Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Betydning av å være tildekket!

Betydning av å være tildekket!

 

Til mann og til kvinne skapte han dem “dersom en mann lar håret vokse langt, er det ham iii vanære, men dersom en kvinne lar håret vokse langt er det henne til ære.” 1. Kor. 11.15-16.

Dette skriftavsnitt og hele første del av Korinterbrevet kp. 11 har voldt besvær for mange. For de som ønsker å følge Ordet slik det står skrevet er saken grei. Apostelen utrykker seg ikke i gåter og ord som er egnet til misforståelser. Nei, tvert om, klart og tydelig står det skrevet.
De som derimot ikke ønsker å rette seg etter Bibelen, men heller vil følge tidens skiftende moter og ta seg ut i verdens øyne, har gjennom alle tider lett etter unnskyldninger for sin ulydighet.

De vil si at dette spesielle avsnitt i Skriften kun gjelder korintermenigheten og er knyttet til deres kultur og tid. Men da får en jo lese brevets dedikasjon.

Hvem er det skrevet til?
Brevet er ifølge. Kp.1.2: “- til den Guds menighet som er i Korint, helligede i Kristus Jesus, kalte, hellige, til like med alle dem som på ethvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår.”

Så vet vi det at brevet er til alle på ethvert sted, og til enhver tid, som får brevet i hende.
Og forkynnelsen om håret stemmer jo helt med det vi også finner i Bibelen forøvrig.

For de som er interessert i den greske grunntekst er ordet for “tildekke” i vers 6, katakalypto. Strong definerer dette ordet slik: dekke helt, tilhylle. Ordet for “slør” i vers 15 er, peribolaion. Dette ordet betyr ifølge. Strong; noe kastet rundt en, dekke, innhylle, slør. Så vers 5 og 6 sier at en kvinnes hode helt og fullt skulle være tildekket eller innhyllet. Vers 15 sier at det lange hår er gitt henne til dette bruk.

Til de trettekjære, som ikke vil godta denne hans undervisning, sier Paulus klart i vers 16 at vi har ikke en slik skikk at vi tretter om det Gud ved sin Ånd sier til menigheten. Noen tolker dette verset dit hen at Paulus lar hele sin undervisning fare til fordel for trettesyke mennesker. Dette stemmer ikke med vers 2 hvor Paulus sier: “Jeg roser for at dere holder fast ved mine forskrifter, således som jeg gav eder dem.” Gjelder denne ros også deg, søster og bror?

Forkynnerens ansvar
Som forkynner har jeg ingen rett til å luke bort noe av Ordet. De som fjerner første del av 1. Kor. hvorfor fjerner de ikke også siste del og nadverden? En forkynner kan heller ikke stille seg nøytral til Ordet. Han må be til Gud og finne ut hva Skriften mener. En sann hyrde kan vel ikke være leiesvenn? Skal han tale for penger og applaus, eller være tro mot sannheten? De som skal være lærere må være forberedt på at de vil få en hårdere dom. (Jak.3.1)

En gammel strid
Selv i de første århundrer av kirkehistorien kjempet forkynnere mot utglidningen. En av dem var Tertullian som omring år 230 e.Kr. holdt en tale som er meget godt referert. Han taler om kvinners klær, hår, motebølger og jålethet og sier bl.a.: “Hvem av dere kan gjøre hvitt hår svart eller svart hår hvitt? Men så viser kvinner at Gud tok feil i dette. Se hva de sier, “Istedet for hvitt eller svart, gjør vi det gult, en kledeligere og mer ærefull farge.” Også omvendte som har levd til de blir gamle søker å endre sitt hvite hår til å bli sort. Slik dårskap er langt fra visdommens døtre. Dess mer alderdommen prøver å skjule seg, dess mer vil den bli oppdaget. Er dette så din tanke om en sann evighet; hår som alltid er ungt? Er dette uforgjengeligheten som vi må ikle oss for Herrens nye hus, en som er fremkommet ved kosmetikk?”

Ja slik formaner den gamle forkynner de eldre til å la sitt grå hår være grått.

Den samme Tertullian var nok en gammel “stabukk” for han vågde endog å komme med kommentarer til måten kvinnene i menigheten anretta håret. Lytt bare til hva han sier: “Å, hva tjener det din frelse, med all den omhyggelige omsorg dere legger i å stelle til håret? Dere lar det ikke ha hvile et øyeblikk. En dag er det bundet opp bak, en annen dag henger det løst. Nu er det løftet i høyden, nu er det presset flatt. Noen kvinner setter hjertet sitt i å presse frem krøller, andre lar det flagre i lufta på en måte som ikke har ærbarhet i seg. I tillegg har dere festet store bunter falske fletter på hodet, og laget en hatt av dem som rammer inn tildekningen på toppen. Nu stikker det hele ut som en plattform bak nakken!”

I sannhet er det lange hår en kvinne til ære. Jeg takker Gud for hver og en som ser denne sannhet. Jeg tror også at Herren har behag i at håret skal være velstelt og ordnet på en ærbar måte. Som Tertullian tror jeg imidlertid at det også i forbindelse med danderingen av håret må vises måtehold.

Menn også
Ofte vil der innvendes at vi menn alltid skal pirke bort i damenes feil og aldri ta opp det som gjelder menn. Men også til brødrene hadde predikanten i det tredje århundre noen ord: “Du vil nok si, antar jeg, at jeg er mann og at jeg på grunn av kjønnsstolthet driver kvinnene fra sin egen råderett. Er der så noen ting som ikke er tillatelig for menn? Visselig er der det. Mitt eget kjønn har også sine små sjønnhetstriks som er spesielle for oss. F.eks. å trimme sjegget altfor markert. Kjemme og legge håret og skjule gråfargen med toning. Å sette opp håret med kvinnelig pigment, å smøre huden ved hjelp av sminkepudder; å se seg selv i speilet ved hver anledning og se riktig grundig. Men alle disse triks er forkastelige og verdiløse, fiender av kyskhet.” Han taler videre om hvordan menn skal vise seg nøyeregnende i utseende, klær og hele sin fremtreden.

Den kristne prydelsen
Mot slutten av sin tale sier han: “Vi venter på at engler skal bære oss til himmelen. Gå fremad og møt dem kledd, sminket, og pyntet som profetene og apostlene. La din enkelhet gi deg ditt vitnesbyrd. La din røde farge komme av din kjærlighet. MaI dine øyne med tekkelighet og dine lepper med stillhet. Heng Guds Ord i dine ører og fest Kristi åk rundt din hals. Bøy ditt hode fremfor din ektemann. På denne måten vil du ha tilstrekkelig prydelse. La din hånd være opptatt med ullen, la dine føtter være i ro hjemme; da vil du vinne mer yndest enn om du var prydet i gull. Kle deg selv i ærlighetens slike, rettferdighetens fine lin og godhetens purpur. Pyntet på denne måten vil Gud være din kjæreste. Så stor skulle den kristnes overflod av kjærlighet være at den flat frem fra deres klær og strømmet ut fra samvittigheten til deres ytre fremtreden. Sett fra utsiden, måpende på den som det skulle være et fint møbel konstruert og laget for å bevare evig trygghet i troen.”

Ja, i sannhet skulle det ytre være av en slik art at det vernet om troen. Vårt legeme er et tempel for den Hellige Ånd. Det er Herren selv som bestemmer hvordan hans hus skal se ut og dersom vi vil ha en fylde av hans herlighet til å være i oss, må vi akte på hans ord og gjøre etter det. Det følger alltid en mektig velsignelse med det.

Torkild Terkelsen 

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.