Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!

Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!

Av Jan Kåre Christensen
Evangelist og bibellærer Smyrna Oslo

 

 

Rom 8. 14 Alle som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.
Efes. 2. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem.

1.) Å ikke bli ledet av Gud

Det er en kamp å bli ledet av Gud. Det å bli misledet er viktig å ta med seg. Det går an å bli villedet også. Vil en ikke la seg bli ledet, så blir en det ei heller ikke.

Salme 32. 8 Jeg vil lære deg og vise deg den veien du skal gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir deg råd. 9 Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres villskap må tøyles med tømme og bissel, ellers kommer de ikke til deg.

Vi blir oppfordret til å ikke være som hest og muldyr som må tvinges. Men å la Herren gi seg vårt råd med bare øye om så er, slik intim felleskap kan det være.

2.) Alltid i samsvar med Guds ord.

Gud leder ikke utenfor ordet men i samsvar med ordet. Vi kan alltid være forvisset at Herren leder ikke uten forbi ordet, men i samsvar med ordet. Salme 119. 105 Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Vi må alltid kontrollere og bli justert av Guds ord. Jeg tror at Herren leder men av og til så er det noe fra oss selv, da må og skal Ordet justerte og korrigere oss!

3.) Kjenn din begrensning, begynn i det lille.

Vi leser om mange store Guds menn og kvinner både i bibelen og i litteratur. De opplevde mange av dem Gud på en herlig måte, men alle de måte begynne å tro Gud i det lille. Vi må aldri tro at Gud alltid gjøre store ting før han gjøre det lille. Vi må lære å sette pris på det lille før vi kan oppleve det store. Takknemlige mennesker og takknemlige kristne er verdens sterkeste og lykkeligste mennesker. Lukas 16. 10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Vi må være tro i det lille før vi kan få mer og oppleve enda større ting. Er vi uredelig i det lille så vil vi etter all sannsynlighet ikke oppleve det store. Og skulle vi få oppleve det store uten å være tro i det lille, så er det ikke slik Gud gjør det som regel og det vil alltid da ha en form for bitterhet i seg.

4.) Samvittigheten er Guds instrument.

Fra min bakgrunn i fra frie venner\pinsebevegelsen så er det et område som det har vært og er utrolig liten forståelse for, er viktigheten av samvittigheten og hvordan den leder oss. Når vi tar imot Jesus får vi en renset samvittighet og den oppfører seg annerledes en før. Det gjelder bare å aldri gå imot sin egen samvittighet på noen områder i sitt liv, den er et Guds instrument og gjennom den taler Gud. Paulus la vinn på å aldri skade sin samvittighet. Ta deg tid i stillhet og lytt etter din samvittighet, den vil lede deg og advare deg imot hva du ikke skal gjøre og lede deg til hva du skal gjøre.

5.) Gjør det du kjenner som rikt og du har lyst til.
Gud er all Gledens Gud. Han leder deg og meg gjennom glede. Har du lyst på en tjeneste så er det en gave Gud har gitt deg. Vi snakker ikke om kjødelig lyst, men ren og sunn glede. Gud gir oss lyst og glede over de ting vi skal gjøre og uvilje mot det vi ikke skal gjøre når vi har en god og ren samvittighet. Det ene åpner opp for det andre, dette gjelde både positivt og negativt. Har du en dårlig samvittighet så ligger ditt åndelige liv i mørke og du kan ikke forvente å bli ledet av Gud på en rett måte. Jeg snakker ikke om frelse her, du kan være herlig frelst men allikevel uten forbi Guds vilje med ditt liv. Men det aller beste er å være herlig frels, og herlig løst og satt i frihet.

1. Joh. b. 3. 19 Slik skal vi vite at vi er av sannheten, og vi skal stille våre hjerter til ro for hans åsyn. 20 For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. 21 Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, har vi frimodighet for Gud. 22 Og det vi ber om, får vi av ham, fordi vi holder hans bud og gjør det som er etter hans gode vilje.

6.) Bruk det du har og ikke har.
Det er viktig og nødvendig å ikke bli helt overspent og drømmende når Gud skal lede deg. Fortell meg hva du har i huset, spurte profeten? Det var det enka skulle bruke, ikke mer eller mindre. Bruk du også det du har og ikke har. Ikke lev på et luftslott men prøv å finne Guds vei for ditt liv på en konkret, enkel og liketil måte. Det er det som vil fungere best og er etter Herrens vilje. Men sender Gud flere medarbeidere til deg, så gjør deg også bruk av dem, de aller fleste har en familie og andre har også venner, gjør deg bruk av dem og spill på lag med dem. Gud leder deg ut i fra de forholdene du er i og har, ikke det du drømmer og ønsker. Drømmene og ønske er viktige, de kan virke ansporende og være som et mål. Men bruk de talentene og gavene Gud har gitt deg.

Rom. 12. 3 I kraft av den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Gjør deg ikke større tanker enn du bør, men bruk din forstand og vær sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.

7.) Omstendighetene vil tale for eller imot deg.
Gud er ikke slik at alt skal hele tiden være imot oss, men heller for oss. Det kan godt være at Herren vil sprenge porter, fjell og mye mer for oss. Og mette oss i ødemarken, men da er det viktig å kunne vente til dette skjer og ikke løpe foran Gud. Omstendigheten vil og må gå med oss, eller så springer vi foran Gud. Og vi trenger ikke å mase hverken på Gud eller andre, men kun å gjøre våre behov kjent, resten vil Herren gjøre og virke frem.

8.) Du vil trives i Guds vilje.

Det er de som tror at alt det Gud gjør skal være vanskelig og en skal ikke ha lyst til det. Skal Gud lede deg til en ektefelle så skal en mistrives med vedkommende. Slik er ikke Gud! Gud gjør at vi vil trives og få en lidenskap for å gjøre hans vilje. Gud er god og gjør gods sier salmisten. Har du lyst har du lov sier ordtaket. Dette kan selvfølgelig misbrukes, men Gud vil at vi skal trives å gå med ham. Selv om det enkelte ganger kan være kampfullt så skal grunntonen være at dette er godt og dette vil du, ikke av ulyst men av glede.

Salme 73. 28 Men for meg er det godt å være nær Gud. Jeg tar min tilflukt til Herren. Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.

9.) Den Hellige Ånd vil vitne.

Rom. 8. 16 Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn.

Dette at Ånden vitner er selvfølgelig veldig viktig. Vi har Guds egen Ånd på innsiden og han vitner. Du vil gjerne kjenne hjertebank, du blir varm og klam eller noe annet. Det er Gud som virker i deg, da vil det merkes på en eller flere måter. Jeg kjenner det veldig ofte med hjertebank og at hjerte slår en fase fortere. Dette er individuelt, men en lærer seg det etter hvert som en blir vant med og går ut på det en kjenner i sitt indre.

10.) Intuisjonene

Gud leder oss ved en indre lampe som jeg velger å kalle intuisjonen. Ved dette så kjenner vi en forvarsel ved hva som er rett, hva som vil hende etc. Og når vi ikke skal gjøre og være med. Denne forvarselen er også som en indre stemme, derfor trenger en å læres opp til å høre og bli var for den stemmen.

11.) Guds Ånd taler direkte.

Dette er meget sjelden, men det er en mulighet, Gud taler direkte ved Ånden. Vi må være åpen for at Gud leder på mange og forskjellige måter.
Ap.gj. 10. 19 Peter tenkte fremdeles på synet da Ånden sa til ham: «Her er tre menn som spør etter deg. 20 Skynd deg og gå ned; du skal følge med dem uten å nøle, for jeg har sendt dem.» 21 Peter gikk ned til mennene og sa: «Det er meg dere spør etter. Hvorfor er dere kommet hit?»

12.) Overnaturlige manifestasjoner.

Drømmer, syner, engleåpenbarelse, henrykkelse og mye annet. Alt dette må vi forvente at Gud vil lede oss med. Evangelisten Filip fikk oppleve noe stort når Gud ledet ham, han ble rykket bort. Gud er den samme og gjør det samme i dag også, bare vi tror og er åpen for ham.

Ap.gj. 8. 39 Da de steg opp av vannet, rykket Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger. Han fortsatte lykkelig sin reise. 40 Men Filip ble sett igjen i Asjdod, og han forkynte evangeliet i alle byene han reiste gjennom, helt fram til Cæsarea.

Hvorfor bli ledet av den Hellige Ånd?

1.) Gjennom det å bli ledet av Gud lærer vi først og fremst Gud å kjenne. Og også oss selv og andre mennesker. Det er mange ganger gjennom et nei fra Herren og et ja fra Herren at vi forstår hvordan han er og hva han mener. Vi tror at Gud ikke svarer, men han svarer alltid. Hvis han ikke svarer så er det noe han vil ha sagt oss gjennom det også.

2.) Det virker til oppbyggelse for oss.

Vi trenger å bli ledet for vår egen del eller så går vi feil og blir misledet på veien. Gud ønsker å ta hver eneste av oss ved hånden og å lede og styre oss i ferdiglaget gjerninger. Vi trenger først selv å bli salige før vi kan være med å gjøre andre det.

3.) Når vi lesker andre blir vi selv lesket.

Det er en større velsignelse å hjelpe andre og å være til hjelp for dem enn vi aner. Gud har skapt oss til felleskap og ved at Gud leder oss, så styrer han oss veldig ofte slik at vi velsigner andre og er til hjelp for dem! Menneskene skal se våre gode gjerninger og bli frelst!
Alt dette vil Guds ledelse ved sin Ånd føre til. At mennesker får møte Gud gjennom våre liv og vi selv får erfare ham, underbart, stort og det er en virkelighet for oss alle i Kristus Jesus!


 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.