Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845


We now will examine the historical background of the development of what has become the cornerstone of Christian orthodoxy, the doctrine of the “Incarnation.” We will see that this doctrine arose neither in a vacuum, nor strictly from the text of Scripture. It was the result of the influence of certain beliefs and attitudes that prevailed in and around the Christian church after the first century. Pagan mythology, Gnostic views of redemption and human pre-existence, and the misunderstanding of Johannine language all contributed to the teaching that God Himself became a man, which is the essence of “Incarnational theology.”

Although the “Incarnation” is assumed to be a basic tenet of Christianity, the term is used nowhere in Scripture. This is even admitted by Trinitarian scholars: “Incarnation, in its full and proper sense, is not something directly presented in Scripture.” [1] The doctrine of the Incarnation was actually formulated during the next several centuries. The Oxford Dictionary of the Christian Church verifies this fact:

The doctrine, which took classical shape under the influence of the controversies of the 4th-5th centuries, was formally defined at the Council of Chalcedon of 451. It was largely molded by the diversity of tradition in the schools of Antioch and Alexandria…further refinements were added in the later Patristic and Medieval periods. [2]

The reason the councils and synods took hundreds of years to develop the doctrine of Incarnation is that it is not stated in Scripture, and the verses used to support it can be explained without resorting to a doctrine that bears more similarity to pagan mythology than biblical truth. Teaching the Jews that God came down in the form of a man would have completely offended those living at the time of Christ and the Apostles, and greatly contradicted their understanding of the Messianic Scriptures. As we saw in Chapter 9, this doctrine is derived most prominently from the gospel of John, and in particular from the phrase in John 1:14 (KJV): “And the Word was made flesh….” But was “the Word” synonymous with “the Messiah” in Jewish understanding? Hardly. The Jews would have understood it to mean “plan” or “purpose,” that which was clearly and specifically declared in Genesis 3:15—a “seed” of a woman who would destroy the works of the Devil. This plan of God for the salvation of man finally “became flesh” in Jesus Christ. This verse is not establishing a doctrine of Incarnation contrary to all prophetic expectations, nor a teaching of pre-existence. It is a teaching of God’s great love in bringing into existence His plan to save mankind from their sin.

Before proceeding, we must define what is traditionally understood by the “incarnation” of Christ. Keep in mind that we strongly affirm the reality and necessity of the virgin birth of Christ as the only way he could have been born without the inherent sin of mankind that would have disqualified him from becoming the Lamb of God. But the traditional “formula which enshrines the Incarnation …is that in some sense God, without ceasing to be God, was made man.” [3]

We will quote the New Bible Dictionary, a Trinitarian source, for a working definition and explanation of this doctrine:

It appears to mean that the divine Maker became one of His own creatures, which is a prima facie contradiction in theological terms. [4]

When the Word “became flesh,” His deity was not abandoned or reduced or contracted, nor did He cease to exercise the divine functions which had been His before…The Incarnation of the Son of God, then, was not a diminishing of deity, but an acquiring of manhood. [5]

One wonders how a pre-existent “God the Son” can become a man without any “diminishing of deity,” or that he could live a “fully human” life without ceasing to exercise the divine functions he had been exercising since eternity began. Trinitarians say this is part of the “mystery” of the Incarnation. The New Bible Dictionary admits that the concept is not developed or discussed in the New Testament:

The only sense in which the New Testament writers ever attempt to explain the incarnation is by showing how it fits into God’s overall plan for redeeming mankind…This evangelical interest throws light on the otherwise puzzling fact that the New Testament nowhere reflects on the virgin birth of Jesus as witnessing to the conjunction of deity and manhood in His person—a line of thought much canvassed by later theology. [6]

If the deity of Jesus was not at first clearly stated in words (and Acts gives no hint that it was), it was nevertheless part of the faith by which the first Christians lived and prayed…The theological formulation of belief in the Incarnation came later, but the belief itself, however incoherently expressed, was there in the Church from the beginning. [7]

We disagree with the assertion that the doctrine of the Incarnation was “in the Church from the beginning.” Since the doctrine is clearly not in Scripture, how can it possibly be considered a part of “the Apostles’ Doctrine”? Because scholars admit that this doctrine is biblically tenuous, we must examine why Christian theologians of the third century and later became so preoccupied with establishing it as the cornerstone of a Trinitarian Christian faith. In doing so, we will see some of the changing assumptions and beliefs that led to the development of this doctrine. We must first establish the fact that the very process of turning from historical truth to mythology was clearly prophesied by the Apostle Paul at the end of his life. This is amazing but not surprising, in light of the many times in Scripture that God has warned His people about being influenced by pagan culture.


Turning from Truth to Fables

“Incarnation,” at least in the most common Christian conception, is the belief that Jesus is not a created being, but the invisible God “clothed” in human flesh. To quote a recent book on the identity of Jesus by a popular author, Jesus “thought of Himself as God in human flesh.” [8] Thus, in our view, the biblical account of the creation of the Last Adam is exchanged for a myth. The concept of God, or any spirit being, becoming a baby is completely inconsistent with biblical truth. [9]

We recognize that the doctrine of the Incarnation is not the direct result of the incursion of pagan mythology, as if some Church leaders of the second century made up a story they knew would sound like mythology. We do think, however, that Church leaders of the third and fourth centuries after Christ were not diligent to allow the whole of Scripture to determine Christian doctrine. In the absence of a complete commitment to the whole Bible, they misconstrued the language of the gospel of John and used it to establish a doctrine that does not harmonize with Old Testament prophecy, the Synoptic Gospels and the rest of the New Testament. The result has been to shift the center of the Christian message from the historically documented resurrection to the Incarnation, a very mystical, mythological and mysterious idea. [10] As Maurice Wiles admits, “The Church has always recognized the highly mysterious nature of incarnational belief.” [11] —We would argue that this doctrine has done more to weaken the foundation of the rational core of the Christian faith than have all the assaults of so-called heretics” put together.

The idea that God Himself came and lived among us in the form of a man echoes pagan mythology, and at the very least has left the Christian message open to unnecessary ridicule. A pre-existent divine being taking on human flesh and being raised by regular human parents sounds so mythological that it has often been derided by critics, especially Jews and Muslims. This is even admitted by our Trinitarian source:

Such an assertion, considered abstractly against the background of Old Testament monotheism, might seem blasphemous or nonsensical— as indeed, orthodox Judaism has always held it to be. [12]

Robinson discusses the mythological character of the traditional and popular understanding of the Incarnation, or “the Christmas story”:

Traditional Christology has worked with a frankly supranaturalist scheme. Popular religion has expressed this mythologically, professional theology metaphysically. For this way of thinking, the Incarnation means that God the Son came down to earth, and was born, lived and died within this world as a man. From “out there” there graciously entered into the human scene one who was not “of it” and yet who lived genuinely and completely within it. As the God-man, he united in his person the supernatural and the natural: and the problem of Christology is how Jesus can be fully God and fully man, and yet genuinely one person.

The traditional supranaturalistic way of describing the Incarnation almost inevitably suggests that Jesus was really God Almighty walking about on earth, dressed up as a man. Jesus was not a man born and bred—he was God for a limited period taking part in a charade. He looked like a man, he talked like a man, he felt like a man, but underneath he was God dressed up—like Father Christmas…Indeed, the very word “incarnation” (which, of course is not a Biblical term) almost inevitably suggests it. It conjures up the idea of a divine substance being plunged in flesh and coated with it like chocolate or silver plating…The supranaturalist view of the Incarnation can never really rid itself of the idea of the prince who appears in the guise of a beggar. However genuinely destitute the beggar may be, he is a prince; and that in the end is what matters. [13]

Some in the “History of Religions school” have even suggested that the doctrine of the Incarnation was derived from Gnostic redeemer myths. [14] Though the specific Gnostic redeemer myth is now thought to have been developed after the theory of “God became a man” was already established, the mythological character of the doctrine of the Incarnation is evidently derivative and influenced by pagan God-man beliefs of the first few centuries after Christ. The doctrine sounds so similar to many other myths concerning divine beings who came and lived among men that it is hard not to conclude that Christian thinkers employed the language of pagan religions instead of adhering diligently to biblical language (Scripture).

The idea that God or the gods could come down in the form of men was a common view in New Testament times. We see a very clear example of this in the book of Acts, following the healing of a crippled man:

Acts 14:11-13
(11) When the crowd saw what Paul had done, they shouted in the Lycaonian language, “The gods have come down to us in human form!”
(12) Barnabas they called Zeus, and Paul they called Hermes because he was the chief speaker.
(13) The priest of Zeus, whose temple was just outside the city, brought bulls and wreaths to the city gates because he and the crowd wanted to offer sacrifices to them.

It is worthy of note that Paul and Barnabas did not take this opportunity to explain that it was not they who were gods come in human form, but Jesus (who was supposedly “God made man”). Instead, they argued against the mythological basis of such pagan beliefs and practices:

Acts 14:14 and 15
(14) But when the apostles Barnabas and Paul heard of this, they tore their clothes and rushed out into the crowd, shouting:
(15) “Men, why are you doing this? We too are only men, human like you. We are bringing you good news, telling you to turn from these worthless things to the living God, who made heaven and earth and sea and everything in them.

As this section of Scripture implies, most people influenced by Greek and Roman religion and culture believed in a variety of myths involving the intermingling of gods, men, women, and even animals. For example, the Romans believed that Romulus and Remus were twins born of a mortal mother and Mars, the war god. The story was told that they were set afloat in a basket on the Tiber River. A she-wolf found the babies and raised them. A shepherd found the twins and brought them up to adulthood. The twins decided to build a city at the spot where the wolf found them, but Romulus killed Remus and founded Rome, supposedly in 753 B.C.

The Roman mythological pantheon included a triad, meaning a group of three gods, composed of Jupiter, Mars and Quirinus. [15] Jupiter was the god of the heavens and Mars the god of war, while Quirinus represented the common people (the Greeks had no similar god). By the late 500’s B.C., the Romans replaced the archaic triad with another triad of Jupiter, Juno, and Minerva. Juno was associated with Hera [the wife of Zeus], and Minerva with Athena, who sprang fully grown from Zeus’ head.

The chief god in the Greek pantheon, Zeus, visited the human woman Danae in the form of golden rain and fathered Perseus, a “god-man.” Hercules (Herakles) was the son of Zeus, who fooled Alcmena by impersonating her husband, the general Amphitryon. In his descent into the realms of death, Hercules had become the Saviour of his people.

Another pagan myth particularly closely akin to the idea of the Incarnation is that of Dionysus. A. N. Wilson cites this myth as an example of what he believes is Christian mythologizing by the Apostle Paul:

Dionysus discards his divine nature and walks in the human world disguised…Dionysus, the god disguised in human form, tells him that his efforts to resist the new movement will be completely worthless; he is not contending against flesh and blood, but against a god. “You are mortal, he is a god. If I were you, I would control my rage and sacrifice to him, rather than kick against the pricks” [From Euripides, The Bacchae]. [16]

Critics of Christianity like Wilson have a field day with the likeness of the Incarnation to these pagan mythologies, and scoff at the notion that Jesus is “God” made manifest. There are enough things that the critics will find objectionable in the genuine Christian message. Why distort Scripture and thus give them legitimate ammunition?

It seems that believing myths is endemic to the human race. One of the advantages of myths, legends and stories compared to historical truth is that the former can be changed at any time and few will mind as long as it makes a better story. Because myths frequently form the core of a people’s identity and their sense of value in the cosmos, they are prone to believe stories that elevate their own status by the intermingling of the divine with their own history.

Mythology was an integral part of the life of the average person in the first century, and many rulers tried to associate their own birth with a god. Because of this mythological backdrop of the pagan religions of his day, the Apostle Paul went to great lengths to communicate the historical and scriptural basis for belief in Christ’s suffering, death and resurrectionaccording to prophecies spoken generations before. Instead of myths invented by man and bereft of the possibility of authentication, Paul and the believers of the early Church declared their faith in a Messiah who was a vivid and specifically prophesied historical figure. Only the true God could both declare His intentions well in advance and then perform them perfectly in a way that could be verified by eye-witnesses and later students of the Bible.

No one was ever an eye-witness to the fables of mythology, which were kept alive by the naïve credulity of devotees of pagan religions. Nor was the coming of any mythological figure accurately prophesied centuries before in a coherent body of prophetic literature. The Christian faith, therefore, stands alone among all the world’s belief systems, which, with the exception of Judaism, are based on unverifiable mythologies. Even the secular “religion” of Evolutionism is based upon a grandiose myth—that the minutely ordered cosmos arose spontaneously by chance from chaos, gradually increased in complexity by a series of small, random mutations, and eventually produced the minds of Charles Darwin and Carl Sagan, who were “smart” enough to conceive of and rationalize such a preposterous fable. [17] In contrast, Christians are expected to ground their faith on a rational, scriptural and historically verifiable foundation, so that their testimony cannot be discredited by later discoveries.

J. A. T. Robinson articulately sums up the sense in which Jesus embodies or “incarnates” God, not as a mythological figure, but as the one whom God sent to perfectly represent Him and do His will:

Jesus is a man who incarnates in everything he is and does the Logos who is God. He is the Son, the mirror-image of God, who is God for man and in man. The “I” of Jesus speaks God, acts God. He utters the things of God, he does the works of God. He is his plenipotentiary, totally commissioned to represent him—as a human being. He speaks and acts with the “I” that is one with God, utterly identified and yet not identical, his representative but not his replacement—and certainly not his replica, as if he were God dressed up as a human being. He is not a divine being who came to earth, in the manner of Ovid’s metamorphoses, [18] in the form of a man, but the uniquely normal human being in whom the logos or self-expressive activity of God was totally embodied. [19]

Jesus makes no claims for himself in his own right, and at the same time makes the most tremendous claims about what God is doing through him and uniquely through him. Jesus never claims to be God personally; yet he always claims to bring God completely[20]

A strong argument against the idea that God became man in order to redeem us is that there is not a single prophecy that supports the idea. Nowhere in the body of Prophetic Literature does it say that God ever intended to make Himself into a man in order to redeem mankind. All the prophecies foretold of a human being who would be uniquely qualified and empowered to rule and reign and establish righteousness in the earth. For this reason, Satan was continually attempting to destroy the Christ line whenever he was able to determine its course. When Abraham was singled out, Satan escalated the wickedness of Sodom and Gomorrah. When Jacob was identified as the one through whom the Christ would come, he and his children became the object of Satanic attack.

This was the consistent story throughout the Old Testament, and it is clearly seen in the New Testament also. As soon as Herod knew that the baby had been born, Satan inspired him to have the child killed. Would Satan have been so determined to destroy the child if he had known that it was God Himself who had made Himself into a baby? Did he think that by killing the baby he could destroy God ? The fact is, such a notion is completely foreign to the Prophetic Literature, which is radically trivialized by the idea that God meant all along that He would come Himself. Never do we read that a voice thundered down from Mt. Sinai or anywhere else: “Don’t make me come down there!”

It is true that the Messianic hope was at its root an anticipation of a human being that could completely represent God on earth. That is why the prophecy so clearly spoke “The Spirit of the LORD will rest on him.…” (Isa. 11:2). This human being would certainly have some divine attributes in order to carry out his job, but it is going too far to say, as theNew Bible Dictionary does, that:

The ascription by the Old Testament of various titles, functions and relationships to the God head, served to prepare the Jewish mind for the Christian doctrine of a triune Deity, which is necessarily connected with that of the Incarnation. [21]

The fact is, nothing prepared the Jewish mind for the idea of a triune godhead, as is evidenced by the millions of monotheistic Jews who still think the idea is nonsensical (see Chapter 5 of One God & One Lord for a detailed explanation of the Messiah the Jews expected from the prophecies in the Jewish Scriptures).


Can Only God Save?

As the subtle influence of Gnostic doctrine infiltrated the Church, early Church leaders and teachers began to accept the idea that for Christ to have been the Redeemer, it was necessary for him to transcend creation, that is, be an uncreated being, part of an eternal godhead. [22] Their reasoning was that creation could not be redeemed by a creature, but only by God Himself. We will now seek to prove that neither of these assumptions is supported by biblical evidence, and that each has led to an unscriptural conclusion that Jesus Christ is God “incarnate.” We will further show that this reasoning still prevails in the Christian Church today despite the biblical evidence to the contrary.

We must consider this assumption that Christ had to be “uncreated,” “eternal” and “fully God” in light of what will be handled in depth in the next chapter on the rejection of Scripture and logic by the early Church fathers and the Nicene Council. It is our considered opinion that this idea was not derived from the Bible, but was introduced under the influence on the Church of the belief in a transcendent God who was completely detached from the process of creation. [23] Indeed, as we saw in the previous chapter, one of the main earmarks of Gnostic thought was that God was not the Creator of this present creation, which was evil, but that this present cosmos was the work of a lesser, evil deity called a “demiurge.” This concept was complete speculation and mythology, but it had an influence on the direction of the Church’s teaching. The acceptance of myths into the core of the Christian Gospel sowed the seeds of a disastrous diminishment of the power of the Gospel message. Indeed, the historical validity of Jesus of Nazareth being the promised Messiah is the very core of the Gospel and a necessary element for salvation, because we must have faith in our heart that God has in actual fact raised him from the dead. That is, we are asked to believe in the validity of an historical event, because that event, like no other, demonstrated and proved that Jesus of Nazareth was who he said he was: the Son of the living God, Christ the Lord.

Romans 10:9
That if you confess with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.

Obviously, we are not expected to just “have faith” in the resurrection without evidence, as if we were children believing in the Easter Bunny or the Tooth Fairy. We see from Acts 1:3 that Christ provided the disciples with many convincing proofs of his resurrection:

Acts 1:3
After his suffering, he showed himself to these men and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of forty days and spoke about the kingdom of God.

This issue of the historical validity of the Christian Gospel, especially the Resurrection, is forcefully advanced in the New Testament as a part of “the Apostles’ Doctrine.” The Apostle Paul argues in 1 Corinthians 15:12-19 that unless Jesus was truly raised from the dead, our faith and preaching are vain (useless and worthless), and we are still in our sins. Any doctrine that compromises this historical bedrock of the Christian faith ought to be held in the profoundest suspicion. The resurrection of Christ is the lynchpin of the Gospel, and the affirmation of his Sonship and Messiahship. It is the fact of the Resurrection as the proof of the Messiahship of one Jesus of Nazareth that the early Church propounded. This is the historical truth upon which the Christian Gospel is built.

However, even today it is common to hear respected Bible teachers and commentators say that the essence of the Gospel is that “God became a man and died for our sins.” One modern defender of incarnational theology argues that if one does not believe that Jesus is God incarnate, that person will die in his sins. The verse he uses to substantiate this position is found in (surprise!) the gospel of John. We will quote the verse exactly as it appears in his newsletter with his inserted bracket: [24]

John 8:24b (KJV)
…for if ye believe not that I am he [God], ye shall die in your sins.

We strongly disagree with this interpretation, and assert that the real meaning of the verse is clear in light of the stated purpose of the gospel of John: to prove that Jesus is the Christ, the Son of the living God (20:31; cp. Matt. 16:16). In other words, if one chooses to not believe in the atoning sacrifice of Jesus Christ as the Redeemer to mankind, he will die in his sins. To go beyond this simple and easily understandable verse and assert, as orthodox Christianity has, that one must believe that Jesus is God incarnate or he will die in his sins, is, in our view, completely reprehensible. If only one person were discouraged from accepting Christ’s sacrifice on his behalf because of this teaching, that would be too many. But, no doubt, some people have thought they were lost in their sins simply because they could not believe in the Trinitarian view that God became a man.

The aforementioned apologist for orthodoxy makes the further comment about the necessity for the Redeemer to be God Himself. His reasoning is essentially the same as the thinking of the Christians under the influence of Gnosticism in the centuries after Christ:

Throughout the Old Testament, God says that He is the only Savior. Obviously this must be true because salvation is an infinite work, including as it must the full payment of the infinite penalty for sin required by God’s infinite justice—something which only God could accomplish. Consequently, for Jesus to be our Savior, He must be God. Paul called him “God our Savior” (1 Tim. 1:1, 2:3; Titus 1:3 and 4, 2:10 and 13, 3:4) as did Peter (2 Pet. 1:1) and Jude (v. 25)…Thus, God in His infinite love and grace became a man through the virgin birth so that He, as a man, could take the judgment we deserved and make it possible for us to be forgiven.[25]

The logic of this argument begins with the premise that only God can save. Beside the influence of pagan thought, this idea comes from the fact that God is called “Savior” in Scripture. For example:

Isaiah 43:11
I, even I, am the LORD, and apart from me there is no savior.

Because the above verse seems to say that God is the only savior, the argument is that Jesus has to be God in order to save us, and if he is not God, then he did not save us, and we will die in our sins. But this is a fallacious argument because it fails on several counts. First, it fails to recognize the distinction between God as the Author of salvation and Christ as the Agent. [26] God, Christ and others are all referred to as “savior,” but that clearly does not make them identical. The term “savior” is used of many people in the Bible. This is hard to see in the English versions because, when it is used of men, the translators almost always translated it as “deliverer.” For example:

Nehemiah 9:27
So you handed them over to their enemies, who oppressed them. But when they were oppressed they cried out to you. From heaven you heard them, and in your great compassion you gave them deliverers [“saviors”], who rescued them from the hand of their enemies.

This in and of itself shows that modern translators have a Trinitarian bias that was not in the original languages. The only reason to translate the same word as “Savior” when it applies to God or Christ, but as “deliverer” when it applies to men, is to make the term seem unique to God and Jesus when in fact it is not. This is a good example of how the actual meaning of Scripture can be obscured if the translators are not careful or if they are theologically biased.

God’s gracious provision of “saviors” is not recognized when the same word is translated “savior” for God and Christ but “deliverer” for others. Also lost is the testimony in Scripture that God works through people to bring His power to bear. Of course, the fact that there are other “saviors” does not take away from Jesus Christ, who is the only one who could and did save us from our sins and eternal death. [27]

Second, the term “savior” must be understood in relationship to what people were being “saved” from. The “saving” that God did prior to His Son’s coming was rescuing His people from their various bondages and captivities, not the ultimate salvation of saving His people from their sins. That job had to wait until the birth of the man who was the Lamb of (from) God, not the God who became a Lamb.

The third problem with this argument is that it fails to take into account a common idiom employed in prophetic utterances, namely that actions are often attributed directly to God when in fact they will be carried out by His agents. Matthew 1:21 (NRSV) says that the name “Jesus” or Yeshua means “Yahweh saves,” and proceeds to give a prophetic utterance based on the name: “…for he will save his people from their sins.” His name means “Yahweh saves,” and yet it says that “he [Jesus] will save.” This kind of language has a rich biblical background that must be understood clearly to avoid confusion.

Jesus, Yeshua, is the same name as the “Joshua” of Old Testament fame. By studying the relevant biblical records, we learn that Yahweh did not “save” Israel by doing the job Himself, or by becoming Joshua. Joshua “saved” Israel by obeying God and leading the children of Israel out of the wilderness and into the Promised Land. The salvation was wrought by God empowering both Joshua and the people who went forth in faith to claim the victory that God guaranteed for them if they would go get it. Yet leading up to this victorious accomplishment of Joshua’s were several prophetic utterances spoken by God Himself, strongly stating that He would do the job. For example:

Exodus 23:23, 27, and 28
(23) My angel will go ahead of you and bring you into the land of the Amorites, Hittites, Perizzites, Canaanites, Hivites and Jebusites, and I will wipe them out.
(27 I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. I will make all your enemies turn their backs and run.
(28 I will send the hornet ahead of you to drive the Hivites, Canaanites and Hittites out of your way.

It seems very clear in verse 23 that God said that He Himself would do the delivering. But, in this same context a few verses later, He says that the Israelites will drive His enemies out:

Exodus 23:31
“I will establish your borders from the Red Sea to the Sea of the Philistines, and from the desert to the River. I will hand over to you the people who live in the land and you will drive them out before you.

What is going on? Is God the “savior” here or not? The fact is, this is typical of prophetic language. [28] The principle we see over and over in Scripture is this: God says that “He will do” something that in fact He will empower His servants to do with His help. More specifically, when God says that He will do something, He means that He will sendsomeone with whom He will work to bring His will to pass. In the above case, it was Joshua, but also Moses, Gideon, the other judges, David and many others were the active agents of the salvation that God “wrought.” [29] In the case of sending someone to die for our sins, He sent Jesus, the namesake of Joshua. Only rarely in Scripture does God act sovereignly (i.e., without a human agent), and in the case of Jesus, He did not take matters into His own hands, but entrusted His will into the loving and obedient hands of His beloved Son. God, as His manner has always been, sent the perfect person into the battle and worked with him until the job was done. So in a very real sense, both God andJesus “saved” us, as Old Testament heroes saved Israel, and therefore it is appropriate that each should be called “savior.” [30]

We agree that Man, in his fallen condition, could never produce a qualified candidate for the job of Messiah, nor initiate anything resulting in the redemption of mankind. Because sin is inherent in mankind, and because the wages of sin is death, the death of a sacrifice was required to atone for it (Heb. 9:22). Animal blood, though provisionally adequate before Christ by the grace of God, failed to satisfactorily meet the requirements of a complete atonement. God, being spirit, has no blood; furthermore, God, who is immortal and eternal, cannot die. Therefore the only solution was that a man with perfect blood (that is, a sinless man) had to die. But because all men have been tainted by sin, there would be no possibility for a sinless human to exist without some kind of direct, divine intervention. However, we must reject the proposition that the only way God could satisfy the requirements of redemption was by becoming a man Himself.

Contrary to the assumption that Christ must be God for redemption to be accomplished, we find, upon closer scrutiny, that the opposite must be the case—that unless he was a man, Jesus could not have redeemed mankind. God’s “infinite” (we prefer a less mathematical and more biblical term like “immortal”) nature actually precluded Him from being our redeemer, because God cannot die. He therefore sent a man equipped for the task, one who could die for our sins and then be raised from the dead to vanquish death forever. This is the clear testimony of Scripture.

Romans 5:15
But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of the one man [Adam], how much more did God’s grace and the gift that came by the grace of the one man, Jesus Christ, overflow to the many!

If it were a major tenet of Christianity that redemption had to be accomplished by God Himself, then this section of Romans would have been the perfect place to say it. But just when Scripture could settle the argument once and for all, it says that redemption had to be accomplished by a man. The theological imaginings of “learned men” that only God could redeem mankind are rendered null and void by the clear voice of God Himself speaking through Scripture: a man had to do the job. Not just any man, but a sinless man, a man born of a virgin—THE MAN, Jesus, now The Man exalted to the position of “Lord” atGod’s right hand.

The crux of the Christian faith is not a mythical and mystical “incarnation” by which God supposedly became a man, but the historical event of a purely righteous man’s death on a tree, and then his being raised from the dead by God to everlasting life. It is this simple but powerful truth that began to be exchanged for a “mystery.” [31]


Creation, Not Incarnation

Jesus makes clear reference to two distinct categories in John 3:6 when he says that the “Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit.” Jesus clearly declared God to be “spirit” (John 4:24). Note that he did not say, “I am spirit,” or “God is flesh” or even “The Father is spirit.” By thus placing “God” in the category of “spirit,” when he himself is clearly a man of flesh and blood, Jesus effectively excluded any possibility that he was God. If God, being spirit, can incarnate Himself as a man, then the clear scriptural distinction between flesh and spirit disintegrates. But God the Creator, who is spirit, can create flesh, as He did in Genesis 1. His spirit brooded upon the face of the water, speaking into being things that had not existed before. These things were in “the flesh,” but were not He. They were His creation, but He stood apart from them and judged them to be very good.

Creation is the means by which God has brought things to pass outside of that which would occur naturally. He caused a human life to begin in the womb of Mary by an act of supernatural creation, not mystical incarnation (Matt. 1:18; Luke 1:35). He waited for a willing woman to bear this child, a woman whose confession and testimony were befitting the honor bestowed upon her. In this way He brought into the world a human being who fulfilled the necessary conditions for becoming the Messiah. That was only the first hurdle. Then He had to work with the growing child to help him maintain his sinless condition until the time he could be anointed with holy spirit and thus be empowered to do the work to which he was called (Acts 10:38). Yes, God had to provide (by creation) the body that could be sacrificed, but Jesus had to obey Him flawlessly for his body to finally be the perfect sacrifice that it needed to be. Thus, God and Jesus each had a responsibility that the other could not perform, and upon which our redemption depended.

Let us reiterate a point we have already made in the first two chapters: the assertion that Jesus was God in human flesh nullifies the absolute necessity of Christ’s obedience, because, as God, no temptation he faced would have been genuine. God cannot be tempted, because God cannot sin (James 1:13). It is also axiomatic that God can neither “obey” nor “disobey” Himself. Nor does He need to command Himself to do anything, for as God, the perfect moral being, He always acts in a timely and perfectly righteous manner.

Another unsolvable problem caused by the “incarnation” is that it destroys the plan that God established of a first Adam and a last Adam. Romans 5:12-19 clearly defines a critical, logical parallel between Adam and Jesus Christ in the context of the redemption of mankind. A major consequence of the doctrine that God became man is that it destroys this key parallel, for Adam is hardly comparable to an eternally pre-existent being. Rather, he was a created being made in the image of the One who created him, God. Adam was not “fully man and fully God,” “100 percent man and 100 percent God,” “coequal with God the Father,” or “of the same substance as the Father.” Adam was a created, empowered being who chose to disobey a direct command of God, with dire consequences to himself and all mankind as a result.

Jesus Christ was also a created being, made a man in the same way that Adam was originally made, that is, a masterpiece of God’s creation, given dominion over Paradise and every creature He had made. Jesus could have no intrinsic advantage over Adam, or his qualification as Redeemer would be legally nullified. He was the Last Adam, not the firstGod-man. The differences between Adam and Jesus were circumstantial, not essential: Adam started tall with no navel; Jesus started short with a navel. Adam was created fully formed and fully able to comprehend the voice of God. Jesus had to learn from his parents. Adam did not have to suffer the indignity of a humble birth and be considered illegitimate, the son of common folk. Adam had only to dress and keep the garden and care for his wife. He had to keep from eating the fruit, or die and bring death to all his descendants. Jesus had to drink the cup of suffering and die so he could be raised to conquer death and make it possible for others to eat of the “fruit” of eternal life.

In a head-to-“Head” comparison, Adam had every advantage, yet Jesus overcame where Adam fell. He chose to obey God’s will, which was that he present himself as a perfect sacrifice for sin. For the legal requirements of redemption to be satisfied, whatever Adam was, Jesus Christ had to be. Scripture declares very clearly that Jesus was a created human being like Adam was. In fact, they were both the result of God’s direct creative activity.

As we have stated, the whole Bible is simply the story of two Adams. Except for the initial genetic perfection that they shared in common, the contrast between them is stark. Here is perhaps another way to summarize Romans 5:12-21:

Two Adams
Two created beings
Two Sons of God
Two men
Two gardens
Two temptations
Two choices
Two attitudes
Two decisions
Two results
Two races


Other Problems with the Doctrine of the “Incarnation”

Aside from its mythological character, what are other problems with the idea of God becoming a man? First of all, it is illogical and self-contradictory when we are true to the accurate biblical usages of words. The Bible explicitly states that “God is not a man…” (Num. 23:19), which defines two distinct categories, God and man. [32] In terms of symbolic logic, it could be stated in this way: P is not Q. If Q, then not P. If God is not a man, then if someone is a “man,” he cannot be “God.”

God’s holiness precludes Him from becoming anything other than what He is. Rubenstein points out the illogic of the assertion that “God can do anything.”

Athanasius [a bishop of Alexandria who spearheaded what became the orthodox Trinitarian position] says that God can do anything He chooses to do, and that He chose to turn Himself into a man for the sake of our salvation. Jesus Christ is not one of God’s creatures, he insists, but God Himself, incarnated in human form. These sound like clear statements, but, actually, they are hopelessly confused.

Can God do anything He chooses to do? Of course—except those things that are inconsistent with being God. Can He choose to be evil or ignorant? Could He be the Devil—or nothing at all? [33]

Perfection cannot be improved upon or changed. He is not a pantheistic “god” who dwells in everything. He is holy, meaning that He stands apart from and above His creation, yet is intimately involved with it. Therefore, God cannot alter His essential nature, which by definition is perfect, and perfection cannot be improved upon. But even if He could, in doing so He would, by definition, no longer be “God.”

If Jesus Christ is “God in human flesh,” there are other scriptural casualties. First, it renders the pathos of Gethsemane virtually meaningless, when Jesus prayed three times forthis cup to be removed from me (Luke 22:42). If he is “of the same substance” as the Father, and an eternally integral part of a “Godhead,” then his will is of necessity the same as “God’s.” If he struggled only in his “human side,” as Trinitarians argue, while accepting the assignment in his “divine side,” we are certainly left unimpressed by the difficulty he faced, compared to the way we face temptation without the benefit of a “divine” side that is sure to dominate.

If it were “God’s” will that Jesus should die, and Jesus is “God” in human flesh, then it was clearly also his will to die. Why then did Jesus wrestle so intensely with the assignment to sacrifice himself, finally surrendering and saying “…nevertheless not my will, but thine, be done”? If this struggle were between his divine and human natures, then why invoke God his Father in prayer in what was really an internal, almost schizophrenic, struggle? [34]

In our considered opinion, attempting to artificially exalt Christ via theological manipulation results in the complete negation of the heroic character of this free act of his will. Unless he was really a man, “…in all points tempted like as we are…” (Heb. 4:15 – KJV), with real freedom to turn his back on the assignment, the value of his act as a magnanimous sacrifice (an emptying of his own will and desire) is virtually eliminated. If he were God, he could hardly deny himself or disobey his own directive. Seeing Jesus as an empowered human being who had to obey God like we do is the proper context and backdrop for appreciating his heroism. Seeing him as essentially God, endowed with a divine perspective of human events, results in a view that he was only going through the prearranged motions. In that case, his heroic commitment and example collide with his supposed “deity” and sink into a gray and uninspiring sea of inevitability.

Along with the demise of Christ’s heroism is the destruction of the logic of Philippians 2:8-11, and a diminishing of his exaltation based upon the merits of his obedience. Scripture here reveals that God highly exalted Jesus Christ in response to his humbling himself to be obedient unto death, even a death as humiliating and painful as crucifixion. If Christ were “coeternal” and “pre-existent ” with “God the Father,” and if he already occupied the highest position in glory before the “incarnation,” then what is the significance of this special exaltation relative to his obedience unto death? Was he not simply returning to his former elevated station, one that could hardly be denied him since he willingly gave it up with the understanding that he would be able to return to it? If we are truly concerned about giving Christ his proper due and honoring him appropriately, does it not make more sense to place his accomplishments in a theological framework in which his heroism is more apparent rather than less? [35] Consider the power of James Moffatt’s translation of Isaiah 9:6 in this regard:

Isaiah 9:6
For a child has been born to us, a son has been given to us; the royal dignity he wears, and this the title that he bears—“A wonder of a counselor, a divine hero, a father for all time, a peaceful prince!”

Yet another casualty of the “Incarnation” is the significance of his Lordship. Acts 2:36 says that God made Jesus of Nazareth “both Lord and Christ.” If Jesus Christ were already “God,” then one cannot comprehend the granting of the title “Lord” to him as anything particularly notable, because he already had every right to the title and had already been exercising it in the Old Testament. Again we find that manmade theological attempts to exalt Christ beyond what is specifically revealed in Scripture result in a radical demeaning of the value of his obedience and accomplishments on our behalf. Man, however sincerely, cannot add to Jesus’ greatness by making him something that Scripture does not. In fact, any attempt to do so significantly subtracts from the greatness of the biblical message. When we let the Word of God speak for itself and allow every piece of the puzzle to fit together without squeezing it to fit our own traditions or preconceived notions, both God and His Son are glorified, reason is satisfied and the Christian Church is blessed as it builds upon a sound cornerstone.


The “Pre-existence” of Christ

As Paul prophesied, myths began to replace the clear and simple assertions of Scripture. One of the myths that arose was that Jesus Christ existed prior to his birth. This idea led to the necessity of the doctrine of the Incarnation, which attempts to explain how God became a human. In his thorough examination of the doctrine of the Incarnation, James D. G. Dunn recognizes that the concept arose late in the first century through a mistakenly literal interpretation of the gospel of John. Dunn devotes many hundreds of pages to documenting that the doctrine of pre-existence can be substantiated only from John:

Only in the Fourth Gospel does the understanding of a personal pre-existence fully emerge, of Jesus as the divine Son of God before the world began sent into the world by the Father…at the end of the first century a clear concept of pre-existent divine sonship has emerged, to become the dominant (and often the only) emphasis in subsequent centuries. [36]

Other verses in the New Testament have been used from time to time to attempt to establish the doctrine of pre-existence, but many scholars have concluded that neither Paul nor Peter nor James nor the Synoptics portray Jesus as a pre-existent being. [37]

Without the idea of Christ existing in some form before his birth, there would be no need for the doctrine of an “incarnation.” There have been many non-Trinitarians through the ages who have openly stood against the Trinity but who have believed that Jesus was the first of all of God’s creation and was the being through whom God created the world. Apparently Arius, the bishop who debated with Athanasius at the Counsel of Nicaea in 325 A.D., held this position. [38] In examining the gospel of John, Chapter 6, we freely admit that there are verses in Scripture that seem to say that Jesus actually existed prior to his birth. However, there is a greater weight of evidence against such an incongruous notion (can one exist before he exists?), and the verses that seem to say he did “pre-exist” can be understood in a way that does not support such a counterintuitive notion. Furthermore, the few “pre-existence” verses are outnumbered by many clear verses that teach that Jesus began his life as a seed in the womb of Mary.

The first place the Messiah is mentioned is in the Old Testament, and there is no statement that Jesus was already alive in any form. On the contrary, countless references to the Messiah speak of him in the literal future tense. For example, “I will raise up for them a prophet…” (Deut. 18:18), is typical in speaking of the Messiah in a future tense. Another example is in Samuel: “…I will raise up your offspring…I will be his father, and he will be my son…” (2 Sam. 7:12 and 14). Trinitarians say that the Messiah was “God the Son,” the second person of the Trinity, who was “co-eternal” (i.e., never created). In that case he would “already” have been the Son, and the use of the future tense is misleading, even inaccurate. Another example is: “…His name will be called Wonderful Counselor…” (Isa. 9:6 – NASB). The phrase “will be called” shows clearly that the people did not think the Messiah was already around. If the Messiah were already alive, he would have already had a name. There are theologians who believe that Jesus appeared in the Old Testament, but there is no place where the text says that “Jesus” appeared. God and angels came into concretion for people, but never Jesus, for he did not yet exist. [39]

If Jesus did “pre-exist,” then the only way that he could become a baby would be to “incarnate.” Thus, the fact that the Scripture does not mention any such “incarnation” is a good argument that it never actually occurred. This is made even more apparent when the birth narratives in Matthew and Luke are read, because they clearly indicate that Jesus’ life began when God impregnated Mary. For example, the wording of Matthew 1:18 is specific. Most translations read something like: “This is how the birth of Jesus came to be….” The Greek word translated “birth” is genesis, which technically means “beginning,” and is translated “birth” only when the context demands it. It was apparent that the early copyists were unhappy that the Bible said “the beginning of Jesus Christ,” so in many Greek texts they changed “genesis,” “beginning,” to the closely related word, “gennesis,” which definitely means “birth.” [40] Thankfully, there are honest people doing textual work today and it is openly admitted, even by Trinitarians, that the original word used in Matthew was genesis (“beginning”).

As Peter declared by revelation, “For he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times for the sake of you” (1 Pet. 1:20 – NASB). Christ was in God’s foreknowledge before the world began, but was not yet a reality. Christians are spoken of in exactly the same way. Romans 8:29 says Christians were foreknown. Ephesians 1:4 (KJV) says Christians were chosen before the foundation of the world. 2 Thessalonians 2:13 says Christians were chosen from the “beginning.” 2 Timothy 1:9 (NASB) says the grace of God was granted us from all eternity. Yet no theologians say that Christians “pre-existed,” so it is inconsistent of them to take the same wording about both Christ and Christians and arrive at two different conclusions—that Christ “pre-existed,” but Christians were only “foreknown.”


Angel Christology

Many Trinitarian theologians elevate the “high Christology” of the gospel of John and proceed to read into the writings of the Apostle Paul that he understood Christ to be some form of pre-existent, angelic being. But even before Jesus was born, some Jewish rabbis and authors were identifying God’s Messiah as an angelic being. For example, the Jewish scholars who translated the Septuagint, the Greek translation of the Old Testament, identified Christ as an angelic being in Isaiah 9:6. [41]

The widely held and deeply rooted belief that Christ was a created being was a major obstacle that had to be overcome in order for the Trinity to be accepted by most Christians. In the first place, it is a clear tenet of Scripture that, born as a baby, Jesus became the glorified Christ with a new body and acquired the position of “Lord” that the Word says he earned by virtue of his obedience to God. It was quite inconceivable to the Jews and early Christians that God Almighty, the Creator of heaven and earth, could undergo growth and change, because the Bible clearly testifies that He is perfect and does not change (Mal. 3:6; James 1:17). Thus, the fact that Christ did grow and change presupposed that he was not God, but a creation of God(Luke 2:52). No wonder centuries of theological debate were required before the Trinity was accepted in the Church! Not only was it non-scriptural, but it flew in the face of another ancient myth that we have been discussing—Jewish Angel-Christology. [42] The doctrine of the Trinity was not accepted immediately, but had to gain ascendancy by replacing the beliefs already in existence.

The battle for the ascendancy of Trinitarian doctrine was fought on many fronts, and the weapons included excommunication and the sword. Doctrinally, the battle raged fiercely. There were many questions that Trinitarians had to either answer or sidestep, and the path was a winding one with many detours. It is not within the scope of this book to cover the whole matter in depth in order to show all that was going on theologically in the early centuries in the Church, but these facts are available to learn from many objective historical sources.

The essence of the Gospel, that God “made” the man Jesus “both Lord and Christ” (Acts 2:36), had to be downplayed, even done away with. If Christ were God in eternity past, and if he were God in the flesh, then it was hardly a “promotion” or “honor” for him to be “made Lord.” He was simply returning to the position he occupied previous to his earthly “incarnation” after his guest appearance here on the earth.

To change from the original biblical understanding that Jesus became “both Lord and Christ,” to the new doctrine of what is actually “God regaining His rightful position as God,” yet another new doctrine had to be developed. This was the doctrine of the “two natures in Christ,” which is commonly understood as Christ being both “100 percent man and 100 percent God.” This new idea of the two natures in Christ also had to overcome obstacles, and it did. Martin Werner writes:

But the notion of a transformation [that Jesus went from a baby to “Lord”] had been too clearly set forth by Paul and the Synoptics to allow its being completely disregarded. Accordingly, the Church in its theology made a concession to the transformation-scheme when once the Angel-Christology had been definitively repudiated. This took the form of the notion that the “human nature,” with which that divine nature had united itself in Jesus, had become deified through the Resurrection and Exaltation. [43]

As we mentioned above, the Church began to accept and teach that only God Himself could redeem mankind. If so, then it follows that an angelic being or a creation of God could not do so. Let us again state emphatically and categorically that the teaching that the redemption of mankind had to be accomplished by God and not by a man is grossly unbiblical. The Bible clearly teaches that the Redeemer had to be a true man, and not a hybrid “God-Man.”


God Is the Source of the Messiah

There are a number of verses that refer to Jesus coming “from heaven,” “from above,” “sent from God,” etc., and these are all found in the gospel of John. We explored some of the reasons for this language in the Fourth Gospel in Chapter 8, but we will now address the issue further because of the way the gospel of John is used by Trinitarians to establish the doctrines of Pre-existence and Incarnation:

 • …no one has ascended into heaven, but He who descended from heaven: even the Son of Man” (3:13 - NASB).
 • “He who comes from above is above all, he who is of the earth is from the earth and speaks of the earth. He who comes from heaven is above all (3:31 – NASB).
 • For He whom God has sent speaks the words of God… (3:34 – NASB).
 • “For the bread of God is that which comes down out of heaven, and gives life to the world” (6:33 – NASB).
 • “For I have come down from heaven, not to do My own will, but the will of Him who sent Me (6:38 – NASB).
 • “What then if you should behold the Son of Man ascending where He was before? (6:62 – NASB).
 • …I am from above. You are of this world; I am not of this world (8:23).
 • …I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on My own initiative, but He sent Me (8:42b – NASB).
 • “I came forth from the Father, and have come into the world; I am leaving the world again, and going to the Father” (16:28 – NASB).

These verses may seem to be impressive proof that Jesus did “pre-exist” in heaven before his birth, but in Chapter 8 we explained the purpose of such figurative language. Beyond that important truth, however, how would the people to whom Jesus was talking understand his words? The Jews were not even expecting God to impregnate a virgin in order to bring forth their Messiah, much less that God Himself would mystically transform Himself into the Messiah. The concept of God having such a direct relationship with a mortal woman was foreign to Jewish thinking. Mary, upon being told she would bear “the Son of the Most High,” said to the angel, “How will this be”…“since I am a virgin?” (Luke 1:34).

A quick study of Jewish commentaries on the Old Testament verses that Christians use to show the virgin birth in prophecy will demonstrate that the Jews did not then, and do not now, interpret them to mean a virgin birth. That is one reason Christ was accused of being “illegitimate” (John 8:41). James Dunn, himself a believer in the doctrine of pre-existence, wrote in Christology in the Making: A New Testament Inquiry into the Origins of the Doctrine of the Incarnation: “We have examples of men who are said to be the offspring of a union between some god and mortal woman (Dionysus, Heracles, Alexander the Great), but this was foreign to Jewish thought, and Jewish writers seem to have avoided the conception completely.” [44] Thus, the Jews would not have understood Christ saying that he “came from above” to mean that he was “incarnated.” How would they have understood him?

If studied in the language and culture in which they were spoken, words or phrases that seem to communicate one truth often communicate something else entirely. This is a common occurrence in verbal intercourse. James Dunn’s exhaustive study devoted to the origin of the doctrine of the “Incarnation” was motivated by a desire to understand the words of the New Testament in their original context. He writes: “My concern has been all the time, so far as it is possible, to let the New Testament writers speak for themselves, to understand their words as they would have intended, to hear them as their first readers would have heard them…” [45] Unfortunately, Dunn is not sensitive to idiomatic language and falls into the same trap many Trinitarian New Testament scholars do, that of taking figurative language literally, and literal language figuratively. Once again we see that the proper acknowledgement of figures of speech is absolutely crucial for sound biblical exegesis.

There is a common Hebrew and Aramaic idiom that when God is the author of something, the Jews spoke of it as “coming from God,” “coming from heaven,” “coming down from heaven,” etc. For example, the very prologue of John most often used to substantiate the doctrine of Incarnation says in John 1:6 (KJV): “There was a man sent from God, whose name was John.” Does this mean that John, too, was a pre-existent divine being who was sent from heaven and became a human by an “incarnation”? Clearly not, but he was “sent from God” in the sense that he was commissioned by God to perform an important function.

There are many other examples of this idiom. God said in Malachi that He would “open the windows of heaven and pour out a blessing,” and today we still use the word “Godsend” for a blessing that comes at just the right time. The Bible speaks of the “bread from heaven” referring to manna, but the manna did not float down like snow. Rather, it appeared like frost on the ground. It was said to “come down from heaven” because God was its source. God being the source is the best explanation for Christ’s statements that he was sent by God, came from above, etc. The Jews would naturally have understood Christ’s statements that way, and there is no evidence at all that they would have expected Christ to be speaking of a literal descent from heaven or an “incarnation.”

In regard to the example of John the Baptist as a man “sent from God,” consider the following verse:

Matthew 21:25
[Jesus asked the Jews:] John’s baptism—where did it come from? Was it from heaven [i.e., was God its source?], or from men?” They discussed it among themselves and said, “If we say, ‘From heaven,’ he will ask, ‘Then why didn’t you believe him?’

John’s baptism was “from heaven” because God was the source of the inspiration. So too, Jesus “came from heaven” because God was the source of the seed created in Mary. It would be an intrusion on the language and the culture of the times to insist that the Bible teaches an incarnation when there is evidence that the words used to “prove” it have an entirely different meaning. We will quote one final example that should suffice to make the point. James 1:17 says that good and perfect gifts are “from above” and “come down” from the Father. Obviously, this verse is saying that God is the source of the wonderful things spoken of. No one believes that unless something literally drops from the sky it is not from God.


The Prophetic Perfect

There is yet another Jewish idiomatic expression that we need to be aware of when studying the verses about Jesus Christ. When something was absolutely going to happen in the future, it is often spoken of as occurring in the past, or as already in existence. [46] This is very well known to Hebrew scholars, and it is called by different names including: “the prophetic perfect,” “the historic sense of prophecy,” and “the preterite of prophetic vision.” The distinguished scholar and author of Young’s Concordance wrote: “The past is frequently used to express the certainty of a future action.” [47] Before Abraham had any descendants, God said to him: “…To your descendants I have given this land…” (Gen. 15:18 – NASB). Jude 14 (NASB) speaks of Enoch’s prophecy, which literally reads “…the Lord came with many thousands of His holy ones.” Of course, the Lord has not yet come, but the event is so certain that it is placed in the past tense. There are many more examples of this in the Bible.

In his magnificent work, Figures of Speech Used in the Bible, E. W. Bullinger showed that the switch from the literal future tense to the past tense for emphasis was technically the figure of speech heterosis, and we have already introduced the concept of heterosis in Chapter 8. As an introduction to the subject of the past being used instead of the future for a future event, Bullinger writes:

[The past tense is used instead of the future] when the speaker views the action as being as good as done. This is very common in the Divine prophetic utterances where, though the sense is literally future, it is regarded and spoken of as though it were already accomplished in the Divine purpose and determination. The figure is to show the absolute certainly of the things spoken of. [48]

Some of the examples of the Hebrew text speaking of a future event in the past are:

 • Genesis 15:18. The Hebrew text reads, “…to your descendants I have given this land.…” However, this promise was made before Abraham even had any descendants to give the land to. Nevertheless, God states His promise in the past tense to emphasize the certainty of the event. In order to avoid possible confusion, the NIV has, “…To your descendants I give this land.…”

 • 1 Samuel 2:31. The Hebrew text is in the past tense and literally reads, about Eli the High Priest, “Lo, the days are coming, and I have cut off your arm… [i.e., “your strength”]. Almost all modern versions translate this verse in the future tense so it makes sense to the modern reader. The NIV has, “The time is coming when I will cut short your strength.…”

 • 1 Samuel 10:2. The Hebrew text is in the past tense and says, “…you have found two men.…” Most modern versions convert the past to the future so the reader is not confused. The NIV reads, “When you [Saul] leave me [Samuel] today, you will meet two men near Rachel’s tomb.…”

 • Job 19:27 is one of the great statements of hope in the Bible. Job knew that sometime after he died he would be resurrected to life and be with the Messiah. The Hebrew text makes this future resurrection certain by portraying it as a past event. The Hebrew text literally reads, “…my eyes have seen him…[the Redeemer].” The NIV converts the past to the future so the reader will not be confused: “I myself will see him with my own eyes….”

 • Proverbs 11:7-21 offer an interesting contrast. In verse 7, the past tense of the Hebrew text makes the future destruction of the wicked person a sure thing, reading, “…the hope of the unjust man has perished.” In contrast, in verse 21 the Hebrew text, speaking of the righteous man, reads, “…the seed of the just has escaped.” Of course, the actual judgment of the righteous and wicked is still future, and most modern versions say that the hope of the wicked will perish while the seed of the just will escape. God’s justice for both the righteous and the wicked is assured, and the use of the idiom warns of that in a powerful way.

 • Isaiah 11:1 is a great prophecy about the coming Messiah. God foretold the coming of the Messiah from the line of David. He used the prophetic perfect idiom and placed the prophecy of the coming Messiah in the past tense. The Hebrew text reads, “…a shoot has come up from the stump of Jesse….” The modern versions use the future tense and read, “A shoot will come up from the stump of Jesse….” The coming of the Messiah was absolutely certain, and God represents that certainty in the text.

 • Isaiah 9:6 also speaks of the coming Messiah. To mark the certainty of the future event, the past tense is used in the Hebrew text. The Hebrew text of Isaiah 9:6 reads, “…to us a child has been born, to us a son has been given, and the government has been on his shoulders, and he has been called Wonderful, Counselor…” Of course, the birth of the Messiah was future, and the noted commentator Edward J. Young writes:

  We must note again how impressive this fact was to Isaiah. He speaks of the birth as though it had already occurred, even though from his standpoint it was future. We know that Isaiah is not speaking of a past occurrence, for the simple reason that to do so would not yield a good sense. Whose birth, prior to Isaiah’s time, ever accomplished what is herein described? To ask that question is to answer it. Furthermore, we must note that the Child whose birth is here mentioned was also the One whose birth had been foretold in chapter 7. [49]

 • Jeremiah 21:9 speaks of the certainty that those people who surrender to the Babylonians will spare their life. The Hebrew text reads, “…whoever goes out and hassurrendered…will live….” Of course, no one had surrendered yet, and so the modern versions read, “…whoever goes out and surrenders…will live.…”

The idioms of the Hebrew culture come over into the New Testament text as well. Bullinger explains that the idioms of the Hebrew language and culture are reflected in the Greek text. He writes:

The fact must ever be remembered that, while the language of the New Testament is Greek, the agents and instruments employed by the Holy Spirit were Hebrews. God spake “by the mouth of his holy prophets.” Hence, while the “mouth” and the throat and vocal chord and breath were human, the words were Divine.

No one is able to understand the phenomenon; or explain how it comes to pass: for Inspiration is a fact to be believed and received, and not a matter to be reasoned about. While therefore, the words are Greek, the thoughts and idioms are Hebrew.

Some, on this account, have condemned the Greek of the New Testament, because it is not classical; while others, in their anxiety to defend it, have endeavored to find parallel usages in classical Greek authors. Both might have spared their pains by recognizing that the New Testament Greek abounds with Hebraisms, i.e., expressions conveying Hebrew usages and thoughts in Greek words.” [50]

We agree with Bullinger, and would like to add that there is also the possibility that there was an Aramaic original text underlying some of the Greek text and giving it a Semitic flavor. A New Testament example that Bullinger gives is Ephesians 2:6: “And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus.” This verse is usually translated in modern versions just as it reads in the Greek—in the past tense. That causes a problem. In the rest of the Bible, the translators have almost always translated the “prophetic perfect” as a future tense so the reader will not be confused, so the average Christian is not used to seeing a future event described in the past tense. Thus when they read that Christians are “seated” in the heavenly realms, they have no training to help them understand that this is a way of stating that in the future we will absolutely be seated with Christ in the kingdom of heaven. [51] Most of them try to “spiritualize” the verse and come up with some way we are seated in heaven now, even though that contradicts what both experience, as well as what the rest of the New Testament says about us being on earth now.

Another clear example of the prophetic perfect in the New Testament occurs in the book of Jude. Jude 14 speaks of Enoch’s prophecy, which literally reads, “…the Lord came with ten thousands of His holy ones.” Of course, the Lord has not come yet, but his coming is so certain that it is placed in the past tense. It can easily be seen how idioms of the language like the “prophetic perfect” put translators in a tough position. If they translate the text literally, many Christians will be very confused. However, if they do not, then the powerful way that God communicates what will absolutely occur in the future is lost.

It is important for us to understand the prophetic perfect. For example, we are studying the Scripture and we come across a reference to the Messiah that is obviously future, (Isaiah 53:5 which speaks of the Messiah already having been pierced more than 700 years before he was born), we are not confused, but understand that God is using the idiom to communicate the certainty of his being pierced.

There are many important examples of the “prophetic perfect” in the Bible, and an exhaustive list would be very difficult to compile. However, the examples listed above should be enough to show that a future event may be spoken of in the past tense to show that it will absolutely come to pass. The fact that the past tense is used for a future event all through Scripture should be evidence that it was commonly understood.

 

Conclusion

It should now be clear that the doctrine of the Incarnation is not biblical and was developed by man, particularly in the third through fifth centuries in conjunction with the doctrines of the Trinity and the dual nature of Christ. Based upon this evidence, we propose that the idea of incarnation give way to a simpler and more biblical explanation of Jesus’ origin—that God was his source by the same process of special creation that brought the heavens and the earth into being. We agree that it is important for Christians to believe in the virgin birth of Jesus, because without that teaching, Jesus is merely the offspring of Joseph and Mary, and tainted by the sin of mankind. If so, he would be incapable of being our Redeemer, because he could never present himself as the perfect sacrifice for sins. In that case, Christianity would indeed fall apart. But nothing is lost if a shift is made in Christian thinking from Jesus being the “incarnation” of God to Jesus being the creation of God, his Father. How sad that the vast majority of Christians believe the fable that God became a baby. The truth is nearly just the opposite—a baby became the Lord!


Endnotes:

1. Dunn, op. cit., Christology in the Making, p. 4, quoting M. Wiles. Back to top

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.