil alltid være de seirende.

Salme 37. 24 Om han snubler, faller han ikke til jorden; for Herren støtter hans hånd.

23 Slikt har riktignok ord på seg for å være visdom, både den selvgjorte fromheten, selvfornektelsen og mishandlingen av kroppen. Men det har ingen verdi, det tjener bare til å tilfredsstille menneskets syndige natur.

Menneskene gir hverandre mye applaus, heder og ære for selv gode gjerninger. Nå er ikke jeg imot å gjøre godt. Men en må og skal ikke blande i sammen hva Gud gjør igjennom en og hva mennesker får til. Jeg betviler ikke at det er mange ”gode” menneske som får til og har fått til mye. Men det vil aldri vil aldri kunne frelse oss, selv overholdelse av de ti bud vil skade oss mer en det får oss til å følge Jesus og få kontakt med Gud. Fromt og fint kan mye høres ut som, men som troende skal ikke vi leve etter Loven og kunnskapens tre. Men etter Livsens tre som er et bilde eller forbilde på Jesus! Som troende lever i en sfære av Jesus og ingen andre. Loven er for de lovløse sier Paulus.

Se her for mer bibelkommentarer: http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentar-hoved-view

 
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.