Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Erstatningsteologi

Erstatningsteologi

Hentet fra nettet ved GRL.

Jeg har i senere tid fått høre at jeg siden jeg ikke støtter det fysiske Israel i absolutt alt det de gjør fått høre at jeg er erstatningsteologi. Det er i grunnen alvorlige klager av personer som selv står med begge bena plantet i dogmelæren, som egentlig er den rette erstatningslærer. Det blir som å kaste stein når en selv står i glasshus..

Erstatningsteologi av idag er meget vanskelig å få grep om. Om man tar dagens erstatningsteologi som sannhetsvitne så er dette det ekstreme israelvenner idag mener å formidle for å kneble alle ytringer av negativ karakter mot den fysiske stat Israel.... Denne forståelsen er stort sett formidlet av kristne som har beina meget godt plantet i dogmelæren det som kirkelig omtales som tradisjonen..

Hva består nå denne teologi av ifølge fanatiske israelsvenner? Jo det er menigheten(kirken) som stjeler Guds løfter fra det fysiske sekulære jødefolk..og som sannhetsvitne brukes selvsagt paulus..

rom.9.4 De er israelitter; de har retten til å være Guds barn, og herligheten, paktene, loven, tempeltjenesten og løftene tilhører dem. 5 De har fedrene, og fra dem er Kristus kommet som menneske, han som er Gud over alle ting, lovprist i all evighet. Amen. Om man leser dette og tolker det inn i egen teologi så kan man selvsagt dra en slik slutning, men da må man se bort fra det andre Paulus sier..

Som f.eks. at I KRISTUS så er ALLE som har fått del av kristus likeverdige. Det de sier er at Gud har to menigheter hvor den ene dvs. det sekulære jødefolk er de egentlige helter, dvs ingen likeverdighet.

Jeg vil kalle dette en slags erstattningslære hvor det fysiske sekulære Israel overtar Jesu plass som det redskap Gud fader brukte for å frelse verden.. Det redskap er nemlig ifølge denne lære det ulydige Jødefolk. I det ene hjørnet er menneskesønnen og Guds sønn Jesus kristus som var Gud fader lydig i ALT han gjorde på jorden. I motsatt hjørne er det notorisk ulydige jødefolk, likevel er det dette ulydige folket Guds redskap for verdens frelse.. Er det merkelig at man kan bli forvirret?

Hva handler da erstattningsteologien om opprinnelig? Da må man tilbake til den tid hvor apostlene først prediket evangeliet om riket og Jesus kristus som verdens eneste frelser.. Da kommer man dessverre ikke utenom gnostisk og hedensk tankegods..

I Romerriket var det ett mangfold av guddommer og guddoms konstellasjoner som inntil evangeliet om Guds sønns offer var enerådende for hedningenes tro..

Rundt Middelhavet var det polyistiske gudebilde det rådende. Til tross for ulike navn på gudebildene var det en forbløffende likhet i hvordan disse ble fremført.. Treenighetsbildet dvs. faderen, sønnen og moderen var etablert i alle de store religionsdrag rundt Middelhavet..

Egypterene dyrket.. Osiris, Horus, Isis + mange flere Grekerene dyrket ..Zevs, ares, Hera + mange flere Romerens motstykke var disse..Jupiter, Mars, Juno + mange flere

Felles for disse treenigheter var at de hadde en eneste sønn , og at far og mor til denne var søsken.. Dette igjen minner om en annen historie fra babylon med Nimrod og Semiramis som modell.. Disse to fikk igjen fikk sønnen Tammuz, som ble født den 25.desember (ikke ulikt de fleste solguder..)

I følge den assyriske og babylonske legenden, skal Nimrod, etter å ha dødd i sin beste alder, blitt gjort udødelig ved at hans ånd fløy opp til solen og tok bolig i den. Ut fra denne legende blev Nimrod opphøyet til solguden – himmelguden. Solguden Nimrod, fikk også navnet Baál og Semiramis, hans avdøde kone, fikk navnet Astarte. Nimrod etterlot seg en gravid kone, men Semiramis benektet dette og hevdet at hun var jomfru ved Nimrods død. Hun påstod at hun ble befruktet av Nimrods ånd, som hadde kommet inn i henne som en solstråle. Ved Semiramis død blev hun gjort til –himmelgudinnen– – gudens mor. Begrunnelsen var den at hennes sjel var steget opp til månen og gjort udødelig Semiramis – Astarte – benevnes som krigsgudinne – himmelgudinne og gudinne for underverden. kilde: de gamle stier Dette gir en liten innblikk i hva som fantes av guddommer på utsiden av Israels grenser på den tiden, men viktigst er å påpeke at babylons hersker Nimrod er opphavet til all annen religion vi idag ser på vår planet.. Det er dette som er babylons vesen som det advares mot her...

åp.14.8 En annen engel fulgte etter og sa: «Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeliv!»

Dette er ett meget vidt emne, og for den som er fostret opp på dogmelæren så er det meget vanskelig å se hva som er babylons horeliv som har fordervet ALLE folkeslag

For å forklare dette er jeg nødt å peke på hvordan dogmekristendommen fikk sin nåværende form i vesentlige grunnleggende spørsmål Dogmelæren kom nemlig ikke over natten , men ble utviklet gjennom århundrene av høyt skolerte mennesker opplært ved de beste læresteder i gresk filosofi og retorikk.

Selv vil jeg vil hevde at noe av det viktigste jeg har av stoff er det som gnostikerene selv skrev om sine fiender ( nemlig de ortodokse - rettroende) de skulte nemlig ikke sine hensikter. Jeg har ett gnostisk brev hvor en av Valentinus dissipler prediker til en uvitende (agnostiker) om hvordan loven egentlig skulle forstås .. Dette brev gikk under tittelen.. Ptolemaeus brev til Flora..

Jeg skal ikke gå inn på hvordan denne lærer tolker loven, men det er slett ikke så ulikt slik lærede teologer av idag ville ha gjort det..

Det jeg derimot ønsker å peke på er hvordan han beskriver den Gud han tror på og hvordan han beskriver den Gud de ortodokse tror på som er Jødenes Gud, JHVH.

På side 99 i boken gnostiske skrifter , så beskriver han forskjellen på den fullkomne treenige far og de ortodokses Gud JHVH som er ufullkommen..

Ptolemaes kommer til den konklusjonen etter å ha analysert loven at denne er ett venstrehåndsarbeid som umulig kan ha blitt gjort av andre enn den ufullkomne demiurgen dvs. jødenes ENE Gud..

Det jeg da ønsker å fremheve spesifikk her er ENE, for den treenige Gud var også en, men ikke en som i alene, altså han var en triade...dvs. tre i en

Det som er tydelig er at gnostikerene absolutt ikke var i tvil om at Jødenes Gud var EN som i alene det kunne jeg funnet mange flere beskrivelser av i de gnostiske skrifter..

Det som det heller ikke var tvil om var at de ortodokse trodde på denne "ufullkomne" ENE Gud, som Jesu far... Det var nettopp disse Ptolemaes var opptatt av å ramme, det var disse som trodde på denne ENE Gud og som han så som konkurrent til sitt budskap..

Disse ortodokse kristne var det som sa at loven var fra Gud fader JHVH og denne alene var himmelens og jordens skaper.. Denne bibelske sannhet var meget tung å svelge for de gnostiske kristne som ikke kunne se sammenhengen med at Guds lov var synonym med den Gud Jesus viste ved sin ferd på jorden.. Ergo måtte gnostikerene ty til avansert teologi for å bortforklare det skriften i rene ord sa.. Enkelte av dem så det som helt nødvendig å forkaste hele GT, da denne ikke forklarte Jesu far, men demuirgen JHVH.

Ptolemaes levde og virket i Roma mellom 150-180 e.kr selv så sent var det bare noen små likheter mellom hvordan de ortodokse så på sin Gud kontra slik valentinerene/gnostikerene så på sin guddom.

Hva har nå dette med erstattningsteologi å gjøre, mye vil jeg si, fordi den enkleste måten å fordreie og erstatte noe er å blande litt sannhet med usannhet.. I dette tilfellet er det ikke gnostikerene som er modellen for denne sammenblanding, for de byttet ikke ut JHVH, men de nedgraderer ham og gjorde ham ufullkommen, og de tok fra ham Jesus.

Det som også er interessant er at den himmelske far gnostikerne trodde på også er Jesus personifisert. De argumentere videre med det at det ikke var noen likheter mellom den Gud Jesus representerte og den Guden som er beskrevet i GT som Jødenes Gud..

Derav får hedningene del av den fullkomne treenige far og blir ett med denne når man oppnår kristusbevisshet, mens de som tror på jødenes Gud JHVH som apostlene prediket satt tilbake med en Gud som var ufullkommen..og ikke kunne frelse dem. På denne måten erstattet gnostikerene jødenes ene Gud ut med sin egen gud som igjen egentlig var tro mot den babylonske Nimrod modell.. De valentinske kristne var flinke å skjule sin tro på den treenige far for de ortodokse, men i deres skrifter kom det tydelig frem at de foraktet jødenes og de ortodokses Gud JHVH.

For gnostikerene var JHVH mittens Gud dvs. han som var midt i mellom den himmelske far og djevelen..dvs i deres øyne var han ubetydelig, uten at de gav direkte uttrykk for det overfor uinnvidde.

Det de katolske dogmer gjør, er at de erstatter og fjerner den gnostiske mittens Gud , men ikke ved å forkaste gnostikerenes guddomsmodell, men ved å beholde grunnmodellen og fylle inn JHVH inn i den treenige Gud.. De gjør noen småendringer de kaller den himmelske far JHVH, og de fjerner sofia ved å gjøre dhå mannlig..ellers er den treenige Gud dogmene fremviser stort sett lik den gnostiske treenige Gud.

Den samme gud gnostikerene trodde på ble så enkelt de ortodokses/katolskes gudommsbilde, jødenes ENE Gud ble til en triade, som igjen minner mistenkelig på babylons styggedom..med Nimrod Semiramis og Tammuz som modell..

Det den katolske kirke gjorde var en genistrek, på mange måter de blandet inn surdeigen til gnotikerene med den rene lære. Vi kjenner alle resultatet av å blande inn surdeig, og Jesu advarsel mot dette. Det tar nemlig ikke lang tid før hele deigen er gjennomsyret..

Dette er i sum hva erstatningsteologi handler om at den ENE Gud og det rene budskap om MENNESKET Jesus kristus er byttet ut med en annen Gud som KAN minne om den opprinnelige, men med sterke innslag av hedensk tro.. Det var ikke uten strid at denne lære fikk innpass i dogmelæren, noe som beskrives her..

----------------------------------- "I det fjerde århundre sa, Marcellus av Ancyra at læren om at Guddommen eksistererte som tre hypostaser (skjulte åndelige realiteter) kom fra Platon gjennom læren til Valentinus, som i sin lære prediket at Gud er tre hypostaser eller tre prosopa (personer) kalt Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd: "Nå med dette kjetteri av Ariomaniacs, som har skadet Guds kirke ... Disse som lærer om tre hypostaser, akkurat som Valentinus den kjetterske filosofen beskrevet i boken av ham" On Tree Naturens '. For han var den første til å finne opp tre hypostaser og tre personer beskrevet som Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, og han er avslørt å ha hentet dette fra Hermes og Plato . " Siden Valentinus hadde brukt begrepet hypostaser, kom navnet hans opp i Arian striden i det fjerde århundre. Marcellus av Ancyra , som var en sterk motstander av arianismen , men som også fordømte troen på Gud eksisterende i tre hypostaser som kjettersk , angrep sine motstandere ved å koble dem til Valentinus.

---------------------------------------------------------

Det sier seg selv om man ønsker å rokke ved en sannhet så må man være forsiktig med løgnen i første hånd, man kan ikke ha for store doser løgn før det blir avslørt.. Derfor måtte dogmekirken etter å ha tatt i bruk store deler av det gnostiske material i sin guddom, fjerne alle spor som kunne spore tilbake hvor dette stoff/material var hentet fra.. Derfor ble de fleste gnostiske skrifter fjernet og brent da den katolske kirke endelig hadde fått militær makt til til å forfølge de gnostsike kristne.. Det som deretter skjedde var at den katolske kirke kunne hevde å bære den fulle og hele sannhet, og at de var de sannferdige bærere av denne sannhet overlevert direkte fra apostlene selv..

Heldigvis sier nå jeg ble de gnostsike skrifter funnet igjen i nag hamaddi i 1945. Da kunne man igjen finne ut hva som skjedde i de århundrer før kirken ble" statseid og dogmatisert"

Dette igjen kan forklare hvorfor den hiarkistiske ledermodell som er helt lik verdens maktmodell er modell også i den katolske kirke.

Dette igjen kan forklare hvorfor det sitter en pave på maktens tinde og er guds stedfortreder på jord.. Dette igjen kan forklare hvorfor Maria er blitt til himmeldronningen, Guds mor.. mark.12.28 «Hvilket bud er det første av alle?» 29 Jesus svarte: «Det første budet er dette: ' Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. 30 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.' 31 Det andre er dette: ' Du skal elske din neste som deg selv.' Ikke noe annet bud er større enn disse.» 32 Den skriftlærde sa til ham: «Du svarer godt, mester! Det er sant som du sier: Herren er én, og det er ikke noen annen enn han. 33 Å elske ham av hele sitt hjerte og av all sin forstand og av all sin kraft, og å elske sin neste som seg selv, det er mer verd enn alle brennoffer og andre offer.» 34 Da Jesus hørte hvor klokt han svarte, sa han til den skriftlærde: «Du er ikke langt borte fra Guds rike.» Altså den Gud Jesus pekte på var en som i alene, en som i en'. Han var mao. IKKE treenig, slik dogmene legger opp til.. Jeg skal gå videre og vil da gå litt nærmere på babylons guddomskonstellasjon, som jeg mener er modellen for all annen religion i verden..

Denne treenighet består av 3 personer

1. Faderen - Nimrod, som etter sin død steg opp i solen og ble solguden ble også omtalt som baal. 2. Sønnen - Tammuz også gud en av de viktigste i babylonsk gudelære, og en inkarnasjon av Nimrod 3. Moderen - livgiveren Semiramis, guds moder som etter sin død stiger opp i månen og blir Astarte..himmeldronningen

Dette er viktig å få med seg for..

åp.17.4 På hennes panne stod skrevet et navn med skjult mening: «Babylon den store, mor til skjøgene og all styggedom på jorden.»

Altså babylon den store er mor til skjøgene (de andre religioner) og ALL styggedom på jorden.. Nå har dette blitt tolket som den katolske kirke, men dette er nok ikke kilden og heller mor til alle skjøgene , men dogmelæren inneholder mye av de samme element også andre religioner fremhever..

Felles for alle andre religioner med unntak av islam og jødedom er at Gud er treenig..

Neste de er felles om er forståelsen av sønnen (Tammuz ) Det er spesielle er hvordan denne guddom ble unnfanget. Semiramis var gravid da Nimrod døde, men hun hevdet at hun ved Nimrods død var jomfru, hun hevdet at Nimrods ånd gjennom solstrålen gjorde henne gravid . Dvs. at Nimrod tok bolig med sin ånd i Tamumuz , han og Tammuz ble ett.. Det igjen betyr at far og sønn ble ett og inkarnert i en dødelig kropp..

Tammuz ble gjeter og etter sin død blir han værende i dødsriket en liten stund før han oppstår igjen.

Denne fremstillingen av guds sønn finnes i de fleste religioner, hvorav faderen og sønnen er ett i det samme inkarnerte legme..

Ikke ulikt hinduismen hvor Visnu er avatar gjennom bla. krishna, dvs at faderen kommer ned i en inkarnert kropp som sønnen. Nå dogmene hevder at Jesus var en inkarnert guddom og ett med sin far så blir Jesus lik Tammuz i babylons religionsvesen..

Denne inkarnasjonstanke ble vedtatt i kirkemøtet i kalkedon i 451.. hentet fra dogme 467

I tilslutning til de hellige fedre er vi alle enstemmige i å bekjenne at vår Herre Jesus Kristus er den ene og samme Sønn, fullkommen i guddommelighet og fullkommen i menneskelighet, sann Gud og sant menneske med en fornuftig sjel og et legeme, av samme vesen som Faderen med hensyn til guddommelighet og av samme vesen som oss med hensyn til menneskelighet, i alt lik oss, unntatt i synd. Ifølge sin guddommelighet er Han født av Faderen før evighet, ifølge sin menneskelighet er Han i de siste dager, for oss og til vår frelse, født av jomfru Maria, Gudføderske (theotokos); den ene og samme Kristus, Sønn, Herre, Enbåren, som har latt seg erkjenne i to naturer, uten sammenblanding, uten forandring, uten forskjell, uløselig forbundet, uten at forskjellene i de to naturer oppheves på grunn av foreningen, men snarere slik at hver naturs egenart blir bevart og løper sammen i én person (prosôpon) og én eksistens (hypóstasis).

Her ser vi tydelig Jesu inkarnsjon, da blir det logiske svar om han er EN substans med sin far at han også er Gud med stor G, videre må da maria selv bli gud , da hun føder en Gud, ikke ulikt himmeldronningen semiramis/astarte.. Det er altså ikke uten grunn at maria (Gudfødersken) omtales som himmeldronningen. Da må selvsagt den logiske forklaring på hva det pånyfødte mennesket er være at også de er guder..dette sier den katolske katekisme om akkurat dette.. dogme 460 Ordet ble kjød for å gi oss "del i den guddommelige natur" (2 Pet 1, 4): "Dette er grunnen til at Ordet ble menneske, og Guds Sønn Menneskesønn: det var for at mennesket ved å få samfunn med Ordet skulle få barnekår hos Gud og bli Guds sønn".563 "For Guds Sønn ble menneske for at vi skulle bli Gud".564 "Guds enbårne Sønn som ville at vi skulle få del i Hans guddom, tok opp i seg vår natur, slik at Han ved å bli menneske, skulle gjøre mennesker guddommelige"

Så om Jesus kom ned som en inkarnert guddom, for at vi skulle bli Guder, ja da betyr det i enkle ord at det pånyfødte mennesket også er en inkarnert guddom..ikke sant? Som innhar to adskilte naturer..en slik påstand blir selvsagt en dualistisk anskuelse langt fra det adam faktisk ble i ved skapelsen dvs. EN levende sjel.

Nå er vi inne på selve kjernen i den babylonske styggedom..

Derav må jeg fortsette å peke på den gnostiske forestilling om det samme emnet, for selv om de katolske dogmer sier dette..

dogme 461 Kirken kaller "inkarnasjon", et uttrykk hentet fra St. Johannes ("og Ordet ble menneske (av kjøtt og blod)": Joh 1, 14), dette at Guds Sønn tok opp i seg menneskenaturen for der å fullbyrde vår frelse. I en hymne som er belagt hos St. Paulus, lovsynger Kirken inkarnasjonens mysterium: La Kristi sinnelag prege deres ferd, - han som, skjønt av guddoms rang dog ikke voktet skinnsykt over sin stilling som Guds like! Nei, han oppgav alt sitt eget, gikk inn i slavens kår og ble et menneske som vi. Å se til som et menneske i all sin ferd, bøyde han seg, underkastet og lydig til døden - ja, døden på et kors!" (Fil 2, 5-8).566

...så er ikke dette noe som er enestånde for den katolske kirke å hevde..valentinus den mest avanserte og profilerte av de gnostisk/filosofiske tenkere hevdet akkurat det samme som dogmelæren mener de har "en eksklusiv rett" å hevde..

Det dogmelæren faktisk sier er nærmest en blåkopi av det valentinus sa..

1. at Jesus bestod av to adskilte naturer en åndelig og en jordisk, altså 100% ånd/gud og 100% menneske, dvs en inkarnert guddom. 2. at Jesus var ett vesen (substans) med sin far, endog hevdet han at det var faderen som var inkarnert i sønnen.. 3. at det kristusbevisste (opplyste) mennesket var slik Jesus var på jorden dvs. en inkarnert Gud..

Når alt kommer til alt så har man i dogmelæren fått alt valentinus prediket, men innpakket i en ortodoks/katolsk språkdrakt med den autoritet dette medbringer..

I sum målbærers i dogmelæren babylons styggedom til det fulle..

Uansett vil jeg bestemt hevde at den religion som har preget dogmekristendommen mest inkl. deres sakramenter er Mithras-kulten som Justin martyren omtaler som en plagsom etterligning av den sanne tro..

kilde wikipedia: Undersøkelsen av forholdet mellom Mithras-kulten og den tidlige kristendommen har tradisjonelt blitt basert på polemiske vitnesbyrd fra kirkefedrene på 200-tallet, som Justinus martyrens beskyldninger om at kultens medlemmer etterlignet de kristne på en diabolsk måte: «... dette overleverte de onde demoner skulle finne også sted i Mithras– hemmelige kult i det de etterligner det. For et brød og et beger med vann stilles fram i innvielse seremoniene for den som skal innvies i forbindelse med noen ledsagende ord, det vet dere, eller også kan dere få vite det»

mye av Mithras-kultens sakramenter er overført til dogmekirkens ritualer, og slik sett er denne organisasjon preserverer for ett trossystem som er tuftet på babylons riter/myter..

Nå har jeg brukt tid på å forklare litt rundt de forskjellige religioner inkl. dogmekristendommen for å vise hvorfor det blir så enkel for antikrist å samle massene i endens tid..

Det jeg ikke har sagt så mye om enda er en godt skjult hemmelighet, for det er nemlig slik at dogmekirken siden 300 tallet har skjult den opprinnelige visdom og erstattet denne med sin greskfilosofiske/gnostiske avanserte tro basert på kirkefedres klokt uttenkte forståelse av skriften.. For det er dessverre ikke å komme fra at storparten av dogmelæren er fremkommet i disse superlærde hjerner.. Men er det nå slikt at Guds visdom går gjennom slike mennesker. Om man leser det Jesus og Paulus sier så er det absolutt ikke de vise han åpenbarer sin visdom til...

matt.11.25 På den tid tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for kloke og forstandige, men åpenbart det for enfoldige.

1.kor.3.18 Ingen må narre seg selv! Hvis noen av dere regner seg som vis i denne verden, la ham da bli en dåre, så han kan bli virkelig vis. 19 For denne verdens visdom er dårskap i Guds øyne

Så om det kloke hoder har tenkt ut ikke er Guds visdom, så må det være en annens visdom som er presentert, jeg heller mot den bibelen omtaler som lysets engel.. Han som i edens hage sa..

1.mos.3.1 Den sa til kvinnen: «Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» 2 Kvinnen svarte slangen: «Vi kan godt spise av frukten på trærne i hagen. 3 Bare om frukten på det treet som står midt i hagen, har Gud sagt: Den må dere ikke spise av og ikke røre; ellers skal dere dø!» 4 Da sa slangen til kvinnen: «Dere kommer slett ikke til å dø! 5 Men Gud vet at den dagen dere spiser av frukten, vil deres øyne bli åpnet; dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.»

her presenterer han først "har Gud virkelig sagt" at dere ikke kan spise av noe tre i hagen, først ett ledende spørsmål for å se om de har fulgt med, dernest kommer han med sin løsning og sin tolkning av det Gud sa..

1. dere vil bli som Gud..dvs. guder 2. dere vil kjenne godt og ondt og på den måten blir øynene (åndelig) åpnet, dvs gjennom åndelig åpenbaringskunnskap..

I motsetning til Guds frelsesplan som går gjennom det som i verden omtales som dårskap..

Jeg har gjennom flere innlegg (bla. i disse 4 innlegg ) forklart om urkirkelig apostolisk tro gikk ut på..og den skiller seg betydelig fra den almene fortolkning rundt hvem Gud er..

1. i apostolisk tro (som i jødisk tro) er Gud Fader den eneste Gud, og hans sønn er herren messsias, disse to er adskilt og er ett i den forstand at de begge gjør det samme/mener det samme, jeg har skrevet mer utfyllende om dette her

2. i apostolisk tro var den som kom ned til jorden for å sone vår skyld ikke en inkarnert guddom, men 100% menneske, som skriften også sier tydelig .. noe jeg utdyper i dette innlegg

fil.2.6 han som, da han var i Guds skikkelse, ikke aktet det for et rov å være Gud lik, 7 men av sig selv gav avkall på det og tok en tjeners skikkelse på sig, idet han kom i menneskers lignelse, 8 og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han sig selv, så han blev lydig inntil døden, ja korsets død.

Her står det tydelig at Jesus gav avkall på det å være Gud lik HELT FRIVILLIG, dvs. han avkledde seg det guddommelige og ble fullt ut menneske, dette innbar at Jesus ikke hadde noen fordel av sin guddom mens han gikk på jorden som menneske. Endog står det tydelig at Jesus en kort tid stod under englene i rang...

hebr.2.6 Hva er et menneske, siden du kommer det i hu, en menneskesønn, siden du tar deg av ham? 7 En kort tid har du stilt ham lavere enn engler. Men du har kronet ham med herlighet og ære.

Den korte tid han var stilt lavere enn engler er selvsagt den tid an gikk som menneske på denne jord. Den som senere etter hans kors død har kronet menneskesønnen Jesus kristus med herlighet og ære er selvsagt Gud fader..

uansett betyr dette at Guds sønn som ble menneskesønnen , ble helt lik en annen som også omtales som Guds sønn..

luk.3.38 sønn av Enosj, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn.

Den andre adam måtte også bli helt lik den første Guds sønn Adam for å sone hans synd..

hebr.2.14 Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, 15 og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. 16 Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. 17 Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. 18 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.

Det betyr at Jesus som stedfortreder for den første Adam måtte leve i en vanlig dødelig kropp uten noen av de maktprivelegier han som kongssønn hadde hos sin himmelske far.. derfor står dette...

hebr.5.7 Da Jesus levde som menneske, ba han i nød, med høye rop og tårer, til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. 8 Enda han var Sønn, lærte han lydighet ved å lide.

dvs. Jesus ble bønnhørt fordi han var gudfryktig ikke fordi han var (Guds) sønn. Jesus var som menneske 100% avhengig av sin far og hans nåde..

Jesus omtales i skriften som den andre adam, den første adam ble EN levende sjel, altså ikke en todelt/dualistisk skapning bestående av kropp og sjel. Eller tredelt som gnostikerene hevdet ånd/sjel/menneske. Det betyr om Jesus skulle bli fullt ut som den første Adam så, ble han til EN levende sjel, siden Adam hadde syndet måtte han også få tildelt en dødelig kropp og bli en levende sjel..

rom.8.3 Det som var umulig for loven, fordi den sto maktesløs på grunn av vårt kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i oss.

Inntil at Jesus oppstod i sin kropp var han å regne som en levende sjel, derav ser man også hvem Jesus identifiserer seg med på jorden, han kaller seg selv menneskesønnen.. Mennesket Jesus kristus gikk som den første adams stedfortreder inn og sonte på korset ikke bare den første Adams synd men alle hans etterkommeres synd..

1.kor.15.21 Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. 22 For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv ved Kristus.

Etter sin oppstandelse har Jesus igjen fått sin herlighet tilbake og hans menneskelige kropp har blitt byttet ut til en åndelig udødelig kropp..en slik kropp vil alle som holder ut til enden få når basunen lyder..

1.kor.15.21 Se, jeg sier dere en hemmelighet: Vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle forvandles, 52 brått, på et øyeblikk, ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de døde skal stå opp i uforgjengelighet, og vi skal bli forvandlet.

men inntil basunen lyder er nådeporten åpen for alle som vil ta imot Guds dårskap til frelse ved å tro på hans offer på golgata..

hebr.10.12 Men Jesus har for alltid båret fram et eneste offer for synder og satt seg ved Guds høyre hånd. 13 Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt som skammel for føttene hans. 14 For ved en eneste offergave har han for alltid gjort dem som helliges, fullkomne.

Pga. denne lydighet mot Guds frelsesplan har Jesus fått den ære av Faderen som han fortjener.. Han har nemlig fått samme makt og myndighet som Gud fader har

hebr.12.2 For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen, og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone.

Betyr ikke det å bli Guds høgre hånd at han også deler den samme makt og myndighet som Gud fader besitter? Det var denne glede han hadde i vente etter å ha fornedret seg selv på korset.. denne autoritet og makt er tidsbegrenset noe Paulus beskriver her..

1.kor.15.24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fiende som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud(fader) er unntatt. Det er jo Gud(fader) som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud(fader) som har lagt alt under ham, og Gud(fader) skal være alt i alle.

målet for Jesu offer er beskrevet tydelig her....

hebr.2.10 For Gud, som er endemål og opphav for alt, han ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser. 11 Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken.

Om man leser skriften med det for øyet at Gud fader sendte ned sin sønn i syndig kjøds lignelse dvs. som 100% menneske, så forstår man at den inkarnerte Guddom (100% Gud og 100% menneske) er en erstatning for menneskesønnen Jesus kristus..

For Jesus kom ikke bare ned på jorden for å sone vår synd, men for å vise oss med eksemplets makt hvordan vi skulle leve... det betyr at om han skulle være ett troverdig vitne/eksempel for oss svake mennesker så kunne han ikke ha en fordel vi aldri kunne få..

Derfor sier Peter dette..

1.pet.2.21 Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans spor. 22 Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. 23 Han svarte ikke med hån når han ble hånet, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig.

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.