Forsiden - Bibelen - Undervisningsblogg - Israel Blogg - Taler/undervisning - Artikler - Bibelkommentarer - Videoundervisning - Bøker & Linker - Om oss/Kontakt oss
· Smyrna Oslo forut for sin tid!
· Visjonen og hensikten med og for Smyrna Oslo
· Bibelkommentarer på nett!
· Hvorfor Smyrna Oslo
· Hva nå Jan Kåre?
·  Hva er annhilasjonslæren?
· Tildekkelse - Joel Barsjø
· Treenighetsdogmets utvikling
· Guds ord om ekteskap, skilsmisse og gjengifte
· Bergpreken – Menighetens grunnlov!
· Israel – Guds Øyensten
· Apostelsen Paulus' misjonsreiser
· Treenighetslæren er en matematisk umulighet, ergo gjør TL Gud til en raring og dumrian!
· Første gang jeg forsvarte meg i retten, var det ingen som kom meg til hjelp. Alle forlot meg!
· Dere har Djevelen til Far sa Jesus om de som sto ham imot og ikke anerkjente Guds ord autoritet!
· Noah og hans familie var ikke besmittet av denne Verdens Ånd og ble berget!
· Treenighetslæren er sann heresi!
· Skriften gir et selv-vitnesbyrd at den hellige Ånd ikke har navn, noe som Jesus og Faderen har!
· Den hellige Ånd, skal vi som troende ha den i våre hjerter kun til Jesus kommer igjen eller i all evighet!?
· Treenighetslæren er kjetter og heresi lære av verste sort da de mener at dette er hva Jesus og Apostlene trodde på og forkynte!
· Jesus i sin preeksistens!
· Pastor Åge Åleskjær forkynner det som klør menneske i øret ved å si at Loven ikke har gyldighet!
· Bileam, Beors sønn.
· Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!
· Guds domstol
· Skal vi tilbe eller be til Jesus
· 3. og 4. Verdenskrig vil ikke skje i Ukraina, Irak eller andre steder, men i Midt-Østen der begge angrepene vil være rettet imot Israel!
· Gjengiftetde forkynnere er et «tabu-emne» for de Norske kristne, men det er også den aller verste og farligste synden som blir allment akseptert og godtatt!
· Vår tids kanskje mest profilerte forkynner Emanuel Minos fremstår med sykdommen kreft og ber om forbønn for dette, men hva med åndslivet?
· Pastor Jan Åge Torp er en bløffmaker, uredelig og en falsk Apostel!
· Aril Edvardsen var Babylon fra a til å! Han bløffet den Norske kristenheten gjennom hele livet omtrent!
· Bibellærer og Pastor Derek Prince
· Pastorer og forkynnere som er gjengiftet som troende lever i et selvbedrag! Og de har en klar tendens til å bagatellisere sin egen synd! Men andres synder fokuserer de på til de grader.
· Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!.
· Jeg spurte Herren hva han syntes og mente om Visjon Norge og Jan Hanvold. Da fikk jeg et klart og enkelt svar, det var følgende: «Visjon Norge er en åndelig svinesti!».
· Pastor, gjøgler og entertainer Egil Svartdahl ønsket seg 10 moskeer i Oslo by, han har fått oppfylt sine ønsker mer enn han kunne ha ønsket!
· Evangelist Svein Nordvik nå gjengift!
· Terje Berntzen, tidligere «stor» predikant i pinsebevegelsen er skilt og nå gjengiftet! Men fremdeles forkynner Guds ord, hvor skal dette frafallet ende?
· Hillsong er og forblir en gedigen bløff!
· Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!
· Er Emanuel Minos og Co. ved sine fulle fem?
· Vi sitter med Kristus i himmelen!
· Jan Hanvold en løgner og mega kjeltring!
· Hvem og hvor var Jesus før han ble menneske, i sin foruttilværelse?
· Den Norske Pinsebevegelsen er en del av den store skjøgen omtalt i Joh. Åpenb. 17-18!
· Aril Edvardsen var pr. bibelens definisjon en falsk profet!
· Hvordan kunne det gå så gærn`t?
· Jesu blod var og er 100 % rent i motsetning til vårt som er 100 % urent!
· Palestinerne har sin egen stat allerede!
· Hvordan kan én Gud samtidig være tre personer?
· 2 angrep på meg fra den falske profeten Jan Hanvold!
· Who Do You Say That He Is?
· Christianity 101: Two Adams
· The Gospel of John: Great Scott! He's Back from the Future!
· "But What About John 1:1?"
· The Book of Acts: "A Man Accredited by God"
· God's Namesake in Action
· The Book of Revelation: "King of Kings and Lord of Lords"
· Jesus Christ: Incarnated or Created?
· Modern Trends and Final Thoughts: Ecumenism, Biblical Unitarianism and Trinitarian Renewal
· An Explanation of Verses Commonly Used to Support the Trinity [The Top 100!]
· Orthodoxy, Heterodoxy, Heresy
· Divine Agents: Speaking and Acting in God's Stead
· Beyond a Reasonable Doubt: Historical Proofs of the Resurrection
· 47 Reasons Why Our Heavenly Father Has No Equals or "Co-Equals"
· 34 Reasons Why the "Holy Spirit" is Not a "Person" Separate from the One True God, the Father
· Logical Fallacies Employed in Trinitarian Theology
· Textual Corruptions Favoring the Trinitarian Position
· Do You Have to Believe in the Trinity to be Saved?
· 22 Principles of Bible Interpretation

· 1700 års villfarelse
· Tommy Hicks Vision
· David i fare - Poul Madsen
· Historiens mest privilegerte mennesker
· Ladhed (Latskap) - av Poul Madsen, København, dansk
· Den navnløse person
· Hvor mange og hvem skal vi møte i himmelen?
· Ildprofeten Elias
· You Tube-videoer rettet mot frelst ungdom
· Akta pilati et brev fra pontius pilatus.
· Tiden etter kong David
· Et knippe YouTube-videoer til oppbyggelse og tilbedelse
· Barnedåp – Antikrists dåp!
· Erstatningsteologi
· Gud har bruk for deg!
· Treenigheten
· Er du medskyldig?
· Vi har en jødisk tro
· Er Gud én
· Menigheten – Guds største tanke og hensikt!
· Sjekkpunkter for en sunn og evangelisk menighet
· Betydning av å være tildekket!
· Ildsjøen – den annen og evige død!
· Paradiset
· Hvor dro de tolv apostler?
· Sitater fra katolsk littratur
· Skriftsteder som taler for at Gud er "to-enig"!
· Skriftsteder som taler for Jesus Only læren!
· Skriftsteder for treenighetslæren!
· Erfaringen min med Norsk kristenhet
· En falsk profet
· Kristi Guddommelighet
· Tiende
· Jesus er underordnet faderen
· Ekteskapet – i lys av Guds ord!
· Den gale treenighet!
· Den nikenske trosbekjennelse
· Den okkulte treenighetlæren
· Konsekvensen ved Kong Davids synd!
· Humanismens falske evangelium
· Forskjellige kristne sekter
· Jan Hanvold, en falsk profet
· Et evig helvete
· Kristus i dere – håpet om herlighet!
· Be og lovsyng som Paulus
· Tjenesten min
· How to be led by the holy spirit
· Treenighetslæren vs Bibelens ene sanne Gud
· Er helvete og den evig brennende ild en realitet?
· Oppgjeret si time, men Herrens tenarar kan gleda seg.
· Skapelse eller evolusjon?
· Bønnen
· Gap-teorien!
· Er Jesus evig Far eller er det feil oversettelse og forståelse?
· Kjenne og vite om Satan og hans strategi og virkemåte!
· Hvordan bli ledet av den Hellige Ånd!
· Arius og arianismen!
· Verdens største selvmotsigelse og kanskje løgn
· Hvordan ble treenighetslaeren utformet
· Menigheten - utvalgt i Kristus og elsket av ham!
· Den Hellige Ånd er ingen egen person!
· Munnens bekjennelse
· Hvordan få en så ypperlig ånd som profeten Daniel?
· Gud er «to enig»!
· Lammets vei
· Kristi etterfølgelse
· Hva innbefatter evig fortapelse
· Kong Davids synd
· Fokus på nådeforkynnelse
· Døde Gud på korset? Hvem døde på Golgata?
· Alt med Gud er storartet
· Mange falske profeter er allerede stått frem!
· Gjør alt det du selv kan og Gud vil gjøre resten!
· Skal vi holde sabbaten som evangeliske troende?
· Abraham begynte og fullførte kallet og tjenesten!
· Ordet var en Gud eller av guddommsart!
· Den Hellige Ånd er Guds virksomme kraft pr bibelens definisjon!
· Vi kan TRO og FORSTÅ Gud!
· En dag skal Gud fader utrydde og utslette alle onde
· Tanker om helveteslæren!
· Resyme og oppsummering rundt treenigheten!
· Du kan og bør bli en tungetaler!
· Eksegese av Fader Vår
· Hemmeligheten i å få bønnesvar
· Personalia Menigheten
· Personalia Israel!
· Personalia Dragen, Dyret, Den Falske Profet og Demonene!
· Personalia mennesket!
· Personalia på Gud Fader
· Personalia Englene
· Personalia Den Hellige Ånd
· Personalia sønnen Jesus Kristus
· Video
· De kristne i Norge er misledet i troen!
· De troende i Norge er småbarn i Kristus!
· Hva vi tror på ut i fra Guds ord
· Hva er den hellig ånd?
· Kristne i Norge sover!
· Artikkel fra Norge IDAG: Størst virksomhet over internett
· Betal prisen eller la hver
· Fanget kristne
· Den falske gudepersonen
· Hvor står Guds menighet og hvor går den?
· Bannlyst Gods!
· Rett forståelse av Guddommen!
· Den Hellige Ånd kompletter oss!
· Enhet i troen
· Når Gud vender sitt hjerte mot deg !
· Frelse - et Guds under!
· Hvordan stille seg ovenfor samfunnet?!
· Treenighetslæren - et resonnement rundt Åpb. 1:1 og 1. Kor. 15
· Lov eller nåde eller begge deler?
· Du er funnet og veiet at du er for lett!
· Bønn som ryster helvete
· Den store forsoningsdagen
· Den røde kvigen!
· Noas dager og verden idag
· Bedrageriet omkring korset
· Drepte jødene Jesus?
· Fra pionerrens galleri!
· Tildekkelse og ytre Helliggjørelse
· Vi skal lovsynge i himmelen!
· Vi skal alle stå innfor Guds domstol!
· Kong Hiskia; ikke fullkommen i kjærlighet!
· Forbered deg på bønnesvar!
· Har Satan lykkes med de kristne?
· Den eneste sanne Gud!
· Jannes og Jambres!
· Trosbevegelsen er en New Age gruppering!
· Helbredelse A.A. Allen
· Sensasjonslystne kristne!
· Treenighetslæren står for fall!
· Historien til treenigheten!
· Stadfestelse!
· Kong Jeroboam og den ulydige Profeten
· Gud er én ikke tre!
· Gud vår Far!
· Dåpen i den Herre Jesu Navn!
· Hvem er Israels Gud?
· Den Hellige Ånd - Guds og Kristi Ånd!
· »Jomfru» Maria!
· Sønnen - Jesus Kristus!
· Kristi tjeneste i fortid, nåtid og fremtid!
· Se til Jesus
· Du ekte menighet
· Forsoningen
· Verden ville ikke vite av ham
· Prekener av Smith Wigglesworth
· Prekener av C H Mackintosh.
· De kristnes selskap.
· Guds rike: nåværende eller fremtidige?
· Kristne og himmelen!
· Hjelpeløse kristne!
· Tanker om Treenigheten
· Stig Andreasson om Katolisismen!
· Unitarist!
· Et stort frafall?!
· Mitt personlige vitnesbyrd!
· Trosforkynnelse på ville veier!
· Det vidunderlige og betydningsfylle med Jesu blod!
· Veiskille?
· Når mottar vi Ånden?
· Bibeltroskap?!
· Er all tungemålstale fra Gud?
· Guds råd til frelse!
· Tildekkelse!
· Forfeilet kristendom?!
· Skilsmisse – gjengifte
· Samson på godt og ondt
· Nådegavenes bruk og hensikt
· Menigheten – jordens største under
· Løsningen på konflikten i Israel
· Korset i våre liv
· Jesus og Paulus advarer oss!
· Himmelen – en virkelighet
· Fra en debatt om trosbevegelsens lære
· Formes ved bønn
· Faste
· Er bunnen nådd?
· Det store: Kristus i oss alle!
· Arvtagerne
· Åndelige og naturlige lover
· Forundret
· Fremtidsperspektiv
· Fattig, men rik!
· Den åndelige kampen
· Skjevt?
· 40 år
· Paulus fattet nytt mot!
· Den falske treenighetslæren!
· Herren er én!
· Tro på én Gud forvandler!
· Bibelens mest misforståtte og feiltolkede skriftsted av troende?!
· Enda mer vranglære!
· Går Israel vennene Antikrist ærend?
· Er den Katolske Kirka den store skjøga ?
· Karismatiske profetier
· Den karismatiske villfarelse!
· Kraften i Jesu blod og Den Hellige Ånd!
· Den urettferdige kjenner ikke til skam!
· Linjene i Esekiel 40-48
· Gjengifte i lys av Guds ord!
· Hvordan lede en menighet?
· Katolikere og karismatikere
· Herrens kall og utvelgelse av forkynnere!
· Den herlige menigheten i Efesus!


Oslo Bibelundervisningssenter

Oslo Bibelundervisningssenter ledes av Bibellærer og Evangelist Jan Kåre Christensen

Jan Kåre Christensen

Smyrna Oslo kan nås på

E-post

jk.chris@online.no

Telefon

+47 99 59 80 70
+47 95 12 06 60
+47 22 61 16 10

Gi gave til vårt arbeid

konto nr 0535 06 05845

Unitarist!

Unitarist!

Hentet fra kristenblogg. Skrevet av Geir Rune:

Angående Jesu Guddom, så har jeg hevdet det samme syn så lenge jeg har skrevet på denne blogg uten å bli kalt vranglærer..
Nemlig at det er klare autoritetsforskjeller i Guddommen..
Når skriften sier at det bare finnes EN Gud(Jahve) og EN Herre (adonai), sa kan man ikke med skriften i hånd hevde at det finnes noen annen som er over eller på siden, men at det finnes noen under , har jeg hevdet hele tiden..
Ellers når det gjelder Guds sønn så omtales han som nr.to i Guddommen og er ikke Gud , men gud.
Dette er en rett den ene Gud har Gitt ham.
La meg gi ett lite jordisk eksempel..
Før hadde kongen stor makt og brukte denne eneveldig.
Om man sier at den ene Gud er konge og Jesus er hans sønn..
Om sønnen utfører kongens myndighet blir prinsen konge av den grunn?
Eller han fortsatt prins?
Dette har jeg prøvd å si lenge nå, det kan bare finnes en eneveldig konge, i den grad denne konge avgir makt så delegerer denne makten nedover..
Jesus har fått all makt i himmel og Jord, fordi den ene Gud har gitt ham dette..
salm 2.4 Han som troner i himmelen, ler, Herren spotter dem. 5 Så taler han til dem i sin vrede, med brennende harme skremmer han dem: 6 «Det er jeg som har innsatt min konge på Sion, mitt hellige fjell.»
Han som troner er selvsagt Gud Fader, han sier videre at det er han som har innsatt sin konge på sion..kongen i dette tilfellet er Jesus.
Så er spørmålet er det Gud fader som innsetter kongen eller kongen som er størst?
Eller er det Gud eller gud som er størst?
Så til Jesu jordiske liv..
Om Jesus tok på seg en tjeners skikkelse opphører han da å være Guds messias?
Om prinsen tar av seg kongeklærne og kler seg i filler opphører Jesus å være kongssønn? Selvsagt ikke..
Men når Jesus tar av seg sin herlighet og Guddomelige makt som er ham gitt av sin far som er Konge, for å GJØRE sin fars vilje så avkler han seg også sin verdighet og fornedrer seg selv..
Derfor står det at han fornedret seg selv, men var lydig inntil korsets død..
Det han gjør er langt under hans verdighet. Det som er mest utrolig er at selv om Jesus gjør faderens vilje så gjør han det helt frivillig..
Dvs. ingen tvang ham, og derfor gjør han det av kjærlighet til sin Far den ENE Gud og menneskene som er hans søsken.
Så om Jesus skulle ha vært sin gud i sitt jordeliv så hadde han ikke avkledd seg noe som helst, men bare overkledd de flotte klærne med filler..
Det er det inkarnasjonslæren egentlig lærer..
Jesus tok aldri av seg sin herlighet og flotte klær, men han overkledde seg med filler..
Er han da 100% menneske selvsagt ikke, han er da en inkarnert Guddom..
Dette burde vært lett, men i vår tid hvor dogmene har større autoritet enn guds eget ord så blir ofte argumentene deretter.
Jesus var messias også i sitt jordeliv..
Messias skal tilbes av engler og mennesker..
matt.16.15 Og dere,» spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen.
Akkurat slik er det..
Jesus er Guds messias slik David også sier.
salm.110 Herren (adonai) sier til min herre (adoni): «Sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter!»
Forøvrig er dette vers brukt flere titalls ganger i NT for å vise at Jesus er den messias Jødene ventet på.
messias = kristus = Guds salvede.
En kongelig tittel, derfor ventet Jødene en konge og ikke en tjener selv om skriften beskrev hans første komme som tjeneren..
Ved hans annet komme dvs når basunen lyder, da først kommer han som den han er opphøyd til etter sin seier på Golgata, dvs. kongen, som skal knuse sine fiender med rettferdsstav..
salm.110.2 Fra Sion rekker Herren(adonai) ut din(messias) mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender!3 Ditt folk møter villig fram den dagen du mønstrer din hær. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrødens skjød. 4 Herren (adonai) har sverget og tar det ikke tilbake: «Du (messias) skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.» 5 Herren er ved din høyre side, han knuser konger på sin vredes dag. 6 Han dømmer folkeslagene – det er fullt av lik, høvdinger knuser han vidt over jord.

Selvsagt, unitarisk kristendom var enerådende i urkirken..dvs både hos Jesus og hans jødiske apostler..
joh.6.57 Likesom FADEREN jeg har liv VED HAM, slik skal også den som spiser meg, ha liv ved meg.
1.kor.8.5 Det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden; det er jo mange «guder» og mange «herrer». 6 Men for oss er det BARE EN GUD,FADEREN. Av ham er alle ting, og vi er skapt TIL HAM. Og for oss er det bare én Herre, Jesus Kristus.
Så for Paulus så var det bare EN GUD og hans ENE salvede (Jesus kristus/messias)..
..og Jesus kom i sin FARS navn ikke sitt eget.
joh.5.43 Jeg er kommet I MIN FARS NAVN, og dere tar ikke imot meg. Men om en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot ham. 44 Hvordan kan dere tro, dere som gjerne vil ha ære av hverandre og ikke søker ære hos DEN ENESTE GUD?
Så for de som bare trives med den senere variant…dvs. treenighetslæren, med tre likeverdige Guder, så er det ingenting å hente på å lese orginalen.
Det vil bare frustrere og lage klatt i guddomliggjørelsen av flere Guder enn den ene Gud (fader)..
Forøvrig er flerguderi en tanke som er helt ukjent for Jesus, og også de samtidige Jøder..Som ALLE trodde på Moses ord , og hans hovedbekjennelse..
5.mos.6.4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6 Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte.
..og hvordan kan Jesus gjenta de samme ord som sitt hovedbudskap om GUD egentlig er tre likeverdige Guder?? Har ikke Jesus forstått???
markus.12.28 En skriftlærd, som hørte dette ordskiftet og forstod hvor godt Jesus hadde svart, gikk bort til ham og spurte: «Hva er DET FØRSTE AV ALLE BUD?» 29 Jesus svarte: «Det første bud er dette: Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én; 30 og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand og av all din kraft.
For de som er oppriktige i sitt hjerte så følger man Jesus og HANS ord, ikke menneskelagede dogmer som er med på gjøre oss til fiender av den ENE Gud og hans salvede..
Når Jesus lærer sine disippler å be så sier han FADER VÅR du som er i himmelen, hvorfor det tro??

Etter å ha lest om urkirken så er jeg nok det (unitarist), jeg tror på EN Gud(fader) og hans messias (salvede),og det gir meg stor ro og fred i hjertet..
Når det sies at man tror på tre personer i en Gud så gjør man Gud om til det som i psykologien omtales som scitzofren /spaltet personlighet..
Det blir for meg ikke annet enn blasfemi..
Så jeg holder meg til det som urkirken inkl.Jesus og apostlene bekjente seg til..og forøvrig alle Jøder på Jesu tid.
Det enkle men kraftfulle budskap…Gud er EN, Adonai(Herren) er en..og hans ENE sønn som er Gud Faders salvede og som etter sin seier på Golgata har FÅTT kongsmakt og All makt i himmel og på Jord inntil hans fiender er lagt under hans fot av Faderen…
Om dere andre vil holde dere til de menneskelagde dogmer fordi de gir den “rette følelsen..” så er det deres fulle rett.
Men jeg kan ikke tie om det som i de første århundre var hovedtroen blant de første kristne..kopien er som kjent aldri bedre enn orginalen..
Når jeg tenker meg om har jeg vel hevdet det samme, i tre år nå uten å bli kalt vranglærer.
Dvs. jeg har standhaftig hevdet at det var klare autoritetsforskjeller i Guddommen dvs at alle i Guddommen gjør DEN ENES vilje.
Det syn kan absolutt ikke kalles trinitansk, men har hele tiden vært unitarisk..
Merkelig nok har ingen arrestert meg for å hevde det før, selv det strider fullstendig, med det treenighetslæren egentlig hevder..
Forøvrig er jeg ikke mindre blasfemisk enn at jeg jeg tror på den ENE far som er far for ALLE barn i himmmel og på jord..og som også Paulus endog bøyde sine knær for..
ef.3.14 Derfor bøyer jeg mine knær FOR FADEREN(altså ikke sønnen), 15 han som har gitt navn til alt som heter far og barn i himmel og på jord.
Om man bare vil bøye knær for den polyistiske guddom, som ikke skiller mellom faderen og hans salvede..har man da etterfulgt Jesu første bud og kjernen i hans budskap?
Slik jeg ser det absolutt ikke, man har heller ikke fattet hva tro egentlig handler om..
Tro handler om den tro Jesus hørte klart og tydelig fra den romerske legionær, og som Jesus sa hva den største tro han hadde hørt fra noen i israel..
Om man da tror at det ikke er noen autoritesforskjell mellom “de tre Guder” i guddommen.
Hvordan kan man da tro slik jesus sa man skulle tro?
Derfor undrer dette ord meg stadig mindre og mindre..
luk.18.8 Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»
Slik jeg ser mer og mer har menneskene fortolket seg bort fra den sanne tro, og er milevis fra den tro som ble forkynnet fra apostlenes lepper..
Desverre så ser jeg også at urkirkens hovedfiende er den som legger lærepremissene i kirken idag..både gjennom å gjøre Gud om til 3 likeverdige Guder.
Dvs flerguderi, men flettet sammen finurlig til å bli EN Gud..fiffig, men ikke sannferdig og absolutt IKKE bibelsk.
Videre så har man guddomliggjørelsen av Jesus som menneske på jorden, som den inkarnerte Gud.
Det er finurlig og klokt sammenflettet, men fullt av har Gud virkelig sagt..
At det gir gode følelser å hevde det , det er godt mulig, men for meg som ikke har noen kristen ballast med fra barndommen, dvs ikke kommer fra noe kristent hjem..
Så har aldri noen doktrine/dogme vært hellig annet enn Guds eget ord..og viktig jeg prediker ikke for å bli populær.
Kun for å peke på det rene ord.
Om det før har vært skjult for mine øyne så har skjell falt fra mine øyne og jeg kan nå se klart og tydelig..
Så får andre være de populære som forteller det populære, men disse får sin lønn på jorden ikke i himmelen..

Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.» Joh 14:6-7

Se flere kjente bibelvers her!

Les bibelen her: https://biblehub.com/

Les
Det største mennesket
Nye testamentet

Israel blog
Israel Blogg

Den himmelske røst
Den Himmelske Røst

The Heavenly Voice
The Heavenly Voice

Justismord blog
Justismord

Jan Hanvolds Blog Usminket
Jan Hanvolds blogg  Usminket

Himmelske blog
Himmelske blog

Undervisningsblog
Undervisningsblog

The Heavenly blog (engelsk)
The heavenly blog engelsk

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845


Søk i vårt nettsted med Google


Oversett denne siden med Google-translate


Copyright © 2009-2023 Oslo Bibelundervisningssenter.
Ansvarlig redaktør: Jan Kåre Christensen.