Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Bergpreken

Av Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo


Matteus Kap. 5-7 og hos Lukas Kap. 6 vers 17 - 49. Parallellen i Lukasevangeliet kalles for sletteprekenen. Før vi går inn, så tenkt at Guds rike som Norge har også en grunnlov med paragrafer og forskrifter som gjelder for alle landets innbyggere og borgere uten unntak.

Fra en fjellside (5,1) greier Jesus ut om radikale, nye betingelser for disippelskap; betingelser som erstatter de betingelsene Moses mottok i og med Loven på Sinaifjellet. Talen ble holdt ved Genesaretsjøen helt nord som blir også i dag kalt for saligprisningens berg.

De sju bestanddelene er:
 1. Den karakteren som hører himmelriket til (5,3-12)
 2. Den påvirkningen disippelen skal ha på verden (5,13-16)
 3. Oppfyllelsen av loven som et liv formet av himmelriket innebærer (5,17-48)
 4. Det personlige gudsforholdet som hører himmelriket til (6,1-18)
 5. Ambisjonene disippelen skal eie (6,19-34 )
 6. Forholdene som disippelen har til andre mennesker (7,1-12)
 7. Alvoret som følger med disippelskapet (7,13-29)
Dette er til de som er blitt født på nytt!

Vi leser om den nye fødsel i Joh. e. 3 som er inngangsporten til Guds rike, men når en er kommet inn i Guds rike. Da er en blitt en borger av et rike med sine egen lover, retningslinjer og forordninger. Akkurat som Norge, Sverige, USA og andre land har sine lover og forordninger, har også Guds rike det. Straffen i ytterste konsekvens i Guds rike, hvis en bryter dets lover, er å gå fortapt i sammen med alle vantro.

I mest positiv betydning er lønnen å regjere med Kristus i 1000 år for de mest hengivne, kompetente, trofaste og pålitelige. De i mellom der vil bli frelst, men ikke med være regenter med Kristus! La oss derfor se litt nøyere på hva Jesus tar opp i bergpreken, noe vil allerede har fått noen tanker om til innledningen av denne artikkelen.

Ønsker å nevne noen ting som kommer frem i Jesus undervisning og som er som en grunnlov og norm for alle troende, i særdeleshet for de som ønsker å tjene Herren 100% og regjere med Kristus under 1000 års riket som er siktemålet med vår helliggjørelse her nede. Dernest når vi har regjert med Kristus i 1000 år, skal vi være Konger i all evighet!
Natten skal ikke være mer, og de skal ikke ha bruk for lys av lampe eller av sol, for Herren Gud skal lyse over dem. Og de skal herske som konger i all evighet.
Joh. Åpenb. 22. 5
Korte trekk om innholdet i Bergpreken!

 1. Leve som en preker er det essensielle i Jesu undervisning. Gjør vi det, så er vi store i Guds rike sier han. Når vi lever i samsvar med hans vilje er vår rettferdighet større en Fariseernes som prekte "rett" men levde motsatt. Dette er også avgjørende for alt annet, vi må først ha "rent" mel i posen selv før vi dømer andre sa Jesus også videre i Kap. 7.
  Den som opphever et eneste av disse minste budene og lærer menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i himmelriket. Men den som holder dem og lærer andre å gjøre det samme, skal regnes som stor i himmelriket.
  Matt. 5:19
 2. Det indre livet, med hjertes renhet. At vi hungrer og tørster etter rettferdighet, er veien for Gud i våre liv. I verden er selvsikkerhet, selvbevissthet etc. det viktige.
  I Guds rike er avhengighet og egen ringhet det store. Derfor begynte Jesus sin undervisning her i Bergpreken med saligprisning av mennesker som levde og er i et avhengighetsforhold til Gud. Det er som gjerne spiller 2. fiolin her i tiden som skal spille 1. fiolin under 1000 års riket, også i kristne sammenhenger må vi regne med at de som er ?kjente? nå ikke nødvendigvis er de som skal styre med Kristus i 1000 år.
  Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden.
  Matt. 5:5
 3. Forholdet til våre søsken i troen må være rett og oppgjort. Er det ikke det så sammenligner Jesus det med å leve i synd og synd med å drive hor står det i sammenheng med. Vet vi om noen som har imot oss og er troende, skal vi komme dem i forkjøpet og møte dem for om mulig å brakt på banen om hva som er hva. Og vi skal ta insentivet for det, vi som vet at noen eventuelt har noe imot oss eller det er en situasjon og et forhold som ikke er Kristus verdig. Hvis noen mener at vi har løyet, baktalt eller noe annet, skal vi komme dem i forkjøpet selv om det ikke eventuelt er sant for å ha åpne kanaler ikke bare imot Gud, men også til våre søsken i troen på Jesus Kristus. Da Leonardo da Vinci malte det berømte bilde ?Nattverden? så malte han Judas først en som lignet en som han mislikte og var i sterk uoverstemmelse med. Da han skulle male Jesus, fikk han det ikke til. Hvorfor? Han forandret da på Judas slik at han sies det lignet seg selv som hadde sveket Jesus med å hate sin bror. Etterpå malte han Jesus med letthet. Skal vi få et rett blikk på Jesus må vi elske alle mennesker, fremfor alle våre søsken i troen på Jesus!
  23 Om du bærer din offergave fram til alteret og der kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, 24 så la gaven din ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din!
  Matt. 5:23-24
 4. Forhold til penger og materielle verdier skal være under prioritert i våre liv, Gud skal forsørge oss. Det som tjener Guds sak og våre medmennesker, er nr. 1. Vi skal samle oss skatter i himmelen fremfor her på jorden. Det er klart det går an å få det godt her i denne verden, men det skal ikke gå på bekostning av vårt åndelige liv. Der skal vi være på vakt, fremfor alt med vårt eget liv. Det maternelle skal ikke eie oss, men Kristus.
  19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.
  Matt. 6:19-21
 5. Vårt forhold til våre medmennesker skal reguleres av den gylne regel. Det er egentlig ikke vanskelig. Den samme respekt, kjærlighet og toleranse vi ønsker og forventer av andre. Det skal vi gi dem, da kan vi forvente å få tilsvarende tilbake. Men det er også lov å la andre være litt utilpass, bare en ikke krever at andre skal være annerledes en seg selv. Det er de som selv er grinete men forventer at andre er blide, dette er ikke å leve etter den gylne regel. Dette er en leveregel hvor vi er, i hjemmet, skole, arbeidsplassen og menigheten.
  12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene.
  Matt. 7:12
 6. Ekteskapet er monogamt og livslangt, gifter en seg etter et skilsmissebrudd eller med en som er skilt, er det å drive hor. Finnes det skilsmissegrunn og lov til å gifte seg på nytt i Jesus undervisning? Det ser ut som hvis den ene parten driver hor og ikke ønsker å forandre på et horeliv, da kan de forekomme skilsmisse med lov til gjengifte. Dette gjelder ikke for forkynnere, de skal leve med samme ektefelle til den andre dør, det er den eneste gjengifte grunn for forkynnere.
  31 Det er sagt: 'Den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev.' 32 Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet.
  Matt. 5:31-32
 7. Det hjelper ikke å be Herre, Herre og leve i synd eller drive med vranglære. Det vil komme oppgjørets time der vi i ytterste konsekvens kan miste vår frelse og retten til å få del i det kommende liv selv om vi har kjent den kommende verdens krefter og herlighet. Vi må alle vokte oss for å ikke falle når vi i dag står og lever med Jesus.
  21 Ikke enhver som sier til meg: 'Herre, Herre!' skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: 'Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?' 23 Da skal jeg si dem rett ut: 'Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!'
  Matt. 7:21-23
 8. Vi vil bli bedømt etter fruktene eller manglende frukter. Trives mennesker i våre selskap? Merker de at Jesus bor i troen i våre hjerter, og de som vi lever med i hverdagen vår familie. Hvordan reagerer de på oss, her vil de se om vi har frukter eller manglende frukter. Vi leser om det samme flere plasser i Guds ord, bl. a Joh. e. 15.
  16 På fruktene skal dere kjenne dem. Plukker man druer av tornebusker eller fiken av tistler? 17 Et godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. 18 Et godt tre kan ikke gi dårlig frukt, og et dårlig tre kan ikke gi god frukt. 19 Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. 20 Derfor skal dere kjenne dem på fruktene.
  Matt. 7:16-20
 9. Vårt forhold til bønn, blir det fra Herrens side lagt mest vekt på vår lønnkammerbønn. Jeg har erfart i mine lønnkammerbønner er det å be i tunger veldig viktig, benytt deg av det kjære venn! Lønnkammerbønn kan vi ha over alt, det er bare å samle tankene og be, på den måten erfarer en seier og Guds velbehag.
  5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 6 Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.
  Matt. 6:5-8
 10. Smal er den vei som fører til Gud, dette er snakk om de som allerede er innforbi like mye som de som står utenforbi. Vi skal stride for å komme inn gjennom den smale port sier Lukas i sitt evangelium. Her i bergpreken taler Jesus om to veier for menneskene. Den brede vei for de mange, og den smale vei til livet for de få. Valget er vårt, skal vi komme inn gjennom den smale port må vi leve som Guds ord lærer. Vi kommer ikke utenom det, hvis vi går inn andre steder er vi en tyv eller vi prøver å hoppe over er vi en røver på det åndelige område.
  1 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.
  Joh. 10:1
  13 Gå inn gjennom den trange port! For vid er den porten og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. 14 Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den.
  Matt. 7:13-14
Vi får stoppe her, men vi kunne ha fortsatt. Dette er skrevet for at vi alle skal vite at det er ?regler? og ?paragrafer? vi må leve og holde oss etter som kristne for å nå målet; himmelen og regjere med Kristus i 1000 år. Leser en Matteus evangeliet uten å se hvor sterkt og klart tanken og budskapet om riket er. Har en misforstått og ikke forstått betydningen av Matteus evangeliet og dets budskap og innhold! Matteus handler om riket, som fremfor alt kommer når Israel omvender seg og tror evangeliet om Jesus, Guds Messias. Da er hedningens tid til ende og Jødene sammen med Jesus og hans utvalgte skal regjere og styre jorden med jernstav i 1000 år. Å være forberedt for dette, er helliggjørelsens siktemål med oss!

Relatert artikler:
 1. Spørsmål 61: Hvor havner de kristne når de dør?Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.