Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Hemmeligheten i å få bønnesvar!

Hemmeligheten i å få bønnesvar!

1. Sam. 9. 18 Saul gikk bort til Samuel midt i porten og sa: «Kan du si meg hvor seeren bor?» 19 Samuel svarte Saul: «Jeg er seeren. Gå foran meg opp på haugen. Dere skal spise sammen med meg i dag. Så kan du dra av sted i morgen, og da skal du få greie på alt det du gjerne vil vite. 20 Eselhoppene som kom bort for deg for tre dager siden, skal du ikke være urolig for; de er kommet til rette. Hva er det hele Israel ønsker seg? Er det ikke deg og din fars ætt?» 21 «Men jeg er bare en benjaminitt, fra en av de minste stammene i Israel,» svarte Saul. «Og min ætt er den ringeste av ættene i Benjamin-stammen. Hvorfor taler du da slik til meg?»

22 Men Samuel tok Saul og tjenestegutten hans og førte dem inn i hallen. Han gav dem plass øverst blant gjestene. Det var omkring tretti mann der. 23 Samuel sa til ham som kokte maten: «Kom hit med det stykket som jeg gav deg og bad deg ta vare på.» 24 Mannen tok opp lårstykket og fetthalen og satte det fram for Saul. Og Samuel sa: «Her har du det som er igjen. Spis nå! Det er holdt av for deg til denne festen som jeg har kalt folket sammen til.» Så spiste Saul sammen med Samuel den dagen.

25 Siden gikk de ned fra haugen og inn i byen, og han satt og snakket med Saul oppe på taket. 26 De stod tidlig opp. Da det lysnet av dag, ropte Samuel til Saul oppe på taket: «Stå opp, så skal jeg følge deg på vei!» Saul stod opp, og han og Samuel gikk ut sammen. 27 Da de kom til utkanten av byen, sa Samuel til Saul: «Si til tjenestegutten din at han skal gå i forveien.» Tjenestegutten gikk, og Samuel sa: «Bli stående her, så skal du få høre hva Gud har sagt.»

Å få bønnesvar er vi alle mer eller mindre i behov av både ved å tjene Herren og å være i hans tjeneste.

Saul som senere ble Israels Konge var kommet ille ut da eselhoppene som han hadde ansvar for var kommet bort.

Dette som begynte som et lite behov ble senere til et mektig bønnesvar.

Våre behov og vår utilstrekkelighet er Guds anledning og mulighet!

Legg merke til at Saul var i bevegelse. Det heter i ordtaket at lediggang er roten til alt ondt. Vi i Norge er kommet inn i materialsime og at staten forsørger oss når vi ikke vil og klarer mer.

Dette er selvfølgelig et menneskelig gode, men for Gud og vårt åndsliv er dette en brekstang og en stor hindring veldig ofte da vi ikke trenger å tro Gud og ønske noe av ham.

Saul gikk ikke og såg ned eller var passiv når problemet var oppstått.

Hvor lett er det ikke å komme inn i en passiv tilværelse og miste fokus.

Fokus for Saul og tjenestegutten var å finne eselhoppene.

Hva er fokuset for deg og meg når vi kommer inn i vanskeligheter?

Mange som blir skilt som troende opplever en krise og det er forståelig. Men hvordan takle den krisen?

Skriften sier at en enten skal forlike seg eller leve enslig. Det står ingenting i skriften hvor lenge. Men Guds ord sier klart: Men hvis hun skiller seg, skal hun leve ugift, eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin kone.

Opplever en trengsel på det materielle område, emosjonelle eller på hvilket område i våre liv og tjeneste for Herren har vi Guds ord og løfter på at det vil gå godt.

Fil. 4. 19 Så skal min Gud, han som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. 20 Vår Gud og Far være ære i all evighet! Amen.

Jeg tror ikke alltid det er lett. Men det vil allikevel alltid lønne seg å tro Gud og stole på ham i lengden selv om ting og omstendigheter bytter imot.

Saul ble aldri passiv av negative omstendigheter og det må vi aldri heller bli.

Han fikk bønnesvar og i bønnesvaret ble det gitt enda mye mer en han ønsket og ba om.

Slik er Gud og slik gjør han ennu i dag.

Efes. 3. 20 Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, 21 ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen.

Han ble utkåret til å bli Konge samtidig som han fant eselhoppene.

Når han kom hjem til sin Far og familie nevnte han ingenting at han var salvet til Konge av Samuel.

Kun at eselhoppene var funnet. Vi trenger ikke å fortelle hele verden alt hva vi erfarer med Gud. Før eller siden vil det komme for dagen. Vi trenger også å modnes og alt har sin tid.

Men han gir oss alt det vi trenger og det i overflod.

Skriften sier at han gir oss liv, ja liv i overflod.

Hele tiden vil Satan frarøve oss troen. Klarer han ikke det vil han forkludrer og forfalske troen.

Gi ham ingen anledning men hold deg tett inntil Jesus og følg Guds ord nøye og alt vil gå igjennom til seier.

Seieren er egentlig allerede vunnet, det gjelder bare for oss å være tro og ha blikket festet på Jesus.

Pasetivitet og negativitet er noe av fiendens største og viktigste våpen imot oss troende.

Var nettopp i Stockholm. Der ble menighetsbygget til Filadelfia menigheten med Pastor Lewi Pethrus reiste under den vanskelige depresjons tiden.

Gud hadde talt til Pastor Pethrus og eldsterådet og menigheten gikk med på å bygge nytt lokale og selge det gamle som de trivdes utmerket i.

Etter et Operabygg i Frankrike bygget de menighets lokalet sitt.

De var nede og fikk tegninger og bilder av Opera bygget som brant ned kort tid etterpå slik at bygget til pinsemenigheten i Stockholm var unikt når de innviet det 1 November 1930.

Gud er og forblir underbar!

Men Gud er den samme og vi trenger en dobbel del av hans Ånd for å gjøre de samme gjerningene. Gamle tiders vekkelse holder ikke i dag, utfordringene er større i dag en før. Men mulighetene er også større!

I dag så er den Norske Stat så stor og mektig, derfor trenger vi mange ganger ikke Gud. Vi er alle mennesker og søker til minste motstands vei og bekvemmeligheter.

Det er når Gud kommer inn i våre hverdagsliv og hjelper oss der at vi får se hvem han er og hvordan han operer og gjør ting.

Når vi ikke opplever Gud som en realitet i våre liv trenger vi han dypest sett ikke på søndagen heller å møte ham.

Gudstjenesten på søndag skal være en feiring over de begivenhetene og de bønnesvar vi har fått gjennom ukedagene. Da blir alt livgivende og spennende!

Tror Gud vil tale konkret til den enkelte, men han ønsker også levende menigheter og felleskap utover det ganske land og hele verden.

Vandringen skal bli bedre og bedre, ikke dårlige og dårligere.

2. Kor. 3. 17 Herren er Ånden, og hvor Herrens Ånd er, der er frihet. 18 Og alle og ser vi med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil og blir forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens Ånd.

Alle støtteordninger vi har, gode lønninger og sikre pensjoner er noe vi alle synes om. Men for vårt åndsliv og vår tro er allikevel dette en snare veldig ofte.

Vi må sette Herren og menigheten foran alt, da kan Gud få virke.

Det gjør meg vondt og det er leit at vi har så mange i menighetene og ellers med problemer og vanskeligheter. Men det er et springbrett og en mulighet for Gud og at Guds vilje skal skje i våre liv.

Det viser seg gang på gang at til bedre vi får det i kjødet så går det på bekostning av vårt åndsliv. Selv om det materialistiske er også fra Gud. Det er han som har skapt alt og han sa det var såre godt.

Jeg vil vende tilbake til Saul. Han ble salvet til Konge men han holdt det skjult for omverden til å begynne med.

1. Sam. 10. 13 Da den profetiske henrykkelsen var over, og Saul kom til offerhaugen, 14 sa hans farbror til ham og tjenestegutten hans: «Hvor har dere vært?» «På leting etter eselhoppene,» svarte han, «og da vi ikke så noe til dem, gikk vi til Samuel.» 15 Da sa farbroren: «Fortell meg hva Samuel sa til dere.» 16 «Han fortalte oss at eselhoppene var kommet til rette,» svarte Saul. Men det som Samuel hadde sagt om kongedømmet, nevnte han ikke for farbroren.

Her hadde han fått eselhoppene tilbake, salvet til Konge og vært i profetisk henrykkelse.

Eneste han fortalte videre var det som var nødvendig å si.

Det er mye lærdom her. Gud gir oss så uendelig mye og mye mer mange ganger en det vi fortjener. Men vi trenger og det er ikke nødvendig alltid å si alt og publisere det vi har fått.

Det er ting som skal modnes i våre liv og det er ikke sikker at omverden er motagelig for alt det som Gud har gjort og sagt i våre hjerter?

Når så få i dag møter Gud trenger de som Gud taler til også å vente litt på de andre. Og for vår egen modning så er det mange ganger bedre med 1 time bønn i stillhet en å annonsere våre ”sterke” åndelige opplevelse over alt.

Alt har sin tid og modning er avgjørende om det Gud gjør i våre liv skal være et vedvarende verk eller bli et avsluttende kapitel.

For min del ønsker jeg ikke å ta imot penger fra Staten i menighets sammenheng da før eller siden vil Staten etterprøve oss på en eller flere måter. Og i det er det forbundet er risiko moment.

Jeg har en sterk følelse at Smyrna Oslo er forut sin tid i mange ting derfor må vi også være veldig tålmodige og tro Gud at han er med.

Det viser vi ikke minst med å være aktive i vår tro.

Å komme sammen for å be og dele Guds ord er av største betydning fremdeles.

Det vil aldri gå av mote, men det er helt avgjørende for videre vei fremover.

Guds ord taler hele tiden om viktigheten og storheten med det vi som troende gjør. Salme 84. 11 Ja, én dag i dine tempelgårder

er bedre enn tusen ellers.

Å stå ved terskelen til Guds hus

er bedre enn å bo i telt med gudløse.

Gud blir aldri imponert over noen mennesker for alt det vi kan gjør han så uendelig mye bedre.

Men hans kjærlighet og godhet varer ved derfor vil vi gå ut nye 1000 alen og ta oss i hånden om nødvendig.

Gud er mer en nok for alle og han vil velsigne alle som kommer til ham i tro, bønn og takk!

Saul fikk langt utover det han ba og ønsket. Men det er noe med Gud. Enten så får vi alt eller ingenting. Blir vi sittende og aldri går ut i tro vil vi miste det meste, ja kanskje også frelsen.

Men går vi videre med ham så vil han gi oss så uendelig mye. Det finnes ikke nederlag i Gud.

Når Satan trodde han hadde knekt Jesus på Golgata vant han den største seier.

Når jeg har opplevd å blitt stengt ute fra de aller fleste plasser innforbi kristne menigheter og bevegelser er det begynnelsen for noe enda større for Gud i livet.

Når Josef ble solgt som slave av sine brødrer og de løy til hans Far at han var blitt drept var det Guds mulighet i hans liv.

Ingenting stopper Gud, kun vår vantro og det at vi ikke vil!

Saul var ikke bare i aktivitet, men han var konkret. Det var eselhoppene han ville ha. Slik må vi også lære oss å bli konkrete og målbeviste. Hva vil du jeg skal gjøre sa Jesus gang på gang. Ha konkrete bønner og mål. Det gir Gud en anledning og mulighet som vil åpne opp uanede og storartede muligheter i våres alles liv og tjeneste for Herren!

Så mange ting av denne verdens farer

forsøker fange frelste i sitt garn.

Men takk at Jesus frir fra alle snarer.

Han hjelper alltid sine ringe barn.

Kor:

Det er så trygt å gå ved Jesu side,

hans hånd meg holder fast hver tid og stund.

Er jeg i kamper vil han for meg stride.

Mitt liv er lagt på klippens faste grunn.

Når onde mennesker står meg etter livet,

vil tvinge meg ved loven gjøre bot.

Jeg viser hen til Ordet som er givet:

Når Gud er med, fortell meg hvem er mot.

Om tvilens dype mørke på meg faller,

Av hele hjertet stoler jeg på Ham.

Som snart til herligheten hjem meg kaller

All pris og ære til Guds dyre Lam.

Aage Samuelsen

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.