Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!

2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!

 

Pastor Jan Hanvold forbannet meg på http://www.sokelys.com/ og kalte meg for følgende: «Blottet for naturlige sosiale antenner. Et slikt forkvaklet individ».

Vil også si at alle forbannelser som Hanvold og andre utaler over meg er dekket av Jesu Kristi Guds Sønns blod, det beskytter meg og min familie fra alt og alle!

Jesaja 54. 17 Hvert våpen som er smidd mot deg, skal mislykkes. Hver tunge som taler mot deg i retten, skal du kjenne skyldig. Dette er arven Herrens tjenere får, rettferdigheten jeg gir dem, sier Herren.

Dette sa bl.a. sa Jan Hanvold om meg: «Den mannen sitter helt åpenbart fast i religiøs trelldom. Å se hvordan han svarer på kommentarene viser at mannen totalt er blottet for naturlige sosiale antenner og det mest bibelske er derfor å vende ryggen til et slikt forkvaklet individ».

Har nettopp hatt en stor diskusjon med Pastor Jan Hanvold og hans medsammensvorne på http://www.sokelys.com/. Bilde av den falske profeten Jan Hanvold og hans elskerinne Inger.

http://2.bp.blogspot.com/-cMDIVqzZ0RE/U6NM7ie774I/AAAAAAAAGWc/5Lg2E60LX2M/s640/jan+og+inger+hanvold2.png

Her er Jan Hanvolds famøse uttalelse og enda kraftigere forbannelse utalte over meg: MANNEN TOTALT ER BLOTTET FOR NATURLIGE SOSIALE ANTENNER. DET MEST BIBELSKE ER DERFOR Å VENDE RYGGEN TIL ET SLIKT FORKVAKLET INDIVID!

Skriften sier: Matt. 5. 21 Dere har hørt det er sagt til forfedrene: ‘ Du skal ikke slå i hjel. Den som slår i hjel, skal være skyldig for domstolen.’ 22 Men jeg sier dere: Den som blir sint på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror: ‘Din idiot!’ skal være skyldig for Det høye råd, og den som sier: ‘Din ugudelige narr!’ skal være skyldig til helvetes ild.

Jan Hanvolds forbannelse og famøse uttalelser er klart langt inn forbi her. Det igjen viser at han er skyldig til helvetes ild – tilintetgjørelse!

Her følger en del av hva jeg skrev og hva Hanvold skrev:

Jan Hanvold on 14/06/2014 at 23:23 said:

Kan du herr Christensen fortelle meg hvorfor du er så opptatt av mitt liv og ekteskap? Er det fordi du er misunnelig på min tjeneste? Må Gud velsigne deg. Jan Hanvold

Svar av meg: Jan kåre Christensen on 15/06/2014 at 00:20 said:

Takk for henvendelse.

1.) Jeg er overhode ikke misunnelig på deg, så langt det går an å komme.

2.) Du lever etter Guds ord i åpenbar synd eller hor da du er gift fra før, og har ikke bibelsk aksept for å gifte deg på nytt.

3.) Du er en offentlig person, et forbilde som svikter med ditt forfallende moralske liv etter hva Guds ord sier og lærer.

4.) Dette går ikke på det personlige plan, men ved at du ikke lever etter hva skriften sier, så åpner du opp for alt annet en Guds rike.

5.) Skriften sier veldig klart at du enten skulle ha forlikt deg med sin første og riktige kone, eller levd alene.

6.) Etter Guds ord er du diskvalifisert til å være en Ordets forkynner, da en tilsynsmann skal være èn kvinnes mann.

7.) Vil anbefale deg å fratre alt som har med forkynner oppdrag, leder ansvar og alt annet hvis du ikke omvender deg.

8.) Men omvender du deg, med det vil si at du forlater din «kone» Inger som ikke er din rette kone. Da er det selvfølgelig muligheter også for deg å tjene Gud i en offentlig posisjon.

9.) Dette er ikke noe personlig, men hva Guds ord sier.

10.) Vil i all vennlighet anbefale deg å lese Guds ord på nytt, med det for øye hva Guds ord sier. Og det er kommet ut en bok som jeg vil anbefale. Den store fallgruven av Øyvind Olav Sydow Kleiveland som er etter min oppfatning den beste boken gitt ut her i Norge som jeg vet om. Problematikken ekteskap – skilsmisse og gjengifte. https://www.facebook.com/DenStoreFallgruven

Håper du ser ikke dette som noe fra Jan Kåre Christensen, men fra hva Guds ord og hva Gud og Jesus sier om dette meget viktige og følsomme emne og tema!

Jan K Christensen

Svar av Jan Hanvold: Jan Hanvold on 15/06/2014 at 15:33 said:

Til herr Christensen: Du har intet å si meg og har slett ingen rett til å utlegge mitt privatliv noe sted. Jeg har intet i mot deg som person, men du burde i stedet konsentrere deg om å vinne mennesker for Jesus. Jeg har herlige dager og er takknemmelig for at Herren kan bruke meg slik han gjør. Jeg brenner for å nå ut med evangeliet samt å vinne mennesker for Herren. Jeg er klar over Christensens blogg og skriverier men i Kristi ånd velger jeg å neglisjere det hele. Det er knapt noen som tar Christensen alvorlig. Må Gud velsigne dere

Svar av meg: Jan kåre Christensen on 15/06/2014 at 16:29 said:

Jan Hanvold du neglisjerer overhode ikke meg! Men Guds ord! Du skriver: Jeg er klar over Christensens blogg og skriverier men i Kristi ånd velger jeg å neglisjere det hele. Dette er direkte trolldomsynd du driver med her, du kan ikke forkaste noe av Guds ord i Kristi Ånd, vær klar over det Hanvold! Videre skriver du: Det er knapt noen som tar Christensen alvorlig.

Det opplever jeg som lite sant, hele den himmelske åndeverden skjelver for det budskap jeg har, men de spiller på lag med ditt. Derfor har du tilsynelatende framgang, da din motstand er lik null i den åndelige og demoniske verden! Vil også komme med et velmenende råd til slutt, som egentlig alle trenger hvis det gjelder et lærespørsmål. TA DEG TID TIL Å STUDERE GUDS ORD, historien og den boka til Øyvind Kleveland. Dette var budskapet til Saul og jeg tror det er det samme Herren taler til deg hvis du ikke omvender deg:

1 Samuels 15:23 For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms-synd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, så du ikke skal være konge.

Dette er hva Guds ord sier, ikke hva jeg synser og mener!

Med vennlig hilsen Jan K Christensen

Svar av Jan Hanvold: Det uteble.

Spørsmål fra meg: Jan kåre on 16/06/2014 at 09:20 said:

Herr Hanvold. Har du tenkt hvorfor du som selv ikke lever etter det kristne budskapet og lære har klart å bygge opp og få istand en såkalt kristen tv kanal? Det er selvmotsigende er det ikke det? Jan Kåre Christensen

jan kåre on 16/06/2014 at 13:53 said: Hanvold er en tro kopi av Bileam Beors Sønn. Er på vei ditt og leder andre ditt. Bileam var positiv til Israel men var pengekjær og fikk Israel barn til å drive hor. Hanvold er selve proto typen på en falsk profet som Bileam!

Så kommer Jan Hanvolds famøse uttalelser om meg og forbannelse:

Jan Hanvold on 16/06/2014 at 19:04 said:

Dette er egentlig en kommentar til den/dem som står bak Søkelys. Det er veldig bra at dere avdekker sannheten om Jan Kåre Christensen. Den mannen sitter helt åpenbart fast i religiøs trelldom. Å se hvordan han svarer på kommentarene viser at mannen totalt er blottet for naturlige sosiale antenner og det mest bibelske er derfor å vende ryggen til et slikt forkvaklet individ.

Legg merke til hva PASTOR JAN HANVOLD SIER OM MEG: MANNEN TOTALT ER BLOTTET FOR NATURLIGE SOSIALE ANTENNER. DET MEST BIBELSKE ER DERFOR Å VENDE RYGGEN TIL ET SLIKT FORKVAKLET INDIVID!

Svar fra meg: Jan kåre Christensen on 16/06/2014 at 22:05 said:

Drammensgutten Jan Hanvold, mener tydligvis han står over selveste Gud og hans ord med hensyn til ekteskap, skilsmisse og gjengifte. Håper boka til Kleiveland kan opplyse mannen, og det er ikke for seint å omvende seg og søke Gud på nytt om det selvsagt koster. Men det taler da også Guds ord om at vi må være villig til å oppgi alt for Herren. Det kristne livet passer ikke for det kjødelige menneske! Det er som fuglen lever i vann, eller fisken i luften.

En skam er det at han må tigge etter penger hver dag, hvorfor ikke heller ta Paulus som forbilde og ta seg en jobb dersom de trenger så mye penger.

Er «spesialist» i å fordømme andre, men lever selv under fordømmelse med sitt liv. Sosiale antenner med hensyn til å godta horeri og brudd mot Guds eget ord er jeg ikke interessert i. Men jeg har ikke sosiale antenner? Møter i hvert fall tusenvis av mennesker gjennom en arbeidsuke, og alle evner jeg å behandle godt! Da for å tjene mine egne penger, og for å ikke tigge og manipulere andre for å berike meg som du gjør, hver dag!

Men forkynnere som har en hang til å bytte på koner etter hvert som de ikke faller i smak er faktisk uskikket og diskvalifisert som forkynnere i følge Guds ord, da blir de til åpenbare falske forkynnere og profeter som Jesus selv sa det skulle komme mange av i endetiden!

Jeg vil allikevel gi deg et godt og velmenende råd, les den boka til Øyvind Kleiveland og les deg opp på bloggen og hjemmeside vår. Og ta deg tid til å studere Guds ord om ekteskap – skilsmisse og gjengifte.

Du kan avfeie meg, men aldri Gud og hans ord som taler klart om at du lever i hor!

Du sier at jeg er forkvaklet individ. Ok, fullkommen er jeg ikke, men jeg satser alt på å lykkes på alle plan i mitt liv, på hvilken måte, jo det som må til i alle sanne kristnes liv; disiplin, moral og selvtukt og selvdisiplin, dette skal du og alle som står som ledere være forbilder i. Du er ingen kristen etter bibelsk målestokk! Du velger selv med ditt liv å fortsette i ulydighet mot Herren og bibelens lære!

Matteus 25:41 Da skal han også si til dem ved den venstre side: Gå bort fra mig, I forbannede, i den evige ild, som er beredt djevelen og hans engler!

Johannes 12:48 den som forkaster mig og ikke tar imot mine ord, har den som dømmer ham: det ord jeg har talt, det skal dømme ham på den ytterste dag.

jan kåre on 17/06/2014 at 22:25 said:

JAN HANVOLD ER EN FALSK PROFET!

Sluttkommentar: Jan Hanvold kaller meg følgende:

«Blottet for naturlige sosiale antenner. Et slikt forkvaklet individ.»

Tenk å kalle meg som lever 100 % i overenstemmelse med Guds ord og helt motsatt enn Hanvold. Hva er det som gjør Hanvold til en slik ekkel mann? Hovmod! Og atter hovmod! Kunne sagt og skrevet så uendelig mye mer, men får stoppe her. Det er mer enn nok til å fordøye og studere her.

Her det andre angrepet:

Den falske profeten Jan Hanvold angrep meg nå igjen p.g.a. at han hadde tegn og under som fulgte ham. Ergo da var han uangripelig!

Dessverre så er Guds menighet blitt lurt, ja trill lurt av Satan og hans hærskare.

Smith Wigglesworth sa at Satan har ingenting å gjøre, derfor sitter han på de aller fleste kirker på spiretårnet, for å «slappe» av og han har den fulle og hele kontrollen.

Det står i Guds ord at Jesus er menighetens Herre og hersker, men er han virkelig det? Når slike mennesker som Jan Hanvold får virke fritt uten å bli nektet talerstol og en samarbeider med ham nesten alle som en.

Her fra min konfrontasjon med Jan Hanvold første gangen: http://blog.janchristensen.net/2014/06/nr-820-pastor-jan-hanvold-forbannet-meg.html

Her fra min konfrontasjon med Jan Hanvold andre gang:

Jan Hanvold skriver dette på Søkelys:
    JH on 28/06/2014 at 21:22 said:

    Det er herlig å være sammen med , apostler, profeter, pastorer og evangelister, her i Miami, på King Jesus Ministry. Apostel Maldonado, har bygd opp en stor menighet her på 18.000 mennesker. Og menighets lokale er så stor som en innendørs fotballbane. Vi er 3000 ledere her, ifra 50 land i verden. Det er forfriskende å treffe vekkelse folk ifra Sør-Amerika. Disse folka er full av kraft og ild. I går ble flere hundre helbredet igjennom apostel Renny Mclean, som først hadde sterk undervisning om tro og Guds ord. Jeg jobber nå med å få Apostel Maldonado til en mirakel konferanse i Norge i 2015. Dette er hva Norge trenger, tegn, under og mirakler. Ikke menneskelig psykologi og idiotisk nåde forkynnelse som bare skaper frafall ifra Guds ord. og hvor tegn under og mirakler ikke følger forkynnelsen.
    Det melder om krafting uvær i Norge ser jeg. Er det noen tegn på at vi trenger å vende oss til Herren ? Det andre som King Jesus Ministry er opptatt av, er Israel. Og det er herlig å se at der hvor vekkelsen går fram, har de også et sterkt innslag av støtte til Israel og det jødiske folk. Fortsatt ha en velsignet sommer, å vær velsignet.

Jeg svarer ham tilbake her:
jan kåre christensen on 29/06/2014 at 09:14 said:
Til Drammensgutten Jan Hanvold!

    Det er sikker veldig viktig å være opptatt av Israel, og vekkelse!

    Men har du tenkt over hva skriften sier?

    Den sier følgende: 1 Kor. 13. 2 Om jeg har profetisk gave,
    kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,
    om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,
    men ikke har kjærlighet,
    da er jeg intet.

    3 Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,
    ja, om jeg gir meg selv til å brennes,
    men ikke har kjærlighet,
    da har jeg ingen ting vunnet.

    Vi kan ha «alt» og få til «alt», men allikevel det vil være forgjeves hvis det er et eller flere områder i vårt liv der vi ikke har seier og vandrer etter Guds ord.

    Hvis en f.eks. er pornoavhengig, er gjengiftet, elsker mammon, sprer falske rykter etc. Ligger en under for en ting på et eller flere områder her, så hjelper det ikke hvor mye vi har vekkelse, støtter Israel eller hva det nå måtte være.

    Jeg er redd for du er på vei mot fortapelse, og leder andre ditt med å selv leve i hor!

    Dette er bibelens klare ord.

    Jakob 2. 10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg skyldig i å bryte dem alle. 11 For han som sa: Du skal ikke bryte ekteskapet, han sa også: Du skal ikke slå i hjel. Om du ikke bryter ekteskapet, men slår i hjel, da er du en lovbryter. 12 Etter frihetens lov skal dere dømmes, etter den skal dere tale og handle.

    Med andre ord, du er et fortapelse barn da du er gjengiftet som en kristen som skriften sier er å leve i hor, ikke mine ord, men hva Gud selv sier til oss alle, deg og meg inklusiv!

    Rom. 7. 2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. 3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen.

    Nå når du er i USA har du god anledning til å tenke igjennom hva du skal si til din «elskerinne» Inger her i Norge som du er ikke lovlig gift med ut i fra Guds ord. Hvordan du kan og skal komme ut av dette forholdet som skriften sier er hor!

    Jeg er selv imponert over enkelte ting som jeg har fått til i livet, men imponererer dette Gud? Bor i f.eks. et hus som er som et hotell med takterrasse der jeg ser til Holmenkollen etc. Men dette imponerer ikke Gud overhode, det som «imponerer» ham er om jeg lever etter Hans ord!

    Selvfølgelig ikke, det eneste vi har å stole på og klynge oss til er hva han har sagt oss i sitt eget ord og leve deretter!

    En dag kan vi da forhåpentligvis finnes verdige for ham og få høre de ordene, du gode, tro og kloke tjener, gå inn til den kommende hvile og herlighet!

    Matt. 25. ’ 21 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ 22 Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ 23 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’

    Adam skjulte seg bak noen fikenblader, du skjuler deg bak støtte til Israel og annet. Alt er like hjelpeløst, det er kun omvendelse og renselse i Jesu Kristi Guds Sønns blod som holder! Det er dette som er det eneste botemiddelet.

    1 Joh. b. 1. 7b. , og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

    Jeg har selv tatt et oppgjør med ting i mitt liv og fortid, om jeg ikke har latt ting fått utvikle seg så langt som deg JH. Men jeg er overhode ikke bedre, eller verre enn deg av den grunn! Vi mennesker er alle like, og likeverdige innforbi Gud!

    Men det å være en ny skapning, renset i Jesu blod og en god samvittighet er bedre en alt annet i livet. Og ikke bare det, det tar oss med inn i den kommende herlighet! Kan en få og ha det bedre? Vil anbefale deg et liv i lyset i sammen med Guds Sønn og hans og min Far, Gud. Da må du omvende deg fra å leve i hor. Sterke ord? Ja, det er det. Men skriften holder dette frem som et absolutt at gjengifte ikke er tillatt for en troende, da gjelder dette for deg, som for alle andre!

    Med vennlig hilsen
    Jan K Christensen
    Oslo

Hanvold svarer tilbake:
JH on 29/06/2014 at 11:46 said:

    Følger tegn, undre og mirakler din tjeneste Jan Kåre Christensen. Jesu liv og virke var preget av tegn, undre og sterke mirakler mens de skriftlærde var mest opptatt av lovens bud og krav. Kom deg ut i Åndens frihet og la Den Hellige Ånd befri deg fra de religiøse demonenes påvirkningskraft. Vi løser ut Guds kraft til å sette deg fri slik at du også kan erfare Herrens velsignelse over ditt liv og tjeneste. Gud velsigne deg.

Jeg svarer ham tilbake:
jan kåre christensen on 29/06/2014 at 11:55 said:

    Du skriver Jan Hanvold: «Vi løser ut Guds kraft til å sette deg fri slik at du også kan erfare Herrens velsignelse over ditt liv og tjeneste».

    Du erfarer jeg daglig, trenger ikke og vil ikke ha «velsignelse» fra en som lever i hor, ellers takk!

    Mvh
    Jan K Christensen
    Oslo
    jan kåre christensen on 29/06/2014 at 11:53 said:

    Alt dette opplever jeg Hanvold, men du står i fare for å komme under Guds evigvarende dom hvis du ikke omvender deg.

    Skriften sier vi skal bære omvendelsens frukter, og være verdig Gud.

    Det er du IKKE NÅR DU LEVER I SYND!

    OMVEND DEG FØR DET ER FOR SENT, OG SOM LEDER DRAR DU DESSVERRE MANGE MED DEG I SAMME VILLFARELSE!

Du skriver Jan Hanvold: «Vi løser ut Guds kraft til å sette deg fri slik at du også kan erfare Herrens velsignelse over ditt liv og tjeneste».
Du erfarer jeg daglig, trenger ikke og vil ikke ha «velsignelse» fra en som lever i hor, ellers takk!

Mvh
Jan K Christensen
Oslo

 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.