Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Konsekvensen ved Kong Davids synd!

Konsekvensen ved Kong Davids synd!

Av Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen
Smyrna Oslo

 

4. Mosebok 32. 23 Men dersom I ikke gjør så, da synder I mot Herren, og I skal vite at eders synd skal finne eder.
Galaterbrevet 6. 7 Ta ikke feil, Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. 8 Den som sår i sin syndige natur, skal høste undergang av den; den som sår i Ånden, skal høste evig liv ved Ånden. 9 La oss ikke bli trette av å gjøre det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. 10 Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er våre søsken i troen.

Vi leser om Kong David store, forferdelige og djevelske livsførsel og synd med Batseba i 2. Samuels bok 11-12.

Hvorfor ble dette så ille for ham og hele Israel? Alt synd uansett er ille, men når en nyfrelst og en ungdom gjør en synd er det ille. Men når en mann, en som er gift, betrodd og har et stort ansvar gjør en synd er det 1000 ganger verre og konsekvensen av det!

Gud sparte ikke på “konfekten” overfor Kong David, og det gjør han heller aldri overfor andre av sine barn, da i særdeleshet sine betrodde tjenere. Derfor kan vi aldri ha fokus for en tjeneste og en gjerning på synlige ting og materielle ting. Alt går på vårt hjerteforhold til Herren og at vi lever rent med Herren og i samsvar med hans ord.
Les bare her hva Gud Herren sier til David gjennom profeten Natan som avslørte hans synd.

2. Sam. 12. 7 Da sa Natan til David: «Du er mannen! Så sier Herren, Israels Gud: Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd. 8 Jeg gav deg din herres hus og hans koner i din favn. Jeg gav deg både Israels- og Juda-riket. Og var det enda for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre.

Vi leser om hva Gud hadde skjenket Kong David; alt + litt til. Det er det samme Gud har gitt oss, skrevet med noen andre ord flere plasser i NT.

Joh. e 15. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.

Men det er en “stige” som også går oppover i Guds rike. Alle er like herlig frelst, men det er noen som er betrodd mer en andre og er kommet lengre. De har et spesielt ansvar. Dette skjønner ikke storparten av troende da de kan tom tillatte av de som lever i åpenbar synd får holde fritt på i dag inn forbi den etablerte den av kristenheten. Men allikevel er dette åndelige lover og prinsipper som er der. De er der og fungerer på tross av hva mange tillater seg og tror Gud kan overse. Men det gjør han ikke, din synd skal finne deg sier skriften!

Lukas 16. 10 Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.

Selv om det mange ganger tilsynelatende ikke ser slik ut, så er det slik det fungerer i Guds rike. Det er de som er betrodd mye som på en særskilt måte må og skal stå til ansvar for det som Gud har gitt dem og de er betrodd. Slik før, slik i dag og slik i fremtiden.

Hvorfor var og ble Kong Davids synd så stor og med så mange vidt rekkende konsekvenser? Både for ham selv, hans familie og hele Israel. Selv inn i vår tid så er det ikke uten påvirkning og betydning det han gjorde. Hvorfor? Han var så enormt mye betrodd av Herren
Tenk hvis Jesus hadde sviktet? Da hadde vår tro vært meningsløs og uten substans og innhold. Har du tenkt på det? Det har jeg mange ganger, derfor får jeg ikke til at Jesus var Gud når han var her i vårt legeme skikkelse, han var Menneskesønnen.
Davids synd gjorde at hans barn ble frafalne, gjorde opprør og tom incest i sin egen familie med voldtekt. David selv både løy, drepte og var manipulerende under sin grusomme og forferdelige synd.
Synd er grusom, djevelsk og ondt. Vi må aldri ta lett på synd, det er direkte ødeleggende og skadelig på alle områder i våre liv.

1. Mosebok 4. 6 Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor stirrer du ned for deg? 7 Hvordan er det? Har du godt i sinne, kan du løfte blikket. Men har du ikke godt i sinne, ligger synden på lur ved døren. Den vil ha makt over deg, men du skal være herre over den.»

Synd er aldri noe som dykker opp i menneskers liv plutselig, det er en prosess som startet og som vi tillater, bevist eller ubevist.

Jakob 1. 14 Den som blir fristet, lokkes og dras av sitt eget begjær. 15 Når begjæret er blitt svangert, føder det synd, og når synden er moden, føder den død.

Vi må arbeide med vårt indre menneske, og ikke gi djevelen rom sier skriften. Og ikke la fienden herje og regjere i vårt tankeliv, men Gud og hans ord skal vi gi makt og rom.

2. Kor. 10. 3 Vi lever som mennesker, men vi kjemper ikke som mennesker gjør. 4 For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. 6 Vi står klar til å straffe all ulydighet, så snart dere har nådd fram til full lydighet.

Kong David hadde en periode på ca. 9 år fra han ble salvet til Konge før han inntok Kongetronen. 9 år er for mange en lang tid, men for David var det når vi ser i ettertid en alt for kort tid. Hadde han fått 20 år, kanskje han hadde unngått å falle i en slik dyp synd? Den tiden vi har alene med Gud og borte fra offentligheten er vår mest dyrebare tid.
Abraham Lincoln, kanskje en av Amerikas største Presidenter ble spurt om hvor han var mest lykkelig og hvilken periode av livet som hadde hatt størst innflytelse på ham. Han svarte: “Tiden i Springfield, før jeg ble President og hadde tid til min familie og Gud” (fritt oversatt).
Det er den tiden vi har i forberedelse, som vi ikke må og skal miste, eller så vil det gå skeis før eller siden for oss. Guds ord har veldig høy standard og mål for våre liv og tjeneste.

Efes. 4. 1. Jeg formaner eder altså, jeg, den fangne i Herren, at I vandrer så som verdig er for det kall som I er kalt med.
6. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.

Kong David, Kong Salomo, Samson og mange andre av bibelens menn og kvinner klarte ikke dette.
Men Josef, Daniel, Job, Jesu disipler og mange andre ble stående etter å ha overvunnet alt. Men skulle det glippe for oss, så er det nåde å få. Men det er fullt ut mulig å unngå de fallgruvene som det er på veien. Ved Herrens hjelp og ved å ta Guds ord og Herrens formaninger til oss. Det er selvfølgelig ikke lett, men allikevel fullt ut mulig å bli stående etter å ha overvunnet absolutt alt.

Jeg vet at det går an, men da må og skal Guds ord være rettesnor for våre liv hele året og alle døgnets timer.
Hvorfor falt Kong David? Det var latskap og at han ikke var årvåken nok. Batseba var en gudfryktig kvinne, henne ble han bergtatt av. “Åndelighet” er like farlig som kjødelighet. Saul sparte det beste og det nest beste, det ble hans bane. Kong David likte Batseba fordi hun hadde en gudfryktig mann og ville da ha henne. Han trodde at han kunne erstatte Uria, slike løgner inngir Satan alle som åpner seg opp for ham.
Batseba igjen blottet seg naken for Kongen som var hjemme fra krigen, samrøre i menigheten kan mange ganger bli verre og mer ondt en selv der Satan råder fritt. Synden er like ond, om ikke onder i Guds menighet enn i verden.
Noen innbiller seg at homoseksualitet er verre enn gjengifte. Andre innbiller seg at sambo er bedre enn gruppesex. Alt dette er like urent for Gud, og ingen som er gjengifte som troende kan inneha en tjeneste i Guds menighet. Vi kan aldri ta lett på synden. For meg så er dette meget enkelt. Ta 100 % avstand fra synden i alle fasonger og på alle områder, så slipper en å ha med Satan å gjøre.

Davids synd kostet ham dyrt, var det verd det? Derfor underviser Jesus oss om at vi skal tenke nøye gjennom om vi virkelig vil tilsluttet oss ham og følge ham.

Lukas 14. 26 Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. 27 Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.
28 Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? 29 For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham 30 og si: «Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det.» 31 Eller hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? 32 Og er han ikke det, sender han menn av sted mens fienden ennå er langt borte, for å tinge om fred.

Her taler Jesus at oppgaven å følge ham vil være av en slik art at det ville vi aldri klare selv, kun ven hans hjelp. Å bygge et tårn klarer en ikke alene, en må ha andre med seg. Da gjelder det også å være på en slik måte at andre mennesker vil stå deg bi!
Skal en gå ut i krig med en underlegen styrke så må en være sterkere enn fienden, det kan en aldri bli uten hard, intens og disiplinert trening. Skal vi være og bli overvinnere så kreves det 100 % lydighet på alle områder i våre liv. Bli aldri blendet av mennesker som sier de er velsignet av Gud, se på deres livsførsel heller. Gud vil gi oss alt, og mer enn det sier skriften mange plasser.
Matt. 19. 27 Da tok Peter til orde og sa: «Hva så med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» 29 Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og få evig liv i eie.

Gud gir sine barn velstand og mye mer. Også når vi tror Gud, selv når vi ikke alltid følger ham kan vi oppleve under. Det sier og lærer Jesus oss i Bergprekenen.

Matt. 7. 21 Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, og drevet ut onde ånder ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? 23 Men da skal jeg si dem rett ut: Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!

Jeg kjenner en forkynner personlig som opplevde at en velsituert broder ga ham en Cadillac som hadde tro på hans tjeneste. Den samme bibel brukte han til å plukke opp prostituert og besøke stripperske. Alt velsignelse kan bli en forbannelse.

Ber vi bønner etter Guds vilje og etter Guds hjerte? Hva vil Gud? Overflod eller fattigdom? Rikdom eller armod? Ingen av delen stort sett. Han vil gi oss akkurat det vi trenger og er i stand til å ta imot, ikke mer eller mindre!

2. Kongebok 4. 1. En kvinne som var enke etter en av profetdisiplene, ropte en gang til Elisja: «Mannen min, som var din tjener, er død. Du vet jo at han var en mann som fryktet Herren. Men nå kommer en som han skyldte penger, og vil ta begge sønnene mine til treller.» 2 Elisja sa til henne: «Hva kan jeg gjøre for deg? Fortell meg hva du har i huset.» Hun svarte: «Din tjenestekvinne har ikke annet i huset enn en krukke med olje.» 3 Da sa han: «Gå ut til alle grannene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. 4 Så skal du gå inn og stenge døren etter deg og sønnene dine. Hell olje opp i alle disse karene, og sett dem bort når de er fulle!»
5 Kvinnen gikk fra ham, og hun stengte døren etter seg og sønnene sine. De bar karene bort til henne, og hun helte olje opp i dem. 6 Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «La meg få enda et kar!» «Det er ikke flere,» svarte han. Da holdt oljen opp å renne. 7 Hun gikk og fortalte dette til gudsmannen. Han sa: «Gå og selg oljen, og betal gjelden din! Så kan du og sønnene dine leve av det som blir igjen.»

En gang jeg var på en senior konferanse i Filadelfia Oslo utla Øyvind Fragell som var en prøvet mann med en sønn som forlot Herren og ble senere leder i det okkulte Humanistisk Forbund som er et dekk navn for å hate kristne og kristne verdier.
Han la ut denne teksten så godt jeg aldri har hørt det og tok et indirekte oppgjør med Pinsebevegelsen og hele den karismatiske bevegelse.
Poenget hans var i v. 6: Da karene var fulle, sa hun til en av sønnene: «La meg få enda et kar!» «Det er ikke flere,» svarte han. Da holdt oljen opp å renne.
Da behovene var mettet, så trengte og skulle en ikke ha mer. Det er her hemmeligheten ligger, å fa dekket sine behov og være fornøyd og takknemlig.
Gud fyller på etter behov, ikke la derfor noe av hans velsignelse og hva han gir spilles bort. Men ta godt vare på det i et edelt, godt og vakkert hjerte. Da vil vi bære frukt, frukt som varer. Det er hensikten, meningen og lykke for våre liv i den Herre Jesu navn!

Joh. e. 15. 5 Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre.
Dette er målet for alle troende, bli i Jesus og bære samme type frukt som han.

 


Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.